Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.

)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 1 / 15

Cine Inregistrari de calitate


Actiunea Modul de efectuare al Frecventa conform efectueaza
Nr. Procedeul de controalelor si AND 605 Tolerante admisibile controlul/ Document Cod Unde se
crt. verificare sau determinarilor verificare intocmit doc pastreaza
caracteristici ce se (norme tehnice)
verifica
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MIXTURI ASFALTICE: BADPC 20 si BAPC 16
CONTROLUL FABRICATIEI
CONTROLUL MATERIILOR PRIME
Agregate
Examinarea datelor
Se accepta lotul/
din declaratii de Laborator
1 Verificarea documentelor La fiecare livrare Laborator statie
conformitate/ statie
Se refuza
performanta
Pentru o comparare cu
Verificarea Se accepta lotul/
aspectul normal in raport cu Laborator
2 organoleptica a La fiecare livrare Laborator statie
sursa, cu granulozitatea, cu statie
stocului de materiale Se refuza
forma si cu impuritatile
30 Raport de
min incercare
Granulozitatea Verificarea calitatii Fisa de
Se realizeaza pentru controlul Laborator
3 sorturilor agregatelor conform neconformitat Laborator statie
materialelor in statie statie
Conf 933-1:1997 SR EN 13043 e, actiuni
corrective si
preventive
60 Raport de
min incercare /
Forma agregatului
Verificarea calitatii Fisa de
grosier Laborator
4 agregatelor grosiere conform Se realizeaza pentru controlul neconformitat Laborator statie
Conform statie
SR EN 13043 materialelor in statie e, actiuni
SR EN 933-4
corrective si
preventive
15 5 Indice de concasare Verificarea calitatii Se utilizeaza pt. reteta de mixtura Laborator Raport de Laborator statie
min Conform SR EN 933- agregatelor grosiere conform statie incercare/
5 SR EN 13043 Se realizeaza pentru controlul
materialelor in statie Fisa de
neconformitat
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 2 / 15

e, actiuni
corective si
preventive
Cribluri
30 Continut de granule in Raport de
min afara sortului: incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
- rest pe ciurul Verficarea calitatii Fisa de
1 superior agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Se realizeaza pentru controlul
- trecere pe ciurul 605 e, actiuni
materialelor in statie
inferior corrective si
Conf. SR EN 933-1 preventive
60 Raport de
min incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
Coeficient de forma
2 agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Conf. SR EN 933-4 Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
30 Raport de
min incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Continut in particule Verficarea calitatii Fisa de
3 fine sub 0.063 mm agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Se realizeaza pentru controlul
Conf. SR EN 933-1 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
30 Raport de
min incercare /
Calitatea particulelor Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
fine (valoarea de
4 agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
albastru) Conf. SR EN Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
933-9 materialelor in statie
corrective si
preventive
8 ore Raport de
Rezistenta la incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
fragmentare, Verficarea calitatii Fisa de
5 coeficient Los agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Se realizeaza pentru controlul
Angeles 605 e, actiuni
materialelor in statie
Conf. SR EN 1097-2 corrective si
preventive
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 3 / 15

8 ore Raport de
incercare /
Rezistenta la uzura Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
(coeficient micro-
6 agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Deval) Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf. SR EN 1097-1 materialelor in statie
corrective si
preventive
13 Raport de
zile incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Sensibilitatea la inghet Verficarea calitatii Fisa de
7 dezghet agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Se realizeaza pentru controlul
Conf SR EN 1367-1 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
6 zile Raport de
incercare /
Sensibilitatea la Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
actiunea sulfatului de
8 agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
magneziu Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf SR EN 1367-2 materialelor in statie
corrective si
preventive
30 Raport de
min incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Continut de particule Verficarea calitatii Fisa de
9 total sparte agregatelor conform AND 1pr/1000to criblura neconformitat Laborator statie
Se realizeaza pentru controlul
Conf SR EN 933-5 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
Nisip de concasaj
30 Raport de
min incercare /
Continut de granule in Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
afara sortului rest pe 1pr/500to nisip de
1 agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
ciurul superior concasaj Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf. SR EN 933-1 materialelor in statie
corrective si
preventive
30 2 Granulozitate Verficarea calitatii 1pr/500to nisip de Se utilizeaza pt. reteta de mixtura Raport de Laborator statie
min Conf. SR EN 933-1 agregatelor conform AND concasaj incercare /
605 Se realizeaza pentru controlul Fisa de
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 4 / 15

neconformitat
e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
30 Raport de
min incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Continut de particule Verficarea calitatii Fisa de
1pr/500to nisip de
3 fine sub 0.063 mm agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasaj Se realizeaza pentru controlul
Conf. SR EN 933-1 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
30 Raport de
min incercare /
Calitatea particulelor Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
fine (valoarea de 1pr/500to nisip de
4 agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
albastru) concasaj Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf. SR EN 933-9 materialelor in statie
corrective si
preventive
Pietris Concasat
30 Continut de granule in Raport de
min afara sortului: incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
- rest pe ciurul Verficarea calitatii Fisa de
1pr/500to pietris
1 superior agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasat Se realizeaza pentru controlul
- trecere pe ciurul 605 e, actiuni
materialelor in statie
inferior corrective si
Conf. SR EN 933-1 preventive
30 Raport de
min incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Continut de particule Verficarea calitatii Fisa de
1pr/500to pietris
2 sparte agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasat Se realizeaza pentru controlul
Conf. SR EN 933-5 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
60 3 Coeficient de forma Verficarea calitatii 1pr/500to pietris Se utilizeaza pt. reteta de mixtura Raport de Laborator statie
min Conf. SR EN 933-4 agregatelor conform AND concasat incercare /
605 Se realizeaza pentru controlul Fisa de
materialelor in statie neconformitat
e, actiuni
corrective si
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 5 / 15

preventive
30 Raport de
min incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Continut de particule Verficarea calitatii Fisa de
1pr/500to pietris
4 fine, sub 0.063 mm agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasat Se realizeaza pentru controlul
Conf. SR EN 933-1 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
8 ore Raport de
Rezistenta la incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
fragmentare, Verficarea calitatii Fisa de
1pr/500to pietris
5 coeficient Los agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasat Se realizeaza pentru controlul
Angeles 605 e, actiuni
materialelor in statie
Conf. SR EN 1097-2 corrective si
preventive
8 ore Raport de
incercare /
Rezistenta la uzura Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
(coeficient micro- 1pr/500to pietris
6 agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
Deval) concasat Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf. SR EN 1097-1 materialelor in statie
corrective si
preventive
13 Raport de
zile incercare /
Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Sensibilitatea la inghet Verficarea calitatii Fisa de
1pr/500to pietris
7 dezghet agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasat Se realizeaza pentru controlul
Conf SR EN 1367-1 605 e, actiuni
materialelor in statie
corrective si
preventive
6 zile Raport de
incercare /
Sensibilitatea la Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
actiunea sulfatului de 1pr/500to pietris
8 agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
magneziu concasat Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf SR EN 1367-2 materialelor in statie
corrective si
preventive
Nisip
30 1 Continut de granule in Verficarea calitatii 1pr/200to nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura Raport de Laborator statie
min afara sortului rest pe agregatelor conform AND natural si nisip incercare /
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 6 / 15

Fisa de
obtinut prin
neconformitat
ciurul superior concasarea Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf. SR EN 933-1 agregatelor de materialelor in statie
corrective si
balastiera
preventive
30 Raport de
1pr/200to nisip
min incercare /
natural si nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
Granulozitate obtinut prin
2 agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
Conf. SR EN 933-1 concasarea Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
agregatelor de materialelor in statie
corrective si
balastiera
preventive
30 Raport de
1pr/200to nisip
min incercare /
natural si nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Coeficient de Verficarea calitatii Fisa de
obtinut prin
3 neuniformitate agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasarea Se realizeaza pentru controlul
Conf. SR EN 933-1 605 e, actiuni
agregatelor de materialelor in statie
corrective si
balastiera
preventive
24 Raport de
1pr/200to nisip
ore Continut de impuritati incercare /
natural si nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
- corpuri straine Verficarea calitatii Fisa de
obtinut prin
4 - continut de humus agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasarea Se realizeaza pentru controlul
Conf. SR EN 1744-1 605 e, actiuni
agregatelor de materialelor in statie
si STAS 4606 corrective si
balastiera
preventive
60 Raport de
1pr/200to nisip
min incercare /
natural si nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Echivalent de nisip pe Verficarea calitatii Fisa de
obtinut prin
5 sort 0 4 mm agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
concasarea Se realizeaza pentru controlul
Conf SR EN 933-8 605 e, actiuni
agregatelor de materialelor in statie
corrective si
balastiera
preventive
30 6 Continut de particule Verficarea calitatii 1pr/200to nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura Raport de Laborator statie
min fine sub 0.063 mm agregatelor conform AND natural si nisip incercare /
Conf. SR EN 933-1 605 obtinut prin Se realizeaza pentru controlul Fisa de
concasarea materialelor in statie neconformitat
agregatelor de e, actiuni
balastiera corrective si
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 7 / 15

preventive
30 Raport de
1pr/200to nisip
min incercare /
Calitatea particulelor natural si nisip Se utilizeaza pt. reteta de mixtura
Verficarea calitatii Fisa de
fine, sub 0.125 mm obtinut prin
7 agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
(valoarea de albastru) concasarea Se realizeaza pentru controlul
605 e, actiuni
Conf. SR EN 933-9 agregatelor de materialelor in statie
corrective si
balastiera
preventive
3 ore Raport de
incercare/
Fisa de
Continut de apa Verificarea conform SR EN Laborator
Inainte de fabricatie neconformitat Laborator statie
SR EN 1097-5 13043 statie
e, actiuni
corective si
preventive
Filer
Examinarea datelor
Laborator
1 din declaratii de La fiecare livrare Laborator statie
statie
conformitate
Verificarea
Laborator
2 organoleptica a La fiecare livrare Laborator statie
statie
stocului de materiale
30 Raport de
min incercare/
La prima livrare Se utilizeaza pt. mixtura
Fisa de
Analiza prin cernere Verificarea conform SR EN dintr-o noua sursa Laborator
3 neconformitat Laborator statie
Conf SR EN 933-1 13043 0 determinare la statie
e, actiuni
100 to Se refuza lotul
corective si
preventive
30 Raport de
min incercare/
La prima livrare Se utilizeaza pt. mixtura
Umiditate Verficarea calitatii Fisa de
dintr-o noua sursa Laborator
4 Conf SR EN 1097- agregatelor conform AND neconformitat Laborator statie
0 determinare la statie
5:2008 605 e, actiuni
100 to Se refuza lotul
corective si
preventive
Bitum
1 Examinarea datelor La fiecare livrare Laborator Laborator statie
din declaratii de statie
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 8 / 15

conformitate
5 ore Fisa de
neconformitat
Zilnic Laborator
2 Temperatura e, actiuni Laborator statie
La fiecare lot statie
corective si
preventive
2 ore Raport de
incercare/
Se utilizeaza pt. mixtura
Penetratia la Fisa de
Verificarea conformitatii cu Laborator
3 250C 1 pentru 500 to neconformitat Laborator statie
specificatiile statie
Conf SR 1426:2002 e, actiuni
Se refuza lotul
corective si
preventive
Raport de
incercare/
Se utilizeaza pt. mixtura
Punct de inmuiere inel Fisa de
Verificarea conformitatii cu Laborator
4 si bila 1 pentru 500 to neconformitat Laborator statie
specificatiile statie
Conf SR 1427:2002 e, actiuni
Se refuza lotul
corective si
preventive
Fisa de
Se utilizeaza pt. mixtura
Control organoleptic La fiecare livrare neconformitat
Pentru a compara cu Laborator
5 (control pe esantion sau in fiecare zi, in e, actiuni Laborator statie
aspectul normal statie
sau pe cisterna) cisterne corrective si
Se refuza lotul
preventive
Aditiv
Fisa de
Pentru verificarea ca Se utilizeaza pt. mixtura
Examinarea datelor neconformitat
produsul corespunde Laborator
1 din declaratii de La fiecare livrare e, actiuni Laborator statie
comenzii si provine din statie
conformitate corective si
sursa stabilita Se refuza lotul
preventive
Fisa de
Verificarea La fiecare livrare si Se utilizeaza pt. mixtura neconformitat
Pentru a compara cu Laborator
2 organoleptica a stocul inainte de e, actiuni Laborator statie
aspectul normal statie
stocului de materiale utilizare Se refuza lotul corective si
preventive
Mixtura
1 Controlul organoleptic Pentru a compara aspectul La fiecare sarja Accept produs Laborator Fisa de Laborator statie
la mixturii asfaltice normal in raport cu statie neconformitat
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 9 / 15

granulozitatea, uniformitatea e, actiuni


amestecului si omogenitatea corective si
anrobarii Refuz si corectie reteta preventive
Caracteristicile
vehiculelor care Inainte de prima
Pentru a se verifica
2 livreaza mixtura utilizare si in caz de Sef de statie
conformitatea izolarii
asfaltica prin evaluare dubiu
v izuala
Curatenia vehiculelor
care livreaza mixtura Pentru a se evita Inainte de fiecare
3 Sef de statie
asfaltica prin evaluare contaminarea incarcare
vizuala
1 ora Raport de
Zilnic sau ori de
Granulometria Accept produs incercare/
cate ori se observa
amestecului, inainte Fisa de
Pentru evaluarea o calitate Laborator
4 de adaugarea liantului neconformitat Laborator statie
conformitatii necorespunzatoare de unitate
(sarja alba) e, actiuni
a mixturilor
Conf SR EN 933-1 Refuz si corectie reteta corective si
asfaltice
preventive
10 Pentru a asigura ca produsul
Temperatura Laborator
min 5 este fabricat conform La fiecare masina Laborator statie
Conf SR EN 12697-13 statie
specificatiei
2 ore Raport de
incercare
Accept produs
Granulozitatea si /
Pentru a asigurra ca
continutul de liant La 200-400to/ sau Laborator Fisa de
6 materialul este conform cu Laborator statie
SR EN 12697/1; SR pe zi de fabricatie statie neconformitat
specificatiile
EN 12697/2 e, actiuni
Refuz si corectie reteta
corective si
preventive
6 ore Raport de
Accept produs incercare/
Densitatea aparenta si Fisa de
Pentru evaluarea La 200-400to/ sau Laborator Laborator
7 absorbtia de apa neconformitat
conformitatii pe zi de fabricatie central central
SR EN 12697/6 e, actiuni
Refuz si corectie reteta corective si
preventive
90 8 Stabiliatea, fluajul si Pentru evaluarea La 200-400to/ sau Accept produs Laborator Raport de Laborator
min raportul S/I conformitatii pe zi de fabricatie central incercare/ central
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 10 / 15

Fisa de
neconformitat
SR EN 12697/34 e, actiuni
Refuz si corectie reteta corective si
preventive
3 ore Raport de
Accept produs incercare/
Volum de goluri Fisa de
Pentru evaluarea La 200-400to/ sau Laborator Laborator
9 SR EN 12697-8 neconformitat
conformitatii pe zi de fabricatie central central
e, actiuni
Refuz si corectie reteta corective si
preventive
2 ore Raport de
Accept produs incercare/
Fisa de
Test Shellemberg Pentru evaluarea La 200-400to/ sau Laborator Laborator
10 neconformitat
SR EN 12697-18 conformitatii pe zi de fabricatie central central
e, actiuni
Refuz si corectie reteta corective si
preventive
CONTROLUL EMULSIEI BITUMINOASE
- sef esalon Declaratie de
Pentru verificarea ca
Examinarea asternere conformitate/ Compartiment
produsul corespunde
1 documentelor La fiecare livrare - asfalt performanta CQ
comenzii si provine din
insotitoare - sef santier Raport de Consultant
sursa stabilita
- consultant incercare
2 zile - sef esalon
asternere
Verificarea Compartiment
Conf. SR 8877-1 si asfalt Raport de
2 caracteristicilor La fiecare 100 to - CQ
SR EN 13808 - sef santier incercare
produsului Consultant
- laborator
- consultant
CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC
-sef esalon
Declaratie de
Verificarea Pentru verificarea ca asternere Compartiment
La fiecare livrare conformitate/
1 documentelor de produsul corespunde - asfalt CQ
performanta
calitate insotitoare comenzii -sef santier Consultant
-consultant
2 Curatarea stratului - vizual Zilnic, la inceperea - - sef esalon Proces verbal Compartiment
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 11 / 15

asternere
lucrarii pe sectorul asfalt de lucrari CQ
suport
respectiv - sef santier ascunse Consultant
- consultant
- sef esalon
Verificarea modului Zilnic, la inceperea asternere Proces verbal Compartiment
3 de amorsare cu - vizual lucrarii pe sectorul - asfalt de lucrari CQ
emulsie cationica respectiv - sef santier ascunse Consultant
- consultant
Modul de executie a
- sef esalon
rosturilor
- vizual conform Procedura Zilnic, la inceperea asternere
4 longitudinale si - - -
Tehnica de Executie lucrarii pe sectorul asfalt
transversale (taiere,
respectiv - consultant
amorsare)
10 Verificarea
min temperaturii mixturii - sef esalon Registru
- Procedura Tehnica de Compartiment
calde (in buncarul De cel putin 2 ori asternere temperaturi
5 Executie - CQ
finisorului, la pe zi asfalt mixturi
- Conf SR EN 12697-13 Consultant
inceputul si la sfarsitul - consultant asfaltice
compactarii)
Verificarea atelierului
de compactare (nr. de - Conf tronsonului - sef esalon
treceri, viteza de experimental si asternere
6 Zilnic - - -
deplasare a finisorului, - Procedura Tehnica de asfalt
suprapunere treceri Executie - consultant

CONTROLUL CALITATII STATURILOR EXECUTATE


Raport de Laborator
incercare central
Grad de compactare - Conf. AND 605 Acceptarea receptie Laborator
1 1carota /7000m2 Grad de Compartient
- Conf. SR EN 12697-10 Respingerea receptiei central
Compactare CQ
Consultant
60 Laborator
min Raport de central
Densitatea aparenta - Conf. AND 605 Acceptarea receptie Laborator
2 1carota /7000m2 incercare Compartient
- Conf. SR EN 12697-6 Respingerea receptiei central
CQ
Consultant
6 ore 3 Abosortia de apa - Conf. AND 605 1carota /7000m2 Acceptarea receptie Laborator Raport de Laborator
- Conf. SR EN 12697-14 Respingerea receptiei central incercare central
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 12 / 15

Absortia de Compartient
apa CQ
Consultant
Verificarea
Raport de Laborator
compozitiei mixturii
- Conf. AND 605 incercare central
asfaltice (granulozitate Acceptarea receptie Laborator
4 - Conf. SR EN 12697-1 1carota /7000m2 Granulometri Compartient
si continut de liant) Respingerea receptiei central
- Conf. SR EN 12697-2 e si Continut CQ
la cererea
de liant Consultant
Beneficiarului
2 zile Raport de
Verificarea Laborator
incercare
deformatiei - Conf. AND 605 central
Acceptarea receptie Laborator Viteza de
5 permanente (rata de - Conf. SR EN 12697-22 1carota /7000m2 Compartient
Respingerea receptiei central deformatie si
ornieraj si/sau CQ
adancimea
adancimea de fagas) Consultant
fagasului
VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
-1carota /7000m2 - sef esalon
sau la cererea asternere
-nu se admit abateri in minus de la Raport de
- masuratori directe pe comisiei de receptie asfalt Compartient
grosime incercare
1 Grosimea stratului corote in max. 2 sondaje - sef santier CQ
-abaterea in plus nu constituie Grosime
pe km, amplasate la - topometru Consultant
motiv de respingere
1.00 m de marginea - laborator
imbracamintii - consultant
- sef esalon
- in fiecare profil
asternere Anexa la
Latimea partii dupa terminarea Compartient
asfalt Proces Verbal
2 carosabile - masuratori directe executiei stratului, 5 cm CQ
- sef santier de Receptie
imbracamintii pe fiecare sector Consultant
- topometru Calitativa
prezentat receptiei
- consultant
- sef esalon
- in fiecare profil asternere
5 mm pentru stratul de Anexa la
dupa terminarea asfalt Compartient
Verificare profil - masuratori topo (tabel de legatura Proces Verbal
3 executiei stratului, - sef santier CQ
transversal cote) 1 mm pentru stratul de uzura de Receptie
pe fiecare sector - topometru Consultant
Calitativa
prezentat receptiei - consultant

4 Verificare profil - masuratori topo (tabel de - in fiecare profil 5 mm pentru stratul de - sef esalon Anexa la Compartient
longitudinal cote) dupa terminarea legatura asternere Proces Verbal CQ
executiei stratului, 10 mm pentru stratul de uzura asfalt de Receptie Consultant
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 13 / 15

- sef santier
pe fiecare sector
- topometru
prezentat receptiei Calitativa
- consultant

VERIFICAREA SUPRAFETEI STRATURILOR EXECUTATE


Planeitatea in profil longitudinal
Strat de uzura

- sef esalon
asternere
- Conf. AND 605
Masuratorile se vor asfalt Compartient
a) Indice de planeitate - Conf. C56/85 Raport de
efectua din 10 in 10 - sef santier CQ
IRI, m/km -masuratori cu echipamente incercare
m Drumuri de clasa tehnica IV<=2.5 - topometru Consultant
omologate (IRI)
Drumuri de clasa tehnica V <=3.0 - laborator
- consultant
1

- in fiecare profil Strat de uzura


dupa terminarea - sef esalon
30 - Conf. AND 605 executiei stratului asternere
min/ b) Planeitatea in profil - Conf. C56/85 dar la maxim 50 m, asfalt Compartient
Raport de
km longitudinal sub - masuratori directe in lungul pe fiecare sector - sef santier CQ
Drumuri de clasa tehnica incercare
dreptarul de 3 m, mm benzii sub dreptarul de 3 m prezentat receptiei - topometru Consultant
IV-V <=5
Conf SR EN 13036-7 - pe minim 10% din - laborator
lungimea traseului - consultant

- in fiecare profil Strat de uzura


dupa terminarea - sef esalon
executiei stratului asternere
c) Planeitatea in profil dar la maxim 50 m, asfalt Compartient
- masuratori directe in lungul Raport de
2 transversal, sub pe fiecare sector - sef santier CQ
benzii sub dreptarul de 3 m incercare
dreptarul de 3 m, mm prezentat receptiei 3 - topometru Consultant
- pe minim 10% din - laborator
lungimea traseului - consultant

3 Rugozitatea suprafetei
2.5 a)Incercarea cu -masuratori cu pendul SRT -Drumuri de clasa tehnica - sef esalon Raport de Compartient
ore/ pendulul SRT Conf. SR EN 13036-4 IV-V >=70 asternere Incercare CQ
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 14 / 15

km asfalt
- sef santier
- topometru Consultant
Se determina - consultant
alegand 3 sectoare - laborator
reprezentative pe - sef esalon
km/drum. Pe asternere Raport de
b) Adancimea medie a
fiecare sector se asfalt Incercare
macrotexturii, metoda Compartient
-masuratori cu pata de nisip aleg 5 sectiuni -Drumuri de clasa tehnica - sef santier anexa la
volumetrica CQ
Conf. SR EN 13036-1 situate la distanta IV-V >=0.6 - topometru Proces Verbal
MTD,adancime Consultant
de 510 m intre - consultant de Receptie
textura, mm
ele, in puncte - laborator Calitativa
situate la 1 m de
marginea - sef esalon
c) Adancimea medie a
carosabilului (pe asternere Raport de
macrotexturii, metoda
urma rotii) si la o asfalt Incercare
profilometrica MPD Compartient
-masuratori cu aparatul Grip jumatate de metru -Drumuri de clasa tehnica - sef santier anexa la
adancime medie profil CQ
Tester de ax (pe urma IV-V >=0.35 - topometru Proces Verbal
exprimata in Consultant
rotii) - consultant de Receptie
coefficient de frecare
- laborator Calitativa
(GT)
- sef esalon
asternere
Aspect fara degradari sub forma
Omogenitatea. asfalt
4 - vizual - de exces de bitum, fisuri, zone -
Aspectul suprafetei - sef santier
poroase, deschise, slefuite
- consultant

Receptia calitativa a SR EN 13242/2008 Pe fiecare tronson Sef santier Proces Verbal Comp. CQ
acostamentelor. Masuratori directe executat Responsabil de Receptie Consultant /
- CQ Calitativa Inginer
5
Consultant /
Inginer

6. Verificare planeitate si Verificarea documentelor Faza determinanta Sef santier PVLA Comp. CQ
grosimi la stratul de incheiate anterior Responsabil Proces Verbal Consultant /
binder BADPC 20 Acceptarea receptie CQ de Receptie Inginer
inainte de asternerea Respingerea receptiei Consultant / in Faza
stratului de uzura. Inginer Determinanta
Proiectant
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel Mare, judetul VasluiPag. 15 / 15

ISC
Verificare stratului de Verificarea documentelor Faza determinanta Sef santier PVLA Comp. CQ
uzura din BA 16(cote, incheiate anterior Responsabil Proces Verbal Consultant /
planeitate, latimi). Acceptarea receptie CQ de Receptie Inginer
7. Respingerea receptiei Consultant / in Faza
Inginer Determinanta
Proiectant
ISC

S-ar putea să vă placă și