Sunteți pe pagina 1din 2

Despre invatamintul biblioteconomic din

Romania
April 1, 2014 in Invatamant
Continuindu-mi periplul pin istoria bibliotecilor romanesti post-decembriste am ajuns la capitolul
INVATAMINTUL DE SPECIALITATE, unde am observat o lipsa de unitate destul de
surprinzatoare, in comparatie cu alte domenii de studiu. Potrivit Hotrrii Guvernului nr. 645/15
august 2000 privind Profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de
absolvenii nvmntului universitar, cursuri de zi, publicat n Monitorul Oficial nr. 379/15
august 2000, BIBLIOTECONOMIA apare n ANEXA 1: Profilurile, specializarile, durata studiilor
si titlurile obtinute in INVATAMINTUL UNIVERSITAR DE LUNGA DURATA, astfel:
-La poz. 20, Profilul FILOLOGIE sunt legiferate specializarile:

BIBLIOLOGIE SI STIINTA INFORMARII

BIBLIOTECONOMIE,

BIBLIOTECONOMIE LIMBA SI LITERATURA ROMN sau LITERATUR STRIN.

Numai ca absolventii sint LICENTIATI IN FILOLOGIE, nu in BIBLIOTECONOMIE ori


BIBLIOLOGIE. (Si fiind licentiati in filologie, acesti absolventi, negasind de lucru in biblioteci
unde posturile sint blocate din vremea guvernarii Boc, pot sa fie profesori titulari de limba
romana la gimnaziu? sau la liceu?).

La poz. 32, Profilul ISTORIE este specializarea ISTORIE BIBLIOTECONOMIE,


absolventul fiind licentiat in ISTORIE-BIBLIOTECONOMIE

ANEXA 2: Profilurile, specializarile, durata studiilor si titlurile obtinute in INVATAMINTUL


UNIVERSITAR DE SCURTA DURATA, astfel:

La poz. 4: BIBLIOTECONOMIE doar specializarea BIBLIOTECONOMIE


ARHIVISTICA, absolventul fiind BIBLIOTECAR-ARHIVIST;

La poz. 14: FILOLOGIE specializarea BIBLIOLOGIE SI MUZEOLOGIE, absolventul


fiind BIBLIOTECAR-MUZEOLOG

Hotrrea Guvernului nr. 999/26 octombrie 2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al


specializarilor universitare de lunga durata din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat
si particular, publicat n Monitorul Oficial nr. 537 din 31 octombrie 2000, mai adauga
la poz. 15. Domeniul: STIINTELE COMUNICARII SI INFORMARII, pct. 15.3,
Specializarea BIBLIOLOGIE. DOCUMENTARE. ARHIVISTICA

Asa stind lucrurile, putem crede ca in anul 2014, in Romania nu exista nici un absolvent de
BIBLIOTECONOMIE ori BIBLIOLOGIE, in sensul n care atit literatura de specialitate
internationala, cit si legislatia invatamintului si a muncii in vigoare la noi, definesc notiunile? si
prin extensie, nici un DOCTOR IN DOMENIUL FUNDAMENTAL BIBLIOTECONOMIE recte
BIBLIOLOGIE?
Daca la foarte apropiatul concurs de la Biblioteca Nationala a Romaniei, Ministerul Culturii ar fi
pretins ca viitorul manager, pe linga celelalte conditii (de vechime, competente manageriale
etc.), sa fie LICENTIAT IN BIBLIOTECONOMIE (sau BIBLIOLOGIE),

daca Ministerul Educatiei ar schimba anul acesta metodologia de alegere a directorilor


Bibliotecilor Centrale Universitare, eliminind conditia ca acestia sa fie profesori universitari si
pretinzindu-le, in schimb, sa fie LICENTIATI IN BIBLIOTECONOMIE (ori BIBLIOLOGIE),

ori daca consiliile judetene ar pune aceeasi conditie pentru directorii bibliotecilor judetene,
scopul tuturor fiind uniformizarea profesiei, credeti ca s-ar crea o problema?

Prin prisma celor de mai sus, putem spune ca dupa mai bine de un deceniu de la infiintarea
invatamintului biblioteconomic, in bibliotecile romanesti lipseste managementul specializat?

S-ar putea să vă placă și