Sunteți pe pagina 1din 11

CONTABILITATE

NOUTI PRIVIND MODIFICAREA POLITICII CONTABILE


REFERITOARE LA METODA DE EVALUARE
A ACTIVELOR IMOBILIZATE
Dr. Alexandrina Teodora BORFOAIA
Direcia de Legislaie i Reglementri Contabile
Ministerul Finanelor Publice

Rezumat Abstract
Potrivit Reglementrilor contabile privind situa- According to the Accounting regulations on the
iile financiare anuale individuale i situaiile finan- annual financial statements and consolidated fi-
ciare anuale consolidate1 aprobate prin Ordinul nancial statements approved by the Order of
ministrului finanelor publice nr. 1.802/20142, cu Minister of Public Finance no. 1.802/2014, as
modificrile i completrile ulterioare, entitile subsequently amended and supplemented, the
trebuie s dezvolte politici contabile proprii. entities must develop its own accounting policies.
Articolul prezint teoretic i practic cele mai re- The paper presents theoretical and practical
cente nouti privind reflectarea n contabilitate a coverage of the latest novelties on the accounting
operaiunilor referitoare la reevaluarea imobilizri- of the transactions relating to the revaluation of
lor corporale, precum i a modalitilor de trecere tangible assets and the wayes to pass from the
de la metoda reevalurii la metoda costului istoric, revaluation method to the cost method in their
n cazul acestora. case.
Cuvinte cheie: Keywords:
politici contabile, imobilizri corporale, modifi- accounting policies, tangible assets, changes
carea politicilor contabile, metoda reevalurii, me- in accounting policies, revaluation method, cost
toda costului, note explicative method, notes

Potrivit prevederilor reglementrilor contabile, politicile contabile reprezint principiile,


bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de o entitate la ntocmirea i prezenta-
rea situaiilor financiare anuale.
Politicile contabile i metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la
un exerciiu financiar la altul.
Una dintre politicile contabile o reprezint reevaluarea imobilizrilor corporale sau ps-
trarea costului istoric al acestora. Alte exemple de politici contabile sunt urmtoarele: alege-
rea metodei de amortizare a imobilizrilor; nregistrarea, pe perioada n care imobilizrile corpo-
rale sunt trecute n conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespun-
ztoare ajustrii pentru deprecierea constatat; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; con-
tabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.
Elementele prezentate n situaiile financiare se evalueaz, de regul, pe baza princi-
piului costului de achiziie sau al costului de producie. n acest sens, reglementrile conta-
bile prevd c activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare i de-
inute pe o perioad mai mare de un an, care trebuie evaluate la costul de achiziie sau la costul
de producie.
O entitate poate ns opta pentru reevaluarea imobilizrilor sale corporale la valoa-
rea just, n situaia n care aceast opiune este prevzut n cadrul politicilor contabile apro-
1
denumite n continuare reglementri contabile
2
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate (M.O. nr. 963/
30.12.2014), cu modificrile i completrile ulterioare
RFPC nr. 2/2016 3
CONTABILITATE
bate de ctre administratorii entitii sau de ctre persoanele care au obligaia gestionrii entit-
ii respective.
Aplicarea iniial a politicii de reevaluare a imobilizrilor corporale trebuie tratat ca o ree-
valuare, potrivit subseciunii 3.4.1 Reevaluarea imobilizrilor corporale din reglementrile con-
tabile.
n acest sens, reglementrile contabile prevd c, prin derogare de la evaluarea pe baza
principiului costului de achiziie sau al costului de producie, entitile pot proceda la reevalua-
rea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerciiului financiar, astfel nct acestea s fie
prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situ-
aiile financiare ntocmite pentru acel exerciiu.
Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n
contabilitate ncepnd cu exerciiul financiar urmtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
La reevaluarea unei imobilizri corporale, amortizarea cumulat la data reevalurii este
tratat n unul din urmtoarele moduri:
a) recalculat proporional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel nct va-
loarea contabil a activului, dup reevaluare, s fie egal cu valoarea sa reevaluat. Aceast
metod este folosit, deseori, n cazul n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice;
sau
b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net, determinat n urma
corectrii cu ajustrile de valoare, este recalculat la valoarea reevaluat a activului. Aceast
metod este folosit, deseori, pentru cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia.
Elementele dintr-o categorie de imobilizri corporale se reevalueaz simultan pentru a se
evita reevaluarea selectiv i raportarea n situaiile financiare anuale a unor valori care sunt o
combinaie de costuri i valori calculate la date diferite.
Dac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care
face parte trebuie reevaluate. O categorie de imobilizri corporale cuprinde active de aceeai
natur i utilizri similare, aflate n exploatarea unei entiti.
n cazul n care se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, diferena dintre valoa-
rea rezultat n urma evalurii pe baza costului de achiziie sau a costului de producie i valoa-
rea rezultat n urma reevalurii trebuie prezentat n bilan la rezerva din reevaluare, ca un
subelement distinct n Capital i rezerve (contul 105 Rezerve din reevaluare).
Reglementrile contabile prevd c surplusul din reevaluare inclus n rezerva din ree-
valuare este capitalizat prin transferul direct n rezultatul reportat (contul 1175 Rezulta-
tul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare), atunci cnd
acest surplus reprezint un ctig realizat.
Ctigul se consider realizat la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a consti-
tuit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig poate fi realizat pe msur ce
activul este folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferena dintre
amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate i valoarea amortizrii calculate pe
baza costului iniial al activului.
La aplicarea pentru prima dat a reglementrilor contabile, soldul contului 1065 Rezerve
reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare se transfer asupra contului 1175
Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
Rezerva din reevaluare se reduce n msura n care sumele transferate la aceasta nu mai
sunt necesare pentru aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare.
Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu
excepia cazului n care reprezint un ctig efectiv realizat.
Prin reglementrile contabile s-au introdus conturi distincte n Planul de conturi pen-
tru sumele reprezentnd diferene de natura veniturilor i cheltuielilor rezultate din reeva-
luarea imobilizrilor corporale, respectiv contul 755 Venituri din reevaluarea imobilizri-
lor corporale i contul 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale, utilizate
dup cum urmeaz:
4 RFPC nr. 2/2016
CONTABILITATE
Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci
aceasta se trateaz astfel:
ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului Capital i
rezerve, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial afe-
rent acelui activ; sau
ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la
acel activ.
Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se tratea-
z ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu es-
te nregistrat o sum referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scdere a rezer-
vei din reevaluare prezentat n cadrul elementului Capital i rezerve, cu minimul dintre valoa-
rea acelei rezerve i valoarea descreterii, iar eventuala diferen rmas neacoperit se nre-
gistreaz ca o cheltuial.
n cele ce urmeaz, vom prezenta un exemplu practic privind evidenierea n contabili-
tate a operaiunilor privind utilizarea metodei de reevaluare a imobilizrilor corporale, ple-
cnd de la premiza c operaiunile precizate se efectueaz ncepnd cu exerciiul financiar
2015 sau ulterior acestuia.

Exemplu
n luna ianuarie N, Societatea ALFA achiziioneaz Hala A la costul de achiziie de
1.080.000 lei, aceasta fiind destinat produciei de bunuri. ncepnd cu luna februarie N, socie-
tatea d n folosin Hala A.
Durata de via util a halei este de 30 ani, metoda de amortizare folosit fiind cea liniar.
Exerciiul financiar al societii coincide cu anul calendaristic, respectiv 1 ianuarie 31 decem-
brie.
Potrivit politicilor contabile aprobate de administrator, societatea a optat pentru metoda
reevalurii construciilor. Metodologia de reevaluare adoptat este cea bazat pe valori nete,
respectiv la fiecare reevaluare amortizarea calculat este eliminat din valoarea brut a activu-
lui.
n lunile decembrie N+1, N+3, N+5 se efectueaz reevaluarea tuturor cldirilor socie-
tii. n exemplul de fa se vor reflecta n contabilitate doar rezultatele reevalurii Halei A achi-
ziionate n luna ianuarie N.

Scenariul I - Societatea consider c o parte din ctig este realizat pe msur


ce Hala A este folosit pentru producia de bunuri

Reflectarea operaiunilor n contabilitatea Societii ALFA

nregistrri contabile, n lei:

Ianuarie N

a) Achiziia Halei A:

212 Construcii/Hala A = 404 Furnizori de imobilizri 1.080.000

b) Lunar, n perioada februarie N decembrie N+1 inclusiv (23 luni) se efectueaz nregis-
trarea:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 3.000


amortizarea imobilizrilor

RFPC nr. 2/2016 5


CONTABILITATE
Decembrie N+1 Prima reevaluare a Halei A

Valoarea just determinat de un evaluator independent pentru Hala A este de 1.095.250


lei.
Amortizarea lunar a Halei A ncepe cu luna februarie N i este de 3.000 lei:
1.080.000 lei : (30 ani x 12 luni) = 3.000 lei/lun.
Determinarea valorii contabile nete a Halei A:
Valoare contabil net = Cost de achiziie - Amortizare cumulat =
= 1.080.000 lei - (23 luni x 3.000 lei/lun) =
= 1.080.000 lei - 69.000 lei = 1.011.000 lei.
Dup cum se observ, valoarea just este mai mare dect valoarea net contabil,
deci rezult o cretere a valorii Halei A care trebuie nregistrat n contabilitate.
Determinarea creterii din reevaluare a Halei A:
Cretere din reevaluare = Valoare just la decembrie N+1 - Valoare contabil net =
1.095.250 lei - 1.011.000 lei = 84.250 lei.

c) Eliminarea valorii amortizrii nregistrate pn n luna decembrie N+1 (inclusiv) din va-
loarea Halei A:

2812 Amortizarea construciilor/Hala A = 212 Construcii/Hala A 69.000

d) Evidenierea creterii de valoare a Halei A ca urmare a reevalurii:

212 Construcii/Hala A = 105 Rezerve din reevaluare 84.250

Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ianuarie


N+2:
Valoarea just a Halei A este de 1.095.250 lei, iar durata de via util rmas este de
337 luni (= 30 ani x 12 luni - 23 luni).
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea just : Durata de via util rmas = 1.095.250
lei : 337 luni = 3.250 lei.

e) Lunar, n perioada ianuarie N+2 decembrie N+3 inclusiv (24 luni) se efectueaz nre-
gistrrile:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 3.000


amortizarea imobilizrilor

105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentnd sur- 2501)
plusul realizat din rezerve din reeva-
luare
1)
250 = 3.250 - 3.000.

Suma reprezint diferena dintre amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate
i valoarea amortizrii calculate pe baza costului iniial al Halei A care se consider ctig reali-
zat trecut la rezultatul reportat.

Decembrie N+3 A doua reevaluare a Halei A

Valoarea just determinat de un evaluator independent pentru Hala A este de 876.400


lei.

6 RFPC nr. 2/2016


CONTABILITATE
Amortizarea cumulat a Halei A n perioada ianuarie N+2 decembrie N+3 inclusiv (24
luni) este de 72.000 lei:
3.000 lei/lun x 24 luni = 72.000 lei.
Determinarea valorii contabile nete a Halei A:
Valoare contabil net = Valoare just la decembrie N+1 - Amortizare cumulat =
1.095.250 lei - (24 luni x 3.000 lei/lun) = 1.095.250 lei - 72.000 lei = 1.023.250 lei.
Dup cum se observ, valoarea just este mai mic dect valoarea net contabil,
deci rezult o descretere a valorii Halei A care trebuie nregistrat n contabilitate.
Determinarea deprecierii Halei A rezultat n urma reevalurii:
Depreciere Hala A = Valoare contabil net - Valoare just la decembrie N+3 =
1.023.250 lei - 876.400 lei = 146.850 lei.

f) Eliminarea valorii amortizrii nregistrate n perioada ianuarie N+2 decembrie N+3 (in-
clusiv) din valoarea Halei A:

2812 Amortizarea construciilor/Hala A = 212 Construcii/Hala A 72.000

g) Evidenierea valorii deprecierii Halei A, ca urmare a reevalurii:

% = 212 Construcii/Hala A 146.850


105 Rezerve din reevaluare 78.2502)
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizri- 68.600
lor corporale

Deoarece valoarea deprecierii nregistrate la a doua reevaluare a Halei A este mai mare
dect valoarea existent n contul 105 Rezerve din reevaluare (78.250 lei), se nregistreaz o
cheltuial pe seama contului 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale pentru dife-
rena dintre valoarea total a deprecierii i valoarea existent n contul 105 Rezerve din reeva-
luare.
2)
78.250 = 84.250 - (250 x 24 luni), unde 250 reprezint rezerva din reevaluare considerat ctig
realizat pe msura nregistrrii amortizrii Halei A, respectiv lunar n perioada ianuarie N+2 decembrie
N+3 (inclusiv).
Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ianuarie
N+4:
Valoarea just a Halei A este de 876.400 lei, iar durata de via util rmas este de
313 luni (= 30 ani x 12 luni - 23 luni - 24 luni).
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea just : Durata de via util = 876.400 lei : 313
luni = 2.800 lei.

h) Lunar, n perioada ianuarie N+4 decembrie N+5 inclusiv (24 luni) se efectueaz nre-
gistrarea:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 2.800


amortizarea imobilizrilor

Decembrie N+5 A treia reevaluare a Halei A

Valoarea just determinat de un evaluator independent pentru Hala A este de 895.900


lei.
Amortizarea cumulat a Halei A n perioada ianuarie N+4 decembrie N+5 inclusiv (24
luni) este de 67.200 lei:
2.800 lei/lun x 24 luni = 67.200 lei.

RFPC nr. 2/2016 7


CONTABILITATE
Determinarea valorii contabile nete a Halei A:
Valoare contabil net = Valoare just la decembrie N+3 - Amortizare cumulat =
876.400 lei - (24 luni x 2.800 lei/lun) = 876.400 lei - 67.200 lei = 809.200 lei.
Dup cum se observ, valoarea just este mai mare dect valoarea net contabil,
deci rezult o cretere a valorii Halei A care trebuie nregistrat n contabilitate.
Determinarea creterii din reevaluare a Halei A:
Cretere din reevaluare = Valoare just la decembrie N+5 - Valoare contabil net =
895.900 lei - 809.200 lei = 86.700 lei.

i) Eliminarea valorii amortizrii nregistrate n perioada ianuarie N+4 decembrie N+5 (in-
clusiv) din valoarea Halei A:

2812 Amortizarea construciilor/Hala A = 212 Construcii/Hala A 67.200

j) Evidenierea creterii de valoare a Halei A ca urmare a reevalurii:

212 Construcii/Hala A = % 86.700


755 Venituri din reevaluarea imobilizrilor 68.600
corporale
105 Rezerve din reevaluare 18.100

Deoarece valoarea creterii de valoare nregistrate la a treia reevaluare a Halei A este mai
mare dect valoarea evideniat n contul 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corpora-
le (la decembrie N+3), se nregistreaz un venit din reevaluarea imobilizrilor corporale (cont
755 Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale) de valoare egal cu cheltuiala din reeva-
luarea imobilizrilor corporale (cont 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale), iar
diferena de cretere de valoare a Halei A se evideniaz pe seama rezervei din reevaluare
(cont 105 Rezerve din reevaluare).
Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ianuarie
N+6:
Valoarea just a Halei A este de 895.900 lei, iar durata de via util rmas este de
289 luni (= 30 ani x 12 luni - 23 luni - 24 luni - 24 luni).
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea just : Durata de via util rmas = 895.900 lei :
289 luni = 3.100 lei.

Scenariul II - Societatea consider ctigul realizat la scoaterea din eviden a Halei A

Reflectarea operaiunilor n contabilitatea Societii ALFA

nregistrri contabile, n lei:

Operaiunile de la literele a)-d) (inclusiv calculele aferente) sunt identice cu cele pre-
vzute la scenariul I.
Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ianuarie
N+2:
Valoarea just a Halei A este de 1.095.250 lei, iar durata de via util rmas este de
337 luni (= 30 ani x 12 luni - 23 luni).
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea just : Durata de via util rmas = 1.095.250
lei : 337 luni = 3.250 lei.

e) Lunar, n perioada ianuarie N+2 decembrie N+3 inclusiv (24 luni) se efectueaz nre-
gistrarea:

8 RFPC nr. 2/2016


CONTABILITATE
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor 3.250
amortizarea imobilizrilor

Decembrie N+3 A doua reevaluare a Halei A

Valoarea just determinat de un evaluator independent pentru Hala A este de 876.400


lei.
Amortizarea cumulat a Halei A n perioada ianuarie N+2 decembrie N+3 inclusiv (24
luni) este de 78.000 lei:
3.250 lei/lun x 24 luni = 78.000 lei.
Determinarea valorii contabile nete a Halei A:
Valoare contabil net = Valoare just la decembrie N+1 - Amortizare cumulat =
1.095.250 lei - (24 luni x 3.000 lei/lun) = 1.095.250 lei - 78.000 lei = 1.017.250 lei.
Dup cum se observ, valoarea just este mai mic dect valoarea net contabil,
deci rezult o descretere a valorii Halei A care trebuie nregistrat n contabilitate.
Determinarea deprecierii Halei A rezultat n urma reevalurii:
Depreciere Hala A = Valoare contabil net - Valoare just la decembrie N+3 =
1.017.250 lei - 876.400 lei = 140.850 lei.

f) Eliminarea valorii amortizrii nregistrate n perioada ianuarie N+2 decembrie N+3 (in-
clusiv) din valoarea Halei A:

2812 Amortizarea construciilor/Hala A = 212 Construcii/Hala A 78.000

g) Evidenierea valorii deprecierii Halei A, ca urmare a reevalurii:

% = 212 Construcii/Hala A 140.850


105 Rezerve din reevaluare 84.250
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizri- 56.600
lor corporale

Deoarece valoarea deprecierii nregistrate la a doua reevaluare a Halei A este mai mare
dect valoarea existent n contul 105 Rezerve din reevaluare (84.250 lei), se nregistreaz o
cheltuial pe seama contului 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale pentru dife-
rena dintre valoarea total a deprecierii i valoarea existent n contul 105 Rezerve din reeva-
luare.
Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ianuarie
N+4:
Valoarea just a Halei A este de 876.400 lei, iar durata de via util rmas este de
313 luni (= 30 ani x 12 luni - 23 luni - 24 luni).
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea just : Durata de via util = 876.400 lei : 313
luni = 2.800 lei.

h) Lunar, n perioada ianuarie N+4 decembrie N+5 inclusiv (24 luni) se efectueaz nre-
gistrarea:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 2.800


amortizarea imobilizrilor

Decembrie N+5 A treia reevaluare a Halei A

Valoarea just determinat de un evaluator independent pentru Hala A este de 895.900


lei.

RFPC nr. 2/2016 9


CONTABILITATE
Amortizarea cumulat a Halei A n perioada ianuarie N+4 decembrie N+5 inclusiv (24
luni) este de 67.200 lei:
2.800 lei/lun x 24 luni = 67.200 lei.
Determinarea valorii contabile nete a Halei A:
Valoare contabil net = Valoare just la decembrie N+3 - Amortizare cumulat =
876.400 lei - (24 luni x 2.800 lei/lun) = 876.400 lei - 67.200 lei = 809.200 lei.
Dup cum se observ, valoarea just este mai mare dect valoarea net contabil,
deci rezult o cretere a valorii Halei A care trebuie nregistrat n contabilitate.
Determinarea creterii din reevaluare a Halei A:
Cretere din reevaluare = Valoare just la decembrie N+5 - Valoare contabil net =
895.900 lei - 809.200 lei = 86.700 lei.

i) Eliminarea valorii amortizrii nregistrate n perioada ianuarie N+4 decembrie N+5 (in-
clusiv) din valoarea Halei A:

2812 Amortizarea construciilor/Hala A = 212 Construcii/Hala A 67.200

j) Evidenierea creterii de valoare a Halei A ca urmare a reevalurii:

212 Construcii/Hala A = % 86.700


755 Venituri din reevaluarea imobilizrilor 56.600
corporale
105 Rezerve din reevaluare 30.100

Deoarece valoarea creterii de valoare nregistrate la a treia reevaluare a Halei A este mai
mare dect valoarea evideniat n contul 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corpora-
le (la decembrie N+3), se nregistreaz un venit din reevaluarea imobilizrilor corporale (cont
755 Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale) de valoare egal cu cheltuiala din reeva-
luarea imobilizrilor corporale (cont 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale), iar
diferena de cretere de valoare a Halei A se evideniaz pe seama rezervei din reevaluare
(cont 105 Rezerve din reevaluare).

Referitor la modificrile de politici contabile, reglementrile contabile prevd c acestea


pot fi determinate de:
a) iniiativa entitii, caz n care modificarea trebuie justificat n notele explicative la situa-
iile financiare anuale;
b) o decizie a unei autoriti competente i care se impune entitii (modificare de regle-
mentare), caz n care modificarea nu trebuie justificat n notele explicative, ci doar menionat
n acestea.
Modificarea de politic contabil la iniiativa entitii poate fi determinat de:
modificare excepional intervenit n situaia entitii sau n contextul economico-finan-
ciar n care aceasta i desfoar activitatea;
obinerea unor informaii credibile i mai relevante.
Schimbarea conductorilor entitii nu justific modificarea politicilor contabile.
Potrivit prevederilor pct. 621 introdus n reglementrile contabile prin Ordinul minis-
trului finanelor publice nr. 4.160/20153 privind modificarea i completarea unor regle-
mentri contabile, entitile care4 decid ca n cazul imobilizrilor corporale s treac de la me-
toda reevalurii la metoda costului procedeaz la ajustarea sumelor evideniate n contul 105

3
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 4.160/31.12.2015 privind modificarea i completarea unor re-
glementri contabile (M.O. nr. 21/12.01.2016)
4
n baza opiunii de la pct. 62 din reglementrile contabile
10 RFPC nr. 2/2016
CONTABILITATE
Rezerve din reevaluare n funcie de modalitatea n care, pe perioada n care a fost efectuat
reevaluarea, au transferat sumele n rezultatul reportat (contul 1175 Rezultatul reportat repre-
zentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare), dup cum urmeaz:
a) entitile care au avut ca politic contabil transferul rezervei din reevaluare n contul de
rezultat reportat, pe msura amortizrii activului, nchid rezerva din reevaluare (soldul contului
105 Rezerve din reevaluare) pe seama imobilizrii creia i corespunde rezerva respectiv (ar-
ticol contabil 105 Rezerve din reevaluare = 21x Imobilizri corporale);
b) entitile care au avut ca politic contabil transferul rezervei din reevaluare n contul de
rezultat reportat, la scoaterea din eviden a imobilizrii pentru care s-a constituit rezerva res-
pectiv, procedeaz astfel:
transfer din contul 105 Rezerve din reevaluare n contul 1175 Rezultatul reportat re-
prezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare rezerva corespunztoare su-
melor amortizate din valoarea imobilizrii;
reduce valoarea imobilizrii cu rezerva din reevaluare aferent valorii care nu a fost
amortizat (articol contabil 105 Rezerve din reevaluare = 21x Imobilizri corporale).
Entitile care modific politica contabil aplicabil imobilizrilor corporale n sensul c de-
cid s treac de la metoda reevalurii la metoda costului aplic prevederile de mai sus, prin ex-
cepie de la cerinele pct. 63 alin. (1) din reglementrile contabile.

Exemplu (continuare)

n anul N+6, Societatea ALFA decide schimbarea politicii contabile privind evaluarea cons-
truciilor, respectiv decide s treac de la metoda reevalurii la metoda costului.

Scenariul I - Societatea consider c o parte din ctig este realizat pe msur


ce Hala A este folosit pentru producia de bunuri

k) Lunar, n perioada ianuarie N+6 decembrie N+6 inclusiv (12 luni) se efectueaz nre-
gistrrile:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 3.000


amortizarea imobilizrilor

105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentnd 1003)


surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
3)
100 = 3.100 - 3.000.
Suma reprezint diferena dintre amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate
i valoarea amortizrii calculate pe baza costului iniial al Halei A care se consider ctig reali-
zat trecut la rezultatul reportat.

l) n data de 31 decembrie N+6, Societatea ALFA efectueaz nregistrarea:

105 Rezerve din reevaluare = 212 Construcii/Hala A 16.9004)


4)
16.900 = 18.100 - (100 x 12 luni).

Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ia-


nuarie N+7, odat cu trecerea la utilizarea metodei costului pentru construcii de
ctre Societatea ALFA:
Valoarea rmas de amortizat a Halei A este de 843.000 lei (895.900 lei - 16.900 lei -
3.000 lei x 12 luni), iar durata de via util rmas este de 277 luni (30 ani x 12 luni -
23 luni - 24 luni - 24 luni - 12 luni).
RFPC nr. 2/2016 11
CONTABILITATE
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea rmas de amortizat : Durata de via util rma-
s = 843.000 lei : 277 luni = 3.043,32 lei.

Scenariul II - Societatea consider ctigul realizat la scoaterea din eviden a Halei A

k) Lunar, n perioada ianuarie N+6 decembrie N+6 inclusiv (12 luni) se efectueaz nre-
gistrarea:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 3.100


amortizarea imobilizrilor

l) n data de 31 decembrie N+6, Societatea ALFA nregistreaz transferul rezervei din ree-
valuare n contul de rezultat reportat ca urmare a trecerii de la metoda reevalurii la metoda
costului:

105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentnd 30.100


surplusul realizat din rezerve din
reevaluare

Recalcularea amortizrii care se va nregistra n contabilitate ncepnd cu luna ia-


nuarie N+7, odat cu trecerea la utilizarea metodei costului pentru construcii de
ctre Societatea ALFA:
Valoarea rmas de amortizat a Halei A este de 858.700 lei (895.900 lei - 3.100 lei x 12
luni), iar durata de via util rmas este de 277 luni (30 ani x 12 luni - 23 luni - 24 luni
- 24 luni - 12 luni).
Amortizarea lunar Hal A = Valoarea rmas de amortizat : Durata de via util rma-
s = 858.700 lei : 277 luni = 3.100 lei.

n data de 2 decembrie N+7, Societatea ALFA vinde Hala A la preul de 1.000.000 lei.

m) Lunar, n perioada ianuarie N+7 noiembrie N+7 inclusiv (11 luni) se efectueaz nre-
gistrarea:

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2812 Amortizarea construciilor/Hala A 3.100


amortizarea imobilizrilor

n) n data de 2 decembrie N+7, Societatea ALFA nregistreaz vnzarea Halei A:

461 Debitori diveri = 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte 1.000.000
operaiuni de capital

Not: Nu este luat n calcul regimul TVA, acesta fiind cel prevzut de Legea nr. 227/20155
pivind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

o) Scderea din gestiune a Halei A care a fost vndut:

% = 212 Construcii/Hala A 895.9001)


2812 Amortizarea construciilor/Hala A 71.3002)
6583 Cheltuieli privind activele cedate i 824.600
alte operaiuni de capital
1)
895.900 reprezint valoarea just la decembrie N+5.

5
Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 688/10.09.2015), cu modificrile i completrile
ulterioare
12 RFPC nr. 2/2016
CONTABILITATE
2)
71.300 = 3.100 x (12 luni + 11 luni).

Entitile care6 decid ca n cazul imobilizrilor corporale s treac de la metoda reevalurii


la metoda costului, vor urmri ca aplicarea acestei opiuni s nu conduc la subevaluarea acti-
velor respective, fa de valoarea care ar fi fost recunoscut n bilan dac acele imobilizri cor-
porale nu ar fi fost reevaluate.
Prevederile pct. 621 din reglementrile contabile se aplic indiferent dac reevaluarea a
fost efectuat prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizrii.
Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, entitatea
poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevalurii imobilizrii corporale, acesteia i
se stabilesc o nou valoare i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei
estimate a se folosi n continuare.
n cazul cldirilor care au fost reevaluate i au fcut obiectul unei cedri pariale,
la scoaterea din eviden a acestora, diferena din reevaluare aferent prii cedate se con-
sider surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunztor valorii contabile a terenuri-
lor, respectiv a cldirilor, scoase din eviden, i se evideniaz n contul 1175 Rezultatul repor-
tat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
Ajustrile de valoare se calculeaz n fiecare exerciiu financiar pe baza valorii reevaluate
a imobilizrilor respective.
n cazul n care se efectueaz reevaluarea, n notele explicative trebuie prezentate, sepa-
rat pentru fiecare element din bilan de natura imobilizrilor corporale reevaluate, urmtoarele
informaii:
a) valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate i suma ajustrilor cumulate de valoa-
re; sau
b) valoarea la data bilanului a diferenei dintre valoarea rezultat din reevaluare i cea re-
prezentnd costul istoric i, atunci cnd este cazul, valoarea cumulat a ajustrilor suplimentare
de valoare.
Potrivit reglementrilor contabile, coninutul notelor explicative la situaiile financiare,
valabil pentru toate entitile, cuprinde, printre altele, informaii referitoare la politicile contabile
adoptate, inclusiv: bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente; conformitatea politicilor con-
tabile adoptate cu principiile contabile prevzute de reglementrile contabile; orice modificri
semnificative ale politicilor contabile adoptate. Dac imobilizrile corporale sunt evaluate la
valori reevaluate, notele explicative vor cuprinde un tabel care s prezinte: micrile rezer-
vei din reevaluare n cursul exerciiului financiar, cu o explicaie a tratamentului fiscal al elemen-
telor pe care le conine; i valoarea contabil care ar fi fost recunoscut n bilan dac imobiliz-
rile corporale nu ar fi fost reevaluate.
Prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate ajut la obinerea comparabilitii, res-
pectiv le ofer utilizatorilor posibilitatea de a compara situaiile financiare ale unei entiti n
timp, pentru a identifica tendinele n poziia financiar i performanele sale.
Nevoia de comparabilitate nu trebuie ns s conduc la o simpl uniformitate i nu trebuie
s devin un impediment n introducerea de politici contabile mbuntite. De aceea, nu este
indicat ca o entitate s continue s evidenieze n contabilitate, n aceeai manier, o tranzacie
sau un alt eveniment dac politica adoptat nu menine caracteristicile calitative fundamentale
ale informaiilor financiare.

6
n baza opiunii de la pct. 62 din reglementrile contabile
RFPC nr. 2/2016 13

S-ar putea să vă placă și