Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 12-Drept Penal

Cauzele de neimputabilitate

-Art. 24-Constrangerea fizica - presiune de natura fizica, care impiedica


faptuitorul sa actioneze in conformitate cu normele legale/il determina sa
savarseasca o fapta care incalca aceste norme.

ex: x il impinge pe y si distruge vitrina.

x militar in termen, pleaca in din cauza unei avalanse, x nu


ajunge inapoi la termen la unitatea militara.

-poate provenii din partea:

a) unui persoane

b) unui animal

c) fenomen al naturii

Conditii:

1.Sa existe o constrangere exercitata asupra unei persoane


2.Presiunea sa fie de asa natura incat sa nu ii fi putut rezista
3.Sa se comita o fapta tipica

-Art. 25- Constrangerea morala

-Amenintare

ex: x il ameninta pe y ca daca nu va da un bun, ii va omori copilul.

Conditii:

-Sa existe o amenintare/un pericol

-Pericolul sa fie grav, inevitabil, imient, injust

-Sub aceasta amenintare sa se comita o fapta tipica

Art. 26-excesul neimputabil

-alin. 2: starea de necessitate

Conditii-art.26 alin.2
1.Sa existe o stare de pericol care indeplineste conditiile de la art. 20
(inevitabil, imminent si sa nu fie creat din culpa de catre persoana care
2.Sa existe o actiune de salvare tipica, necesara si exclusiva
3.Sa existe o disproportie vadita intre valoarea salvata si cea sacrificata.
4.Autorul sa nu-si fi dat seama de aceasta disproportie (adica sa actioneze
din culpa) in ipoteza in care si-a dat seama de existenta disproportiei,
adica a actionat cu intentia ..va exista o circumstanta atenuanta.

-alin. 1 legitima aparare

Conditii: art. 26 alin. 1

1.Sa existe un atac care sa indeplineasca toate conditiile de la art. 19(2)


2.Sa existe aparare tipica si necesara
3.Apararea sa fie disproportionata raportata la atac
4.Autorul sa fii depasit din culpa limitele apararii

-Art. 31 Cazul fortuit

Conditii art. 31:

1.Pe actul de conduit al faptuitorului (licit/ilicit) se suprapune o


imprejurare ABSOLUT imprevizibila (nimeni nu ar fi putut sa o prevada)
2.Respectiva imprejurare genereaza o urmare prevazuta de legea penala

*Daca nu aveau caz fortuit puteau invoca lipsa vinovatiei

PEDEPSE

Sanctiuni:

1.Pedepse
2.Masuri educative-la minori
3.Masuri de siguranta

1)Pedepse

-principalele sanctiuni de drept penal

-pentru orice infractiune, legea prevede una/mai multe pedepse

3) Masuri de siguranta:

-Singurele sanctiuni aplicabile atunci cand fapta nu este infractiune

-au ca finalitate inlaturarea unei stari de pericol


I Pedepse:

1.principale
2.complementare
3.accesorii

1 . Principale- se pot aplica singure de catre instante . Fiecare infractiune este


sanctionata de catre legiuitor cu una/mai multe pedepse principale. In ipoteza in
care avem mai multe pedepse principale, avem pedepse alternative. (sau)

a)detentiunea pe viata
b)inchisoarea
c)amenda

2. Complementare- sunt/pot fii aplicate alaturi de pedeapsa principala, art. 55

a) interzicerea unor drepturi

b) degradarea militara

c) publicarea hotararii de condamnare

-sunt menite sa completeze finalitatea pedepsei principale-sanctiunea si

*executata dupa pedeapsa principala;

3) accesorii- decurg din condamnarea la o pedeapsa privativa de libertate in


ipoteza in care a fost aplicata pedeapsa complementara a interzicerii unor
drepturi,

*interizicerea unor drepturi : 1-5 ani

*executata in timpul executarii pedepsei principale

1) Pedepse principale:

A) Detentia pe viata:

-privarea de libertate pe durata nedeterminata (pe viata)

-singura dintre pedepsele principale care este absolut determinata de catre


legiuitor

-Art.59
-Nu se aplica persoanelor care la data ramanerii definitive a hotararii de
condamnare au implinit 65 de ani. Se poate inlocui cu pedeapsa inchisorii daca
in cursul executarii pedepsei persoana condamnata implineste 65 de ani si sunt
indeplinite urmatoarele conditii:

1) Buna conduita

2) Indeplinirea obligatiilor civile stabilite de instanta

In cazul inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu inchisoarea, partea executata


din pedeapsa detentiunii pe viata se considera ca durata executata din pedeapsa
inchisorii.

Inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata determinate. Limitele


generale ale pedepsei inchisorii sunt de la 15 zile la 30 de ani. Aceste limite nu
pot fii depasite niciodata.

(Limitele speciale pot si chiar trebuie in anumite situatii sa fie depasite. (cea mai
mare limita de maxim speciala e mai mica decat cea mai mare limita de maxima
generala; la fel si la minim))

(Inchisoarea daca este executata in penitenciar poate beneficia de libertate


inainte de termen).

Ultima dintre pedepsele principale este amenda-care consta in suma de bani care
trece din patrimoniul infractorului in cel al statului. (Amenda penala este
sanctiunea penala care este trecuta in casier, a nu se confunda cu amenda
contraventionala, sunt 2 lucruri total diferite.) ( art. 61)

Amenda: -nr. de zile : 30-400zile - Criteriile de stabilire a numarului de zile-art.


74, respectiv criteriile generale de individualizare a pedepsei

-cuantum: 10-500 lei

Criterii:-situatia materiala

-obligatiile legale

ex: 200 zile, 100 lei; 200x100=20000 suma pe care trebuie sa o plateasca

-Art. 61. alin 3

Legea stabileste 3 perechi de limite speciale ale amenzii, in functie de pedeapsa


prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita. Daca amenda este pedeaspsa
unica, alternativa cu inchisoarea mai mica sau egala de 2 ani, respectiv
alternativa cu inchisoarea mai mare de 2 ani.

-Art. 62 da posibilitatea instantei ca in ipoteza in care prin infractiunea savarsita


s-a urmarit un folos patrimonial sa aplice alaturi de pedeapsa inchisorii si
pedeapsa amenzii. Situatie in care difera atat criteriile de stabilire a numarului
de zile/amenda aplicabile, cat si cele de stabilire a cuantumului zile/amenda.

ex: furtul, 6 luni-3 ani: 180-300 zile amenda.

-In aceasta situatia ( pedeapsa inchisorii este insotita de amenda) difera atat
criteriile de stabilire a numarului de zile/amenda, cat si cele de stabilire a
cuantumului zilei/amenda ; limitele speciale ale zilelor amenda se vor stabilii nu
in functie de pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa ci in functie de
cuantumul concret al pedepsei inchisorii pe care amenda o insoteste. Cuantumul
unei zile/amenda se va stabilii nu in functie de posibilitatile materiale ale
autorului si de obligatiile sale legale ci in functie de valoarea folosului
patrimonial obtinut sau urmarit.

-Art. 61 alin. 5-6

-In ipoteza neexecutarii pedepsei amenzii instanta va decide inlocuirea acestei


pedepse si in functie de buna sau reaua credinta a persoanei condamnate amenda
va fii inclocuita fie cu pedeapsa inchisorii fie cu obligatia de a presta o munca
neremunerata in folosul comunitatii.

-In ipoteza in care neexecutarea amenzii se face cu rea-credinta, numarul de


zile/amenda se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile/inchisoare.

-Recitiva: art. 41

-In ipoteza in care neexecutarea amenzii nu se datoreaza relei credinte a


persoanei condamnate, zilele de amenda se inlocuiesc cu un numar
corespunzator de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii daca
persoana are capacitate de munca si daca isi da acordul in acest sens.

-Inlocuirea obligatiei prestarii unei munci in folosul comunitatii cu pedeapsa


inchisorii va avea loc si in ipoteza in care pe parcursul executarii obligatiei de
munca, persoana se sustrage de la prestarea muncii sau savarseste o noua
infractiune.