Sunteți pe pagina 1din 21

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA:


Fochist
SOCIETATEA: S.C. TROTUSUL S.A.
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Fochist Sector Tehnic

PROCESUL DE MUNCA:
Asigura intretinerea si functionare in conditii normale a cazanelor si echipamentelor aferente

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
Cazane Bentone de 750 mc
Insalatie de aer conditionat York
echipament de protectie
chei si scule de mana
garnituri de etansare, blinde, prezoane, fitinguri
aparate de masura si control
vane, robineti, fitinguri
lavete si carpe din bumbac
ulei, abur la suprapresiune, apa
pompe in functiune sau in rezerva
vase de expansiune
cuve cu apa potabila de 210 mc
pompe incendiu

SARCINA DE MUNCA:
Este obligat sa cunoasca si sa respecte intocmai:
instructiunile de lucru si de securitate a muncii
normele de prevedere si stingere a incendiilor in instalatie si la locul de munca;
functionarea si modul de actionare cu aparate de stins incendiu din dotare;
masurile de securitate si sanatate in munca.;
regulamentul de ordine interioara.
Este obligat sa-si insuseasca intocmai notiunile predate cu ocazia instructajelor periodice de
protectie a muncii si P.S.I. sa le respecte si sa le aplice.
Este obligat sa se prezinte la locul de munca in echipament de protectie si de lucru prevazut
in normativ, pe care trebuie sa-l foloseasca numai in timpul indeplinirii muncii pentru care
este acordat si sa-l pastreze in cele mai bune conditiuni.
La intrarea in serviciu noteaza pe diagramele pe care le urmareste, schimbul, data. Ia in
primire serviciu conform atributiunilor specifice locului sau de munca la predarea-primirea
schimbului.
Este obligat sa cunoasca constructia echipamentelor tehnice, modul in care acestea
functioneaza.
Este obligat sa cunoasca sistemele de reglare automata a temperaturii, va lua toate masurilor
ce se impun pentru mentinerea acestora la valori cerute de proces.
Va trebui sa cunoasca semnificatia oricarei temperaturi, sa interpreteze si la nevoie sa aduca
la valori normale fara a deranja procesul.
Este obligat sa cunoasca in cele mai mici amanunte trasele de gaze combustibile si toate
armaturile si ventilele regulatoare montate pe acestea.
Cind simte miros de gaze nearse trebuie sa urmareasca firul pina cind depisteaza sursa si sa
anunte conducatorul locului de munca pentru a lua masuri de etansare.
Semnalizeaza conducatorului locului de munca defectarea manometrelor sau a celorlalte
aparate montate pe liniile cazanului.
Executa si mentine curatenia si ordinea la locul de munca.

MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea la program de ___ ore, pe durata schimbului fiind expus la:
variatii de luminozitate
zgomot puternic generat de functionarea cuptorului
temperaturi ridicate ale aerului, ale obiectelor metalice si ale substantelor
umiditate scazuta in apropierea cazanului
gaze toxice, inflamabile si explozive utilizate in cadrul ariei sale de deservire
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
Indepartare carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare ale mijloacelor de productie
Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare
Nerespectare restrictiilor de fumat sau lucru cu foc; folosirea textilelor sintetice ce pot
conduce la descarcari electrostatice
Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a
substantelor halucinogene
Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului de verificare, datorita neatentiei si datorita
nepurtarii castii
Pozitionarea si depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare sau pe traseul iesirilor de
urgenta
Omisiuni
Blindarea instalatiilor, fara a se asigura de efectuarea tuturor operatiunilor premergatoare
Parasirea locului de munca fara anuntarea sefului direct
Lipsa comsemnarilor periodice din Registrul de tura
Omiterea unei actiuni din procedura de pornire-oprire a cazanului.
Neverficarea periodica a indicatiilor aparatelor de masura si control

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu executantul


Efort fizic pe timpul interventiilor de reparatii si verificari, datorita pozitiilor de lucru viciate sau
fortate
Stress psihic datorita lucrului sub presiune timpului, la interventi neplanificate
Identificarea eronata a prioritatilor in situatii dificile (incendiu, explozie, pericol iminent, etc.)
C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


Zgomot la locul de munca
Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni
Umiditate scazuta a aerului
Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire, iluminare scazuta
Curenti de aer datorate usilor si geamurilor deschise
Temperaturi ridicate ale mediului ambient in care isi desfasoara partial activitatea
Pulberi pneumoconiogene

Factori de risc Chimic


Gaze si vapori toxici proveniti din scurgerile pe la neetanseitati
Acumulari de monoxid de carbon
D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


Caderea sau rostogolirea pieselor metalice grele, pozitionate instabil, pe timpul lucrului sub
acestea
Leziuni provocate de taierea sau inteparea cu suprafete sau obiecte contondente
Fisuri la circuitele de transport ale fluidelor la suprapresiune si improscarea lucratorului
Prinderea degetelor sau membrelor la organele de masini in miscare
Lovire la nivelul capului, atunci cand pe traseul de deplasare se afla retele de tevi si
conducte, robineti, vane, manometre, etc.
Alunecarea pe pete de ulei, apa sau produse provenite din scurgeri ale instalatiei
Explozia recipientelor sau conductelor cu suprapresiune

Factori de risc Chimic


Explozie datorita lucrului cu foc in zone cu acumulari de gaze inflamabile
Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri, degresanti sau produse chimice
utilizate

Factori de risc Termic


Contact al pielii cu suprafete metalice incinse
Contact al pielii cu substante lichide sau gazoase la temperaturi mari - neetanseitati

Factori de risc Electric


Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a
conductorilor
Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
Loc de munca: Fochist Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Actiuni gresite 1 Indepartare carcaselor, paravanelor sau scuturilor INV. 4 1 2
protectoare ale mijloacelor de productie Gr. III
2 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau ITM 2 4 2
dezechilibrare 3-45 zile
3 Nerespectare restrictiilor de fumat sau lucru cu foc; DECES 7 2 4
folosirea textilelor sintetice ce pot conduce la descarcari
electrostatice
4 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub DECES 7 1 3
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
halucinogene
5 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului de verificare, ITM 2 4 2
datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii 3-45 zile
6 Pozitionarea si depozitarea obiectelor pe traseul de DECES 7 1 3
deplasare sau pe traseul iesirilor de urgenta
Omisiuni 7 Blindarea instalatiilor, fara a se asigura de efectuarea DECES 7 1 3
tuturor operatiunilor premergatoare
8 Parasirea locului de munca fara anuntarea sefului direct DECES 7 1 3
9 Lipsa comsemnarilor periodice din Registrul de tura DECES 7 1 3
10 Omiterea unei actiuni din procedura de pornire-oprire a DECES 7 1 3
cuptorului;
11 Neverficarea periodica a indicatiilor aparatelor de DECES 7 1 3
masura si control
SARCINA Sarcina 1 Efort fizic pe timpul interventiilor de reparatii si verificari, ITM 2 5 3
DE MUNCA sub/supradime datorita pozitiilor de lucru viciate sau fortate 3-45 zile
nsionala
in raport cu
executantul
Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
Loc de munca: Fochist Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
SARCINA Sarcina 2 Stress psihic datorita lucrului sub presiune timpului, la ITM 2 4 2
DE MUNCA sub/supradime interventi neplanificate 3-45 zile
nsionala
in raport cu
executantul
3 Identificarea eronata a prioritatilor in situatii dificile DECES 7 1 3
(incendiu, explozie, pericol iminent, etc.)
MEDIUL DE Factori de risc 1 Zgomot la locul de munca INV. 4 3 4
MUNCA Fizic Gr. III
2 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni DECES 7 1 3
3 Umiditate scazuta a aerului ITM 3 4 3
45-180 zile
4 Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire, ITM 3 4 3
iluminare scazuta 45-180 zile
5 Curenti de aer datorat usilor si geamurilor deschise. ITM 2 1 1
3-45 zile
6 Temperaturi ridicate ale mediului ambient in care isi INV. 4 3 4
desfasoara partial activitatea Gr. III
7 Pulberi pneumoconiogene ITM 2 5 3
3-45 zile
Factori de risc 8 Gaze si vapori toxici proveniti din scurgerile substantelor DECES 7 2 4
Chimic chimice pe la neetanseitati
Factori de risc 9 Acumulari de monoxid de carbon. DECES 7 2 4
Chimic
MIJLOACE Factori de risc 1 Caderea sau rostogolirea pieselor metalice grele, DECES 7 1 3
DE Mecanic pozitionate instabil, pe timpul lucrului sub acestea
PRODUCTIE
Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
Loc de munca: Fochist Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
MIJLOACE 2 Leziuni provocate de taierea sau inteparea cu suprafete ITM 2 3 2
DE sau obiecte contondente 3-45 zile
PRODUCTIE
3 Fisuri la circuitele de transport ale fluidelor la INV. 6 1 3
suprapresiune si improscarea lucratorului Gr. I
4 Prinderea degetelor sau membrelor la organele de INV. 4 1 2
masini in miscare Gr. III
5 Lovire la nivelul capului, atunci cand pe traseul de ITM 2 4 2
deplasare se afla retele de tevi si conducte, robineti, vane, 3-45 zile
manometre, etc.
6 Alunecarea pe pete de ulei, apa sau produse, provenite ITM 3 4 3
din scurgeri ale instalatiei 45-180 zile
7 Explozia recipientelor sau conductelor cu suprapresiune INV. 5 2 4
Gr. II
Factori de risc 8 Explozie datorita lucrului cu foc in zone cu acumulari de DECES 7 2 4
Chimic gaze inflamabile
9 Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri, ITM 2 4 2
degresanti sau produse chimice utilizate. 3-45 zile
Factori de risc 10 Contact al pielii cu suprafete metalice incinse ITM 2 4 2
Termic 3-45 zile
11 Contact al pielii cu substante lichide sau gazoase la DECES 7 2 4
temperaturi mari
Factori de risc 12 Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii DECES 7 1 3
Electric ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: Fochist
31.42 % -- EXECUTANT
8.57 % -- SARCINA DE MUNCA
25.71 % -- MEDIUL DE MUNCA
34.28 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 3.11 %
INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA:
Fochist
Nivelul de risc global calculat pentru locul "Fochist" este 3.11 %, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mediu.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 35
factori de risc identificati, 22.85 % ( 8 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria
nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit
fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
31.42 % sunt factori proprii EXECUTANT
8.57 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
25.71 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
34.28 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 60.00 % ( 21 )
dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile
asupra executantului (deces sau invaliditate).
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: Fochist
Nr. Factor de risc Nivel Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. de risc
1. Nerespectare 4 MASURI TEHNICE:
restrictiilor de fumat 1. Eliminarea neetanseitatilor ce conduc la scapari de substante inflamabile, explozive.
sau foc deschis; 2. Instalarea si mentinerea in conditii perfecte de functionare a detectoarelor de gaze, in
folosirea textilelor functie de specificul gazelor inflamabile vehiculate.
sintetice ce pot MASURI ORGANIZATORICE
conduce la descarcari 1. Purtarea echipamentului individual de protectie pe toata perioada programului.
electrostatice 2. Prevenirea lucratorilor despre riscurile si consecintele la care se expun prin lucrul in
medii potential explozive
3. Sanctionarea angajatilor la care se constata abateri de la regimul de lucru in medii
potential explozive
2. Zgomot la locul de 4 1. Dotarea si purtarea echipamentului individual de protectie, a auzului (antifoane) de
munca catre executanti si neadmiterea la lucru fara acest echipament .
2. Conducerea societatii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului noxei zgomot
si a starii de sanatate
3. Efectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca, conform
legislatiei in vigoare
4. Respectarea cerintelor privind controlul medical la angajare, de adaptare si
ritmicitatea controlului medical periodic
5. Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra organismului si pe
obligativitatea purtarii antifoanelor.
6. Controlul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra zgomotului,
control efectuat de medic in colaborare cu inspectorul In securitatea muncii si
conducatorii locurilor de munca
Nr. Factor de risc Nivel Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. de risc
3. Temperaturi ridicate 4 1. Dotarea cu echipament individual de protectie termoizolant
ale mediului ambient in 2. Asigurarea necesarului de apa potabila minerala
care isi desfasoara 3. Control periodic al angajatilor pentru a monitoriza starea sanatatii angajatilor
partial activitatea 4. Instruirea angajatilor despre riscurile expunerii excesive la temperaturi ridicate
4. Gaze si vapori toxici 4 MASURI TEHNICE:
proveniti din scurgerile 1.Eliminarea neetanseitatilor ce conduc la scapari de substante
substantelor pe la MASURI ORGANIZATORICE
neetanseitati 1. Purtarea echipamentului individual de protectie pe toata perioada programului
2. Dotarea cu echipament de protectie adecvat noxelor prezente in mediul de lucru
5. Acumulari de monoxid 4 MASURI TEHNICE:
de carbon 1. Sisteme de ventilatie functionabila, verificata periodic si intretinuta corespunzator
2. Sisteme de detectie a monoxidului de carbon
MASURI ORGANIZATORICE
1. Instruirea lucratorilor asupra riscurilor privind expunerea la monoxid de carbon
2. Masuri de prim ajutor, truse de prim ajutor
6. Explozia recipientelor 4 1. Permiterea accesului de catre conducatorul locului de munca, strict a persoanelor
sau conductelor cu implicate in momentul respectiv in activitatile de reparatii sau predare a lucrarilor
suprapresiune 2. Toate lucrarile se vor efectua doar pe baza permisului de lucru
3. Permisele de lucru se vor acorda astfel incat in zonele de risc deosebit sa fie expuse
riscurilor cat mai putine persoane
4. Angajatii vor purta echipamentul individual de protectie complet, in caz contrar, se va
refuza accesul
5. Se va controla inopinant purtarea echipamentului individual de protectie, pe timpul
desfasurarii interventiilor
7. Periodic se vor verifica valori parametrilor fizici ai instalatiei, in vederea prevenirii
depasirii valorilor de siguranta
Nr. Factor de risc Nivel Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. de risc
8. 7 Explozie datorita 4 1. Lucrarile se vor desfasura doar pe baza permisului de lucru
lucrului cu foc in zone 2. Accesul in zonele de lucru se va face pe dupa efectuarea determinarilor de noxe, in
cu acumulari de gaze cazul in care nu exista depasiri ale limitelor maxime admise
inflamabile 3. In cazul in care noxele depasesc nivelul maxim admis, se vor lua masurile de
securitate adecvate eliminarii riscului
4. Se vor utiliza mijloace omologate si eficiente de ventilare
5.Se va solicita prezenta pompierilor pe toata perioada desfasurarii lucrarilor
9. Contact al pielii cu 4 1.Dotarea cu echipament individual de protectie termoizolant
substante lichide sau 2.Purtarea echipamentului termoizolant la interventii in zone "fierbinti"
gazoase la temperaturi 3.Daca procesul tehnologic permite, eliminarea de pe coloana in lucru, a substantelor
mari cu temperatura ridicata
FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: Fochist

Exploatarea cazanelor se va face numai de catre personal calificat si autorizat, conform


Ordinului 58/2004
Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la
procesul de munca;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de
indata a conducatorul locului de munca;
Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
care a fost acordat;