Sunteți pe pagina 1din 5

PROFESOR- EDUCATOR,

GHERGHESCU ANDREIA-GEORGIANA

CADRU DIDACTIC: GHERGHESCU ANDREIA- GEORGIANA


DATA: 25. II. 2015
INSTITUTIA: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN
PUFAN- DR. TR. SEVRIN
CLASA/ GRUPA: a- VII- a
DISCIPLINA: TERAPIE OCUPATIONALA
SUBIECTUL LECTIEI: PALME JUCAUSE- CAL
TIPUL DE LECTIE: FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI
SCOPUL LECTIEI: FORMAREA DE PRICEPERI SI DEPRINDERI INTELECTUALE;
FORMAREA DE PRICEPERI SI DEPRINDERI PRACTICE ( UTILIZAREA CREIONULUI
ETC.); FORMAREA AUTOMATISMELOR.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O 1: SA ENUMERE PARTILE COMPONENTE ALE CORPULUI CALULUI;
O 2: SA DEMUNEASCA HRANA SI LOCUINTA CALULUI;
O 3: SA EXECUTE, CU AJUTORUL PALMEI, FORMA CAPULUI CALULUI;
O 4: SA UTILIZEZE CORECT INSTRUMENTELE DE SCRIS;
O 5: SA MANIFESTE INTERES SI CURIOZITATE PENTRU ACTIVITATEA
INDIVIDUALA SAU IN ECHIPA.
METODE SI PROCEDEE: CONVERSATIA, EXPLICATIA, DEMONSTRATIA ETC.
MATERIAL DIDACTIC: LAPTOP, HARTIE ALBA, CREION, CREIOANE COLORATE,
FILMULETE EDUCATIVE, INTERNET, TABLA, CRETA ETC.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: www.youtube.com, canalul Luli Copii Romanesc
(https://www.youtube.com/channel/UCOr0w6PxsKdCcEul2rKcPrg)
DURATA: 45 MIN.
NR. ETAPELE CONTINUT STRATEGIE DIDACTICA INDICATORI DE
EVALUARE
CRT. LECTIEI STIINTIFIC METO- MIJ- TIP INV. ORG.
DE LOACE INV
I. Momentul Aceasta etapa se realizeaza prin:
organizatoric - aerisirea clasei; Observare sistematica
2- 3 min. - pregatirea materialelor didactice
pentru lectie

II. Captarea In cadrul acestei etape se prezinta elevilor


atentiei un filmulet educativ despre cal, componenta Conver- Laptop Inv. Indivi- Observarea sistematica
5- 7 min. corpului animalului, hrana acestuia, unde satia prin dual
doarme acesta etc., de pe site-ul obser- Elevii urmaresc filmuletul
www.youtube.com, canalul LULI COPII Explica- vare Colecti- educativ despre cal si
ROMANESC, seria CINE FACE MUUU?, tia va discuta despre ce fel de
episodul CAL, PENTRU COPII Inv. de animal este calul, hrana
(https://www.youtube.com/watch?v=QF- tip acestuia, unde doarme
ROEGNXcY&index=22&list=PLAk5dJF5R recep- acesta etc.
tn3tBfOq0tPBSteS8SCNthSf). tiv

III. Anuntarea Se anunta elevilor scopul, subiectul si


scopului, obiectivele lectiei: In cadrul lectiei de Explica- Inv. Colecti- Observarea sistematica
subiectului si astazi, PALME JUCAUSE- CALUL, vom tia prin va
obiectivelor observa cum se realizeaza capul calului cu obser-
lectiei ajutorul palmei, vom utiliza hartia, creionul vare
2- 3 min. si palma proprie pentru a realiza si noi capul
calului, cu ajutor!
Se va scrie titlul lectiei pe tabla.
IV. Demonstratia Se va prezenta elevilor un filmulet educativ
si prezentarea de pe site- ul www.youtube.com, canalul Explica- Laptop Inv. Indivi- Observarea sistematica
algoritmului LULI COPII ROMANESC, sectiunea tia prin dual
de catre ca- PALME JUCAUSE, episodul MELC SI Tabla obser- Elevii urmaresc modul de
drul didactic CAL, PENTRU COPII Conver- vare Colecti- executie cu ajutorul lapto-
7- 10 min. (https://www.youtube.com/watch? satia Creta va pului, prin intermediul
v=8bMFf8p- filmuletului educativ, cat si
46I&index=26&list=PLAk5dJF5Rtn3aRGr Demon- demonstratia la tabla a
Dwh3SUh9nfUqQP22v), apoi se va demon- stratia cadrului didactic.
stra, de catre cadrul didactic, modul de
executie a capului calului, pe tabla cu
ajutorul palmei stangi si a cretei.
V. Activitatea In cadrul acestei etape, elevii, cu ajutorul
independenta palmei stangi, creionului si a colii de hartie Exerci- Hatie Inv. Indivi- Observarea sistematica
a elevilor si cu indrumarea cadrului didactic, executa tiul prin dual
20 min. conturul capului calului si il coloreaza. Creion imita- Elevii executa conturul
tie Colecti- capului calului cu ajutorul
Creioa- va palmei stangi, sub indruma-
ne co- Inv. rea cadrului didactic si il
lorate repro- coloreaza.
ductiva
VI. Analiza Se fac aprecieri individuale si colective vis-a-
rezultatelor si vis de activitatea din cadrul lectiei si se Conver- Individu Observarea sistematica
elaborarea felicita cei mai atenti si cuminti elevi. satia - al
concluziilor Colecti-
2 min. va