Sunteți pe pagina 1din 21

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT
Ferma de struti destinata productiei de carne si oua

Solicitant:
Gheorghita Pusa Intreprindere Familiala
Adresa: Comuna Dumbraveni, Judetul Constanta
Reprezentant: Gheorghita Pusa
Tel./Fax: 0761444627
Foaie de capat

Studiului de Fezabilitate a fost elaborat de : SC.RMPMA.SRL

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect Gheorghita Pusa

Barbu Rodica
Constantin Mihaela
Elaborator Gheorghita Pusa
Marcu Maria
Petre Alexandra

Proiectant Constantin Mihaela

1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Gheorghit Pusa

Sediul social: Comuna Dumbraveni, judetul Constanta

Cod unic de inregistrare: 254350123


Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F03/546/03.01.2015

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Ferma de struti a fost infiintata in anul 2014.

Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


Activitatea principala a solicitantului este: Cresterea strutilor .

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:

Valoare neta la data


Bucati
Denumire mijloc fix Data intocmirii ultimului bilant
achizitiei -RON-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - Nu este cazul
TOTAL

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- EUR-

Comuna Dumbraveni,
1 Judetul Constanta 6.000 mp / arabil 60.000
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Ferma de struti destinata productiei de carne, oua, piele si pene.

2.2 Elaborator
S.C. RMPMA.S.R.L.
Sediu social: Strada Stefan cel Mare, nr. 37, Comuna Mihail Kogalniceanu, Judet
Constanta
Tel/Fax : 0761444627/ pusa.marilena@yahoo.ro

Data intocmirii studiului de fezabilitate: 07.07.2014


Curs de schimb valutar: 1 Euro =4,4488 Lei (curs BNR din data de 07.07.2014).

Obiectivele investitiei/prioritati

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de struti, cu o capacitate de


3 0 de struti.
Investitia consta in:

construirea unei hale pentru struti in stabulatie libera. Cladirea va include spatii
distincte pentru adapost struti maturi, adapost pui (1-180 zile), camera de stocare a oualor,
camera de fixare (ouale sunt plasate in incubator, verificate cu lampa cu UV, cantarite),
camera de clocire, incubator, camera utilitara (pentru curatare), camera de stocare pentru
hrana, pene, unelte si echipamente, si, eventual, de o camera pentru generator si
combustibil.spatiu pentru imperechiere, spatii anexa pentru personal, spatii exterioare;
Adapostul pentru pasari va fi dotat cu tancuri interioare pentru puii de struti, garduri
interioare, instalatii de iluminat, instalatii de climatizare, instalatii pentru reteaua de
alimentare cu apa.

achizitionarea de echipamente si dotari necesare desfasurarii activitatii in ferma:

racordarea fermei la utilitati: constructie drum de acces in incinta fermei;

construirea unui depozit de furaje pentru hrana necesara animalelor din ferma;

construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor solide;

construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.

construirea tarcurilor exterioare pentru habitat si imperechiere in perioada cu


climat cald.
culoare si portite intre tarcuri, pentru a separa cu usurinta pasarile, pentru
deplasarea personalului, si pentru accesul echipamentului.
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si
a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare.
Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului. In acest
scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la struti
si bazinul ingropat pentru colectarea dejectiilor lichide.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma
intreprinderii familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorie.
Obiective specifice:
introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi,
diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la
cerintele pietei.

In cadrul noii ferme se va adopta un sistem deschis de exploatare a strutilor


caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de hranire si alimentare automata cu apa.
Tehnologia de crestere a strutilor in stabulatie libera ce asigura o suprafata totala de min.
200 mp/trio struti, creeaza conditii optime de crestere si exploatare a animalelor. Zonele de
odihna pentru pui si strutii mature sunt prevazute cu nisip in tarcurile exterioare si asternut de
paie in spatiile de depunere a oualor.
Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-
veterinar riguros si o productie optima de carne si oua datorita conditiilor de microclimat
ce vor fi asigurate: ventilatia adaposturilor, temperatura, umiditatea aerului, iluminarea.
Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma va
respecta urmatoarele standarde:
- standarde minime pentru protectia pasarilor din crescatorii;
- standarde minime pentru protectia puilor de struti;
- indeplinirea standardelor pentru ouale strutilor.
Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, respectiv:
- Indeplinirea standardelor pentru oua si carne ORDIN nr. 224 din 21 martie 2003 privind
aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii carnii si a oualor. Pentru
indeplinirea acestui standard solicitantul va avea atat o camera de depozitare a oualor
dotata cu sistem de refrigerare ce mentine temperatura optima, cat si a carnii. Este
important ca procesul de refrigerare sa asigure o calitate ridicata a oualor si a carnii in
conformitate cu standardele nationale si europene.

Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole.


Implementarea proiectului va insemna pentru ferma de struti obtinerea unor venituri de
! ! ! lei/an a t a t din comercializarea oualor, a carnii, cat si a penelor si pieilor.
In ultimii ani se remarca orientarea cumparatorilor romani spre consumul de produse
specifice. Consumatorii romani devin constienti de faptul ca aceste aliment poate deveni
periculos daca nu este depozitat si procesat la temperatura optima si daca este consumat
dupa termenul de expirare.

Venituri
Productie -EUR-
An I
Oua
Carne
Piele
Pene

Obiective operationale
Obiective de ordin tehnic
Camerele si echipamentele s u n t prevazute pentru o mai buna calitate a produselor. In
acelasi timp, prin utilizarea acestor mijloace se urmareste realizarea unor conditii bune de
munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor fiziologice ale pasarilor.
Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare atat
la protectia pasarilor din ferma, cat si a personalului de lucru.
Astfel:
- Construirea de culoare si portite intre tarcuri, pentru a separa cu usurinta pasarile,
pentru deplasarea personalului, si pentru accesul echipamentului.
- Construirea departe de sursele de zgomot (trafic, orase, etc.). Evitarea zonelor cu apa
statuta sau reziduuri ce pot atrage tantari sau bacterii.
- Locatia are un sol nisipos, canalizare separata de cea a cladirilor, si un adapost pentru
vreme nefavorabila.
- Sunt luate in considerare necesitatile privind curentul electric, sursa de apa sigura, si
eventual gaz sau propan.
- La arhitectura amenajarii, se asigura un sistem de bio-securitate un sistem de
proceduri pentru a preveni si elimina conataminare biologica. Aceasta presupune accesul
limitat al vizitatorilor, separarea incubatiei/clocirii de celelalte zone ale fremei,
echipament pentru dezinfectie, etc.
- Conceperea sistemului asigura siguranta personalului, mei ales in fata strutilor pentru
reproducere, care pot deveni agresivi in timpul sezonului de reproducere.
- Sunt necesare echipamente si unelte pentru constructia fermei:
Incubator, clocitor, sistem de refrigerare, ventilator, radiator, alimentator, adapator,
umidificator, termometru, hidrometru, greutati de laborator, lampa de lumina, detector
pentru Monoxid de Carbon (CO), lampa cu raze ultraviolete (UV) pentru dezinfectie,
camera cu UV pentru dezinfectarea oualor, unitatea cu UV pentru sterilizare, generator
pentru curent, compresor cu aer, aspirator, pungi de panza pentru acoperirea capului,
tavite din plastic sau aluminiu, mese pe rotile, carucioare pentru servit, ustensile si
solutii pentru curatare si dezinfectare, documentatie, etc
- Tarcuri pentru crestere, tarcuri exterioare pentru strutii adulti si separate pentru puii
acestora, tarcuri interioare, tarcuri pentru imperechere.
- Gardurile pentru puii mai mari si pentru adulti trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 1,5
metri si sa fie construite din 5-7 randuri de sarma neghimpata, neteda. Randul de sarma
de jos trebuie sa fie suficent de inalt incat sa permita ingrijitorului sa scape de masculii
agresivi.

Obiective de ordin economico-financiar


Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei
rentabilitati economice ridicate sunt:
- sistemul semiautomatizat de hranire si adapare va permite utilizarea eficienta a
consumului de hrana, evitandu-se risipa de furaje.
- optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice
de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura,
umiditate, lumina etc);
- controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei
reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unor produse de calitate;
- productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii si semiautomatizarii operatiunilor
de hranire si adapare si evacuarea dejectiilor.

Obiective de mediu
- Datorita tehnologiei care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim
asupra factorilor de mediu.
- Sistemul de ventilatie naturala cat si cel automatizat asigura un microclimat foarte
bun, improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea si mirosul.

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform


Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii
agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 , comuna Mihail
Kogalniceanu, judetul Constanta are potential ridicat pentru struti.
In plus, avand in vedere sistemul de adapostire utilizat in cadrul fermei si
echipamentele pentru dotarea halei care permit un control riguros al conditiilor de crestere
a strutilor si de colectare, depozitare a oualor estimam ca productivitatea obtinuta in cadrul
fermei va fi in medie de 100 oua/strut/an, productia de carne macr fraged i srac n
grsime de aproximativ 35 kg/strut, pene 1-2 kg/strut/an si piele 65 kg/strut/an.

2.3. Descrierea investitiilor


Bugetul indicativ al
proiectului (Valori
fara TVA)
Masura 121
Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile neeligibile
EUR EUR
1 2 3
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului -
60000 0
total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 60000 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0 0
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
0 0
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica -
0 0
total, din care:
3.1 Studii de teren 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 0 0
3.6 Asistenta tehnica 0 0
Cheltuieli capitol 3 se
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
incadreaza in limita de 8%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 87.180 0
Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 87.180 0
4.1 Constructii si instalatii 60.000 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
20000 0
specifice
4.5 Dotari 7180 0
4.6 Active necorporale 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 500 0
5.1 Organizare de santier 0 0
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 500 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 100 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 100 0
TOTAL GENERAL 147.780 0
Actualizare mai mica de 5%
Verificare actualizare
din valoarea eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 50.000
Valoare TVA 24
Total general inclusiv TVA 47.250,2
Bugetul indicativ al
proiectului (Valori
fara TVA)
Masura 121
Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile neeligibile
EUR EUR
1 2 3
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare
80.000
nationala)
Cofinantare privata, din care: 20.000 0
- autofinantare 20.000 0
- imprumuturi
TOTAL PROIECT 80.000 0
Procent contributie publica 75%
Avans solicitat 60.000
Suma avans
mai mica de
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public
75% 50% din
nerambursabil
ajutorul
public

2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Necesitatea investitiei:
SC. RMPMA. SRL si-a propus infiintarea unei ferme de struti destinata productiei de
carne, oua, piele si pene cu o capacitate de 30 de struti in scopul valorificarii productiei
celor enumerate.
Ferma va fi utilata conform unei tehnologii moderne pentru cresterea strutilor
intr-o hala in stabulatie libera. Adoptarea acestui sistem este incurajata atat de legislatia
europeana, cat si de avantajele pe care le are comparativ cu stabulatia legata.

Infiintarea fermei de struti se va face respectand urmatoarele principii:


standarde de calitate a constructiilor realizate;
asigurarea tuturor utilitatilor necesare bunei functionari a activitatii zootehnice;
asigurarea conditiilor de siguranta si bunastare a pasarilor;
respectarea cerintelor de protectie a mediului inconjurator.
Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice, colaborate cu utilizarea celor mai
performante tehnologii de crestere a strutilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii
produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a animalelor fac din aceasta ferma
una dintre cele mai moderne si mai competitive exploatatii de struti din tara noastra,
comparabile din punct de vedere al performantelor economice cu ferme din alte tari ale
Uniunii Europene.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte
relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice
precum si al economiei locale.
La nivel sectorial:
- dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de
productie a produselor avicole se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend
fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient satisfacuta in
prezent de oferta producatorilor autohtoni si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea
produselor alimentare;
- cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor
provenite din import.
La nivelul pietei de desfacere:
- orientarea preferintelor romanilor spre ouale de strut;
- cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse avicole, precum si
prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea
Europeana.
La nivelul conditiilor de sol si clima:
- conditiile pedoclimaterice din zona comunei Mihail Kogalniceanu sunt favorabile
activitatilor de crestere si exploatare a strutilor. Clima de tip continental, cu cantitati
moderate de precipitatii si temperature medii anuale de 10-16 C fac zona atractiva pentru
dezvoltarea unei agriculturi moderne;
- investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea de
crestere a strutilor.
La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice:
- amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potential furajer ridicat, prin care se
asigura necesarul de materii prime furajere;

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru


ferma, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte
favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri,
servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru
Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai
mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi
realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va


fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului

Politica de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Principalele materii prime utilizate in procesul de exploatare a strutilor sunt:
- paie pentru asternut;
- furaje combinate: fructe suculente, cereale, concentrate proteice, lucerna ;
- nutret concentrat (porumb boabe, orz, tarate grau, srot floarea soarelui);
- medicamente si produse veterinare.
Asternutul din paie este improspatat saptamanal cu 2 kg paie /strut pentru a-l mentine
curat si uscat. Rezulta un necesar anual de asternut pentru ferma de 2880 kg/an.
Furajul combinat se achizitioneaza de la producatori agricoli din zona:
Nutret tip 1: nutreturile cerealiere pentru struti au in compozitie: porumb boabe, orz,
tarate grau, srot floarea soarelui, concentrate proteice;
Nutret tip 2: masa verde - lucerna;

Nutret tip 3: fructe suculente


Posibili furnizori de furaje combinate sunt: SC Fabrica de Nutreturi Struti SRL, SC Furaje Pasari
SRL.
Consumul de furaj per strut/zi este de cca 2,5 kg:

Cantitate
Tip nutret Kg/strut/zi
Nutret tip 1 1
Nutret tip 2 1
Nutret tip 3 0,5
Total 2,5

Medicatie Vaccinurile, medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori,


fiind identificati urmatorii furnizori potentiali: SC Farmacia Veterinara SRL, etc.
Vaccinarile obligatorii, vitaminele si antibioticele se administreaza doar la indicatiile
medicului, in caz de necesitate.
Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de
temperatura intr- un spatiu special amenajat.
Sarea va fi achizitionata de la SC Salina SRL

Alte materiale consumabile:


- detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor
- alte consumabile pentru activitatea administrativa.
Posibili furnizori sunt: SC Igiena SRL, etc.

POTENTI
ALII
Denumire
furnizor de Valoare
Produs Cantitate
materii prime/ Adresa aproximativ
furnizat aproximativ
materialeauxiliare a
si a
/ produse/servicii -EUR-

Str. Ion Luca


SC AgriNatura SRL Caragiale, judetul Paie 2880 kg 50
Constanta

Str. Fabricii, nr 32,


SC Fabrica de
judetul Constanta Nutret tip 1 10950 kg 12600
Nutreturi Struti
SRL

Str. Fabricii, nr 32,


SC AgriNatura
judetul Constanta Nutret tip 2 10950 kg 2500
SRL

Str. Garii, nr 13,


SC Furaje pasari
judetul Constanta Nutret tip 3 5500 kg 310
SRL

Vaccinuri,
Str. Anton
SC Farmacia medicamente
Ionescu, nr. 34, 300
Veterinara , vitamine, -
judetul
SRL solutii
Constanta
dezinfectante

Str. Mendeleev,
SC AQUA SRL nr. 69, judetul Apa 150 m 200
Constanta

Total 15960
Analiza cererii
In Romania, piata strutilorofera trei mari tipuri de produse:
- oua zona turistica, lucru ce favorizeaza consumul
- carne - este considerat ca fiind una din cele mai sntoase crnuri, avnd un coninut foarte
sczut n grsimi i calorii n comparaie cu carnea de porc, vac, pui sau curcan,
- piele confectionare de incaltaminte si genti
- pene diverse decoratiuni
Pielea reprezinta 60% din greutatea strutului, aceasta dand un beneficiu insemnat
marochinariei.
Productia de oua reprezinta 15% din cat poate produce un strut timp de un an. Restul pana la
100% il reprezinta procesul de carne si pene, 14%, respectiv 11%.

Competitivitatea solicitantului si strategia de piata


Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale,
intreprinderea are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse
de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina un furnizor local constant si serios.
In ceea ce priveste avantajele intreprinderii in comparatie cu firmele concurente, putem
evidentia:

- cresterea pasarilor intr-un mediu favorabil, dand produse bio, la mare cautare pe piata.
- Atat depozitarea oualor in conditii optime, cat si dezinfectarea acestora.

Politica de pret
Politica de pret a intreprinderii familiale se bazeaza pe practicarea unor preturi la un
nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare.
Concurenta puternica care exista pe piata strutilor limiteaza trendul de crestere a
preturilor care poate fi usor sesizat in cazul altor produse avicole. In cazul unitatilor de
productie a carnii si oualor tendinta este de crestere lenta, datorita celorlate unitati cum ar fi
fermele de curcani si de prepelite, produsele acestora fiind mai ieftine.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, intreprinderea va incerca sa-
si reduca permanent costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si
prin cresterea productivitatii muncii.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea va lua in calcul o serie de
factori, dintre care cei mai importanti sunt:
- costul de productie si de comercializare;
- calitatea produselor avicole;
- preturile practicate pe piata la produsele similare;
- starea concurentei;
- conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
- legislatia in vigoare; etc
Preturile la care vor fi desfacute produsele intreprinderii, care au fost luate in calcul si in
previzionarea veniturilor sunt urmatoarele:
- 20-30/ou TVA inclus
- 20/kg carne TVA inclus
- 30-40 lei/kg piele TVA inclus
- 1-3/buc pene ( in functie de dimensiuni) TVA inclus
3. Date tehnice ale investitiei
3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul investitiei, suprafata si situatia juridica
ale terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare

Ferma de struti destinata productiei de oua, carne, piele si pene va fi amplasata in comuna
Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.
Suprafata terenului care urmeaza sa fie ocupat de investitie este de 6000 mp. Terenul este
in proprietatea Gheorghita Pusa in baza certificatului de mostenire nr. 324 din 12.04.2006
Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil.
Destinatia terenului (cf. C.U) este: Infiintare ferma de struti destinata productiei de produse
avicole.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Relieful zonei studiate este relativ plan si orizontal, fara fenomene fizico-geologice
care sa afecteze stabilitatea constructiilor.
La suprafata terenului se intalneste un strat de umplutura neomogena cu sol vegetal dupa
care urmeaza stratul de loess galben cu intercalatie cafenie mai argiloasa (1,30-2,80m).
Umiditatea loess-ului este relative scazuta, iar consistent situeaza loess-ul in intervalul
plastic-vartos.
De la 3,80m adancime se trece in complexul argilos, format din argile prafoase cafenii,
cafenii roscate sau rosii in pachete de mai multi metri.
Nivelul hidrostatic nu a fost masurat pana la adancimea maxima forata (5,00m)
Conform Codului de proiectare seismic P100-1/2006, terenul din amplasament se incadreaza
in zona seismica cu a(g)=0,16, perioada de colt Tc=0,7 sec.
Conform Stas 6054/77, adancimea maxima de inghet pentru zona Mihail Kogalniceanu este
de 0,80m.

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor


3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata,
numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de struti destinata
productiei avicole intruneste urmatoarele suprafete:

Denumire Suprafata
(mp)
Suprafata teren 6000
Suprafata construita hala/tarc interior 1500
Suprafata construita tarc exterior 3000
Suprafata construita hambar furaje 500
Suprafata construita camere stocare, 500
fixare, etc
Birouri 300
Garaj 200


Caracteristici principale adapost animale
Culoare de 1,8x3,6 m intre tarcuri pentru a reduce bataile intre masculi.
In cazul tarcurilor pentru imperechere, asiguram colturi la 45 grade pentru ca femela sa
poata fugi de mascul
Gardurile pentru puii mai mari si pentru adulti trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 1,5
metri si sa fie construite din 5-7 randuri de sarma neghimpata, neteda. Materialul folosit
poate fi plasa cu ochiuri/zale, sarma 2x4
Tuburile pentru incarcare si tarcurile pentru captare trebuie sa fie de cel putin 2,4 metri
inaltime, constructii solide pentru a preveni ca pasarile sa evadeze.
portile trebuie sa fie suficient de largi pentru ca pasarile sa intre neingradite (1,4-1,4
metri).

3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare


Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza prin intermediul
panourilor solare.
Alimentare cu apa: Se procura apa de la reteaua de canalizare a orasului.
Energie termica: Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice
pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in
cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize
electrice 220V.
Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de
750l. Aceasta se afla la o distanta minima de 10m fata de toate obiectivele protejate in
conformitate cu ordinul MS nr. 536/ 1997. Apa rezultata din consumul menajer se va
canaliza spre fosa septica ecologica.

3.3 Structura constructiva


Descrierea constructiva a halei de productie
Hala este organizata in 2 zone:

zona pentru personal este compusa din birouri, hol acces, vestiar pentru
angajati, birou veterinar, grup sanitar si
zona industriala se compune din mai multe spatii: camera de stocare, fixare
si incubare, hambar, garaj, tarcuri interioare pentru sezonul rece, tarcuri exterioare pentru
sezonul cald.
Structura constructiei birourilor: fundatii de ciment si caramida.
Peretii interiori vor fi realizati din gips-carton, grosime 10 cm cu izolatie vata mineral bazaltica.
Finisajele interioare propuse: finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la
spalaturi multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10 m
Finisajele la pardoseli vor fi realizate din parchet laminat, gresie.
Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica,
culoare gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla
clara.

Camera de stocare, fixare si incubare au aceeasi structura materiala cu cea a birourilor,


elemental distinct al acestei incaperi este pardoseala pentru care folosim gresie si nu parchet,
acoperite cu tigla.

Garajul este o constructie simpla din boltari de beton, acoperit cu tabla.

Hambarul pentru depozitarea furajelor este construit tot din boltari de beton cu izolatie vata
mineral bazaltica, 2 ferestre cu geamuri de sticla, porti metalice si acoperis din tigla.

Hala pentru tarcuri interioare construita din boltari de beton cu izolatie pentru economisirea
energiei termice in conditii nefavorabile, sarma si lemn pentru construirea tarcurilor interioare,
acoperis din tigla, multiple ferestre pentru iluminatul in timpul zilei si astfel economisirea
energiei electrice, ventilatoare, nisip pentru sol.

Tarcurile exterioare au o constructie relativ simpla, formata din sarma h=1,5m si lemn, nisip
pentru sol.

3.4 Principalele utilaje din dotare a constructiilor


Hala va fi utilata cu urmatoarele echipamente:
sistem adapare
sistem microclimat
instalatie de iluminat

Principalele utilaje din dotarea retelelor de utilitati:


Tablou electric 24 circuite
o intrerupator general 80A/30mA (10A iluminat 6 circuite; 10A iluminat
rezerva 1 circuit; 16 A prize 12 circuite; 16 A rezerva 1 circuit; 20 A 1 circuit; 2 circuite
alimentare 380 V; 50 A - 1 circuit ); cutie cofret aparent)

Boiler Electric 30 l

Convector electric 500 W

Convector electric 1500 W

Ventilatoare

Fosa Septica (canalizare)

Sistem adapare

3.5 Instalatii aferente constructiilor

Instalatii sanitare

Instalatii termice
Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea
temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si
termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si
creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste
radiatoare electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele
sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.

Instalatii electrice

Instalatii de iluminat
artificial

Se va asigura un iluminat artificial prin intermediul neoanelor fluorescente atat in hala


interioara, cat si in celelalte incaperi, diferenta depinzand de intensitatea acestora.

3.6 Avize si acorduri


Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic emis
de Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta pentru Ferma de struti destinata
productiei avicole apartinand solicitantului Gheorghita Pusa.
Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia
Mediului Constanta care atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea
acordului de mediu;

Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta


Alimentelor Constanta care atesta conformitatea proiectului cu legislaia in vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar i siguranta alimentelor.

Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica Constanta privind


conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica.

Descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului

Masculul atinge nlimea de 210 pn la 275 cm, avnd o greutate de 100 130 kg, putnd
atinge 150 kg, femelele sunt mai mici avnd nlimea de 175 190 cm i greutatea de 90 110
kg.

Masculul are pene albe i negre n trecut erau foarte apreciate, pe cnd femela are un penaj de
culoare mai splcit cenuie, puii avnd o culoare asemntoare ca femela. Picioarele lungi ale
struului sunt de culoare cenuie, cenuiu albstrui lipsite de pene, la mascul n perioada de
mperechere picioarele sunt de culoare rozacee putnd fi vzute de la distan.
Astazi, strutul domestic este crescut pentru pielea de foarte buna calitate, carnea fara grasimi si
penajul fin. Obiectivele actuale vizeaza cresterea strutilor: 60% pentru piele, 14% pentru carne,
11% pentru pene si 15% pentru altele (exempalre vii, oua si turism).
Flux tehnologic pentru cresterea puilor

Depozitarea oualor se va realiza pe un gratar de sarma curat la o temperatura de


20 de grade Celsius si o umiditate relativa de 75%.
Ouale trebuie invartite de 3 ori pe zi pana la incubare, dupa care sunt plasate sub
ultraviolete timp de 7 zile pt a elimina bacteriile, se va mentine o temperatura de 21
grade Celsius si o umiditate de 35% pt a preveni aparitia unor pui umflati.
Preincalzirea oualor se realizeaza inainte de a le plasa in incubator, cel putin 12 ore,
la o temperatura a camerei de 25 grade Celsius.
Curatarea si dezinfectarea oualor cu produse speciale din comert, iar daca acestea
nu exista vom putea folosi o solutie de clormina cu care se sterg ouale, apoi se sterg
cu o carpa imnuiata in apa,apoi cu o a treia carpa pentru a le lasa uscate.
Pastrarea oualor in frigider ,inainte de introducerea in incubator, la temperaturi de
13-15 grade C si o umiditate relativa de 75% pentru a reduce pierderea de apa a
acestora.
Examinarea atat pe interior cat si pe exterior a oualor inainte de introducerea in
incubator, cu ajutorul unui ovoscop. Pe exterior se va urmari existenta marcajului de
individualizare a fiecarui ou, existenta unor pete de murdarie mucegai, integritatea
oului. Ovoscoparea se realizeaza la introducerea oualor in incubator, la 14 zile cand
se scot ouale nefertile, la 28 si 39 de zile.
Introducerea intr-o incapere timp de 24 ore la temperatura camerei a oualor inainte
de incubare pentru a nu fi supuse unui soc termic.
Incubatia realizata la 30- 35 grade C, umiditate de 45%, ventilatie cu aer curat sa nu
depaseasca 20 % si intoarcerea oualor in incubator de cel putin 6 ori pe zi.
Pozitionarea si manipularea oualor pe perioada incubatiei.
Ecloziunea care se realizeaza la 39 de zile de la incubatie iar ouale se scot din
cofrajele de incubatie si se introduc in eclozionator unde temperatura trebuie sa fie
ca si in incubator.
Se realilzeaza inregistrarea electronica a puilor, precum si a altor evenimente cum
ar fi cauzele incubatiei nereusite si aplicarea unei etichete la piciorul fiecarui pui pt a
putea fi identificati.
Deoarece temperatura in incubator este de 36 grade Celsius, trebuie acordata atentie
pentru ca puii sa nu raceasca cand sunt mutati. Sectorul in care sunt tinuti puii de o zi
trebuie sa fie dezinfectata inainte. Temperatura puilor trebuie sa fie de 33-34 grade Celsius
in primele 10 zile de viata, apoi de 29-30 pana la varsta de 3 saptamani. De la 3 la 8
saptamani, temperatura ideala este de 21-26 grade Celsius.
Puii nu trebuie expusi la temparaturi scazute, si nici prea ridicate. Puii crescuti intr-un mediu
stramt, incalzit cu infrarosii, sunt susceptibili de a se imbolnavi intr-un mediu rece. Camerele
incalzite uniform vor preveni aceasta problema.
Daca puii sunt asezati pe rumegus, coji de orez sau nisip pentru constructii, acestea trebuie
acoperite cu panza de sac in primele 20 zile pentru ca puii sa nu manance resturile,
aparand astfel probleme intestinale.
Dupa ce panza este indepartata, rumegusul sau nisipul sunt scuturate zilnic pentru a se
usca. NICIODATA nu se acopera cu ziare, carton, plastic sau alt tip de material alunecos.
Incalzirea suficienta, mai ales in prima saptamana, este esentiala, dupa care puii trebuie
invatati sa se adapateze la temperaturi normale.
Este esential ca strutii sa aiba apa potabila curata, disponibila pe intreaga zi. Ei trebuie sa
primeasca hrana ce furnizeaza un nivel optim de proteine si aminoacizi esentiali, vitamine,
minerale si necesar energetic.

Hranirea puilor dupa 4-5 zile cu 100 g /cap/pui ,de la iesirea lor din oua, insa
noaptea nu se vor hrani.
Ingrijirea puilor de 1 saptamana, apoi a celor de 1 saptamana pana la 1 luna, in
timpul noptii administrandu-se apa.
Determinarea sexului puilor se efectueaza la varsta de 12 saptamani.
Alimentatia puilor pana la 9 saptamani, carora trebuie sa li se administreze intre
100-300 g/zi/cap de nutret, trebuind sa aiba 4,5-5 kg.
Alimentatia puilor de strut in crestere de la 9 saptamani pana la 42 saptamani, timp
in care trebuie sa li administreze concentrat: 300-500g/zi/cap si nutret fibros : 800-
1.5 kg /zi /cap.
Alimentatia strutilor pt taiere :120-150 kg de nutret.
Alimentatia puilor destinati reproductiei, adica de la 42 de saptamani pana la
maturitatea sexuala,timp in care trebuie sa li se administreze 2 ratii de
concentrate /zi /cap si 3 ratii de tainuri /zi /cap plus fructe si legume.
Introducerea pietrisului in alimentatia strutilor se realizeaza inca de la varsta de
cateva saptamani si urmarirea consumului de hrana pe care il realizeaza strutii.
Schimbarea hranei se realizeaza la schimbarea anotimpurilor inainte de
imperechere.
Prevenirea ocluziilor provenetricolului ce se datoresc unor conditiii
necorespunzatoare de trai.
Taierea strutilor
Colectarea penelor dupa marime si calitate,imediat dupa taiere, dar si recoltarea
penelor care se face o data pe an la 5-6 cm de piele, din varful aripilor masculilor,
cozi si piept-care se va realiza cu cateva luni inainte de sacrificarea strutilor pt a
obtine o piele de calitate superioara.
Depozitarea si conservarea pieilor.
Examinarea organelor si carcasei strutilor de catre medicul veterinar pt a decide
destinatia catre consum.
Racirea si transarea carnii pe categorii de calitate,cea destinata pt consum recent se
refrigereaza, iar cea care se pastreaza pt un timp mai indelungat se va congela.
Valorificarea tuturor produselor atat pe piata interna cat si pe cea
internationala

Probleme in timpul cresterii


1.Puii cu speranta de viata redusa
Puii sunt lipsiti de culoare, sensibili la frig; nu mananca, de aceea cresc foarte incet. Aceasta
problema poate sa apara ca rezultat al malnutritiei la pasarile pentru imperechere, la ouale
care au fost depozitate un timp indelungat, procedurilor incorecte de incubatie sau igienei
improprii in incubator.

2. Lipsa hranei
Daca puii nu invata sa manance in primele zile de viata, vor incepe sa arate lipsiti de
culoare. Trebuie supravegheat daca hrana este acceptabila pentru pui si daca sunt
suficiente orificii pentru hranire.

3. Stresul si frustrarea
Cu cat sunt mai mici puii, cu atat vor fi mai sensibili la stres si frustrare (care pot fi cauzate,
printre altele, de manevrarea excesiva, zgomot, schimbarea mediului, o schimbare brusca in
sistemul de hranire sau crestere, boli, iritatie cauzata de paraziti interni sau externi, frig,
etc.).

4. Comportamentul anormal
Stresul ii face pe struti sa se comporte anormal, de exemplu sa inceapa deodata sa
manance iarba, betisoare, pamant sau obiecte straine. Nu se poate determina intotdeauna
cauza acestor anomalii.
Cand puii se afla pe pajiste, si se manifesta anormal, poate fi util sa fie plasati intr-un tarc
mai mic,pentru o saptamana sau doua, si invers. La stadiul la care se observa simptomele,
este de regula prea tarziu, iar puii au mancat deja prea multa iarba sau betisoare.

5. Problemele cu adapostul
Aceste probleme se refera la ventilatia proasta, numarul prea mare de pui sau incalzirea
ineficienta, toate acestea putand cauza probleme cu plamanii.Puii se ingramadesc impreuna
atunci cand dorm si este prea frig, dar conditiile sunt odeale atunci cand dorm separat si par
linistiti.Cand puii alearga cu aripile desfacute, inseamna ca le este prea cald.Temperatura in
adapostul puilor variaza considerabil incepand cu ora 9-10 dimineata pana la 3-4 dimineata
urmatoare. Se recomnada o temperatura constanta in timpul noptii.

6. Boli si paraziti interni si externi


Masura in care va fi afectat mediul in care traieste, va determina cand un pui trebuie izolat
din cauza unui parazit. Se recomnada consultarea unui medic veterinar pentru a afla
ultimele recomandari.

7. Probleme la achizitionare
Daca schimba frecvent proprietarii, se poate ca puii de strut sa nu tina pasul la conditiile in
schimbare. Drept urmare, anumite probleme sunt transferate de la un proprietar la altul, si
din aceasta cauza poate muri un lot intreg de pui.
Se recomanda specializarea in cresterea puilor de o anumita varsta.

8. Plasarea timpurie in grup


Cand un pui este plasat prea devreme intr-un lot, in timp ce este inca activ si jucaus, el nu
va face suficienta miscare intr-un spatiu restrans. Acest lucru va cauza stres, rezultand alte
anomalii.
Intr-un sistem extensiv, de exemplu bazat pe pasunile cu lucerna, puii sunt ocupati intreaga
zi; ciugulitul lucernei si al gazelor ii calmeaza. Intr-un lot de crestere, puii vor cauta
intotdeauna ceva de ciugulit.

In general, procesul productive se va concentra pe cresterea pentru carne a strutilor care au


greutati cuprinse intre 100-110 kg la varsta de 1-14 luni. O circumferinta de 110-112 cm in jurul
pieptului este considerate a fi ideala. Greutatea carcasei poate ajunge la 63-65 kg si poate
produce 4-43 kg de carne.