Sunteți pe pagina 1din 2

Personalul din invatamant are dreptul la unconcediuanual cu plata, in

perioadavacantelorscolare, cu o durata de 62 de zilelucratoare. In unelecazuri,


conducereaunitatii de invatamantpoateintrerupeconcediul legal, persoanele in cauzaurmand
a fi remunerate pentrumuncadepusa, conform art. 267 alin.(1) din Legeaeducatieinationale, cu
modificarilesicompletarileulterioare.

Legislatia in vigoarearatacapentrufiecarecadru didactic Consiliul de administratiestabileste in


functie de interesulinvatamantuluisi al celui in cauza, dar cu asigurareapersonalului didactic
necesarpentrudesfasurareaexamenelornationale, neefectuareaconcediuluianual,
oferinddreptul la efectuareaconcediuluirestant in vacanteleanuluiscolarurmator.

Atentie! Cadreledidacticebeneficiaza de concediu de odihna cu durataintegraladaca au


prestatactivitatea in bazaunui contract individual de munca, cu duratanedeterminataorideterminata,
in tot cursulanuluiscolar, conform OMECTS 5559/2011, cu modificarilesicompletarileulterioare.

Asadar, apreciemcapersoanavizataindeplinesteaceastaconditie, caz in care


aprciemcaacceastaesteindreptatita la concediulanul de odihna de 62 de zile.

Conducereaunitatiiesteobligatasaasigure in fiecare an, integral concediul de


odihnapentrufiecareangajat. In situatiaimposibilitatiiefectuariiintegrale a concediului de odihna in
timpulvacantelor, in opinianoastraconcediul de odihna se poateefectuasi in alteperioade ale
anuluiscolar in functie de interesulprocesului de invatamintsau a celui in cauza.

Insa, apeciemcarelevanta au siprevederile art. 11 din OMECS 5559/2011 care


stabilesccaefectuareaconcediului de odihnaesteintrerupta in urmatoarelesituatii:

- cadrul didactic se afla in concediupentru incapacitate temporara de munca;


- cadrul didactic se afla in concediu de maternitate;
- cadrul didactic estechematsaindeplineascaindatoriripublice;

- cadrul didactic esterechemat, prindispozitiescrisa a conduceriiunitatii, numaipentruinterese de


serviciuurgentesauneprevazute care facnecesaraprezentasa in unitate/institutie.

De altfel, peperioada in care salariataarefectua CO contractul de munca al acesteia nu ar fi


suspendat, iarpostul nu ardeveni vacant, caz in care oaltapersoana nu poate fi
angajataperespectivul post.

Apreciem in acestcazcapana la vacantareapostuluisalariatei din spetamentionata de dvs. caurmare


a suspendariicontractului individual de munca al acesteia o altapersoana nu poate fi
incadratapepostulrespectiv.
Nr. ........./.....

CERERE CONCEDIU ODIHNA

Subsemnata(ul),.............................................................................. in calitate de
al unitatii .,va rog sa aprobati
efectuarea concediului de odihna pentru anul scolar 2016-2017 astfel

Iarna 24.12.2016 30.12.2016 (4 zilelucratoare)


01.01.2017 08.01.2017 (4 zilelucratoare)
Intersemestriala 04.02.2017 12.02.2017 (5 zilelucratoare)
Primavara 19.04.2017 30.04.2017 (8 zilelucratoare)
Vara17.06.2017 30.06.2017 (10 zilelucratoare)
01.07.2017 31.07.2017 (21 zilelucratoare)
01.08.2017 31.08.2017 (22 zilelucratoare)
Total ..
Data
Semnatura .......................