Sunteți pe pagina 1din 7

DEMOGRAFIE

SITUAIA DEMOGRAFIC N REPUBLICA


MOLDOVA: TRECUT, PREZENT, VIITOR
Academician Gheorghe PALADI
Doctor n medicin Olga PENINA
USMF Nicolae Testemianu
Centrul de Cercetri Demografice al INCE, AM
Doctor n medicin, confereniar universitar Iurie DONDIUC
IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PAST, PRESENT AND FUTURE


Summary: The paper presents a brief description of the main demographic processes in the country over the last
decades and their influence on the population size and structure. Massive migration of the working population is the
main cause of the population ageing process and together with the negative natural growth leads to the depopulation
process in the country that in the nearby future will only intensify. The situation is complicated by the absence of the
reliable official statistics about the international migration and hence the absence of the credible official population
data. Instead of the official population data, we rely on the alternative population estimates.
Keywords: demographic situation, Republic of Moldova, population projection.

Rezumat: Articolul prezint o descriere succint a principalelor procese demografice n Republica Moldova pe par-
cursul ultimelor decenii i impactul acestora asupra numrului i structurii populaiei. Migraia n mas, precum i soldul
natural negativ sunt cauzele principale ale procesului de mbtrnire a populaiei rii, care n viitorul apropiat numai se
va intensifica. Lipsa datelor fiabile cu privire la migraia internaional i supraestimarea enorm a numrului populaiei
distorsioneaz imaginea real despre situaia demografic n republic. n articolul prezent toate calculele sunt bazate
pe datele alternative cu privire la numrul i structura populaiei.
Cuvinte-cheie: situaia demografic, Republica Moldova, prognoza demografic a populaiei.

Situaia demografic a Republicii Moldova s-a Germania (Penina Olga, Grigoriev Pavel and Jdanov
deteriorat profund ncepnd cu prima jumtate a ani- Dmitrii, 2015), numrul oficial al populaiei rii tre-
lor 90 ai secolului trecut, fiind rezultatul cumulat al buie s se fi redus cu circa 646 mii de persoane (18%)
evoluiei natalitii, mortalitii i migraiei populaiei. (figura 1).
ntre 1989 i 2004, efectivul populaiei rii, conform
statisticilor, s-a redus de la 4 335 mii de persoane
(inclusiv Transnistria) pn la 3 383 mii (fr Trans-
nistria). n perioada ntre dou recensminte 2004 i
2014 (datele preliminare), populaia republicii a sc-
zut cu nc 470 mii de persoane i constituie, potri-
vit datelor preliminare ale Recensmntului din 2014,
aproximativ 2 913 mii de persoane (Biroul Naional de
Statistic al Republicii Moldova, 2014).
Involuia demografic a populaiei este cauzat n
mod principal de migraia masiv a populaiei, pre-
cum i de sporul natural negativ care se nregistreaz
ncepnd cu anul 1999. n prezent, statistica oficial
nu ofer date fiabile cu privire la estimrile anuale ale
numrului populaiei, ceea ce distorsioneaz situaia
demografic a rii n ansamblu, inclusiv prognozele
Figura 1. Estimrile oficiale i alternative ale numrului
demografice. Conform estimrii alternative a num-
populaiei Republicii Moldova, anii 19802014
rului populaiei, bazate pe definiia internaional de (abs., mii persoane).
eviden a migranilor i efectuate prin colaborarea Sursa: datele oficiale: BNS, www.statistics.md; datele alterna-
dintre Centrul de Cercetri Demografice al INCE i tive: Penina, Jdanov, Grigoriev, 2015.
Institutul de Cercetri Demografice Max-Planck din Not: Datele Recensmntului din 2014 se refer la datele preliminare

Akademos 4/2015| 59
DEMOGRAFIE

Cum numrul oficial al populaiei este supraeva- vrst reproductiv pentru anul 2012, n timp ce con-
luat, are loc subestimarea ratelor de fertilitate i mor- form datelor oficiale acest indicator constituie numai
talitate. n tabelul 1 sunt prezentate valorile ratei totale 1,28. Valorile oficiale ale speranei de via la natere,
a fertilitii i speranei de via la natere estimate n dac vom lua n calcul datele alternative cu privire la
baza datelor oficiale i celor alternative cu privire la populaie, la brbai trebuie sa fie reduse cu 2,8 ani, iar
populaie. Astfel, valorile ratei totale a fertilitii se la femei cu 1,8 ani.
estimeaz la un nivel de 1,65 copii per o femeie de

Tabelul 1
Estimrile ratei totale a fertilitii i speranei de via la natere bazate pe datele oficiale
i cele alternative cu privire la populaie (anul 2014)
n baza datelor oficiale ale n baza estimrilor alternative ale Diferena
Indicator populaiei populaiei
Rata total a fertilitii 1,28 1,62 +0,34
Sperana de via la natere, 67,5 64,9 -2,6
brbai (ani)
Sperana de via la natere, 75,4 73,7 -1,7
femei (ani)
Populaia total (mii persoane) 3 558 2 912 -646
Sursa: calculele Penina n baza datelor oficiale cu privire la populaie i ale celor alternative (Penina, Jdanov, Grigoriev, 2015)

n prezent, structura pe vrste a populaiei Repub la 18,2%. n aceeai perioad, greutatea specific a
licii Moldova poart amprenta caracteristic unui populaiei adulte de 15-59 de ani a evoluat de la 58,9%
proces de mbtrnire demografic, cauzat n princi- la 64,4%. n prezent, ponderea persoanelor tinere este
pal de meninerea de lung durat a fertilitii la un practic egal cu ponderea persoanelor de vrste na-
nivel sczut, ceea ce a determinat reducerea absolu- intate (figura 2). Din punct de vedere numeric, efec-
t i relativ a populaiei tinere (Paladi, Gagauz and tivele persoanelor vrstnice au sporit de 2,3 ori: de la
Penina, 2009). n anul 2014, n raport cu anul 1959, 222,5 mii de persoane n anul 1959 la 507,4 mii de per-
ponderea persoanelor cu vrsta de 60 de ani i peste soane n anul 2014 (conform estimrilor alternative
a sporit de la 7,7% la 17,4% i a diminuat considerabil ale populaiei pentru anul 2014).
proporia persoanelor tinere de 0-14 ani de la 33,4%

Ponderea,%
100%
7,7 9,8 10,8 12,6 14,4
90% 17,4

80%

70%
58,9 58,1
60%
62,2 59,5
50%
66,3 64,4

40%

30%

20%
33,4 32,2
27,0 27,9
10% 19,2 18,2
0%
1959 1970 1979 1989 2004 2014

0-14 15-59 60+

Figura 2. Dinamica structurii populaiei Republicii Moldova pe grupele mari de vrst, anii 19892014 (%).
Sursa: calculele Penina n baza datelor recensmintelor din anii 19592004 i datelor alternative cu privire la populaie
(Penina, Jdanov, Grigoriev, 2015)

60 |Akademos 4/2015
DEMOGRAFIE

Principalii indicatori cu valoare medie utilizai a raportului btrni/tineri (numrul de btrni care
n analiza procesului de mbtrnire demografic revine la 100 de persoane tinere). Dac n anul 1959 la
sunt vrsta medie i vrsta mediana (Balaci, 1998). o sut de tineri cu vrsta de 0-14 ani reveneau 23 de
n timp ce vrsta medie a populaiei rii n perioada persoane n vrsta de 60 de ani i peste, atunci n anul
19592014 a crescut de la 27,6 ani la 37,1 ani, vrsta 2014 (conform estimrilor alternative ale numrului
mediana s-a majorat de la 24,7 ani la 34,8 ani. Evoluia populaiei) la o sut de tineri reveneau 96 de persoane
procesului de mbtrnire demografic n intervalul de vrsta a treia (tabelul 2).
19592014 arat, de asemenea, sporirea considerabil

Tabelul 2
Evoluia unor valori medii i a valorilor raportului btrni/tineri
n Republica Moldova, 19592014
Anii
Indicator
1959 1970 1979 1989 2004 2014
Vrsta medie 27,6 29,5 31,2 31,8 35,4 37,1
Vrsta median 24,7 26,4 27,4 29,4 33,4 34,8
Raport btrni/
23,0 30,3 40,0 45,1 75,4 96,0
tineri
Sursa: calculele Penina n baza datelor recensmintelor din anii 19592004 i datelor alternative cu privire la populaie pen-
tru anul 2014 (Penina, Jdanov, Grigoriev, 2015)

Monitorizarea proceselor demografice din ul- dentale. Astfel, valorile speranei de via la natere ba-
timii ani demonstreaz meninerea tendinelor ne- zate pe estimrile alternative ale numrului populaiei
gative n evoluia acestora. Se menine nivelul nalt constituie 64,9 ani la brbai i 73,7 ani la femei n anul
al mortalitii, n special n cadrul populaiei n vr- 2014 (Penina, Jdanov, Grigoriev, 2015), ceea ce este
st apt de munc, determinnd valorile sczute ale mai sczut fat de indicatorii corespunztori ai rilor
speranei de via la natere fa de standardele occi- Uniunii Europene, respectiv cu 13 i 10 ani (figura 3).

Sperana de via la natere (ani) Sperana de via la natere (ani)


90 90
Femei Brbai
85 85

80 80

75 75

70 70

65 65

60 60
1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010
Frana Moldova Frana Moldova

Figura 3. Dinamica speranei de via la natere n Republica Moldova i Frana, anii 19702014 (ani).
Sursa: Moldova Penina, Jdanov, Grigoriev, 2015; Frana Human Mortality Database, www.mortality.org

Akademos 4/2015| 61
DEMOGRAFIE

Actuala rmnere n urm a Republicii Moldova, TENDINELE VIITOARE


dup nivelul duratei de via fat de rile dezvoltate,
este un rezultat al creterii ndelungate a mortalitii Prognoza demografic a numrului i structu-
populaiei adulte, care a nceput la mijlocul anilor 1960 rii pe vrste i sexe a populaiei Republicii Moldova
i s-a produs pe fundalul unei scderi relativ stabile a pentru anii 20162035 include trei scenarii: S-I (jos),
mortalitii infantile i la copii. Clasele de baz ale ca- S-II (mediu), S-III (nalt). Fiecare scenariu se bazeaz
uzelor de deces, care au influenat cel mai mult dinami- pe o anume combinaie a ipotezelor asupra fertilitii,
ca speranei de via la natere n Republica Moldova, mortalitii i migraiei. Rezultatele tuturor scenariilor
constituie bolile aparatului circulator, aparatului diges- prognostice constituie o imagine despre schimbrile
tiv i cauzele violente de deces (la brbai). O trstur caracteristicilor demografice probabile ale rii n vi-
deosebit a mortalitii populaiei Republicii Moldova itor. Estimrile alternative ale numrului i structurii
este nivelul extrem de nalt al acesteia din cauza bolilor populaiei pe sexe i vrste pentru anul 2014 au fost
aparatului digestiv (ciroza hepatic). luate n calitate de populaie de referin.
Creterea lent a speranei de via la natere, n- Scenariul jos (S-I). Rata total a fertilitii ar
cepnd cu anul 1998, provine din reculul mortalitii urma s ajung la 1,4 copii la o femeie de vrst re-
provocate de un ir de cauze violente de deces la tinerii productiv spre sfritul perioadei prognozate. Nive-
brbai aduli i bolile inimii la persoanele vrstnice, lul mortalitii va avea valori constante nregistrate
ndeosebi la femei. Totodat, tendinele mortalitii n anul 2014. Pierderea migraional a populaiei se
la vrsta adult mijlocie i cea trzie, mai cu seam mrete pn la 0,6% din numrul prognozat al po-
la populaia masculin, rmn defavorabile pentru pulaiei pe an.
toate clasele principale ale cauzelor de deces, inclusiv Scenariul mediu (S-II). Rata total a fertilitii
bolile infecioase (tuberculoza), ceea ce nu mpiedic va rmne constant pe parcursul ntregii perioade
mbuntirea durabil a situaiei n domeniul sn- prognozate (1,63 copii la o femeie). Creterea anual a
tii populaiei Republicii Moldova. Creterea lent a speranei de via la natere constituie 0,2 ani la ambe-
speranei de via la natere, ncepnd cu anul 1998, le sexe. Pierderea migraional a populaiei constituie
provine din reculul mortalitii provocate de un ir de anual 0,3% din numrul prognozat al populaiei.
cauze violente de deces la tinerii brbai aduli (pn la Scenariul nalt (S-III). Rata total a fertilitii
30 de ani) i bolile inimii la persoanele vrstnice, nde- va crete spre sfritul perioadei prognozate pn la
osebi la femei. n acelai timp, tendinele mortalitii 1,75 copii la o femeie, iar creterea anual a speranei
la vrsta adult mijlocie i la cea trzie, ndeosebi la de via la natere constituie 0,4 ani la ambele sexe.
populaia masculin, rmn defavorabile pentru toate Pierderea migraional a populaiei constituie anual
clasele principale ale cauzelor de deces, inclusiv bolile 0,1% din numrul populaiei.
infecioase (tuberculoza) i cele ale aparatului respira-
tor (Penina, Vallin, 2014).
Tabelul 2
Caracteristica celor trei scenarii de prognozare a numrului populaiei Republicii Moldova
Soldul
Anul Scenariul 0 brbai 0 femei migraiei b1 b2 b3
(%)
Anul de refe-
2014 64,9 73,7 - 0,1 1,63 27 13
rin
2035 Jos (S-I) 64,9 73,7 - 0,6 1,40 28 13
2035 Mediu (S-II) 69,1 77,9 - 0,3 1,63 28 13
2035 nalt (S-III) 73,7 82,5 - 0,1 1,75 28 13
Nota:
0 sperana de via la natere (ani)
b1 rata total a fertilitii (numrul de copii per femeie de vrst reproductiv)
b2 vrsta medie la naterea copilului (ani)
b3 vrsta minim la naterea copilului (ani)

62 |Akademos 4/2015
DEMOGRAFIE

Rezultatele prognozrii demonstreaz meninerea pulaiei rii va fi meninut la nivelul de 2 700-2 800 mii
constant a tendinei de reducere a numrului de persoane (figura 4).
populaiei. Astfel, conform scenariilor mediu (S-II) Numrul populaiei feminine de vrst repro-
i jos (S-I), diminuarea rapid a numrului populaiei ductiv (15-49 de ani) va ncepe s se reduc rapid,
Republicii Moldova se va nregistra, n special, dup potrivit celor trei modele de prognoz a dezvoltrii,
anul 2018 i spre sfritul perioadei de prognozare chiar n condiiile de cretere probabil a ratei tota-
va constitui 2 403-2 797 mii de persoane. Numai n le a fertilitii pn la 1,75, conform scenariului nalt
condiiile de cretere a valorilor ratei totale a fertilitii (S-III). Numrul femeilor de 15-49 de ani se va reduce
pe parcursul ntregii perioade prognozate, creterii ra- de la 726 de mii de persoane n 2015 pn la 570 de
pide a speranei de via la natere i unui sold migra- mii (scenariul jos) 640 de mii de persoane (scenariul
ional destul de jos (scenariul nalt S-III), numrul po- nalt) (tabelul 2).

Figura 4. Evoluia proiectat a numrului populaiei Figura 5. Evoluia proiectat a femeilor de vrst
Republicii Moldova conform celor trei scenarii, toate reproductiv n Republica Moldova conform celor trei
vrstele, ambele sexe, anii 20152035 (abs.). scenarii, ambele sexe, anii 20152035 (abs.).
Sursa: CCD, 2015 Sursa: CCD, 2015

Reducerea numrului femeilor de vrst repro- Reducerea numrului de femei de vrst fertil
ductiv va fi nsoit, de asemenea, de schimbrile va determina evoluia numrului de copii nscui n
structurale de vrst. n anii urmtori, se va constata perioada de prognozare. Structura favorabil a con-
reducerea ponderii potenialelor mame din grupul de tingentului reproductiv (generaiile feminine nu-
vrst 15-24 de ani pn n anul 2020 cu creterea ulte- meroase n vrst de 15-49 de ani nscute pn n
rioar moderat pn la finalul perioadei prognozate anul 1990) explic o cretere uoar a numrului de
(de la 28% n anul 2015 pn la 24% n anul 2035). nscui-vii n ultimii anii (20032010). Dup anul
Cota potenialelor mame din grupul de vrst de 25-34 2018 se va ncepe reducerea drastic a numrului
de ani va ncepe s se reduc rapid n numrul general de nscui-vii. Reducerea numrului potenialelor
al femeilor de vrst reproductiv dup anul 2020: de mame va atrage dup sine scderea ireversibil a nu-
la 34% n 2015 pn la 22% ctre anul 2035. n acelai mrului de nscui-vii: de la 38,6 mii n anul 2014
timp, odat cu scderea ponderii potenialelor mame pn la 21,0 mii (conform Scenariului jos) 29,0
i a acestor dou grupuri de vrst, se va constata o de mii (conform Scenariului nalt) n anul 2035
cretere rapid a cotei femeilor de vrst reproductiv (tabelul 3).
mai n vrst (35-49 de ani).

Akademos 4/2015| 63
DEMOGRAFIE

Figura 6. Evoluia proiectat a nscuilor-vii n Republica Figura 7. Evoluia proiectat a numrului populaiei n
Moldova conform celor trei scenarii, ambele sexe, vrst de pensionare (femei 57 de ani, brbai 62 de ani
anii 20152035 (abs.). i peste) n Republica Moldova conform celor trei scenarii,
Sursa: CCD, 2015 ambele sexe, anii 20152035 (abs.).
Sursa: CCD, 2015

Scderea fertilitii va determina reducerea semni- poate fi evitat, ceea ce se explic prin rigiditatea i
ficativ a contingentului de elevi, n special dup anul ineria mecanismelor demografice. Astfel, n prezent
2025, potrivit celor trei scenarii. Ctre anul 2035, con- i n anii care vin obiectivul social principal const n
form scenariului I, efectivul acestui contingent poate adaptarea la o nou structur de vrst a populaiei i
s se reduc pn la 370 de mii de persoane, ceea ce la funciile sociale noi (Gagauz O., 2014).
va fi cu circa 20% mai puin comparativ cu anul 2014. CONCLUZII
n deceniile viitoare se va aprofunda i procesul de
mbtrnire demografic a populaiei. Dac fertilitatea Starea de lucruri n sfera demografic a Republicii
se va menine la nivelul anului 2014 (1,63 copii per fe- Moldova este influenat de doi factori majori: moder-
mei de vrst fertil) sau va scdea la 1,4 copii ctre anul nizarea demografic, care se caracterizeaz prin mo-
2035, raportul ntre cele trei grupe mari de vrst (copii, dificarea comportamentului demografic al populaiei
(scderea fertilitii, amnarea naterii copiilor pentru
aduli i vrstnici) se va modifica semnificativ, ponde-
vrstele mai mature, diversificarea modelelor familiale
rea persoanelor n etate (60+) ajungnd s constituie
etc.) i criza socioeconomic de lung durat. O mani-
23-24% n structura general a populaiei. Concomi-
festare a crizei socioeconomice este migraia n mas a
tent, ponderea copiilor (0-14 ani) n structura genera-
populaiei apte de munc i pstrarea nivelului nalt al
l a populaiei se va reduce de la 18% n 2015 pn la mortalitii la vrst adult.
14-16% n 2035, n timp ce ponderea populaiei adulte Deteriorarea situaiei este specific nu doar Repub
(15-59 de ani) se va menine la un nivel de 60-63%. licii Moldova. Aproape toate rile Europei Centrale i
n deceniile urmtoare se va produce o expansiune de Est se confrunt cu evoluii demografice nefaste. n
rapid i intensiv a populaiei vrstnice care va pro- condiiile noastre, meninerea sporului migraional i
veni din totalitatea generaiilor numeroase nscute n natural n valori negative amplific deteriorarea situaiei
perioada anilor 19701990. Generaiile puin nume- demografice, ceea ce influeneaz dezvoltarea economi-
roase nscute dup 1990 vor deine dup anii 2020 c, competitivitatea, stabilitatea statului, precum i bu-
2030 poziia central att n populaia de la care vor nstarea cetenilor si. n aceast situaie, urmeaz s
proveni viitorii copii ai rii, ct i n populaia econo- se reacioneze pozitiv la provocrile demografice prin
mic activ. Accentuarea procesului de mbtrnire a abordri complexe i multidisciplinare menite s corec-
populaiei pe parcursul urmtoarelor 2-3 decenii nu teze actualele evoluii demografice nefavorabile.

64 |Akademos 4/2015
DEMOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE 10. Paladi Gh. Indicatorii principali ai sntii repro-


ductive i influena lor asupra fenomenului demografic n
1. Balaci M. Demografia vrstei a treia. Bucureti: Editu- Republica Moldova. Materialele Congresului al V-lea de
ra Medical S.A., 1998, 293p. Obstetric si Ginecologie. Actualiti i controverse n ob-
2. Cartea Verde a Populaiei. Comisia Naional pentru stetric. Chiinu, 2010, p. 173-179.
Populaie i Dezvoltare. Romnia, 2006. 11. Paladi Gh. Realizri n domeniul sntii repro-
3. Gagauz O. Dinamica Familial; tendine i provocri ductive: eficien, riscuri, aspecte socio-morale. Buletinul
demografice. Evoluia demografic a Republicii Moldova. Academiei de tiinte a Moldovei. Stiine Medicale, nr. 2(20),
Chiinu, 2014, p. 71-80. p. 20-24, Chiinu, 2005.
4. Gagauz O. Evoluia socio-demografic a familiei n 12. Paladi Gh., Gagauz O., Penina O. -
societatea contemporan. n baza materialelor din Re- : . n: Demoscope weekly, 2011.
publica Moldova. Teza de doctor habilitat n sociologie, -
Chiinu, 2012. , Moscova, Rusia (http://demoscope.ru/
5. Gheu V. Declinul demografic i viitorul Romniei. weekly/2011/0457/analit02.php).
Bucureti, 2007, p. 73. 13. Paladi Gh., Tabuica U. Les caractristiques des pro-
6. Gheu V. Drama noastr demografic. Populaia Ro- cessus dmographique en Moldavie, XV Congres Interna-
mniei la recensmntul din octombrie 2011. tional de la populations. Tours, France 2005.
7. Matei C. Managementul demografic i problemele se- 14. Paladi Gh., Shahotiko L., Gagauz O.
curitii demografice. n: Materialele conferinei tiinifice :
internaionale Evoluia demografic i politica securitii . Ch.: Ed. tiina, 2010.
demografice. Chiinu: ASEM, UNFPA, 2010, p. 24-33. 15. Paladi Gh., Gagauz Olga, Penina Olga. mbtrnirea
8. Mosin V., Stratila M. et al. Rezultatele implimentarii populaiei n Republica Moldova: consecine economice i
programului naional de asisten n planificarea familial i sociale. Chiinu: Editura AM, 2009, 204p.
protejarea sntaii reproducerii n anii 19992003. Buletin 16. Penina Olga, Grigoriev P., Jdanov D. Producing reli-
de Perinatologie, nr. 2, Chisinau, 2004, Ministerul Sanata- able mortality estimates in the context of distorted popula-
tii, Centrul Naional de Management n Sntate, Sntatea tion statistics: the case of Moldova. 2015.
public n Moldova, anul 2007, Chiinu, 2008. 17. Penina Olga, Vallin J. Forty-five years of cause-
9. Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova, specific mortality trends in Moldova, IUSSP 2015. http://
2014, Not informativ privind rezultatele preliminare ale www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publica-
Recensmntului Populaiei i Locuinelor din Republica tions_1904/mpidr_working_papers/producing_reliable_
Moldova n anul 2014 [http://www.statistica.md/newsview. mortality_estimates_in_the_context_of_distorted_popula-
php?l=ro&idc=30&id=4603. tion_statistics_the_case_5498.htm

Ilie Bogdesco. Calipso. Stamp inspirat de scrierile lui Constantin Negruzzi, 1977

Akademos 4/2015| 65