Sunteți pe pagina 1din 8

CUPRINS LEGISLATIE

Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

cap. I Dispozitii generale art.1-2

cap. II Domeniul de aplicare art.3-5

cap. III Oblicatiile angajatorului :- sectiunea 1 Obligatiile generale ale angajatorilor


art.6- 7
- sec. a 2-a Servicii de prevenire si protectie art.8-9;
- sec a 3-a Primul ajutor, stingerea
incendiilor,evacuarea lucratorilor, pericol grav si
iminent art.10-11
- sec a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor art.12-15
- sec. a 5-a Informarea lucratorilor art.16-17
- sec. a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor
art.18-19
- sec. a 7-a Instruirea lucratorilor art 20- 21
cap.IV Obligatiile lucratorilor art.22-23

cap.V Supravegherea sanatatii art.24-25

cap.VI Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor:


- sec.1 Evenimente art.26-29
- sec a 2-a Accidente de munca art.30-32
- sec.a 3-a Bolile profesionale art.33-34
cap.VII Grupuri sensibile la riscuri art.35-36

cap.VIII Infractiuni art.37-38

cap.IX Contraventii art.39-44

cap.X Autoritati compentente si institutii cu Atributii in domeniu art.45-50

cap.XI Dispozitii finale art.51-53.

H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de


apicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

cap.I Dispozitii generale art.1-3


cap.II Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
art.3-11

cap.III Servicii de prevenire si protectie: - sec.1 Prevederi generale art.12-13


- sec.a 2-a Organizarea activitatiilor de prevenire
si protectie art.14-19
- sec.a 3-a Lucratori desemnatii art.20-22
- sec. a 4-a Servicii interne de prevenire si
protectie art.23-27
- sec.a 5-a Servicii externe de prevenire si
protectie art.28-34
- sec.a 6-a Abilitarea serviciilor externe de
prevenire si protectie art.35-45
- sec.a 7-a Planul de prevenire si protectie art.46
- sec.a 8-a Cerintele minime de pregatire in
domeniul securitatii si sanatatii in munca art.47-
51
- sec.a 9-a Reprezentantii lucratorilor cu
raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca art.52-56

cap.IV Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca:


- sec. 1Organizarea comitetului de securitate si
sanatate in munca art.57-64
- sec. a 2-a Functionarea comitetului de securitate
si sanatate in munca art.65-66
- sec.a 3-a Atributiile comitetului de securitate si
sanatate in munca art.67
- sec.a 4-a Obligatiile angajatorului referitoare la
comitetul de securitate si sanatate in munca
art.68-73

cap.V Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca:


- sec.1 Dispozitii generale art.74-82
- sec.a 2-a Instruirea introductiv generala art.83-
89
- sec.a 3-a Instruirea la locul de munca art.90-94
- sec.a 4-a Instruirea periodica art.95-100

cap. VI Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific


- sec.1 Pericol grav si iminent de accidentare
art.101-104
- sec.a 2-a Zone cu risc ridicat si specific art.105-
107
cap.VII Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta
accidentelor de munca si aincidentelor periculoase,semnalarea,cercetarea,
declararea si raportarea bolilor profesionale:
- sec. 1 Comunicarea evenimentelor art.108-113
- sec.a 2-a Cercetarea evenimentelor art.114-134
- sec.a 3-a Inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase art.135-142
- sec.a 4-a Cominicarea certcetarea si inregistrarea
evenimentelor produse in afara granitelor
Romaniei, in care sunt implicati lucratori ai unor
angajatori romani,aflati in indeplinirea sarcinilor
de stat, interes public sau a indatoririlor de
serviciu art.143-146
- sec.a 5-a Comunicarea si cercetarea
evenimentelor produse pe teritoriul Romaniei in
care sunt implicati cetateni straini aflati in
indeplinirea atributiilor de serviciu art.147-148
- sec.a 6-a Semnalarea bolilor profesionale
art.149-150
- sec.A 7-A Cercetarea bolilor profesionale
art.151-158
- sec.a 8-a Declararea bolior profesionale art.159
164
- sec.a 9-a Raportarea bolilor profesionale art.165-
172
- sec.a 10-a Bolile legate de profesie art.173-174
- sec.a 11-a Dispozitii finale art.175-177

cap. VII Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in


domeniul securitatii si sanatatii in munca:
- sec.1 Prevederi generale art.178-179
- sec.a 2-a Cerintele de realizare a
documentatiilor art.180-185
- sec.a3-a Avizarea documentatiilor art.186-188
- sec.a 4-a Dispozitii finale art.189-193 anexele 1-
26

Primul ajutor la locul accidentului

cap. 1 Principii generale de organizare a actiunilor de prim ajutor la locul accidentului

cap. 2 Stopul respirator

cap.3 Reanimarea cardio respiratorie (RCR)


cap.4 Obstructia cailor respiratorii

cap.5 Socul

cap. 6 Pierderea cunostintei

cap.7 Pansamente si bandaje

cap.8 Plagi .Hemoragii

cap.9 Fracturii

cap.10 Traumatismele toraceluli (pieptului)

cap.11 Traumatismele capului si ale coloanei vertebrale

cap.12 Traumatismele muschilor,ligamentelor si ale articulatiilor

cap.13 Leziunile ochilor

cap.14 Arsuri

cap.15.Urgente medicale determinate de expunerea la caldura

cap.16 Accidente prin expunerea la frig

cap.17 Accidente determinate de curentul electric

cap.18 Otravirii accidentale

cap.19 Muscaturi de animale ,intepaturi si muscaturi de insecte

cap.20 Accidente acvatice

cap.21 Transportul accidentatiilor.

H.G nr.971/2006 privind cerintele minime pentru sennalizarea se securitate si/sau de


sanatate la locul de munca

cap.I Dispozitii generale art.1- 5

cap.I Obligatiile angajatorilor: - sec. 1 Obligatii generale art.6-8


- sec.a 2-a Informarea si instruirea lucratorilor
art.9-10
- sec.a 3-a Consultarea si participarea lucratorilor
art.11

cap.II Dispozitii tranzitorii si finale art.12 anexele 1-9

H.G nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de


catre lucratori a echipamentului individuale de protectie la locul de munca

cap.I Dispozitii generale art.1- 4

cap.II Obligatiile angajatorilor - sec. 1Prevederi generale art.5-13


- sec.a 2-a Evaluarea echipamentului individual de
protectie art.14-15
- sec.a3-a Reguli de utilizare art.16-18
- sec.a 4-a Informarea, consultarea si participarea
lucratorilor art.19-20

cap.II Dispozitii finale art.21- 23 anexa 1- 3

H.G nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in


munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

cap. I Dispozitii generale art.1-2


cap.II Obligatiile angajatorului : - sec. 1 Obligatii generale. Reguli referitoare la
echipamentele de munca art.3-4
- sec.a 2-a Verificarea echipamentelor de munca
art.5-6
- sec. a3-a Echipamentele de munca cu riscuri
specifice Ergonomia si sanatatea la locul de
munca art.6-7
- sec.a4-a Informarea lucratorilor art.8-9
- sec.a 5-a Instruirea, consultarea si participarea
lucratorilor art.9-11
cap.III Dispozitii finale art.12-15 anexe 1-2

H.G. nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si snatate pentru locul de


munca
cap.I Dispozitii generale art.1-7

cap.II Obligatii generale art.8-9

cap.III Informarea,consultarea si participarea lucratorilor art.10-12

cap. IV Sanctiuni art.13-14

cap. VDispozitii finale art.15-16 anexa 1-2

H.G nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare


la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

cap.I Dispozitii generale art.1-3

cap. II Obligatiile angajatorilor art.5-8

cap. III Informarea, instruirea,consultarea si participarea lucratorilor art.9-11

cap.IV Protectia ochilor si a vederii art.12-16

cap.V Sanctiuni art. 17

cap. VI Dispozitii finale art.18 anexa 1

H.G nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si snatate pentru manipularea


manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare

cap.I Dispozitii generale art.1-3

cap. II Obligatiile angajatorilor art.4-7

cap. III Informarea,instruirea,consultarea si participarea lucratorilor art.8-10

cap.IV Sanctiuni art.11

cap. V Dispozitii finale art.13-15 anexa 1-2

H.G nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele


temporare sau mobile
cap.I Dispozitii generale art.1-4

cap. II Coordonatori in materie de securitate si sanatate art.5-9

cap.III Instrumente ale coordonarii:- sec.1 Planul de securitate si santate art.10-23


- sec.a 2-a Planul propriu de securitate si sanatate
art. 24-35
- sec.a 3-a Registrul de coordonare art.36-40
- sec.a 4-a Dosarul de interventii ulterioare art.41-
46
cap.IV Declaratia prealabila art.47-50

cap. Eelaborarea proiectului lucrarii:- sec. 1 Princiipii generale de securitate si sanatate


aplicabile
proiectului lucrarii
- sec.a 2-a Desemnarea coordonatorului in materie
de securitate si sanatate pe durata elaborarii
proiectului de lucrarii art.53
- sec.a 3-a Atributiile coordonatorului in materie
de securitate si sanatate pe durata elaborarii
proiectului de lucrarii art.54-55
cap.VI Realizarea lucrarii: - sec.1 Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii
art.56
- sec.a 2-a Desemnarea coordonatorului in materie
de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarii
- sec.a 3-a Atributiile coordonatorului in materie
de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarii
cap.VII Obligatiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor si lucratorilori
independentii :
- sec.1 Obligatiile beneficiarului si ale
managerului de proiect art.60-61
- sec.a 2-a Obligatiile angajatorilor art.62-64
- sec.a 3-a Obligatiile lucratorilor independenti
cap.VIII Informarea lucratorilor art.66-67

cap.IX Consultarea si participarea lucratorilor art.68-70

cap.IX Sanctiuni art.70

cap.X Dispozitii tranzitorii si finale art.71-73 anexa 1-4


H.G nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea
la agentii biologici in munca

cap. I Dispozitii generale art.1-3

cap. II Definitii si clasificare art.4-6

cap.III Domeniul de aplicare. Identificarea si evaluarea riscurilor :


- sec. 1 Domeniul de aplicare art.7-8
- sec.a 2-a Identificarea si evaluarea riscuriloe
art.9-10
cap.IV Obligatiile angajatorilor: - sec. 1 Inlocuirea si reducerea riscuriloe art.11-12
- sec.a 2-a Informatiile care trebuie furnizate
autoritatiilor competente art.13-14
- sec.a 3-a Masuri de igiena si protectie
individuala art.15-17
- sec.a 4-a Informarea si consultarea lucratorilor
art.18-21
- sec.a 5-a Lista lucratorilor expusi si notificarea
activitatiilor care implica agenti biologici art.22-
23
- sec.a 6-a Supravegherea medicala a lucratorilor
art.24-30
cap.V Dispozitii pentru locurii de munca in care exista un risc crescut de contaminare:
- sec. 1 Servicii medicale si veterinare, altele decat
laboratoarele de diagnostic
- sec.a 2-a Masuri speciale aplicabile procedeelor
industriale,laboratoarelor si incaperilor pentru
animale
cap.VI Dispozitii finale art.35-36 anexa 1-7

H.G. nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la


expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

cap. I Dispozitii generale art.1-6

cap.II Obligatiile angajatorului art.7-20

cap.III Supravegherea sanatatii art.22-26

cap.IV Sanctiuni art.27-28

cap. V Dispozitii finale art.29-30 anexa 1


Ordonanta de urgenta a Guvernului NR.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor