Sunteți pe pagina 1din 4

Diagnosticul juridic

Actul de constituire si forma juridica


Denumirea Societii este Antibiotice S.A. Iasi (conform actului constitutiv modificat
la data de 22.05.2015.)
Societatea Antibiotice S.A Iasi este o persoana juridical cu sediul in Iasi pe Str Valea
Lupului Nr1.Aceasta este o societate pe actiuni admisa la tranzactionarea pe bursa in
conformitate cu prevederile legii.
Conform actului constitutiv, capitalul social subscris al Societii Antibiotice S.A. Iasi are
o valoare de 67.133.804. RON .

Societatea comercial a fost nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului, Iasi sub nr.
J22/285/1991.

Statutul de sociatate

Conform contractului de societate activitatea principal a companiei este Fabricarea de


medicamente avand codul CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice.
Conforma actului constitutiv societatea se constituie pe o perioada de timp nedeterminata
incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului Iasi.
Pe langa productia de medicamente, societatea mai desfasaoara si alte tipuri de activitati:
Fabricarea parfumurilor si produselor cosmetic
Comert cu ridicata a prosuelor farmaceutice
Transporturi urbane
Activitati de dezvoltare in biotehnologii etc.
Capitalul social

Capitalul social este impartit n 671.338.040 aciuni nominative la valoare de 0,1 RON
fiecare. Structura actionariatului corespunzatoare numarului de actiuni si a detinerilor este
urmatoarea:
Ministerul Sanatatii:355.925.135 actiuni ce reprezinta 53,0173% in valoare de
35.592.513,50 lei,
Alti actionari(personae fizice si juridice): 223.023.459 actiuni ce reprezinta
33,2207% in valoare de 22.302.345,9 lei,
SIF Oltenia: 92.389.446 actinui ce reprezinta 13,7620% in valoare de 9.238.944,6
lei.

Salariati

La sfarsitul anului 2016 societatea avea un numar de 1449 angajati, nu exista un conflict
intre angajati si angajator,nu exista datorii salariale catre angajati.In anul 2016 s-a constituit un
porvizion in suma de 5,045,844 lei reporezentand participarea salariatiolor la profitul anului
2016 si pentru concedii neefectuate in cursul anului.

Situatia datoriilor si creantelor

La 3.12.2016 societatea prezenta in situatiile financiare creante in valaore de


242,456,065(in crestere cu 5% fata de anul 2015) si datorii in valaore de 124,329,298(in scadere
cu 18% fata de anul 2015).

Dreptul mediului

Prin intermediul Sistemului de Management al Mediului, activitatea de protejare a


mediului inconjurator din cadrul societatii Antibiotice gestioneaza prevenirea poluarii si
imbunatatirea continua a performantelor de mediu, actionand in scopul respectarii
cerintelor legislatiei de mediu.
Prin obtinerea, in luna ianuarie 2011, a Autorizatiei Integrate de Mediu, valabila pe o
perioada de 10 ani, Antibiotice dovedeste ca este o societate care respecta cerintele de
mediu, emisiile de poluanti in aer, apa si sol situandu-se sub limitele prevazute de
normele aplicabile in domeniu.
Activitatea societatii in domeniul protectiei mediului este reglementata prin Autorizatia
integrata de mediu nr. 1/10.01.2011 emisa de Agentia Regionala de Protectia Mediului Iasi
(valabila pana la 10.01.2021) si prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
303/20.12.2010 emisa de Administratia Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala
de Apa Prut- Barlad (valabila pana la 31.12.2020).

Situatia litigiilor

La 31.12.2016 avea in derulare urmatoarele litigii:

Dosar nr. 14638/193/2016, contestatie la executare, reclamant Ungureanu Romeo.


Dosarul are termen la Judecatoria Botosani in data de 03.03.2017, valoarea litigiului
531.299,86 lei.;
Dosar nr. 27664//245/2016, contestatie la executare, reclamant Rom Pharma Export SRL,
valoarea litigiului 531.299,86 lei. Dosarul a avut termen la Judecatoria Iasi in data de
08.12.2016, cererea a fost respinsa.

Analiza SWOT (diagnostic juridic)

Puncte Tari Puncte Slabe

- Actionar majoritar este statul -


- La 31.12.2016, nivelul creantelor
depsea nivelul datoriilor;
- Detine toate autorizatiile de mediu
impuse de autoritati.
-

Oportuniti Ameninri
- -.