Sunteți pe pagina 1din 4

6.

Determinarea pragului de minim de rentabilitate

Cladirea are o suprafata totala de 50 mp

Bunuri imobile :

1. Cladire 50 mp

Bunuri mobile:

2. Masina de transport (2x 152.396 RON)

Bunuri :

Cladire si dotari =50/mp x 1000lei/mp = 50.000 RON

Masina de transport = 152.396 RON

TOTAL :354.792 RON

Total suprafa spaiu=50 mp=>cldire, spaiu interior

Total investiii electronice,mecanice (utilaje pentru transport,masini de cusut,masini de


surfilat,etc) =100.000Lei (schimba tu aici ce utilaje folosesti ca nu stiu (

Total investiii cladire si teren=400.000Lei

TOTAL INVESTIII=500.000Lei.

Vom considera ca din totalul investitiei 70% se va amortiza in 50 ani (investitii de tip cladiri) si
30% se va amortiza in 10 ani (investitii in dotarile necesare spatiului)

A1= 400,000.00x0.7/50ani/12luni/an=466,666lei/lunar (500000x70%/60/12)

A2=100,000.00x0.3/10ani/12luni/an=250lei/lunar (500000x30%/10/12)

Total amortisment lunar = 716,666lei/lunar

Pragul de rentabilitate = 716,666 * 10=7.166,66lei/ lunar


Estimam deci ca pentru atingerea pragului de rentabilitate trebuie ca societatea comerciala sa
realizeze incasari lunare de 7.166,66 lei.

Cheltuieli

CHELTUIELI COSTURI
(RON)

1.Resurse umane

Salarii 2100

Total Resurse umane 2100

Alte costuri , servicii 1000

Servicii financiare (costuri bancare , credite) 1200

Costuri pentru asigurarea bunurilor 300

Reparatii 700

Produse de curatenie 250


Total alte costuri , servicii 3450

Total costuri 5550

Pragul minim de rentabilitate este egal cu 8809 RON /lunar

Cota T.V.A .......24... %

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare


crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

1 Servicii transport km 5270 4 21080 5059,20

semnatura si Intocmit de Popa Irina TOTAL 21080 5059,20


stampila
furnizorului: C.N.P. 2965864558796
Semnatura de Total de plata
Numele delegatului:MAGNISI
primire (col. 5+col.6)
MICHELE
Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare
crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
S.C.BETY POP MAGNISI
TRANSS.R.L. MICHELE
C.I. BI 269856
26139,20
Mijloc de transport auto IS 01
BTY

Expediere la data de :
19.12.2015

A zis sa calculez tva-ul cu 20%


nu cu 24%(cum a fost anul
trecut)