Sunteți pe pagina 1din 8

Termeni specifici.

Proprietati fizico-chimice
ale fluidelor supercritice

Punctul critic este evideniat n diagrama Andrews (figura 1).

Figura 1. Diagrama Andrews pentru evidenierea punctului critic


I zona lichidului saturat (supranclzit); II zona vaporilor umezi; III zona superioar
vaporilor saturai uscai; IV zona vaporilor supranclzii; x titlul vaporilor de ap; x = 0
curba limit inferioar corespunztoare lichidului la saturaie; x = 1 curba limit superioar
corespunztoare vaporilor saturai uscai.

Figura 2. Diagrama de faze pentru fluidele supercritice dioxidul de carbon i apa


Variaia densitii i a capacitii de dizolvare (separare) n funcie de presiune i
temperatur pentru dioxidul de carbon supercritic (SC-CO 2) este prezentat n figura
3.

1.2

Parametrul Hildebrand, , (cal.cm-3)1/2


CCl4
1.0 8

Densitate, , g/mL
0.8
6
o
40oC 70oC 100 C
0.6
ciclohexan 4
0.4
n-pentan
2
0.2

0.0 0
0 100 200 300 400 500
Presiune, p, bar
Figura 3. Variaia densitii i a puterii de separare pentru SC-CO 2
1 cal/cm3 =4,1868 J/cm3

Evidenierea celor patru stri fizice: lichid, solid, gaz i starea supercritic pentru
CO2 este prezentat n diagrama pt (figura 4.).

Figura 4. Diagrama pt pentru SC-CO2 cu evidenierea izocorelor


TP punctul triplu (the triple point); PC punctul critic (the critical point)
Tabelul 1. Proprietile fizice ale fluidelor supercritice, gazelor i lichidelor
(dup Jessop, 1999)
Caracteristica fizic Fluid supercritic Gaz Lichid
Densitatea, 200500 pentru p =
, kg/m3 pc
1 1000
400900 pentru p =
4pc
Vscozitatea
(0,2
dinamic, (13)10-5 (0,62)10-5
3)10-3
, Pas
Difuzivitatea (0,1 (0,25)10-
(0,20,7)10-7
termic, a, m2/s 0,4)10-4 9

Clasificarea fluidelor supercritice


Tabelul 2. Fluide supercritice organice (dup Jessop, 1999)

Pre estimativ*,
Masa
Fluidul supercritic

t c, pc, c ,

$/kg
molecular

C bar kg/m3
Denumire Formula

chimic

fluoroform CHF3 25,9 48,2 525 70,10 128


difluorometan CH2F2 78,1 57,8 424 52,02 -
metan CH4 -82,6 46,0 163 16,04 80
metanol CH4O 239,5 80,8 273 32,04 18
eten C2H4 9,2 50,4 214 28,05 16
etan C2H6 32,2 48,7 207 30,07 100
dimetileter C2H6O 126,9 54,0 242 46,07 15
etilendiamin C2H8N2 320,0 62,8 290 60,10 200
propen C3H6 91,8 46,0 228 42,08 9
propan C3H8 96,7 42,7 220 44,10 10
nbutan C4H10 152,0 38,0 228 48,12 15
izobutan C4H10 134,7 36,4 224 58,12 15
npentan C5H12 196,6 33,7 232 72,15 30
benzen C6H6 289,5 49,2 300 78,11 30
nhexan C6H14 234,5 30,3 234 86,18 30
* preurile corespund unei puriti de 99,99 % n funcie de firma de distribuie.
Tabelul 3. Fluide supercritice anorganice (dup Jessop, 1999)
Fluidul supercritic

$/kg Pre estimativ*,


Masa molecular
Simbol
(Formul tc, pc, c ,
Denumire a C bar kg/m3
chimic
)

argon Ar -122,50 48,6 531 39,95 6


dioxid de
CO2 31,10 73,8 466 44,10 3
carbon
acid
HCl 51,50 82,6 420 36,46 20
clorhidric
acid
HBr 90,00 85,5 - 80,91 50
bromhidric
acid
HI 150,70 83,0 - 127,90 -
iodhidric
ap H2O 374,00 220,6 322 18,02 -
amoniac NH3 132,40 113,2 235 17,03 3
protoxid de
N 2O 36,40 72,5 453 44,01 50
azot
cripton Kr -63,76 54,9 912 83,80 3000
hexafluorur
SF6 45,50 37,6 737 146,10 50
de sulf
xenon Xe 16,60 58,3 1099 131,10 4000
* preurile corespund unei puriti de 99,99 % n funcie de firma de distribuie.
Avantajele utilizrii fluidelor supercritice
Categoria Avantaje Exemple de SCFs
nu contribuie la formarea majoritatea fluidelor
smogului supercritice
Mediul nu distrug stratul de ozon
nconjurt nu prezint ecotoxicitate majoritatea fluidelor
or nu formeaz deeuri supercritice
lichide CO2, H2O
CO2 i alte fluide SC volatile
necancerigen majoritatea fluidelor
supercritice
Sntate
netoxic (cu excepia hexanului C6H6)
i
majoritatea fluidelor
sigurana
neinflamabil supercritice (cu excepia HCl,
utilizrii
HBr, NH3)
CO2, N2O, H2O, CHF3
nu formeaz reziduuri CO2 i alte fluide supercritice
volatile
Condiiile permite separarea uoar CO2 i alte fluide supercritice
de a produselor de reacie volatile
desfurar viteze de difuzie mari toate fluidele supercritice
ea vscozitate sczut toate fluidele supercritice
procesului densitate i putere de toate fluidele supercritice
solvatare optim
pre sczut CO2, H2O, NH3
miscibilitate ridicat cu toate fluidele supercritice
gazele
Caractarist constant dielectric fluidele supercritice polare
icile fizico- variabil toate fluidele supercritice
chimice compresibilitate ridicat toate fluidele supercritice
densitate mare toate fluidele supercritice
vitez de difuzie mare
Aplicatii in biotehnologii ale fluidelor
supercritice

Figura 3.1. Bioreactor cu fluide supercritice prevzut cu agitare i


funcionare discontinu
1 bioreactor; 2 dispozitiv magnetic de agitare; 3 butelie SC-CO2; 4 pompa de nalt
presiune; 5 camer termostat; 6 indicator de temperatur; 7 indicator de presiune; 8
separator.

Figura 3.2. Corpul bioreactorului


1 HPBSTR

1 corpul bioreactorului;
2 capacul bioreactorului.

2
Figura 3.3. Bioreactor tubular cu funcionare continu la presiune nalt
(dup Romero i colab., 2005)
1 butelie SC-CO2; 2 alimentare substrat; 3 amestecare substrat; 4 bioreactor tubular;
5 separatoare; 6 debitmetru pentru SC-CO2; 7 prelevare probe produ-i de reactie; PI
indicator de presiune (pressure indicator); TI indicator de tempe-ratur (temperature
indicator).
Figura 3.6. Bioreactor cu preparat enzimatic imobilizat pe membran cu funcionare la
presiune nalt (dup Pomier i colab., 2005)
1 tanc de alimentare; 2 bioreactor cu membran enzimatic; 3 vscozimetru dotat i cu
termometru; 4 dispozitiv de prelevare a probelor; 5 debitmetru;
6 pomp; 7 racord de alimentare cu SC-CO2 ; 8 racord de alimentare cu substrat.