Sunteți pe pagina 1din 11

2.1.A.

ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

Declaraie de eligibilitate
(la depunerea cererii de finanare)
[Aceast declaraie se completeaz de ctre reprezentantul legal al solicitantului.
Dup completare, fiierul se salveaz n format PDF (se selecteaz doar paginile
aferente declaraiei de eligibilitate la depunerea cererii de finanare), se
semneaz digital de ctre reprezentantul legal al solicitantului i se ncarc n
MySMIS, la ntocmirea i depunerea cererii de finanare]

Selectai , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare


al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numrul documentului de
identitate] , eliberate de [Denumirea autoritii emitente] , n calitate de
reprezentant legal al [Denumirea solicitantului] , cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria rspundere c:
A. [Denumirea solicitantului] depune Cererea de finanare cu titlul [Titlul
complet al proiectului], din care aceast declaraie face parte integrant,
n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020, Axa prioritar 2
mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii, Prioritatea
de investiii 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin
facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin ncurajarea crerii de
noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, n calitate de
Solicitant.
B. [Denumirea solicitantului] se ncadreaz n categoria microntreprinderilor,
n sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
C. [Denumirea solicitantului] formeaz o ntreprindere unic, n sensul
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu urmtoarele ntreprinderi:
[Dac este cazul, enumerai ntreprinderile cu care solicitantul formeaz
o ntreprindere unic, preciznd cel puin denumirea i codul de
identificare fiscal ale fiecreia]
D. [Denumirea solicitantului] i ntreprinderile cu care aceasta formeaz o
ntreprindere unic, n sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) n
ultimii 2 ani fiscali nainte de data depunerii cererii de finanare i n anul
curent depunerii cererii de finanare;
au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) n ultimii
2 ani fiscali nainte de data depunerii cererii de finanare i n anul curent
depunerii cererii de finanare, dup cum urmeaz:
Data Valoarea
Forma ajutorului,
acordrii ajutorului Furnizorul ajutorului
costuri finanate
ajutorului (EUR)
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]


[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[vezi Instruciuni de completare a seciunii D din Declaraie, mai
jos]
E. [Denumirea solicitantului] are capacitatea financiar de a implementa
proiectul, respectiv de a asigura:
contribuia proprie de [Procentul contribuiei solicitantului]% din
valoarea eligibil a proiectului,
finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul i
resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n
condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din
instrumente structurale.
F. [doar pentru proiecte care implic execuia de lucrri de construcii,
indiferent dac se supun sau nu autorizrii]
Proiectul propus prin prezenta cerere de finanare nu a mai beneficiat de
finanare public n ultimii 5 ani nainte de data depunerii Cererii de
finanare, pentru acelai tip de activiti (construcie/ extindere/
modernizare) realizate asupra aceleiai infrastructuri/ aceluiai segment de
infrastructur i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de
finanare.
G. [Denumirea solicitantului] nu se afl n urmtoarele situaii ncepnd cu
data depunerii cererii de finanare, pe perioada de evaluare, selecie i
contractare:
se afl n stare de faliment/ insolven sau face obiectul unei
proceduri de lichidare sau de administrare judiciar, a ncheiat
acorduri cu creditorii (n procedurile anterior menionate), i-a
suspendat activitatea economic sau face obiectul unei proceduri n
urma acestor situaii sau se afl n situaii similare n urma unei
proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau de
reglementrile naionale;
Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa ntr-una din
situaiile de la punctul anterior);
Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu
a fost deja executat i creana nu a fost integral recuperat;
Este n dificultate, n conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n
aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat, i anume:
(I) [doar pentru ntreprinderi care au, la data declaraiei, cel puin 3
ani de la nfiinare] n cazul unei societi cu rspundere limitat,
atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul social subscris a
disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast situaie survine
atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din
fondurile proprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat
negativ care depete jumtate din capitalul social subscris;
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

(II) [doar pentru ntreprinderi care au, la data declaraiei, cel puin 3
ani de la nfiinare] n cazul unei societi comerciale n care cel
puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru datoriile
societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu,
astfel cum reiese din contabilitatea societii, a disprut din cauza
pierderilor acumulate;
(III) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective
de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute de legislaia
naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la
cererea creditori lor si;
(IV) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a
rambursat nc mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit
ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui plan de
restructurare.
a fost gsit vinovat, printr-o hotrre judectoreasc definitiv,
pentru comiterea unei fraude/ infraciuni referitoare obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora, n conformitate cu prevederile Codului Penal
aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare.
H. Reprezentantul legal care i exercit atribuiile de drept pe perioada
procesului de evaluare, selecie i contractare, nu se afl ntr-una din
situaiile de mai jos:
este subiectul unui conflict de interese, definit n conformitate cu
prevederile naionale/ comunitare n vigoare, sau se afl ntr-o
situaie care are sau poate avea ca efect compromiterea
obiectivitii i imparialitii procesului de evaluare selecie,
contractare i implementare a proiectului;
se afl n situaia de a induce grav n eroare Autoritatea de
Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare i
selecie, prin furnizarea de informaii incorecte n cadrul prezentului
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate n cadrul
POR;
se afl n situaia de a ncerca/ de a fi ncercat s obin informaii
confideniale sau s influeneze comisiile de evaluare i selecie sau
Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul
procesului de evaluare i selecie a prezentului apel de proiecte sau
a altor apeluri de proiecte derulate n cadrul POR;
a suferit condamnri definitive n cauze referitoare obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora
I. [doar pentru proiecte ce implic execuia de lucrri de construcii ce se
supun autorizrii]
Imobilul care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de
finanare, ncepnd cu data depunerii cererii de finanare, ndeplinete
cumulativ urmtoarele condiii:
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

este liber de orice sarcini sau interdicii ce afecteaz implementarea


operaiunii1;
nu face obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre
solicitant pentru realizarea proiectului, aflate n curs de soluionare
la instanele judectoreti;
nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie
sau dreptului comun.
J. Investiia ce face obiectul cererii de finanare nu a fost demarat (i.e. nu a
fost nceput execuia lucrrilor de construcii, respectiv nu a fost dat o
comand ferm de bunuri) nainte de depunerea cererii de finanare i nu
va fi demarat naintea ncheierii contractului de finanare n cadrul POR
2014-2020.
K. neleg c, n cazul nerespectrii condiiilor de eligibilitate, oricnd pe
perioada procesului de evaluare, selecie i contractare, cererea de
finanare va fi respins.
L. neleg c orice situaie, eveniment ori modificare care afecteaz sau ar
putea afecta respectarea condiiilor de eligibilitate menionate n Ghidul
solicitantului (general i specific) vor fi aduse la cunotina AMPOR/OI n
termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la luarea la cunotin a situaiei
respective.
M. neleg c, ulterior contractrii proiectului, modificarea proiectului, a cererii
de finanare sau a oricror elemente care au stat la baza verificrii
respectrii condiiilor de acordare a finanrii, este permis numai n
condiiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaiei n
vigoare.
[Numele complet al reprezentantului legal]

1 Nu vor conduce la respingerea cererii de finanare din procesul de evaluare,


selecie i contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt
incompatibile cu realizarea activitilor proiectului (spre ex. servitui legale,
servitutea de trecere cu piciorul etc). Garaniile reale asupra imobilelor (e.g.
ipoteca) sunt considerate, n accepiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea
proiectelor de investiii n cadrul POR.
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

Declaraie de eligibilitate
(n etapa de contractare)
[Aceast declaraie se completeaz de ctre reprezentantul legal al solicitantului.
Dup completare, fiierul se salveaz n format PDF (se selecteaz doar paginile
aferente acestei declaraii), se semneaz digital de ctre reprezentantul legal al
solicitantului i se transmite n etapa de contractare]

Selectai , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare


al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numrul documentului de
identitate] , eliberate de [Denumirea autoritii emitente] , n calitate de
reprezentant legal al [Denumirea solicitantului] , cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria rspundere c:
A. [Denumirea solicitantului] depune Cererea de finanare cu titlul [Titlul
complet al proiectului], din care aceast declaraie face parte integrant,
n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020, Axa prioritar 2
mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii, Prioritatea
de investiii 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin
facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin ncurajarea crerii de
noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, n calitate de
Solicitant.
B. [Denumirea solicitantului] se ncadreaz n categoria microntreprinderilor,
n sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
C. [Denumirea solicitantului] formeaz o ntreprindere unic, n sensul
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu urmtoarele ntreprinderi:
[Dac este cazul, enumerai ntreprinderile cu care solicitantul formeaz
o ntreprindere unic, preciznd cel puin denumirea i codul de
identificare fiscal ale fiecreia]
D. [Denumirea solicitantului] i ntreprinderile cu care aceasta formeaz o
ntreprindere unic, n sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) n
ultimii 2 ani fiscali nainte de data depunerii cererii de finanare i n anul
curent depunerii cererii de finanare, inclusiv pn la data prezentei
declaraii;
a beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) n ultimii 2
ani fiscali nainte de data depunerii cererii de finanare i n anul curent
depunerii cererii de finanare, inclusiv pn la data prezentei declaraii,
dup cum urmeaz:
Data Valoarea
Forma ajutorului,
acordrii ajutorului Furnizorul ajutorului
costuri finanate
ajutorului (EUR)
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]


[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii]
[vezi Instruciuni de completare a seciunii D din Declaraie, mai
jos]
E. [Denumirea solicitantului] are capacitatea financiar de a implementa
proiectul, respectiv de a asigura:
a. contribuia proprie de [Procentul contribuiei solicitantului]% din
valoarea eligibil a proiectului,
b. finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul i
c. resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n
condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din
instrumente structurale.
F. [doar pentru proiecte care implic execuia de lucrri de construcii,
indiferent dac se supun sau nu autorizrii]
Proiectul propus prin prezenta cerere de finanare nu a mai beneficiat de
finanare public n ultimii 5 ani nainte de data depunerii Cererii de
finanare, pentru acelai tip de activiti (construcie/ extindere/
modernizare) realizate asupra aceleiai infrastructuri/ aceluiai segment de
infrastructur i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de
finanare.
G. [Denumirea solicitantului] nu se afl n urmtoarele situaii ncepnd cu
data depunerii cererii de finanare, pe perioada de evaluare, selecie i
contractare:
a. se afl n stare de faliment/ insolven sau face obiectul unei
proceduri de lichidare sau de administrare judiciar, a ncheiat
acorduri cu creditorii (n procedurile anterior menionate), i-a
suspendat activitatea economic sau face obiectul unei proceduri n
urma acestor situaii sau se afl n situaii similare n urma unei
proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau de
reglementrile naionale;
b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa ntr-una din
situaiile de la punctul a);
c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu
a fost deja executat i creana nu a fost integral recuperat,
anexndu-se dovezi n acest sens
d. Este n dificultate, n conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n
aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat, i anume:
(I) [doar pentru ntreprinderi care au, la data declaraiei, cel puin 3
ani de la nfiinare] n cazul unei societi cu rspundere limitat,
atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul social subscris a
disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast situaie survine
atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din
fondurile proprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat
negativ care depete jumtate din capitalul social subscris;
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

(II) [doar pentru ntreprinderi care au, la data declaraiei, cel puin 3
ani de la nfiinare] n cazul unei societi comerciale n care cel
puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru datoriile
societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu,
astfel cum reiese din contabilitatea societii, a disprut din cauza
pierderilor acumulate;
(III) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective
de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute de legislaia
naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la
cererea creditori lor si;
(IV) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a
rambursat nc mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit
ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui plan de
restructurare.
e. a fost gsit vinovat, printr-o hotrre judectoreasc definitiv,
pentru comiterea unei fraude/ infraciuni referitoare obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora, n conformitate cu prevederile Codului Penal
aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare.
H. [Denumirea solicitantului] se regsete n urmtoarele situaii:
a. n cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite n sarcina
sa, ca urmare a msurilor legale ntreprinse de autoritatea de
management, acesta va putea ncheia contractul de finanare n
urmtoarele situaii:
i. recunoate debitul stabilit n sarcina sa de autoritatea de
management pentru POR i l achit integral, atand dovezi
n acest sens, cu excepia proiectelor aflate n implementare,
pentru care recunoate debitul stabilit i l achit integral sau
i exprim acordul cu privire la stingerea acestuia din
valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente
proiectului n cadrul cruia a fost constatat.
ii. a contestat n instan notificrile/ procesele verbale/ notele
de constatare a unor debite i, prin decizie a instanelor de
judecat, acestea au fost suspendate de la executare,
anexnd dovezi n acest sens.
Situaiile de la punctele i. i ii. de mai sus nu se aplic
contractelor de finanare pentru care s-a acordat ajutor de
stat/ de minimis; n acest caz, deciziile de recuperare a
ajutoarelor de stat trebuie s fie executate i creanele
recuperate integral.
b. i-a achitat obligaiile de plat nete ctre bugetul de stat i respectiv
bugetul local, n ultimul an calendaristic/ n ultimele 6 luni, n
cuantumul stabilit de legislaia n vigoare.
c. deine dreptul legal de a desfura activitile prevzute n cadrul
proiectului.
I. Reprezentantul legal care i exercit atribuiile de drept pe perioada
procesului de evaluare, selecie i contractare, nu se afl ntr-una din
situaiile de mai jos:
a. este subiectul unui conflict de interese, definit n conformitate cu
prevederile naionale/ comunitare n vigoare, sau se afl ntr-o
situaie care are sau poate avea ca efect compromiterea
obiectivitii i imparialitii procesului de evaluare selecie,
contractare i implementare a proiectului;
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

b. se afl n situaia de a induce grav n eroare Autoritatea de


Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare i
selecie, prin furnizarea de informaii incorecte n cadrul prezentului
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate n cadrul
POR;
c. se afl n situaia de a ncerca/ de a fi ncercat s obin informaii
confideniale sau s influeneze comisiile de evaluare i selecie sau
Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul
procesului de evaluare i selecie a prezentului apel de proiecte sau
a altor apeluri de proiecte derulate n cadrul POR;
d. a suferit condamnri definitive n cauze referitoare obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora.
J. [doar pentru proiecte ce implic execuia de lucrri de construcii ce se
supun autorizrii]
Imobilul care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de
finanare, ncepnd cu data depunerii cererii de finanare, ndeplinete
cumulativ urmtoarele condiii:
e. este liber de orice sarcini sau interdicii ce afecteaz implementarea
operaiunii2;
f. nu face obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre
solicitant pentru realizarea proiectului, aflate n curs de soluionare
la instanele judectoreti;
g. nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie
sau dreptului comun.
K. Declar c proiectul nu include activiti care au facut sau ar fi trebuit s
fac obiectul unei proceduri de recuperare n urma transferului unei
activiti de producie n afara zonei vizate de program.
L. Investiia ce face obiectul cererii de finanare nu a fost demarat (i.e. nu a
fost nceput execuia lucrrilor de construcii, respectiv nu a fost dat o
comand ferm de bunuri) pn la data prezentei declaraii i nu va fi
demarat naintea ncheierii contractului de finanare n cadrul POR 2014-
2020.
M. neleg c, n cazul nerespectrii condiiilor de eligibilitate, oricnd pe
perioada de durabilitate a proiectului, contractul poate fi reziliat iar
finanarea nerambursabil recuperat n condiiile prevederilor contractului
de finanare.
N. neleg c orice situaie, eveniment ori modificare care afecteaz sau ar
putea afecta respectarea condiiilor de eligibilitate menionate n Ghidul
solicitantului (general i specific) vor fi aduse la cunotina AMPOR/OI n
termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la luarea la cunotin a situaiei
respective.
O. neleg c, ulterior contractrii proiectului, modificarea proiectului, a cererii
de finanare sau a oricror elemente care au stat la baza verificrii
respectrii condiiilor de acordare a finanrii, este permis numai n
condiiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaiei n
vigoare.
2 Nu vor conduce la respingerea cererii de finanare din procesul de evaluare,
selecie i contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt
incompatibile cu realizarea activitilor proiectului (spre ex. servitui legale,
servitutea de trecere cu piciorul etc). Garaniile reale asupra imobilelor (e.g.
ipoteca) sunt considerate, n accepiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea
proiectelor de investiii n cadrul POR.
2.1.A.ITI Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.1ITI Declaraie de eligibilitate
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

[Numele complet al reprezentantului legal]


Instruciuni de completare a Seciunii D. din Declaraia
de eligibilitate
1. Identificai ntreprinderea unic, respectiv grupul de ntreprinderi legate
din care face parte solicitantul, n conformitate cu prevederile
Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste ntreprinderi vor fi
menionate la seciunea C din declaraie). A se vedea i seciunea 2.7
Ajutorul de minimis din Ghidul specific, pentru detalii privind
identificarea corect a ntreprinderii unice.
2. Stabilii dac oricare din entitile componente ale ntreprinderii unice
(inclusiv solicitantul) a beneficiat de ajutoare n ultimii 2 ani fiscali nainte
de data depunerii cererii de finanare i n anul curent, pn la depunerea
prezentei cereri de finanare.
3. Bifai csua corespunztoare situaiei aplicabile.
4. Enumerai toate ajutoarele de stat i ajutoarele de minimis primite de
solicitant i de ntreprinderile cu care ntreprinderea solicitant formeaz o
ntreprindere unic.
5. Enumerai doar ajutoarele primite n Romnia, n ultimii 2 ani fiscali nainte
de data depunerii cererii de finanare i n anul curent, pn la depunerea
cererii de finanare, respectiv pn la data declaraiei de eligibilitate din
etapa de contractare. Un ajutor se consider primit/acordat la data la care
ntreprinderea a obinut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv.
Astfel, Data acordrii ajutorului din tabel se va completa cu data intrrii
n vigoare a contractului de finanare, ori data emiterii unui acord de
principiu, dup caz, aferent acelui ajutor. Nu conteaz dac ajutorul
respectiv a fost sau nu rambursat efectiv (dac s-au efectuat sau nu pli
n cadrul respectivului proiect).
6. Enumerai toate ajutoarele, indiferent de surs (integral sau parial din
surse/resurse publice), form (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru
care au fost acordate,
7. Valoarea ajutorului se va completa cu valoarea, echivalent n euro, a
fiecrui ajutor primit, conform actului n baza cruia acesta a fost acordat.
Se va completa cu valoarea integral a ajutorului, indiferent dac acesta a
fost total sau parial rambursat. Dac actul (e.g. contractul de finanare) n
baza cruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii
ajutorului, atunci se va completa i lua n calcul valoarea actualizat a
ajutorului acordat.
Dac valoarea n euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a
acesteia sunt specificate n actul de acordare (e.g. contract de finanare,
acord de principiu), atunci aceast valoare va fi menionat n tabel. n caz
contrar, pentru determinarea valorii n euro a ajutorului primit, se va utiliza
rata de schimb InforEuro valabil n luna acordrii ajutorului (i.e. luna
emiterii/semnrii actului de acordare a ajutorului).
8. Furnizorul ajutorului reprezint entitatea care a acordat ajutorul,
respectiv instituia care a emis actul de acordare a ajutorului. n cazul
ajutoarelor de stat/ de minimis acrodate n cadrul Programului Operaional
Regional, furnizorul ajutorului este Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice.
9. Forma ajutorului, costuri finanate menionai urmtoarele:
a. Forma sub care a fost acordat ajutorul i tipul acestuia (e.g. de
minimis, ajutor de stat regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot
fi acordate sub form de: finanri nerambursabile, subvenii,
faciliti fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau scutiri de la
plata unor taxe, impozite, penaliti, garanii, contragaranii,
mprumuturi cu dobnd subvenionat etc.
b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu:
achiziionare utilaj tehnologic, construire atelier producie, servicii
de consultan, servicii de instruire.
10.Reverificai ncadrarea ajutorului pe care l solicitai prin cererea de
finanare n plafonul de minimis, innd cont de valoarea ajutoarelor de
minimis acordate ntreprinderii unice n ultimii 2 ani fiscali i n anul curent
depunerii cererii de finanare. Dac, oricnd pe parcursul procesului de
verificare, evaluare, selecie, contractare a cererii de finanare, se constat
faptul c valoarea ajutorului solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare
de minimis primite n perioada de 3 ani fiscali relevant, depete
plafonul de minimis, cererea de finanare va fi respins. n acest caz nu
poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din
finanarea solicitat care s-ar ncadra n plafonul de minimis aplicabil (Art.
3 alin (7) din Regulamentul de minimis).
11.Pentru verificarea ncadrrii n plafonul de minimis, se vor cumula doar
ajutoarele n regim de minimis. n situaia n care caracterul de minimis al
ajutorului primit nu v este clar, ori acesta nu reiese din actul de acordare,
adresai-v furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare.
12.AM/OI poate solicita copii ale actelor (e.g. contractelor de finanare) de
acordare a ajutoarelor.