Sunteți pe pagina 1din 3

Rolulprimriei1

Primria particip activ la implementarea eficace i eficient a tuturor activitilor proiectului la nivel
comunitar,prinasumareaurmtoarelorresponsabiliti:
AsigurprintroDispoziieemisadectrePrimarulComuneiurmtoarelefacilitinecesareechipeicare
activeazlanivellocalpentruimplementareanbunecondiiiaproiectului:acceslaunspaiudelucru
n cadrul primriei; resursele materiale necesare desfurrii activitii, inclusiv acces la calculator;
acceslamijloacedecomunicaresiutiliti;
Faciliteaz angajarea sau delegarea n cadrul primriei a unor persoane care s exercite atribuii
specifice n domeniul furnizrii unor servicii medicale comunitare, servicii de mediere colar i de
asisten social la nivel primar, n funcie de nevoile specifice identificate la nivel comunitar.
Metodologia de intervenie, precum i instrumentele de lucru utilizate de ctre persoanele mai sus
amintitevorfipuseladispoziiedectreUNICEF.
Asigurparticipareapersoanei/persoanelorangajate/delegatesexerciteatribuiincadrulproiectului
la o serie de ntlniri organizate pentru a susine dezvoltarea capacitii instituionale a primriei n
domeniilemenionateanterior,conformuneiplanificriagreatenprealabil;
Sprijintoateactivitileangajatului/angajailor,cuprecdere:demersurileadministrative,gestionarea
de informaii, activitile de teren, susinerea familiilor n comunitate sau activitile de mobilizare a
StructuriiComunitareConsultative;
Faciliteaz comunicarea i colaborarea ntre instituiile de la nivel comunitar (inclusiv prin mobilizarea
structuriicomunitareconsultative)isprijinoricedemersdecomunicarentreinstituiilelocale,celede
laniveljudeeaninaional;
Sprijin procesul de colectare i gestionare de date specifice activitii proiectului (ex. date statistice,
demografice,socioeconomice,etc.)lanivelcomunitar;
Sprijin derularea de activiti specifice pentru implementarea pachetului minim de servicii la nivel
comunitar,conformmodeleloriprocedurilordelucruoferitedeproiect;
Faciliteaz participarea personalul responsabil pentru implementarea proiectului participarea la
sesiuniledeformareiactivitile(ex:schimburideexperien,evenimentedepromovare/comunicare)
organizatencadrulproiectului;
Informeaz constant toi partenerii cu privire la evoluia proiectului i la orice alte aspecte care aduc
modificriplanuluidelucruagreatdecomunacord.


1
extrasdinCONVENIEDECOLABORARE,dincadrulproiectuluiIncluziunesocialprinfurnizareade
serviciiintegratenjudeulBacu

1

Rolurilelucrtorilorcomunitari2

Asistentsocial
Activitilevorfindeplinitecurespectareaprevederilorlegale,nspecialLegeaasisteneisociale292/2011
iLegea272/2004cuprivirelaProteciaipromovareadrepturilorcopilului,cufocusasupraArt.118.(1)
Serviciilepublicedeasistensocialorganizatelanivelulmunicipiilorioraelor,precumipersoanelecu
atribuii de asisten social din aparatul propriu al consiliilor locale comunale ndeplinesc n domeniul
protecieicopiluluiurmtoareleatribuii:
a) monitorizeaz i analizeaz situaia copiilor din unitatea administrativteritorial, precum i modul de
respectareadrepturilorcopiilor,asigurndcentralizareaisintetizareadateloriinformaiilorrelevante;
b) realizeazactivitateadeprevenireaseparriicopiluluidefamiliasa,
c) identific i evalueaz situaiile care impun acordarea de servicii i/sau prestaii pentru prevenirea
separriicopiluluidefamiliasa,
d) elaboreaz documentaia necesar pentru acordarea serviciilor i/sau prestaiilor i acord aceste
serviciii/sauprestaii,ncondiiilelegii,
e) asigur consilierea i informarea familiilor cu copii n ntreinere asupra drepturilor i obligaiilor
acestora,asupradrepturilorcopiluluiiasupraserviciilordisponibilepeplanlocal,
f) asiguriurmrescaplicareamsurilordeprevenireicombatereaconsumuluidealcoolidroguri,de
prevenireicombatereavioleneinfamilie,precumiacomportamentuluidelincvent,
g) viziteazperiodicladomiciliufamiliileicopiiicarebeneficiazdeserviciiiprestaii,
h) nainteazpropuneriprimarului,ncazulncareestenecesarluareauneimsurideproteciespecial,
ncondiiilelegii,
i) urmresc evoluia dezvoltrii copilului i modul n care prinii acestuia i exercit drepturile i i
ndeplinescobligaiilecuprivirelacopilulcare abeneficiatdeo msurdeproteciespecialiafost
reintegratnfamiliasa,
j) colaboreaz cu direcia general de asisten social i protecia copilului n domeniul proteciei
copiluluiitransmitacesteiatoatedateleiinformaiilesolicitatedinacestdomeniu.


2
ExtrasedinFiapostului

2

Rolurilelucrtorilorcomunitari

Asistentmedicalcomunitar
Activitilevorfindeplinitecurespectareaprevederilorlegale,nspecial:Legeaprivindreformansistemul
de sntate nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare i Normele metodologice de aplicare a
OUGnr.162/2008.Asistentulmedicalcomunitarare,inprincipal,atributiiprivind3:
a) identificareafamiliilorcuriscmedicosocialdincadrulcomunitatii;
b) determinareanevoilormedicosocialealepopulatieicurisc;
c) culegereadatelordesprestareadesanatateafamiliilordinteritoriulundeisidesfasoaraactivitatea;
d) stimulareadeactiunidestinateprotejariisanatatii;
e) identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medicosocial in colaborare cu
mediculdefamiliesicuasistentadincadrulcabinetuluimedicalindividual,pentruasigurareainfamiliea
conditiilorfavorabiledezvoltariinounascutului;
f) efectuarea de vizite la domiciliul lauzelor, recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii
mameisianounascutului;
g) in cazul unei probleme sociale, ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri, cu
mediatorulsanitardincomunitatilederomipentruprevenireaabandonului;
h) supravegheazainmodactivstareadesanatateasugaruluisiacopiluluimic;
i) promoveazanecesitateadealaptaresipracticilecorectedenutritie;
j) participa, in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe teritoriul comunitatii: vaccinari,
programedescreeningpopulational,implementareaprogramelornationaledesanatate;
k) participalaaplicareamasurilordepreveniresicombatereaeventualelorfocaredeinfectii;
l) semnaleazamediculuidefamiliecazurilesuspectedebolitransmisibileconstatatecuocaziaactivitatilor
interen;
m) efectueaza vizite la domiciliul sugarilor cu risc medicosocial tratati la domiciliu si urmareste aplicarea
masurilorterapeuticerecomandatedemedic;
n) urmarestesisupravegheazainmodactivcopiiidinevidentaspeciala(TBC,HIV/SIDA,prematuri,anemici
etc.);
o) identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora;
urmarestesisupravegheazaactivnounascutiialecarormamenusuntpelistelemedicilordefamiliesau
dinzoneleincarenuexistamedicidefamilie;
p) organizeazaactivitatideconsilieresidemonstratiipracticepentrudiferitecategoriipopulationale;
q) colaboreazacuONGurisicualteinstitutiipentrurealizareaprogramelorceseadreseazaunorgrupuri
tinta(varstnici,alcoolici,consumatoridedroguri,persoanecutulburarimintalesidecomportament),in
conformitatecustrategianationala;
r) urmareste identificarea persoanele de varsta fertila; disemineaza informatii specifice de planificare
familialasicontraceptie;
s) se preocupa de identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu
handicap,abolnavilorcronicidinfamiliilevulnerabile;
t) efectueazaactivitatideeducatiepentrusanatateinvedereaadoptariiunuistildeviatasanatos.


3
ConformNormeimetodologicedin29ianuarie2009deaplicareaOrdonanteideurgentaa
Guvernuluinr.162/2008privindtransferulansambluluideatributiisicompetenteexercitatede
MinisterulSanatatiicatreautoritatileadministratieipublicelocale