Sunteți pe pagina 1din 3

BILANUL

la _______________ 20___

Nr Activ Cod Sold la


. . rd. nceput sfritul
d/ ul perioad
o perioad ei
ei de
de gestiune
gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale 010
Imobilizri corporale n curs de execuie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate 070
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate 080
Investiii imobiliare 090
Creane pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140
Active biologice circulante 150
Obiecte de mic valoare i scurt durat 160
Producia n curs de execuie i produse 170
Mrfuri 180
Creane comerciale 190
Creane ale prilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creane ale bugetului 220
Creane ale personalului 230
Alte creane curente 240
Numerar n casierie i la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiii financiare curente n pri neafiliate 270
Investiii financiare curente n pri afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + 300
rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

Pasiv
3. Capital propriu
Capital social i suplimentar 320
Rezerve 330
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni 350
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 360 x
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + 390
rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
mprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) 440
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
mprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii fa de prile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii fa de personal 500
Datorii privind asigurrile sociale i medicale 510
Datorii fa de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii fa de proprietari 540
Finanri i ncasri cu destinaie special curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 +
rd.560 + rd.570)
Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590
SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE
de la _____________ pn la _______________20__
Indicatori Cod Perioada de
rd. gestiune
precedent curent

1 2 3 4
Venituri din vnzri 010
Costul vnzrilor 020
Profit brut (pierdere brut) 030
(rd.010 rd.020)
Alte venituri din activitatea operaional 040
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060
Alte cheltuieli din activitatea operaional 070
Rezultatul din activitatea operaional: profit 080
(pierdere)
(rd.030 + rd.040 rd.050 rd.060 rd.070)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pn la impozitare 100
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere net) al perioadei de 120
gestiune
(rd.100 rd.110)