Sunteți pe pagina 1din 1

Beneficiar: ......................

Executant: SC ............. SRL


Proiectant:
Obiectivul: Executie de lucrari

Formular F1-CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

In mii lei/mii euro la cursul 4.4184 lei/euro din data de 17/07/2015


Nr.
cap. Valoare (fara TVA) Din care C+M
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Nr. Deviz
cheltuieli
Genera Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
l
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.000 0.000 0.000 0.000
aducerea la starea initiala
3 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 200.439 45.364 200.439 45.364
necesare obiectivului
02 Asigurari utilitati 200.439 45.364 200.439 45.364
4 3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000
5 3.3 Proiectare si inginerie 0.000 0.000 0.000 0.000
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2,116.966 479.126 ### 459.959
6.1 4.1 Constructii si instalatii 2,022.749 457.802 2,022.749 457.802
01 Corp C1 2,022.749 457.802 2,022.749 457.802
6.2 4.2 Montaj utilaje tehnologice 9.530 2.157 9.530 2.157
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 84.687 19.167 0.000 0.000
cu montaj
6.4 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000
6.5 4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000
6.6 4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000
7 5.1 Organizare de santier 41.124 9.308 15.181 3.436
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii 15.181 3.436 15.181 3.436
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.943 5.872 0.000 0.000
8 6.1 Diverse si neprevazute 156.292 35.373 0.000 0.000
7.3 5.1.3Cheltuieli diverse si neprevazute 7 % din C+M, 156.292 35.373 0.000 0.000
Cap.2 si Cap.4
TOTAL fara TVA 2,514.821 569.171 ### 508.759
TVA (24%) 603.557 136.601 539.496 122.102
TOTAL cu TVA 3,118.378 705.772 ### 630.861

Ofertant,
SC ............. SRL

Investitie - Formular F1-CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și