Sunteți pe pagina 1din 22

AUDIT INTERN DE MEDIU LA

FABRICA DE STICLA

Student: Catanescu Ramona Antonia


An II Master
Specializarea: AEIM II
Cuprins

1. Structura sistemului supus auditarii


2. Descrierea Sistemului de Management de Mediu
3. Declaratia de politica de mediu
4. Analiza aspectelor de mediu
5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului
6. Stabilirea echipei de audit
7. Chestionarul de audit
8. Documente de referinta
9. Procesul verbal al sedintei de deschidere
10. Planul de audit
11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului
12. Procesul verbal al sedintei de inchidere
13. Raportul de audit
14. Raportul de neconformitate
15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit
1. Structura sistemului supus auditarii
1.1. Descrierea firmei

Firma a fost nfiinat la data de 19.04.1994, n oraul Constanta, pe


terenuri achiziionate de noi, avnd ca obiect de activitate fabricarea
articolelor din sticl alb conform codului CAEN-2310.

1.2.Obiectul de activitate

Activitatea principal a firmei este


producerea de crmizi de sticl,
dar pe lng acestea se mai produc i
obiecte de menaj: pahare, cni, carafe,
fructiere, bomboniere; obiecte
decorative: vaze de diferite forme i
mrimi, boluri, suporturi pentru
lumnri, pahare decorative.
1.3. Organigrama firmei
2. Descrierea Sistemului de Management

Implementarea SMM in cadrul fabricii de sticla s-a realizat pentru


a se face o monitorizare perfect a legislaiei de mediu, avnd o mai mare
certitudine juridic i furniznd dovezi de respectare a legilor i
reglementrilor in vigoare.

Cele mai importante beneficii poteniale asociate acestui sistem


de management de mediu implementat in cadrul fabricii sunt:

demonstrarea catre clienti a unei ngrijiri adecvate, srguin i


responsabilitate n gestionarea problemelor de mediu;

economisirea de materii prime i energie;

reducerea costului de transport si depozitare;


preturi competitive datorita minimizarii cantitatii de deseuri;

efectul imaginii certificarii de mediu, care nu se traduce neaprat


printr-o cretere a vnzrilor, dar care contribuie oricum la
mbuntirea imaginii. Studiul asupra ntreprinderilor certificate ISO
14001, subliniaz de asemenea, c 96% din eantion s-au promovat
intens n exterior n urma certificrii;

efectul de raionalizare a procedurilor i de mbuntire a organizaiei


n special n ceea ce privete activitile direct legate de mediu.
3. Declaratia de politica de mediu

In vederea prevenirii poluarii si realizarii dezvoltarii durabile, in


conformitate cu celelalte politici ale firmei, ne angajam pentru:

mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de


mediu implementat in firma.

respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte


aplicabile la care firma subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;

prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu;

constientizarea personalului firmei si a subcontractantilor sai, referitor


la efectele si influentele activitatilor proprii asupra mediului;

asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele


si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor
interesate (clienti, furnizori, angajati, societate civila);

identificarea si evaluarea aspectelor de mediu nou aparute in activitatile


curente si actionarea in spiritul diminuarii continue a impactului acestora
asupra factorilor de mediu.
4. Analiza aspectelor de mediu

Organizatia a elaborat proceduri pentru identificarea aspectelor


si impacturilor de mediu asociate pentru a putea stabili obiectivele si
tintele de mediu. Pentru a putea fi identificate aspectele semnificative de
mediu, aceasta a luat in considerare:

emisii de pulberi generate de cuptorul de topire;

emisii de oxid de azot NOx generate de cuptorul de topire;

emisii de oxid de sulf SOx generate de cuptorul de topire;

emisii de acid clorhidric HCL si acid fluorhidric HF generate de cuptorul


de topire.

Toate cele enuntate mai sus au impact asupra aerului, in urma


procesului de productie nu exista emisii sau substante ce pot polua
solul sau apele subterane.

Pentru reducerea acestor emisii se utilizeaza diferite tehnologii.


Toate deeurile rezultate din activitile organizaiei
(valorificabile i nevalorificabile) sunt colectate selectiv i depozitate
temporar n spaii special amenajate, betonate, n containere adecvate.
Deseurile de sticla (cioburi) sunt refolosite in procesul de productie.

Deeurile menajere se colecteaz n containere i sunt preluate


de ctre firma specializat n vederea depozitrii la groapa de gunoi a
localitaii.
5. Lista documentelor aplicate in domeniul
protectiei mediului

Nr. crt. Denumire document Cod Ed. Rev.

1 Manualul de mediu MM 4.4.1 1 0


2 Controlul documentelor PS 01 1 0
3 Controlul inregistrarilor PS 02 1 0
4 Audit intern PS 10 1 0
5 Actiuni corrective PS 11 1 0
6 Actiuni preventive PS 12 1 0
7 Aspecte de mediu PM 4.3.1 1 0
8 Control operational PM 4.3.5 1 0
9 Masurare si monitorizare PM 4.5.1 1 0
10 Neconformitati de mediu PM 4.5.2 1 0
6. Stabilirea echipei de audit

Echipa care realizeaza auditul intern de mediu la fabrica de


sticla este formata din:

Sef echipa de audit

Auditor

Auditor
8. Documente de referinta

SR EN ISO 14010:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii


si ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

Dispozitia nr.44/04.05.2009 a Directorului General al S.C Ansamble S.R.L-


privind organizarea activittii de protectia mediului la S.C Ansamble
S.R.L

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de


management al calittii si/sau al mediului

Documente ale sistemului de management al calittii si/sau al mediului


n vigoare

Dispozitii, hotrri si reglementri interne, nregistrri ale


sistemelor calittii si medului.
9. Procesul verbal al sedintei de deschidere

Incheiat astazi,11.01.2017 , ora 11.00, in cadrul sedintei de


deschidere a Auditului Intern de Mdiu, care a avut loc in sediul Fabricii
de sticla.

Membrii care au participat la sedinta de deschidere sunt urmatorii:

Sef echipa de audit


Auditor
Auditor
Director Fabrica
Responsabil calitate
Responsabil probleme de mediu

In cadrul sedintei a avut loc:


- prezentarea membrilor echipei de audit;
- discutarea obiectivelor si a planului de audit;
- comunica data si ora sedintei de inchidere;
- planifica urmatoarele intalniri.
10. Planul de audit

Desfasurarea auditului intern de mediu are loc in perioada


10.01.2017 15.01.2017. Etapele sunt planificate astfel:

11.01.2017 orele 11.00 deschiderea auditului intern de mediu;

12.01.2017 colectarea datelor initiale;

13.01.2017 intervievarea / auditarea personalului;

14.01.2017 realizarea rapoartelor

15.01.2017 inchiderea auditului in cadrul unei sedinte de inchidere.


11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului

Persoanele care au fost intervievate pe durata auditului intern de


mediu sunt urmatoarele:

-responsabil probleme de mediu;

-responsabil instruire personal cu privire la procedurile de mediu;

- maistru tehnic al sectiei de fabricare al caramizilor de sticla.


12. Procesul verbal al sedintei de inchidere

Incheiat astazi, 15.01.2017, ora 11.00, in cadrul sedintei de


inchidere a Auditului Intern de Mediu, care a avut loc in sediul fabricii,
cu incepere ora 11.00
Membrii care au participat la sedinta de inchidere sunt
urmatorii: Sef echipa de audit
Auditor
Auditor
Director fabrica
Responsabil calitate
Responsabil probleme de mediu

In cadul acestei sedinte s-au prezentat:


- elementele pozitive si negative inregistrate;
- raportul final al comisiei de audit (sunt prezentate recomandari,
factori de risc in activitatea de producere a caramizilor de sticla)
- modalitati de implementare a politicii de mediu;

In inchiderea sedintei, directorul fabricii a sustinut punctele


prezentate si a argumentat necesitatea impunerii recomandarilor
referitoare la politica de mediu, conform standardelor ISO.
13. Raportul de audit

1.DOMENII DE ACTIVITATE CONTROLATE: aspecte si riscuri de


mediu

2.CONSTATARI:
Se efectueaza deficitar comunicarea obiectivelor si
atributiilor personalului;
Instruirile sunt monitorizate prin lista de prezenta
Personalul este instruit dupa o editie nerevizuita referitoare
la aspectele de mediu
Personalul efectueaza corect modul de operare a
inscrisurilor
Tehnologiile folosite pentru reducerea emisiilor de acid
fluorhidric si acid clorhidric nu sunt corespunzatoare
Tehnologiile pentru reducerea emisiilor de pulberi, oxid de
azot, oxid de sulf sunt corespunzatoare
3. RECOMANDARI STABILITE CA URMARE A AUDITULUI:
Comunicarea clara, directa si corecta a obiectivelor si
atributiilor personalului
Cresterea eficacitatii monitorizarii instruirii
Revizuirea editiei referitoare la aspectele de mediu
Inlocuirea tehnologiilor de reducere a emisiilor de acid
fluorhidric si acid clorhidric
14. Raportul de neconformitate

La investigatiile pe teren s-au constatat urmatoarele:

-emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric trebuiesc reduse


deoarece depasesc limita de mediu admisa;

-deseurile de sticla pe care le refolosesc in cadrul procesului de


fabricatie al caramizilor de sticla sunt depozitate neadecvat si mai
exact pe sol;

-des
eurile rezultate in urma ambalarii caramizilor de sticla nu sunt sortate,
sunt depozitate impreuna;

- personalul nu este bine instruit in ceea ce privesc aspectele de


mediu, deoarece aceasta se face dupa o procedura care nu este
actualizata.
15. Domeniile de imbunatatire rezultate in
urma procesului de audit

Domeniile de imbunatatire rezultate in urma efectuarii


auditului intern de mediu:

- imbunatatirea SMM;

- instruirea personalului;

- modificarea tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de


achid clorhidric si acid fluorhidric;

- depozitarea si sortarea corecta a deseurilor menajere.