Sunteți pe pagina 1din 2

TESTAREA SENSIBILITATII LA KETOCONAZOL A UNOR

TULPINI DE CANDIDA SPP. FOLOSIND METODA CMI CU STRIPURI

Autor: Carmen STAN


Coordonator Stiintific: Sef lucr. Dr. George NAD si Conf. Dr. Nicodim FI
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, 3-5 Manastur St., 400372,
Cluj-Napoca, Romania; email: carmenstan56@yahoo.com

REZUMAT

Studiul nostru a evaluat sensibilitatea a 23 de tulpini Candida spp. izolate din judetul
Cluj-Napoca, la antimicoticul Ketonazol utilizand testul cu stripuri pentru concentratia minima
inhibitorie (CMI). Testul cu stripuri CMI este un test cantitativ pentru determinarea concentratiei
minime inhibitorii a agentilor antimicrobieni impotriva microorganismelor si pentru detectarea
mecanismelor de rezistenta. Stripurile CMI sunt benzi poroase cu caracteristici speciale, care
sunt impregnate cu un gradient de concentratie predefinit (de la 0.002 la 32 g/ml). Cand
stripurile CMI sunt aplicate pe suprafata agarului, gradientul exponential preformat de agentul
antimicrobian este rapid transferat in agar. Dupa 24 ore de incubatie, se formeaza o zona eliptica
de inhibitie, simetrica, centrata de-a lungul benzii CMI. CMI este citita direct de pe scara gradata
a stripului la nivelul bazei zonei eliptice, exprimarea facundu-se in g/ml. Rezultatele au aratat o
buna sensibilitate de ansamblu a Ketoconazolului, cu CMI care a variat intre 0.002 si 8 g/ml, cu
o medie de 3.6 g/ml. Aceleasi tulpini de Candida au fost testate si in vederea sensibilitatii la
produse gemoterapice, care insa nu au avut efect inhibitor.

CUVINTE CHEIE
Stripuri CMI, Candida spp., ketoconazol, sensibilitate, Cluj-Napoca.

BIBLIOGRAFIE:
1. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial
Disk Susceptibility Test: M02-A10, Vol. 29, No.1, 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute. M7-A9, 2012. Methods for Dilution
Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically.
M.I.C. TEST STRIP SENSITIVITY TO KETOCONAZOLE
OF SOME CANDIDA SPP. STRAINS

Author: Carmen STAN


Scientific coordinators: Lecturer George NAD and Associate Professor Nicodim FI
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 3-5 Manastur St., 400372,
Cluj-Napoca, Romania; email: carmenstan56@yahoo.com

ABSTRACT

Our study evaluated the sensitivity of 23 Candida spp. strains isolated from Cluj-Napoca
conty to the antimycotic Ketonazole using the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) test
strip. MIC Test Strip is a quantitative assay for determining the MIC of antimicrobial agents
against microorganisms and for detecting the resistance mechanisms. MIC Test Strip are porous
strips with special features that are impregnated with a predened concentration gradient of
antimycotic (from 0.002 to 32 g/ml). When the MIC Test Strip is applied onto an inoculated
agar surface, the preformed exponential gradient of antimicrobial agent is immediately
transferred to the agar matrix. After 18 hours incubation or longer, a symmetrical inhibition
ellipse centered along the strip is formed. The MIC is read directly from the scale in terms of
g/ml at the point where the edge of the inhibition ellipse intersects the strip MIC Test Strip. The
results revealed a good overall sensitivity to Ketoconazole, with MIC that ranged between 0.002
and 8 g/ml, with an average of 3.59 g/ml. The same Candida spp. strains were also tested for
sensitivity to gemoterapic products, with no inhibitory effect.

KEYWORDS
MIC strip test, Candida spp., ketoconazole, sensitivity, Cluj-Napoca.

REFERENCES:
1. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial
Disk Susceptibility Test: M02-A10, Vol. 29, No.1, 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute. M7-A9, 2012. Methods for Dilution
Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically.