Sunteți pe pagina 1din 66

DEPARTAMENTUL CILOR FERATE

Direcia linii i instalaii


N r. 465/2771973

INSTRUCIUNI
privind executarea lucrrilor de buraj,
ridicarea cii la nivel longitudinal
i transversal i riparea cii, cu mainile
grele de cale de tip BNRI sau BMNRI.
C U P R I N S

Organizarea l u c r r i l o r ......................................................... 6
Repartizarea s a r c i n i l o r ......................................................... 9
A lctuirea i principiul de funcionare al mainii de
burat, nivelat i ripat l i n i a .............................................. 12
Efectuarea i notarea m surtorilor n vederea lucrului
cu m a in a .................................................................................. 24
Num rul de coborri, respectiv de strngeri ale ciocanelor 48
Presiunea maxim a uleiului 140 at.................................... 49
Mrimea deschiderii i nchiderii ciocanelor . .. . 49
Adncimea de coborre a ciocanelor n balast . .. . 51
Forma i m rim ea tacheilor c io c a n e lo r.......................... 52
Lucrri pregtitoare i de r e g la r e .................................... 52
Verificarea funcionrii corecte a echipamentului de
rectificare a nivelului t r a n s v e r s a l .................................... 53
Ridicarea liniei la nivel, comandat prin vizare .. . 53
Ridicarea cii la nivel executat autom at de main
(metoda bazei r e la tiv e ) ........................................................ 56
Riparea m surat a c i i ......................................................... 57
Riparea comandat prin v i z a r e ......................................... 58
Riparea cii executat autom at de m a i n ..................... 59
nregistrarea defectelor de r i p a r e .................................... 65
nregistrarea sgeilor m surat cu c o a rd .................... 66
nregistrarea variaiei nivelului tra n s v e rs a l..................... 67

3
PARTEA I
Organizarea lucrrilor de buraj, ridicarea cii la nivel In sens
longitudinal i transversal i riparea cii,
cu mainile BNRI sau BMNRI

Mainile BNRI sau BMNRI execut, autom at sau la co


mand, ridicarea cii la nivel (n sers longitudinal i transver
sal) burajul i riparea cii.
n cele ce urm eaz se reglementeaz m surile car-9 trebuie
luate pe antierele unde snt utilizate astfel de maini i modul
lor de lucru. La executarea lucrrilor de reparaii periodice i
reparaii capitale de linii se vor respecta i reglem entrile pro
prii acestor lucrri.

1. Programarea.
Direcia linii i instalaii ntocmete program ul anual al
mainilor, pe baza propunerilor regionalelor, la lucrrile de:
buraj general (Cb) pe poriunile refacionate n anul
precedent;
pregtirea poriunilor de linie prevzute a se suda n
anul n curs;
burajul i riparea la rnd la reparaiile periodice de pe
liniile m agistrale sau principale;
burajul general interm ediar (ntre dou reparaii pe
riodice) ;
rectificarea la rnd a nivelului i poziiei cii n plan
pe unele poriuni de cale mai rele n cadrul lucrrilor de ntre
inere;
burajul i riparea la rnd la liniile noi date n exploa
tare (dublri de linii).
U rm rirea activitii mainilor se face de ctre serviciul
linii din DLI care avizeaz toate m odificrile de program.

5
2. Organizarea lucrrilor.
2.1. Lucrrile de buraj general.
efii de secie de ntreinere m preun cu efii de districte
i'spund de pregtirea, organizarea i executarea lucrrilor de
buraj mecanic. Ei stabilesc i programeaz lucrrile de preg
tire, cu suficient timp nainte, astfel nct s nu perturbe pro
gramul mainilor, urm rind totodat executarea, pentru adu
cerea liniei ntr-o poziie corect att n ceea ce privete profi
lul n lung ct i n plan.
n acest scop trebuie controlai reperii existeni de ax i
nivel att n aliniam ent ct i n curbe, defeciunile urm nd
a fi rem ediate cu cel puin dou luni nainte de sosirea mai-
nei. Totodat trebuie repuse n stare bun plcuele necitee
da la reperi, completarea celor lips etc.
Cu dou sptm ni nainte.de sosirea mainei, trebuie te r
m inate nlocuirile izolate sau completrile de material, n spe
cial plcuele dintre ine i placa de suport sau plcile elastice
dintre placa de suport i traversa de beton (acele unde s-au
m ontat de la nceput); totodat trebuie revizuite prinderile (se
vor strnge la rnd toate tirfoanele i buloanele dup ce n prea
labil s-au fcut completrile de inele resort n cazul c. lipsesc
sau s-au rupt).
Totodat se va asigura existena i corecta funcionare a
dispozitivelor contrafugirii inelor pe toate poriunile unde snt
prevzute prin reglem entrile existente.
P iatra spart necesar pentru completarea prismei de ba
last se va aproviziona pe antier cu cel puin dou sptm ni
nainte de sosirea mainei i se va ncorpora.
Tot pn la aceeai dat se va rectifica ecartam entul i se
vor trata joantele (se va asigura o poziie corect a rosturilor
de dilataie, se va asigura scurgerea apelor i rennoirea sau
eiuruirea balastrului existent, acolo unde este cazul).
2.2. La reparaiile periodice, n afara msurilor enunate la
punctul 2.1. se va face eiuruirea prism ei de balastare la cape
tele traverselor cu cel puin dou sptm ni nainte de sosirea
mainei, acolo unde nu se asigur avansul zilnic al lucrrilor
de ciuruire n acela ritm cu burajul mecanic.
Este indicat ca acolo unde se ridic linia cu 610 cm,
prim ul buraj s se efectueze cu ciocane electrice de burat, cu
cel puin dou sptm ni nainte, urm nd ca maina s efectueze
burajul II.
2.3. Msurtorile cii i nsemnarea pe traverse a epla-

6
util ilo r in plan orizontal i vertical, se vor term ina cel mai trziu
cu <> N.ipUrnn nainte de sosirea mainei. Defectele de gradul
IV. Ircbuie rem ediate n cel mai scurt timp, ne mai ateptnd
oNirr.'i mainei.
2.4. Pe liniile unde nu este asigurat un strat de piatra,
hi turl curat, de minimum 10 cm sub talpa traverselor i deci
hurajul mecanic prin vibrare nu d rezultate m ulum itoare,
utilizarea m ainilor pentru rectificarea nivelului se va face nu
mai cu luarea unor m suri speciale i aprobarea DLL
Dac defectele de ripare snt mai m ari ca 60 cm ele trebuie
corectate n prealabil (cu o main de burat, nivelat i ripat,
cu o main de ripat sau manual), deci lucrarea se execut de
regul n dou sau m ai m ulte faze.
2.5. Pentru asigurarea stabilitii cii se vor lua urmtoa
rele msuri:
2.5.1. Pe calea cu joante se vor rectifica rosturile de dila-
laie astfel net ele s corespund prevederilor din instrucia
10L1.
2.5.2. Pe calea fr joante se va face detensionarea ine
lor astfel net tem peratura n in n tot tim pul lucrului s nu
depeasc (T fiind temperatura de fixare a cii); n
cazul cnd n u se prevd tem peraturi n ine mai m ari de T-f-15
nu este necesar a se face detensionarea inelor (la RP prin
timp de lucru se nelege intervalul calendaristic).
2.5.3. n cazul rectificrilor de nivel mai m ari de 6 cm i
a unor ripri mai m ari de 4 cm, atunci cnd tem peraturile n
in depesc 40 C la calea fr joante i 45 C la calea cu
joante, se va introduce o restricie de vitez de 50 km /h att
ziua ct i noaptea. n tot intervalul ct se lucreaz cu maina
la tem peraturi n in mai mari de 30 C, se va asigura com
pactarea prismei de piatr spart la capetele traverselor i n
tre ele.
2.5.4. Lucrrile cu m aina n cadrul ntreinerii cii la tem
peraturi mai mici dect tem peratura de fixare, se vor executa
pn la tem peraturi n in de T 25 (T fiind tem peratura de
fixare) i nu mai sczut de 5*.
La executarea lucrrile n aceste condiii, se va urm ri
ndeaproape dac n u se produce o detensionare necontrolat a
cii fr joante.
n curbele cu raza de 1000 m i mai mic se va urm ri
poziia n plan a cii fa de reperi plantai din 20 n 20 m.

?
Dac pe baza m surtorilor fcute la reperi nainte i dup
executarea lucrrilor cu m aina se va constata o deplasare ge
neral a cii nspre interiorul curbei, ceea ce indic producerea
unei detensionri necontrolate se va proceda la redetensionarea
liniei i fixarea inelor n lim itele tem peraturilor de fixare
instrucionale.
2.6. eful Seciei L. va urmri ndeaproape pregtirea li
niei i executarea lucrrilor cu maina. In acest scop la fiecare
Secie L se va stabili nominal un inginer responsabil pentru
executarea lucrrilor cu maina.
2.6.1. Pe tot tim pul executrii lucrrilor cu maina de bu
rat nivelat i ripat va fi prezent la locul de lucru, eful distric
tului local, care rspunde de sigurana circulaiei, eful distric
tului local pe lng obligaiile prevzute n instrucii (nchide
rea i deschiderea liniei, semnalizare etc.) va supraveghea atent
linia pe poriunea burat cu mainile n ziua respectiv fcnd
revizii de linie suplimentare. In caz c va observa defeciuni
la linie n tim pul sau dup term inarea lucrului cu m aina va
lua im ediat m sur de siguran suplim entare, introducnd la
necesitate restricie de vitez i organiznd supravegherea per
m anent a liniei.
2.7. nainte de nceperea lucrrilor cu maina se va face o
verificare prealabil a liniei de ctre picherul operator de la m a
ina de burat nivelat i ripat m preun cu eful districtului de
linie consemnndu-se executarea tu tu ro r lucrrilor pregtitoare.
Verificrile se vor organiza astfel pentru a se asigura frontul
de lucru al mainei pe cel puin 2 3 km. n caz c linia nu
este pregtit i districtul local nu a organizat executarea aces
tor lucrri maina va fi ndrumat la alt antier iar conducerea
seciei i districtului local vor trebui s rspund pentru nelua-
rea msurilor necesare.
2.8. La verificarea liniei se va preda i tabloul cu msu
rtoarea rosturilor cu precizarea dac se lucreaz dup instruc
ia 314 norm e i tolerane la linii i poduri sau dup instrucia
10 LI.
In cazul c s-au produs fugiri de ine se va proceda n
prim ul rnd la rectificarea rosturilor de dilataie, num ai dup
care va intra n lucru maina. Se va preciza tem peratura pn
la care poate lucra m aina n raport cu tipul de suprastructur.
Pe poriunile de linie fr joante se va preciza tem peratura de
fixare a liniei i tem peratura n in pn la care se pot exe
cuta lucrri. n cazul c este necesar Secia L i districtul looal
vor proceda la detensionarea liniei, fiind rspunztori de acest

8
lucru m enionndu-se tem peratura de detensionare i alungirea
(ifectiv.
Consemnrile i precizrile se vor face n carnetul de an
tier al picherului operator de la m aina de burat, nivelat i
ripat.
2.9. Picherul operator de la maina de burat, nivelat i ri
pat, va m eniona n carnetul su de antier tem peratura n in
dimineaa, la nceperea lucrului i sfritul lucrului; va nota
i tem peratura de fixare a inelor pe poriunea lucrat urm -
rindu-se ca ecartul de tem peratur ntre tem peratura de fixare
i cea efectiv n in pe tim pul lucrului s fie mai mic de 15C.
La m aina de b u rat va exista n perm anen un cupon de in
cu term om etru.
2.10. Pe locul de execuie a lucrrilor cu mainile grele de
burat calea se va asigura existena n perm anen a unei maini
manuale de tiat ine cu pnzele necesare i a patru perechi
de eclise curbate cu buloanele respective. De asemeni tot la
m ain ori n im ediata apropiere a punctului lucrrii se va asi
gura existena balizelor, paletelor i discurilor cu felinarele res
pective necesare pentru sem nalizarea unor eventuale restricii
de vitez sau nchideri de linie.

3. Repartizarea sarcinilor.
Sarcinile beneficiarului.
3.1. Un ef de echip ori un meseria cale I. (instruii n
mod special sub conducerea i supravegherea picherului ef de
district, n toat perioada ct lucreaz m aina controleaz cali
tatea lucrului i ordon corectarea im ediat a defectelor care
depesc toleranele.
3.2. Pe lng maina de ridicat, burat i ripat trebuie asi
gurat o formaie compus din:
un picher sau ef echip;
24 meseriai cale pentru burajul traverselor de la
joante sau din dreptul semnalelor i care n u pot fi bu
rate mecanic.
3.3. Calitatea execuiei lucrrii (nivelul transversal i s
geile) se nregistreaz grafic de aparatul de pe m ain acolo
unde este (n lipsa vagonului de m surat calea) n prezena e
fului de district, a efului de echip sau a unui tehnician in
struit.
Acesta identific pe grafic punctele sau zonele cu defecte
care depesc toleranele, analizeaz cauzele i n atura defecte

9
lor i le nseam n pe grafic; dispune dendat corectarea de
fectelor sau stabilete lista lor; face un releveu grafic al zone
lor rem ediate i-l anexeaz la graficul iniial; pliaz graficul
n form at A.4. i-l nainteaz la Divizia L Biroul de linii; n
caz c rem edierile im pun reinerea mainei m ai m ult dect era
prevzut, informeaz din timp Biroul de linii.
P entru rem edierea defectelor referitoare la poziia n plan
a cii este necesar s se efectueze o a doua ridicare a cii cu
buraj i ripaj.
Ridicarea va fi de maxim um 10 mm. De fiecare parte ram
pa va fi de maxim um 1 mm/m.
3.4. Sarcinile form aiei de lucru de pe main.
Form aia de lucru de pe m ain comand i execut ridi
carea, riparea i burajul mecanic al cii i rspunde de buna
calitate a nivelului longitudinal i transversal al cii, a riprii,
a burajului i a ram pelor de racordare, provizorii i definitive.
Form aia de lucru de pe m ian aparine de regionala pro
prietar a mainei. pentru un schimb de lucru se compune din:
un picher,
un ef de echip (ajutor picher),
doi m ainiti I maini cale m ecanizarea grea,
un m ainist II m aini cale mecanizare grea.
3.5. Sarcinile picherului care conduce formaia de lucru:
stabilete i nscrie pe traverse coreciile de ripaj care
trebuie introduse la intrrile i ieirile din curbele de racor
dare;
stabilete prin vizare m rim ea defectelor de direcie
n aliniam ente i le nscrie pe traverse; n curbe noteaz defec
tele de direcie fa de reperii fici;
n cazul rectificrii profilului n lung prin vizare, sta
bilete punctele nalte pe care urm eaz a fi am plasat postul
de vizare (nivela) i determ in cotele lor.
instaleaz nivela pe punctele nalte stabilite la cota
fixat i comand ridicrile.
3.6. Sarcinile efului de echip:
stabilete i nscrie pe traverse valorile nivelului trans
versal n curbele de racordare;
afieaz coreciile pentru ripare.
3.7. Un mecanic comand nivelul transversal supranl-
rile i coreciile la pendul.
3.8. Delegatul beneficiarului verific n spatele mainii pe

10
pendul efectuarea corect a comenzilor i rezultatele privind
nivelul transversal.
Zilnic pe poriunea lucrat cu m aina se va m sura nive
lul transversal din dou n dou traverse precum i sgeile
din 5 n 5 m ntocm indu-se n comun de,,gjdaerul operator al
mainei i de eful districtului L un taW&'iu ..rwultatul m su
rtorii.
Dac n urm a lucrrilor cu mairj&^e CQn^fat^ jiefecte care
depesc jum tate din valoarea tolerakffiplor_de ejsjwoatare pre
vzute n Instr. 314 lucrrile se consicfef, necoreflunztoare i
e vor reface dup care se vor face di%>feu jtefeai m sur
tori. In tabelul de m surtori se vor consemna zonele respec
tiv traversele ce au fost burate m anual datorit unor obsta
cole ce au mpiedicat burajul mecanic.
La term inarea lucrrilor pe raza unui district L se va face
recepia lucrrilor de ctre eful Seciei ori inginerul respon
sabil de la Secia L m preun cu eful districtului i picherul
responsabil al mainei de burat. La procesul verbal de recepie
ce se va ncheia se vor anexa tablourile cu m surtorile efec
tuate zilnic, precum i nregistrarea grafic a m surtorii f
cute cu aparatul de m surat linia al mainei, iar n lipsa aces
tuia se va face o m surtoare special cu cruciorul de m su
rat calea i se va anexa banda cruciorului.
Chenzinal eful Seciei L va inform a n scris Divizia L
despre modul de executarea lucrrilor cu maina i calitatea
acestora,, iar pe baza acestor rapoarte Divizia L va prezenta
situaia i cu m surile necesare conducerii regionalei C.F.
3.9. Rapoarte de execuie:
La sfritul fiecrei zile de lucru, picherul ef de district
raporteaz Seciei L i prin ea Serviciul L, lungimea burajului
efectuat, lungimea distanelor pe care a fost necesar reface
rea lucrrii, precum i evenim entele im portante ca de exem
plu: ntrzieri de trenuri, defeciuni, ale mainei. Aceleai date
se transm it lunar i de ctre picherul din form aia de lucru
ctre serviciul i Secia propritar care le transm ite la DLI.
n cazul defectrilor care necesit intervenia atelierului
sau retragerea mainei se anun im ediat unitatea proprietar.
La sfritul lucrrii unitatea beneficiar comunic la divi
zia L i aceasta la rndu-i la DLI, distanele lucrate i cantit
ile de lucru efectuate m preun cu rezultatele calitative.
3.10. Staionarea mainei n staii.
La sfritul lucrului, dendat ce m aina este garat n sta

11
ie, pe linia unde urm eaz s staioneze pn a doua zi picherul
sau eful de echip m onteaz cte dou perechi de saboi la cca
5 sau 6 m de m ain iar, la 10 m deoparte i de alta planteaz
discuri roii. Dac m aina este garat pe o linie term inal o
singur pereche de saboi este suficient. Atunci cnd este po
sibil se m onteaz i sabot de deraiere. Dup aezarea dispoziti
velor de asigurare se informeaz staia sau depoul (dac linia
de garare este n depou) nscriindu-se n registrul de revizia
instalaiilor.
A tta tim p ct maina staioneaz n staie fr a fi plan
tate discurile roii, m aina va fi acoperit cu ageni, iar meca
nicul va urm ri n perm anen m anevrele ce se execut n
staie fiind pregtit ca n orice m oment s poat deplasa maina
pentru a evita un eveniment.

PARTEA II

4. Alctuirea i principiul de funcionare ale mainii de


burat, nivelat i ripat linia.

4.1. Maina de burat, nivelat i ripat linia se compune din:


maina de bu rat propriuzis, constnd dintr-un vehicul
de cale ferat, de construcie special pe care snt m ontate:
m otorul de acionare, organele de transm isie i echipamentele
de lucru (mecanisme de burat, cilindrii de ridicare i de ripare,
aparatura de conducere etc);
cruciorul monoax de sprijin, legat de m aina printr-un
cadru tubular prevzut cu cilindrii de compensare comandai
hidraulic, servind pentru transm iterea efortului de ridicare i
riparea cii;
dispozitive de m surare i comand a operaiunilor de
ridicarea liniei la nivel, att n sens longitudinal, ct i trans
versal;
dispozitive de m surare i comand pentru coreciile
direciei cii;
dispozitive de nregistrare a diagram elor de lucru.
4.2. Principiul de funcionare al mecanismelor de buraj.
B urajul traverselor se execut cu dou mecanisme de bu-
rare independente, fiecare avnd cte 4 perechi de ciocane (res
pectiv 8 perechi de ciocane n cazul m ainilor de tipul BMNRI
care bureaz sim ultan dou traverse), dispuse fa n fa,

12
tiv o parte i de alta a inei. Ciocanele exercit asupra balas
tului o aciune concomitent de vibrare i comprimare. Adn-
dm ea de ptrundere, a ciocanelor n balast, m rim ea deschi
de rii i a nchiderii ciocanelor, precum i durata i valoarea for
ei de comprimare a balastului se regleaz, n raport cu condi
iile de lucru.
4.3. Principiul de funcionare al echipamentului de ridi
care la nivel.
N ivelarea liniei se realizeaz prin ridicarea celor dou fire
ale cii la o cot determ inat de o dreapt, care unete dou
puncte nalte de pe unul din firele cii, luat ca fir de referin
(fir director, fig. II.1). Ridicarea la nivel a celor dou fire se
face concomitent de dou dispozitive de comand diferite.
4.3.1. Realizarea nivelului longitudinal.
P entru a defini n fiecare punct nlim ea de ridicare ne
cesar este utilizat o baz relativ de referin" (fig. II.2),
reprezentat prin dreapta AC, care coincide cu firul director.
Aceast dreapt este m aterializat prin dou construcii tubu-
lare S (braul stabilizatorului) i T (axul longitudinal de tran
sm itere al micrii de la pendul), articulate n punctul B, n
dreptul cletilor de ridicare a cii.
B raul stabilizatorului se sprijin pe un crucior, care n
tim pul lucrului se gsete pe calea care urm eaz s fie ridicat
la nivel; axul longitudinal T se reazem n partea sa din spate,
prin interm ediul a doi cilindrii hidraulici, pe calea care a fost
ridicat anterior la nivel.
Nivelarea se realizeaz prin aducerea punctului B pe deapta
AC operaie care se realizeaz n mod automat. F a de di
m ensiunile elem entelor constitutive ale sistemului de comand,
prin nivelarea autom at se realizeaz reducerea erorilor de ni
vel la V4 din valoarea iniial.
Mainile de burat, nivelat i ripat linia tip BMNRI80 i
BNRI85 snt prevzute cu o baz relativ alungit de refe
rin (fig. II.3 ), care asigur, n regim de lucru automat, redu
cerea erorilor de nivel la 1/11 din valoarea iniial.
n cazul cnd linia pe care se lucreaz prezint denivelri
mari, pentru reducerea crora corecia pe care o realizeaz
m aina n regim autom at nu este suficient, m rim ea ridicrii
liniei se comand de ctre picherul operator de la distan, de
la un post de vizare. Lucrul prin vizare nu scoate din funciune
sistemul de comand autom at a mainii.

13
Fig. ii. 1 PRINCIPIUL
DE BAZA AL NIVELRII
LONGITUDIN/

O 1

AC--15m

iu\
vvRvv\wvvvrv
4.3.2. Realizarea nivelului transversal.
P entru ridicarea la nivelul prevzut a celui de al doilea fir
al cii, maina de burat este echipat cu un pendul hidraulic,
I (fig. II.2) care realizeaz o baz de referin absolut, per
pendicular pe dreapta AC (firul director). Funcionarea pen
dulului este conjugat cu aceea a unor servomecanisme hidrau
lice cu care se comand poziia supapelor de nivelment.
Sistemul este astfel conceput net n aliniam ente pendulul
comand n mod autom at aducerea la acelai nivel a ambelor
fire ale cii.
P en tru realizarea unei supranlri de o valoare dat, pen
dulul dispune de un sistem de comand cu ajutorul cruia se
modific poziia relativ a distribuitoarelor hidraulice fa de
verticala indicat de pendul i prin aceasta se obine o ncli
nare a bazei transversale de referin, respectiv ridicarea uneia
din sine la o nlim e corespunztoare acestei nclinri.
4.4. Principiul de funcionare ale echipamentului de ripare.
P entru stabilirea m rim ii ripajului, m aina este prevzut
cu un echipam ent de m surare form at din patru palpatori, le
gai ntre ei, printr-un sistem de coarde, care n timpul lucrului
snt n contact cu unui din firele cii (fig. IL4). Trei din acetia
servesc pentru definirea unei baze de referin, iar cel de al
patrulea palpator determ in abaterea direciei cii n raport
cu baza de referin. Inform aiile date de palpatorul de m su
rare snt transform ate n mrim i electrice care dup ce snt
amplificate, comand riparea cii n sensul i cu m rim ea ne
cesar.
Reprezentarea schematic a modului de lucra a sistemului
de m surare este artat n fig. II.5. In principiu, acesta este
form at din dou cadre mobile (1) i (2) legate ntre ele prin
dou fire de oel ncruciate, prim ul se gsete pe calea care
trebuie ripat, iar cel de al doilea pe calea care a fost ripat
anterior.
Palpatorii (A, C i D) definesc un arc de cerc cu o raz
oarecare (baza de referin), iar palpatorul B, determ in aba
terea direciei cii fa de baza de referin. Distana a n
dreptul palpatorului B, ntre poziia teoretic, determ inat de
palpatorii de referin, i poziia real, indic m rim ea ripa
jului care trebuie efectuat n acel punct.
Ca i n cazul nivelm entului, sistem ul autom at de comand
a ripajului, acioneaz n raport cu o baz relativ i asigur

15
; Win,)IM.I1II Iiw ' 1SS2 ' w- - -------r ~~ ' f i -----1------- ~ i i n i

FIG. u.3 SCHEMA MAINI DE BURAT


CU BAZA RELATIVA ALUNGI TA
num ai o corecie a defectelor de direcie a cii. R aportul de re
ducere a acestora fiind de 9 : 1. Atunci cnd aceast dim inuare
a defectelor nu este suficient, riparea poate fi comandat, fie
prin vizare (n aliniamente) fie prin efectuarea unei retrasri i
stabilirea ripajului de efectuat n raport cu reperii de direcie
ale cii (ripajul msurat).
4.5. Dispozitivele de comand i de corecie ale mainei
pentru nivelare i ripare.
P entru efectuarea comenzilor de ridicare la nivel i ripare,
precum i a celor de corecie n raport cu condiiile reale de
lucru, m aina de burat dispune de urm toarele dispozitive de
comand i de lucru auxiliare.
4.5.1. Cutia de comand Eo, situat pe partea frontal a
mainii (fig. II.6) care servete n principal pentru:
comanda ridicrii liniei;
alegerea regimului de lucru la ripaj (autom at sau co
m andat de ctre operator);
riparea cii prin comand direct i pentru efectuarea
unor subripaje progresive necesare racordrii la punctele fixe
(poduri, pasaje etc.).
rotirea mainii pentru centrarea ei n curbe;
aducerea n poziia necesar a rolelor de ripare i a
cletilor de ridicarea cii.
4.5.2. Cutia de comand EY (fig. II.7) situat pe cruciorul mo-
noex, cu ajutorul creia se asigur:
- aducerea coreciilor necesare echipam entului de coman
d a riprii n regim de lucru autom at;
dirijarea mainii n cazul ripajului m surat;
decalarea liniei zero a mainii atunci cnd este necesar
i deplasarea lateral a cii, concomitent cu corectarea abate
rilor de la poziia corect n plan.
4.5.3. Cutia de telecomand EY 1 fig. (II.8) care este pur
tat de picherul operator i servete pentru dirijarea de la dis
tan prin radio1 a mainii pentru ridicarea la nivel, respectiv
corecia direciei n aliniamente.
4.5.4. Postul mobil de vizare, constnd dintr-un aparat de ni
vel, care se amplaseaz n cale prin interm ediul unui suport
de construcie special; viznd de la acest post, m ira situat pe
cadrul palpator al mainii se dirijeaz cu ajutorul cutiei de
telecomand, coreciile care trebuie efectuate pentru nivelul
longitudinal i direcia cii.

18
19
FIG. H. 6 j
CUTIE DE COMANDA EC\
\
v9

Q Z/ Rea Vv crcc* lozm


I
cr / n c// CO /O r u / u / |
t ^ u/ ?n o (f o r1
^c/tcof'or Suprcfinoi\_,.
tore
fO ! t \ '"-d >c.o f o r d c \022?-rf/carco ra/r/or
fO '.-utr/pa rc -&<? nTvc'/ore
. i c ______
v ^ -^L.fri.csiccar.co ,
t O >2 cen ir a r c o m pim // <y h t s ? / a / u i
Ac' c o / o r c o />n/c/1
!>fO iQ z u p r g in a ft Or
4 Zr fo ,o n I
r0 ! ridi ro reo h ru lm __
^ f i ? 15 C o r n a n d a m o n u
J cf/i'ccfor
.. a-r d- -a -r ivpg o- r /i t |
\ \jj_ _^Jro<Tr(~a rey/mu/tA
a/ c Ocru-
~r <pO'c o u /o r n o fa
- f t p a r e cO m o n d o fa
rr> o n u a /

21
20
F ly . C -7 -C u tio c/e c o m o n c f ) /

EJfhCloior EiS-lluminoreo indicatorului


E V S - Oorflon d o inc/ica/oru /ui L ^ //o
/
EyiO'hdtco
y/J ~D e c o Zorea lor d e cursor#
f/ntet Z&ro <7mos/wt O rD Q johji c/
excufot~

Q) La
rnoin/'/e c/ b
h u r o i tip
BVR.J S S

y/ *!nc//cotor cfe ripy


Fig.n 8 CUTIA DE TELECOMANDA
C r V J <TO r n a n c / o " o r n a n c t [q
i ' ' Cloxon n iv e t o r / / r /p o r //
f y /04_____ j * 05 ' ,o^

WH

?)Lo mo^ini/e de bora / Hf>/


6/s//?t. 80

I C /O S f y /0 5 Com onc/o n / \ e t O r /i

P I/
tti . f y t 0 3 Co m o nao r/p o r /f
k'

~ y to^t c /q jt o o

b)Lo m o tr n i/e d e buro / lip b N^ A 85

23
PARTEA A III-A

5. Efectuarea i notarea m surtorilor n vederea lucrului


cu maina.

5.1. nsemnri pe cale (generaliti):


nsem nrile ce se fac pe cale se refer la:
nivelul transversal,
nivelul longitudinal,
defectele de direcie,
coreciile mainei n curbele de racordare,
obstacolele i joantele.
5.2. nsemnarea nivelului transversal.
Nivelul transversal al cii se noteaz n m rim i din jum
tate n jum tate de m ilim etru:
n aliniam ent num ai pe prim a i ultim a travers, unde
nivelul transversal este zero;
n curba propriu-zis pe prim a i ultim a travers, unde
supranlarea este complet (RC i CR) ca i la fiecare 40 m
aproximativ, att timp ct supranlarea este constant;
pe ram pa supranlrii din 2 n 2 traverse folosind
tablourile de creterea supranlrii care urmeaz:

Exemplu de notare:
(n cazul refaciilor nivelul
transversal este notat pe inima
inei):
sen su l d e m c r5 ol
m osm e/

5.3. Profilul n lung.


Profilul n lung este determ inat n funcie de:
reperii de nivel n cazul refaciilor;
punctele nalte ale cii n cazul ntreinerii curente; sau
direct de ctre stabilizatorul mainei n cadrul buraj u-
lui general (la rnd).
5.5.1. Mrimea ridicrii cii:

24
a) n tre 10 pn la 30 mm atunci cnd profilul n lung al
cii este stabilit direct de ctre stabilizatorul mainei
(fr utilizarea lunetei de nivelment);
b) 10 mm minimum. n cazul cnd profilul n lung trebuie
s fie restabilit n raport cu reperii de nivel sau prin
raport cu punctele nalte ale cii (cu utilizarea lunetei,
de nivelm ent; punctele nalte i colete reperilor se ri
dic cu minimum 10 mm).
5.4. Utilizarea nivelei (lucru cu vizare).
5.4.1. Stabilirea punctelor nalte.
nsem nrile privind profilul n lung al cii snt necesare
pentru punerea n staie a nivelei.
Punctele nalte ale cii snt determ inate, innd seama de
una din urm toarele consideraiuni:
reperii de nivel al axei cii, atunci cnd profilul n lung
trebuie restabilit;
punctele nalte ale cii n cazul reparaiei periodice
sau burajului general dac profilul n lung prezint neregu-
lariti num eroase i im portante.
n cazul cnd ridicarea depete 60 mm se vor fixa puncte
nalte interm ediare.
Atunci cnd n profilul n lung apar diferene de nivel mai
mari dect 50 mm, se va lucra obligatoriu prin vizare.
n acest caz se adopt valorile urm toare:
D istana norm al ntre punctele nalte de la 40 la 100 m.
nlim ea de ridicare a punctelor nalte = + 1 0 mm.
Punctele nalte snt cutate pe un singur fir al cii denu
m it fir director, acestea fiind:
n aliniam ent firul care se ridic cel mai puin (firul
cel mai nalt).
n curbe firul interior.
5.4.2. nsem narea punctelor nalte.
Puncte nalte se determ in folosind nivela sau crucile de
nivel.
Punctele nalte se nscriu pe capul traverselor de partea
firului director, n dreptul reperilor de nivel sau al punctelor
nalte ale cii.
n cazul refaciilor de linii, punctele nalte se nsemneaz
pe inima inei firului director, nspre interiorul cii.

25
Valorile de ridicare se nscriu n m ilim etri
In aliniament n curbe

* . I r>ia ro/ n
.._joliniom PI
7 ^ i . T^Flfe ~~ Th t /o c u rb o

91 Ti ^
, 7
f/f dircc-fof|
rtn/Ot | i ' rnnr'
runc/ -no /t

R=0a
fo director

n aliniam ente n cazul schim brii firului director trebuie


s se nscrie punctul nalt pe fiecare cap de travers n dreptul
acestei schim bri i s se indice direcia firului director. In
cazul refaciilor nsem nrile se fac pe inim a inei.

5.4.3. P.I. (punct nalt) la nceputul sau la sfritul ram pe


lor supranlrii.
Profilul n lung al cii se va stabili pe firul interior al cii.
P entru a se obine un profil n lung rezultat pe ram pele
supranlrii este necesar s se stabileasc cota cii la nce
putul i sfritul rampei. Aceste puncte se nsemneaz pe cape
tele traverselor, pe partea firului interior (n cazul refaciilor
pe inim a inei) prin literele AR i RC respectiv CR i RA.
Trebuie fixat totdeauna un punct bun nalt n dreptul
punctelor AR i RC. Dac nu exist un punct nalt, trebuie s
se creeze un nou punct nalt, procednd dup cum urmeaz:
se instaleaz dou cruci de nivel cu calaje n dreptul
celor dou puncte bune nalte vecine punctelor AR sau RC
n aliniam ent sau curba propriuzis:
se aeaz a 3-a cruce de nivel n dreptul punctului AR

26
^ p r o fil m /u n g
<1*/
l u n ^ / r n e o* l u n c j i r m e o c u rb e */ t'n /onq, f nn <*Oj
C u r b < ~ i c/c a rc d e ^(=y-c n c/rO <~ i d A
8 racn rr/o r f
I g f l :
1

sau RC i se ridic, pn aproape pe linia de vizare a


celorlalte dou cruci de nivel;
se m soar m rim ea de ridicare n dreptul celei de a
3-a cruci de nivel, ceea ce d cota punctului bun nalt
n dreptul lui AR sau RC.

In o f r c p ! u l p u n c t u l u i l? h m o c /c v / z a r e
^ im e c/c v /2 o r c _ _ _ _ _ o -39 crcjr<? ct e nt

M <a r . m n o
r?l Vl
I m Ct bu r a i o
p u r e f cs /o/
cot o
Tr>c^J/

Q_ f i o m p o >f. . / p r a n o / H i -
!n c/r C p / u l p u n ctu lu i PC A r/

i-
o3 c ru c e d c

M onm<? o m o s t/
r o l o c o t o _ _
punctului no/-
fot |
m m p o b u p ro fiy L A h n i o m c n i s a u e g r b o p r o p r i u 2n o
no I t m C fi*

27
5.5 Puncte nalte n recordrile de declivitate se disting
d.ou cazuri:
a) Profilul n lung trebuie s fie restabilit, innd seama
de reperii de rnd ai axei cii. In acest caz un punct nalt,
trebuie s fie creat in dreptul punctelor de origine i
mijloc a racordrii declivitilor i a reperilor interm e
diari de nivel.
OV = originea declivitii MV punctul de mijloc
al racordrii declivitilor.
Punctele OV i MV snt nsem nate pe capul traverselor
dedesubtul notaiei PI (n cazul refaciilor notarea se
face pe inima inei).

Atunci cnd distana ntre doi reperi de nivel este mai


m are dect cea indicat n tabloul care urmeaz, trebuie
create unul sau trei puncte bune interm ediare.
b) Profilul n lung este stabilit prin raport cu punctele
nalte ale cii.
In acest caz:
Dac distana ntre dou puncte nalte este mai m are
dect cea indicat n tabloul care urmeaz, trebuie create
unul sau trei PI interm ediare,
Dac distana ntre punctele nalte care ncadreaz punc
tul OV este mai m are dect cea indicat n tabloul care
urmeaz, trebuie s se creeze un punct nalt interm e
diar n dreptul punctului OV.
Distane maxim e ntre dou puncte nalte (ntr-o racordare
de declivitate).

23
R aza de D is ta n ta R aza de D is ta n a
ra c o rd a re m a x im n t r e ra c o rd a re m a x im n t r e
a d e c liv it ii p u n c te le n a lte a d e c liv it ii p u n c te le n a lte

2.080 9 10.000 20
3.000 11 12.000 22
4.000 12,50 14.000 24
5.000 14 16.000 25
6.000 15,50 18.000 27
7.000 17 20.000 28
8.000 18 25.000 32
0.000 19 30.000 38

Puncte nalte interm ediare n racordrile de decliviti.

Se procedeaz rup cum urmeaz:


se m parte distana ntre cele dou puncte nalte n
dou sau p atru pri egale pentru a stabili unul, respectiv trei
puncte interm ediare;

ttaer/ fij nou/ fi! m m/ f i

se determ in valoarea sgeii n dreptul celor dou


puncte nalte interm ediare cu ajutorul diagramei care urmeaz:
se instaleaz dou cruci de nivel pe calaje de m rimea
necesar la punctele bune existente;
se plaseaz cea de-a 3-a cruce de nivel la punctul bun
interm ediar i se ridic pn cnd ea este pe linia de vizare a
celorlalte dou nivelete;
se msoar nlim ea de ridicare a celei de-a 3-a cruci
de nivel;

29
Dislonlo l. InVe pundele noile m metri
se determin valoarea punctului nalt intermediar prin
adunarea valorii sgeii la nlimea de ridicat n cazul racor
drilor convexe i prin scderea valorii sgeii la nlimea de
ridicat n cazul racordrilor concave.
Valoarea Punctului nalt Intermediar
Racordarea concav ridicarea celei de-a 3-a nivelete-
sgeata
Racordarea convex ridicarea celei de-a 3-a nivelete-
sgeata

Racordare concav.

Ikcordor* coneovo
cfe v/ta/'e tse/ce de /t/ve/

= P / /ofrrm gc/<<Tr
<crdor* oorw*o

Punctul nalt la originea racordrii declivitilor.


Atunci cnd un punct nalt nu se gsete n dreptul punc
tului OV, i cnd distana ntre punctele nalte care ncadreaz
acest punct este mai mare dectt cea indicat n tabloul de la
pag. 18 trebuie s se creeze un PI intermediar n dreptul punc
tului OV, procednd dup cum urmeaz:
se instaleaz dou cruci de nivel pe calaje de mrimea
necesar la Punctele nalte din vecintatea punctului OV i
situate n afara racordrii de declivitate;
se plaseaz cea de-a 3-a cruce de nivel n dreptul punc-

31
tu lu i OV i se ridic pn cnd ea a ju n g e pe linia de vizare a
ceJor dou cruci de nivel;
se m soar m rim ea de indicare a celei de-a 3-a cruci
de nivel (nivelete), ceea ce da valoarea P unctului n a lt n drep
tu l p u n ctu lu i OV. (Originea racordrii declivitilor).

A tu n ci cnd d ista n a la tre p u n c tu l -OV i p rim u l P u n ct n a lt


n ra c o rd a re este m ai m are dect cea in d icat n tabloul de la
pag. 29 tre b u ie s se creeze P u n c te B une in term ed iare.

R a m p e provizorii:
O ra m p p ro v iz o rie tre b u ie s fie re a liz a t la n tre ru p e
re a b u ra ju lu i n a in te a re lu rii circu laiei. n c e p u tu l i sfritu l
ra m p e i n u tre b u ie s n calece o jo a n t i tre b u ie p e ct posibil
s se te rm in e n v e c in ta te a u n u i p u n c t n a lt,
n c lin a re a ra m p e i este d e 1 m m pe m e tru .
n c e p u tu l ra m p e i e s te n se m n a t cu sem n u l A pe ultim a
tra v e rs b u ra t la cota d e fin itiv n d re a p ta ax ei cii n sen su l
d e m e rs a l m ain ei.

32
Reluarea burajului se ncepe la traversa cu semnul A-

5.6. nsemnarea (notarea) defectelor de direcie.


5.6.1. n cazul existenei reperilor de ax.
a) n dreptul fiecrui reper.
Defectele de direcie se nseman n dreptul fiecrui reper
n interiorul cii pe traverse, n dreapta semnului de mers al
mainei.

Exemple:
Calea trebuie s fie ripat
cu 6 mm la dreapta.
Calea trebuie s fie ripat
cu 8 mm la stnga.
Calea este n ax.
b) ntre doi reperi.

Atunci cnd diferena defectelor dintre doi reperi vecini


este de 6 mm sau mai mult, trebuie nsemnate defectele inter
mediare rotunjite la milimetru. Aceste defecte se nseamn din
4 n 4 traverse, astfel net diferena dintre dou nsemnri
succesive s fie cel puin de 3 mm.
Primul exemplu :
Ripajele n dreptul reperilor nr. 17 i 18, situai la distana
de 10 m unul de altul, sunt de 7 i 16 mm i au acela sens.
Este necesar a se nsemna mrimea defectelor intermediare.

,1

33
Diferena dintre defectele din dreptul reperilor este de
1679 mm. Pe tabloul gradarea diferenelor defectelor n
tre doi reperi se urm rete linia oblic corespunztoare va
lorii 9. Intersecia acestei oblice cu liniile verticale corespun
ztoare celei de-a 4-a, a 8-a i a 12-a traverse nscrise n partea
de sus a tabloului, din valorile diferenelor defectelor interm e
diare, respectiv:
0 mm la cea de-a 4-a travers ( d e f e c t= 7 + 0 = 7)
4 mm la cea de-a 8-a travers (def e c t = 7 + 4 = l 1)
6 mm la cea de-a 12-a travers (d e fec t= 7 + 6 = 1 3 ).
Diferena dintre cele dou nsem nri succesive trebuind s
fie cel puin de 3 mm, singur defect interm ediar la cea de-a
8-a travers este nsemnat, respectiv = 11 mm.
Acest defect interm ediar este ndreptat ctre interiorul
curbei deoarece defectele n dreptul reperilor snt de acela
sens i ctre interiorul curbei.
Al doilea exemplu:
Ripajele n dreptul reperilor nr. 24 i 25 situai la distan
de 10 m snt de 3 mm n exteriorul curbei i de 15 mm n in te
riorul curbei. Trebuie nsem nate defectele interm ediare.

Diferena defectelor ntre reperi este de 1 5 + 3 = 1 8 mm.


Pe tabloul G radarea diferenelor defectelor ntre 2 reperi se
urm rete linia oblic corespunztoare valorii 18.
Intersecia acestei oblice cu liniile verticale care cores
pund celei de-a 4-a, a 8~a i a 12-a traverse nscrise n partea
de sus a tabloului din valorile diferenelor defectelor interm e
diare respective.
4 mm la cea de-a 4-a travers (defect 4-3=1 mm)
8 mm la cea de-a 8-a travers (defect = 83 = 5 mm)
12 mm la cea de-a 12-a travers (defect = 1 2 3 = 9 mm).
Mrimea diferenei dintre cele dou nsem nri consecutive
fiind de minim um 3 mm, defectele interm ediare snt nsem
nate pe cea de-a 4-a, a 8-a i a 12-a travers.

34
Reieri (o distan t o
d e 'tO m . 4

S-speri Io c m t . ^
de 2.0 tn.

35
5.6.2. Corecii n curbe de racordare.
Cnd maina de b urat nu se gsete n ntregim e n alinia
m ent sau pe o curb circular picherul trebuie s introduc o
corecie n sistem ul de comand autom at a riprii.
Aceast corecie se adaug progresiv la m rim ea ripajului
pe lungime de 18 m din m om entul cnd biselul trece de pe o
poriune a liniei cu sgeata constant pe una cu sgeata va
riabil (din aliniam ent n curba de racordare, din curba pro-
priu-zis n curba de racordare etc.) i se scade progresiv pe
lungime de 18 m din mom entul n care biselul trece n curba
propriu-zis sau n aliniament. Valorile coreciilor se iau din
diagrama (D. 1) n funcie de raza curbei i lungimea curbei de
racordare. Exem plu: pentru curba circular cu R = 600 m i
lungimea curbei de racordare L = 70 valoarea coreciei este de
9 mm. Sensul coreciei este cei din exemplele care urmeaz.
Corecia se adaug la defectele de ripare pe lungim ea ra
cordrii.
Sensul coreciei:
Corecia se adaug n sensul m ersului mainei BNRI.
La exteriorul curbei de racordare atunci cnd sgeile
cresc (cnd m aina intr n curb).
La interiorul curbei de racordare atunci cnd sgeile
descresc (cnd m aina iese din curb).
Introducerea sau scroaterea progresiv a coreciei se face
din 4 n 4 traverse conform tabelelor anexate.
Exemple de felul cum se adaug i se scoate corecia:
Sensul coreciei:
a) Intrarea n curb (curba cu racordare).

StH%06 fRS
A L MA
emerit m
AxJNlAt^CNT tM IT rn
hV

36
D i o jr o m o C o b o c o ) B U S /- 3 0 - 8 5 , B H N C : 3 5 - o p e n i r u d e i e r m ! -
n o re o m G r ir r jii C o r e c ie i n f u r i c//e* - ro z a c u rb e i
3/ L /u n im G a c u r b e i a'e r a c o r d a r e S e O i/ e y/t r e z u f f d u f
e oe /tn iif e n c /in a /e .
e x e m p lu : R = 6 oq m. t =. 7 m. Y - .3 m m .
ooo^

2o

37
Tab/ou cu /'n/roc/ueerea c o re c ie i

V A L O A R E A C O R E C IE I M14 18 20 n 24 3o:
TRAVECSE

* 32 CI 10 14 18 20 30

28 C n 3 .5 13 16 20 28)30 ,

D 2 !"> !4 10 12 12 14 16

+ 20 P p ti 2. 10 10 12114 20
j
I
+ 1'6 _l io ho teks!

+ 12 8 1'Z iZ|l4

+8 6 4g |io

+ 4 I 4 6 |6 ,
! I
! |
q r /c d 414

- A 2. 2
.} l
i
1 !i

izjpqjj\z
ssrvs ci o
b 6URI

38
T ablou c u s c o a l e r e a c a re c iie i

iro verse

+ 12 d

+2.8 Z)

+24 1 1

+ 20 d

3 3 10 \ \i

+12 C 10 10 1414 16

+ s cz \m \ 20

+4 F fi ; 20 i m

OR/!C r f i.4 22 ?H

4 d 7 10 1417 ii Tj: :6

8 q n j D 16 2412625
SSfl? de mere Io &NRI
j V a lo a r e a cocecile! 2 3 JO IZ14 16 18 0 11 -6I23SD

39
e) Succesiunea a dou curbe de sens contrar cu racordri
fr aliniam ent interm ediar (de la raza m are la raza
mic)

N o t : C o reciile se sta b ile sc s e p a ra t p e n tru fie c a re c u rb n fu n c ie


d e r a z a cu rb ei i lu n g im e a cu rb ei d e ra c o rd a re , tre c e re a d e la
m rim e a u n e i c orecii la m rim e a c eleilalte c orecii s e fa ce
p ro g resiv p e lu n g im e a d e 18 m d e n d a t ce b ise lu l a a tin s
p u n c tu l d e in fle x iu n e.

f) Succesiunea a dou curbe fr racordri n tre ele.


N o t : Se sta b ile te d in T ab lo u l T .l. m rim e a co reciei co resp u n z
to a re fiec re i curbe. In cazul c u rb e lo r d e a cela se n s se aplic
o co recie e g a l cu d ife re n a d in tr e m rim ile celo r d o u co
re cii, ia r n cazul c u rb e lo r de se n s d if e rit se a p lic o corecie
e g al cu su m a lor.

40
b) Ieirea din curb (curba cu racordare).

c) Racordare a dou curbe de acela sens fr aliniam ent


n tre ele (de la raza m are la raza mic).

d) Racordare a dou curbe, de acela sens, fr aliniament


intermediar (de la raza mic la raza mare).

mm
tS K tC T iA s p h c n r m a i ,

1.UNSPKA Haqowuk* H jC ( S K t t K l i M i c i )

N o t : n cazul ra c o rd rii a d o u c u rb e d e a cela se n s f r a lin ia m e n t


n tr e ele, se sta b ile te d in d ia g ra m a D.2. ra z a e c h iv a le n t celor
d o u c u rb e; d e e x em p lu p e n tru R = 1000 m i r=5O 0 m, ra z a
e c h iv a le n t e ste d e 1000 m. C unoscnd lu n g im e a ra c o rd rii i
ra z a e c h iv a le n t se sta b ile te d in d ia g ra m a D .l. m rim e a co
reciei, c a re se in tro d u c e i s e sco ate co n fo rm sc h e m e lo r p re
z en tate.

41
T.l.

Tablou cu m rim ea coreciei din m etru n m etru n funcie


de raz care se aplic n cazul curbelor fr racordri

42
g) In cazul ca nu se cunosc razele curbelor care se succed
se masoara dou sgei consecutive la coarda de 20 m
i m funcie de diferena dintre cele dou sgei se ob
ine manmea coreciei din tabloul de mai jos, care se
introduce progresiv pe lungime de 18 m .

. S g e a ta - f 2 . 5A m m , Y . HS F f ,
3 6 mtn
C o r e c i e = Vraa* .21 2 1

C o r e c ii C o r e c ii C o r e c ii
n:Vu
f2 f l Y m ax f2 fl Y m ax f2 f l Y m ax f2 fl Y m ax 2 f l Y m ax
2 1 17 18 10 32 33 19 48 49 28 63 64 37
3 4 2 19 11 34
V . 20 50 29 65 66 38
5 6 3 20 21 12 35 36 21 51 52 30 67 39
7 4 22 23 13 37 38 22 53 54 31 68 69 40
8 9 D 24 14 39 40 23 55 32 70 71 41
10 11 6 25 26 15 41 42 24 56 57 33 72 73 42
12 7 27 28 16 43 25 58 59 34 74 43
13 14 8 ae 17 44 45 26 60 61 35 75 76 44
15 16 9 30 31 18 4647 27 62 36 77 78 45

P n i ; ^ 0 t a r e a -'C Oreciei i ad u Sa re a d efectelo r de d irecie


C oreciile se n seam n p e tra v e rse n in te rio ru l cii n
p a rte a stin g a sen su lu i d e m ers a m ainei.

43
Valorile coreciei i aceea a defectului de direcie se nsu
meaz algebric, dup sensul lor, iar rezultatul se nseamn pe
travers n partea stng, n interiorul cii.
In curbele de racordare este necesar s se aib nsemn
rile coreciei i a defectului- de direcie pe aceleai traverse,
respectiv la fiecare a 4-a travers.

mers o//7oa3/s>*i
3/sx?/

Vrful triunghiului indic sensul rezultatului.


Atunci cnd dou curbe au punctele R.A. i A.R. apropiate
sau comune, atunci snt dou nsemnri a coreciei. A doua
corecie este nsemnat la dreapta primei. Rezultatul este ob
inut prin:
adunare, dac cele dou corecii au acela sens;
scdere, dac cele dou corecii snt de sensuri opuse.

of esfe

44
Atunci cnd distana ntre punctele TI i TE ale unor curbe
cu raze diferite este mai mic dect 18 m, rezultatul se obine
lund n consideraie cea mai mic dintre cele dou corecii.
TI tangenta de intrare, TE = tangenta de ieire.
Exemplu:

Atunci cnd ramne constant, ea se nseamn numai pe


prima tarvers n felul urmtor:

v5<?/>S
/57e<\5 oP
3 m&/

5.7. Stabilirea defectelor de direcie n aliniamente pe dis


tanele fr reperi, cu ajutorul lunetei i rigletei orizontale; se
aleg punctele situate la distana de 100150 m considerate
practic cu defect de ripaj zero, care urmeaz a deveni situaii
pentru plasarea lunetei, respectiv a rigletei. Primul punct pe
care urmeaz a se plasa luneta se ia pe poriunea pa care a

45
lucrat maina i a corectat defectele de direcie. Rigleta orizon
tal se aeaz cu faa spre lunet pe punctul cu defect de di
recie zero cel mai apropiat de lunet. Dup reglarea rigletei
orizontale la zero i a lunetei, se nseamn pe traversele din
dreptul lor c defectul de ripare este zero.
Se deplaseaz apoi rigleta spre lunet din 4 n 4 traverse
i se deplaseaz cursorul de pe riglet pn ce acul cursorului
se suprapune peste firul vertical al lunetei.
Valoarea defectului de ripare se citete pe riglet i este
egal cu distana dintre zero a rigletei i arcul cursorului, iar
sensul riprii este acela cu cel de deplasare al cursorului.
Dup stabilirea defectelor de direcie dintre primele dou
puncte se mut luneta n punctul de defect zero unde a fost
plasat la nceput rigleta orizontal, iar rigleta orizontal n
punctul de defect zero apropiat.
5.8. Obstacole i joante.
De regul lucrrile cu maina trebuiesc fcute la rnd, fr
ntreruperi i racordri evitndu-se deci burarea manual a unor
traverse izolate, aceasta fiind n detrimentul calitii lucrrilor
ca atare pe liniile echipate cu instalaii ECT la executarea lu
crrilor cu maina va asista n permanen un meseria stabilit
de organele ECT, care va avea n sarcin demontarea (respec
tiv remontare) instalaiilor ce mpiedic executaiea burajului
mecanic (inductoare de cale, legturi electrice care pot fi lovite
de ciocanele de burat etc.).
Obstacolele care mpiedic burajul i ripajul mecanic i
care nu au putut fi ndeprtate (demontate) snt nsemnate
printr-un semn 0, precedat de 4 semne pe traverse, n interio
rul cii n dreapta sensului de mers al mainei. Traversa care
precede obstacolul este nsemnat cu semnul

40
Traversele care nu pot fi lucrate mecanic trebuie s fie
lucrate manual, imediat dup trecerea mainei BNRI.
Aceste traverse snt nsemnate prin semnele 0, n interiorul
cii, n direcia sensului de mers al mainei BNRI. Traversa
care precede pe aceea care nu trebuie burat este nsemnat
cu semnul

__
- - ..... - -J _ ______
$ / ? S P'e
u
O// CV Sem n
oac
C os? p / ' c/ | /rr> c c 'O -n / C
io

HI

5.9. Semnalizarea joantelor.


Apropierea unei joante este nsem nat prin semnul pe a
doua travers dinaintea traverselor de la joanta n interiorul
cii, pe dreapta, n sensul de mers ai mainei.

L J . t ,

7 2 *

47
PARTEA A IV-A
E x e c u ta re a lu c r rilo r eu m ain ile de b u ra t, n iv e la t i r ip a t lin ia

6. Efectuarea barajului.
Ciclul de lucru pentru burajul unei traverse cuprinde ur
m toarele faze:
coborrea m ecanismelor de b urat i ptrunderea cioca
nelor n balast;
nchiderea ciocanelor (burajul propriu-zis), n tim pul
creia are loc vibrarea i ndesarea balastului sub talpa tra
verselor;
desfacerea ciocanelor i ridicarea m ecanismelor de
burat;
deplasarea mainii la traversa urm toare.
6.1. Numrul de coborri, respectiv de strngeri ale cioca
nelor de burat cu care trebuie bu rat linia, depind de m rim ea
ridicrii cii pen tru rectificarea nivelului, precum i de gra-
nulom etria balastului.
n condiii obinuite de lucru, pentru un balast norm al cu
granulaie de 2560 mm este indicat s se lucreze astfel:
la ridicarea cii, pn la 25 mm n dreptul punctelor
nalte cu o singur coborre i strngere ale ciocanelor;
la ridicarea n tre 2550 mm, cu dou coborri i strn
geri ale ciocanelor;
la ridicri mai m ari de 50 mm, se vor face trei cobo
rri i strngeri ale ciocanelor.
Efectuarea burajului cu o ridicare a cii m ai m are dei 70
m m trebuie evitat, deoarece cantitatea de balast care poate
fi introdus sub traverse, este insuficient pentru o um plere
complet a golului form at prin ridicarea cii, respectiv pentru
form area unui reazem suficient de compact sub travers.
Traversele de la joante trebuie burate cu un num r dublu
de coborri i strngeri, dect traversele din cmpul panoului.
ntruct din cauza ecliselor, n u se poate apuca cu cletii
i ridica linia la nivel, atunci cnd ciocanele snt n dreptul

48
traversei alturate joantei. burarea joantei se va face dup cum
urmeaz: dup ce a fost burat penultim a travers, naintea
joantei, se trece peste traversa urm toare i se bureaz joarfta
(calea fiind ridicat de cletii care au depit eclisele), dup
care m aina revine la traversa dinaintea joantei pe care o bu
reaz fr s mai ridice linia (poziia ei este determ inat de
traversele alturate care au fost burate anterior).
In cazul m ainilor cu mecanisme duble la apropierea joan
tei se va cuta ca ciocanele de mijloc s bureze al treilea inter
val dinaintea joantei, i apoi cel alturat joantei; dar dac n
apropierea unei joante num rul de traverse simple rmase de
burat este un num r cu so, ciocanele de mijloc (centrale) se
introduc n intervalul penultim, dup care trec n intervalul
anterior i se lucreaz fr ciocanele din spate. Apoi se intro
duc n intervalul din fa traverselor joantive pe care le bu
reaz cu ciocanele din fat.
6.2. La presiunea m axim a uleiului de 140 at din circui
tul de strngere a ciocanelor, fiecare ciocan dezvolt o for
de apsare asupra balastului de 900 kgf, aceasta scade la valoa
rea de cca 500 kgf/cm pentru poziia I-a a ventilului de re
glare. In poziia a 2-a mijlocia, fora dezvoltat este de cca 750
kgf, care este optim pentru burajul unui balast cu granulaia
de 4070 mm.
In cazul cnd se efectueaz burajul n cadrul ntreinerii
curente a liniilor, este indicat s se lucreze cu presiuni de strn
gere mai ridicate; stabilirea presiunii de lucru optim e trebuie
ns determ inat pentru fiecare lucrare n parte pe baza de
observaii asupra modului n care se comport calea burat
anterior.
6.3. Mrimea deschiderii i nchiderii ciocanelor.
Mrimea deschiderii i nchiderii ciocanelor influeneaz
n mod direct gradul de comportare i om ogenitate a reazeme
lor de balast form ate sub talpa traverselor.
In poziia desfcut, deschiderea ciocanelor depinde de
felul lucrrii i al traverselor i anum e:
la burajul efectuat n cadrul ntreinerii, cnd ridicarea
cii este mai mic, distana dintre tacheii ciocanelor trebuie
s fie de 500520 mm;
la burajul din cadrul reparaiilor capitale de linie, cnd
ridicrile snt n general mari, distana optim dintre tacheii
ciocanelor este de 530560 mm;

49
50

la traversele dublu de la joante, distana dintre tachei
va fi de 760770 mm.
Valorile pentru lim ita maxim indicat mai sus nu trebuie
n nici un caz s fie depite deoarece n cazul unei deschideri
mai mari, n mom entul introducerii n balast, ciocane
riorizeaz reazemul traversei burate anterior.
n poziie nchis, ntre tacheii ciocanelor de bur
ele verticale ale traverselor trebuie s rm n un joc 1
mm att n cazul traverselor simple, ct i n cazul t a
duble de la joante.
Toate ciocanele trebuie s efectueze aceeai curs <
dere, respectiv deschidere, abaterea maxim admis fiind de
5 mm.
Reglarea m rim ii nchiderii, i respectiv a deschiderii cio
canelor de bu rat se face cu ajutorul lim itatoarelor de curs
ES 8, ET 8, ES 9, ET 9 m ontati pe mecanismele de burat (fig.
IV. 1).
Poziionarea acestora trebuie fcut cu arborele cu excen
trice pentru producerea vibraiilor, oprit i adus, prin rotire
cu mna, n poziia n care tacheii au ajuns la distana minim
unul fa de cellalt.
Efectuarea lucrului cu curse inegale de nchidere ale cio
canelor, are ca rezultat un buraj neuniform, care va produce
n scurt tim p tasarea inegal a reazemelor form ate sub talpa
traverselor.
6.4. Adncimea de coborre a ciocanelor n balast trebuie
s fie stabilit n raport cu nlim ea traverselor i anum e n
poziia nchis, fa superioar a tacheilor ciocanelor trebuie
s se gseasc la 10 mm sub faa inferioar a traverselor.
Intruct nlim ea traverselor de lemn difer de aceea a
traverselor din beton, reglajul se va face pentru ambele cazuri
i anume: profunzimea l-a va corespunde pentru traversele
de lemn, iar profunzimea a Il-a pentru traversele din beton.
Reglajul trebuie fcut separat pentru fiecare mecanism de
barat, eu ciocanele strnse, fr s vibreze, dup ce n prea
labil a fost ndeprtat balastul -de lng feele laterale ale tra
versei.
La fiecare schimbare de suprastructur, care are ca rezultat
modificarea nlim ii de la inferioar a traversei pn la faa
de rulare a inei, trebuie fcut din nou reglarea adncimii de
t-oborre a ciocanelor de burat.

51
6.5. Forma i mrimea tacheilor ciocanelor.
A tt forma ct i m rim ea tacheilor ciocanelor influen
eaz calitatea burajului. De aceea cnd se constat micorarea
suprafeei active a tacheilor ca urm are uzurii cu mai m ult de
10 15 mm pe latura sau 1520 mm la coluri (fig. IV. 2) este
necesar reeondiionarea lor prin ncrcare cu sudur sau n
locuirea complet a ciocanelor.

7. Ridicarea liniei Ia nivel.


7.1. Lucrri pregtioare i de reglare.
7.1.1. Lucrri pregtitoare pentru punerea mainii n po
ziie de lucru:
alim entarea cu curent a circuitelor electrice pentru ni
velare i punerea n funciune a instalaiei hidraulice i pneu
matice;
coborrea pe linie a cadrului cletilor;
stabilirea gradului de ncrcare a biselului; ncrcare
mijlocie pentru ridicarea cii cu 10 . . . 15 mm n dreptul punc
telor nalte, ncrcare puternic pentru ridicri mai m ari la
m ainile tip BNRI85 se comand cu ajutorul butonului E022.
respectiv prin rotirea prghiei de acionare a distribuitorului
m anual situat n faa cadrului cletilor, la celelalte tipuri mai
vechi);
aezarea pe cale a crucioarelor care formeaz sistemul
de m surare al mainii;
aezarea pe cale a pendulului; se va avea grij ca n
prealabil s se afieze pe indicatorul de supranlare E022 (i
respectiv pe cel de control de pe pendul) supranlarea real
a cii din dreptul pendului;
rotirea selectorului pendulului n direcia firului di
rector; la m ainile de b u rat fr baza alungit, se aeaz i vr-
ful stabilizatorului pe suportul cruciorului de palpare din
partea firului director.
7.1.2. Instalarea n cale a postului de comand prin vizare:
instalarea postului de vizare, pe cale, n dreptul punc
telor nalte, n aa fel net aparatul de nivel s se gseasc
deasupra firului director;
reglarea verticalitii suportului aparatului de nivel;
ridicarea axului de vizare a nivelei la cota corespunz
toare nlim ii cu care urm eaz s fie ridicat linia n punctul

52
respectiv (gradaia zero a tijei suport se gsete la aceeai nl
im e fa de suprafaa de rulare a inei ca i linia zero a mirei
de pe cadrul de ridicarea al mainii).
7.2. Verificarea funcionrii corecte a echipam entului de
rectificare a nivelului transversal:
se msoar cu tiparul de m surat calea nivelul trans
versal al celor dou ine n dreptul cletilor de ridicare i se
afieaz valoarea m surat pe indicatorul de supranlare
E020; se verific dac afiarea indicatorului de supranlare
(de control) de pe pendul, corespunde cu aceea de pe pendul,
corespunde cu aceea de pe cutia EO;
se aduce stabilizatorul n poziia sa cea mai de jos, ac-
ionnd butonul E O ll pn cnd m otorul electric de antrenarea
acestuia se oprete singur;
se comand agarea cletilor pentru nivelare, i se ac
ioneaz butonul E O ll pentru a ridica linia cu cc 5 mm;
se controleaz cu ajutorul tiparului, aezat n dreptul
cletilor de ridicare, dac nivelul celor dou ine este identic
cu cel dinaintea ridicrii; n cazul unei diferene, se acio
neaz asupra supapelor de nivelare pn cnd cele dou ine
se vor gsi la nivelul afiat pe indicatorul de supranlare;
prin acionarea repetat a pedalei de nivelare, se co
mand de mai m ulte ori ridicarea i coborrea cii i se veri
fic dac nivelul reglat este stabil, dup care se blocheaz u
ruburile de reglaj ale supapelor de nivelare;
se aduce din nou stabilizatorul n poziia cea mai de
jos (pn la oprirea de la sine a m otorului de acionare).
7.3. Ridicarea liniei la nivel, comandat prin vizare.
7.3.1. Rectificarea nivelului longitudinal:
se aduce m aina n punctul de ncepere a lucrrii;
se m soar supranlarea din dreptul cletilor cu tipa
rul de m surat i se afieaz pe indicatorul de E020;
- se controleaz concordana dintre acesta i indicatorul
de control de pe pendul;
se comand agarea cletilor de ridicare a cii;
prin acionarea butonului E O ll, se comand ridicarea
liniei cu 1 . . . 2 mm; se verific dac ambele fire au fost ridi
cate de pe patul de balast;
se vizeaz cu aparatul de nivelare linia zero de pe m ira
de nivelare a mainii i se comand nceperea lucrrii propriu-
zise, cu maina;

53
se urm rete de ctre operatorul instalat la postul de
vizare, modul n care se execut ridicarea la nivel a firului
director; coreciile necesare se comand prin acionarea butoa
nelor corespunztoare de pe cutia de telecomand EY.l.
P entru realizarea unei nivelri de bun calitate este ne
cesar ca:
comenzile pentru corecii s fie date num ai dup te r
m inarea complet a unui ciclu de lucru, respectiv n m omentul
deplasrii mainii la traversa urm toare;
comenzile pentru corecii s fie ct mai scurte i s fie
repartizate pe un num r m are de traverse;
nainte de emiterea unei comenzi de corecie, s se
constate m rim ea ridicrii cii la cel puin la 2 traverse con
secutive ;
s nu se intervin cu o corecie atta timp ct abaterea
reperului de pe m ira sie nivelare, fa de linia de vizare nu
depete + 2 mm.
Gnd maina s-a apropiat la cca 2 m pe postul de vizare,
acesta se m ut de pe alt punct nalt. P entru reglarea din nou
a liniei de vizare se procedeaz n felul urm tor:
aparatul de nivel se fixeaz la cota corespunztoare
ridicrii care trebuie dat cii n acest nou punct de vizare;
cu m aina oprit deasupra ultim ii traverse burate, se
comand prinderea cretilor de ridicare (ridicarea cii):
se stabilete linia de vizare;
se comand continuarea lucrului.
In cazul n care pe urm torii 10 . . . 15 m firul director nu
are denivelri mai m ari de 10 mm, m aina poate s continue
lucrul n tim pul m utrii postului de vizare, oprirea ei fiind
nesecar num ai pentru reglarea liniei de vizare.
7.3.2. Rectificarea nivelului transversal.
Pe poriunile de linie aflate n aliniament, ridicarea celui
de al doilea fir al cii, la nivelul firului director, se face n mod
autom at de ctre pendulul hidraulic al m ainii.
n curbele de racordare, este necesar comandarea ridicrii
firului exterior al cii pentru realizarea rampei supranlrii
prevzute; modul de lucru este urm torul:
cnd m aina ajunge cu cletii de ridicare n dreptul
punctelor nsem nate pe traverse (conf. prevederilor pct. 5.2.),

N o ta : L a m a in ile d e b u r a t f r b a z a lu n g it , p r i n a c io n a r e a b u to n u
lu i EOIO s e re a liz e a z o v a r i a i e a s u p r a n l r i i cu 0,5 m m , a s tfe l
c a p e n t r u c o m a n d a r e a u n e i a n u m ite s u p r a n r i d e n m ili
m e tr ii e s te n e c e s a r u n n u m r d u b lu d e a c io n r i a le b u to n u lu i.

54
se acioneaz butonul EOIO n sensul ridicrii sau coborrii fi
rului exterior al curbei cu m rim ea stabilit.
La m arinile de b urat cu baz alungit, sistemul de co
m and a pendulului pentru supranlare este antrenat de un
m otor electric. Acesta este n funciune atta timp ct este ap
sat butonul EOIO, astfel c pen tru comandarea unei anumite
supranlri se m enine apsat butonul de comand pn cnd
axul indicatorului pentru supranlare ajunge n dreptul gra
daiei corespunztoae supranlrii necesare.
In curba circular supranlarea fiind constant, este m en
in ut autom at de pendulul mainii, la nivelul comandat.
7.3.3. ntreruperea lucrului i efectuarea racordrii n plan
vertical.
La ntreruperea lucrului, trecerea de pe poriunea de cale
ridicat la nivel i burat, la calea nelucrat se face prin in ter
mediul unei ram pe provizorii de racordare, care se realizeaz
n felul urm tor:
se stabilete lungim ea de racordare n aa fel, net s
se asigure realizarea unei decliviti a rampei de racordare* de
1 mm/m (de exemplu dac nlim ea de ridicare n m omentul
nceperii racordrii a fost de 30 mm, lungimea de racordare
necesar este de 30 m);
se instaleaz postul de vizare la cca 10 m de punctul
unde se va term ina racordarea (n cazul exemplului, la 40 rn)
i se fixeaz nlim ea aparatului de nivel n aa fel net re
perul ei s coincid cu punctul zero de pe tija suport (axul de
vizare la aceeai nlim e fa de in ca i linia zero a mirei
de nivel); i se regleaz linia de vizare;
se continu lucrul cu maina, reducnd treptat, ridica
rea firului director pn la anularea complet a ridicrii;
dup ce maina a ajuns n punctul de term inare a ra
cordrii, se scot din funciune sistemele de comand ale nive
lului longitudinal i transversal i se continu lucrul cu maina,
burnd (fr nivelare) nc 10 traverse;
se nseam n locul de unde a fost nceput ram pa de
racordare.
7.3.4. Reluarea lu cru lu i:
se aduce m aina n punctul de unde a nceput racor
darea anterioar;
se execut toate operaiile prelim inare de punere n
funcia, verificare i reglare ale mainii, precum i instalarea
postului de vizare ca i n cazul nceperii unui antier nou, dup

55
care se trece la efectuarea nivelrii i burajului conform celor
artate mai sus.
7.4. Ridicarea cii la nivel, executat automat de main
(metoda bazei relative).
7.4.1. Se execut lucrrile pregtitoare pentru punerea
mainii n poziie de lucru artate la paragr. 7.1.1. i se verific
funcionarea corect a echipam eatului de rectificare a nivelului
transversal (paragr. 7.1.2).
7.4.2. Rectificarea nivelului longitudinal:
se aduce m aina n punctul de nceperea lucrrii i se
execut operaiile prelim inare de reglare ca i n caul lucrului
prin vizare (aliniatul 2, 3 i 4; paragr. 7.3.1.);
se execut ram pa de racordare pentru trecerea de la
cota la care se gsete linia pe care se afl maina, la cota la
care urm eaz s fie ridicat linia.
Lungimea rampei de racordare se determ in n raport cu
nlim ea cu care trebuie ridicat linia, innd seam de faptul
c panta declivitii s fie de 1 mm/m.
Ridicarea progresiv a liniei se face prin acionarea buto
nului E O ll. Dup atingerea nivelului prevzut, se va continua
lucrul lsnd m aina s execute singur nivelarea longitudi
nal;
Nivelarea rampei de racordare este indicat s se Iac cu
ajutorul postului de vizare, n care scop postul de vizare se
instaleaz pe punct nalt naintea mainei, situat la distana
corespunztoare pentru realizarea unei decliviti de 1 ram/m.
Modul de lucru i ordinea de executare cu operaiunile, snt
cele artate la paragr. 7.3.1.
Dup realizarea rampei de racordare se va continua lucrul
lsnd m aina s execute singur nivelarea longitudinal.
7.4.3. Rectificarea nivelului transversal.
Se procedeaz la fel ca i n cazul lucrului prin vizare (pa
ragr. 7.3.2.)
7.4.4. ntreruperea lucrului i efectuarea racordrii n plan
vertical:
se stabilete lungimea de racordare innd seam de
faptul c panta racordrii s fie de 1 mm/m i se continu lu
crul cu m aina cobornd progresiv linia pn la anularea com
plet a ridicrii;
dup ce maina a ajuns n punctul de term inare a ra
cordrii, se scot din funcie sistemele de comand pentru ni

56
velare longitudinal i transversal i se bureaz n continuare
nc 10 traverse;
se nseamn locul unde a fost nceput racordarea.
P entru executarea racordrii n cazul ntreruperii lucrului,
prin vizare, se va proceda conform celor artate la paragr. 7.3.3.
7.4.5. R eluarea lucrului:
se aduce maina n punctul de unde a fost nceput ra
cordarea anterioar;
se execut operaiile prelim inare de punere n func
iune i reglare;
se ridic linia 1 . . . 2 mm i se controleaz, privind din
faa mainei, n lungul muchiei exterioare ciupercii inei, care
constituie firul director, dac n dreptul traversei care trebuie
b urat ina este corect aliniat. In caz de necesitate se face
corecia nivelului;
se ncepe lucrul cu maina, ridicnd progresiv linia pn
ce ajunge la cota necesar, dup care se las maina s corec
teze autom at nivelul longitudinal al cii.
Intruct echipam entul pentru comanda nivelrii longitudi
nale n regim autom at (baza relativ) nu este dotat i cu un
sistem de m surare a ridicrii firului director, pentru realiza
rea corect a ram pelor de racordare la nceperea i term inarea
lucrului, este indicat ca acestea s fie executate num ai prin
comanda nivelrii longitudinale prin vizare.

8. Riparea cii.

Corectarea defectelor de direcie ale cii poate fi execu


tat n urm toarele regim uri de lu c ru :
ripare m surat (dup reperi);
ripare comandat prin vizare (n aliniamente);
ripare automat.
8.1. Riparea msurat a cii.
8.1.1. Mrimea cu care trebuie vizat linia, m surat i
nscris din 4 n 4 traverse, se afieaz pe indicatorul de afi
are a ripajului EY10 prin m anipularea butonului EY8, n sen
sul notat pe travers.
Cum raportul de transm itere al sistemului de comand
este de 1 : 4,25, m rim ea cu care trebuie deplasat calea, se
afieaz m ultiplicat cu acest factor.

57
Exem plu: pentru o ripare a cii cu 8 mm, acul indicatorului
de ripaj trebuie s se gseasc n dreptul diviziunii 34.
8.1.2. Afiarea valorilor de ripare trebuie fcut progresiv,
astfel net, cnd biselul a ajuns n dreptul traversei, cantitatea
afiat s fie egal cu aceea nscris pe travers m ultiplicat
cu 4,25.
P rin acionarea pedalei de comand ridicrii i riprii., ca
lea va fi adus n poziia prestabilit, term inarea riprii fiind
artat de deplasarea acului indicatorului de ripaj EO 1?! n po
ziia central (zona roie).
8.1.3. In cazul unor ripri care nu depesc 14 mm, m ri
m ea cu care trebuie deplasat calea, poate fi comandai.:! i. cu
ajutorul butoanelor de decalarea liniei zero E013 sau EY13.
n acest caz indicatorul de afiare a ripajului va rm ne po po
ziia zero.
8.1.4. Executarea riprii poate fi comandat i m anual de
operator, independent de celelalte operaiuni ale ciclului de
lucru, dup cum urmeaz:
- se aduce butonul EO.14, n poziia ripare comandat
m anual";
se acioneaz butonul E015 n sensul n caic- trebuie
deplasat calea pn cnd acul indicatorului ripaj ajunge in po
ziia central.
8.2. Riparea comandat prin vizare (n aliniamente).
n principiu, din punct de vedere al dirijrii lucrului mai
nei riparea com andat prin vizare se desfoar n a c e la i mod
ca i ridicarea la nivel com andat prin vizare, succosium a ope
raiilor' fiind urm toarea:
se stabilesc punctele unde urm eaz s fie instalat pos
tu l de vizare i se determ in m rim ea deplasrii cii in aceste
puncte; distana n tre dou puncte de vizare nu trebuie .s fie
mai m are de 60 m. In cazul cnd se comand prin vizat e con
com itent i nivelarea, postul de vizare va fi instalat n puin-tele
nalte stabilite pentru nivelare;
se instaleaz postul de vizare i se fixeaz poziia apa
ratului de nivel astfel ca axul optic al aparatului de nivel s
se gseasc n poziia n care trebuie adus calea n acel punct
(att ca direcie, ct i ca nivel longitudinal);
m aina gsindu-se n punctul de ncepere a lucrului,
cu toate operaiile prelim inare de punere n poziie de lucru
efectuate, se regleaz linia de vizare n aa fel net firele re-

58
ticulare s coincid cu liniile de zero (vertical i orizontal) ale
mirei de pe cadrul mobil al mainii;
se ncepe executarea lucrrii. Conducerea mainii, res
pectiv comenzile pentru corectarea erorilor de direcie se dau
prin acionarea butonului de comanda riprii (EY103) de pe
cutia de telecomand, procedndu-se ca i n cazul nivelrii lon
gitudinale prin vizare.
n tim pul lucrului aparatura de comand autom at a rip
rii este m eninut n funciune (butonul E014 se va gsi pe
poziia: ripare autom at1').
Cnd maina s-a. apropiat la cca 2 m de postul de vizare,
acesta se m ut n punctul de vizare urm tor, i se regleaz din
nou linia de vizare, aa cum s-a artat mai sus.
8.3. Riparea cii executat automat de main.
Procedeul de lucru n regim autom at poate fi folosit numai
atunci, cnd poziia cii n plan nu are defecte mari, astfel n
et prin corecia autom at efectuat de main, care asigur o
dim inuare a acestora cu raportul 9 : 1 , defectele reziduale s
se ncadreze n toleranele admise.
Riparea cii n regim autom at comport efectuarea urm
toarelor operaii prelim inare:
examinarea prealabil a. poziiei cii n plan;
riparea de ndreptare;
reglarea mainii n raport cu media defectelor (integra
rea erorilor).
8.3.1. Exam inarea prealabil a poziiei cii:
se aduce ntreruptorul E019 pe poziia zero i co
m utatorul EC 231 (EC 23) pe poziia 3 examinare" (fig. IV.3);
fcnd s avanseze maina, se urm rete indicatorul de
defecte EC22 de pe cutia electronic de comand EC2; m rimea
deviaiilor acului indicatorului, ntr-o parte sau alta fa de
zero, arat m rimea deriprilor exprim at n mm.
Dac devierile acului ajung la 60 mm, fa de zero. Este
necesar efectuarea unei ripri de ndreptare (riparea sumar).
8.3.2. Riparea de ndreptare (independent de celelalte ope
raiuni.) :
se decupleaz acionarea mecanismelor de burat;
se aduce pe poziia ,.ripare distribuitorului HH041;
cu ajutorul supapei reglabile HL02 i respectiv a bu
tonului E O ll, se regleaz o ridicare a cii de 1 . . . 2 mm, care
s uureze deplasarea lateral a cii;

59
C'Z U tf/rA T tiE C T & G rtrC A >E CQMAN&A A

C3 INTEGPATOZ

COMoraro?
/>VTGeAZ cAV
o u o t a 7op
ASCV/UV' "SOtCATo/? AfrccrE
0 232 Z C -23 / fC-2 oe &ecr/e
C 22

EC-2Q---
PoriA
esa fi/7
J/zteo
omerau
r/G STivri o^eecro,
fc-m -
OoroN p t jifGeAe*
A/eec?:
E C - 26 ------
Po7ff^r>''o/Vemu
t<3cA3 2ee0
Fre gff>r
Qi*ec?

Cof^ofZpe/vreu
ozo*4<jt. fi^gco.e?

Eigjv.S.Cvho c/e c o m a n d a p e d ru riporQ

60
se aduc pe poziia zero butoanele E017, E019, EY10
i EY13, iar butonul EL14 pe poziia nivelare-f-ripare i bu
tonul E014 pe poziia ripare autom at;
fcnd s avanseze maina, se urm rete indicatorul de
defecte EG23; cnd se constat o deviaie a acului indicatoru
lui, m ai m are de 5 mm, se oprete m aina i se comand ripa
rea cii;
se avanseaz din nou, continundu-se lucrul conform
celor artate mai sus.
8.3.3. Integrarea erorilor.
Are ca scop punerea n concordan a liniei zero a sis
tem ului de m surare al mainii cu media erorilor existente n
cale.
Succesiunea operaiilor este urm toarea:
se aduc la zero E017, E019, EY10, EX13 i EC304;
com utatorul EC231 (EC23) se aduce pe poziia (inte
grare"),
com utatorul EC232 (EC32) se aduce pe poziia 1 ;
com utatorul EC281 se aduce n direcia firului director
pe care se va face integrarea;
prin rotirea butonului EC28 care corespunde firului
director ales, se aduce la zero acul indicatorului EC22;
se rotete com utatorul EC232 (EC32) pe poziia 2 i
se ateapt ca acul indicatorului de ripaj EC31 s revin la
zero;
se avanseaz cu m aina pe o lungime de cca 40 m, ob-
servnd ca acul indicatorului EC22 s nu ajung la captul
cursei;
se rotete com utatorul EC232 pe poziia 2 i se a
teapt ca acul indicatorului EC22 s se opreasc;
se rotete com utatorul EC232 pe poziia 3 ;
cu ajutorul butonului EC28 se aduce la zero acul indi
catorului de ripaj EC31.
Dup efectuarea acestor operaiuni poteniom etrul EC28
nu trebuie micat din poziia stabilit pn la efectuarea unei
noi operaiuni de integrare.
Integrarea erorilor poate fi fcut num ai n aliniamente
sau curbe circulare.
Deoarece firul director pentru m surarea cii, respectiv
comanda autom at a riprii este firul exterior al curbei, atunci
cnd se trece dintr-o curb n alt curb de sens contrar (cu sau
fr aliniam ente sau curbe de racordare intermediare), n punc
tul de ncepere al curbei de sens contrar (curbe n S) trebuie

61
schim bat poziia palpatorilor. Avnd n vedere c reglarea
liniei zero a mainei a fost fcut dup firul exterior al pri
mei curbe, n mom entul aplicrii palpatorilor pe cellat fir al
cii s-ar putea produce o deripare brusc din cauza variaiei
ecartam entului respectiv a supralrgirii. P entru evitarea
acestui lucru se va proceda n felul urm tor;
la m ainile de burat cu dou poteniom etre EC28 pentru
reglarea liniei zero pe poriunea de cale prem ergtoare
curbelor se vor face dou integrri, cte una pentru fiecare
fir al cii. Fiecare integrare se face conform procedeului pre
zentat mai sus;
la m ainile de bu rat care nu au dispozitivul m enionat
este necesar s se fac o nou integrare dup schimbarea firu
lui director.
Deoarece dup executarea integrrii i a reglrii mainii
n raport cu media erorilor, poziia real a cii n punctul res
pectiv poate s difere de aceast medie, p entru a se evita pro
ducerea unei deripri n loc, se va proceda n felul urm tor;
se aduce com utatorul EC231 (EC23) n poziia 3 exa
m inare" ;
se citete poziia acului indicatorului EC22, care va arta
poziia cii fa de linia care reprezint m edia defectelor de
direcie determ inate prin integrare.
n cazul n care acul indicatorului EC22 arat o diferen
m aina va fi deplasat napoi pn n punctul n care indicato
rul de defecte EC22 va arta zero.
8.3.4. Efectuarea riprii propriu-zise:
se aduc butoanele de comand ale pupitrelor electrice
i electronice n poziiile corespunztoare (EL14 n poz. 3-a
nivelare i ripaj: EC231 n poz. 2, ripare; E014 n poz. ripare
autom at; E017, E019, EY10 i EY13, n poz zero);
efectuarea riprii se face concomitent cu ridicarea liniei
i se comand de m ainist prin acionarea pedalei de nivelare,
n tim pul riprii n aliniam ente i n curbele circulare nu mai
este necesar nici o intervenie, corectarea defectelor de direc
ie fiind fcut, autom at de m ain; la sfritelor de direcie
fiind fcut, autom at de main; la sfritul ciclului de lucru
acele indicatoarelor de ripare ajung n zona roie a cadranelor
respective, ceea ce nseamn c abaterea fa de poziia ide;d
este de 0,5 mm.
8.5.3. Corectarea sistemului de comand autom at a r ;r>rii.
n raport cu geometria cii.

.62
Cnd maina de burat nu se gsete n ntregim e n alinia
m ent sau pe o curb circular, este necesar s se acioneze
asupra sistem ului de comand autom at a riprii prin intro
ducerea coreciilor artate la paragraful 5.6.
Coreciile stabilite se aplic din m om entul n care palpa
torul de ripare A (din spatele cruciorului monoax)
dreptul nsem nrii fcute pe traverse. Valoarea c^p&iei'
afieaz n m rim e egal pe cadranul EY10. ffi- 00 * ji
P ot surveni urm toarele situaii: u!j u * ,4'}j
8.3.5.1. Trecerea dintr-un aliniam ent ntr-o c u i ^ Bcircular' /
n tre ale existnd o curb de racordare. \ ", , , ,
Sensul de afiare a coreciei pe cadranul EX10: 'n .a^te
esteriorul curbei n care intr maina, respectiv:
la intzarea ntr-o curb cu centrul n partea dreapt,
sensul de afiare a coreciei este spre stnga;
la intrarea ntr-o curb cu centrul n partea stng, sen
sul de afiare a coreciei este n spre dreapta.
8.3.5.2. Trecerea dintr-o curb circular n aliniam ent prin
interm ediul unei curbe de racordare.
Sensul de afiare a coreciei pe cadranul EY10 n spre par
tea n care este centrul curbei de pe care iese maina respec
tiv;
la ieirea dintr-o curb cu centrul n partea dreapt
sensul de afiare a coreciei este spre d reap ta;
la ieirea dintr-o curb cu centrul n p artea stng sen
sul de afiare a coreciei este spre stnga.
8.3.5.3. Trecerea din aliniam ent ntr-o curb circular fr
curb de racordare interm ediar.
Sensul de afiare a coreciei: n spre exteriorul curbei pe
care in tr maina.
8.3.4.5. Trecerea de pe o curb circular pe un aliniam ent
fr curb de racordare.
Sensul de afiare a coreciei: n spre centrul curbei din
care a ieit maina.
8.3.5.5. Succesiunea a dou curbe circulare cu raza diferite,
ntre ele fiind o curb de racordare interm ediar.
Sensul de afiare a coreciei ntre cele dou curbe:
La curbele de sens contrar:
n spre dreapta, dac m aina trece de pe o curb, avnd
centrul spre dreapta, pe o curb care are centrul spre stnga;
n spre stnga, cnd m aina trece de pe o curb cu cen
tru l spre stnga, pe o curb avnd centrul spre dreapta.

63
La curbele de acela sens:
n spre exterior, dac raza prim ei curbe este mai m are
dect raza celei de a doua curbe;
n spre interior, dac raza prim ei curbe este mai mic
dect raza celei de a doua curbe.
8.3.5.6. Succesiunea a dou curbe fr racordare sau
aliniam ent ntre ele.
Sensul de afiare a coreciei ntre cele dou curbe:
la curbe cu sens contrar : n spre interiorul prim ei curbe;
la curbe de acela sens:
n spre interior, dac raza prim ei curbe este mai
mic,
n spre exterior, dac raza prim ei curbe este mai
mare.
8.3.6. Comanda subripajului n dreptul punctelor fixe (po
duri, pasaje de nivel etc.).
ntru ct n aceste locuri calea este ncastrat i ca atare nu
poate fi deplasat, este necesar s se fac o racordare ntre ca
lea ripat i aceste poriuni fixe. P entru aceasta, pe m sur ce
m aina se apropie de punctul fix se reduce trep tat m rim ea
riprii cii, astfel net n m om entul n care cruciorul monoax
a ajuns la punctul fix, respectiv deplasarea cii s fie nul. Ope
raia (denumit subripaj) se comand cu ajutorul poteniome-
trului E017 i se realizeaz prin dim inuarea sensibilitii .siste
m ului de m surare cu un coeficient care poate varia ntre 1
(sensibilitatea normal) i zero (sensibilitatea anulat).
P entru ca racordarea cii, n plan, cu poriunea fix s fie
executat n bune condiiuni, se va proceda dup cum urmeaz:
se stabilete distana pe care urm eaz s se fac racor
darea (distana se alege n funcie de m rim ea riprii) (ie ex.
50 de traverse nainte de punctul obligatoriu i 50 de traverse
dup acest punct;
se m parte lungimea de racordarea n 10 pri egale i
se marcheaz punctele respective pe cale (fa de exemplul ales
fiecare a cincea travers va constitui un reper pentru comanda
reducerii riprii);
pe m sura ce m aina ajunge cu rolele de ripare n drep
tul unei traverse nsemnate, se rotete poteniom etrul E017 cu
cte o diviziune. n acest fel, n m om entul n care rolei'1 de
ripare ajung deasupra punctului fix poteniom etrul E017 a
fost adus la cea de-a 10-a diviziunea care corespunde unei de
sensibilizri de 100 % a aparatului de comand a riprii, res
pectiv maina nu mai ripeaz de loc;

64
dup ce m aina a depit punctul fix, respectiv n mo
m entul n care rolele ajung n dreptul traverselor nsemnate,
se rotete n sens contrar butonul cu cte o diviziune pn cnd
E017 ajunge din nou n punctul zero corespunztor sensibili
tii norm ale a mainii.
8.3.7. Racordarea cii n plan la nceperea i term inarea
lucrului.
Ca i n cazul ridicrii liniei la nivel, n scopul evitrii pro
vocrii de coturi la ntreruperea lucrului este necesar s se
fac o racordare a cii ripate cu poriunea cu care urm eaz s
fie ripat.
n acest scop, odat cu efectuarea racordrii n plan verti
cal se va face i racordarea n plan orizontal cu ajutorul buto
nului de subripaj procedndu-se ca i n cazul precedent.
8.3.8. Deplasarea lateral a cii prin decalarea liniei zero a
mainii.
n unele cazuri este necesar s se fac n paralel cu corec
tarea direciei cii i deplasarea ei lateral (ntr-o parte sau
alta) cu o cantitate bine determ inat. Aceasta necesitate apare
mai ales n curbele cu supranlare m are pe care circul tre
nuri grele cu viteza mic n care caz calea are tendina de a
se deplasa n spre centrul curbei.
Comanda deplasrii laterale a cii se face cu ajutorul bu
tonului E019. M rim ea deplasrii cii n dreptul rolelor de
ripare dup prim ul ciclu de lucru, este de 4,25 ori m ai mic
dect aceea afiat, ca urm are efectului cum ulativ al sistem ului
de m surare, dup parcurgerea a 18 m, m rim ea cu care va fi
deplasat lateral calea, va fi egal cu aceea afiat.
9. Efectuarea nregistrrilor de verificare a calitii.
9.1. nregistrarea defectelor de ripare.
nregistrarea reprezint diagram a variaiei poziiei palpa-
torului de comand (B) fa de arcul de cerc definit de ceilali
trei palpatori de m surare (A, C, D).
Calitatea lucrului efectuat se constat p rin compararea
diagram ei ridicat nainte de executarea lucrrii, cu diagrama
ridicat dup term inarea lucrului.
Diagram a ridicat n prealabil poate fi folosit de asemeni
n cazul riprii comandate manual, pentru stabilirea punctelor
n care trebuie fcut riparea de ndreptare nainte de inte
grare.
P entru efectuarea nregistrrii se procedeaz dup cum
urmeaz:

65
se aduce butonul E019 n poziia zero iar comuta
torul EC231 (EC23) pe poziia de nregistrare;
pe aparatul de nregistrare propriu-zis se aduce comu
tatorul EC505 pentru scara de nregistrare pe poziia 1 : 1 dup
care se pune n funcie aparatul, dnd butonul EC501 pe pozi
ia Poweron. Din acest moment, acul indicator al aparatului
se va deplasa ntr-un sens sau altul, fa de poziia mijlocie,
proporional cu defectele de poziie ale cii.
In m om entul nceperii nregistrrii trebuie s existe' o con
cordan ntre poziia acului indicator de nregistrare .i pozi
ia acului indicator de ripaj EC22; pentru a ndeplini aceast
condiie se aduce EC231 (EC23) n poziia exam inare11, .se ci
tete i indicaia de pe EC22 dup care cu ajutorul butonului
EC507 (ZERO ADJ) de pe aparatul de nregistrare, se aduce
acul acestuia la valoarea indicat de EC22; dup acest reglaj
EC231 se aduce din nou n poziia iniial.
Se alege scara pentru nregistrarea lungimii: se a]ias
pe butonul EC508 aflat pe partea dreapt a aparatului de nre
gistrare i se aduce una din cifrele 0,25, 0,5, 1 sau 2 n dreptul
reperului de culoare roie, dup care se las butonul l i b e r .
Prin aceasta se stabilete viteza de derulare a hrtiei de
nregistrare de 0,25, 0,5, 1 sau 2 mm pentru 1 m de cale;
se cupleaz, cu ajutorul ntreruptorului EC502 a d u s n
poziia C hart ON, mecanismul de acionare al hrtiei p e care
se face nregistrarea;
se acioneaz ntreruptorul EC506 (Pen Down) cu aju
torul cruia se comand coborrea peniei pe h rtie ;
se readuce EC23 n poziia nregistrare".
Dup efectuarea acestor operaii, din m omentul cnd .s-a
apsat pe pedala de avans odat cu naintarea mainii, esle n
funcie i aparatul de nregistrare care traseaz diagrama e r o
rilor de ripare.
9.2. nregistrarea sgeii msurat cu o coard de 10 m
(se poate face numai la m ainile din seria 85, echipate c u n r e
gistratoare cu dou canale i respectiv cu crucior-palpator
suplimentar.
Se execut toate reglajele artate mai sus, cu excepia co
m utatorului EC231 care va trebui s se gseasc pe una din
poziiile 2 (ripare) 3 (examinare), sau 4 (integrare1).
n aceast situaia este posibil nregistrarea diagramei de
variaie a sgeii, fie independent de celelalte operaii, fit1 con
comitent cu executarea operaiilor de nivelare-burare.

66
n curbele cu raz mai mic de 180 m, scara de nregis
trare a m rim ii sgeii trebuie s fie 1 : 2, pentru curbele cu
raz mai mare, la care sgeata m surat cu o coard de 10 m
nu depete 70 mm, nregistrarea poate fi fcut la scara
1 : 1-
9.3. nregistrarea variaiei nivelului transversal (se poate
face num ai la m ainile din seria 85 echipate cu nregistratoare
cu dou canale).
Se poate face fie independent, fie concomitent cu celelalte
nregistrri. P entru efectuarea operaiei de nregistrare se pro
cedeaz n felul urm tor:
se pune n funcie aparatul de nregistrare cu ajutorul
ntreruptorului EC501;
se pune n funciune mecanismul de deplasare a hrtiei
(ntreruptorul EC502);
cu ajutorul inversorului EC505 se stabilete scara de
nregistrare; pentru o supranlare mai m are ca 125 mm, scara
de nregistrare trebuie s fie 1 : 2 ;
ntreruptorul EC526 se basculeaz n jos;
prin rotirea butonului EC517 se aduce acul indicatoru
lui canalului 2 la zero;
se aduce ntreruptorul EC526, pe poziia nreistrare
(n sus).
Odat fcute aceste reglaje pe m sur ce avanseaz maina,
nregistratorul va trasa diagrama variaiei nivelului transversal
al cii.

67