Sunteți pe pagina 1din 7

CONTINUTUL DOSARULUI CURENT

Semnarea
A 1 Copie dupa situatiile financiare finale semnate
A 2 Scrisoarea de reprezentare
A 3 Lista se verificare a aspectelor de luat in cnsiderare in viitor
A 4 Revizuirea de catre partenerul independent/revizuire la cald a dosarului

Finalizarea auditului
A 5 Finalizarea auditului
A 6 Aspecte semnificative
A 7 Revizuirea scrisorii catre cei insarcinati cu guvernanta
A 8 Revizuirea scrisorii de reprezentare
A 9 Sumarul erorilor
A 10 Revizuirea situatiilor financiare si lista de verificare a prezentarilor
A 11 Revizuirea analitica finala
A 12 Evenimente ulterioare bilantului
A 13 Continitatea activitatii
A 14 Raportul de audit
A 15 Alte programe adecvate pentru misiunea specifica

Planificarea
B 1 Obiectivele planificarii, concluzii, aprobare si lista de verificare
B 2 Acceptarea desemnarii si a redesemnarii
B 3 Cunoasterea clientului si evaluarea riscurilor
B 4 Evaluarea riscului inerent
B 5 Pragul de semnificatie
B 6 Revizuirea analitica preliminara

Revizuirea Controlului intern


C 1 Sisteme contabile si controale interne

Elemente ale situatiilor financiare:


D Imobilizari necorporale
E Imobilizari corporale
F Investitii
G Stocul si productia in curs
H Debitori
I Conturile la banci si numerarul disponibil
J Creditori
K Taxe
L Obligatii,datorii contingente si angajamente
M Aspectele statutare
N Vanzari si venituri
O Achizitii si cheltuieli
P Salarii
Q Contul de profit si pierdere
R Parti afiliate
S Situatia fluxurilor de numerar (va fi creata daca este cazul)
T Conformitatea cu legile si reglementarile
U Balanta de verificare

Glosar de termeni
*se introduc documentele
Nume Perioada contabila Ref A
client

FINALIZAREA AUDITULUI
SECTIUNEA A
Nume Perioada contabila Ref A3/1
client

LISTA DE VERIFICARE A URMATOARELOR ASPECTE

Nota: Daca este necesar ,se utilizeaza un program separat cu cerinte incrucisate.
1. Prezentati pe scurt orice schimbare survenita in
activitatile client sau in procedurile aparute pe
parcursul acestui an si care se preconizeaza ca vor
aparea si anul viitor.
2. Identificati problemele si/sau testele care nu sunt
necesare si care nu ar trebui repetate si marcatile intr-
un mod evident ca sa se inteleaga ca nu vor fi necesare
anul viitor
3. Alte puncte de vedere ce decutrg din prezentul audit

Confirm ca am notat toate modificarile si problemele relevante pentru anul urmator


si am indentificat toate domeniile in care am desfasurat activitati care nu erau
necesare sau am abordat activitatea in alt mod decat cel considerat a fi cel mai
eficient din punct de vedere al costului.

Semnatura............................... Data......................

Revizuit................................... Data......................
Nume Perioada contabila Ref A4/1
client

PARTENERUL INDEPENDENT /REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI


OBIECTIVELE AUDITULUI

Obiectivele revizuirii ar putea cuprinde urmatoarele: partenerul de revizuire(al dosarelor cu


probleme) ar trebui sa identifice ce obiective sunt relevante pentru misiunea specifica .

1. Sa evalueze calitatea auditului.

2. Sa confirme obiectivitatea partenerului misiunii de audit si a personalului cheie


implicat in audit si independenta firmei prin revizuirea factorilor care ar putea fi
perceputi ca fiind o amenintare fie pentru obiectivitatea echipei de audit ,fie pentru
independenta firmei

3. Sa evalueze procesul de planificare (sectiunea B) ,inclusiv identificarea


componentelor cheie ale riscului de audit identificat de catre echipa de audit si
gradul de adecvare ale raspunsurilor planificate pentru acele riscuri .

4. Sa evalueze rezultatele activitatii de audit si gradul de adecvare al rationamentelor


cheie care s-au facut ,mai ales in domeniile cu risc maxim.

5. Se ia in considerare importanta si gradul de adecvare al declaratiilor scrise


(sectiunea A8) ,inclusiv declaratii cu privire la orice potentiala modificare a
situatiilor financiare de care firma are cunostiinta ,dar pe care conducerea firmei nu
a facut-o

6. Sa confirme cu toate problemele care pot fi judecate in mod rational de catre


auditori ca fiind importante si relevante pentru conducere sau pentru cei insarcinati
cu guvernanta(sectiunea A7),identificate pe parcursul auditului,au fost luate in
considerarepentru a fi raportate comitetului de directori si/sau comitetului de audit
(sau echivalentelor acestora)

7. Sa confirme gradul de adecvare al proiectului raportului auditorilor.


Nume Perioada contabila Ref A4/2
client

PARTENERUL INDEPENDENT/REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI

Obiectivele revizuirii:

Amploarea activitatii intreprinse in vederea efectuarii Revizuirii

ASPECTE REZULTATE DIN NOTELE REVIZUIRII

Nr. Aspectele rezultate Verificare Verificat Data


de catre
1

8
Nume Perioada contabila Ref A 4/3
client

CONCLUZII

Confirm urmatoarele: bifa


(i) Sunt partener independent/persoana insarcinata cu revizuirea la cald a
dosarului detinand experienta si autoritatea necesare indeplinirii rolului de
partener de revizuire independent;
(ii) Nu am fost angajat in efectuarea misiunii de audit sau in furnizarea altor
tipuri de servicii,nici nu am avut nici un fel de alte responsabilitati data de firma
auditata sau fata de orice alta firma care face parte din grupul firmei auditate
(iii) Confirm ca nu am efectuat aceasta revizuire a partenerului independent/la
cald a dosarului pentru o perioada mai mare de cinci ani consecutivi;
(iv) Am revizuit cel putin ,Planificarea Auditului,aspecte care necesita Atentia
Partenerului ,situatiile Financiare ale cientului si Raportul de audit propus;
(v) Sunt multumit ca obiectivele mai sus stipulate si care sunt relevante pentru
aceasta revizuire a partenerului independent /la cald ,au fost indeplinite

Semnatura......................................... Data.............................

Nume.................................................