Sunteți pe pagina 1din 2

N Sold n lei la data

r. Denumirea indicatorilor 31. 30. 30. 31.


crt. 03.2016 06.2016 09.2016 12.2016
Cheltuieli cu materiile
15. 28. 38. 47.
1 prime i materialele consumabile
103.658 854.327 489.121 472.299
(ct.601+602)
Alte cheltuieli materiale 552 1.2 1.6 2.1
2
(ct.603+604+606+608) .379 76.431 94.237 04.840
Alte cheltuieli cu energie i 2.2 4.1 7.0 8.3
3
ap (ct.605) 58.647 00.681 13.489 80.637
Cheltuieli privind mrfurile 9.7 16. 27. 38.
4
(ct.607) 54 570 320 812
Reduceri comerciale primite 130 25 34 41
5
(ct. 609) .752 6.813 8.758 2.230
6.9 12. 19. 26.
6 Cheltuieli cu personalul
45.367 243.514 012.487 495.631
Cheltuieli cu ajustrile de
valoare privind imobilizrile 313 60 1.4 1.7
7
corporale i necorporale .248 1.354 76.544 56.860
(ct.6811+6813+6817)
Cheltuieli cu ajustrile de
42. 13 19 25
8 valoare privind activele circulante
307 0.140 8.121 5.184
(ct.654+6814)
Cheltuieli privind prestaiile
externe 1.8 3.7 5.3 7.0
9
(ct.611+612+613+614+615+621+6 54.698 68.751 55.871 18.297
22+623+624+625+626+627+628)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
1 68. 13 20 27
i vrsminte asimilate (ct. 635
0 325 6.659 4.993 3.301
+6586)
1 Cheltuieli cu protecia mediului 85. 18 27 36
1 nconjurtor (ct. 652) 614 1.423 6.585 2.756
1 Cheltuieli din reevaluarea
2 imobilizrilor corporale (ct. 655)
1 Cheltuieli privind calamitile i
3 alte evenimente similare (ct. 6587)
1 Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 10. 35. 49. 44
4 6582 + 6583 + 6588) 238 689 451 3.039
1 Cheltuieli cu ajustrile privind 20.
5 provizioanele (ct.6812) 000
1 CHELTUIELI DE 27. 51. 73. 94.
6 EXPLOATARE TOTAL 113.483 088.726 449.461 209.426
Cheltuieli cu ajustrile de
valoare privind imobilizrile
1
financiare i investiiile financiare
7
deinute ca active circulante
(ct.686)
1 Cheltuieli privind dobnzile 19. 43. 58. 112
8 (ct.666*) 616 818 391 .634
1 Alte cheltuieli financiare 211 25 63 1.2
9 (ct.663+664+665+667+668) .102 3.322 3.305 66.609
2 CHELTUIELI 230 29 69 1.3
0 FINANCIARE TOTAL .717 7.140 1.695 79.243
2 27. 51. 74. 95.
CHELTUIELI TOTALE
1 344.200 385.865 141.156 588.669