Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 23.03.2017
Disciplina: Chimie
Aria curriculara:Matematica si stiinte
Clasa: a VII-a
Profesor: Prof. Bodenciu Florina
Unitatea de invatare:Formule chimice
Titlul leciei: Formule chimice
Tipul leciei: Lecie de comunicare i asimilare de noi cunotine
Categoria leciei: Lecie problematizat
Durata:50 min

Competente generale:
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee intalnite in viata de zi cu zi.
2. Rezolvarea de probleme in scopul stabilirii unor corelatii relevante, demonstrand rationamente
deductive i inductive.
3. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea explicaiilor, n
conducerea investigaiilor i n raportarea rezultatelor.

Competene specifice:
2.2. Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiilor atomi, ioni i
molecule..
4.2. Folosirea terminologiei specifice chimiei n scopul denumirii elementelor i substanelor
chimice.
5.2. Evaluarea factorilor de risc i recunoaterea importanei unor specii chimice (atomi, ioni,
molecule).

Competene derivate/Obiective operaionale


C1 S defineasc formula chimic pe baza definiiei date la elementul chimic
C2 S deduc formula general de scriere a formulelor chimice, pe baza etapelor prezentate de
profesor
C3 S aplice noiunile nvate n rezolvarea de aplicaii teoretice i practice.

Metode didactice folosite: conversaia, explicaia, algoritmizare, problematizarea, modelarea,


exerciiul.

Mijloace didactice: tabla, cret colorat, manual, sistem periodic, fie de lucru,

Forme de organizare: frontal, individual;

Evaluare: orala, scrisa si prin fise de lucru.

Locul desfasurarii: laboratorul de chimie

Bibliografie:
1. Manual de chimie, Editura Sigma, Bucuresti, 2008.
2. Culegere chimie, Editura ART.
3. Daniel Panturu, Culegere chimie gimnaziu
Secvena Activiti desfurate de ctre: Strategii didactice Evaluare
leciei Profesor Elevi Metode Mijloace Forme
didactice didactice de
organiza
re
1.Moment Creeaz climatul i pregtesc Conversaia caiete i Activitate Observare
organizatoric psihologic i materialele instrume frontal a
atmosfera necesar necesare nte de comporta
desfurrii scris mentului
activitii,noteaza
absentii
2.Verificarea Adreseaz elevilor Rspund Conversaia Activitate Prob
cunotinelor urmtoarele ntrebrilor frontal oral
dobndite n ntrebri: adresate
lecia 1.Ce reprezint Elementul
anterioar elementul chimic? chimic este
Dar simbolul format din
chimic? speciile de
2. Dai cteva atomi care au
exemple de acelai
elemente chimice numr
3. Ce este valena? atomic, Z .
4. Indicai valena Totalitatea
pentru elementele atomilor de
enumerate: acelai tip
- C,H,N,O,P,K,Al,Ca formeaz un
element
chimic.
Simbolul
chimic este
reprezentarea
prescurtat a
unui element
chimic cu
ajutorul
literelor.
Valenta =
capacitatea
de combinare
a unui atom
cu alti atomi,
pentru a
ajunge la o
configuratie
stabila.
Valen
ta depinde de
numarul
electronilor
de pe ultimul
strat,
denumiti elec
troni de
valenta
2,4;1;3;2;3,5;
1;3;2
3.Anunarea -Scrie pe tabl i noteaz Conversaia Tabla, Activitate
temei noi i a titlul leciei titlul leciei creta frontal
obiectivelor Formule chimice pe caiete i
propuse -Anun ascult cu
competentele pe atenie
care le vor dobndi
elevii n urma
predrii lectiei
4.Dirijarea -Profesorul cere Elevii Conversaia tabl, Activitate Prob
nvrii elevilor s-i definesc Explicaia cret, frontal oral
reaminteasc simbolul Algoritmiza caiete, Observare
definiia simbolului chimic i re sistematic
chimic i pe baza ncearc s Exerciiu
acestei definiii defineasc
cere elevilor s formula
ncerce s chimic.
defineasc si sa Noteaz pe
alcatuiasca formula caiete
chimic. -Formula definiia
chimic formulelor
reprezint chimice
notarea precum i
prescurtat a unei etapele de
molecule cu scriere ale
ajutorul acestora.
simbolurilor
chimice i al
indicilor.
-Formula chimic
are dou
semnificaii:
calitativ -
indic felul
atomilor
componeni
cantitativ - la
scar microscopic
reprezint o
molecul, iar la
scar macroscopic
reprezint un mol
de molecule.

-Profesorul
enumer etapele de
scriere a unei
formule
chimice:Etapele
stabilirii formulei
chimice:
se scriu
simbolurile INDICE: cifra
araba,care
elementelor reprezinta
chimice, n ordinea numarul
cresctoare a atomilor dintr-
o molecula.
caracterului (elementul
electronegativ respectiv) Se
scrie in
dreapta jos.
n colul din
dreapta sus al
atomilor sau
grupelor de atomi
se scrie valena -
folosind cifre indicele=nr.i
romane ntreg,mic,obt
.prin
produsul dintre simplificare
valena i indicele si este
unui atom sau grup determinat de
de atomi trebuie s valenta
fie egal cu celuilalt
produsul dintre element
valena i indicele
celuilalt atom sau Valenta unui
grup de atomi. radical este
-elementele se egala cu
scriu incepand cu numarul de
valente care
cel mai au fost
electropozitiv indepartate
-metalele se scriu din atom
pentru a
primele; obtine
H se scrie ori radicalul.
primul(la
apa,acizi)ori in Ex.:
valenta
ultimul(baze). radicalului
Stabilirea formulei sulfat este 2
chimice la deoarece am
indepartat doi
subst.compuse: atomi de
formulele chimice hidrogen,
ale substantelor fiecare cu
valenta 1.
compuse pot fi
stabilite pe baza
valentei
elementelor
-OH=hidroxil-
componente, prin >valenta1
calcul. -NO3-azotat=
Explica ca:in cazul valenta1
in care formulele =SO4-
au mai mult de sulfat=valenta2
=CO3-
doua componente carbonat=valent
este necesar sa a2
cunoastem cativa PO4-
radicali si fosfat=valenta3
substantele din care
provin:
-Le cere elevilor sa
si reaminteasca
valentele
gruparilor.
-Profesorul
prezint si scrie pe
tabla grupele de
atomi precum i
proveniena
acestora necesare
n scrierea
formulelor ce
conin mai mult de
dou elemente.
Unele substane
(cum sunt compuii
ternari ) conin
grupri de atomi
ce n timpul
transformrilor
chimice rmn
nemodificate.

5.Fixarea -Elevii primesc o Elevii Algortimiza Fi de Activitate Prob


cunotinelorfi cu cteva rezolva fia re lucru individua scris
denumiri ale unor propus. Exerciiu l
substane pentru
care elevii trebuie
s scrie formulele
chimice.
6.Anunarea -Propune elevilor i noteaz Tema
temei pentru cteva denumiri ale tema pe pentru
acas unor substane caiete. acas
chimice pentru care
s scrie formulele
chimice si
problemele rmase
nerezolvate n fia
de lucru.

Formula chimica

Schita lectiei
FORMULA CHIMICA

Formula chimica = notarea prescurtata a unei substante chimice cu ajutorul simbolurilor


chimice si a indicilor numerici.

Substantele chimice se impart in:


- substante simple(alcatuite din atomi de acelasi fel), ex: H2, O2, N2, He, Ar, Na etc.
- substante compuse(alcatuite din atomi diferiti), ex: H2O, HCl, NH3, etc.

Substantele simple pot fi:


- metale
- nemetale
Substantele compuse se impart in:
- oxizi
- baze
- acizi
- saruri
!!! Retineti formulele substantelor simple cu molecule diatomice: H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2.

Reguli de stabilire a unei formule chimice:


- se scriu simbolurile elementelor chimice sau a gruparilor de atomi ;
- se stabilesc valentele acestora si se scriu la fiecare in parte;
- se verifica daca valentele se simplifica(in cazul in care se simplifica, se fac simplificarile si se scriu
rezultatele;
- se stabilesc indicii corespunzatori, prin coborarea valentei unui element, ca indice la celalalt element.
Exemplu:
Al2O3 - oxid de aluminiu sau: CO2 - dioxid de carbon
Indicele = cifra araba scrisa in dreapta jos fata de simbol. El indica numarul atomilor din elementul respectiv.
Indicele 1 nu se scrie.
!!! Intr-o formula chimica elementele se scriu incepand cu cel mai electropozitiv spre cel mai electronegativ.
!!! Metalele se scriu totdeauna primele.
!!! Hidrogenul se scrie ori primul(la apa, acizi), ori ultimul(baze).

Formulele compusilor binari(alcatuiti din 2 elemente):


H2O - apa
PH3 - fosfina
NH3 - amoniac
CH4 - metan;
SiH4 - silan
H2S - acid sulfhidric(hidrogen sulfurat);
CaO - oxid de calciu(var nestins);
CaCl2 - clorura de calciu.
Formulele compusilor ternari(alcatuiti din 3 elemente):
NaNO3 - azotat de sodiu (salpetru de Chile);
CaCO3 - carbonat de calciu (calcar, piatra de var);
Ca(OH)2 - hidroxid de calciu (var stins);
Ca(NO3)2 - azotat de calciu;
AlPO4 - fosfat de aluminiu.
Semnificatia formulelor chimice:
- calitativa indica substanta chimica;
- cantitativa la scara microscopica reprezinta o molecula din substanta respectiva;
- la scara macroscopica reprezinta un mol de molecule din substanta respectiva.
Exemple: CaO oxidul de calciu
- 1 molecula de oxid de calciu
-1 mol de molecule de oxid de calciu

2CaO oxid de calciu;


- 2 molecule de oxid de calciu;
-2 moli de molecule de oxid de calciu.
!!! Numarul scris in fata formulei poarta numele de coeficient si arata numarul de molecule/moli.

Determinarea numarul de atomi din fiecare element dintr-o substanta:


CaO 1 atom de calciu si un atom de oxigen;
3CaO 3 atomi de calciu si 3 atomi de oxigen
2Al(OH)3 2 atomi de aluminiu, 6 atomi de oxigen si 6 atomi de hidrogen.
!!! Pentru determinarea numarului de atomi ai unui element, se inmulteste coeficientul cu indicele.

Fi de lucru- Formule chimice


Clasa a VII-a
1. Scriei formulele chimice pentru urmtoarele denumiri:
a. Oxid de aluminiu
b. Sulfur de fier (II)
c. Clorur de sodiu
d. Oxid de magneziu

2. Asociai noiunile din cele dou coloane:


Azotat de argint MgSO4
Carbonat de calciu AlCl3
Clorura de aluminiu CaCO3
Sulfat de magneziu AgNO3
3. Identificai greelile strecurate intenionat n formulele chimice de mai jos i scriei apoi
formula corect:

P3O5; HS; NH4; Ag2S3; SIIIO2; PVO3; SrO4; Ca C3; Zn3Cl; C4H

4. Scriei formulele compuilor formai din urmtoarele metale i radicali ( grupri de


atomi):

Grupare
Element NO3 SO4 OH PO4 CO3
K
Zn
Al
Mg