Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

________________________________________
CUI: _______________
loc. ____________________, str. _________________, nr.
Tel. _______________
Nr. ______ / ____________

ADEVERIN

Prin prezenta se atest faptul c d-l/d-na _____________________________________________,


domiciliat() n __________________________, str. ______________________________, nr. __________,
bl. __________, sc. __________, ap. __________, sect. __________, jud. __________________________,
posesor al BI/CI seria ____, nr. __________, CNP ____________________, a fost angajatul(a) societii
__________________________________________________________________, CUI _______________,
cu sediul social n _______________________________________________________, n baza contractului
individual de munc cu norm ntreag / cu timp parial de ____ ore / __________, ncheiat pe durat
determinat / nedeterminat, nregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc Arad cu nr. ________ /
____________, n funcia/meseria de _______________________________________________________.
Pe durata executrii contractului individual de munc au intervenit urmtoarele mutaii (ncheierea,
modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc):
Salariul de baz, Nr. i data
inclusiv sporurile actului pe baza
Nr. Data
Mutaia intervenit Meseria / Funcia care intr n cruia se face
crt. modificrii
calculul punctajului nscrierea i
mediu anual temeiul legal

ncepnd cu data de ____________ contractul individual de munc al domnului(ei) a ncetat n


baza prevederilor art. ____, alin. ____, lit. ____ din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, modificat i
completat.
n perioada lucrat a avut ____ zile de absene nemotivate i ____ zile concediu fr plat.
n perioada de la ____________ pn la ____________ a lucrat n grupa (I sau II de munc),
poziia nr. ______ din anexa la Ordinul nr. ______ din ____________ al ministrului ___________________,
n total ____ ani ____ luni ____ zile (________________________________________________________).

Reprezentant legal, Intocmit,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC ARAD


Nr. ______ / ____________
n baza documentelor depuse de angajator la ITM, n temeiul prevederilor Legii nr. 130/1999, republicat, se
certific valabilitatea nscrierilor din prezenta adeverin pentru stabilirea vechimii n munc.

Inspector ef Inspector ef Adjunct Coord. Comp.CCMMRM.


Ecaterina Isac Daniel Srb Gligor Radu Gorban