Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NCHIRIERE

NR. din __.03.2017


PRILE CONTRACTANTE:
Dl. ______ __________________cu domiciliul n _____________,
str.______________, nr. _, bl. _, sc. _, et. __, ap. ___, oras
_________judeul __________, legitimat cu C.I. seria _ nr. _, CNP
________________ , castorit cu ___________, n calitate de locator,
i
Dl. _____________________________________________________,
avnd domiciliul_____________________________________ judeul
_________., legitimat cu C.I. seria _ nr. _, CNP ________________, avnd
calitatea de locatar,
au convenit urmtoarele:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
nchirierea imobilului compus din _____ camere, situat n ___, str. ___, nr.
_, bl. _, sc. ___, et. ___, ap. ___, judeul ___, mobilat i utilat complet,
deinut cu acte de proprietate.
II. DURATA CONTRACTULUI
Termenul de nchiriere este de ______________, de la data de ______ 2017,
pn la data de ____________.
III. CHIRIA
Chiria lunar este de ___ _______, i se achit lunar pn la data de 20 a
fiecrei luni, n numerar, pentru luna n curs, pe baz de chitan de mn.
IV. OBLIGAIILE LOCATARULUI/ CHIRIAULUI:
chiriaul se oblig s foloseasc bunul nchiriat conform destinaiei
sale, sa nu tulbure linitea proprietilor vecini prin folosina sa
va preda imobilul la finalul perioadei de locaiune n condiiile
iniiale prelurii lui;
nu va subnchiria imobilul;
s plteasc la timp cheltuielile de folosina a imobilului (apa, gaz,
electricitate, cablu, internet, asociaie etc);
s respecte normele de prevenire a incendiilor, i s ntrein bunurile
n folosin exclusiv, (instalaii de apa, gaz metan, mobilier -
frigider, dulap etc);
s pstreze curenia i s respecte normele de igien n interiorul
imobilului;
s restituie imobilul la data expirrii contractului sau la rezilierea
acestuia nainte de termen n condiiile prezentului contract;
s despgubeasc proprietarul de eventualele daune produse
imobilului sau a bunurilor din interiorul acestuia din folosina sa;
s nu schimbe destinaia imobilului din destinaia de locuin.
V. OBLIGAIILE LOCATORULUI/ ADMINISTRATORULUI:
locatorul se oblig s predea imobilul la data stabilit n contract n
stare de folosin;
proprietarul se oblig s asigure locatarului imobilul potrivit
destinaiei pentru care a fost nchiriat;
garanteaz chiriaul mpotriva viciilor ascunse ale imobilului
garanteaz pentru eviciune;
s asigure documentaia i la nevoie prezena pentru efectuarea
nscrierii domiciliului sau a vizei de flotant.
VI. CLAUZE SPECIALE
Prelungirea/ rezilierea contractului, ntreinerea locuinei nchiriate,
evacuarea locatarului, etc. se fac n conformitate cu prevederile Codului
civil, ale Legii locuinei nr.114/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i a celorlalte reglementri n materie.
n situaia n care rezilierea contractului este solicitat/efectuat
unilateral de locator la organul fiscal competent, acesta are obligaia s
notifice n scris locatarul cu privire la rezilierea contractului n termen de 5
zile de la data nregistrrii solicitrii de reziliere.
VII. DISPOZIII SPECIALE
Prezentul contract de nchiriere s-a ncheiat azi _______ 2017, n 3 (trei)
exemplare.
Orice schimbare din contract care genereaz modificarea venitului
impozabil se va comunica organului fiscal competent n termen de 15 zile de
la data producerii acesteia (n conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare).
VIII. DECLARAIE
Subsemnatul __________________, n calitate de locator, declar c imobilul
pe care l nchiriez nu este nstrinat i are rol fiscal la direcia de impozite
i taxe locale.
Locator, Locatar,
___________________ ___________________
(numele, prenumele i semntura) (numele, prenumele i semntura)