Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. BOROMIR PROD S.A.

BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAPORT ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009

Denumirea societatii comerciale: S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzau


Sediul social: str. Santierului nr.37, Buzau
Numarul de telefon/fax: 0238/436646, 0238/446705
Cod de identificare fiscala: RO 1145077
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/184/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise :
BVB categoria a II a.
Capitalul social subscris si varsat: 12.358.949,60 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de
societatea comerciala:
actiuni nominative, in forma materializata, evidentiate in registrul
actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti;
valoarea nominala a actiunilor este de 0,1 ron/actiune;
numarul actiunilor emise de societate este de 123.589.496;

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale


Principalele activitati sunt: macinarea cerealelor, fabricarea si
comercializarea produselor de morarit - panificatie, patiserie, cofetarie si
comert.
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale
Societatea provine din fosta Intreprindere de Morarit-Panificatie
Buzau. Reorganizarea ca societate pe actiuni a fost aprobata prin H.G.
nr.1353/1990 prin preluarea integrala a patrimoniului I.M.P. Buzau sub
denumirea de S.C. Spicul S.A. Buzau. In cursul anului 2002 are loc schimbarea
denumirii societatii S.C. Spicul S.A. in S.C. BOROMIR PROD S.A.
c) Societatea BOROMIR PROD S.A. are doua sucursale, una la
Iasi si cealalta la Slobozia.
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active
S.C. BOROMIR PROD S.A. a vandut active, inregistrate la costul
istoric , cu suma de 309.942,45 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:


a) profit brut : 4.147.766 ron
b) cifra de afaceri : 133.668.621 ron
c) export -
d) costuri totale : 195.758.505 ron
e) procentul din piata detinut : 0,75% la nivel national.
f)lichiditate : numerar la sfarsitul perioadei 1.484.836 lei.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.1/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate


a) Produse de panificatie, patiserie, cofetarie se realizeaza o
gama larga de produse de panificatie, ponderea cea mai mare fiind painea
alba in procent de 63% din totalul produselor de panificatie.
In anul 2009, s-a macinat grau in cantitate mai mica fata de 2008 cu
30.51 %.
La sucursala Iasi principalele produse realizate au fost: paste
fainoase si mustar.
La sucursala Slobozia principalul obiect de activitate este
macinatul cerealelor.
b) Dezvoltarea activitatii de morarit si panificatie:
realizarea de produse cu valoare ridicata (fainuri speciale), diversificarea
gamelor de produse ambalate la punga, diversificarea sortimentelor de
panificatie si a produselor dietetice;
imbunatatirea canalelor de distributie (marirea numarului de distribuitori
si a numarului de clienti, listarea de produse in lanturi de magazine);
optimizari ale procesului de productie (automatizari ale sistemelor),
randamente crescute;
diversificarea produselor traditionale: game de produse, diferite
gramaje, continut etc;
achizitionarea de noi spatii comerciale;
marirea capacitatilor de productie pentru a acoperi solicitarile de varf
din piata comerciala;
surse de finantare proprii sau atrase.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face din surse


indigene. Evaluarea furnizorilor se face conform procedurilor stabilite prin
sistemul de management al calitatii SRN / ISO 9001 / 2000 (formular de
evaluare cu punctaj maxim 20 puncte, admis 15 puncte). Se evalueaza calitate,
modalitati si termene de plata, preturi, impact asupra mediului, termene de
livrare si criterii specifice.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face in functie de
capacitatea spatiilor de depozitare (pentru grau), dimensiunea stocurilor,
termene de valabilitate.
Materialele folosite in procesul de fabricatie sunt:
drojdie stoc minim doua zile;
margarina aprovizionare saptamanala;
sare, zahar aprovizionare lunara;
ambalaje, etichete aprovizionare lunara.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.2/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarea produselor de morarit

Vanzarea produselor de morarit in anul 2009 a inregistrat o scadere


semnificativa fata de anul 2008, atat in cadrul retelelor gen key-account cat si
in cadrul distributiei locala. In ceea ce priveste evolutia pentru urmatorii 5 ani
se estimeaza a crestere a vanzarilor cu 10% pe an.
Produsele de morarit au inregistrat o pondere de 34.54% in totalul
vanzarilor ca produse finite catre diversii clienti. Se estimeaza o crestere a
fainurilor industriale de 7% pentru anul 2010 prin atacarea segmentului de
mici consumatori.

Vanzarea produselor de panificatie

Produsele de panificatie au inregistrat o scadere in vanzari, fata de


anul 2008, cu aprox . 8% .
Atat produsele de panificatie proaspete cat si cele ambalate, sut
distribuite atat in Buzau, cat si in localitatile limitrofe, din judetele Vrancea,
Prahova, Ialomita si Braila.

Vanzarea produselor de panificatie, inregistreaza o pondere de 65.46%


in cadrul vanzarilor ca produse finite catre diversi clienti.

Vanzarea produselor din grup

Vanzarea produselor apartinand firmelor din GRUPUL BOROMIR in


cadrul depozitelor en gross, impreuna cu vanzarile inregistrate prin reteaua de
magazine proprii cu amanuntul, a inregistrat o scadere fata de anul 2008 cu
aprox. 16.56%, reprezentand in total venituri de exploatare, 39,76.

Descrierea situatiei concurentiale


Impactul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana creeaza o
transparenta in piata si reguli clare.
Avantajele aderarii:
forta de munca calificata
capacitati de productie ce pot prelua in orice moment golurile din piata
produse relizate insistem de management al calitatii ISO 9001 si in
sistem de supraveghere HACCP.

Dezavantajele aderarii:
mediu concurential neloial piata neagra, cu tot ce cuprinde forta de
munca la negru;
cota ridicata de T.V.A. .
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si alinierea la normele
cerute de aceasta, a condus pe de o parte la inchiderea unor unitati de specific
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.3/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

din domeniul morarit-panificatie cu o relaxare a pietei iar pe cealalta parte alte


unitati au parcurs un proces de modernizare sau chiar s-au deschis unele noi
de mare productivitate, acoperind golul creat.
Atentie trebuie acordata si dezvoltarii segmentului mediu de firme
concurente, in special in domeniul morarit, companii dezvoltate de
producatorii de panificatie ce au optat sa-si produca singuri materia prima si
care se dovedesc cu un grad ridicat de abilitate in politicile comerciale.
Se estimeaza ca in perioada imediat urmatoare va fi o dinamica
puternic crescatoare a relatiilor concurentiale cu schimbari semnificative pe
piata national-europeana atat in domeniul moraritului cat si a produselor
zaharoase si un impact ceva mai redus pentru panificatie.
In acest sens devine vitala dezvoltarea de noi relatii comerciale si
ridicarea tuturor relatiilor comerciale la un INALT NIVEL AL CALITATII LOR,
care sa asigure cresterile prognozate; se impun masuri de instruire la nivel
ridicat al fortei de vanzare atat in privinta suportului tehnic (cunostinte
produse, comunicare, tehnici performante de vanzari) cat si cel atitudine-
dedicatie-intelect.
Principalii competitori interni sunt companiile mari producatoare
(Vel Pitar, Loulis, Dobrogea, Baneasa, Pambac) o cota insemnata de piata fiind
luata si de companii mai mici, locale, cu o dinamica buna pe plan local.

Dependente semnificative de un grup de clienti

Boromir Prod S.A. Buzau nu depinde de niciun client major a carei


pierdere ar influenta negativ veniturile societatii, avand un portofoliu extins si
diversificat de clienti.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

La sfarsitul anului 2009 societatea inregistreaza un numar mediu


de 1125 salariati . Din total personal, 94 salariati sunt cu studii superioare, 225
cu studii medii. Din totalul de personal direct productiv, 829 sunt muncitori
calificati si 240 muncitori necalificati. Se asigura perfectionarea si instruirea
continua a personalului prin programe de instruire si perfectionare atat la
nivelul societatii cu personal de specialitate cat si cu alte institutii de
specialitate.
Salariatii din societate nu sunt organizati in sindicat, negocierile
purtandu-se intre patronat reprezentat de conducerea societatii si salariati
desemnati din randurile lor. Raporturile de munca sunt reglementate prin
contractul colectiv de munca. Nu s-au inregistrat conflicte de munca intre
conducere si salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a


emitentului asupra mediului inconjurator

Societatea are implementat sistemul de management al mediului


conform standardului SR EN ISO 14001:2005.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.4/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identificarea aspectelor de mediu ia in considerare:


emisiile de aer;
deversarile in apa;
utilizarea materiilor prime si a resurselor naturale;
utilizarea energiei;
energie emisa (caldura, radiatii, vibratii);
deseuri si subproduse.
Pentru evitarea incalcarii legislatiei privind protectia mediului,
societatea si-
a elaborat proceduri referitoare la pregatirea pentru situatiile de urgenta si
capacitatii de raspuns care sunt adecvate necesitatilor sale particulare, planuri
de gestionare a deseurilor generate de fiecare sector.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare


Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Pe baza datelor inscrise in bilantul contabil intocmit la 31.12.2009, au


fost calculati urmatorii indicatori de analiza in vederea determinarii riscului
managerial
- rata lichiditatii curente a crescut de la 2.03 in anul 2008 la 3.04 in 2009.
Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile
pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este
favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor
circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.
Evolutia indicatorului evidentiaza o crestere a gradului de lichiditate al
societatii.

- rata lichiditatii imediate, a crescut de la 1.66 in anul 2008 la 2.42 in anul


2009. Evolutia indicatorului evidentiaza o dimensionare corespunzatoare a
stocurilor, in corelatie cu fluxurile de numerar si cu gestiunea trezoreriei.

- gradul de indatorare a scazut de la 15.85 in 2008 , la 14.58 in 2009;

- viteza de rotatie a stocurilor a scazut de la 16.71 in 2008, la 6.32 in 2009;

- durata medie de stocare a crescut de la 21.84 in 2008, la 57.74 in 2009;

- viteza de rotatie a debitelor a crescut de la 78.26 in 2008 la 92.25 in 2009;

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de


gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o crestere relativa a
eficientei folosirii resurselor proprii.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.5/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De asemenea in baza indicatorilor privind riscul de faliment se poate


observa urmatoarele :
- fondul de rulment raportat la total activ a crescut de la 0.1838 in anul 2008
la 0.2174 in anul 2009;
- profit reinvestit raportat la total activ a scazut de la 0.0652 in anul 2008 la
0.0046 in anul 2009;
- capitaluri proprii raportate la datorii totale a crescut de la 1.9728 in 2008 la
5.23 in 2009;
- excedentul brut din exploatare raportat la datorii totale a scazut de la
0.3433 in 2008 la 0.2525 in 2008

In baza indicatorilor prezentati, se poate observa ca situatiile financiare


intocmite au la baza politicile contabile bazate pe principiul continuitatii
activitatii, iar in ceea ce priveste riscul de pret, de credit, de lichiditate si de
cash flow , prin prisma datelor prezentate, nu prezinta un element ce ar putea
perturba intr-un viitor apropiat activitatea de exploatare.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

In baza indicatorilor prezentati in bilantul financiar, determinandu-se


capacitatea de autofinantare se poate observa ca, nevoile temporare si de
trezorerie la 31.12.2009 sunt in valoare de 44.686.181 lei, care sunt acoperite in
proportie de 4.81 % din resurse de trezorerie (credite bancare pe termen scurt
) in suma de 2.149.455 lei, 28.01% respectiv, 12.514.598 lei din resurse
temporare ( furnizori si conturi asimilate 9.700.598 lei , alte datorii fiscale
2.814.000 lei ) si 67.18% din fondul de rulment propriu.
Se poate observa ca nevoile permanente ale firmei sunt acoperite prin
surse permanente in totalitate, de unde rezulta ca societatea dispune de un
fond propriu de rulment in suma de 30.022.128 lei, ceea ce ii permite sa-si
finanteze partial nevoile temporare. Din indicatorii prezentati se poate observa
ca nu pot fi identificati factori de incertitudine, ce ar putea afecta intr-un
interval de timp apropiat, lichiditatea calculata si evidentiata .
Cu privire la evenimentele , tranzactiile si schimbarile economice
prezentate in situatiile financiare, nu pot fi mentionate cazuri carea ar
influienta semnificativ activitatea de baza.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.6/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Activele corporale ale societatii comerciale

Capacitatile de productie si comerciale de care dispune societatea :

Locatie : judetul Buzau :

- moara de grau , capacitate 300 tone/24 formata din 2 linii de macinis, una cu
o capacitate de 200 tone/24h - BUHLER si una cu o capacitate de 100
tone/24h - REGGIANE ,situata in Buzau,
- siloz pentru grau, capacitate 5.000 tone ,situat in Buzau,
- linie ambalat faina (pachete 1 kg.), capacitate 40 tone/24h, situata in Buzau,
- siloz depozitare faina vrac, capacitate 1.000 tone, situat in Buzau,
- depozit faina ambalata, capacitate 600 tone, situat in Buzau
- depozit grau , capacitate 4.000 tone, situat in orasul Pogoanele,
- depozit grau , capacitate 1.000 tone, situat in localitatea Rusetu, jud, Buzau,

- fabrica pentru produse de panificatie, specialitati de patiserie si


cofetarie, capacitate 70tone/24h pentru produse de panificatie si 6 tone/24h
pentru produse de patiseie. Cofetarie, situata in Buzau
- fabrica pentru produse de panificatie, (Fabrica Nord ), capacitate produse
panificatie, 20 tone/24 h;
- fabrica pentru produsele de panificatie , capacitate 10 tone/24h, situata in
orasul Rm. Sarat,
- subunitate integrata Patiseria Central, capacitate 3 tone/24h, situata in
Buzau
- subunitate integrata Patiseria Select, capacitate 3 tone/24 h, situata in
Buzau.

Locatie : judetul Ialomita

-moara de grau OCRIM, capacitate 200 tone/24h, situata in Slobozia,


- linie pentru rizerie si arpacas,capacitate 150 tone/24h, situata in Slobozia,
- siloz depozitare faina vrac, capacitate 2500 tone,
- depozit faina ambalata, capacitate 400 tone,
- siloz depozitare grau, capacitate 5000 tone.

Locatie : judetul Iasi


- fabrica pentru paste fainoase, capacitate 750 tone/luna, (250 tone paste
lungi, 500 tone paste scurte),
- depozit produse finite.

Locatie : judetul Constanta


- fabrica produse panificatie, capacitate 8 tone/24 h.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.7/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ca si spatii comerciale societatea dispune de o retea proprie de magazine


de desfacere, un numar de 20 magazine si 2 supermarket-uri situate , unul in
piata centrala a orasului si celalat pe unul din bulevardele reprezentative ale
orasului.

Cu privire la gradul de uzura al proprietatilor societatii, in situatiile


financiare intocmite la data de 31.12.2009, s-a prezentat faptul ca pentru
inregistarea uzurii activelor imobilizate se utilizeaza metoda liniara . Este
prezentata ajustarea activelor in contul de profit si pierdere, la nivelul anului
2009 , in suma de 6.105.816 lei
Cu privire la potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra
activelor corporale ale societatii, se mentioneaza ca nu au fost semnalate
asemenea probleme.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Actiunile sunt tranzactionate pe piata BVB, categoria a II a, cu


indicativul SPCU.
3.2. Cu privire la politica societatii privind dividendele, se mentioneaza ca
in ultimii 3 ani nu au fost facute repartizari din profitul net pentru
distribuirea de dividende, repartizarea fiind facuta integral la fondul de
dezvoltare, iar pentru anul 2009, s-a reconstituit rezerva legala cu
suma de 213.832 lei, iar Adunarea Generala a Actionarilor, in data de
29.04.2010, a hotarat, repartizarea profitului la dividentade , cu suma
de 2.000.000 lei, fond de participare a echipei managerial si a
salariatilor la profit, cu suma de 300.000 lei, diferenta de 667.013 lei,
constituindu-se ca reserve la dispozitia societatii.
3.3. Nu au fost inregistrate rscumparari ale actiunilor proprii de pe piata.
3.4. Societatea nu are inregistrate filiale.
3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si, sau titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

Consiliul de Administratie este format din:


1. Sava Constantin presedinte CA director general;
44 ani, inginer absolvent TCM 1990, presedinte CA si director General
din anul 2000
2. Boromiz Constantin membru CA;
44ani, inginer, absolvent TCM 1990, dir. General Boromir Ind Rm. Valcea,
membru in CA din anul 2000
3. Frintu George membru CA;
45 ani, dir. General Boromir Ind suc. Deva, membru in CA din anul 2000
4. Raileanu Vasile membru CA;
56 ani, prof. univ. dr. In cadrul catedrei de Contabilitate Audit si Control
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.8/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

de Gestiune ASE Bucuresti, membru in CA din anul 2007


5. Dinu Filon-Viorel membru CA.
48 ani, inginer absolvent TCM 1986, dir. General suc. Slobozia, membru
in CA din anul 2007
Sava Constantin este actionar al societatii si detine un numar de
1.061.858 actiuni.
Boromiz Constantin este reprezentantul S.C.BOROMIR IND SRL
Rm.Vilcea, care la data de referinta 19.04.2010 detinea un numar de 78.739.704
actiuni.
Frintu George este reprezentantul S.C.BOROMIR IND SRL
sucursala Deva.
Dinu Filon-Viorel este directorul sucursalei de la Slobozia,
jud.Ialomita.

5.Situatia financiar contabila

Pe baza datelor inregistrate in bilanturile incheiate la sfarsitul anilor 2007


,2008, 2009, evolutia economico-financiara a firmei a fost analizata prin
compararea indicatorilor realizati in cadrul fiecarui exercitiu fiscal, calculandu-
se cresterea sau descresterea valorilor, inregistrate pe fiecare post din bilant.

Analiza situatiei financiar contabile pentru anii 2007, 2008,2009 se prezinta


astfel :

a) elemente de bilant :

Ca sinteza, indicatorii inregistrati in bilant, se prezinta astfel :

Denumire indicator 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Cresteri + Cresteri +


Descresteri Descresteri
Fata de 2007
Fata de 2008
Active imobilizate 95.323.940 94.102.614 93.389.688 -1.934.252 -712.926

Active circulante , 47.693.873 53.179.059 44.592.242 -3.101.631 -8.586.817


total, d.c. :
Stocuri 11.541.806 9.720.889 9.077.181 -2.464.625 -643.708
Creante 32.599.649 40.617.331 34.030.225 +1.430.576 -6.587.106
Casa si conturi la 3.552.418 2.840.839 1.484.836 -2.067.582 -1.356.003
banci
Chelt ing in avans 23.056 124.119 93.939 + 70.883 -30.180
Datorii cu scadenta 28.720.340 26.205.743 14.664.053 -14.056.287 -11.541.690
pana la 1 an
Active circulante 18.996.589 27.097.435 30.022.128 +11.025.539 +2.924.693
nete

Activ net contabil 114.320.529 121.200.049 123.411.816 +9.091.287 +2.211.767

Datorii cu scadenta 23.200.951 23.360.422 17.964.597 -5.236.354 -5.395.825


peste 1 an
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.9/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponderea inregistrata in activul net contabil este urmatoarea :

Denumire Pondere in ANC Pondere in ANC Pondere in ANC Cresteri + Cresteri +


indicator 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Descresteri fata Descresteri
de 2006 fata de
2007
Active imobilizate 83,38 77.64 75.67 -7.71 -1.97

Active circulante 16.62 22.36 24.33 +7.71 +1.97


nete,
ANC 100 100 100 0 0

b) contul de profit si pierdere

Ca sinteza , evolutia indicatorilor, se prezinta astfel :

.Structura veniturilor :

Denumire Realizari an 2007 Realizari an 2008 Realizari an 2009 Cresteri fata de Cresteri fata de
indicator anul 2007 anul 2008
Venituri totale 175.581.373 253.342.185 206.698.371 +31.116.998 -46.643.814
Venituri din 170.751.574 251.805.668 200.837.417 +30.085.843 -50.968.251
exploatare
Cifra de afaceri 120.260.833 162.445.501 133.668.621 +13.407.788 -28.776.880
Productia 73.028.565 66.741.685 53.809.319 -19.219.246 -12.932.366
vanduta
Venituri din 47.232.268 95.703.816 79.859.302 +32.627.034 -15.844.514
vanzarea
marfurilor

Anul 2008 %in Anul 2009 %in


% in total total
total venit venit
Ponderea in total venituri anul 2007 venituri
253.342.185 100 206.698.371 100
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 172.581.373,00 100
251.805.668 99.39 200.837.417 97.16
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 170.751.574,00 98,94
162.445.501 64.12 133.668.621 64.66
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 120.260.833 69,68
66.741.685 26.34 53.809.319 26.03
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 73.028.565,00 42,32
95.703.816 37.78 79.859.302 38.63
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 47.232.268,00 27,37
88.718.859 35.01 66.774.856 32.3
venituri productie stocata 49.220.065,00 28,52

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.10/11
S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU
Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evolutia elementelor de cheltuieli :

%in total %in


Ponderea diverselor chelt in %in total chelt total
total chelt anul 2007 chelt anul 2008 anul 2009 chelt
CHELTUIELI TOTALE (rd. 202.550.605 100
32+49+55) 169.293.590 100 245.698.515 100
CHELTUIELI DE EXPLOATARE 98.45 8 195.758.505 96.64
- TOTAL 164.950.467 97.43 241.913.568
63.381.241 31.29
5. a) Cheltuieli cu materiile prime
39.36
si materialele 80.908.162 47.79 96.725.924
5.463.649 2.69
b) Alte cheltuieli externe(cu
2.64
energie si apa) 5.332.653 3.15 6.488.603
c) Cheltuieli privind marfurile 83.831.462 41.38
(ct.607) 43.957.849 25.96 93.250.170 37.95
21.715.285 10.72
9.33
6. Cheltuieli cu personalul 17.790.517 10.5 22.924.610
2.74 6.105.816 3.01
7. chelt ajustari 4.139.748 2.44 6.744.000
8.1. Cheltuieli privind prestatiile 4.88 11.750.238 5.8
externe 9.583.246 5.66 11.997.561

In perioada analizata, au fost constituie provizioane pentru riscuri si


cheltuieli in suma de 174.090 lei , pentru concedii de odihna neefectuate ; La
nivelul anului 2010,nu au fost inregistrate evenimente a caror actiune
ulterioara sa influienteze perioada fiscala anului 2009;

c) cash flow

Se poate observa urmatoarele :


- fluxul net din activitatea de exploatare a crescut cu 402.405 lei fata de
anul 2007, si a scazut cu 3.556.328lei fata de anul 2008.De asemenea
fluxul de numerar din activitatea de investitii a inregistrat o crestere cu
2.697.374 lei fata de anul 2007, si o scadere cu 48.962 lei fata de anul
2008.
- Fluxul net din activitatea de finantare a inregistrat o crestere cu 326.815
lei, fata de anul 2007 si o scadere cu 4.459.835 lei fata de anul 2008.
- Numerarul la sfarsitul perioadei a inregistrat o scadere cu 2.067.582 lei
fata de anul 2007 si o crestere cu 773.257 lei fata de anul 2008.

6. Semnaturi:

Raportul este semnat de presedintele Consiliului de Administratie dl. Ing.


Sava Constantin si contabil sef, ec. Pintilie Marieta.
La raport atasam si actul constitutiv actualizat al societatii.

ing. Sava Constantin ec. Pintilie Marieta


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465
10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010
Pag.11/11