Sunteți pe pagina 1din 5

Entitatea public

REGISTRUL DE RISCURI
ACHIZITII PUBLICE

PROCES DE IDENTIFICARE I EVALUARE INIIAL A RISCURILOR


Zon Obiective Activitati ID Categori Descriere a riscului Circumstane care favorizeaz apariia Responsabilul cu
e de asociate Risc a riscului riscului gestionarea riscului
risc obiectivelor
Achiz PROCURAREA DE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI NECESARE DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTITUTIEI PUBLICE PRIN OBTINEREA UNUI
i- tii RAPORT PRET-CALITATE CAT MAI BUN SI MENTINEREA UNUI ECHILIBRU INTRE CALITATE SI VALOARE
publi Obiectiv specific Respectarea cat R 1 Legal Procedura de atribuire a Confuzie in aplicarea legislatiei in vigoare Persoana
- ce 1: Cresterea calitatii mai precisa a contractului de achiziie public privind achizitiile publice; responsabil de
in desfasurarea recomandarilor este stabilit fr respectarea Necunoaterea i instabilitatea legislaiei activitatea de achizitii
activitatilor de ANAP si a pragurilor valorice prevzute n specific privind achiziiile publice publice
elaborare a informatiilor SEAP Legea nr. 98/2016 privind
documentatie de achiziiile publice
atribuire a
contractelor de Aplicarea Risc inerent Termenul de punere n Risc rezidual
achizitie publica procedurilor oper
operaionale n Probabilitate Impact Expunere permanent Probabilita Impact Expunere
activitatea de te
elaborare a 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25
documentaiei de 2 2
atribuire L S M R H L M H A M H C L S M R H L M H A M H C
4 4 16 2 2 4
Organizarea, Strategia adoptat pentru risc (aciuni Data ultimei revizuiri Eventuale riscuri secundare
derularea si pentru tratarea riscurilor) i stadiul aciunii
finalizarea Tratare / Transferare / Externalizare 01.08.2016
procedurilor de Instrumente de control intern Observaii privind starea riscului/
atribuire a Alert risc
contractelor de
achiziie public
Derularea procedurilor de achizitii publice cu
(achiziii de
respectarea legislatiei in vigoare
produse, servicii
Respectarea proceduilor operaionale elaborate
sau lucrri)
i aprobate n domeniul achiziiilor publice
Obiectiv specific Elaborarea
2. Asigurarea referatelor de R2 Operation Corelarea insuficienta a Anticiparea incorec a posibilitilor de Persoana responsabil
utilizarii eficiente a necesitate de al prevederilor Programului anual alocare a fondurilor prin bugetul de venituri de activitatea de
de achiziii publice cu i cheltuieli al Primriei achizitii publice
Entitatea public

fondurilor publice catre prevederile bugetului de Lipsa de fundamentare n prioritizarea


prin planificarea si compartimentele venituri si cheltuieli necesitilor la nivelul entitii publice
gestionarea din cadrul Risc inerent Termenul de punere Risc rezidual
achizitiilor publice entitii publice n oper
respectnd Probabilitate Impact Expunere Probabilita Impact Expunere
principiile de te
economicitate,
eficien i
eficacitate
Definitivarea 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 12 25 ori de cate ori este 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25
programului nevoie 2
anual al L S M R H L M H A M H C L S M R H L M H A M H C
achiziiilor 3 3 9 2 2 4
publice dup Strategia adoptat pentru risc (aciuni Data ultimei revizuiri Eventuale riscuri secundare
aprobarea pentru tratarea riscurilor) i stadiul aciunii
bugetului de Tratare / Transferare / Monitorizare 01.08.2016
Instrumente de control intern Observaii privind starea riscului/
venituri si
Alert risc
cheltuieli pe anul
n curs
Prioritizarea necesitilor entitii publice raportat
la prevederile din bugetul de venituri i cheltuieli,
fr afectarea continuitii activitii
Obiectiv specific Intocmire si
3: Realizarea transmitere catre R3 Legal Intarzieri in elaborarea si Personal insuficient Persoana
raportarilor in ANAP a transmiterea raportului anual responsabil de
termenul prevazut Raportului anual privind achizitiile publice, ca activitatea de
de lege privind achizitiile urmare a volumului mare de achizitii publice
din anul anterior, activitati specifice
derulate prin Risc inerent Termenul de punere Risc rezidual
SEAP n oper
Probabilitate Impact Expunere 31 martie Probabilitate Impact Expunere
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 12 25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25
2
L S M R H L M H A M H C L S M R H L M H A M H C
2 5 10 1 1
Strategia adoptat pentru risc (aciuni Data ultimei Eventuale riscuri secundare
pentru tratarea riscurilor) revizuiri i stadiul
aciunii
Tratare / Transferare / Monitorizare
Instrumente de control intern Observaii privind starea riscului/ Alert
Entitatea public

risc

Elaborarea si transmiterea raportului anual


privind achizitiile publice derulate prin SEAP ctre
ANAP, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an
Obiectiv specific Realizarea
4: Asigurarea achiziiilor directe R4 Legal Indeplinirea obligaiei de a utiliza Instabilitate si confuzie in aplicarea legislatiei
Persoana
transparentei si i a achiziiilor sistemul electronic de achiziii specifice a achizitiilor publice responsabil de
integritatii publice prin publice activitatea de
procesului de procedura achizitii publice
achizitie publica simplificat, cu Risc inerent Termenul de punere Risc rezidual
predilecie prin n oper
mijloace Probabilitate Impact Probabilitate permanent Probabilitat Impact Probabilitat
electronice e e
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 12 25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25
2
L S M R H L M H A M H C L S M R H L M H A M H C
3 4 12 2 2 4
Strategia adoptat pentru risc (aciuni Data ultimei revizuiri Eventuale riscuri secundare
pentru tratarea riscurilor) i stadiul aciunii
Tratare / Transferare / Monitorizare
Instrumente de control intern Observaii privind starea riscului/
Alert risc

Monitorizarea modului de realizare a procedurilor


de atribuire privind achizitiile publice realizate
prin mijloace electronice
Obiectiv specific Implementare
5: masuri corective R5 Legal Deficiente in realizarea reviziilor Neactualizarea procedurilor conform legislatiei Persoana
Respectarea legii, a necesare procedurilor interne corelate cu in vigoare responsabil de
reglementrilor i a rezolvarii legislatia in vigoare activitatea de
deciziilor luate la neconformitatilor achizitii publice
nivelul entitii Risc inerent Termenul de punere Risc rezidual
publice n domeniul n oper
achiziiilor publice Probabilitate Impact Probabilitate permanent Probabilitat Impact Probabilitat
e e
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 12 25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25
2
L S M R H L M H A M H C L S M R H L M H A M H C
3 2 6 2 2 4
Entitatea public

Strategia adoptat pentru risc (aciuni Data ultimei revizuiri Eventuale riscuri secundare
pentru tratarea riscurilor) i stadiul aciunii
Tratare / Monitorizare
Instrumente de control intern Observaii privind starea riscului/
Alert risc

Actualizarea procedurilor existente conform


legislatiei in vigoare si coplexitatii activitatilor
desfasurate; Transfer catre conducere
Elaborare /
revizie proceduri R6 Operational Lipsa proceduri privind Lipsa metodologie in legislatia privind Persoana
operationale desfasurarea unor activitati implementarea si dezvoltarea sistemului de responsabil de
pentru activitatea specifice de implementare SCIM control intern managerial activitatea de
specifica achizitii publice
Risc inerent Termenul de punere Risc rezidual
n oper
Probabilitate Impact Probabilitate permanent Probabilitat Impact Probabilitat
e e
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 12 25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 1 25
2
L S M R H L M H A M H C L S M R H L M H A M H C
3 3 9 3 3 9
Strategia adoptat pentru risc (aciuni Data ultimei revizuiri Eventuale riscuri secundare
pentru tratarea riscurilor) i stadiul aciunii
Tratare / Transferare / Monitorizare
Instrumente de control intern Observaii privind starea riscului/
Alert risc

Cursuri de pregatire profesionala in domeniul


SCIM; Transferare risc catre conducere

NREGISTRAREA DETALIILOR
STRUCTUR ORGANIZATORIC: RESPONSABIL CU RISCURILE
Data semnrii Funcie, Nume i prenume ef Data primirii Funcie, Nume i prenume nregistrat ca relevant,
formularului structur organizatoric formularului persoan desemnat Rezultat analiza
(compartiment) pentru verificare (Secretar Acceptat Neacceptat
EGR)
Entitatea public

S-ar putea să vă placă și