Sunteți pe pagina 1din 5

DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR VANZRI SI MARKETING

RELAII IERARHICE:

Este subordonat: Directorului General

Are n subordine: - Manager vnzari

- Manager marketing

RELAII FUNCIONALE: stabileste prin proceduri si indicatii metodologice:

a) cum trebuie executate vnzarile si operatiunile speciale pentru produsele firmei. n acest sens, are relatii cu:

- Manager Import-Export

- Manager Administrativ

- Manager IT

- Manager Distributie

b) documentele si nsemnele care reprezinta imaginea firmei. n acest sens, are relatii cu: toate
compartimentele firmei

RELAII DE COLABORARE: cu Directorii Departamentelor firmei

RELAII DE REPREZENTARE: reprezinta firma fata de organele de control de specialitate (Oficiul pentru
Protectia Consumatorului, Oficiul Concurentei), fata de furnizori, clienti, media, precum si n relatia cu
persoanele si organizatiile cu care intra n contact n interes de serviciu.

SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a elabora si implementa politicile comerciale in vederea
cresterii profitului firmei rezultat din vanzarea de produse si servicii specifice firmei. Organizeaza, coordoneaza
si verifica functionarea sistemelor de vanzari, respectiv de promovare a produselor si serviciile comercializate.

ACTIVITI PRINCIPALE:

1. ELABOREAZ SI URMRESTE REALIZAREA PLANULUI DE VNZRI sI PROFIT

2. ELABOREAZ SI URMRESTE REALIZAREA PLANULUI DE MARKETING

3. IDENTIFIC DIRECII DE DEZVOLTARE sI PROPUNE PROMOVAREA DE


PRODUSE/SOLUII NOI

4. ASIGUR CALITATEA SERVICIILOR PRE-VNZARE

5. OPTIMIZEAZ STOCURILE DE MARF

6. CONDUCE sI ORGANIZEAZ ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI

ATRIBUII PRINCIPALE:

1. Elaboreaza si urmareste realizarea planului de vnzari si profit

Analizeaza tendintele pietei si propune Directorului General obiective de vnzari si profit

Stabileste obiectivele managerilor din subordine n concordanta cu obiectivele departamentului


Propune Directorului General politica de preturi si asigura aplicarea acesteia

Identifica factori care mpiedica realizarea planului si propune cai de optimizare/ajusteaza forecast-uri

Aproba politica de abordare a licitatiilor

Initiaza colaborari (strategice) cu firme puternice din domeniu implicate n proiecte

Urmareste acoperirea nationala cu o retea de distributie eficienta

Propune si implementeaza masuri de reducere a costurilor

2. Elaboreaza si urmareste realizarea planului de marketing

Participa activ la stabilirea conditiilor generale ale colaborarii cu furnizorii

Urmareste implementarea planurilor si a regulilor de lucru specifice

Asigura concordanta ntre obiectivele de marketing cu cele de vnzari si profit

Urmareste realizarea obiectivelor de marketing si ia masurile corective necesare

3. Identifica directii de dezvoltare si propune promovarea de produse/solutii noi

Identifica aparitia de produse/solutii noi n domeniu

Consulta managementul cu privire la posibilitatea integrarii solutiilor noi

Propune Directorului General integrarea de noi produse/servicii n oferta firmei

Contacteaza furnizorii potentiali si urmareste implementarea solutiilor

4. Asigura calitatea serviciilor pre-vnzare

Monitorizeaza si contribuie la calitatea serviciilor oferite de grupa de vnzari

Elaboreaza/implementeaza programe de masurare a satisfactiei clientilor, propune masuri de mbunatatire

Urmareste respectarea obligatiilor contractuale catre clienti

Asigura rezolvarea cerintelor clientilor, concomitent cu sustinerea intereselor firmei

5. Optimizeaza stocurile de marfa

Stabileste metode/reguli pentru a asigura necesarul de marfa n conformitate cu planul de vnzari

Avizeaza comenzile externe

Monitorizeaza si contribuie la reducerea stocurilor cu miscare lenta si eliminarea celor fara miscare

Stabileste metode/reguli pentru minimizarea pierderilor datorate stocurilor fara miscare

6. Conduce si organizeaza activitatea departamentului

Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile n executarea acestor sarcini

Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din subordine

Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine


Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute n relatiile interpersonale

Propune recompensarea/sanctionarea personalului din subordine conform normativelor interne

Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine

Asigura respectarea normelor interne de functionare ale firmei de catre personalul din subordine

RESPONSABILITILE POSTULUI:

Legat de activitatile specifice, raspunde de:

Realizarea obiectivelor de vnzari si profit pentru produsele departamentului

Aplicarea si respectarea structurii de preturi aprobate de Directorul General

Respectarea modelelor de contract avizate de juristul firmei si Directorul General

Calitatea raportarilor catre Directorul General

Calitatea serviciilor pre-vnzare

Calitatea stocului si minimizarea stocului fara miscare

Respectarea bugetului aprobat pentru actiunile de vnzare si marketing si a altor bugete alocate

Luarea masurilor pentru ncasarea eficienta a contravalorii marfii livrate

Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei si a brandurilor comercializate

Respectarea legislatiei specifice domeniului sau de activitate

Legat de functiile manageriale, raspunde de:

Coordonarea eficienta a personalului din subordine si respectarea de catre acesta a reglementarilor interne

Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu resursele necesare conform normelor interne

Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine

Legat de disciplina muncii, raspunde de:

mbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate

Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma

Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei

Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau

Adopta permanent un comportament n masura sa promoveze imaginea si interesele firmei

Se implica n vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma


AUTORITATEA POSTULUI:

Negociaza si semneaza contracte de vnzari directe si distributie si de consultanta/servicii de marketing

Semneaza stornari/anulari de facturi, referate de acordare comisioane catre terti n urma vnzarilor
speciale, documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (n limitele stabilite de Directorul General), alte
documente specifice departamentului

Solicita consultanta externa n problemele deosebite legate de vnzari si marketing

Solicita actualizari ale site-ului web al firmei

Solicita departamentului informatic rapoarte/situatii specifice departamentului pe care l conduce

Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina, note-book-ul si telefonul puse la dispozitie de


firma

Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru subordonati, adopta masuri de eficientizare a activitatii
acestora

Stabileste alocarea masinilor aflate n dotarea departamentului

Propune recompense/penalizari, prelungirea/ncetarea activitatii dupa perioada de proba a subordonatilor

Aproba/respinge cererile de concediu pentru subordonati

SPECIFICAIILE POSTULUI:

NIVEL DE STUDII: studii superioare economice

CURSURI DE PREGTIRE: vnzari, marketing, management

EXPERIEN:

IN SPECIALITATE: experienta n vnzari minim 5 ani

PE POST: minim 2 ani experienta pe post asemanator

CUNOSTINE NECESARE:

Tehnici de vnzare directa si indirecta

Tehnici de negociere

Canale de informare media

Management

Operare PC - MS Office

Limba engleza (citit, scris, vorbit)

Cunoasterea n profunzime a pietei locale

Cunoasterea generala a mediului de afaceri romnesc

Tehnici si instrumente financiar-contabile

Cunoasterea legislatiei n domeniu


APTITUDINI sI DEPRINDERI NECESARE:

Aptitudine generala de nvatare

Abilitati de comunicare

Abilitati de negociere

CERINE PENTRU EXERCITARE:

Inteligenta de nivel superior

Spirit organizatoric

Echilibru emotional

Capacitate de a evalua si a lua decizii prompte

Capacitate de a lucra cu oamenii

Rezistenta mare la stres

Usurinta, claritate si coerenta n exprimare

Punctualitate

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: orientare spre profit, spirit practic, ncredere n sine,


perseverenta, activism, energie, fluenta verbala, creativitate, interes pentru informarea/ajutorarea si dezvoltarea
altora, sociabilitate, tact, amabilitate, nclinatie pentru conducerea si controlul oamenilor.