Sunteți pe pagina 1din 72

ce

zi
fi
r
lo
ne
PARTEA I
Anul 183 (XXVII) Nr. 910 bis LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Miercuri, 9 decembrie 2015

oa
rs
pe
SUMAR ii
ar

Nr. Pagina
rm

Anexele nr. 2 i 3 la Ordinul ministrului finanelor publice


fo

nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-


in

contabile .................................................................... 868


iv
us
cl
ex
at
in
st
De
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
privind documentele financiar-contabile*)
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (1) i art. 25 alin. (2) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,

ce
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:

zi
Art. 1. Se aprob Normele generale de ntocmire i Art. 6. Persoanele prevzute la art. 1 alin. (1)(4) din

fi
utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse n anexa Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
nr. 1. ulterioare, care desfoar activiti specifice anumitor domenii

r
Art. 2. Se aprob Normele specifice de utilizare a de activitate pentru care legislaia aplicabil prevede folosirea

lo
documentelor financiar-contabile cuprinse n anexa nr. 2. i a altor documente, aplic n mod corespunztor i

ne
Art. 3. Elementele obligatorii pe care trebuie s le conin reglementrile specifice.
documentele financiar-contabile sunt cele prevzute la pct. 2 i 10 Art. 7. Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezentul

oa
din anexa nr. 1. ordin.

rs
Art. 4. (1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt Art. 8. Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu
cuprinse n anexa nr. 3. data de 1 ianuarie 2016.

pe
(2) Fiecare entitate poate adapta, n funcie de necesiti, Art. 9. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
modelele documentelor financiar-contabile. abrog: ii
(3) Circuitul documentelor financiar-contabile i numrul de a) Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008
exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind privind documentele financiar-contabile, publicat n Monitorul
ar

organizarea i conducerea contabilitii, aprobate de Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870 i 870 bis din 23 decembrie
rm

administratorul entitii, ordonatorul de credite sau alt persoan 2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
care are obligaia gestionrii entitii respective. b) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.226/2006 privind
fo

Art. 5. Se aprob documentele financiar-contabile care se utilizarea unor formulare financiar-contabile de ctre persoanele
in

pstreaz timp de 5 ani, cu ncepere de la data ncheierii prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991,
exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, n arhiva republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
iv

persoanelor prevzute la art. 1 alin. (1)(4) din Legea nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificrile ulterioare.
contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i Art. 10. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
us

completrile ulterioare, cuprinse n anexa nr. 4. Romniei, Partea I.


cl

Ministrul finanelor publice,


Eugen Orlando Teodorovici
ex

Bucureti, 5 noiembrie 2015.


at

Nr. 2.634.
in

*) Ordinul nr. 2.634/2015 i anexele nr. 1 i 4 au fost publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 910 din 9 decembrie 2015 i sunt reproduse
st

i n acest numr bis.


De

ANEXA Nr. 1

NORME GENERALE
de ntocmire i utilizare a documentelor financiar-contabile
A. Aspecte generale denumirea/numele i prenumele i, dup caz, sediul
1. Persoanele prevzute la art. 1 alin. (1)(4) din Legea persoanei juridice/adresa persoanei fizice care ntocmete
contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i documentul;
completrile ulterioare (denumite n continuare entiti), numrul documentului i data ntocmirii acestuia;
consemneaz operaiunile economico-financiare, n momentul menionarea prilor care particip la efectuarea
operaiunii economico-financiare (cnd este cazul);
efecturii lor, n documente justificative care stau la baza
coninutul operaiunii economico-financiare i, atunci cnd
nregistrrilor n contabilitate (n jurnale, fie i alte documente este necesar, temeiul legal al efecturii acesteia;
contabile, dup caz). datele cantitative i valorice aferente operaiunii
2. Documentele justificative trebuie s cuprind urmtoarele economico-financiare efectuate, dup caz;
elemente principale: numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor
denumirea documentului; care rspund de efectuarea operaiunii economico-financiare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 3

3. n cuprinsul oricrui document emis de ctre o entitate 14. n documentele financiar-contabile nu sunt admise
trebuie s se menioneze i elementele prevzute de legislaia tersturi, modificri sau alte asemenea procedee, i nici
n domeniu, respectiv forma juridic, codul de identificare fiscal lsarea de spaii libere ntre operaiunile nscrise n acestea sau
i capitalul social, dup caz. file lips.
4. Documentele care stau la baza nregistrrilor n Erorile se corecteaz prin tierea cu o linie a textului sau a
contabilitate pot dobndi calitatea de document justificativ numai cifrei greite, concomitent nscriindu-se alturi textul sau cifra
n condiiile n care furnizeaz toate informaiile prevzute de corect.
normele legale n vigoare. Corectarea se face n toate exemplarele documentului i se
5. Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor confirm prin semntura persoanei care a ntocmit/corectat
n contabilitate angajeaz rspunderea persoanelor care le-au documentul, menionndu-se i data efecturii corecturii.
ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat 15. n cazul documentelor financiar-contabile la care nu se
n contabilitate. admit corecturi, cum sunt cele pe baza crora se primete, se
6. Documentele justificative provenite din tranzacii/ elibereaz sau se justific numerarul, ori al altor documente
pentru care normele de utilizare prevd asemenea restricii,

ce
operaiuni de cumprare a unor bunuri de la persoane fizice, pe
baz de borderou de achiziie/carnet de comercializare, pot fi documentul ntocmit greit se anuleaz i se pstreaz sau

zi
nregistrate n contabilitate numai n cazul n care se face rmne n carnetul respectiv.
La corectarea documentului justificativ n care se

fi
dovada intrrii n gestiune a bunurilor respective.
consemneaz operaii de predare-primire a valorilor materiale
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
i a mijloacelor fixe este necesar confirmarea, prin semntur,
este reglementat de Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor

r
att a predtorului, ct i a primitorului.
msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul agricol.

lo
Grupele de mijloace fixe corespund categoriilor contabile de
7. n cazul n care documentele se refer la cheltuieli pentru imobilizri corporale sau grupelor din Catalogul privind

ne
prestri de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baz clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe,
de norme de venit, pentru a fi nregistrate n contabilitate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 2.139/2004, cu

oa
acestea trebuie s aib la baz contracte sau convenii civile, modificrile ulterioare.

rs
ncheiate n acest scop, precum i documentul prin care se face 16. n cazul completrii documentelor prin utilizarea
dovada plii (dispoziie de plat/ncasare, chitan, ordin de sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor,

pe
plat, dup caz). corecturile sunt admise numai nainte de prelucrarea acestora.
8. n conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, Documentele prezentate n listele de erori, anulri sau
ii
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit completri (pe baza crora se fac modificri n fiiere sau n
n continuare legea contabilitii, contabilitatea se ine n limba baza de date a entitii) trebuie s fie semnate de persoanele
ar

romn i n moneda naional. Contabilitatea operaiunilor mputernicite de conducerea entitii.


efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n 17. n cazul n care prelucrarea documentelor financiar-
rm

valut, potrivit reglementrilor elaborate n acest sens. contabile se face de ctre teri (persoane fizice sau juridice), n
fo

Prin valut se nelege alt moned dect moneda naional. relaiile dintre teri i entitile beneficiare este necesar ca,
9. Documentele financiar-contabile pot fi ntocmite i ntr-o pentru efectuarea corespunztoare a nregistrrilor n
in

alt limb i alt moned, dac acest fapt este prevzut expres contabilitate, s se respecte urmtoarele reguli:
printr-un act normativ. documentele justificative s fie ntocmite corect i la timp
iv

10. Documentele contabile (registre, jurnale, fie, note etc.) de ctre entitile beneficiare, acestea rspunznd de realitatea
care servesc la prelucrarea, centralizarea i nregistrarea n datelor nscrise n documentele respective;
us

contabilitate a operaiunilor economico-financiare consemnate documentele contabile, ntocmite de teri pe baza


documentelor justificative, trebuie predate entitilor beneficiare,
cl

n documentele justificative, ntocmite manual sau prin utilizarea


sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor, trebuie mpreun cu documentele justificative, la termenele stabilite prin
ex

s cuprind elemente cu privire la: contractele sau conveniile civile ncheiate, terii rspunznd de
denumirea entitii; corectitudinea prelucrrii datelor.
18. n vederea nregistrrii n jurnale, fie i n celelalte
at

data ntocmirii documentului contabil;


felul, numrul i data documentului justificativ; documente contabile a operaiunilor economico-financiare
in

sumele corespunztoare operaiunilor efectuate; consemnate n documentele justificative, potrivit formelor de


conturile sintetice i analitice debitoare i creditoare; nregistrare n contabilitate utilizate de entiti, se poate face
st

contarea documentelor justificative, indicndu-se simbolurile


semntura persoanei responsabile cu ntocmirea
conturilor sintetice i analitice, debitoare i creditoare, n
De

documentelor contabile.
conformitate cu planul de conturi aplicabil.
11. n condiiile n care documentele financiar-contabile
19. nregistrrile n contabilitate se fac prin utilizarea
(documentele justificative i documentele contabile) sunt sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor sau
ntocmite i preluate n contabilitate prin utilizarea sistemelor manual.
informatice de prelucrare automat a datelor, semntura nu 20. nregistrrile n contabilitatea sintetic i analitic se fac
constituie element obligatoriu. n astfel de situaii trebuie s se pe baz de documente justificative, fie document cu document,
stabileasc prin proceduri proprii modaliti de identificare a fie pe baza unui centralizator n care sunt nscrise mai multe
persoanelor care au iniiat, dispus i aprobat, dup caz, documente justificative al cror coninut se refer la operaiuni
efectuarea operaiunilor respective. de aceeai natur i din aceeai perioad.
12. Documentele financiar-contabile pot fi prezentate ca n cazul operaiunilor contabile pentru care nu se ntocmesc
documente pe suport hrtie sau n format electronic, cu condiia documente justificative, nregistrrile n contabilitate se fac pe
ntocmirii acestora potrivit prezentelor norme. baz de note de contabilitate care au la baz note justificative
Prin document n format electronic se nelege documentul sau note de calcul, dup caz.
care conine informaiile prevzute de prezentele norme i care n cazul stornrilor, pe documentul iniial se menioneaz
a fost emis i primit n format electronic. numrul i data notei de contabilitate prin care s-a efectuat
13. nscrierea datelor n documente se face cu cerneal, cu stornarea operaiunii, iar n nota de contabilitate de stornare se
pix cu past sau prin utilizarea sistemelor informatice de menioneaz documentul, data i numrul de ordine ale
prelucrare automat a datelor, dup caz. operaiunii care face obiectul stornrii.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

21. nregistrrile n contabilitate se fac cronologic, prin n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la primirea sesizrii,
respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire conductorul entitii dispune ncheierea unui proces-verbal
sau de intrare a acestora n entitate i sistematic, n conturi care s cuprind:
sintetice i analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru datele de identificare a documentelor disprute;
fiecare form de nregistrare n contabilitate. numele i prenumele persoanei responsabile cu pstrarea
22. Modelele documentelor financiar-contabile pot fi adaptate documentelor;
n funcie de specificul i necesitile entitilor, cu condiia data i mprejurrile n care s-a constatat lipsa
respectrii coninutului de informaii prevzut la pct. 2, respectiv documentelor respective.
pct. 10, precum i a normelor de ntocmire i utilizare a acestora. Procesul-verbal se semneaz de ctre:
Acestea pot fi pretiprite sau editate cu ajutorul sistemelor conductorul entitii;
informatice de prelucrare automat a datelor. Numrul de conductorul compartimentului financiar-contabil al
exemplare al documentelor financiar-contabile se stabilete prin entitii sau persoana mputernicit s ndeplineasc aceast
proceduri proprii, n funcie de necesitile entitilor. funcie;

ce
23. n situaia n care activitatea de ntocmire a documentelor persoana responsabil cu pstrarea documentelor;
financiar-contabile este ncredinat n baza unui contract de eful ierarhic al persoanei responsabile cu pstrarea

zi
prestri de servicii unor persoane fizice sau juridice, normele documentelor, dup caz.

fi
proprii interne de ntocmire i utilizare a documentelor respective Cnd dispariia documentelor se datoreaz nsui
se adapteaz n mod corespunztor, fiind obligatoriu s se conductorului entitii, msurile prevzute de prezentele norme
prevad n contract clauze referitoare la ntocmirea i utilizarea se iau de ctre ceilali membri ai consiliului de administraie,

r
lo
formularelor n aceste condiii. dup caz.
Entitile pot stabili norme proprii de ntocmire i utilizare a n condiiile n care documentul pierdut, sustras sau distrus

ne
documentelor financiar-contabile, cu condiia ca acestea s nu a fost ntocmit de ctre entitate ntr-un singur exemplar,
contravin reglementrilor legale n vigoare. reconstituirea acestuia se face urmnd aceleai proceduri prin

oa
24. Entitile vor asigura un regim intern de numerotare a care a fost ntocmit documentul original, menionndu-se n

rs
documentelor financiar-contabile, astfel: antetul documentului c este reconstituit, i st la baza
persoanele care rspund de organizarea i conducerea nregistrrilor n contabilitate.

pe
contabilitii vor desemna, prin decizie intern scris, o 30. Ori de cte ori dispariia documentelor poate constitui
persoan sau mai multe, dup caz, care s aib atribuii privind infraciune, se ntiineaz imediat organele de urmrire penal.
ii
alocarea i gestionarea numerelor aferente; 31. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar
fiecare document va avea un numr de ordine sau o serie, de reconstituire.
ar

dup caz, numr sau serie ce trebuie s fie secvenial(), Dosarul de reconstituire trebuie s conin elementele care
rm

stabilit() de entitate. n alocarea numerelor se va ine cont de au legtur cu constatarea i reconstituirea documentelor
structura organizatoric, respectiv gestiuni, puncte de lucru, disprute, i anume:
fo

sucursale etc.; sesizarea scris a persoanei care a constatat dispariia


in

entitile vor emite proceduri proprii de stabilire i/sau documentelor;


alocare de numere ori serii, dup caz, prin care se va meniona, procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau
pentru fiecare exerciiu financiar, care este numrul sau seria distrugerii;
iv

de la care se emite primul document. dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada
us

25. Factura este document justificativ care st la baza sancionrii disciplinare a persoanei vinovate, dup caz;
nregistrrii n contabilitate a operaiunilor economice. dispoziia scris a conductorului entitii pentru
cl

Pentru operaiunile economice pentru care, conform reconstituirea documentelor;


ex

prevederilor Codului fiscal, nu exist obligaia ntocmirii facturii, o copie a documentelor reconstituite.
nregistrarea n contabilitate a acestora se efectueaz pe baza 32. n cazul n care documentul disprut a fost emis de alt
contractelor ncheiate ntre pri i a documentelor financiar- entitate, reconstituirea se va face de entitatea emitent, prin
at

contabile sau bancare care s ateste acele operaiuni, cum sunt: realizarea unei copii de pe documentul existent la entitatea
in

aviz de nsoire a mrfii, chitan, dispoziie de plat/ncasare, emitent. n acest caz, entitatea emitent va trimite entitii
extras de cont bancar, not de contabilitate etc., dup caz. solicitante, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la primirea
st

26. Toate operaiunile privind factura (ntocmire, utilizare, cererii, documentul reconstituit.
De

arhivare, corectare, reconstituire) se efectueaz conform 33. Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i
prevederilor Codului fiscal i ale Normelor metodologice de vizibil meniunea DUPLICAT, cu specificarea numrului i a
aplicare a acestuia. datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.
B. Reconstituirea documentelor financiar-contabile Documentele reconstituite conform prezentelor norme
pierdute, sustrase sau distruse constituie baza legal pentru efectuarea nregistrrilor n
27. Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile contabilitate.
economico-financiare trebuie s fie justificate cu documente Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale
originale, ntocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme. (bonuri, bilete de cltorie nenominale etc.) pierdute, sustrase
28. Pentru situaii n care, prin reglementri speciale, se sau distruse nainte de a fi nregistrate n contabilitate.
prevede c documentul original trebuie s fie pstrat la alt 34. Procedura de reconstituire n cazul pierderii, sustragerii
entitate, la nregistrarea n contabilitate se utilizeaz copia sau distrugerii documentelor financiar-contabile se va finaliza n
documentului respectiv. termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar, n caz de
29. Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau for major, n termen de 90 de zile de la constatarea ncetrii
distrugerea unor documente justificative sau contabile are acesteia.
obligaia s aduc la cunotin, n scris, n termen de 24 de ore 35. n cazul gsirii ulterioare a originalului, documentul
de la constatare, conductorului entitii (administratorului reconstituit se anuleaz pe baza unui proces-verbal i se
entitii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are pstreaz mpreun cu procesul-verbal, n dosarul de
obligaia gestionrii entitii respective) situaia constatat. reconstituire.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 5

C. Pstrarea i arhivarea registrelor de contabilitate i a procedurilor proprii ale entitii. n aceast situaie se ntocmete
celorlalte documente financiar-contabile un proces-verbal i se consemneaz scderea documentelor
36. Entitile au obligaia pstrrii n arhiva lor a registrelor de eliminate din Registrul de eviden al arhivei.
contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum i a D. Registrele de contabilitate
documentelor justificative care stau la baza nregistrrilor n D.1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entitile care
contabilitate a operaiunilor economico-financiare. conduc evidena contabil pe baza regulilor contabilitii n partid
Pstrarea documentelor justificative, a registrelor de dubl
contabilitate i a celorlalte documente financiar-contabile se 44. Potrivit prevederilor legii contabilitii, registrele de
face, dup caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1),
secundare, pe hrtie sau pe suport electronic. Registrul-inventar (cod 14-1-2) i Cartea mare (cod 14-1-3).
n cazul pstrrii pe suport electronic a documentelor Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordan
financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din cu destinaia acestora i se prezint n mod ordonat i
format hrtie n format electronic, nu este obligatorie aplicarea completate astfel nct s permit n orice moment identificarea

ce
prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor i controlul operaiunilor contabile efectuate.
n form electronic, republicat. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form de

zi
n cazul n care evidena contabil este inut cu ajutorul registre, foi volante sau listri informatice, dup caz.

fi
programelor informatice, documentele financiar-contabile se pot Numerotarea paginilor registrelor se face n ordine
pstra pe suporturi tehnice, pe durata termenelor prevzute de cresctoare, iar volumele se numeroteaz n ordinea completrii
legislaia n vigoare, cu condiia s poat fi listate n orice lor.

r
moment, n funcie de necesitile entitii sau la cererea 45. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil

lo
organelor de control. obligatoriu n care se nregistreaz cronologic toate operaiunile

ne
37. Documentele financiar-contabile se pot pstra, n baza economico-financiare efectuate de entitate.
unor contracte de prestri de servicii, cu titlu oneros, i de ctre Operaiunile de aceeai natur, realizate n acelai loc de

oa
operatori economici autorizai, potrivit legii, n prestarea de activitate (atelier, secie etc.), pot fi recapitulate ntr-un document

rs
servicii arhivistice. i n acest caz rspunderea privind pstrarea centralizator, denumit jurnal auxiliar, care st la baza nregistrrii
documentelor financiar-contabile revine administratorului, n Registrul-jurnal.

pe
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia Entitile pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaiunile de
gestionrii entitii beneficiare. cas i banc, decontrile cu furnizorii, situaia ncasrii-achitrii
ii
Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, facturilor etc.
entitile trebuie s prezinte, la cererea acestora, documentele nregistrrile din Registrul-jurnal trebuie s cuprind
ar

solicitate. elemente cu privire la: felul, numrul i data documentului


38. Termenul de pstrare a statelor de salarii este de 50 de justificativ, explicaii privind operaiunile respective i conturile
rm

ani, iar termenul de pstrare a registrelor i a celorlalte sintetice debitoare i creditoare n care s-au nregistrat sumele
fo

documente financiar-contabile este de 10 ani, cu ncepere de la corespunztoare operaiunilor efectuate.


data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost Entitile care utilizeaz jurnale auxiliare pot nregistra n
in

ntocmite, cu excepia celor prevzute la pct. 39 i 40. Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din
39. Documentele prevzute n anexa nr. 4 la ordin se aceste jurnale. Registrul-jurnal se editeaz la cererea organelor
iv

pstreaz pe o perioad de 5 ani n condiiile n care necesitile de control i pentru necesitile entitii.
proprii ale entitii nu impun pstrarea acestora pe o perioad de 46. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document
us

timp mai mare. contabil obligatoriu n care se nregistreaz elementele de


cl

40. Documentele financiar-contabile care atest proveniena natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, grupate n
unor bunuri cu durat de via mai mare de 5 ani se pstreaz funcie de natura lor, inventariate de entitate, potrivit legii.
ex

pe perioada corespunztoare duratei de via util a acestora. Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii
41. n caz de ncetare a activitii societilor, documentele faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv. Elementele de natura
at

financiar-contabile se pstreaz n conformitate cu prevederile activelor, datoriilor i capitalurilor proprii nscrise n Registrul-
Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i inventar au la baz listele de inventariere sau alte documente
in

completrile ulterioare, sau se predau la arhivele statului, n care justific natura acestor elemente existente la sfritul
conformitate cu prevederile legale n materie, dup caz. exerciiului financiar.
st

42. Arhivarea documentelor financiar-contabile n format n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n
De

hrtie se face n conformitate cu prevederile legale i cu Registrul-inventar se nregistreaz soldurile existente la data
respectarea urmtoarelor reguli generale: inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad
documentele se grupeaz n dosare, numerotate i rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data ncheierii
nuruite; exerciiului financiar.
gruparea documentelor n dosare se face cronologic i 47. Cartea mare (cod 14-1-3) este un document contabil
sistematic, n cadrul fiecrui exerciiu financiar la care se refer obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin
acestea. Dosarele astfel arhivate se pstreaz n spaii regruparea conturilor, micarea i existena tuturor elementelor
amenajate n acest scop, asigurate mpotriva degradrii, de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, la un moment
distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a dat. Acesta este un document contabil de sintez i
incendiilor. sistematizare i conine simbolul contului i al conturilor
Evidena documentelor n arhiv se ine cu ajutorul corespondente (debitoare sau creditoare), rulajul debitor i
Registrului de eviden, potrivit Legii Arhivelor Naionale creditor, precum i soldul contului. Registrul Cartea mare poate
nr. 16/1996, republicat, n care sunt consemnate dosarele i conine cte o fil pentru fiecare cont sintetic utilizat de entitate.
documentele intrate n arhiv, precum i micarea acestora n Acest registru st la baza ntocmirii balanei de verificare.
decursul timpului. Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru
43. Eliminarea din arhiva entitii a documentelor financiar- operaiuni diverse.
contabile, al cror termen de pstrare prevzut n prezentele Listarea registrului Cartea mare se efectueaz la cererea
norme a expirat, se face de ctre o comisie constituit potrivit organelor de control, precum i pentru necesitile entitii.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

D.2. Registrele de contabilitate obligatorii pentru persoanele Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare
care conduc evidena contabil pe baza regulilor contabilitii n contabil care cuprinde toate conturile sintetice i reflect, la un
partid simpl moment dat, existena i micarea tuturor elementelor de natura
48. Persoanele fizice care desfoar activiti productoare activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
de venit, definite de Codul fiscal, ale cror venituri sunt Cartea mare servete la stabilirea rulajelor lunare i a
determinate n sistem real i care conduc evidena contabil pe soldurilor conturilor i st la baza ntocmirii balanei de verificare.
baza regulilor contabilitii n partid simpl ntocmesc Registrul- Pentru stabilirea rulajelor, n Cartea mare se preia rulajul
jurnal de ncasri i pli (cod 14-1-1/b) i Registrul-inventar (cod creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se
14-1-2/b), reglementate prin Ordinul ministrului finanelor publice stabilete prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de
nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementrilor contabile privind conturi corespondente ale jurnalelor.
contabilitatea n partid simpl. Soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabilete n
49. Persoanele prevzute la art. 2 lit. a) din Ordinul funcie de rulajele debitoare i creditoare ale contului respectiv,
ministrului finanelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea inndu-se seama de soldul de la nceputul anului, care se

ce
Reglementrilor contabile privind contabilitatea n partid simpl nscrie pe rndul destinat n acest scop.
i care opteaz pentru inerea evidenei contabile pe baza

zi
Balana de verificare este documentul contabil utilizat pentru
regulilor contabilitii n partid dubl ntocmesc Registrul-jurnal verificarea nregistrrii corecte n contabilitate a operaiunilor

fi
(cod 14-1-1) i Registrul-inventar (cod 14-1-2). ntocmirea, efectuate i controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic
editarea i pstrarea registrelor contabile i a celorlalte i cea analitic, precum i principalul instrument pe baza cruia
documente financiar-contabile se efectueaz conform

r
se ntocmesc situaiile financiare anuale i raportrile contabile

lo
prezentelor norme. stabilite potrivit legii.
E. Formele de nregistrare n contabilitate 53. n cadrul formei de nregistrare maestru-ah,

ne
50. Formele de nregistrare n contabilitate reprezint principalele registre i formulare care se utilizeaz sunt:
sistemul de registre, formulare i documente contabile corelate

oa
Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
ntre ele, care servesc la nregistrarea cronologic i sistematic Registrul-inventar (cod 14-1-2);

rs
n contabilitate a operaiunilor economico-financiare efectuate Cartea mare (ah cod 14-1-3/a);
pe parcursul exerciiului financiar.

pe
Balana de verificare.
51. Principalele forme de nregistrare n contabilitate a Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru
operaiunilor economico-financiare n cazul unitilor care nregistrarea cronologic a tuturor operaiunilor economico-
ii
conduc contabilitatea n partid dubl sunt: pe jurnale,
financiare consemnate n documentele justificative, la fel ca n
maestru-ah i forma combinat maestru-ah cu jurnale.
ar

cazul formei de nregistrare pe jurnale.


52. n cadrul formei de nregistrare n contabilitate pe
Cartea mare (ah cod 14-1-3/a) este documentul de
rm

jurnale, principalele registre i formulare care se utilizeaz sunt:


sistematizare a nregistrrilor contabile n conturile sintetice.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
fo

La sfritul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din


Registrul-inventar (cod 14-1-2);
Cartea mare (ah) se stabilesc totaluri ale rulajului contului
in

Cartea mare (cod 14-1-3);


debitor sau creditor i ale conturilor corespondente. Totalul
jurnale auxiliare;
sumelor conturilor corespondente trebuie s fie egale cu rulajul
Balana de verificare.
iv

Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru debitor sau creditor al contului respectiv.
Contabilitatea analitic se ine cu ajutorul formularelor
us

nregistrarea cronologic a tuturor operaiunilor economico-


financiare consemnate n documentele justificative. Pentru comune (fia de cont pentru operaiuni diverse, fia de cont
cl

operaiunile care nu au la baz documente justificative se analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor
specifice folosite n acest scop.
ex

ntocmete Nota de contabilitate (cod 14-6-2/A).


Notele de contabilitate au la baz note justificative sau note Balana de verificare se ntocmete pe baza totalurilor
de calcul i se nregistreaz n mod cronologic n Registrul- preluate din Cartea mare (ah), respectiv din fiele deschise
at

jurnal. distinct pentru fiecare cont sintetic.


Pentru verificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se
in

Entitile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operaiuni,


cum sunt: operaiuni de cas i banc, operaiuni privind pot ntocmi balane de verificare analitice.
st

decontrile cu furnizorii, situaia ncasrii-achitrii facturilor, 54. n cazul utilizrii formei de nregistrare combinat
maestru-ah cu jurnale, pe lng formularele menionate la
De

operaiuni privind salariile i contribuia pentru asigurri sociale,


protecia social a omerilor i asigurrile de sntate, alte forma de nregistrare maestru-ah, se utilizeaz jurnalele
operaiuni. auxiliare specifice formei de nregistrare pe jurnale.
Lunar sau la alt perioad prevzut de lege, n fiecare jurnal n Cartea mare (ah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile
auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare lunare stabilite n jurnal se nscriu att n coloana destinat
nregistrate n cursul lunii (perioadei), totaluri care se nscriu n rulajului debitor sau creditor, ct i n coloanele conturilor
Registrul-jurnal. corespondente.
Contabilitatea analitic se poate ine fie direct pe aceste F. Criteriile minimale privind programele informatice
jurnale (pentru unele conturi), fie cu ajutorul altor formulare utilizate n activitatea financiar-contabil
comune (fia de cont analitic pentru valori materiale, fia de cont 55. Sistemul informatic de prelucrare automat a datelor la
pentru operaiuni diverse etc.) sau specifice, folosite n acest nivelul fiecrei entiti trebuie s asigure prelucrarea datelor
scop. nregistrate n contabilitate n conformitate cu reglementrile
nregistrrile n jurnale se fac n mod cronologic n tot cursul contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi
lunii (perioadei) sau numai la sfritul lunii (perioadei), fie direct tehnice.
pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor 56. Programele informatice utilizate n activitatea financiar-
centralizatoare ntocmite pentru operaiunile aferente lunii contabil trebuie s asigure listarea n orice moment a
(perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic n documentelor financiar-contabile solicitate de organele de
acestea. control.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 7

57. La elaborarea i adaptarea programelor informatice vor m) s asigure respectarea coninutului de informaii prevzut
fi avute n vedere urmtoarele: pentru documente;
a) cuprinderea n procedurile de prelucrare a reglementrilor n) s permit, n orice moment, reconstituirea coninutului
n vigoare i a posibilitii de actualizare a acestor proceduri, n conturilor, listelor i informaiilor supuse verificrii; toate soldurile
funcie de modificrile intervenite n legislaie; conturilor trebuie s fie rezultatul unei liste de nregistrri i al
b) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea unui sold anterior al acelui cont; fiecare nregistrare trebuie s
proteciei lor mpotriva accesului neautorizat, realizarea
aib la baz elemente de identificare a datelor supuse
confidenialitii datelor din sistemul informatic;
c) stabilirea tipului de suport pentru pstrarea datelor de prelucrrii;
intrare, intermediare sau de ieire; o) s nu permit:
d) soluionarea eventualelor erori care pot s apar n deschiderea a dou conturi cu acelai simbol;
funcionarea sistemului informatic; modificarea simbolului de cont n cazul n care au fost
e) verificarea complet sau prin sondaj a modului de nregistrate date n acel cont;

ce
funcionare a procedurilor de prelucrare prevzute de sistemul suprimarea unui cont n cursul exerciiului financiar curent
informatic; sau aferent exerciiului financiar precedent, dac acesta conine

zi
f) verificarea total sau prin sondaj a operaiunilor nregistrri sau sold;

fi
economico-financiare nregistrate n contabilitate, astfel nct editarea a dou sau a mai multor documente de acelai
acestea s fie efectuate n concordan strict cu prevederile tip, cu acelai numr i coninut diferit de informaii n cadrul
actelor normative care le reglementeaz;

r
aceluiai exerciiu financiar;
g) verificarea prin teste de control a programului informatic

lo
p) s permit suprimarea unui cont care nu are nregistrri pe
utilizat.
parcursul a cel puin 2 ani (exerciii financiare), n mod automat

ne
58. Sistemele informatice de prelucrare automat a datelor n
domeniul financiar-contabil trebuie s rspund la urmtoarele sau manual;

oa
criterii considerate minimale: q) s prevad n documentaia produsului informatic modul
de organizare i tipul sistemului de prelucrare:

rs
a) s asigure concordana strict a rezultatului prelucrrilor
informatice cu prevederile actelor normative care le monopost sau multipost;

pe
reglementeaz; monosocietate sau multisocietate;
b) s precizeze tipul de suport care asigur prelucrarea reea de calculatoare;
ii
datelor n condiii de siguran; portabilitatea fiierelor de date;
c) fiecare dat nregistrat n contabilitate trebuie s se r) s precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
ar

regseasc n coninutul unui document, la care s poat avea preluri pe loturi cu control ulterior;
acces att beneficiarii, ct i organele de control;
rm

preluri n timp real cu efectuarea controlului imediat;


d) s asigure listele operaiunilor efectuate n contabilitate pe
combinarea celor dou tipuri;
fo

baz de documente justificative, care s fie numerotate n ordine


s) s permit culegerea unui numr nelimitat de nregistrri
cronologic, interzicndu-se inserri, intercalri, precum i orice
in

eliminri sau adugri ulterioare; pentru operaiunile contabile;


e) s asigure reluarea automat n calcul a soldurilor t) s posede documentaia tehnic de utilizare a programelor
iv

conturilor obinute anterior; informatice necesar exploatrii optime a acestora;


f) s asigure conservarea datelor pe o perioad de timp care u) s respecte reglementrile n vigoare cu privire la
us

s respecte prevederile legii contabilitii; securitatea datelor i fiabilitatea sistemului informatic de


cl

g) s precizeze procedurile i suportul magnetic extern de prelucrare automat a datelor.


arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situaiilor 59. Contractele care stau la baza achiziiei de programe
ex

financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare informatice utilizate n activitatea financiar-contabil trebuie s
n sistem a datelor arhivate; prevad clauze privind ntreinerea i adaptarea produselor
at

h) s nu permit inserri, modificri sau eliminri de date livrate, precum i clauze care s ateste c programele
pentru o perioad nchis;
in

informatice nu permit modificarea procedurilor de prelucrare


i) s asigure urmtoarele elemente constitutive ale
automat a datelor de ctre utilizatori.
nregistrrilor contabile:
st

data efecturii nregistrrii contabile a operaiunii; 60. Utilizatorul trebuie:


De

jurnalul de origine n care se regsesc nregistrrile s se asigure de perenitatea documentaiei, a diferitelor


contabile; versiuni ale produsului-program;
numrul documentului justificativ sau contabil (atribuit de s organizeze arhivarea datelor, programelor sau
emitent); produselor de prelucrare astfel nct informaiile s poat fi
j) s asigure confidenialitatea i protecia informaiilor i a reprocesate;
programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la s dein la sediul su, pe perioad neprescris, manualul
informaii, copii de siguran pentru programe i informaii; de utilizare complet i actualizat al fiecrui produs-program
k) s asigure listri clare, inteligibile i complete, care s utilizat.
conin urmtoarele elemente de identificare, n antet sau pe 61. Pe perioada neprescris se va organiza o gestiune a
fiecare pagin, dup caz: versiunilor, modificrilor, corecturilor i schimbrilor de sistem
tipul documentului sau al situaiei;
informatic, produse-program i sistem de calcul.
denumirea entitii;
perioada la care se refer informaia; Dac entitatea, n cursul acestei perioade, a schimbat
datarea listrilor; sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a datelor, trebuie s
paginarea cronologic; se efectueze o reconciliere ntre datele arhivate i versiunile noi
precizarea programului informatic i a versiunii utilizate; ale produselor-program i ale echipamentelor de calcul.
l) s asigure listarea ansamblului de situaii financiare i Arhivele pe suport magnetic trebuie actualizate periodic
documente de sintez necesare conducerii operative a entitii; pentru a asigura accesibilitatea datelor.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

$1(;$QU

1250(63(&,),&(
'(87,/,=$5($'2&80(17(/25),1$1&,$5&217$%,/(

120(1&/$7258/
GRFXPHQWHORUILQDQFLDUFRQWDELOH
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire | Cod |
|crt.| |_______________________|
| | | baz | variant |

ce
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |

zi
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | I. REGISTRELE DE CONTABILITATE | | |

fi
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 1.| Registrul-jurnal | 14-1-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

r
lo
| 2.| Registrul-inventar | 14-1-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

ne
| 3.| Cartea mare | 14-1-3 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

oa
| 4.| - Cartea mare (ah) | | 14-1-3/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

rs
| | II. MIJLOACE FIXE | | |

pe
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 5.| Registrul numerelor de inventar | 14-2-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
ii
| 6.| Fia mijlocului fix | 14-2-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
ar

| 7.| Bon de micare a mijloacelor fixe | 14-2-3A | |


rm

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 8.| - Proces-verbal de scoatere din funciune a | | 14-2-3/aA |
fo

| | mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri | | |


| | materiale | | |
in

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 9.| Proces-verbal de recepie | 14-2-5 | |
iv

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 10.| - Proces-verbal de recepie provizorie | | 14-2-5/a |
us

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 11.| - Proces-verbal de punere n funciune | | 14-2-5/b |
cl

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR | | |
ex

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 12.| Not de recepie i constatare de diferene | 14-3-1A | |
at

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 13.| Bon de predare, transfer, restituire | 14-3-3A | |
in

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 14.| Bon de consum | 14-3-4A | |
st

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 15.| - Bon de consum (colectiv)
De

| | 14-3-4/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 16.| - List zilnic de alimente | | 14-3-4/dA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 17.| Dispoziie de livrare | 14-3-5A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 18.| Aviz de nsoire a mrfii | 14-3-6A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 19.| Fi de magazie | 14-3-8 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 20.| Fi de eviden a materialelor de natura | 14-3-9 | |
| | obiectelor de inventar n folosin | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 21.| List de inventariere | 14-3-12 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 22.| - List de inventariere | | 14-3-12/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 23.| - List de inventariere (pentru gestiuni | | 14-3-12/a |
| | global-valorice) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | IV. MIJLOACE BNETI I DECONTRI | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 24.| Chitan | 14-4-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 9

| 25.| - Chitan pentru operaiuni n valut | | 14-4-1/a |


|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 26.| Dispoziie de plat/ncasare ctre casierie | 14-4-4 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 27.| Registru de cas | 14-4-7A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 28.| - Registru de cas | | 14-4-7/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 29.| - Registru de cas (n valut) | | 14-4-7/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 30.| - Registru de cas (n valut) | | 14-4-7/cA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 31.| Borderou de achiziie | 14-4-13 | |

ce
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 32.| - Borderou de achiziie (de la productori | | 14-4-13/b |

zi
| | individuali)* | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

fi
| 33.| Decont pentru operaiuni n participaie | 14-4-14 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| V. SALARII I ALTE DREPTURI DE PERSONAL

r
| | | |

lo
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 34.| Stat de salarii | 14-5-1 | |

ne
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 35.| Ordin de deplasare (delegaie) | 14-5-4 | |

oa
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 36.| - Ordin de deplasare (delegaie) n strintate | | 14-5-4/a |

rs
| | (transporturi internaionale) | | |

pe
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 37.| Decont de cheltuieli (pentru deplasri externe) | 14-5-5 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
ii
| 38.| Decont de cheltuieli valutare (transporturi | | 14-5-5/a |
| | internaionale) | | |
ar

|____|_________________________________________________|__________|____________|
rm

| | VI. CONTABILITATE GENERAL | | |


|____|_________________________________________________|__________|____________|
fo

| 39.| Not de debitare-creditare | 14-6-1A | |


|____|_________________________________________________|__________|____________|
in

| 40.| Not de contabilitate | 14-6-2A | |


|____|_________________________________________________|__________|____________|
iv

| 41.| Fi de cont pentru operaiuni diverse | 14-6-22 | |


|____|_________________________________________________|__________|____________|
us

| 42.| - Fi de cont pentru operaiuni diverse (n | | 14-6-22/a |


| | valut i n lei) | | |
cl

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 43.| Balan de verificare (cu patru egaliti) | 14-6-30 | |
ex

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 44.| - Balan de verificare (cu patru egaliti) | | 14-6-30/A |
at

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 45.| - Balan de verificare (cu cinci egaliti) | | 14-6-30/a |
in

|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 46.| - Balan de verificare (cu cinci egaliti) | | 14-6-30/b1|
st

|____|_________________________________________________|__________|____________|
De

| 47.| - Balan de verificare (cu cinci egaliti) | | 14-6-30/b2|


|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 48.| - Balan de verificare (cu ase egaliti) | | 14-6-30/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 49.| - Balan analitic a stocurilor | | 14-6-30/c |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | VII. ALTE SUBACTIVITI | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 50.| Situaia activelor gajate sau ipotecate | 14-8-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 51.| - Situaia bunurilor sechestrate | | 14-8-1/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 52.| Decizie de imputare | 14-8-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 53.| Angajament de plat | | 14-8-2/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|* Conform art. 20 lit. a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din
sectorul agricol, dup data de 2 mai 2015 (180 de zile de la data intrrii n vigoare a Legii nr. 145/2014) se interzice
utilizarea borderoului de achiziie (de la productori individuali) (cod 14-4-13/b) pentru achiziiile de la productorii
agricoli, persoane fizice, definii potrivit prevederilor respectivei legi. 
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

GRUPA I
REGISTRELE DE CONTABILITATE

REGISTRUL-JURNAL
(Cod 14-1-1)

Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu n care se nregistreaz


cronologic toate operaiunile economico-financiare efectuate de entitate.

ce
Registrul-jurnal se ntocmete lunar prin nregistrarea cronologic a documentelor

zi
financiar-contabile n care se reflect micarea elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii ale entitii.

fi
n cazul n care o entitate are subuniti dispersate teritorial care conduc

r
contabilitatea pn la balan de verificare, Registrul-jurnal se ntocmete de ctre

lo
subuniti.

ne
Numerotarea paginilor registrului se face n ordine cresctoare, iar volumele se
numeroteaz n ordinea completrii lor.

oa
n condiiile conducerii contabilitii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare

rs
automat a datelor, fiecare operaiune economico-financiar se nregistreaz prin articole

pe
contabile, n mod cronologic, dup data de ntocmire sau de intrare a documentelor n
entitate. ii
n cazul n care entitatea folosete jurnale auxiliare, n Registrul-jurnal se poate
ar

trece totalul lunar al fiecruia.


n coloana 1 se nscrie numrul curent al operaiunilor nregistrate ncepnd de la 1
rm

ianuarie, sau de la nceputul activitii, pn la sfritul exerciiului financiar, sau ncetarea
fo

activitii.
in

n coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cnd se efectueaz nregistrarea n


registru.
iv

n coloana 3 se trece felul, numrul i data documentului justificativ care st la baza
us

operaiunilor economice (factura, chitana etc.) sau ale jurnalului auxiliar (jurnalul privind
operaiunile de cas i banc, jurnalul decontrilor cu furnizorii etc.).
cl

n coloana 4 se nscriu explicaiile n legtur cu operaiunea respectiv. Aceast


ex

coloan se completeaz numai atunci cnd este cazul.


n coloanele 5 i 6 se trece simbolul conturilor debitoare i, respectiv, creditoare.
at

n coloanele 7 i 8 se trec sumele totale, debitoare i creditoare din documentul


in

justificativ.
Sumele debitoare i sumele creditoare se totalizeaz lunar.
st

Registrul-jurnal se editeaz la cererea organelor de control i pentru necesitile


De

entitii.

REGISTRUL-INVENTAR
(Cod 14-1-2)

Registrul-inventar servete ca document contabil obligatoriu de nregistrare a


rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
Registrul-inventar se ntocmete la nceputul activitii, la sfritul exerciiului
financiar sau cu ocazia ncetrii activitii, fr tersturi i fr spaii libere, pe baza
datelor cuprinse n listele de inventariere i, respectiv, n procesele-verbale de inventariere
a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, prin gruparea acestora
pe conturi sau grupe de conturi, dup caz.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a elementelor de
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii grupate dup natura lor, conform posturilor
din bilan. n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din
operaiunea de inventariere se actualizeaz cu intrrile i ieirile din perioada cuprins
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 11

ntre data inventarierii i data ncheierii exerciiului financiar, datele actualizate fiind apoi
cuprinse n Registrul-inventar. Operaiunea de actualizare a datelor rezultate din
inventariere se va efectua astfel nct la sfritul exerciiului financiar s fie reflectat
situaia real a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
Creanele i obligaiile fa de teri sunt supuse inventarierii pe baza confirmrii
extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare i creditoare, sau a punctajelor reciproce,
n funcie de necesiti.
n cazul ncetrii activitii, Registrul-inventar se completeaz cu valoarea
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii inventariate faptic la acea
dat.

ce
n cazul n care o entitate are subuniti dispersate teritorial care conduc

zi
contabilitatea pn la nivel de balan de verificare, Registrul-inventar se ntocmete de
ctre subuniti.

fi
n coloana 1 se nscrie numrul curent al operaiunilor nregistrate n ordine

r
cronologic, de la deschiderea registrului pn la sfritul exerciiului financiar, sau

lo
ncetarea activitii.

ne
n coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de
activ i de pasiv, conturile de valori materiale putnd fi defalcate pe gestiuni.

oa
n coloana 3 se nscrie valoarea contabil a elementelor inventariate. Valoarea

rs
contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc

pe
amortizarea acumulat, pentru activele amortizabile i ajustrile acumulate din depreciere
sau pierdere de valoare. ii
n coloana 4 se nscrie valoarea de inventar a elementelor de natura activelor,
ar

datoriilor i capitalurilor proprii, stabilit cu ocazia evalurii la inventariere (pe baza listelor
de inventariere i a proceselor-verbale de inventariere).
rm

n coloana 5 se trec diferenele din evaluare, calculate ca diferen ntre valoarea


fo

contabil i valoarea de inventar.


in

n coloana 6 se menioneaz cauzele diferenelor (deprecieri, dezmembrri,


dezasortri, calamiti, teri neidentificai etc.).
iv


us

CARTEA MARE
cl

(Cod 14-1-3)
ex
at

Cartea mare este documentul contabil care st la baza:


in

- stabilirii rulajelor lunare i a soldurilor pe conturi sintetice, la entitile care aplic


forma de nregistrare "pe jurnale";
st

- verificrii nregistrrilor contabile efectuate;


De

- ntocmirii balanei de verificare.


Se ntocmete lunar, pe msura nregistrrii operaiunilor, pentru debitul i,
respectiv, pentru creditul fiecrui cont sintetic.
Se completeaz pe baza documentelor justificative, documentelor centralizatoare i
jurnalelor, dup caz, astfel:
 rulajul creditor se reporteaz din jurnalul contului respectiv, ntr-o singur sum, fr
desfurarea pe conturi corespondente;
 sumele cu care a fost debitat contul respectiv n diverse jurnale se reporteaz din
acele jurnale, obinndu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
 soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabilete n funcie de rulajele
debitoare i creditoare ale contului respectiv, inndu-se seama de soldul de la nceputul
exerciiului financiar (care se nscrie pe rndul destinat n acest scop).
Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru operaiuni diverse.


12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


CARTEA MARE
(AH - Cod 14-1-3/a)

Cartea mare (ah) este documentul contabil care se utilizeaz pentru: inerea
contabilitii sintetice a operaiunilor economico-financiare la entitile care utilizeaz forma
de nregistrare contabil "maestru-ah".
Cartea mare (ah) servete la ntocmirea balanei de verificare a conturilor
sintetice.
Aceasta se ntocmete lunar, separat pentru debitul i separat pentru creditul

ce
fiecrui cont sintetic, pe msura nregistrrii operaiunilor.

zi
Cartea mare (ah) se completeaz pe baza documentelor justificative,
documentelor centralizatoare i a notelor de contabilitate.

fi
La nceputul exerciiului financiar, la deschiderea fielor, pe primul rnd al coloanei

r
"Suma" se nregistreaz soldul iniial, pe baza balanei conturilor sintetice ncheiat la

lo
finele exerciiului financiar precedent. Soldul nscris n fi se bareaz i apoi se

ne
efectueaz nregistrarea operaiunilor lunii ianuarie/prima lun a exerciiului financiar.
Registrul Cartea mare (ah) poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru operaiuni

oa
diverse.

rs
pe
GRUPA a II-aii
MIJLOACE FIXE
ar

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR


rm

(Cod 14-2-1)
fo
in

Registrul numerelor de inventar este utilizat pentru atribuirea numerelor de


inventar mijloacelor fixe (imobilizrilor corporale) existente n entitate, n vederea
iv

identificrii lor.
us

n Registrul numerelor de inventar se nregistreaz cronologic mijloacele fixe


intrate n entitate.
cl

Se poate folosi cte un registru pentru fiecare grup de mijloace fixe, sau un
ex

registru pentru mai multe grupe, n funcie de numrul mijloacelor fixe existente i al celor
care urmeaz a intra n entitate.
at

Grupele de mijloace fixe corespund categoriilor contabile de imobilizri


in

corporale sau grupelor din Catalogul privind clasificarea i duratele normale de funcionare
a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificrile i
st

completrile ulterioare.
De

n scopul asigurrii controlului asupra existenei mijloacelor fixe, se atribuie


fiecrui mijloc fix, care constituie obiect de eviden, un numr de inventar n momentul
intrrii n entitate (cu excepia celor luate cu chirie), care se consemneaz n Registrul
numerelor de inventar.
Numerotarea mijloacelor fixe n cadrul registrului se face, de regul, n ordinea
succesiv a numerelor i/sau pe grupe de mijloace fixe.
Numrul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaz s fie trecut n toate
documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
Modul de numerotare a mijloacelor fixe precum i modul de imprimare a
numrului de inventar atribuit se stabilesc prin proceduri proprii ale entitii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 13

FIA MIJLOCULUI FIX


(Cod 14-2-2)

Fia mijlocului fix servete ca document pentru evidena analitic a mijloacelor fixe.
Fia mijlocului fix se ntocmete pentru fiecare mijloc fix.
n cazul mijloacelor fixe de aceeai natur i de aceeai valoare, care au aceleai
cote de amortizare i sunt puse n funciune n aceeai lun, poate fi ntocmit o singur
fi a mijloacelor fixe.

ce
Se pstreaz pe grupe de mijloace fixe, n ordinea codurilor din clasificarea

zi
imobilizrilor corporale conform legislaiei n vigoare, iar n cadrul acestora, fiele
mijloacelor fixe se grupeaz pe locuri de folosin.

fi
Fiele mijloacelor fixe scoase din funciune sau transferate se arhiveaz.

r
Fia mijlocului fix se completeaz pe baza documentelor justificative privind micarea

lo
mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora, ca urmare a completrii,

ne
mbuntirii, modernizrii sau reevalurii lor.

oa
rs
BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE

pe
(Cod 14-2-3A)
ii
Bonul de micare a mijloacelor fixe servete ca:
 document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe ntre dou locuri de
ar

folosin ale entitii;


rm

 document de nsoire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secia sau


fo

subunitatea predtoare la cea primitoare;


in

 document justificativ de nregistrare n evidena responsabilului cu mijloacele fixe


la locurile de folosin i n contabilitate.
iv
us
cl

PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCIUNE


A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
ex

(Cod 14-2-3/aA)
at

Servete ca:
in

 document de constatare a ndeplinirii condiiilor necesare scoaterii din funciune a


st

mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar n


De

folosin i de declasare a unor bunuri materiale, altele dect mijloacele fixe, potrivit
dispoziiilor legale;
 document de consemnare a scoaterii efective din funciune a mijloacelor fixe, de
scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar n folosin sau de
declasare a altor bunuri materiale;
 document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor
componente i materialelor rezultate din scoaterea efectiv din funciune a mijloacelor fixe;
 document justificativ de nregistrare n evidena magaziilor (depozitelor) i n
contabilitate.
Formularul se completeaz de ctre comisia constituit n acest scop, dup caz,
astfel:
 capitolele I i II, cu constatrile i concluziile rezultate din analiza documentaiei
primite i din verificarea strii mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funciune, scoaterii
din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau a altor bunuri materiale propuse
pentru declasare;
 capitolul III, dup aprobarea propunerilor i efectuarea scoaterii din funciune, din
uz sau declasrii, cu informaii referitoare la ansamblele, subansamblele, piesele,
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

componentele i materialele rezultate.


n cazul scoaterii din funciune a mijloacelor fixe, numrul de inventar se va trece la
capitolul II n coloana "Denumirea". n situaia n care capitolul III se completeaz n alte
exerciii financiare, este necesar s se ntruneasc o nou comisie care s ntocmeasc
un nou proces-verbal de scoatere din funciune a mijloacelor fixe/de declasare a unor
bunuri materiale, care s confirme datele completate n acest capitol.


PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)

ce
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE

zi
(Cod 14-2-5/a)
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE

fi
(Cod 14-2-5/b)

r
lo
Servete ca:

ne
 document de nregistrare n evidena operativ i n contabilitate;
 document de consemnare a stadiului n care se afl obiectivul de investiii;

oa
 document de aprobare a recepiei (cod 14-2-5);

rs
 document de constatare a ndeplinirii condiiilor de recepie provizorie a

pe
obiectivului de investiii (cod 14-2-5/a);
 document de aprobare a recepiei provizorii a obiectivului de investiii (cod 14-2-
ii
5/a);
ar

 document de punere n funciune a obiectivului de investiii (cod 14-2-5/b).


rm
fo

Se ntocmete la data punerii n funciune a mijlocului fix, astfel:


 Procesul-verbal de recepie (cod 14-2-5) se ntocmete pentru mijloacele fixe
in

independente care nu necesit montaj i nici probe tehnologice, acestea considerndu-se


iv

puse n funciune la data achiziionrii lor;


 Procesul-verbal de recepie provizorie (cod 14-2-5/a) se ntocmete pentru
us

utilajele care necesit montaj, dar care nu necesit probe tehnologice, produse cu ciclu
cl

lung de fabricaie care depesc un exerciiu financiar/bugetar, realizate pe faze de


ex

fabricaie, precum cldirile i construciile speciale care nu deservesc procese tehnologice,


acestea considerndu-se puse n funciune la data terminrii montajului, respectiv la data
at

terminrii construciei;
in

 Procesul-verbal de punere n funciune (cod 14-2-5/b) se ntocmete pentru


st

utilajele i instalaiile care necesit montaj i probe tehnologice, precum i cldirile i


construciile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerndu-se puse
De

n funciune la terminarea probelor tehnologice.

GRUPA a III-a
BUNURI DE NATURA STOCURILOR

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE


(Cod 14-3-1A)

Nota de recepie i constatare de diferene (NIR) servete ca:


 document pentru recepia bunurilor aprovizionate;
 document justificativ pentru ncrcare n gestiune;
 document justificativ de nregistrare n contabilitate.
Nota de recepie i constatare de diferene se folosete ca document de recepie
obligatoriu numai n cazul:
 bunurilor materiale cuprinse ntr-o factur sau aviz de nsoire a mrfii, care fac
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 15

parte din gestiuni diferite;


 bunurilor materiale primite spre prelucrare, n custodie sau n pstrare;
 bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
 bunurilor materiale care sosesc nensoite de documente de livrare;
 bunurilor materiale care prezint diferene la recepie;
 mrfurilor intrate n gestiunile la care evidena se ine la pre de vnzare.
n cazurile n care nu este obligatorie ntocmirea NIR-ului, recepia i ncrcarea
n gestiune, dup caz, i nregistrarea n contabilitate se fac pe baza documentului de
livrare care nsoete transportul (factura, avizul de nsoire a mrfii etc.).

ce
n cazul n care bunurile materiale sosesc n trane, se ntocmete cte un formular
pentru fiecare tran, care se anexeaz apoi la factur sau la avizul de nsoire a mrfii.

zi
n condiiile n care nu se nscriu datele valorice n Nota de recepie i constatare de

fi
diferene, este obligatoriu ca acestea s se regseasc ntr-un alt document justificativ
care st la baza nregistrrii n contabilitate a valorii bunurilor.

r
lo
n situaia n care se constat diferene la recepie, entitile trebuie s stabileasc
prin proceduri proprii informaiile care trebuie s fie nscrise n Nota de recepie i

ne
constatare de diferene (ex: cantitatea i valoare constatate plus/minus, persoanele care

oa
au fcut recepia i alte meniuni, n funcie de necesiti).

rs
pe
BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
(Cod 14-3-3A)
ii
ar

Bonul de predare, transfer, restituire (pentru produse finite, materiale refolosibile,


rm

semifabricate, materiale nefolosite) servete ca:


fo

 document justificativ pentru ncrcare/descrcare n/din gestiune;


 document justificativ de nregistrare n contabilitate.
in

n situaia n care se folosete ca bon de predare la magazie a produselor finite,


iv

materialelor refolosibile, semifabricatelor, materialelor nefolosite se ntocmete pe msura


predrii acestora la magazie, de ctre secie, atelier etc.
us

n cazul utilizrii ca bon de transfer ntre dou gestiuni aflate n incinta entitii, bonul
cl

de predare, transfer, restituire se ntocmete pe msur ce se efectueaz transferul.


ex

Transferul se efectueaz numai ntre gestiuni din incinta aceleiai entiti. n cazul
gestiunilor dispersate teritorial se ntocmete Aviz de nsoire a mrfii (cod 14-3-6A).
at

n cazul utilizrii ca bon de restituire se ntocmete pe msura restituirii la magazie a


in

valorilor materiale.
st

BON DE CONSUM
De

(Cod 14-3-4A)
BON DE CONSUM
(colectiv - Cod 14-3-4/aA)

Bonul de consum servete ca:


 document de eliberare din magazie a materialelor;
 document justificativ de scdere din gestiune;
 document justificativ de nregistrare n contabilitate.
Se ntocmete pe msura eliberrii materialelor din magazie pentru consum.

LIST ZILNIC DE ALIMENTE


(Cod 14-3-4/dA)

List zilnic de alimente servete:


 la stabilirea meniurilor zilnice;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

 la calculul alocaiei de hran i urmrirea ncadrrii n nivelul acesteia;


 ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregtirii
hranei;
 ca document justificativ de nregistrare n contabilitate.
Se ntocmete de ctre cantinele de pe lng instituiile publice (nvmnt,
sntate, asisten social etc.), organizaii fr scop patrimonial finanate din alocaii
bugetare etc.
Documentul se completeaz de ctre persoana desemnat de ordonatorul de credite
sau conductorul entitii, pe baza centralizatorului ntocmit pe meniuri.

ce
zi
DISPOZIIE DE LIVRARE

fi
(Cod 14-3-5A)

r
Dispoziia de livrare servete ca:

lo
 document pentru eliberarea din magazie a produselor, mrfurilor sau a altor valori

ne
materiale destinate vnzrii, a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau acordate pentru

oa
stimularea vnzrii, dup caz;
 document justificativ de scdere din gestiunea magaziei predtoare;

rs
 document de baz pentru ntocmirea avizului de nsoire a mrfii sau a facturii,

pe
dup caz; ii
 document justificativ de nregistrare n contabilitate.
ar
rm

AVIZ DE NSOIRE A MRFII


fo

(Cod 14-3-6A)
in

Avizul de nsoire a mrfii servete ca:


iv

 document de nsoire a mrfii pe timpul transportului, dup caz;


 document ce st la baza ntocmirii facturii, dup caz;
us

 dispoziie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate


cl

teritorial, ale aceleiai entiti;


ex

 document de primire n gestiune, dup caz;


 document de descrcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
at

Avizul de nsoire a mrfii se ntocmete de ctre entitile care nu au posibilitatea


in

ntocmirii facturii n momentul livrrii produselor, mrfurilor sau altor valori materiale,
st

precum i n alte situaii stabilite prin procedurile proprii ale entitii.


De

n condiiile n care datele valorice (preul unitar i valoarea) nu se nscriu n Avizul


de nsoire a mrfii, aceste date trebuie s se regseasc ntr-un alt document justificativ
care st la baza nregistrrii n contabilitate a valorii bunurilor.
n cazul transferului de bunuri ntre gestiunile aceleiai entiti, dispersate teritorial,
precum i al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru
stimularea vnzrii sau testri la locul de desfacere, premii, materiale promoionale etc.),
Avizul de nsoire a mrfii va purta meniunea "Fr factur", dup caz.
Pe Avizul de nsoire a mrfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la
teri se face meniunea "Pentru prelucrare la teri".
n alte situaii dect cele prevzute mai sus se face meniunea cauzei pentru care s-a
ntocmit Avizul de nsoire a mrfii i nu factura.

FI DE MAGAZIE
(Cod 14-3-8)

Fia de magazie servete ca document de eviden a intrrilor, ieirilor i stocurilor


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 17

de bunuri materiale.
Fiele de magazie se in pe fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri
de materiale, ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe, sau n ordine alfabetic.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la teri sau n custodie se
ntocmesc fie distincte, care se in separat de cele aferente propriilor valori materiale.
nregistrrile n fiele de magazie se fac document cu document.

FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA


OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN

ce
(Cod 14-3-9)

zi
Servete ca document de eviden a materialelor de natura obiectelor de inventar,

fi
date n folosina personalului, pn la scoaterea lor din uz.

r
Se ntocmete pe msura drii n folosin a bunurilor, pentru fiecare persoan care

lo
le primete.

ne
oa
LISTA DE INVENTARIERE

rs
(Cod 14-3-12) i (Cod 14-3-12/b)

pe
LIST DE INVENTARIERE
(pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)
ii
ar

Lista de inventariere servete ca:


 document pentru inventarierea bunurilor aflate n gestiunile entitii;
rm

 document pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri (imobilizri, stocuri


fo

materiale) i a altor valori (elemente de trezorerie etc.);


in

 document justificativ de nregistrare n evidena magaziilor (depozitelor) i n


contabilitate a plusurilor i minusurilor constatate;
iv

 document pentru ntocmirea Registrului-inventar;


us

 document pentru determinarea ajustrilor pentru depreciere/pierdere de valoare;


cl

 document centralizator al operaiunilor de inventariere.


ex

Se ntocmete la locurile de depozitare, anual sau n situaiile prevzute de


dispoziiile legale, de ctre comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale,
at

eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile entitii i separat pentru cele
aparinnd altor entiti, aflate asupra personalului entitii la data inventarierii, primite
in

pentru prelucrare etc. i se semneaz de ctre membrii comisiei de inventariere i de ctre


st

gestionar.
De

n cazul bunurilor primite n custodie i/sau consignaie, pentru prelucrare etc., o


copie a Listei de inventariere se nainteaz entitii care deine bunurile respective.
Listele de inventariere ntocmite pentru bunurile aparinnd altor entiti trebuie s
conin, pe lng elementele comune (felul materialului sau produsului finit, cantitatea,
valoarea etc.), numrul i data actului de predare-primire.

GRUPA a IV-a
MIJLOACE BNETI I DECONTRI

CHITAN
(Cod 14-4-1)
CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT
(Cod 14-4-1/a)

Chitana i chitana pentru operaiuni n valut sunt documente justificative de


nregistrare n registrul de cas/registrul de cas n valut i n contabilitate a ncasrilor i
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

plilor efectuate n numerar (lei/valut), precum i a depunerilor de sume la casieria


entitii.
n condiiile n care sumele nscrise n chitan sunt aferente livrrilor de bunuri sau
prestrilor de servicii scutite fr drept de deducere conform prevederilor din Codul fiscal,
formularul de chitan este documentul justificativ care st la baza nregistrrii veniturilor n
contabilitate.
n condiiile utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale, n conformitate cu
prevederile legale, documentul n baza cruia se nregistreaz n contabilitate veniturile
aferente ncasrilor zilnice este Raportul fiscal de nchidere zilnic, respectiv Registrul
special ntocmit n condiiile defectrii aparatelor de marcat electronice fiscale.

ce
Se ntocmete pentru fiecare sum ncasat, de ctre casierul entitii i se

zi
semneaz de acesta pentru primirea sumei.

fi
r
DISPOZIIE DE PLAT/NCASARE CTRE CASIERIE

lo
(Cod 14-4-4)

ne
Dispoziia de plat/ncasare ctre casierie servete ca:

oa
 dispoziie pentru casierie, n vederea achitrii n numerar a unor sume, potrivit

rs
dispoziiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum

pe
i a diferenei de ncasat de ctre titularul de avans n cazul justificrii unor sume mai mari
dect avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
ii
 dispoziie pentru casierie, n vederea ncasrii n numerar a unor sume care nu
ar

reprezint venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziiilor legale;


 document justificativ de nregistrare n Registrul de cas i n contabilitate, n cazul
rm

plilor n numerar efectuate fr alt document justificativ.


fo

Dispoziia de plat/ncasare ctre casierie se ntocmete:


in

 n cazul utilizrii ca dispoziie de plat, cnd nu exist alte documente prin care se
dispune plata (ex.: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
iv

 n cazul utilizrii ca dispoziie de plat a avansurilor pentru cheltuielile de


us

deplasare, procurare de materiale etc.;


cl

 n cazul utilizrii ca dispoziie de ncasare, cnd nu exist alte documente prin


ex

care se dispune ncasarea (avize de plat, somaii de plat etc.).


at
in

REGISTRUL DE CAS
st

(Cod 14-4-7A i Cod 14-4-7bA)


De

REGISTRUL DE CAS (n valut - Cod 14-4-7/aA i Cod 14-4-7/cA)

Registrul de cas servete ca:


 document de nregistrare operativ a ncasrilor i plilor n numerar (lei sau
valut), efectuate prin casieria entitii;
 document de stabilire, la sfritul fiecrei zile, a soldului de cas;
 document de nregistrare n contabilitate a operaiunilor de cas.
Registrul de cas se ntocmete zilnic, pe baza documentelor justificative de ncasri
i pli.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 19

BORDEROU DE ACHIZIIE
(Cod 14-4-13)
BORDEROU DE ACHIZIIE (de la productori individuali)
(Cod 14-4-13/b)*

Borderoul de achiziie servete ca:


 document de nregistrare n gestiune a bunurilor cumprate de la persoane fizice;

ce
 document justificativ de nregistrare n contabilitate a valorii bunurilor cumprate;

zi
 document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru

fi
achiziii sau pentru decontarea sumelor pltite pentru achiziii de la persoane fizice.
Borderoul de achiziie se ntocmete de ctre persoana care efectueaz

r
aprovizionarea cu bunuri de la persoane fizice, n momentul achiziiei.

lo
ne
oa
DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE
(Cod 14-4-14)

rs
pe
Decontul pentru operaiuni n participaie se utilizeaz n toate domeniile de
ii
activitate n care se efectueaz operaiuni n participaie.
ar

Acesta servete ca document pe baza cruia se deconteaz cheltuielile i veniturile


rm

realizate din operaiuni n participaie, precum i sumele virate ntre asociai.


Se ntocmete de ctre entitatea care ine contabilitatea asocierii n participaie,
fo

lunar, pe fiecare asociat, cu veniturile i cheltuielile ce revin acestuia, pentru nregistrarea


in

n contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevzute n contractele de asociere ncheiate.


Cheltuielile i veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli i
iv

venituri, potrivit planului de conturi aplicabil.


us

n decont se nscriu i alte transferuri, reprezentnd valoarea mijloacelor bneti, a


cl

profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe i alte sume rezultate din operaiunile n
participaie.
ex


at

GRUPA a V-a
in

SALARII I ALTE DREPTURI DE PERSONAL


st
De

STAT DE SALARII
(Cod 14-5-1)

Statul de salarii servete ca:


 document pentru calculul drepturilor bneti cuvenite salariailor, precum i al
contribuiilor i al altor sume datorate;
 document justificativ de nregistrare n contabilitate.
Statul de salarii se ntocmete lunar, pe baza documentelor de eviden a timpului
lucrat efectiv, a evidenei i a documentelor privind reinerile legale, a listelor de avans
chenzinal, concediilor de odihn, a certificatelor medicale etc..
Statul de salarii se semneaz, pentru confirmarea exactitii calculelor, de ctre
persoana care determin salariul cuvenit i ntocmete statul de salarii.
Plile fcute n cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidrile, indemnizaiile

* Conform art. 20 lit. a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor
din sectorul agricol, dup data de 2 mai 2015 (180 de zile de la data intrrii n vigoare a Legii nr. 145/2014) se
interzice utilizarea borderoului de achiziie (de la productori individuali) (cod 14-4-13/b) pentru achiziiile de
la productorii agricoli, persoane fizice, definii potrivit prevederilor respectivei legi. 
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

de concediu etc. se includ n statele de salarii, pentru a cuprinde astfel ntreaga sum a
salariilor calculate i toate reinerile legale din perioada de decontare respectiv.


ORDIN DE DEPLASARE
(DELEGAIE - Cod 14-5-4)

Ordinul de deplasare (delegaie) servete ca:


 dispoziie ctre persoana delegat s efectueze deplasarea pe teritoriul rii;

ce
 document pentru decontarea cheltuielilor efectuate;

zi
 document pentru stabilirea diferenelor de primit sau de restituit de titularul de

fi
avans;
 document justificativ de nregistrare n contabilitate.

r
Ordinul de deplasare (delegaie) se ntocmete pentru fiecare deplasare, de ctre

lo
persoana care urmeaz a efectua deplasarea, precum i pentru justificarea avansurilor

ne
acordate n vederea procurrii de valori materiale cu plata n numerar. n cazul n care la

oa
decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare dect avansul primit,

rs
pentru diferena de primit de ctre titularul de avans se ntocmete Dispoziie de plat
ctre casierie (cod 14-4-4).

pe
n cazul n care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici dect
avansul primit, diferena de restituit de ctre titularul de avans se depune la casierie pe
ii
baz de Dispoziie de ncasare ctre casierie (cod 14-4-4).
ar
rm
fo

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE


(transporturi internaionale - Cod 14-5-4/a)
in

Ordinul de deplasare (delegaie) n strintate (transporturi internaionale) servete


iv

ca:
us

 dispoziie ctre conductorii auto s efectueze transporturi n strintate cu


cl

autovehiculele entitii;
 document de stabilire a avansului n valut, pentru deplasrile conductorilor auto
ex

care urmeaz s efectueze transporturi n strintate, pe baza cruia acetia ridic


at

avansul de la casierie;
 document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum i a valutei de
in

restituit la napoiere n ar;


st

 document justificativ de nregistrare n Registrul de cas (n valut) i n


De

contabilitate.

DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe - Cod 14-5-5)

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE


(transporturi internaionale - Cod 14-5-5/a)

Decontul de cheltuieli (pentru deplasri externe) i decontul de cheltuieli valutare


(transporturi internaionale) servesc ca:
 documente pentru decontarea cheltuielilor efectuate (n valut i n lei), cu ocazia
deplasrii n strintate;
 documente pentru stabilirea diferenelor de primit de la titularul de avans sau de
achitat acestuia;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 21

 documente justificative de nregistrare n Registrul de cas (n valut) i n


contabilitate.
Aceste deconturi se ntocmesc de ctre persoana care urmeaz a efectua
deplasarea n vederea justificrii cheltuielilor efectuate pe ntreaga durat a deplasrii.
n cazul n care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici
dect avansul primit, diferena de restituit de ctre titularul de avans se depune la casierie
pe baz de Chitan pentru operaiuni n valut (cod 14-4-1/a) sau Dispoziie de ncasare
ctre casierie (cod 14-4-4), dup caz.


ce
GRUPA a VI-a

zi
CONTABILITATE GENERAL

fi
NOT DE DEBITARE-CREDITARE

r
(Cod 14-6-1A)

lo
ne
Nota de debitare-creditare servete ca:

oa
 document de nregistrare a operaiunilor de decontare intervenite ntre entitate i

rs
subuniti care in contabilitate proprie i ntre subuniti ale aceleiai entiti, care in

pe
contabilitate proprie;
 document justificativ de nregistrare n contabilitate.
ii
Se ntocmete pe baza documentelor justificative care stau la baza operaiunii.
ar
rm

NOT DE CONTABILITATE
fo

(Cod 14-6-2A)
in
iv

Nota de contabilitate servete ca document justificativ de nregistrare n contabilitatea


us

sintetic i analitic, de regul pentru operaiunile care nu au la baz documente


cl

justificative (stornri, repartizare profit, constituire provizioane i ajustri pentru depreciere


sau pierdere de valoare etc.).
ex
at

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE


in

(Cod 14-6-22)
st

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE


De

(n valut i n lei - Cod 14-6-22/a)

Fia de cont pentru oparaiuni diverse servete:


 la inerea contabilitii analitice a conturilor de clieni, debitori, furnizori, creditori
etc.;
 la inerea contabilitii sintetice a operaiunilor economico-financiare.
n cazul n care se utilizeaz pentru inerea contabilitii sintetice a operaiunilor
economico-financiare, fiele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I
care nu se desfoar pe conturi sintetice de gradul II, precum i pentru conturile de
gradul II prevzute n planul de conturi aplicabil.
Se completeaz la nceputul exerciiului financiar, pe baza soldurilor de la sfritul
exerciiului financiar precedent, iar n cursul exerciiului financiar, pe baza documentelor
justificative referitoare la operaiunile intervenite.
La sfritul fiecrei perioade, n fiele analitice se totalizeaz rulajele pe perioada
respectiv i cumulat de la nceputul anului, n vederea ntocmirii balanei de verificare a
conturilor analitice sau a situaiilor de solduri, iar n fiele de cont sintetic se face totalul
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

cumulat al rulajului pe debit i credit, precum i soldul contului, n vederea ntocmirii


balanei de verificare a conturilor sintetice.

BALAN DE VERIFICARE
(cu patru egaliti - Cod 14-6-30 i Cod 14-6-30/A)
BALAN DE VERIFICARE
(cu cinci egaliti - Cod 14-6-30/a, Cod 14-6-30/b1, Cod 14-6-30/b2)
BALAN DE VERIFICARE
(cu ase egaliti - Cod 14-6-30/b)

ce
BALAN ANALITIC A STOCURILOR

zi
(Cod 14-6-30/c)

fi
Balana de verificare servete la:
 verificarea nregistrrii corecte n contabilitate a operaiunilor efectuate;

r
lo
 controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic i analitic;

ne
 ntocmirea situaiilor financiare i raportrilor contabile stabilite potrivit legii.

oa
Balana de verificare se ntocmete cel puin la ncheierea exerciiului financiar, la
termenele de ntocmire a situaiilor financiare, a raportrilor contabile, precum i la finele

rs
perioadei pentru care entitatea trebuie s ntocmeasc declaraia privind impozitul pe

pe
profit/venit, potrivit legii.
Balana de verificare cuprinde urmtoarele elemente: simbolul i denumirea
ii
conturilor; soldurile iniiale debitoare i creditoare; totalul sumelor debitoare i creditoare
ar

ale lunii precedente, dup caz; rulajele curente debitoare i creditoare; totalul rulajelor
rm

debitoare i creditoare, dup caz; totalul sumelor debitoare i creditoare; soldurile finale
debitoare sau creditoare.
fo

Balana de verificare la 1 ianuarie se completeaz cu soldurile finale debitoare i


in

creditoare ale lunii decembrie a anului precedent.


Pentru conturile analitice se poate ntocmi numai situaia soldurilor.
iv

La instituiile publice, balanele de verificare sintetice se ntocmesc lunar, iar


us

balanele de verificare analitice, cel trziu la sfritul trimestrului pentru care se ntocmesc
cl

situaiile financiare.
ex

GRUPA a VII-a
at

ALTE SUBACTIVITI
in
st

Situaia activelor gajate sau ipotecate


De

(Cod 14-8-1)

Situaia bunurilor sechestrate


(Cod 14-8-1/a)

Cele dou formulare se utilizeaz ca jurnale auxiliare pentru inerea contabilitii


angajamentelor asumate de ctre entitate, reflectnd eventuala datorie a entitii fa de
teri, generat de angajamentele asumate.
Acestea se ntocmesc pe msura ncheierii contractelor care au la baz active gajate
sau ipotecate, respectiv dup ncheierea procesului-verbal de sechestru de ctre
executorul fiscal.

DECIZIE DE IMPUTARE
(Cod 14-8-2)

Decizia de imputare servete ca:


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 23

 document de imputare a valorii pagubelor produse;


 titlu executoriu din momentul comunicrii;
 document de nregistrare n contabilitate.
Decizia de imputare se ntocmete pe baza actelor de constatare (procese-verbale,
referate etc.).

ANGAJAMENT DE PLAT
(Cod 14-8-2/a)

ce
Angajamentul de plat servete ca:

zi
 titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;

fi
 titlu executoriu pentru executarea silit, n caz de nerespectare a angajamentului;
 angajament de plat a unei sume ce reprezint o pagub adus entitii.

r
lo
Acesta se ntocmete de ctre persoana care i ia angajamentul de plat, n condiiile
n care exist documente din care rezult pagube sau alte obligaii de plat (proces-verbal

ne
de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).

oa


rspe


ii

ar


rm


foiniv


us


clex


atin


st


De


24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015
  $1(;$QU


     02'(/(/(
GRFXPHQWHORUILQDQFLDUFRQWDELOHce


zi


fi
Entitatea ..........................

r
lo
REGISTRUL-JURNAL

ne
Nr. pagin ......
______________________________________________________________________________

oa
|Nr. | Data | Documentul| Explicaii| Simbol conturi | Sume |
|crt.| nreg.| (felul, | |____________________|____________________|

rs
| | | nr., data)| |Debitoare|Creditoare|Debitoare|Creditoare|

pe
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
ii
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
ar

| | | | | | | | |
rm

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
fo

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
in

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
iv

| | | | | | | | |
us

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
cl

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
ex

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
at

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
in

|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | |
st

|_________________________________________________________|_________|__________|
ntocmit, Verificat, 14-1-1
De


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 25


Entitatea ..........................

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...........

Nr. pagin ......


______________________________________________________________________________
|Nr. | Recapitulaia | Valoarea | Valoarea de | Diferene din evaluare |
|crt.| elementelor | contabil | inventar | |
| | inventariate | | | |
| | | | |_____________________________|

ce
| | | | | Valoare | Cauze |
| | | | | | diferene |

zi
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|

fi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |

r
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|

lo
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|

ne
| | | | | | |

oa
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |

rs
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |

pe
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | ii | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
ar

|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
rm

|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
fo

|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
in

| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
ntocmit, Verificat, 14-1-2
iv


us


cl
ex
at
in
st
De
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015Entitatea ..........................

CARTEA MARE

Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Cont .....
Jurnal ...
______________________________________________________________________________
| CONTUL ....................... |
|______________________________________________________________________________|
| | |Total |Total | |

ce
| | CONTURI CORESPONDENTE|rulaj |rulaj | SOLD |

zi
| | CREDITOARE/DEBITOARE |debitor|creditor|
| Lunile |_________________________________|_______|________|________________|

fi
| |A|A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| La 1 ianuarie |debitor|creditor|
| | | | | | | | | | | | | | (anul) ...... | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________________|_______|________|

r
|Ianuarie | | | | | | | | | | | | | | | | |

lo
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|

ne
|Februarie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|

oa
|Martie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|

rs
|Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
|tr. I | | | | | | | | | | | | | | | | |

pe
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Aprilie | | | | | | | | | | | | | ii | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Mai | | | | | | | | | | | | | | | | |
ar

|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iunie | | | | | | | | | | | | | | | | |
rm

|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
fo

|Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
|tr. I+II | | | | | | | | | | | | | | | | |
in

|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iulie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
iv

|August | | | | | | | | | | | | | | | | |
us

|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Septembrie| | | | | | | | | | | | | | | | |
cl

|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total tr. | | | | | | | | | | | | | | | | |
ex

|I+II+III | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Octombrie | | | | | | | | | | | | |
at

| | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
in

|Noiembrie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
st

|Decembrie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
De

|Total gen.| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I - IV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
| |
|______________________________________________________________________________|
14-1-3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 27

Entitatea ..........................

______________________________________________________________________________
| CARTEA MARE (AH) |Simbol|Debit |Pagina |
| Denumirea contului |cont | | |
| ..................... |______|______|_______|
| | |Credit| |
|________________________________________________________|______|______|_______|
|Nr. din | Data | Suma | Conturi corespondente |

ce
|registrul-| oper. | | |
|jurnal | ..... | |_________________________________________________|

zi
| | (anul)| | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|

fi
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|

r
| | | | | | | | | | | | | |

lo
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |

ne
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |

oa
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |

rs
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|

pe
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
14-1-3/a
ii
ar
rm
fo
in

Entitatea .......................... Nr. pagin ......


iv

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR


us

______________________________________________________________________________
cl

| Nr. de | Codul de | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte meniuni|


| inventar | clasificare| i caracteristici tehnice| se afl | |
ex

|__________|____________|__________________________|____________|______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
at

|__________|____________|__________________________|____________|______________|
| | | | | |
in

| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
st

| | |__________________________|____________|______________|
De

| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
14-2-1
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

______________________________________________________________________________
| | |
| FIA MIJLOCULUI FIX | Grupa |
| | ........................... |
| Nr. inventar ............................ |__________________________________|
| Fel, serie, nr. data document provenien | Codul |
| ............................. | de clasificare ................. |
| Valoare de intrare |__________________________________|
| ............................. | Data drii n folosin |
| Amortizare lunar ....................... | Anul |
| | ....................... |
| Denumirea mijlocului fix i | Luna ........................... |

ce
| caracteristici tehnice |__________________________________|
| | Data amortizrii complete |

zi
| | Anul |
| | ....................... |

fi
| | Luna ........................... |
| |__________________________________|

r
| | Durata normal de funcionare |

lo
| Accesorii | ............................. |
| |__________________________________|

ne
| | Cota de amortizare |
| | ....................% |

oa
|___________________________________________|__________________________________|

rs
pe
______________________________________________________________________________
|Nr. |Documentul|Operaiunile care |Buc.|Debit|Credit|Sold|Soldul contului |
|inventar|(felul, |privesc micarea, | | | | |105 "Rezerve din|
ii
|(de la |numrul, |creterea sau | | | | |reevaluare" |
|numr la| data) |diminuarea valorii| | | | | |
ar

|numr) | |mijlocului fix | | | | | |


rm

|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
| | | | | | | | |
fo

|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
| | | | | | | | |
in

| | | | | | | | |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
iv

14-2-2
us

______________________________________________________________________________
| BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE |
cl

|______________________________________________________________________________|
| | Data eliberrii | Predtor | Primitor |
ex

| Numr document |_________________|____________________|__________________|


| | ziua| luna| anul| | |
at

| |_____|_____|_____| | |
| | | | | | |
in

|____________________|_____|_____|_____|____________________|__________________|
| Subsemnaii din partea .............................................. i din |
st

| partea ............................................ am procedat la predarea- |


De

| primirea mijloacelor fixe n baza ...................... din ............... |


|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Denumirea mijlocului fix i | Numrul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.| caracteristici tehnice | inventar | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| | | | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| | | | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| | | | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.) | |
|________________________________________________| APROBAT |
| Numele i prenumele | Semntura | |
|_________________________|______________________|_____________________________|
| | | Data | Semntura |
|_________________________|______________________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.) | | |
|________________________________________________| | |
| Numele i prenumele | Semntura | | |
|_________________________|______________________| | |
| | | | |
|_________________________|______________________|______|______________________|
14-2-3A
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 29

______________________________________________________________________________
| Entitatea ............. | APROBAT | DATA |
| |___________|________|
| PROCES-VERBAL | | |
| DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE/ |___________|________|
| DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE | | |
| |___________|________|
| | | |
| | | |
| |___________|________|

ce
| __________________________________________ |
| | Numr | Data | Predtor | |

zi
| | document |____________________| | |
| | | Ziua | Luna | Anul | | |

fi
| |__________|______|______|______|__________| |
| | | | | | | |

r
| |__________|______|______|______|__________| |

lo
| |
| I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE COMISIEI |

ne
| ........................................................................ |
| ............................................................................ |

oa
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |

rs
| ............................................................................ |

pe
| ............................................................................ |
| |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE |
ii
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea| Cod | U/M| Cantitatea| Pre unitar | Valoarea | Amortizarea |
ar

|crt.| | | | | | | pn la |
rm

| | | | | | | | scoaterea |
| | | | | | | | din funciune|
fo

|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
| | | | | | | | |
in

|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
| | | | | | | | |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
iv


us

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE REZULTATE


cl

____________________________________________________
ex

| Numr | Data | Predtor |Primitor |


| document | | | |
|__________|____________________|__________|_________|
at

| | Ziua | Luna | Anul | | |


| |______|______|______| | |
in

| | | | | | |
st

|__________|______|______|______|__________|_________|
______________________________________________________________________________
De

|Nr. | Denumirea | COD | U/M | Cantitatea | Pre unitar | Valoarea |


|crt.| | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | Delegai la |Primit|
| COMISIA | dezmembrare sau |n |
| | la declasare |gesti-|
| | |une |
|_____________________________________________________|_________________|______|
|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura| |
|prenume| |prenume| |prenume| |prenume| | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |
| | | | | | | | | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |
| | | | | | | | | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______|
14-2-3/aA

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

Entitatea .................. Obiectivul de investiii


..........................
Obiectivul supus recepiei
.........................
Concluzia ................

PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)

ce
zi
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ........... i-a desfurat activitatea n

fi
intervalul: ...................

r
lo
II. CONSTATRI

ne
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor
executate s-au constatat:

oa
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu

rs
urmtoarele excepii: ........................................................

pe
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic
efectuarea recepiei. ii
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ............, iar pn la recepia
obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ..... luni.
ar

3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de


rm

.............. lei.
fo

4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint


in

astfel: .................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins
iv

nivelul aprobat: ..................................................


6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor
us

tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-


cl

economici: ...............................
ex

7. S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al
indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:
at

a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta
in

cele ce nu sunt asigurate);


b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
st

c. fora de munc;
De

d. .......................................................................

III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie
hotrte n unanimitate/cu majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD
CALIFICATIVUL
..............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor
tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se
recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
..............................................................................
..............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine ..... file i .... anexe numerotate cu un total de ....
file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ..................... n ....
exemplare originale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 31_________________________________________________________________________
| | Numele i | Funcia | Locul de munc | Semntura |
| | prenumele | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Preedinte | | | | |
| Membri: | | | | |
| | | | | |
| Specialiti- | | | | |
| consultani | | | | |
| | | | | |
| Asisteni la | | | | |

ce
| recepie | | | | |
| | | | | |

zi
| | | | | |

fi
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

r


lo


ne


oars


pe


ii

ar


rmfo


iniv


us


clexat


in


st


De


32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


Entitatea .................. Obiectivul de investiii
..........................
Obiectivul supus recepiei
..........................
Concluzia ................

PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)

I. DATE GENERALE

ce
zi
1. Comisia numit de ......................... prin ...................... pentru recepionarea
obiectivului de investiii intitulat .................... i situat n ................... a fost convocat la

fi
data de ................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj
aferente.

r
lo
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ..................................... pentru care proiectantul
general este ........................................ antreprenor general este

ne
..................................................... i beneficiar de investiii este ...........................................

oa
.

rs
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul .....................

pe
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii
este de ................................, conform anexei. ii
4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de
beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din
ar

........................ .
rm

5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de ............ lei.


fo
in

II. CONSTATRI
iv

A. Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a


lucrrilor de construcii-montaj ................................
us

Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea


cl

calitii lucrrilor i a dispus ..................................


ex

B. Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.


at

1. Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:


in

a. lucrrile sunt terminate;


b. urmtoarele lucrri, conform anexei, nu sunt terminate.
st

2. Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i


De

utilajele tehnologice.
3. Entitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral
asigurate ......................................................
4. Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia
obiectului supus recepiei (n cazul blocurilor de locuine).
..............................................................................
Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu
sunt ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia
hotrte c lucrrile artate n anex, ca neexecutate - s fie terminate pn la
.......................................

C. Calitatea lucrrilor realizate.


1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile aduse).
n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant, comisia a
reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n dreptul crora
au fost prevzute termene urmeaz s fie remediate:
..............................................................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 33

Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr


fixarea unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz
comportarea, exploatarea, aspectul i integritatea obiectului.
Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord cu
prevederile proiectului n termenele specificate.
2. Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.
n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost reinute
n anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea, exploatarea
sau funcionarea obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n termenele fixate
n dreptul fiecruia:

ce
..............................................................................

zi
Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru
consecinele acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul

fi
proiectantului a deficienelor pentru care a stabilit termen n acest sens.

r
3. Calitatea execuiei lucrrilor.

lo
Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice,

ne
procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate i
materiale folosite, din constatrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs

oa
calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie la faa locului,

rs
rezult urmtoarele:

pe
3.1. La structura de rezisten
..............................................................................
ii
3.2. La restul lucrrilor de construcii
ar

..............................................................................
3.3. La lucrrile de instalaii
rm

..............................................................................
fo

3.4. La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect


in

..............................................................................
4. Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
iv

..............................................................................
us

5. Alte constatri:
..............................................................................
cl

..............................................................................
ex

III. CONCLUZII GENERALE


at
in

1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu


majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a
st

lucrrilor de construcii-montaj aferente obiectelor (obiectului)


De

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
care au fost terminate la data de ........... i care fac parte din obiectivul
..............................................................................
..............................................................................
2. Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de .... luni
(se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3. Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a
obiectelor/obiectului recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri:
..............................................................................
..............................................................................
4. Prezentul proces-verbal, coninnd .... file i .... anexe numerotate cu
un total de .... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi ............ n
..... exemplare originale.

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015_________________________________________________________________________
| | Numele i | Funcia | Locul de munc | Semntura |
| | prenumele | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Preedinte | | | | |
| Membri: | | | | |
| | | | | |
| Specialiti- | | | | |
| consultani | | | | |
| | | | | |

ce
| Asisteni la | | | | |
| recepie | | | | |

zi
| | | | | |
| | | | | |

fi
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

r
lo
ne
oa
NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE

rs
Subsemnaii ...................... pe baza calitii i a mputernicirilor menionate n dreptul

pe
fiecruia i ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepiei provizorii, am
procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a obiectului
ii

ar


rm


fo


PREDAT, PRIMIT,
in

Antreprenor general Beneficiar de instalaii


iv

(denumirea entitii, numele, (denumirea entitii, numele,


calitatea, mputernicirea i calitatea, mputernicirea i
semntura primitorului)
us

semntura predtorului)

cl


exat


in


stDeMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 35PROCES-VERBAL Nr. ...
privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex la procesul-verbal de
recepie provizorie a obiectului ....................

______________________________________________________________
| Poziie n anexa | Termen prevzut | Entitatea care a |
| procesului-verbal de | n anex | efectuat remedierea |
| recepie provizorie | | |
|______________________|_________________|_____________________|

ce
| 1 | 2 | 3 |
|______________________|_________________|_____________________|

zi
| | | |

fi
| | | |
| | | |
|______________________|_________________|_____________________|

r
lo
EXECUTANT, BENEFICIAR,

ne
............................ ............................

oa
(Numele, prenumele, funcia) (Numele, prenumele, funcia)

rs
Entitatea .................. Obiectivul de investiii
..........................

pe
Obiectivul supus recepiei
..........................
ii
Concluzia ................


ar


rm


fo


inivus


cl


exat


inst


De

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
(Cod 14-2-5/b)

I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .............. i-a desfurat activitatea n
intervalul: .................................

II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a

ce
cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:

zi
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a
obiectivelor de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:

fi
..............................................................................

r
..............................................................................

lo
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i

ne
instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor
tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnico-economice i

oa
indicatorilor tehnico-economici aprobai.

rs
3. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este

pe
urmtorul: .....................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum
ii
rezult din documentele prezentate, este de ........ lei.
ar

5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica,


este de .................. lei.
rm

6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n


fo

folosin) este la data recepiei de ................ lei.


in

7. Alte constatri.
iv

III. CONCLUZII
us

1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n


unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
cl

ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:


ex

..............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse
at

n funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:


in

..............................................................................
..............................................................................
st

..............................................................................
De

3. Prezentul proces-verbal, care conine ..... file i ..... anexe, numerotate cu un total de
...... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi .............. n ....
exemplare originale.

_________________________________________________________________________
| | Numele i | Funcia | Locul de munc | Semntura |
| | prenumele | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Preedinte | | | | |
| Membri: | | | | |
| | | | | |
| Specialiti- | | | | |
| consultani | | | | |
| | | | | |
| Asisteni la | | | | |
| recepie | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 37______________________________________________________________________________
| Entitatea .......... |
| NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE |
| |
| _____________________________________________________________________|
| | Numr | Data | Factur |
| | document |____________________| Nr. |
| | | Ziua | Luna | Anul | Aviz de nsoire a mrfii |
| |__________|______|______|______|_____________________________________|
| | | | | | |
|________|__________|______|______|______|_____________________________________|

ce
| Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea |

zi
| valorilor materiale furnizate de ........................................... |
| din .................... cu vagonul/auto nr. ............................... |

fi
| documente nsoitoare ...................................................... |
| delegat .................... constatndu-se urmtoarele: |
|______________________________________________________________________________|

r
|Nr. | Denumirea | U/M | Cantitatea | Recepionat |

lo
|crt.| bunurilor | | conform |_____________________________________|

ne
| | recepionate | | documente | Cantitate | Pre unitar | Valoare |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|

oa
| | | | | | | |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|

rs
| | | | | | | |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|

pe
| | | | | | | |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
ii
| Comisia de recepie | Primit n gestiune |
|_____________________________________________________|________________________|
ar

| Numele i prenumele | Semntura | Data | Semntura |


|_______________________________|_____________________|_________|______________|
rm

| | | | |
fo

|_______________________________|_____________________| | |
| | | | |
in

|_______________________________|_____________________| | |
| | | | |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
iv

14-3-1A 

us


cl


exat


inst


De


38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitii pe cntarul nr.|Determinarea calitii s-a fcut prin|
|s-a fcut prin: |proba .............................. |
| ...................... .............. |............... nr. ................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Cru ...................... nsoitor .......... |
|Staia de expediie .............. Staia de destinaie ..................... |
|Data eliberrii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie: |
|______________________________________________________________________________|
|Participani la recepie | Alte |

ce
|_________________________________________________________________| meniuni |
|Reprezentant| Numele i| Calitatea| Carte | Semntura | |

zi
|al: | prenumele| | de identitate | | |

fi
|____________|__________|__________|________________|_____________| |
| | | | | | |
|____________|__________|__________|________________|_____________| |

r
| | | | | | |

lo
|____________|__________|__________|________________|_____________| |
| | | | | | |

ne
|____________|__________|__________|________________|_____________| |

oa
| | | | Diferene (+/-) | |
|____________|__________|__________|______________________________| |

rs
| *) |Denumirea | Cod | U/M |Cantitate |Pre unitar|Valoare| |
| |bunurilor | | | | | | |

pe
| |recepionate| | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|
ii |
| | | | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______| |
ar

| | | | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______| |
rm

| | | | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|____________|
fo

| Concluziile comisiei de recepie ........................................... |


in

| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cruului (delegatul neutru) |
| ............................................................................ |
iv

|______________________________________________________________________________|
*) Tip document (operaie)
us


cl


exat


in


stDe

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 39______________________________________________________________________________
|Entitatea .................... |
|_______________________________________________________ |
|Numr | Data |Predtor|Primitor| Nr. comand | |
|document|______________| | | ___________ | BON |
| |Ziua|Luna|Anul| | | Cod produs | DE PREDARE, TRANSFER,|
|________|____|____|____|________|________|_____________| RESTITUIRE |
| | | | | | | | |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. | Denumirea valorilor | Cod | U/M |Cantitatea|Preul|Valoarea|
|crt.| materiale (inclusiv | | |efectiv |unitar| |

ce
| | sortiment, marc, profil, | | | | | |
| | dimensiune) | | | | | |

zi
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|

fi
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |

r
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|

lo
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|

ne
| | | | | | | |

oa
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |

rs
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |

pe
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | ii| | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
ar

|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
rm

|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
fo

|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|Data i semntura | Viza CTC (propus micarea)|
in

Predtor | Primitor |
| |___________________________|___________________|___________|
| | | | |
iv

|__________________|___________________________|___________________|___________|
14-3-3A
us


clexat


in


st


De


40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


______________________________________________________________________________
|Entitatea .................................... | Buc. lansate | |
|PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ..................... | | |
|REPER .................... NR. ............... |______________| |
|DENUMIREA PIESEI ....... NORMA ............... | | |
|_______________________________________________|______________| BON DE CONSUM |
|______________________________________________________________| |
|Numr |Data eliberrii| Predtor| Primitor| Nr. Comand | |
|document|_______________| | | ___________ | |
| |Ziua |Luna|Anul| | | Cod produs | |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________| |

ce
| | | | | | | | |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|_______________|

zi
|DENUMIREA MATERIALULUI |Cantitate|Cod|U/M| Cantitatea |Preul|Valoarea|

fi
|(inclusiv sortiment, |necesar | | | eliberat |unitar| |
|marc, profil, dimensiune)| | | | | | |
|__________________________|_________|___|___|_________________|______|________|

r
|Cf. normei | | 1 | | | | | |

lo
|tehnice | |_________|___|___|_________________|______|________|
| | | 2 | x | | | x | x |

ne
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|

oa
|nloc. | | 1 | | | | | |
| | |_________|___|___|_________________|______|________|

rs
| | | 2 | x | | | x | x |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|

pe
| Data i semntura | ef compartiment | Gestionar | Primitor |
| |_________________________|_________________|____________|
ii
| | | | |
|_____________________|_________________________|_________________|____________|
14-3-4A 
ar


rm


foin


ivus


cl


exatin


st


De

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 41


______________________________________________________________________________
|Entitatea ........... |Produs, lucrare (comand) | |
|.................... | | |
|_______________________|_______________________________| BON DE CONSUM |
|Numr | Data |Predtor|Primitor| Nr. comand | (COLECTIV) |
|document|______________| | | ___________ | |
| |Ziua|Luna|Anul| | | Cod produs | |
|________|____|____|____|________|________|_____________| |
| | | | | | | | |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. |Denumirea materialelor|Cantitatea|Cod| U/M| Cantitatea| Preul| Valoarea |
|crt.|(inclusiv sortiment, |necesar | | | eliberat | unitar| |

ce
| |marc, profil, | | | | | | |
| |dimensiune) | | | | | | |

zi
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|

fi
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |

r
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|

lo
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|

ne
| | | | | | | | |

oa
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |

rs
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |

pe
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | ii | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
ar

|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
rm

|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
fo

|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| Data i semntura | ef compartiment| Gestionar
in

| Primitor |
| |_________________|______________|_______________________|
| | | | |
iv

|_____________________|_________________|______________|_______________________|
14-3-4/aA
us
cl
ex
at
in
st
De
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

______________________________________________________________________________
|Entitatea ..................... | |
| | |
| LIST ZILNIC DE ALIMENTE | ef compartiment |
| | |
|Cantina | |
|______________________________________|_______________________________________|
|Efectiv| Alocaie|Drepturi| Recapitulaia | Mese |Dimineaa|Prnz|Seara|
|la mas| - lei - | - lei -| cheltuielilor | servite | *) | *) | *) |
| | | | pentru hran | | | | |
|_______|_________|________|_________________|___________|_________|_____|_____|
| | | |Economii | E | D | Efectiv la| | | |

ce
|_______|_________|________|sau | | | hran | | | |
| | | |depiri | | | | | | |

zi
|_______|_________|________|de | | | | | | |
| | | |alocaie | | | | | | |

fi
|_______|_________|________| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

r
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|

lo
| | | |De la | | | Porii | | | |
|_______|_________|________|nceputul| | | preparate | | | |

ne
| | | |perioadei| | | | | | |
|_______|_________|________|(1.I. ..)| | | | | | |

oa
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________| | | | | | | |

rs
| | | | | | | | | | |

pe
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
| | | | Pe zi | | |Distribuite| | | |
|_______|_________|________| | | | | | | |
ii
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
ar

| | | |La finele| | | Rmase | | | |


rm

|_______|_________|________|perioadei| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
fo

|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
| | | | |
in

|_______|_________|________| |
| | | | Aprobat, Vizat, |
iv

|_______|_________|________| |
| | | | ................ Compartiment financiar-contabil |
us

|_______|_________|________| |
| | | | |
cl

|_______|_________|________| |
|Total | | | ................ |
ex

|_______|_________|________| |
| Consum efectiv | | |
at

| - lei - | | |
|_________________|________|___________________________________________________|
in

| Regimul | Efectiv | Dimineaa | Ora 10 | Prnz | Ora 16 | Seara |


|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
st

| | | | | | | |
De

|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
| | | | | | | |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
| | | | | | | |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
*) Nu se completeaz de ctre uitile sanitare. 14-3-4/dA

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 43

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


S - Solicitat
E - Eliberat
V - Valoarea
______________________________________________________________________________
| ALIMENTE |
|___________________________________________ |
|Numr | Data |Predtor |Primitor | |
|document| eliberrii | | | |
| |______________| | | |
| |Ziua|Luna|Anul| | | |

ce
|________|____|____|____|_________|_________| |
| | | | | | | |

zi
|________|____|____|____|_________|_________|__________________________________|
|Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Pre | V |Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Pre |V |

fi
| | | |__________|unitar| | | | |__________|unitar| |
| | | | S | E | | | | | | S | E | | |

r
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|

lo
| | | | | | | | | | | | | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|

ne
| | | | | | | | | | | | | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|

oa
| | | | | | | | | | | | | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|

rs
| | | | | | | | 1. TOTAL |

pe
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 2. Lista suplimentar nr. |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
ii
| | | | | | | | 3. Alimente restituite cu nota nr. |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
ar

| | | | | | | | 4. Porii rmase |
rm

|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 5. Ambalaje primite bon nr. |
fo

|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 6. Ambalaje restituite bon nr. |
in

|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
iv

ntocmit, Gestionar, Buctar,


us

Confirmat, Calculat,
cl
ex

______________________________________________________________________________
| Furnizor ................... |
at

| |
| DISPOZIIE DE LIVRARE |
in

| ___________________________________ |
| | Nr. ............................. | |
st

| | Data (ziua, luna, anul) ......... | |


De

| |___________________________________| |
| |
| Vei elibera produsele de mai jos ctre .................................... |
| ............................................................................ |
| prin delegatul ............................. cu delegaia nr. .............. |
| C.I. seria ...... nr. .............. emis de .......................... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea produselor | U/M | Cantitatea | Preul unitar |
|crt. | | |____________________| |
| | | | Dispus | Livrat | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| Semntura | Dispus livrarea | Gestionar | Primitor |
| | | | |
|_________________|________________________|_______________|___________________|
14-3-5A
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

Furnizor ........................... Cumprtor ...........................
denumirea, forma juridic) (denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul .................... comerului/anul ......................
Cod de identificare fiscal........ Cod de identificare fiscal...........
Sediul (localitatea, str., nr.) Sediul (localitatea, str., nr.)
.................................... ......................................
Judeul ............................ Judeul ..............................

ce
AVIZ DE NSOIRE A MRFII

zi
fi
_____________________________
| Nr. ....................... |
| Data (ziua, luna, anul) ... |

r
|_____________________________|

lo
______________________________________________________________________________

ne
| Nr. | SPECIFICAIA | U.M.| Cantitatea livrat | Preul unitar | Valoarea |

oa
| crt.| (produse, | | | (fr T.V.A.) | - lei - |
| | ambalaje etc.) | | | - lei - | |

rs
| | | | | | |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|

pe
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
ii
| | | | | | |
| | | | | | |
ar

| | | | | | |
| | | | | | |
rm

| | | | | | |
| | | | | | |
fo

| | | | | | |
in

| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
iv

| | | | | | |
| | | | | | |
us

| | | | | | |
cl

|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
| Semntura reprezentant | Date privind expediia | | |
ex

| furnizor | Numele delegatului | TOTAL: | |


| | ...................... | | |
| | cartea |_______________|__________|
at

| | de identitate seria | |
| | ..... nr. ............ | |
in

| | eliberat/ ........... | |
st

| | Mijlocul de transport | Semntura |


| | ........ nr. ......... | de primire |
De

| | Expedierea s-a | |
| | efectuat n prezena | |
| | noastr la data de | |
| | ........ ora ......... | |
| | Semnturile .......... | |
|__________________________|________________________|__________________________|
14-3-6A
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 45

______________________________________________________________________________
| | | Pagina ........... |
| Entitatea..... | FI DE MAGAZIE | |
|____________________|___________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortiment, calitate, marc, profil, |
| | dimensiune |
| | |

ce
|________|_____________________________________________________________________|
| | U/M | Pre unitar | |

zi
| |___________|____________________| |

fi
| | | | |
|________|___________|____________________|____________________________________|
| Document | Intrri | Ieiri | Stoc | Data i semntura |

r
|____________________| | | | de control |

lo
| Dat | Numr | Fel | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|

ne
| | | | | | | |

oa
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |

rs
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |

pe
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | ii | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
ar

|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
rm

|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
fo

|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
in

| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
iv

|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
us

|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
cl

14-3-8
exatin


st


De


46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
C - Cantitatea
S - Semntura
______________________________________________________________________________
|Entitatea ..................| |
|Secia (locul de folosin) | FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA |
|........................... | OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN |

ce
|____________________________| |

zi
| |
| Numele i prenumele ................. Marca ........ Funcia ............... |

fi
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Denumirea |Termenul de| P/U | U/M | PRIMIRI | RESTITUIRI |

r
| obiectelor |folosire | | |___________________|___________________|

lo
| (inclusiv | | | | Documentul| C | S | Documentul| C | S |

ne
| seria, | | | |___________| | |___________| | |
| dimensiunea | | | |Data|Felul | | |Data|Felul | | |

oa
| etc.) | | | | |i nr.| | | |i nr.| | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|

rs
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|

pe
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
ii
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
ar

| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
rm

| | | | | | | | | | | | |
fo

|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
in

|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
iv

| | | | | | | | | | | | |
us

|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
cl

|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
ex

|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
14-3-9
at
in
st
De
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 47______________________________________________________________________________
|Entitatea| |Gestiunea | Pagina |
|.........| LIST DE INVENTARIERE | | ...... |
|_________| |_________________| |
|Magazia | Data .......... |Loc de depozitare| |
|.........| | | |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
|Nr. | Denumirea | Codul sau | U/M | CANTITI :
|crt.| bunurilor | numrul de | |___________________________________:
| | inventariate | inventar | | Stocuri | Diferene :
| | | | |____________________|______________:

ce
| | | | |Scriptice| faptice | Plus | Minus :

zi
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 :

fi
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| | | | | | | | :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:

r
| | | | | | | | :

lo
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:

ne
| | | | | | | | :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:

oa
| Numele i | Comisia de inventariere | Gestionar (Responsabil imobilizri :
| prenumele | | corporale) :

rs
| |_________________________|________________________________________:
| | | | | :

pe
|___________|_______|________|________|________________________________________:
| Semntura | | | | ii :
|___________|_______|________|________|________________________________________:
ar

- continuare-
______________________________________________________________________________
rm

|Entitatea| |Gestiunea | Pagina |


fo

|.........| LIST DE INVENTARIERE | | ...... |


|_________| |_________________| |
in

|Magazia | Data .......... |Loc de depozitare| |


|.........| | | |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
iv

: PRE | VALOAREA CONTABIL | Valoarea | DEPRECIEREA |


us

: UNITAR |_____________________________| de |__________________________|


: | Valoarea | Diferene | inventar | Valoarea | Motivul |
cl

: | |__________________| | | (cod) |
: | | Plus | Minus | | | |
ex

:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
at

: | | | | | | |
in

:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: | | | | | | |
st

:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: | | | | | | |
De

:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: Contabilitate |
:______________________________________________________________________________|
: |
:______________________________________________________________________________|
: |
:______________________________________________________________________________|
14-3-1248 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


______________________________________________________________________________
| Entitatea ................. Pag. ....... |
| Gestiunea ................. |
| LIST DE INVENTARIERE |
| Data ........ |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Cod sau | Inventar faptic Cantitate | Pre | Valoare | Deprecieri |
|crt.| denumire | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |

ce
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |

zi
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|

fi
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |

r
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|

lo
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|

ne
| | | | | | |

oa
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |

rs
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |

pe
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | |ii | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
ar

|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| Comisia de | Numele i prenumele | Semntura |
rm

| inventariere |________________________________________________|____________|
| | | |
fo

|________________|________________________________________________|____________|
14-3-12/b
iniv


us


clexat


in


st


De


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 49Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
V - Valoarea
M - Motivul
______________________________________________________________________________
| Entitatea | | Gestiunea | Pagina |
| ............ | LIST DE INVENTARIERE | | ........ |
|______________| Data ................ |___________________| |
| Magazia | | Loc de depozitare | |
| ............ | | | |
|______________|________________________________|___________________|__________|

ce
|N|Denumirea |Cod|U/M|Cantitatea|Pre |Valoarea |Valoarea|Deprecierea|

zi
|r|bunurilor | | | |unitar de |contabil|de |___________|
|.|inventariate| | | |nregistrare | |inventar| V | M |

fi
|c| | | | |n | | | | |
|r| | | | |contabilitate| | | | |
|t| | | | | | | | | |

r
|.|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|

lo
|0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ne
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |

oa
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |

rs
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |

pe
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | ii | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
ar

|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
rm

|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
fo

| |Total pagin| x | x | | x | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
in

| | Comisia de inventariere |Gestionar|Gestionar*)|Contabi-|


| | | | |litate |
|______________|________________________________|_________|___________|________|
iv

| Numele i | | | | | | |
us

| prenumele | | | | | | |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
cl

| Semntura | | | | | | |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
ex

*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii.


14-3-12/a
at
in
st
De

___________________________________________________
| Entitatea ....................................... |
| Codul de identificare fiscal ................... |
| Nr. de nregistrare n registrul comerului ..... |
| Sediul (localitatea, str., nr.) |
| ................................................. |
| Judeul ......................................... |
| |
| CHITANA nr. |
| Data ..... |
| |
| Am primit de la ................................. |
| Adresa .......................................... |
| |
| CUI/CNP |
| Suma de ............ adic ...................... |
| ................................................. |
| Reprezentnd .................................... |
| |
| Casier, |
|___________________________________________________|
14-4-1

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015______________________________________________________________________________
| Entitatea ............................................... |
| Cod de identificare fiscal ............................. |
| Nr. de nregistrare n registrul comerului.............. |
| Sediul (localitatea, str., numr) ....................... |
| Judeul ................................................. |
| |
| CHITANA PENTRU OPERAIUNI N VALUT nr. ......... |
| Data .............. |
| |
| Am primit/pltit de la/ctre ............................................... |

ce
| urmtoarele sume n valut, reprezentnd: .................................. |

zi
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

fi
| Felul valutei | Suma n valut | Cursul | C/val n lei |
| |__________________________| | |
| | n cifre | n litere | | |

r
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|

lo
| | | | | |

ne
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |

oa
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |

rs
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |

pe
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | ii | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
ar

|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
rm

|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
fo

| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
in

| Total | x | x | x | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| Casier, |
iv

|______________________________________________________________________________|
14-4-1/a
us


cl


exatin
st

Entitatea .........................
De

______________________________________________________________________________
| DISPOZIIE DE*) ......................................... CTRE CASIERIE |
| nr. ............... din .................. |
| Numele i prenumele ........................................................ |
| Funcia (calitatea) ........................................................ |
| Suma .................... lei .............................................. |
| (n cifre) (n litere) |
| Scopul ncasrii/plii .................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Semntura |Conductorul entitii | Compartiment |
| | | financiar-contabil |
| |______________________________|_________________________________|
| | | |
| | | |
| | | |
|_____________|______________________________|_________________________________|
*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dup caz. 14-4-4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 51
______________________________________________________________________________
| Se completeaz | DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: |
| numai pentru | |
| pli | Actul de identitate .............. Seria ....... nr. ...... |
| | Am primit suma de ................................ lei |
| | (n cifre) |
| | |
| | Data ......................... |
| | Semntura .................... |

ce
|________________|_____________________________________________________________|

zi
| CASIER |
| Pltit/ncasat suma de ............................... lei |

fi
| (n cifre) |
| |
| Data ......................... |

r
| Semntura .................... |

lo
|______________________________________________________________________________|

ne
oa
rs
________________________________

pe
Entitatea .................. | Data | Contul |
|____________________|
ii casa |
REGISTRUL DE CAS | Ziua | Luna | Anul | |
|______|______|______|___________|
ar

| | | | |
_____________________________________________|______|______|______|___________|
rm

| Nr. | Nr. act | Nr. | Explicaii | ncasri | Pli |


fo

| crt. | cas | anexe | | | |


|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
in

| Report/Sold ziua precedent | | |


|__________________________________________|_________________|_________________|
| | | | | | |
iv

|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
us

| | | | | | |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
cl

| | | | | | |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
ex

| De reportat pagina/TOTAL | | |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| Casier,
at

Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7A
in


st
De

______________________________________________________________________________
| Entitatea ................. | Contul |
| | casa |
| REGISTRUL DE CAS |__________|
| | |
|___________________________________________________________________|__________|
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Data |Nr. act|Nr. | Explicaii | ncasri | Pli |
|crt.|____________________|cas |anex| | | |
| | Ziua | Luna | Anul | | | | | |
|____|______|______|______|_______|_____|______________|____________|__________|
| Report/Sold ziua precedent | | |
|______________________________________________________|____________|__________|
| | | | | | | | | |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
| | | | | | | | | |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
| | | | | | | | | |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
| De reportat pagina/TOTAL | | |
|______________________________________________________|____________|__________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7bA
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

______________________________________________________________________________
| Entitatea ...................... | DATA | Contul|
| |_________________| casa |
| REGISTRUL DE CAS (n valut) | Ziua| Luna| Anul| |
| |_____|_____|_____|_______|
| | | | | |
|____________________________________________________|_____|_____|_____|_______|
______________________________________________________________________________

ce
|Nr. |Nr. |Nr. | Explicaii | NCASRI | PLI |Contra- |
|crt.|act |anexe| |______________________|______________|valoarea|

zi
| |cas| | |Felul | | | | | | | | | | |n lei |

fi
| | | | |valutei| | | | | | | | | | | |
| | | | |_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | |Cursul | | | | | | | | | | | x |

r
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|

lo
| | | |Report/Sold | | | | | | | | | | | | |
| | | |ziua precedent| | | | | | | | | | | | |

ne
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|

oa
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|

rs
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|

pe
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
ii
| | | |De reportat | | | | | | | | | | | | |
| | | |pag./Total | | | | | | | | | | | | |
ar

|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
rm

|______________________________________________________________________________|
14-4-7/aA
fo


iniv

______________________________________________________________________________
us

| Entitatea ...................... | Contul|


cl

| | casa |
| REGISTRUL DE CAS (n valut) |_______|
ex

| | |
|______________________________________________________________________|_______|
|Nr. | DATA |Nr. |Nr. | Explicaii | NCASRI | PLI |Contra- |
at

|crt.| |act |anexe| | | |valoarea|


in

| | |cas| | | | |n lei |
|____|______________|____|_____|____________|________________|________| |
st

| |Ziua|Luna|Anul| | | |Felul | | | | | | | |
| | | | | | | |valutei| | | | | | | |
De

| | | | | | | |_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | |Cursul | | | | | | | x |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | |Report/Sold | | | | | | | | |
| | | | | | |ziua | | | | | | | | |
| | | | | | |precedent | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | |De reportat | | | | | | | | |
| | | | | | |pag/Total | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7/cAMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 53

Entitatea ................................................................
Codul de identificare fiscal ............................................
Numrul de nmatriculare n Registrul comerului/anul.....................
Sediul (localitatea, str., numr) ........................................
Judeul ..................................................................

BORDEROU DE ACHIZIIE
nr. ...... data ......

_____________________________________________________________
| Produsul | Cod | U/M | Cantitate | Pre unitar | Valoarea |

ce
| | | | | de achiziie | achiziiei|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|

zi
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|

fi
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|

r
| | | | | | |

lo
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |

ne
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |

oa
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |

rs
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|

pe
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
ii
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
ar

|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
rm

| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
fo

| TOTAL | x | x | | x | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
in

14-4-13

Semntura gestionarului,
iv

Semntura achizitorului,

us


clexat


in


st


De54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015Entitatea ................................................................
Codul de identificare fiscal ............................................
Nr. de nregistrare n registrul comerului...............................
Sediul (localitatea, str., numr) ........................................
Judeul ..................................................................

BORDEROU DE ACHIZIIE*
(de la productori individuali)
nr. ...... data ......

ce
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:

zi
A - Denumirea produselor

fi
B - Cantitate
C - Semntura de primire a sumei
D - Numele i prenumele

r
E - Domiciliul

lo
F - numrul
______________________________________________________________________________

ne
|CONTRACT| Productor | A |Cod|U/M| B |Pre |Valoare|Avans|Suma | C|

oa
|________|_____________________| | | | |unitar| | |pltit| |
|Nr.|Data| D | E |Actul de | | | | | | | | | |

rs
| | | | |identitate| | | | | | | | | |
| | | | |__________| | | | | | | | | |

pe
| | | | |seria | F | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
ii
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 |15|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
ar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
rm

| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
fo

| | | | | | | | | | | | | | | |
in

|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
iv

| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
us

| | | | | | | | | | | | | | | |
cl

|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
ex

|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
at

| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
in

| | | | | | | | | | | | | | | |
st

|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| TOTAL | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | |x |
De

|________|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
14-4-13/b

Semntura achizitorului, Semntura gestionarului,


* Conform art. 20 lit. a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei
produselor din sectorul agricol, dup data de 2 mai 2015 (180 de zile de la data intrrii n vigoare a Legii nr.
145/2014) se interzice utilizarea borderoului de achiziie (de la productori individuali) (cod 14-4-13/b) pentru
achiziiile de la productorii agricoli, persoane fizice, definii potrivit prevederilor respectivei legi. 
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 55

Entitatea emitent Entitatea destinatar


...................................... ......................................
Codul de identificare fiscal ........ Codul de identificare fiscal ........
Numrul de nregistrare Numrul de nregistrare n
n registrul comerului............... registrul comerului..................
Sediul (localitatea, str., numr) .... Sediul (localitatea, str., numr) ....
...................................... ......................................
Judeul .............................. Judeul ..............................

DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE


nr. ...... data ......

ce
______________________________________________________________________________

zi
|Nr. | Simbol cont | Denumire cont creditor pentru | Valoare transmis|
|crt.|____________________| cheltuielile i sumele transmise| conform contract |

fi
| | Debitor | Creditor | Denumire cont debitor pentru | asociere n |
| | | | veniturile i sumele primite | participaie |

r
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|

lo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|

ne
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|

oa
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|

rs
| | | | | |

pe
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
ii
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
ar

| | | | | |
rm

|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
fo

|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
in

|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
iv

|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
us

|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
14-4-14
cl

Conductorul entitii, Conductorul compartimentului


ex

financiar-contabil,

at


inst


De


56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Numele i prenumele (marca)
B - Salariu de baz
C - Alte drepturi salariale
D - Alte drepturi impozabile
E - Venit brut
F - Contribuia individual pentru asigurri sociale
G - Contribuia individual pentru protecia social a omerilor
H - Contribuia pentru asigurrile sociale de sntate
I - Venit net

ce
J - Alte contribuii sau cheltuieli deductibile
K - Deducere personal de baz

zi
L - Deduceri suplimentare

fi
M - Venit baz de calcul
N - Impozit calculat i reinut
O - Salariul net

r
P - Avans

lo
Q - Alte reineri
_____________________________________________________________________________

ne
| Entitatea ................... |

oa
| |
| STAT DE SALARII |

rs
| pe luna ..... anul .... |
| |

pe
| |
|_____________________________________________________________________________|
ii
|Nr. | A| B| C| D| E| F| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Rest |
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | de |
ar

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | plat |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|
rm

| 0 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18 |


|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|
fo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
in

|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|
iv

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|
us

14-5-1
cl

Conductorul entitii, Conductorul compartimentului ntocmit,


ex

financiar-contabil,
at


inst


De


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 57

______________________________________________________________________________
| Entitatea .......... Depus decontul (numrul i data) |
| ................................ |
| |
| ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) |
| nr. ................... |
| |
| Dl./D-na ................................................................. |
| avnd funcia de ........................................................... |
| este delegat pentru ........................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |

ce
| ............................................................................ |
| la ......................................................................... |

zi
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |

fi
| Durata deplasrii de la ................... la ........................... |
| Se legitimeaz cu ........................................................ |

r
| Semntura conductorului entitii |

lo
| |
| |

ne
| Data ................. |
|______________________________________________________________________________|

oa
14-5-4

rs
pe
______________________________________________________________________________
| Ziua i ora plecrii ............... | Avans spre decontare: |
| Ziua i ora sosirii ................ | - Primit la plecare ............. lei |
ii
| Data depunerii decontului .......... | - Primit n timpul |
| Penalizri calculate ............... | deplasrii .................... lei |
ar

| | TOTAL ........................... lei |


rm

|______________________________________|_______________________________________|
| CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE |
fo

|______________________________________________________________________________|
| Felul actului i emitentul | Nr. i data actului | Suma |
in

|______________________________________|___________________________|___________|
| | | |
iv

|______________________________________|___________________________|___________|
| | | |
us

|______________________________________|___________________________|___________|
| | | |
cl

|______________________________________|___________________________|___________|
| TOTAL CHELTUIELI | |
ex

|__________________________________________________________________|___________|
| Diferena de restituit s-a depus cu | primit |
at

| dispoziie de ncasare ctre | Diferena de ----------- lei ........ |


| casierie nr. ....... din ........... | restituit |
in

|______________________________________|_______________________________________|
| Aprobat | Verificat | ef | Titular, |
st

| conductorul | decont, | compartiment, | |


De

| entitii, | | | |
|______________________|____________________|________________|_________________|58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


______________________________________________________________________________
| Entitatea ............. |
| |
| ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE |
| (transporturi internaionale) |
| nr. ................. |
| |
| Dl./D-na (Numele, prenumele i funcia) ............... |
| ............................................................................ |
| se deplaseaz n ........................................................... |
| .................................... cu autovehiculul nr. .................. |
| marca ..................... pentru ......................................... |

ce
| .................... conform comenzii nr. ........... emis de ............. |
| .................... locul de ncrcare .................................... |

zi
| locul de descrcare ............................... pleac la .............. |

fi
| anul ....... se napoiaz la terminarea cursei sau marrutei ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. Km parcuri | Relaia | Relaia | Relaia |

r
|________________________|________________|_________________|__________________|

lo
| Km dus-ntors conform | | | |
| marrutei | | | |

ne
|________________________|________________|_________________|__________________|

oa
| Km pentru redirijare | | | |
|________________________|________________|_________________|__________________|

rs
| Total Km | | | |
|________________________|________________|_________________|__________________|

pe
| Avans n valut se | Valut | Lei | Valut | Lei | Valut | Lei |
| acord pentru | | | ii | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 1. Diurn | | | | | | |
ar

|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 2. Cheltuieli de | | | | | | |
rm

| deplasare: | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
fo

| | | | | | | |
in

|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
iv

| | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
us

| Total | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
cl

| Diferena de restituit s-a depus cu | primit |


ex

| chitana nr. ...... din ............ | Diferena de ----------- lei ........ |


| Casier ............................. | restituit |
|______________________________________|_______________________________________|
at

| Aprobat | Verificat | ef | Titular, |


| conductorul | decont, | compartiment, | |
in

| entitii, | | | |
st

|______________________|____________________|________________|_________________|
14-5-4/a
De

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 59

Entitatea ........................ Nr. ......... din ............


Titularul.........................
DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)
_______________________________________________________________________________
| I. AVANSURI N VALUT | ara | ara | ara | Total |
|________________________|______________|______________|______________|________|
| A. Primite de la: | Valut | Lei | Valut | Lei | Valut | Lei | Lei |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banc | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie_____________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| Total | | | | | | | |

ce
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| B. Sume depuse la: | | | | | | | |

zi
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banc | | | | | | | |

fi
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie_____________|________|_____|________|_____|________|_____|________|

r
| Total | | | | | | | |

lo
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| C. Rest de justificat | | | | | | | |

ne
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| D. Sume decontate | | | | | | | |

oa
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| E. Diferene | | | | | | | |

rs
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|

pe
| - de restituit | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de primit | | | | | | | |
ii
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| II. AVANSURI N LEI | | 1. Diferena de | |
ar

| | | restituit | |
rm

| | | - contravaloarea | |
| | | valutei primite i | |
fo

| | | nedecontate | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
in

| A. Sume primite - Total| | | |


|________________________|______________|_______________________|______________|
iv

| - bilete cltorie | | - diferena pn la | |


| | | limita de recuperare | |
us

| | | legal stabilit | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
cl

| - surplus bagaj | | | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
ex

| B. Sume decontate - | | - penaliti pt. | |


| Total | | depunerea cu | |
at

| | | ntrziere a valutelor| |
| | | neutilizate | |
in

|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete cltorie | | | |
st

|________________________|______________|_______________________|______________|
De

| - surplus bagaj | | - penaliti pt. | |


| | | depunerea cu | |
| | | ntrziere a | |
| | | decontului | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - tax aeroport | | | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| C. Sume de recuperat | | 2. Diferena de primit| |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| | | - contravaloarea n | |
| | | lei a valutei depuse | |
| | | n plus | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| | | - chelt. n lei | |
| | | neprimite n avans | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| Aprobat | Verificat | ef | Titular, |
| conductorul | decont, | compartiment, | |
| entitii, | | | |
|______________________|____________________|________________|_________________|
14-5-5
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

______________________________________________________________________________
| Entitatea ............................. |
| Titularii de avans ......................................................... |
| Autovehiculul nr. .................... marca ............................... |
| Cursa s-a efectuat n perioada ............................................. |
| |
| DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE |
| (transporturi internaionale) |
| nr. ......... din data .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. km parcuri | Relaia | Relaia | Relaia |
| |__________________|___________________|___________________|

ce
| | | | |
|___________________|__________________|___________________|___________________|

zi
| Km dus-ntors | | | | | | |
| conform marrutei | | | | | | |

fi
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Km pt. redirijare | | | | | | |

r
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|

lo
| Total km | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|

ne
| Avansul acordat | Valut | Lei | Valut | Lei | Valut | Lei |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|

oa
| - prin casierie | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|

rs
| - mprumuturi | | | | | | |

pe
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total avans | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
ii
| Total cheltuieli | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
ar

| Diferena de restituit s-a depus cu | primit |


rm

| dispoziia de ncasare nr. ......... | Diferena de ----------- ............ |


| din ................................ | restituit |
fo

| Casier ............................. | |
|______________________________________|_______________________________________|
in

| Aprobat | Verificat | ef | Titular |


| conductorul | decont, | compartiment, | |
iv

| entitii, | | | |
|______________________|____________________|________________|_________________|
14-5-5/a
us


cl


ex

______________________________________________________________________________
| |
at

| NOT DE DEBITARE-CREDITARE |
| _______________________________ |
in

| | Numr | Data | |
| | document |____________________| |
st

| | | Ziua | Luna | Anul | |


| |__________|______|______|______| |
De

| |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Emitent | Ctre | Conturi | V debitm |
|crt. | | | debitoare | (creditm) cu |
| |_________________|_______________________| (creditoare) | suma de lei |
| | Data operaiunilor | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
14-6-1A


ntocmit, Compartiment financiar-contabil,


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 61

______________________________________________________________________________
| Entitatea ............. | Nr. | Data |
| | document |____________________|
| NOT DE CONTABILITATE | | Ziua | Luna | Anul |
|______________________________________________|__________|______|______|______|
|Nr. | Explicaii | Simbolul conturilor | Suma |
|crt.| |____________________________| |

ce
| | | Debitoare | Creditoare | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|

zi
| | | | | |

fi
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|

r
| | | | | |

lo
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |

ne
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|

oa
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|

rs
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|

pe
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
ii
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
ar

| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
rm

| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
fo

| TOTAL | |
in

|_________________________________________________________|____________________|
14-6-2A

Verificat,
iv

ntocmit,

us


cl


exatin


st


De

62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

______________________________________________________________________________
| Entitatea .......................... | Simbol cont | Pagina |
| |_______________|__________|
| FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE | | |
|___________________________________________________|_______________|__________|
| Data | Document | Explicaii | Simbol cont | Debit | Credit | D/C | Sold |
|______|_____________| | corespondent | | | | |

ce
| | Felul | Nr. | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|

zi
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|

fi
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|

r
| | | | | | | | | |

lo
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|

ne
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|

oa
14-6-22

rs
ntocmit,

pe


ii
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
ar

D - Debit
C - Credit
rm

______________________________________________________________________________
fo

| Entitatea ................... | Simbol cont|


| | |
in

| FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE |____________|


| | Pag. |
| (n valut i lei) | |
iv

| | |
us

|_________________________________________________________________|____________|
|Data| Document |Explicaii| Simbol cont | VALUT | LEI |
cl

| | | | corespondent | | |
| |___________| |_________________|____________|___________________|
ex

| | Felul| Nr.| |Sintetic|Analitic|D|C|D/C|Sold|Cursul|D|C|D/C|Sold|


|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
at

| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
in

| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
st

| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
De

| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
14-6-22/a

ntocmit,


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 63

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Entitatea ............... | BALAN DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|___________________________|__________________________________________________|
| Simbol | Denumirea | Solduri |Rulajele | Total sume | Solduri |

ce
| conturi | conturilor | iniiale |lunii curente| | finale |
| | |___________|_____________|____________|___________|

zi
| | | A | B | A | B | A | B | A | B |

fi
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|

r
| | | | | | | | | | |

lo
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |

ne
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|

oa
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|

rs
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|

pe
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
ii
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
ar

14-6-30
rm

ntocmit, Conductorul compartimentului


financiar-contabil,
fo
in
iv

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Debitoare
us

B - Creditoare
cl

______________________________________________________________________________
| Entitatea ............... | BALAN DE VERIFICARE |
ex

| ......................... | la data de .............. |


|___________________________|__________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea | Solduri | Rulajele | Total | Solduri |
at

|conturilor| conturilor | iniiale | lunii | rulaje | finale |


| | | | curente | | |
in

| | |____________|___________|___________|_____________|
st

| | | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
De

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
14-6-30/A

ntocmit, Conductorul compartimentului


financiar-contabil,64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Entitatea ............ | BALAN DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|________________________|_____________________________________________________|

ce
|Simbolul | Denumirea | Solduri | Total | Rulajele| Total |Solduri |

zi
|conturilor| conturilor | iniiale | sume | lunii | sume |finale |
| | | | precedente| curente | | |

fi
| | |___________|___________|_________|_________|_________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|

r
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

lo
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|

ne
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|

oa
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|

rs
| | | | | | | | | | | | |

pe
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
ii
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
ar

14-6-30/a
rm

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil,fo


iniv
us

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Debitoare
cl

B - Creditoare
ex

______________________________________________________________________________
| Entitatea ............ | BALAN DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
at

|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea | Solduri | Rulajele | Total | Total |Solduri |
in

|conturilor| conturilor | iniiale | lunii | rulaje | sume |finale |


st

| | | | curente | | | |
| | |___________|___________|_________|_________|_________|
De

| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
14-6-30/b1

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 65Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Entitatea ............ | BALAN DE VERIFICARE |

ce
| | la data de .............. |
|________________________|_____________________________________________________|

zi
|Simbolul | Denumirea | Solduri | Total | Rulajele| Total |Solduri |
|conturilor| conturilor | iniiale | sume | lunii | rulaje |finale |

fi
| | | | precedente| curente | | |
| | |___________|___________|_________|_________|_________|

r
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |

lo
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ne
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |

oa
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|

rs
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|

pe
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
ii
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
ar

| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
rm

14-6-30/b2
fo

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil,in


iv
us

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Debitoare
cl

B - Creditoare
______________________________________________________________________________
ex

| Entitatea .......... | BALAN DE VERIFICARE |


| | la data de .............. |
at

|______________________|_______________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea |Solduri |Total |Rulajele| Total | Total |Solduri |
in

|conturilor| conturilor|iniiale |sume |lunii | rulaje| sume |finale |


| | | |precedente|curente | | | |
st

| | |_________|__________|________|_______|_______|_________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
De

|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
14-6-30/b

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil,

66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015


______________________________________________________________________________
| Entitatea ............. |
| ....................... |
| |
| BALANA ANALITIC A STOCURILOR |
| la data de .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Cod |Stoc | Cantitate | Stoc |Pre | Sold | Valoare | Sold |
| |iniial|________________| final |unitar| iniial|________________| final|
| | | Intrat| Ieit| | | | Debit | Credit | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ce
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |

zi
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|

fi
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |

r
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|

lo
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|

ne
| | | | | | | | | | |

oa
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |

rs
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
14-6-30/c

pe
ntocmit, Verificat,

ii
Entitatea ...........................
ar

SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE


rm

la data de ....................
fo

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:


in

A - Valoarea total a contractului


B - Perioada contractului
C - Denumirea creditorului
iv

______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea/|Caracteristici|Cantitate|Pre|Valoare|Nr. i
us

| A | B | C |
|crt.|codul | | | |total |data | | | |
cl

| |activului | | | | |ncheierii | | | |
| |gajat sau | | | | |contractului| | | |
ex

| |ipotecat | | | | | | | | |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
at

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10|
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
in

| | | | | | | | | | |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
st

Cod 14-8-1
De

Verificat, ntocmit,

Entitatea .........................

SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE


la data de ..................

______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea/codul | Caracteristici| Cantitate| Pre| Valoare| Valoarea |
|crt.| bunului | | | | total | sechestrului|
| | sechestrat | | | | | |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
| | | | | | | |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
Cod 14-8-1/a

Verificat, ntocmit,


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 67

Entitatea .........................

DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .........

Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....


din data de ................ ntocmit de .....................................
n calitate de ............................... din care rezult c s-a produs
o pagub n valoare de....lei
.................................................... reprezentnd
..............................................................................
..............................................................................
Paguba s-a produs n perioada ............................ fiind adus la

ce
cunotina conducerii prin actul de constatare sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n

zi
perioada analizat, au lucrat la gestiunea verificat
..............................................................................

fi
..............................................................................
..............................................................................

r
..............................................................................

lo
..............................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea

ne
rspunderii materiale, valoarea total a pagubei de ................. lei se
suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:

oa
lei ................. de domnul(a) .......................................
lei ................. de domnul(a) .......................................

rs
lei ................. de domnul(a) .......................................

pe
lei ................. de domnul(a) .......................................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.
n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei,
ii
domnul(a) ....................................................................
..............................................................................
ar

..................................... a susinut c ..........................


rm

..............................................................................
..............................................................................
fo

..............................................................................
in

Susinerile s-au dovedit nentemeiate deoarece:


..............................................................................
iv

..............................................................................
..............................................................................
us

n baza prevederilor legale ..............................................


cl

..............................................................................
ex

DECIDE:
at

Se imput d-lui (d-nei) ................................, avnd funcia de


.................................... locul de munc ..........................
in

domiciliat n .........................................................., suma


de ................................. lei, adic
st

............................... .
De

Conductorul entitii, Viz


Compartiment juridic,

DOVADA DE COMUNICARE

Subsemnatul ........................ domiciliat n .......................


am primit decizia de imputare nr. ................. din data de ..............
emis de ....................... n valoare de lei ...........................
(n cifre i litere)

Semntura,

Data ..........................


         Cod 14-8-2
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015

______________________________________________________________________________
| ANGAJAMENT DE PLAT |
| |
| Subsemnatul .............................................. domiciliat n |
| ................................... str. ................................... |
| nr. ........... bloc ............ sc. ........... et. .......... apart. .... |
| jud./sector ..................................... posesor al actului de |
| identitate .......... seria ..................... nr. ...................... |
| emis de ....................... sub nr. .................... n anul ....... |
| avnd funcia de ........................................................... |
| ...................................... la entitatea ........................ |
| lund cunotin de faptul c prin ....................................... |

ce
| s-a constatat c din vina mea am produs entitii .......................... |
| ....................................... o pagub de lei .................... |

zi
| provenit din .............................................................. |
| ............................................................................ |

fi
| mi iau angajamentul de a plti aceast sum entitii pgubite astfel ..... |
| ............................................................................ |

r
| ............................................................................ |

lo
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |

ne
| Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ........................ |
| .................................................. |

oa
| n cazul nerespectrii
| angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit. |

rs
| |

pe
| Dat astzi ................... |
| |
| Semnat n faa noastr, Semntura, |
ii
| |
| Calitatea ....................... |
ar

| Semntura ....................... |
rm

|______________________________________________________________________________|
14-8-2/a
foiniv


us


cl


ex


at
in
st
De
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 910 bis/9.XII.2015 69

ANEXA Nr. 4

D O C U M E N T E L E F I N A N C I A R - C O N TA B I L E
care se pstreaz timp de 5 ani, cu ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite,
n arhiva persoanelor prevzute la art. 1 alin. (1)(4) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare

Cod
Nr.
Denumire
crt.
Baz Variant

ce
1. Not de recepie i constatare de diferene 14-3-1A

zi
fi
2. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A

3. Bon de consum 14-3-4A

r
lo
4. Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA

ne
oa
5. Lista zilnic de alimente 14-3-4/dA

rs
6. Dispoziie de livrare 14-3-5A

pe
7. Fi de magazie ii 14-3-8
ar

8. List de inventariere 14-3-12


rm

9. List de inventariere 14-3-12/b


fo

10. List de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a


in

11. Chitan 14-4-1


iv
us

12. Chitan pentru operaiuni n valut 14-4-1/a


cl

13. Dispoziie de plat/ncasare ctre casierie 14-4-4


ex

14. Borderou de achiziie 14-4-13


at

15. Borderou de achiziie (de la productori individuali) 14-4-13/b


in
st

16. Decont pentru operaiuni n participaie 14-4-14


De

17. Ordin de deplasare (delegaie) 14-5-4

18. Ordin de deplasare (delegaie) n strintate (transporturi internaionale) 14-5-4/a

19. Decont de cheltuieli (pentru deplasri externe) 14-5-5

20. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaionale) 14-5-5/a

21. Not de debitare-creditare 14-6-1A

22. Fi de cont pentru operaiuni diverse 14-6-22

23. Fi de cont pentru operaiuni diverse (n valut i n lei) 14-6-22/a

24. Decizie de imputare 14-8-2

25. Angajament de plat 14-8-2/a


De
st
in
at
ex
cl
us
iv
in
fo
rm
ar
ii
pe
rs
oa
ne
lo
r
fi
zi
ce
De
st
in
at
ex
cl
us
iv
in
fo
rm
ar
ii
pe
rs
oa
ne
lo
r
fi
zi
ce
ce
zi
fi
r
lo
ne
oa
rs
pe
ii
ar
rm
fo
in
iv
us
cl
ex
at
in
st
De

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|838369]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 910 bis/9.XII.2015 conine 72 de pagini. Preul: 36,00 lei ISSN 14534495
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și