Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

SCOALA: LICEUL TEHNOLOGIC DE DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI PLOIESTI


DISCIPLINA : Pneumologie si Nursing in Pneumologie
PROFESOR : Iosif Sabina Raluca
CLASA : II C
DURATA LECTIEI : 50 min.
DATA : 15 decembrie 2016
SUBIECT/TEMA LECTIEI : Ingrijirile acordate pacientului cu astm bronsic
TIPUL DE LECTIE : transmirea si fixarea de noi cunostinte
METODE SI PROCEDEE DIDACTICE : problematizarea, exercitiul, explicatia, conversatia euristica, lucru pe
grupe, joc didactic .
MIJLOACE DE INVATAMANT : manual , caiet de notite, material bibliografic, fise de lucru, mijloace audio
vizuale
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII : frontala, individuala si diferentiata
METODE DE EVALUARE : verificare curenta orala si practica ,observarea sistemica a elevilor
LOCUL DE DESFASURARE A LECTIEI : Sala de Nursing
BIBLIOGRAFIE: Urgente Medico-chirurgicale , Ingrijiri speciale acordate pecientilor de catre
Asistentii medicali Lucretia Titirca
Competenta generala : C1 Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator
Competente derivate:
Pe baza cunostintelor care le sunt prezentate in cadrul lectiei, coroborate cu cele asimilate anterior, elevii
trebuie sa demonstreze ca au dobandit performantele preconizate explicit in urmatoarele competente derivate:
C1 Identifica circumstantele de aparitie a astmului bronsic.
C2 Enumera principalele semne si simptome la pacientul cu astm bronsic (competenta se considera atinsa daca
au identificat 7 din 10)
C3 Aplica interventiile proprii si delegate ale asistentului medical la pacientul cu astm bronsic (competenta se
considera atinsa daca elevul precizeaza 4 in 7 interventii )

Competente cu efecte asupra personalitatii elevului:


Cognitive: precizarea acordarii scopului interventiilor autonome si delegate
Afective : manifestarea satisfactiei de a raspunde
: manifestarea dorintei de a recepta
: cultivarea increderii in propriile activitati de a comunica
Psiho-motorii : antrenarea activitatii de concentrare
: manifestarea aptitudinilor perceptive
: formarea unor priceperi si deprinderi
DESFASURAREA LECTIEI

I.

Organizarea clasei pentru lectie si captarea


atentiei elevilor
(3 min)
-profesorul verifica prezenta si noteaza absentii in catalog; capteaza atentia elevilor, pregtind
colectivului de elevi si isi pregateste materialele didactice
-elevii isi deschid caietele de notite si se pregatesc pentru lectie.

II.

Anuntarea titlului lectiei si enuntarea


competentelor urmarite in cadrul acesteia
(5 min)
-profesorul anunta titlul noii lectii de pe ordinea de zi si anume Ingrijiri acordate pacientului cu astm
bronsic .
-sunt punctate oral structurile de competente ale lectiei si sunt explicate pe larg competentele derivate ce
se doresc a fi atinse la sfarsitul orei de curs
-elevii noteaza in caiet titlul lectiei si asculta cu atentie explicatiile profesorului.

III.

Reactualizarea elementelor invatate


anterior
(5 min)
-se face legatura cu semnele si simptomele intalnite in afectiunile aparatului respirator ,pentru a stabili
diagnosticul de certitudine in astmul bronsic si aplicarea interventiilor asistentei medicale in functie de
manifestarile de dependenta pe care le prezinta pacientul .
-elevii enumera semne si simptome posibile

IV.

Prezentarea elementelor specifice de


continut
(15 min)
-profesorul prezinta, folosind materialul didactic aferent (prezentare PPT ) definitia astmului bronsic
,semnele si simptomele ale pacientului cu astm bronsic , circumstantele de aparitie ,factori
predispozanti ,factori favorizanti ,examinarile complentare ,problemele pacientului,obiective ,
interventiile autonome si delegate ale asistentului medical.
-elevii asculta explicatiile profesorului, intervenind in cazul in care constata ca au cunostinte asimilate
anterior despre tema prezentata sau nu inteleg notiunile noi prezentate, necesitand mai multe detalii.

V.

Dirijarea invatarii
(10 min)
-profesorul imparte clasa in grupe de lucru, in functie de numarul elevilor prezenti in clasa (3-4 elevi intr-
o grupa) si inmana fiecarei grupe cate o fisa de lucru.Pe baza fisei de lucru elevii vor trebui sa asocieze
corect notiunile din cele doua coloane si sa enumere cinci manifestari de dependenta ale pacientului cu
astm bronsic.
-elevi lucreaza in grupe pentru rezolvarea fisei de lucru, iar profesorul i indruma si eventual i sprijina in
rezolvarea acesteia;

VI.

Obtinerea performantei
(5 min)
-dupa ce toate grupele au terminat de rezolvat fisa de lucru se efectueaza verificarea intocmirii corecte a
acesteia (profesorul prezinta la tabla pe materialul didactic intocmit asocierile corecte);
-elevii corecteaza eventualele greseli constatate si cer lamuriri suplimentare daca e cazul, in cazul in care
intimpina dificultati in intelegerea notiunilor noi prezentate

VII.

Concluzii, apreciere, realizare feed-back


(2 min)
-profesorul face aprecieri orale asupra modului in care s-a lucrat si au fost rezolvate fisele de lucru,
punand intrebari menite a verifica retentia si intelegerea notiunilorde semiologie , precum si nivelul de
atingere a competentelor vizate
- elevii sunt consultati in legatura cu probemele pe care le-au intampinat si participa la discutii

VII.

Evaluarea performantei
(3 min)
-profesorul noteaza in catalog elevii care au demonstrat ca au fost activi si au rezolvat fisa de lucru corect
si intr-un interval de timp redus, motivandu-le acestora, pe baza comptetentelor enuntate la inceputul orei,
nota primita de fiecare (se va nota grupa care a lucrat cel mai eficient si rapid).
-elevii sunt consultati in legatura cu notele ce li se cuvin.

VIII.

Asigurarea retentiei si a transferului


(2 min)
-profesorul le cere elevilor pentru ora urmatoare sa intocmeasca un referat cu tema Cum poate fi tinut
sub control astmul bronsic , pentru a asigura astfel transferul si legatura dintre teorie si practica, precum
si intelegerea si asimilarea noilor cunostinte dobandite.