Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURETI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA FINANE - BNCI

LUCRARE DE LICEN

COORDONATOR TIINIFIC
CONFERENIAR UNIV. DR. ANDA GHEORGHIU

ABSOLVENT

BUCURETI
2010
Pag. 1
Copyright 2012 Universitatea Hyperion din Bucureti
Pag. 2
Copyright 2012 Universitatea Hyperion din Bucureti
BIBLIOGRAFIE

Nr.crt Autor(i) Titlul lucrrii Editura Anul


apariiei
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pag. 3
Copyright 2012 Universitatea Hyperion din Bucureti
ANEXE

Anexa nr. 1 BILANUL PRESCURTAT

SOLD LA
Denumirea indicatorului 31.12.2008 31.12.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizri necorporale (ct.205+208+231+280) 74305 29411
II. Imobilizri corporale (ct.205+208+211+213+214+231+281) 738161 1006473
III. Imobilizri financiare (ct.267) 6903 0
Total active imobilizate 819369 1035884
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri (303+302+357+371+378+381) 270481 409497
II. Creane 159029 72147
(267+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+
444+446+447+448+451+473)
III. Investitii pe termen scurt (5113) 0 0
IV. Casa si conturi la banci (5112+512+531) 26522 -52590
TOTAL ACTIVE CRICULANTE 456032 429054
C. CHELTUIELI IN AVANS 0 0
D. DATORII pana la un an 241522 265637
(162+167+401+403+404+408+419+421+423+426+427+4281+431
+437+4423+4428+444+446+447+4481+455+473+519)
E. Active circulante nete/datorii curente nete 214480 163417
F. TOTAL ACTIVE DATORI CURENTE 1033849 1199301
G. DATORII > de 1 an 170754 75353
(162+167401+403+408+419+421+423+426+427+4281+431+437+
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+46
2+473+519)
H. PROVIZIOANE 0 0
I. VENIT IN AVANS 0 0
J. CAPITAL SI REZERVE 203000 203000
- Capital subscris varsat (102) 203000 203000
- Capital subscris nevarsat (1011) 0 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REVALUARE (105) 280663 321439
IV. REZERVE (106) 374858 374858
V. PROFIT REPORTAT(117) 4574 224651
VI. VENITUL A EXERCIIULUI FINANCIAR (121) 4574 220078
Repartizarea profitului (129) 4574 220078
CAPITALURI PROPRII TOTAL 863095 1123948

Pag. 4
Copyright 2012 Universitatea Hyperion din Bucureti
ANEXE

Anexa nr. 2 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

Realizri n perioada de
raportare

Denumirea indicatorului 31.12.2008 31.12.2009


1.Cifra de afaceri net 1397850 2690190
Producia vndut 398238 414450
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707) 999612 2275740
Alte venituri din exlploatare 10750 10917
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 1408600 2701107
Cheltuilei cu materiile prime i materiale consumabile 75088 38465
Alte cheltuilei materiale (603+604+608) 45888 50726
Alte chletuieli externe cu energia si apa (605) 112354 115674
Cheltuieli privind mrfurile (607) 658561 1631919
Cheltuieli cu personalul din care 284951 308164
a) Salarii i indeminzaii (641+642) 220118 240034
b)cheltulei cu asigurarile si protectia sociala (645)
7. Ajustri de valaore privin imobilizrile necorporale i 36351 57777
corporale
A) Cheltuieli (681)
8. Alte cheltuieli de exploatare 166254 245383
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 139998 177873
(611+612+613+614+624+626+627+628)
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte 20769 19870
asimilate (635)
8.3 Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active edate(658) 5487 47640
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1379414 2448108
PROFIT DIN EXPLOATARE 29186 252999
Venituri din dobanzi 4515 540
Alte venituri financiare (767+768) 7021 -2434
TOTAL VENITURI FINANCIARE 11536 -1894
Cheltuieli privind dobanzile (666) 34164 26835
Alte cheltuieli financiare (667) 290 -40672
TOTAL CHELTUIELI FINAINCIARE 34454 -13837
Profit sau pierdere financiar -22918 11943
Profit sau pierderea curent 6268 264942
VENITURI TOTALE 1420136 2699213
CHELTUIELI TOTALE 1413868 2434271
Profit brut 6268 264942

Pag. 5
Copyright 2012 Universitatea Hyperion din Bucureti
Impozitul pe profit 1694 44864
Profit net 4574 220078

Pag. 6
Copyright 2012 Universitatea Hyperion din Bucureti