Sunteți pe pagina 1din 46

ANEXA NR.

1 la Hotrre

VALOAREA MAXIM A FINANRII PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITILE ELIGIBILE I CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE

Nr. Activitatea eligibil Cheltuieli eligibile Valoarea maxim a Documente justificative


crt finanrii pe
activiti - lei (n limba romn)
1. Participri individuale la - Taxe obligatorii , cum 30.000 - Contract/act administrativ/application form sau
trguri i expoziii sunt taxele de participare, de orice act convenit cu organizatorul
internaionale, organizate n inscriere in catalog, de trgului/expoziiei;
strintate, cu stand propriu asigurare fara a se limita la - Ordin de deplasare al delegatului firmei
*Beneficiarul are obligaia de acestea, alte taxe impuse de participante;
a prezenta n stand nsemnele organizatorul trgului; - Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
Romniei (stem, steag) i o - nchiriere spaiu de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz;
inscripie n care s expoziional - Fotografii cu standul, care s cuprind
menioneze stand realizat - Amenajare stand nsemnele Romniei (stem, steag) i inscripia
cu sprijinul Guvernului Utiliti necesare mentionat ;
Romniei, prin programul de desfurrii - Fotografii panoramice, cu standurile nvecinate
Internationalizare a afacerilor funcionalitii standului - Raport deplasare care s cuprind: numr de
IMM-urilor in limba romn n perioada expoziiei vizitatori specializai, denumirea firmelor
si englez (internet, curent, fr a contactate i ara de provenien, activiti
se limita la acestea) desfurate pe perioada evenimentului,
concluzii i aciuni preconizate post eveniment;
2. Participri individuale la Taxa de participare 15.000 - Contractul cu organizatorul misiunii (Camer de
misiuni economice organizate Comer, asociaie profesional, fara a se limita
n strintate la acestea)
- Programul misiunii
- Lista de contacte realizate, cu date de
identificare complete ale firmelor respective
- Ordin de deplasare al delegatuluifirmei
participante
- Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz
- Raport deplasare care s cuprind: activiti
desfurate pe perioada evenimentului,
concluzii i aciuni preconizate post eveniment,

1
Nr. Activitatea eligibil Cheltuieli eligibile Valoarea maxim a Documente justificative
crt finanrii pe
activiti - lei (n limba romn)
3. Crearea identitii vizuale a - Cheltuieli pentru execuie 5.000 - Contractul cu firma care realizeaz identitatea
unui operator economic romn manual, marc, sigl, slogan vizual, selectat pe baze competitive
(marc, sigl, slogan) - Certificatul de nregistrare din care reiese
activitatea societii care a executat
manualul/marca/slogan, dupa caz;
- Factura fiscal
- Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz)
- Procesul Verbal de receptie semnat cu
furnizorul care a executat
manualul/marca/slogan, dupa caz;
- Obtinerea inregistrarii marcii operatorilor
economici la OSIM ori la alt organism de
certificare international;
4. Realizarea unui site pe - Cheltuieli pentru realizare 10.000 - Contract cu firma care realizeaz site-
Internet/aplicaie pentru site/aplicaie pentru mobil ul/aplicaia, selectat pe baze competitive
mobil, pentru prezentarea - Certificatul de nregistrare din care reiese
activitii solicitantului i a activitatea societii care a executat site-
produselor promovate, n ul/aplicatie pentru mobil, dup caz;
limba romn i limba engleza - Factur fiscal
cu obligativitatea meninerii - Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
paginii active cel puin 1 an de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz)
de la data crerii - Adresa URL (linkul paginii web)
- Print screen dup pagina de pornire, certificat
pentru conformitate de ctre reprezentantul
legal al firmei beneficiare
- Procesul Verbal de receptie semnat cu
furnizorul care a executat site-ul/aplicatie
pentru mobil, dupa caz;
5. Participri la cursuri de - Taxe de participare pentru 5.000 - Contrac cu firma care organizeaz cursul, n
pregtire, n ar i/sau n salariaii solicitantului care s se precizeze perioada de desfurare a
strintate, n domeniul cursului i numrul de persoane participante sau
tehnicilor de promovare a contractele individuale, dupa caz;

2
Nr. Activitatea eligibil Cheltuieli eligibile Valoarea maxim a Documente justificative
crt finanrii pe
activiti - lei (n limba romn)
produselor/serviciilor pe noi - Certificatul de nregistrare din care reiese
piee activitatea societii care organizeaz cursul
sau dovada acreditrii acestuia de ctre un
organism internaional abilitat;
- Declaraie pe propria rspundere, semnat i
tampilat de mputernicitul legal al
beneficiarului privind evidena nominal a
salariailor participani la curs;
- Factur fiscal;
- Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz);
- Copie dup adeverinta/diploma/certificatul de
absolvire a cursului;
6. Documentare de pia - Cheltuieli pentru realizarea 10.000 - Contract cu firma care realizeaz
documentarului/studiului documentarele/, selectat pe baze
competitive, i dovada expertizei acesteia
(referine studii relevante);
- Certificatul de nregistrare din care reiese
activitatea societii care realizeaz
documentarul/studiul;
- Factura fiscal;
- Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz);
- Procesul Verbal de receptie semnat cu
furnizorul care a realizat documentarele de
pia);
- Studiul pe suport de hrtie i electronic;
7. Alte tipuri de activiti de - Cheltuieli pentru realizarea 10.000 - Comanda/contract;
promovare i susinere a urmtoarelor activiti: - Factura fiscala;
internaionalizrii materiale promoionale, - Dovada realizrii;
panouri publicitare, video - Documente de plat (dispoziii de plat, ordine
publicitar, precum i alte de plat, chitane, extrase de cont, dupa caz).
activiti de promovare i

3
Nr. Activitatea eligibil Cheltuieli eligibile Valoarea maxim a Documente justificative
crt finanrii pe
activiti - lei (n limba romn)
susinere a internaionalizrii
cu obligativitatea participrii
la una din activitile
menionate la pct. a) sau b)
de la Art 8 din prezenta
Hotrre.

ANEXA NR. 2 la Hotrre

CERERE-TIP ACORD DE PRINCIPIU PENTRU NSCRIEREA N PROGRAM


(Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul tip)

Subscrisa , avnd datele de identificare menionate la seciunea A, reprezentat prin dl/dna avnd
calitatea de mputernicit legal al societii, solicit acordarea alocaiei financiare nerambursabile n sum de ..lei reprezentnd
% (maximum 90%) din valoarea total a activitii/activitilor solicitate., din care aport propriu. (lei) n condiiile
prevederilor programului aprobat prin Hotrrea de Guvern nr. / 2017.

Completarea prezentei cereri de nscriere-declaraie pe proprie rspundere se face cu asumarea coninutului de ctre solicitant, care ia la
cunotin faptul c verificarea ulterioar a acestei cereri de nscriere-declaraie pe propria rspundere poate fi efectuat i de alte autoriti
competente, sub sanctiunea falsului in declaratiile publice.

SECIUNEA A: Prezentarea solicitantului

Denumirea societii comerciale...........


Adresa ., str. , nr., bl. ., et. , ap, jud. ...
Telefon: . Fax: E-mail: .....

4
Data nregistrrii societii comerciale...
Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrul comerului ....
Codul unic de nregistrare / Codul fiscal ....................................

Forma juridic (SRL, SA, cooperativ, dup caz)..


Capitalul social: ............. lei deinut de
- persoane fizice ............. %
- persoane juridice: . %

Obiectul principal de activitate: ..


Cod CAEN ..

Obiectul secundar de activitate pentru care se solicit finanarea:


Cod CAEN ....

- Anexez la prezenta urmtoarele documente1 :

a) certificat constatator, n original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng


Tribunalul unde este nregistrat societatea solicitant.
n certificat trebuie s se menioneze urmtoarele informaii: datele de identificare, codul
unic de nregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai ntreprinderii, domeniul de
activitate principal i toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale
ntreprinderii, data ultimei meniuni nscrise n registru i obiectul acesteia.

1
Se va nota cu "X" n dreptul fiecrui document numai dac acesta este cuprins n dosar.
Solicitantul nu este obligat s suporte nicio tax din partea nici unei persoane sau instituii care l ajut n completarea acestei cereri. Reprezentanii MMACA i ai structurii de
specialitate pot discuta cu solicitanii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis s completeze cererea n locul acestora.
MMACA nu i asum rspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dac acestea au fost semnate ca fiind incluse n cuprinsul acestuia.

5
b) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul
general consolidat, n original, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de
lucru
c) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul
local, n original, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

d) Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii


(Anexa nr 3 la Hotrre)
e) Declaraie pe propria rspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la
respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis (Anexa
nr 4 la la Hotrre)
f) mputernicirea semnat de reprezentantul legal al societii solicitante i copie a crii
de identitate a mputernicitului, n cazul n care o alt persoan dect aceasta semneaz
cererea tip de acord de principiu pentru nscrierea n program.
g) Calcul intreprindere unica (Anexa nr 5 la Hotrre)

6
SECIUNEA B: Prezentarea activitilor pentru care solicit finanare n cadrul Programului i valoarea solicitat, n limita a 50.000 LEI
fr TVA

Denumirea activitii Valoarea solicitat* (LEI fr TVA)

Participri individuale la trguri i


expoziii internaionale,
organizate n strintate, cu stand
propriu
*Beneficiarul are obligaia de a
.
prezenta n stand nsemnele
Romniei (stem, steag) i o
inscripie n care s menioneze
stand realizat cu sprijinul
Guvernului Romniei, prin
programul de Internationalizare a
afacerilor IMM-urilor in limba
romn si englez

participri individuale la
misiuni economice organizate
n strintate
crearea identitii vizuale a
unui operator economic romn
.
(marc, sigl, slogan)

realizarea unui site pe


Internet/aplicaie pentru
mobil, pentru prezentarea
activitii solicitantului i a

produselor promovate, n limba
romn i i limba engleza cu
obligativitatea meninerii
paginii active cel puin 1 an de
la data crerii

7
Denumirea activitii Valoarea solicitat* (LEI fr TVA)

participri la cursuri de
pregtire, n ar i/sau n
strintate, n domeniul
tehnicilor de promovare a
produselor/serviciilor pe noi
piee
Documentare de pia


Alte tipuri de activiti de
promovare i susinere a
internaionalizrii

Valoarea total estimat

* se va avea n vedere faptul c sumele decontate vor fi n limita valorii estimate pe fiecare subcapitol de cheltuial

8
SECIUNEA C: Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat/identificat cu actul de identitate seria ............, nr. ...........,


eliberat de ............. la data de .................., cu domiciliul n localitatea .................., str. ............. nr.
........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul ............., avnd funcia de .., n calitate de
mputernicit legal al societii ., declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere
sunt corecte i complete, iar societatea nu se afl n dificultate2, n sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.

neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform
legii, sub sanctiunea falsului in declaratiile publice.
Declar pe propria rspundere c activitile pentru care solicit finanarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de
finanare de la bugetul de stat sau orice alt tip de subvenie n cadrul altor programe/subprograme cu finanare nerambursabil, i c voi raporta
pe o perioada de 3 ani ctre MMACA efectele participrii la Program, conform Art. 20, alin. (13) din prezenta Hotrre.
Declar pe propria rspundere c n prezent desfor activitate de export:

2
ntreprindere n dificultate - o ntreprindere care se afl n cel puin una din situaiile urmtoare:
n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat (alta dect un IMM care exist de mai puin de 3 ani), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul su social
subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente
considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social subscris. n sensul
acestei dispoziii, "societate cu rspundere limitat" se refer n special la tipurile de societi menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi, de modificare a
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dac este
cazul, orice capital suplimentar;
n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru creanele societii (alta dect un IMM care exist de mai puin de 3
ani), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor acumulate, n sensul prezentei
dispoziii, "o societate comercial n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru creanele societii" se refer n special la acele tipuri de societi
menionate n anexa II la Directiva 2013/34/UE;
atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute n dreptul intern pentru ca o procedur colectiv de
insolven s fie deschis la cererea creditorilor si;
n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii a fost mai mare de 7,5; i (ii) capacitatea
de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA a fost sub 1,0

9
DA
NU:
De asemenea, declar pe propria rspundere c produsul/produsele pentru care solicit finanare prin participarea la activitile enumerate
la Seciunea B sunt fabricate n Romnia.

Totodat, m angajez ca societatea s in contabilitate separat, n cazul n care desfoar i activiti excluse de la aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.

Completarea3 prezentei cereri de nscriere-declaraie pe proprie rspundere se face cu asumarea coninutului de ctre solicitant, care ia la
cunotin faptul c verificarea ulterioar a acestei cereri de nscriere-declaraie pe propria rspundere poate fi efectuat i de alte autoriti
competente.

Data semnrii:

Reprezentantul societii (numele i prenumele, semntura)4.

(Sau acolo unde este cazul)

Reprezentantul ntreprinderii unice5 (numele i prenumele, semntura)........................

3
n cadrul Programului vor fi acceptate numai Cererile-tip de acord de principiu pentru nscrierea n program care sunt completate n mod corect, orice
modificare a coninutului acesteia fa de varianta transmis i publicat n Monitorul Oficial al Romniei atrgnd dup sine respingerea de la finanare.
4
Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de persoana mputernicit legal s reprezinte societatea
5
n sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, o ntreprindere unic include toate ntreprinderile ntre care exist cel puin una dintre relaiile urmtoare:
a) o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei alte ntreprinderi;
b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
c) o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi, n temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei
prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi,
majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii respective. ntreprinderile care ntrein, cu una sau mai multe ntreprinderi, relaiile la care se face
referire la lit. a)-d) sunt considerate ntreprinderi unice.

10
Anexa nr. 3 la Hotrre

DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Date de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii _______________________________________________________________________________
Adresa sediului social _______________________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
_______________________________________________________________________________
Numele i funcia
_______________________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii


Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii
solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr. 5 la Hotrre.
ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la Hotrre,
precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 5 la Hotrre, precum i a fielor adiionale care se
vor ataa la declaraie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii6

6
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Ordonana 27/2006

11
Exerciiul financiar de referin7
Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net Active totale (mii lei/mii )
salariai (mii lei/mii )

Important: Precizai dac, fa de exerciiul Nu


financiar anterior, datele financiare au Da (n acest caz se va completa i se
nregistrat modificri care determin va ataa o declaraie referitoare la exerciiul
ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie financiar anterior)
(respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere
mic, mijlocie sau mare).
Semntura ____________________________________________________
(numele i funcia mputernicitului legal al societii)

Completarea prezentei Declaraii se face cu asumarea coninutului de ctre solicitant, care ia la cunotin faptul c verificarea ulterioar a
acesteia poate fi efectuat i de alte autoriti competente, sub sanctiunea falsului in declaratiile publice.

Data ntocmirii ...........................

7
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile
financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i
activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

12
ANEXA NR. 4 la Hotrre

Declaraie
pe propria rspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul
de minimis admis

Subsemnatul/a ................................................................, posesor al BI/CI seria....... nr. ............., eliberat de


..............., la data de .................., cu domiciliul n localitatea ...................., str. ............. nr. .....,
bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul ............., n calitate de acionar majoritar, declar pe propria rspundere c toate
informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete.
Declar pe propria rspundere c activitile pentru care solicit finanarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanare de
la bugetul de stat sau orice alt tip de subvenie n cadrul altor programe/subprograme cu finanare nerambursabil.
De asemenea, declar pe propria rspundere c pn la data nscrierii, societatea/ntreprinderea unic8..........................................:
nu a beneficiat de ajutor de stat i de ajutoare de minimis;
a beneficiat, n conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/24.12.2013, cu modificrile i completrile

8
n sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor
de minimis, o ntreprindere unic include toate ntreprinderile ntre care exist cel puin una dintre relaiile urmtoare:
a) o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei alte ntreprinderi;
b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
c) o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi, n temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei
prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi,
majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii respective. ntreprinderile care ntrein, cu una sau mai multe ntreprinderi, relaiile la care se face
referire la lit. a)-d) sunt considerate ntreprinderi unice.

13
ulterioare, n ultimii 2 ani fiscali i n anul fiscal n curs, de o valoare cumulat9 de
ajutoare de stat i de minimis:
-LEI-
Nr. Anul acordrii Forma Instituia Programul prin Valoarea
Crt. ajutorului ajutorului finanatoare care a ajutoarelor
beneficiat de acordate
finanare

TOTAL

nu va beneficia de finanare de la ali furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea acelorai categorii de cheltuieli eligibile.

B. Declar pe propria rspundere c:

ntreprinderea nu se afl n procedur de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare,
insolven sau administrare special.
ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege.
ntreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale10.
ntreprinderea nu se afl n dificultate, n conformitate cu prevederile Comunicrii Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul
de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate, publicat n JOUE nr. C 244/2004.

9
Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 valoarea cumulat din surse ale statului, autoritilor locale sau din surse comunitare ale ajutoarelor de minimis
acordate unei societi sau ntreprinderi unice, nu trebuie s depeasc, n ultimii 2 ani fiscali i n anul fiscal n curs, echivalentul n lei a 200.000 Euro, respectiv a 100.000
Euro, n cazul operatorilor economici care efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau contra cost.
3
n cadrul Programului vor fi acceptate numai Cererile-tip de acord de principiu pentru finanare care sunt completate n mod corect, orice modificare a coninutului acesteia
fa de varianta transmis i publicat n Monitorul Oficial al Romniei atrgnd dup sine respingerea de la finanare.
10
Ajutor ilegal nseamn un ajutor de stat nou, pus n aplicare cu nclcarea condiiilor prevzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; n conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat,
orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei i puse n aplicare numai dup autorizarea lor de ctre Comisie; ntruct, pentru a asigura respectarea
articolului 93 din tratat, n special a obligaiei de notificare i a clauzei suspensive prevzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie s examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

14
mpotriva ntreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise,
acestea au fost executate.

C. Declar pe propria rspundere c:


Societatea deine un site pentru prezentarea activitii i a produselor sau serviciilor
promovate;
Societatea NU deine un site pentru prezentarea activitii i a produselor sau
serviciilor promovate

Completarea prezentei Declaraii se face cu asumarea coninutului de ctre solicitant, care ia la cunotin faptul c verificarea ulterioar a
acesteia poate fi efectuat i de alte autoriti competente, sub sanctiunea falsului in declaratiile publice.

Semntur:
Data:

15
Anexa nr. 5 la Hotrre
CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate

Seciunile care trebuie incluse, dup caz:


- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate

Perioada de referin - anul 2016


Numrul mediu Cifra de afaceri Total active
anual de salariai anual net (mii lei/ mii )
( mii lei/ mii )
1. Datele11 ntreprinderii
solicitante sau din
situaiile financiare
anuale consolidate (se vor
introduce datele din
tabelul B1 din seciunea
B12 )
2. Datele cumulate1 n
mod proporional ale
tuturor ntreprinderilor
partenere, dac este
cazul (se vor introduce
datele din seciunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor ntreprinderilor

11
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare
anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se
determin i se declar pe propria rspundere.
12
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza
situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.

16
legate1 (dac exist) -
dac nu au fost deja
incluse prin consolidare la
pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din
tabelul B2 din seciunea
B)

TOTAL

Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din Anexa nr.
3 la Hotrre.

Seciunea A

NTREPRINDERI PARTENERE
Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a
ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile
financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos.

1. Date de identificare i date financiare preliminare

Tabelul A.1
ntreprinderea partener Date de identificare Numrul Cifra de Active
Numele sau Adresa Cod unic de Numele i mediu afaceri totale
denumirea sediului nregistrare prenumele anual de anual net ( mii
ntreprinderii social Preedintelui salariai (mii lei/mii lei/mii )
Consiliului de )
administraie,
Director
General sau
echivalent
1.

17
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Total

NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care
ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
(referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug
n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n
situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru
ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

FIA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a ntreprinderii

Denumirea ntreprinderii _____________________________________________________________


Adresa sediului social ___________________________________________________________________
Codul unic de nregistrare ___________________________________________________________
Numele, prenumele i funcia_______________________________________________________
Preedintelui Consiliului de administraie, Directorului general sau echivalent

18
2. Date referitoare la ntreprinderea legat
Perioada de referin - anul 2016
Numrul mediu Cifra de afaceri Active totale2
anual de salariai1 anual net (mii lei/ mii )
(mii lei/mii )
Total

NOT:
Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent
de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor
legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga fia ntreprinderii legate
pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.

3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut13 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se stabilete legtura de
parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi:
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii
solicitante (sau n ntreprinderea legat)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face
referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 2.

1
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
2
Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans
13Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai
ntreprindere partener

19
Tabelul de parteneriat A.2
Procent Numrul mediu Cifra de afaceri Active totale3 (mii
anual de salariai anual net (mii lei/ mii )
lei/mii )
Valoare rezultat n
urma aplicrii celui
mai mare procent la
datele introduse n
tabelul de la pct. 1.
Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.

Seciunea B

NTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii:
Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei
alte ntreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse
n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate
dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat
imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare14.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

14
Definiia ntreprinderii legate din Ordonana de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii .

20
Tabelul B1
Numrul mediu Cifra de afaceri anual Active totale
anual de salariai15 net (mii lei/ mii )
(mii lei/ mii )
Total

Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi
partenere sau legate.

Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare


ntreprinderea legat Adresa sediului social Cod unic de Numele i prenumele
(denumire/date de nregistrare preedintelui
identificare) consiliului de
administraie,
director general sau
echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

NOT:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt
considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea
A.

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind legtura dintre
ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

15
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

21
Tabelul B2
ntreprinderea Numrul mediu anual Cifra de afaceri Active totale
numrul: de salariai anual net (mii lei/ mii )
(mii lei/ mii )
1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)

Total
*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.

NOT
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi
partenere sau legate (privind ntreprinderile legate)

mputernicit legal al societii 16

Numele...........................................................
Funcia:..........
Semntura ......................................................
Data semnrii:........

6
Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan(reprezentant legal sau mputernicit)

22
FIA
privind legtura dintre ntreprinderi nr. .............. din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii ________________________________________________________________________________
Adresa sediului social ________________________________________________________________________________
Codul unic de nregistrare ________________________________________________________________________________
Numele, prenumele i funcia ________________________________________________________________________________
Preedintelui consiliului de administraie, Directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la ntreprindere

Perioada de referin -2016


Numrul mediu Cifra de afaceri Active totale
anual de salariai7 anual net (mii lei/ mii )
(mii lei/ mii )
Total

Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.

NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora,
consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate,
situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente
acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A.

mputernicit legal al societii8

Numele...........................................................
Funcia:..........
Semntura ......................................................
Data semnrii:........

7
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate
8
Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

23
ANEXA 6 la Hotrre

ACORD DE FINANARE nr.______________


privind furnizarea ajutorului de minimis17

ntre:

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMER I ANTREPRENORIAT (MMACA), reprezentat prin


______________________________________, funcia........................, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, tel:
, fax: .., N CALITATE DE FURNIZOR DE AJUTOR DE MINIMIS

SC.......................................................................................................... (denumirea societii beneficiare, adresa,


telefon, fax, numrul de ordine din Registrul Comerului, codul de identificare fiscal), reprezentat prin
domnul/doamna........................................, avnd calitatea de mputernicit legal al societii si funcia de ....................., n
calitate de BENEFICIAR DE AJUTOR DE MINIMIS

s-a ncheiat prezentul acord de finanare, pentru acordarea de ajutor de minimis, in sum total de . lei (reprezentnd
euro, pentru finanarea urmtoarelor activiti i a cheltuielilor aferente acestora:

Valoarea finanrii aprobate (LEI fr


Denumirea activitii
TVA)*

17
n conformitate cu Regulamentul UE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat n
Jurnalul Oficial al UE din 24.12.2013 i Ordonana de Urgen 77/2014 (cap VI-X)

24
Valoarea finanrii aprobate (LEI fr
Denumirea activitii
TVA)*
Participri individuale la trguri i
expoziii internaionale,
organizate n strintate, cu stand
propriu
*Beneficiarul are obligaia de a
prezenta n stand nsemnele .
Romniei (stem, steag) i o
inscripie n care s menioneze
stand realizat cu sprijinul
Guvernului Romniei, prin
programul de Internationalizare a
afacerilor IMM-urilor in limba
romn si englez

participri individuale la
misiuni economice
organizate n strintate
crearea identitii vizuale a
unui operator economic .
romn (marc, sigl, slogan)
realizarea unui site pe
Internet/aplicaie pentru
mobil, pentru prezentarea
activitii solicitantului i a

produselor promovate, n
limba romn i i limba
engleza cu obligativitatea
meninerii paginii active cel
puin 1 an de la data crerii

25
Valoarea finanrii aprobate (LEI fr
Denumirea activitii
TVA)*

participri la cursuri de
pregtire, n ar i/sau n
strintate, n domeniul
tehnicilor de promovare a
produselor/serviciilor pe noi
piee
Documentare de pia


Alte tipuri de activiti de
promovare i susinere a
internaionalizrii

Valoarea total aprobat

I. Obiectul contractului

ART. 1
Obiectul contractului l reprezint ajutorul financiar nerambursabil acordat, n baza cererii de finanare i a documentaiei anexe,
de la bugetul de stat, prin Programul de susinere a internaionalizrii operatorilor economici romni, pentru perioada 2017-2020,
denumit n continuare Program, gestionat de MMACA

26
ART. 2
Beneficiarul poate primi ajutorul financiar nerambursabil n valoare de maxim ................ lei n termenii i n condiiile stipulate
n prezentul contract i n HOTRREA privind implementarea Programului de susinere a internaionalizrii operatorilor
economici romni, pentru perioada 2017-2020

II. Durata contractului

ART. 3
Durata de executare a contractului este de 31 decembrie a anului n care se acord finanarea.

ART. 4
Termenul-limit pentru efectuarea activitilor prevzute n Notificarea anexa la prezentul contract de finanare i de depunere a
Cererii-tip de eliberare a alocaiei financiare nerambursabile, pentru toate activitile este 10 decembrie a anului n care se acord
finanarea.

III. Finanare

ART. 5
Prin Program, beneficiarul eligibil primete o alocaie financiar nerambursabil (AFN) de maximum 90% din valoarea total a
cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei.
Valoarea contractului de finanare este de......................... lei, reprezentnd..............% din valoarea cheltuielilor eligibile
aprobate prin Notificarea anex la prezentul contract.

IV. Modalitile de plat

ART. 6
Beneficiarii programului trebuie s deschid cont curent la instituia de credit partener pentru derularea operaiunilor de ncasri
i pli. Aportul propriu n numerar al beneficiarului va fi vrsat n contul curent deschis la instituia de credit partener. Sumele
reprezentnd AFN vor fi eliberate dup achitarea integral a tuturor cheltuielilor.

ART. 7
Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise naintea ncheierii prezentului contract nu sunt eligibile

27
ART. 8

Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 7 la prezenta Hotrre), pe care beneficiarul o depune spre
aprobare la MMACA , nsoit de documentele justificative i Formularul de decont aferent anului n care s-a facut solicitarea (anexa
nr. 8 la prezenta Hotrre).

V. Drepturi i obligaii

ART. 9
Furnizorul de ajutor de minimis:
a) va asigura finanarea proiectului n condiiile contractului i n limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse n bugetul
anual al acestuia;
b) nu poate acorda plata AFN parial sau n avans;
c) va monitoriza ndeplinirea etapelor prevzute n contract i n procedura de implementare a Programului pana la 31 decembrie a
anului n care se acord finanarea.

ART. 10
Beneficiarul:
a) va pune la dispoziia MMACA toate documentele prevzute de procedur. Furnizorul de ajutor de minimis poate cere
suplimentar informaii i documente n legtur cu procedura ce trebuie furnizate n cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
b) este obligat s raporteze efectele participrii la Program pentru o perioad de 2 ani, ncepnd cu anul urmtor acordrii AFN
prin completarea i transmiterea formularului de raportare tehnic (Anexa nr.9 la procedura de implementare a Programului);
c)trebuie s coreleze cheltuielile efectuate cu activitile autorizate pentru care solicit finanare, n conformitate cu codul CAEN
pentru care a primit acordul de principiu pentru finantare;
d) achiziioneze serviciile eligibile n condiii de pia, respectiv s ntocmeasc un dosar de achiziie, acolo unde este cazul, care
s cuprind: cereri de ofert (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie s cuprind i datele de identificare ale ofertantului),
un proces verbal de receptive semnat de reprezentantul legal al ntreprinderii prin care s fie justificat alegerea ofertei
ctigtoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, facturile de achiziie i dovada achitrii integrale;
e) trebuie s deschid cont curent pentru derularea operaiunilor de ncasri i pli, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, la
instituia de credit partener pentru implementarea programului;
f) nu poate schimba la achiziionare activele sau destinaia acestora, pentru care a primit notificare privind acordul de principiu
pentru finanare;
g) este obligat s respecte toate condiiile prevzute n procedura de implementare a programului.

28
VI. Rspunderea contractual

ART. 11
Furnizorul de ajutor de minimis nu rspunde, n nicio situaie i pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de
serviciile achiziionate n cadrul programului pe tot parcursul derulrii contractului i nici nu poate accepta vreo pretenie de
compensare sau cerere de plat legate de aceste situaii.

ART. 12
n cazul n care prin bugetul de stat nu se acoper sumele necesare finanrii proiectului, furnizorul de ajutor de minimis este
exonerat de orice rspundere.

ART. 13
Furnizorul de ajutor de minimis este exonerat de orice rspundere asociat oricrei pretenii sau aciuni cauzate de nclcarea
regulilor, reglementrilor sau legislaiei de ctre beneficiar, angajaii acestuia, ori de persoanele care rspund de aceti angajai,
precum i urmare a nclcrii drepturilor aparinnd terelor pri.

ART. 14
Reprezentanii Ministerului au dreptul s verifice att la sediul operatorilor economici, ct i la cel al furnizorilor veridicitatea i
conformitatea declaraiilor, activitilor i cheltuielilor fcute n cadrul Programului. Beneficiarul alocaiei trebuie s accepte i s
faciliteze controlul reprezentanilor Ministerului asupra utilizrii alocaiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

ART. 15
n cazul n care, n urma controalelor efectuate de reprezentanii Ministerului sau la sesizarea organelor de control abilitate ale
statului se constat c beneficiarii au fcut declaraii incomplete i/sau neconforme cu realitatea pentru a obine alocaia financiar
nerambursabil acetia au obligaia de a rambursa sumele primite, cu dobnzile i penalitile aferente, calculate la data constatrii.

ART. 16
Beneficiarul i asum responsabilitatea n faa terelor pri, inclusiv rspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate
de acesta n limita derulrii contractului. Contractul angajeaz rspunderea solidar a beneficiarului i succesorilor si pe de o parte,
iar pe de alt parte, a administratorului i succesorilor acestuia.

29
VII. Conflict de interese

ART. 17
Beneficiarul se angajeaz s ia toate msurile necesare pentru a evita conflictele de interese i va informa imediat furnizorul
de ajutor de minimis despre orice situaie care cauzeaz sau ar putea cauza un asemenea conflict. MMACA poate refuza plata AFN, n
situaia identificrii unor legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre personalul implicat n
implementarea Programului, rudele acestora i ofertani, n situaia cnd ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n
dou firme participante pentru acelai tip de achiziie n cadrul achiziiilor realizate de solicitanii privai ai fondurilor
nerambursabile sau n situaia n care exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i personalul implicat n
implementarea Programului.

VIII. Clauza de confidenialitate

ART. 18
n nelesul prezentului contract, informaii confideniale sau secrete includ datele referitoare la informaiile prevzute n
situaiile financiare ale beneficiarului, aa cum sunt ele prezentate n documentele contabile depuse.

ART. 19
Prile se oblig s nu dezvluie pe durata contractului i s nu utilizeze vreo informaie confidenial sau secret obinut pe
parcursul contractului n legtur cu cealalt parte.

ART. 20
Prile convin c termenele i clauzele prezentului contract sunt confideniale, fiecare dintre pri obligndu-se s nu transmit
terilor documente, date sau informaii rezultate din derularea acestuia, cu excepia cazului n care informaiile sunt furnizate
organelor abilitate ale statului n exercitarea atribuiilor ce le revin.

ART. 21
Prile vor lua msurile care se impun pentru respectarea de ctre personalul propriu a prevederilor art. 19 i 20.

IX. Modificarea contractului

ART. 22
Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiional, semnat de ambele pri, care face parte integrant din contract.

30
ART. 23
Valoarea total a contractului poate fi modificat de ctre Furnizorul ajutorului de minimis, dar numai n sensul diminurii, n
cazul constatrii nerespectrii de ctre beneficiar a clauzelor contractului sau n cazul solicitrii exprese a beneficiarului.

X. ncetarea contractului

ART. 24
Contractul nceteaz de drept la termenul prevzut n cap. II art. 3.

ART. 25
Contractul poate nceta prin reziliere la iniiativa Furnizorului de ajutor de minimis, fr acordarea niciunui preaviz, fr a plti
niciun fel de compensaie i fr nicio alt formalitate, atunci cnd beneficiarul:
a) nu i ndeplinete oricare dintre obligaiile asumate prin contract sau prevzute n Procedura de implementare aProgramului
de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
b) este declarat insolvabil, intr n reorganizare judiciar sau n stare de insolvabilitate;
c) a fcut declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prevzut n contract sau furnizeaz rapoarte ce nu reprezint
realitatea;
d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n legtur cu activitatea/activitatile pentru care solicita finantare,
stabilite printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
e) nu transmite/depune la MMACA pn la data de cererea-tip de eliberare a alocaiei financiare nerambursabile prevzut
n anexa nr. 7 la procedur;
f) nu transmite/depune la MMACA pn la data de . cererea-tip de renunare total/parial la finanare, prevzut n anexa
nr. 10 la procedur.

ART. 26
Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat
n cadrul oricrui Program finanat de la bugetul de stat/fonduri structurale administrate de MMACA, pe o perioad de 3 ani de la data
constatrii nendeplinirii condiiilor care au condus la ncetarea contractului i la restituirea de ctre beneficiar n ntregime a
sumelor de care a beneficiat, cu dobnzile i penalitile aferente, datorate de la data plii pn la data recuperrii sau a
rambursrii.

31
XI. Cesiune

ART.27
Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanele sau obligaiile rezultnd din acesta n
favoarea sau n sarcina unei tere pri.

XII. Rezolvarea i soluionarea litigiilor

ART. 28
Prezentul contract se supune legislaiei romneti.

ART. 29
Eventualele litigii ivite n legtur cu prezentul contract vor fi soluionate pe cale amiabil.
n cazul n care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluionare instanei judectoreti competente.

XIII. Fora major

ART. 30
Fora major exonereaz prile de rspundere n cazul imposibilitii derulrii contractului, executrii necorespunztoare sau cu
ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract.

ART. 31
Prin for major se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil ori insurmontabil, aprut dup ncheierea
contractului, care mpiedic prile s i execute obligaiile asumate.

ART. 32
Cazurile de for major vor fi certificate de ctre Camera de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Bucureti, n
condiiile legii.

ART. 33
Partea care invoc for major este obligat s notifice celeilalte pri n termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandat,
existena i data de ncepere a evenimentului sau mprejurrile considerate ca for major, fiind obligat s ia toate msurile
posibile pentru limitarea consecinelor produse de un asemenea caz.

32
XIV. Dispoziii finale

ART. 34
Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar lui.
Din momentul semnrii prezentului contract sumele nu se mai pot muta ori modifica de la un capitol de cheltuial la cellalt.

ART. 35
Prezentul contract se completeaz cu prevederile procedurii de implementare a Procedurii de implementare a Programului de
sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. .................
Prezentul contract face parte integrant i este Anex la Procedura de implementare a Programului de sustinere a
internationalizarii operatorilor economici romani.
Prezentul contract a fost ncheiat n 3 exemplare originale, dou exemplare pentru furnizorul de ajutor de minimis i un exemplar
pentru beneficiar, avnd aceeai valoare fiecare, semnate de reprezentanii legali ai celor dou pri contractante. Prezentul acord
de finanare va fi semnat de mputernicitul legal al societii i depus, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare, n original, la sediul
ministerului din Calea Victoriei nr. 152, Bucureti.

FURNIZOR BENEFICIAR
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, SC..............................
COMER I ANTREPRENORIAT
Reprezentat prin mputernicitul legal
Reprezentat prin______________ dl/dna____________
Funcia ___________________
Funcia ___________________

33
Anexa la contractul de finanare
Numrul
Notificrii..
Data..

NOTIFICARE PRIVIND
ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANARE

DESTINATAR:
Denumirea agentului economic.

Data nregistrrii .

Nr. de ordine n Registrul Comerului .

Codul unic de nregistrare

Sediul/Adresa

Tel/Fax...

V notificm prin prezenta acordul de principiu pentru finanarea urmtoarelor activiti i cheltuieli aferente acestora:

34
Valoarea finanrii aprobate de
Denumirea activitii
principiu (LEI fr TVA)*
Participri individuale la trguri i
expoziii internaionale,
organizate n strintate, cu stand
propriu
*Beneficiarul are obligaia de a
prezenta n stand nsemnele .
Romniei (stem, steag) i o
inscripie n care s menioneze
stand realizat cu sprijinul
Guvernului Romniei, prin
programul de Internationalizare a
afacerilor IMM-urilor in limba
romn si englez

participri individuale la
misiuni economice
organizate n strintate
crearea identitii vizuale a
unui operator economic .
romn (marc, sigl, slogan)
realizarea unui site pe
Internet/aplicaie pentru
mobil, pentru prezentarea
activitii solicitantului i a

produselor promovate, n
limba romn i i limba
engleza cu obligativitatea
meninerii paginii active cel
puin 1 an de la data crerii

35
Valoarea finanrii aprobate de
Denumirea activitii
principiu (LEI fr TVA)*

participri la cursuri de
pregtire, n ar i/sau n
strintate, n domeniul
tehnicilor de promovare a
produselor/serviciilor pe noi
piee
Documentare de pia


Alte tipuri de activiti de
promovare i susinere a
internaionalizrii

Valoarea total a finanrii aprobate de principiu

Prezenta procedur instituie o schem transparent de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis n cadrul Programului se
va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea
art. 107 i 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L529/2013. Pragul maxim al
ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedeni i anul
fiscal n curs), fie din surse publice naionale, fie din surse comunitare, este n valoare total de 200.000 Euro, echivalentul n lei.

Valoarea total a AFN aprobate de principiu este de .................................lei reprezentnd ..............% din total valoare
cheltuieli eligibile.

Coordonator UIP ..
Semntura

36
ANEXA NR. 7 la Hotrre

CERERE-TIP

DE ELIBERARE A ALOCAIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

Subscrisa avnd datele de identificare menionate mai jos, reprezentat prin domnul/doamna
................, avnd funcia de .., n calitate de mputernicit legal al societii,
identificat/identificat cu actul de identitate seria . nr. . eliberat de .. la data de .., cu domiciliul
n localitatea . str. ...., nr. .., bl. ., sc. ., ap. .., sectorul/judeul, cod
potal. , pe baza Acordului de Finantare nr._____________ privind furnizarea ajutorului de minimis, solicit eliberarea
alocaiei financiare nerambursabile n condiiile prevederilor Programului aprobat prin Hotrrea de Guvern nr. / 2017.

Denumirea societii comerciale .......................


Data nregistrrii ....................
Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerului ..............
Codul unic de nregistrare ..................
Sediul/Adresa............
Telefon.Fax..E-mail.................
Cont bancar.......................deschis la Banca...................................................................
Nr. Notificrii privind Acordul de principiu pentru finanare .....................

Anexez la prezenta formularul de decont conform Anexei 8 la Hotrre, precum i documentele justificative prevzute n Anexa 1 la
Hotrre, n original i n copie, n ordinea activitilor i documentelor justificative completate n formularul de decont.

Semntura autorizat i tampila solicitantului Funcia: .

Data semnrii:

Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de persoana mputernicit legal s reprezinte societatea

37
ANEXA NR. 8 la Hotrre

- FORMULAR DE DECONT18) -

Societatea comercial solicitant .... Data: ..

Valoarea
Denumirea activitii Tipul de cheltuial pentru care se acord finanare finanrii (LEI
fr TVA)

1. participri individuale
la trguri i expoziii taxe obligatorii cum sunt taxele de participare,

internaionale, de nscriere n catalog, asigurare, fr a se .
organizate n strintate, limita la acestea, alte taxe impuse de
cu stand propriu organizatorul trgului
*
Beneficiarul are .
nchiriere stand
obligaia de a prezenta
n stand nsemnele .
Amenajare stand
Romniei (stem, steag) .
i o inscripie n care s Utiliti necesare desfurrii funcionalitii
menioneze stand standului n perioada expoziiei (internet,
realizat cu sprijinul curent, fr a se limita la acestea)
Guvernului Romniei in .
TOTAL
limba romn si englez
Denumire trg/expoziie ..
Denumire organizator...

2. participri individuale
tax de participare .
la misiuni economice TOTAL

18)
la prezentul decont se vor anexa: lista documentelor justificative n ordinea activitilor prezentate n decont, precum i documentele justificative n original i n copie in
conformitate cu Anexa 1 la Hotrre

38
Valoarea
Denumirea activitii Tipul de cheltuial pentru care se acord finanare finanrii (LEI
fr TVA)
organizate n strintate Denumire misiune economica: .
Denumire organizator:

3. crearea identitii Cheltuieli pentru execuie manual, marc,


vizuale a unui operator

sigl, slogan
.
economic romn (marc,
TOTAL .
sigl, slogan)

Denumire furnizor
4. realizarea unui site pe Cheltuieli pentru realizare site/aplicaie pentru
Internet/aplicaie pentru

mobil

mobil, pentru
TOTAL
prezentarea activitii
solicitantului i a
produselor promovate, n
limba romn i cel puin Denumire furnizor
ntr-o limb de circulaie
internaional
5. participri la cursuri de Tax de participare pentru salariaii
pregtire, n ar i/sau

solicitantului
n strintate, n
domeniul tehnicilor de Denumire i tematica curs
promovare a Denumire furnizor de instruire
produselor/serviciilor pe
noi piee
6. Documentare de pia Cheltuieli pentru realizarea documentarului

TOTAL

Denumire furnizor

39
Valoarea
Denumirea activitii Tipul de cheltuial pentru care se acord finanare finanrii (LEI
fr TVA)

7. Alte tipuri de activiti Cheltuieli pentru realizarea urmtoarelor


de promovare i susinere

activitii: materiale promoionale, panouri
a internaionalizrii publicitare, video publicitar, precum i alte
activiti de promovare i susinere a
internaionalizrii cu obligativitatea susinerii
activitilor a) si b) de la Art 8

TOTAL

Denumire furnizor

Valoarea total a finanrii aprobate

LEI19)
20)
Activitatea Obiectul Nr. Data Valoarea facturii Document de plat
facturii Facturii facturii -LEI- Felul Nr. Data Valoarea LEI-
Cu TVA Fr TVA documentului Cu TVA Fr TVA
1.
2.
3.
.....
Total:

Semntura autorizat i tampila soliciatantului4) Funcia

19)
pentru plile efectuate n valut, conversia se face utiliznd cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ziua efecturii plii de ctre beneficiar
20)
conform cheltuielilor eligibile prevzute n Anexa 1 la Procedur
4)
Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de persoana mputernicit legal s reprezinte societatea

40
ANEXA NR.9 la Hotrre

FORMULAR DE RAPORTARE TEHNIC*


pentru
Programul de susinere a internaionalizrii operatorilor
economici romni, pentru perioada 2017-2020

Perioada pentru raportare: anul .............

Datele de identificare a societii :


Denumirea societii comerciale ...
Adresa. ...
Telefon:. Fax: E-mail.
Data nregistrrii societii comerciale ..
Numrul de nmatriculare n Registrul comerului ..
Codul unic de nregistrare
Acordul de finantare nr.______________ privind furnizarea ajutorului de minimis
Date de raportare tehnic:

Informatii An0 An1 An2


Cifra de afaceri
Profitul brut
Valoarea absolut a exportului
realizat
Ponderea valorii exportului n total
cifr de afaceri
Numrul mediu scriptic anual de
personal
Vizite n Romnia ale partenerilor
de afaceri contactai n timpul
misiunii/trgului

Total .............................. lei , din care ajutor de stat ................... lei ;

41
Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat/identificat cu actul de identitate seria ............, nr.
..........., eliberat de ............. la data de .................., cu domiciliul n localitatea .................., str.
............. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul ............., n calitate de mputernicit
legal al societii ..., declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezentul
formular sunt corecte i complete.

Completarea prezentei declaraii pe proprie rspundere se face cu asumarea coninutului de ctre solicitant, care ia la cunotin faptul c
verificarea ulterioar a acestei declaraii pe propria rspundere poate fi efectuat i de alte autoriti competente, sub sanctiunea falsului in
declaratiile publice.

Semntura autorizat i tampila solicitantului21* Funcia: ..


Data semnrii: .

ANEXA NR. 10 la Hotrre

CERERE-TIP
de renuntare la finanarea pentru care exist acord de principiu

(se completeaz n cazul modificrii uneia dintre condiiile n care s-a obinut acordul de principiu asupra finanrii)

Subsemnatul (a), identificat () cu B.I./C.I. serianr.eliberat la data de.., cu


domiciliul n localitateastr........nr.bl.scap.sectorul/judeul., n calitate de
mputernicit legal al societii ., declar pe propria rspundere c renun la finanarea n valoare de ............lei,
pentru care am primit acordul de principiu al MMACA................ notificare nr...

SECIUNEA A Prezentarea solicitantului

Denumirea operatorului economic .............

transmiterea formularului este obligatorie pentru toi beneficiarii de alocaii financiare nerambursabile n cadrul prezentului program, pentru o perioad de 2 ani, ncepnd cu
anul urmtor acordrii alocaiei financiare de ctre MMACA.
21
* Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de persoana mputernicit legal s reprezinte societatea

42
Adresa.........

Telefon.FaxE-mail..Cod potal........

Data nregistrrii .........

Nr. de ordine n Registrul Comerului ...........

Codul unic de nregistrare............

Nr. Acord de finanare.......

Nr. Notificare ..

Valoarea total pentru care se solicit renunarea la finanare .......

mputernicitul solicitantului

Numele........................................................... Funcia:..........
Semntura ......................................................
Data semnrii:........

43
ANEXA NR. 11 la Hotrre

I.
SCRISOARE DE NTIINARE A RESPINGERII NSCRIERII N PROGRAM

DESTINATAR: Societatea
Adresa:
Data nregistrrii societii comerciale:
Numr de ordine in Registrul Comerului:
Codul unic de nregistrare:
Codul fiscal:

Ca urmare a Procesului Verbal al Comisiei pentru selectarea operatorilor economici nrv ntiinm prin prezenta c
societatea . a fost declarat neeligibil s participe n Programul de susinere a internaionalizrii operatorilor economici
romni, pentru perioada 2017-2020 din urmtoarele motive (se completeaz dup caz):

..

Preedinte Comisia pentru selectarea operatorilor economici


Nume/ Semntura

Data

44
II.

SCRISOARE DE NTIINARE
A
RESPINGERII CERERII TIP ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANARE

DESTINATAR: Societatea
Adresa:
Data nregistrrii societii comerciale:
Numr de ordine in Registrul Comerului:
Codul unic de nregistrare:
Codul fiscal:

Ca urmare a evalurii documentelor aferente Cererii-tip de eliberare a Alocaiei Financiare Nerambursabile nrv
ntiinm prin prezenta c urmtoarele cheltuieli nu sunt eligibile conform cerinelor din Anexa 1 la Hotrre:

..

Coordonator UIP/ Responsabil


Nume/ Semntura

Data:

45
III.
SCRISOARE DE NTIINARE
A
RESPINGERII ELIBERRII ALOCAIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

DESTINATAR: Societatea
Adresa:
Data nregistrrii societii comerciale:
Numr de ordine in Registrul Comerului:
Codul unic de nregistrare:
Codul fiscal:

Ca urmare a evalurii documentelor aferente decontrii, depuse prin Formularul de decont nr, v ntiinm prin
prezenta c nu au fost prezentate documente justificative pentru urmtoarele cheltuieli

n acest moment, alocaia finaciar nerambusabil nu poate fi acordat.

n cazul n care n termen de 5 zile lucrtoare nu finalizai completarea dosarului de decont, se vor pli doar cheltuielile cu documente
justificative corecte i complete.

Coordonator UIP/ Responsabil


Nume/ Semntura

Data:

46