Sunteți pe pagina 1din 116
 
Introducere
Delimitări conceptuale
Tipuri de consiliere
Caracteristicile consilierii
Obiectivele consilierii
Modulul 1. Atitudini şi abilităţi în consiliere
 Atitudinile consilierului
 Abilităţile consilierului
Modulul 2. Paradigme şi tehnici de consiliere
Consilierea centrată pe persoană
Elemente de consiliere Gestaltistă
 Analiza Tranzacţională
Elemete de consiliere raţional-afecti
Elemente de terapie cognitiv-comportamentală
odele multimodale de consiliere
Modulul 3. Consiliere pentru dezoltarea personală
Cunoa!tere de sine !i imagine de sine
etode de autocunoa!tere
etode de intercunoa!tere
etode de dezvoltarea stimei de sine
Tipuri de abuz
Consecinţele abuzului
Cauzele abuzului
"rincipii de consilierea abuzului
0
 
Modulul !. Consilierea problemelor de comunicare
#olul comunicării
odalităţi de ameliorare a comunicării
Conflictul !i managementul conflictului
$uicidul la copii !i adolescenţi
%actorii de risc implicaţi &n suicid
 Abordarea riscului suicidar 'ibliografie obligatorie
1
 
"biectie generale#
-
Operarea cu conceptele specifice disciplinei consiliere !colară
-
"roiectarea de programe de prevenţie !i intervenţie &n cazul unor probleme din conte(t !colar 
-
%acilitarea procesului educativ prin aplicarea de strategii deintervenţie cognitivă) motivaţională !i comportamentală at*t la nivelindividual c*t !i la nivel de grup
$elimitări conceptuale 
Consilierea este un proces comple( ce cuprinde o arie foartelargă de intervenţii care impun o pregătire profesională de specialitate+ai specific)
termenul de consilierea descrie relaţia interumană dea%utor dintre o persoană specializată& consilierul& şi o altă persoanăcare solicită asistenţă de specialitate& clientul.
 #elaţia dintre consilier !i persoana consiliată este una de alianţă)de participare !i colaborare reciprocă+ E(istă mai multe tipuri de consiliere) de!i formele prezentate &ntabelul ,+ nu se e(clud una pe alta+ De e(emplu) consilierea educaţionalăpresupune elemente de consiliere vocaţională) suportivă) de dezvoltarepersonală sau informaţională+ Ce este important de reţinut &n acestconte(t este faptul că profesorul de !coală) ce poate fi abilitat pentruconsiliere educaţională nu are competenţe &n ceea ce numim consilierede criză !i consiliere pastorală+ Cel din urmă tip de consiliere esteprocesul de asistare psiologică realizat de către preot &n comunitatea sareligioasă+
Consilierea de criză reprezintă un domeniu de interenţie ceţine strict de competenţa psihologului
+  Acest domeniu implică cuno!tinţe) metode !i tenici de intervenţiede specialitate+ .n pedagog) un psiopedagog) un asistent social sausociolog) cu at*t mai puţin un profesor) nu posedă competenţele !ie(pertiza necesară unor astfel de intervenţii+ /ncecarea de asistare dinpartea profesorului-consilier &n scopul remedierii unor posibile situaţii decriză psiologică ale unor elevi 0e(+ stări depresive sau de an(ietate)ideaţie suicidară) reacţii de doliu) comportamente compulsive sauobsesive) consum de droguri sau dependenţa de alcool1 este deosebitde riscant+ /n felul acesta) persoana &n cauză poate fi privată de dreptul!i !ansa de a beneficia de un tratament psiologic !i medical despecialitate+ De asemenea) profesorul-consilier nu are ca obiectiv !icompetenţă evaluarea psiologică a elevului+
2

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505