Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICII

DE EVALUARE CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI


INSTALATII TEHNOLOGICE DE LA SUCURSALA FELDIOARA A
C.N.U. S.A. IN VEDEREA DEPUNERII ACESTORA DREPT GARANTIE
(inlocuieste anuntul de consultare a pietei MC0004113)

I.D.: 17580945
Documente participare:
11-MC0004181.zip

Data 08.02.17 Coduri CPV 71319000 79419000-4 71324000-5


publicarii

Termenul 13.02.17
limita
pentru
depunere:

Descriere: Serviciile sunt necesare pentru evaluarea mijloacelor fixe (constructiile industriale si
instalatiile tehnologice) prevazute in cadrul caietului de sarcini atasat prezentei consultari
de piata in vederea depunerii acestora drept garantie. Constrangeri de natura tehnica,
financiara si/sau contractuala: 1) Propunerile financiare vor fi intocmite in conformitate cu
formularul de oferta PF atasat prezentului anunt, atat pentru prestarea fiecarui serviciu de
evaluare in parte, respectiv pentru fiecare mijloc fix prevazut in cadrul caietului de sarcini,
cat si pentru toate serviciile de evaluare, respectiv pentru toate mijloacele fixe prevazute in
cadrul aceluiasi caiet. 2) Toate preturile vor include toate cheltuielile legate de prestarea
serviciilor respective, inclusiv costurile transportului si, dupa caz, ale cazarii personalului
angajat al prestatorului ce va efectua prestarea serviciilor pana la si, respectiv, de la
Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A. situata in str. Dumbravii, nr. 1,
loc. Feldioara, jud. Brasov. 3) Termenul maxim de prezentare a tuturor celor 17 rapoarte de
evaluare va fi de maxim 10 zile de la data comunicarii privind rezultatul prospectarii de piata
ce se va efectua in vederea atribuirii achizitiei acestor servicii de evaluare/data semnarii de
catre ambele parti a contractului. 4) Modalitatea si termenul de plata: prin ordin de
plata/numerar in maxim 30 de zile de la data primirii de catre achizitor a facturii din partea
prestatorului. 5) Ofertantul va trebui sa prezinte, la momentul depunerii ofertei, in copie: a)
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Municipiului Bucuresti/judetului la care acesta este inregistrat, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 26/1990/Alte documente care documente care dovedesc o forma de
inregistrare; b) Acte care dovedesc calitatea evaluatorilor care vor presta serviciile de
evaluare de membri titulari ANEVAR calificati pe domeniul "Evaluator proprietati imobiliare si
pe domeniul "Evaluator bunuri mobile.