Sunteți pe pagina 1din 3

Pag.

1
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
Centrul de concurs: Codul judeului de nscriere:

FIA DE NSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2017)

Codul numeric personal: Iniiala Sexul: (M / F)


Numele: tatalui: Prenumele:

Telefonul / adresa de e-mail:


Domiciliul:
Codul judeului: Codul SIRUTA: Localitatea:
Particip la:
Concursul din 12 iulie 2017 pentru Repartizare n baza rezultatelor obinute
angajare pe perioad la concursurile de titularizare din 2016
nedeterminat/determinat/detaare la i/ sau 2015:
cerere:
Codul/ codurile postului/posturilor propus/e pt. prelung. duratei contract. individ. de
munc n nvmnt pe per. det./ detas. la cerere n anul colar 2017-2018:
Statutul anterior:
Avize i atestate:
Tipul avizului de culte: Aviz seminar teologic pentru judeul de nscriere:
Tipul avizului de alternativ: Tipul avizului unitii de nvmnt militar:
Atestat educaie special: Atestat HIV: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:
Avizul/avizele unitii/ unitilor
de nvmnt particular:
Din localitea/ localitile:
Din judeul/judeele:

Alte informaii:
Contract MEN (bursier): Gradul didactic:

Vechime n nvmnt: ani Nevztor: Not grad / def:


Codul/ codurile postului/posturilor ocupat(e) n etapele anterioare:

Datele pentru: concursul din 12 iulie 2017 pentru angajare pe perioad nedeterminat/ determinat,
repartizare n baza notelor obinute la concursul din iulie 2016 sau la concursul din iulie 2015 (probe):
Absolvent 2017/: Media de departajare: Media absolvire/ bacalaureat:
Absolvent DPPD 2017
Disciplina de examen:
Susine inspecie special la clas: Rezultatul inspeciei special la clas:
Proba practic 1: Rez. probei practice 1:
Proba practic 2: Rez. probei practice 2:
________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de catre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden
a prelucrrii de date cu caracter personal nr. 5331, n conformitate cu Legea nr. 677 din 2001, n scopul ndeplinirii atributiilor
legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrrii datelor cu caracter personalsunt postate Semnatura
pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu Candidat
afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.
Pag. 2
Proba practic 3: Rez. probei practice 3:
Proba limb intensiv/ bilingv: Rezultatul probei limb intensiv/ bilingv:
Proba oral la limba de predare 1: Rezultatul probei de limb 1:
Proba oral la limba de predare 2: Rezultatul probei de limb 2:
Nota la examenul scris: Media de repart. cu isc: Media de repart. cu p1:
Media de repart. cu p2: Media de repart. cu p3: Media de repart. cu ib:

Solicit traducerea subiectului de examen n limba matern:


Am luat la cunotin de faptul c nu exist posturi didactice vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat:

Unitatea/ unitile de nvmnti disciplina/ disciplinele pe care sunt titular n nvmntul preuniversitar
Din localitatea/ localitile:
Judeul/ judeele:
Unitatea/ unitile de nv.:

Disciplina/ disciplinele:

Nivelul/ nivelele de nv.:


Informaii suplimentare pentru detaare la cerere:
Detaare la cerere: 2011-2012: , 2012-2013 , 2013-2014 , 2014-2015 , 2015-2016
ndeplinesc prevederile art. 84 (9) e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic aprobat prin OMENCS nr.
5739/ 2016, cu modificrile i completrile ulterioare
Punctaj: Soul/ soia este titular: Codul judeului n care soul/ soia este titular:
Localitatea n care soul/soia este titular:
Informaii suplimentare pentru repartizare n baza notelor obinute la concursurile din 2015 i/ sau 2016

Concurs de titularizare 2015:


Disciplina de examen 2015:
Media de repart. cu insp. Media de repart. cu proba pract.1:
Media de repart. cu proba pract.2: Media de repart. cu proba pract.3:
Media de repart. cu proba int./bilingv:
Nota la ex. scris din 2015: Rezultatul la inspecie la clas din 2015:
Proba practic 1: Rezultatul probei practice 1:
Proba practic 2: Rezultatul probei practice 2:
Proba practic 3: Rezultatul probei practice 3:
Proba limb intensiv/ bilingv: Rezultatul probei limb intensiv/bilingv:

Proba oral la limba de predare 1: Rezultatul probei de limb 1:

Proba oral la limba de predare 2: Rezultatul probei de limb 2:

Concurs de titularizare 2016:


Disciplina de examen 2016:
Media de repart. cu insp. Media de repart. cu proba pract.1:
Media de repart. cu proba pract.2: Media de repart. cu proba pract.3:

________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de catre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden
a prelucrrii de date cu caracter personal nr. 5331, n conformitate cu Legea nr. 677 din 2001, n scopul ndeplinirii atributiilor
legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrrii datelor cu caracter personalsunt postate Semnatura
pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu Candidat
afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.
Pag. 3
Media de repart. cu proba int./ bilingv:
Nota la ex. scris din 2016: Rezultatul la inspecie la clas din 2016:
Proba practic 1: Rezultatul probei practice 1:
Proba practic 2: Rezultatul probei practice 2:
Proba practic 3: Rezultatul probei practice 3:
Proba limb intensiv/ bilingv: Rezultatul probei limb intensiv /bilingv:

Proba oral la limba de predare 1: Rezultatul probei de limb 1:

Proba oral la limba de predare 2: Rezultatul probei de limb 2:

Specializri dobndite prin studii finalizate cu diplom de licen/ absolvire:


Diploma 1: ara n care am efectuat studiile:
Unitate/ Instituia de nvmnt la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate n limba: Studiile efectuate n limba 2:
Nivel de studii:
Profilul/ domeniul:
Specializare:
Forma de nvmnt: Tipul de nvmnt absolvit:
Anul nceperii studiilor: Anul finalizrii studiilor:
Modulul psihopedagogic:
____________________________________________________________________
i Ori
de cte ori schimbai disciplina de examen n fi, verificai i dac media de
Verificat
departajare este calculat corespunztor studiilor care genereaz disciplina de
examen. Secretar comisie
(nume i prenume)

(semntura)

________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de catre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden
a prelucrrii de date cu caracter personal nr. 5331, n conformitate cu Legea nr. 677 din 2001, n scopul ndeplinirii atributiilor
legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrrii datelor cu caracter personalsunt postate Semnatura
pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu Candidat
afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.