Sunteți pe pagina 1din 6

ASISTENTA MATERNALA (adoptie)

=selectarea asistentilor maternali=

Asistentul maternal este persoana atestata care, pentru o perioada, ia unul sau mai
multi copii in ingrijire la domiciliul sau, ca urmare a deciziei Comisiei Judetene pentru
Protectia Copilului. In momentul in care primeste in plasament sau in incredintare un
copil, asistentul maternal semneaza un contract de munca. El beneficiaza de toate
drepturile unui angajat la o institutie de stat, fiind platit, insa raspunde penal daca i se
intampla ceva grav copilului).
Selectarea asistentilor maternali se refera la caile de abordare a familiilor cu scopul
de a gasi potentiale familii de ingrijire pentru copiii care au nevoie de ingrijire familiala
temporara.Aceasta implica un program de educare a publicului larg continuu,planificat ,
organizat,referitor la nevoia de a gasi asistenti maternali.Efortul de selectare continua ,
creaza un climat de constientizare a nevoii de asistenti maternali.Selectarea are scopul de
a identifica si oferi motivatie solicitantilor potentiali care vor sa devina asistenti
maternali.Telul ei principal este de a asigura un numar suficient de asistenti maternali
disponibili pentru a primi in orice moment copiii care au nevoie de ingrijire.(S.Ccarole).
Organizatia Holt are un mesaj pentru toti cei care doresc sa devina asistenti
maternali :,,Ajutati un copil in nevoie-fiti asistenti maternali.Pentru a determina pe
cineva sa devina asistent maternal , cea mai buna abordare e una de tip individualist sau
contactul personal cu potentialul asistent maternal.Asistentii sociali si/sau familile care
au deja in plasament un copil,pot sa abordeze noi familii individual.Aceste potentiale
familii pot fi vecinii lor,rude,prieteni foarte apropiati sau colegi care pot fi influentati sa
devina chiar ei insusi parinti de ingrijire.O alta abordare sau mai bines pus o promovare
generala a serviciului in cadrul comunitatii prin mass media,cum ar fi de exemplu :
(anunturi in ziar,la radio,tv,distribuirea de brosuri si pliante,postere in locuri strategice si
mediatizarea nevoii de asistenti maternali in cadrul parteneriatelo cu sectorul neguver-
namental sau autoritati guvernamentale/locale/centrale).
In momentul in care aceasta meserie de asistenta maternala,a ajuns la urechile
cetatenilor,automat se ivesc si doritori.Persoane cu inima mare, care doresc sa ia in
ingrijire,in asistenta maternala un copil ,doi sau chiar trei.

0
1.Criterii de eligibilitate pentru familiile care solicita sa devina asistenti
maternali
Urmatoarele criterii se folosesc ca ghid la recrutarea si aprobarea familiilor de
asistenti maternali:
Varsta cea care sa-i confere capacitatea deplina de exercitiu;
Starea de sanatate-asistentul maternal impreuna cu toti membrii familiei sa
dovedeasca ca sunt sanatosi clinic si neuropihic.Evaluarea psihologica trebuie sa
demonstreze garantia pentru indeplinirea adecvata a obligatiilor legale de creste-
rea , ingrijirea si educatia copiilor;
Casa-ambient sigur si conditii igienice pentru sanatatea si bunastarea copiilor;
Profil moral-asistentul maternal si membrii familiei sa probeze garantii morale
necesare dezvoltarii armonioase a copilului;
Acceptul intregii familii-toti membrii familiei potentialului asistent maternal sa
fie de accord cu primirea si ocrotirea unui copil in casa lor.
(fundatia ,,Alaturi de voi)
Dupa ce toate aceste criterii sunt indeplinite si verificate ,asistentul social stabileste
intalniri cu asistentul maternal la domiciliu celui de-al doilea si/sau la sediul organizatiei
si intocmeste un raport de evaluare psiho-sociala,propunand in cadrul Comisiei pentru
Protectia Copilului de pe raza de domiciliu al clientului,atestarea lui ca asistent maternal
profesionist.

2.Evaluarea primara;Cererea de inscriere.


Etapa investigatiei si a cererii de inscriere incepe atunci cand solicitantul(asistentul
maternal) se intereseaza mai intai verbal despre program si are loc o intalnire intre
asistentul social si familie.Ea se incheie atunci cand solicitantul complecteaza cererea de
inscriere.In timpul acestei etape,asistentul social furnizeaza potentialului asistent
maternal ,o descriere generala a programului,principiile sale,a drepturilor si obligatiilor
asistentilor maternali,responsabilitatile organizatiei,categoriile de copii care beneficeaza
de aceste servicii si orice alte imformatii pe care solicitantul le poate cere.Daca

1
solicitantii indeplinesc criteriile de baza si se decide sa continuie eforturile lor de a deveni
asistenti maternali,ei vor complecta in continuare formularul de inscriere.
Asistentul social revizuieste cererea si stabileste impreuna cu solicitantul un
program pentru vizita la domiciliu si contactele urmatoare.Scopul principal al acestor
intalniri este de a evalua potentialii asistenti maternali.(fundatia,,Alaturi de voi).

3.Evaluarea psiho-sociala
Aceasta evaluare cuprinde doua etape la sfarsitul carora se hotaraste daca
solicitantul este pregatit de a-si asumarolul de asistent maternal si daca este potrivit
pentru acest rol:- interviul de evaluare
-ancheta psihosociala
Interviul are todeauna un obiectiv explicit mentionat,pe care participantii la
interviu (asistentul social,psihologul si solicitantul) il cunosc,si anume colectarea de
imformatii asupra unei teme.In cadrul interviului se urmareste a se intelege mentalitatea
solicitan-tului si semnificatiile pe care acesta le da lucrurilor,evenimentelor si relatilor
psihosoci-ale,urmarindu-se un ghid de interviu.
In cadrul procesului de evaluare,asistentul social discuta urmatoarele aspecte cu
solicitantul:
Sursa de referire
Motivatia pentru a deveni asistent maternal;
Atitudinea fata de ingrijirea familiala temporala,ca tip de ingrijire si ocrotire o
copiilor;
Atitudinea fata de abandonul copiilor;
Ce fel de copil si-ar dori sa ingrijeasca:varsta,sexul,cat de flexibila este familia
referitoare la aceste criterii;
Viata de familie,dinamica familiala si relatiile de familie,metodele prin care ei
depasesc perioadele de stres ,experiente legate de separare si modul cum au fost
ele tratate,compatibilitatea rolurilor,modalitati de recreere,vacantele si relatile
parinte-copil;

2
Experienta de parinte:valoarea acordata educatiei,metodele de
disciplinare,propriile lor experiente din copilarie;
Starea de sanatate si starea psihologica;
Starea materiala/financiara:venitul,cheltuielile,modul in care isi chibzuiesc
resursele;
Religia si convingerile culturale;
Caminul familiei si dotarile,resursele comunitare.
Aceste teme pe care le cuprinde ghidul nu trebuie adresate intr-o maniera strict
ordonata,ci la momentul oportun si doar in cazul in care solicitantul nu a atins deja ,in
mod spontan,tema avuta in vedere.
Ancheta psihosociala presupune recoltarea sistemica a unor imformatii despre
viata psihosociala a unei persoane si interpretarea acestora in vederea intelegerii
semnificatiei lor.Aceasta ancheta este efectuata in termen de trei luni ,de la data depunerii
cererii de inscriere si este realizata printr-o serie de intalniri intre asistentul
social,psiholog si fiecare membru al familiei in parte,precum si cu intreaga familie la un
loc.
Imformatiile de orice natura ,ajuta specialistii sa decida daca familia indeplineste
conditiile de eligibilitate.
Raportul anchetei psihosociale ofera o evaluare generala a slicitantului,incluzand
date despre profilul psihologic al acestuia,despre familia sa si despre functionalitatea
acesteia ca grup.
Dupa ce fmilia a fost aprobata de catre organizatie,dosarul este inaintat Directiei
Generale pentru Protectia Copilului care hotaraste aprobarea si emiterea atestatului de
asistent maternal profesionist.(organizatia ,,Holt Romania)
Actele necesare intocmiri dosarului de asistent maternal profesionist:
Cerere de a deveni asistent maternal profesionist;
Curriculum vitae al solicitantului;
Motivul pentru care solicita sa devina asistent maternal profesionist;
Copii legalizate dupa actele de stare civila:certificate de nastere si certificate de
casatorie;

3
Copie dupa buletinul de identitate;
Copii legalizate dupa actele de studii ale solicitantilor;
Scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste,trebuie mentionat
numele,prenumele,data nasterii acestora si gradul de rudenie;
Certificate medicale eliberate de policlinica de care apartin,care sa prezinte o
evaluare complecta a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor cu care
acesta locuieste;
Certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale celorlalte persoane cu care
locuieste;
Copie legalizata dupa actul de propietate al locuintei sau dupa contractul de
inchiriere conform legii;
Recomandari/referinte.

Dupa ce toate aceste demersuri au fost duse la bun sfarsit ,e nevoie de o pregatire si
instruire a asistentilor maternali conform legislatiei in vigoare.Acestia sunt angajati de
proba pentru trei luni,timp in care urmeaza cursurile de formare profesionala(minim
saizeci de ore)organizate de angajator.Atestatul e valabil timp de trei ani,dar poate fi
suspendat sau retras daca se constata nereguli (un rau tratament impotriva
copilului).Anual asistentii maternali au obligatia sa-si faca analizele medicale.

BIBLIOGRAFIE:
1.Filipescu P.Ioan-1997-Adoptia si protectia copiluluiaflat in dificultate ,
ed.All
2.Fundatia,,Alaturi de voi-asistenta maternala pentru copilul seropozitiv
HIV , ed.A.D.V
3.Organizatia,,Holt Romania-2002-Ghiduri de buna practica in asistenta
sociala a copilului si familiei,ed.Lumen
4.Smith R.Carole-1993-Adoptia si plasamentulfamilial.Cum si de ce?

4
ed.Alternative
5.http://www.121.ro/articole/art1471-parinte-de-profesie.htlm