Sunteți pe pagina 1din 5

Instructiune de securitate si sanatate in munca specifica activitatii/meseriei

Ambalator manual

Prevederi generale

Scop. Domeniu de aplicare.

Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
manipularii, transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalarii
(conditionarii) si a depozitarii materialelor, proprii celor patru componente de munca
(executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).
Regulile de securitate a muncii pentru activiti de manipulare, transportul prin purtare
si cu mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale, cuprind
msuri de prevenire a accidentelor de munc i mbolnvirii profesionale, lund n
considerare riscurile specifice acestor activiti i cerinele desfurrii proceselor de
munc n condiii de securitate.

Conexiunea cu alte acte normative

Prezenta instructiune de securitate a muncii pentru activiti de manipulare, transportul


prin purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale,
se aplic cumulativ cu prevederile Legii Securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 ,
Normelor Metodologice de aplicare prevederilor acesteia si Hotararea privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare nr.1051/2006, precum si cu alte
acte normative specifice.
Organizarea i desfurarea acestor activiti se vor efectua pe baza respectrii
stricte a normelor PSI n vigoare.
Pentru activitile nespecifice care intervin n desfurarea activitilor de manipulare,
transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si
depozitare materiale, dar care nu constituie obiect de reglementare a prezentei
instructiuni, se vor aplica prevederile de securitate a muncii pentru respectivele activiti .

I. OBLIGATII GENERALE

1.1 Pentru efectuarea activitatilor de manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace


nemecanizate, ambalare (conditionare) si depozitare materiale, sunt admise numai
persoane instruite si care au din punct de vedere medical concluzia in fisa de
aptitudine Apt pentru locul de munca respectiv.
1.2 Fiecare lucrator va purta echipamentul individual de protectie inscris in Fisa
individuala de protectie din postul de lucru, pe toata durata programului de lucru.
Dupa caz, acestea vor fi completate cu alte sortimente in functie de natura lucrarilor
si a riscurilor asociate activitatilor.
1.3 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare acivitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea conducatorului formatiei de
lucru, in asa fel incat sa nu expuna in pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat persoana proprie cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
1.4 In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.1.3, lucratorii au
urmatoarele obligatii:

1
a) sa utilizeze corect masinile (masina de asamblat roti, masina de infoliat, presa
balotat deseuri, pistol de agrafat) , aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport (transpaleta, macarale KBK) si alte mijloace de
productie;
b) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate propri, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
c) sa comunice imediat conducatorului locului de munca si/sau lucratorului desemnat
(tehnician cu securitatea si sanatatea in munca) orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
d) sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca si/sau lucratorului
desemnat (tehnician cu securitatea si sanatatea in munca) accidentele suferite de
propria persoana;
e) sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

II. REGULI GENERALE DE CONDUITA

2.1 Fiecare lucrator trebuie sa se deplaseze in incinta cladirilor respectand marcajul aleilor
destinate fluxului pietonal.
In cazul in care fluxul pietonal se intersecteaza cu fluxul mijloacelor de transport,
lucratorul se va opri la limita marcajului de avertizare (dungi negru/ galben), se va
asigura apoi va continua deplasarea urmand marcajul aleii pietonale.
2.2 Se interzice deplasarea lucratorilor in incinta depozitelor sau a cladirilor prin
traversarea instalatiilor, a benzilor transportoare, a zonelor de lucru sau in spatiul de
manevra a mijloacelor de transport ( cel putin 2,5 m distanta).
2.3 Fiecare lucrator va privi intotdeauna in sensul de deplasare avand o buna vizibilitate a
traseului si o supraveghere permanenta a activitatilor din preajma sa pentru evitarea
oricaror posibile pericole prezente in activitatile asociate.
2.4 In zona de trecere la usile de acces sau porti, lucratorul va utiliza numai trecerile
semnalizate si
destinate pietonilor.
2.5 Este interzis accesul lucratorilor indiferent de statutul lor, sa traverseze orice usa sau
poarta avand o deschidere sau inchidere rapida, acestea fiind destinate numai pentru
trecerea vehiculelor motorizate sau nemotorizate.
2.6 Lucratorii nu vor parasi locul de munca decat numai daca au incuvintarea
conducatorului locului de munca.
2.7 Este interzisa circulatia lucratorilor in zona rampelor de incarcare/descarcare a
mijloacelor de transport.
2.8 Deplasarea la/de la: cantina, bancomat, loc pentru fumat, vestiare, WC, anexa
administrativa, anexa tehnica, etc. se va face respectand intocmai prevederile de la
art. 2.1 - 2.8 .

III. MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE

Riscuri
3.1 Prin manipularea manual a maselor se nelege orice tip de transport sau susinere a
unei mase de ctre unul ori mai muli lucrtori, inclusiv ridicarea, aezarea,
mpingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorit
caracteristicilor acesteia sau condiiilor ergonomice necorespunztoare, prezint
riscuri pentru lucrtori. Riscurile generate de manipularea manuala a maselor si
transportul prin purtare sunt:
2
a)-n special de afeciuni dorsolombare;
b)-electrocutare;
c)-microtraumatisme repetate;
d)-lovire;
e)-zgraiere;
f)-taiere;
g)-intepare;
h)-miscari repetitive;
i)-risc chimic;
j)-zgomot;
k)-cadere;
l)-circulatie;
Deasemenea in perimetrele (locatiile) unde se desfasoara activiti de manipulare,
transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, ambalare (conditionare) si
depozitare materiale, sunt riscuri de incendiu si de explozie.
3.2 In vederea evitarii sau reducerii riscurilor pentru lucratori, se va avea in vedere
respectarea de catre angajator a prevederilor Hotararii nr.1051/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare.

Obligatiile lucratorilor:
3.3 Se interzice lucratorilor sa stationeze sub sarcina ridicata a stivuitoarelor sau in spatiul
lor de manevra, avand o distanta de cel putin 2,5 m fata de acestea.
3.4 Fiecare lucrator are obligatia sa semnalizeze ambalajele deteriorate, stivele instabile
intre ele, inclinari, etc pentru a evita o posibila cadere sau rasturnare a lor.
3.5 Manipularea si purtarea ambalajelor, cutiilor, etc se va efectua numai daca lucratorul
are o buna vizibilitate a traseului de deplasare. Traseul pe care il parcurge lucratorul in
timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
3.6 Se interzice transportul prin purtare a maselor care au sisteme de prindere
necorespunzatoare. Se interzice manipularea de catre un singur lucrator a maselor cu
centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari, inclinari sau care sunt
instabile intre ele.
3.7 Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe
orizontala sau
verticala (risc de acrosare) suficient pentru realizarea acestei operatii.
3.8 Obiectele ambalate in cutii, lazi etc trebuie pozitionate corect in interiorul ambalajelor,
conform fisei de conditionare. Se interzice transportul prin purtare a maselor
pozitionate necorespunzator in interiorul ambalajelor.
3.9 Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete
taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor, se va face numai
cu manusi specifice riscului de taiere sau intepare.
3.10 La efectuarea operatiilor care necesita utilizarea cuter-ului, se va utiliza
echipamentul individual de protectie conform FPIP.
3.11 Cuter-ul utilizat de catre lucratori la operatiile respective va fi cuter cu lama
retractabila pentru a diminua riscul accidentarii in cazul unei devieri necontrolate de
la traiectorie.
3.12 In timpul taierii, pentru evitarea oricaror posibile raniri, mana cu care se sprijina
lucratorul va fi in
urma traiectoriei de taiere a lamei cuter-ului.
3.13 La utilizarea pistoalelor pentru agrafat, masinilor de infoliat, si presei de balotat,
lucratorii vor fi
instruiti si vor respecta intocmai instructiunile de lucru privind utilizarea acestora
(instructiuni afisate in postul de lucru sau pe masina respectiva).
3.14 Lucratorii care in activitatea de ambalare (conditionare) lucreaza cu instalatii de
ridicat tip pod rulant
3
(KBK si capra), vor fi instruiti si autorizati conform prevederilor Prescriptiilor Tehnice
PT R1-2003 pentru folosirea acestor instalatii. Persoanele instruite si autorizate, in
conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice, vor fi examinate anual pentru
verificarea cunostiintelor profesionale si si a deprinderilor practice de catre o comisie
numita de conducerea unitatii.
3.15 Lucratorii care isi desfasoara activitatea in postul de lucru asamblare si conditionare
roti vor fi instruiti
si vor respecta prevederile Instructiunii de securitate J30020-7-211 IS.
3.16 Lucratorii care isi desfasoara activitatea si in postul de lucru pregatire ambalaje
lemn si lucreaza la
masinile universale de tamplarie (circular, circular cu panglica, etc.), vor fi instruiti si
vor respecta prevederile Instructiunii de securitate J30020-07-216 IS .
3.17 In toate cazurile, lucratorii vor respecta intocmai prevederile FOS/FOP din posturile
de lucru.

IV. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE

4.1 Mijloacele de transport nemecanizate (transpaleta, BR, etc) pentru operatiile de


incarcare-descarcare si
transport vor fi alese in functie de felul si greutatea materialelor care se manipuleaza,
stivuind max. 2 palete, colete, etc. suprapuse.
4.2 Inainte de orice utilizare a unui mijloc nemecanizat, se va verifica starea acestuia, cu
precadere platforma pe care se vor aseza masele. Se interzice uitlizarea mijloacelor
de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.
4.3 La inceputul fiecarei operatii de incarcare, se vor analiza toate ambalajele materialelor.
Pentru evitarea posibilelor raniri ale membrelor superioare, cuiele iesite si capetele
paramelor, trebuie indoite.
4.4 Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare in timpul deplasarii
vehiculelor de transport.
4.5 Se interzice incarcarea materialelor ale caror ambalaje sunt deteriorate (integritatea
paletilor).
Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate
impotriva deplasarii,
rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de
transport sa poata supraveghea drumul parcurs.
4.6 Manevrarea mecanismelor de ridicat va fi asigurata de personal instruit si autorizat
conform prevederilor Prescriptiei Tehnice PT R2-2003. Persoanele instruite si
autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice, vor fi examinate anual
pentru verificarea cunostiintelor profesionale si si a deprinderilor practice de catre o
comisie numita de conducerea unitatii.
4.7 Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, trebuie scrisa capacitatea de
transport a acestuia.

V. REGULI DE CONDUITA PRIVIND DEPOZITAREA,STIVUIREA, INCARCAREA SI


DESCARCAREA MATERIALELOR

5.1 Stivuirea ambalajelor pe rafturi metalice sau rastele se va efectua in asa fel incat sa
nu fie posibila caderea sau rasturnarea acestora.
5.2 Rafturile metalice si rastelele unde sunt depozitate materiale, trebuie sa aiba afisat la
loc vizibil inaltimea de stivuire pentru fiecare tip de stiva constituita, in functie de tipul
ambalajelor, de rezistenta acestora precum si de sarcina maxima admisa a planseului
si/sau pardoselii.
5.3 Stivuirea manuala si cu mijloace nemecanizate se va efectua fara deteriorarea
ambalajelor.

4
5.4 La descarcarea coletelor si paletelor din camioane, remorci, etc. nu se vor imprumuta
soferilor spre folosinta mijloacele nemecanizate din dotarea magaziilor, garilor rutiere,
etc.
5.5 Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a
stivei. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin scoatere de la baza stivei.
5.6 Este interzis descarcarea materialelor din camioanele care nu sunt pregatite
( decopertate ) corespunzator pentru operatiile de descarcare. Prelata de pe partile
laterale ale remorcii camionului , va fi obigatoriu pozitionata pe partea superioara a
remorcii (este interzis ca prelata sa fie sustinuta cu blani pe obloanele laterale).
5.7 Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.
5.8 Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si
oprirea acestora cu piciorul, ranga sau alte unelte. Lucratorul desemnat sa asiste la
descarcare in vederea identificarii marfii, se va pozitiona lateral pe toata durata
efectuarii operatiei.

INSTRUCIUNI DE LUCRU AMBALATOR-MANIPULANT

n cazul stivuirii este obligatoriu asigurarea stabilitii stivei; nalimea stivei nu va


depi 1,5 ori limea bazei mici a stivei.

Scoaterea materialelor din stive se va face n mod obligatoriu ncepnd de la partea


superioar a stivei i nu din lateral.

Este strict interzis urcarea pe diferite improvizaii pentru a se ajunge la nivelul dorit.
Se va dota personalul cu o scar de o dimensiune corespunztoare.

Este strict interzis intervenia asupra instalaiei electrice de ctre personalul


neautorizat n acest scop

Este strict interzis circularea dar mai ales staionarea n zona de manevrare a
mainilor venite la ncrcare sau descrcare.

Se va instrui personalul pentru executarea sincronizat a micrilor pentru evitarea


scprii din mn a sarcinilor i implicit a producerii accidentelor.

Este interzis depirea limitei sarcinii maxime de manipulare. Dac este necesar
manipularea se va face concomitent de ctre mai multe persoane.

Este obligatorie asigurarea stabilitii materialelor prin modul de amplasare i aranjare


a acestora.

S-ar putea să vă placă și