Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca
superior
1.2 Facultatea Psihologie i tiine ale Educaiei
1.3 Departamentul tiinele educaiei
1.4 Domeniul de studii tiine ale educaiei
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studiu / Consiliere colar i intervenie psihopedagogic
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea Violenta n coal i societate - intervenie i prevenie
disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de C 2.7 Regimul D
evaluare disciplinei Optionala

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 2 curs 2 1 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 42
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 52
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 52
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual 108

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Numrul de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfurare a Nu este cazul


cursului
5.2 De desfurare a Studierea materialelor bibliografice menionate n bibliografia
seminarului/laboratorului obligatorie i facultativ

6. Competenele specifice acumulate


Proiectarea unor programe de intervenie adaptate pentru diverse niveluri de
Competene profesionale

vrst/pregtire i diverse grupuri int

Abordarea managerial a grupului, a procesului de nvmnt i a activitilor de


nvare/integrare social specifice vrstei grupului int

Consilierea, orientarea i asistarea psiho-pedagogic a diverselor categorii de persoane /


grupuri educaionale (precolari/ colari mici/elevi, familii, profesori, angajai etc.)

Autoevaluarea i ameliorarea continu a practicilor profesionale i a evoluiei n cariertransversale

Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate pe opiuni


Competene

valorice explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei

Cooperarea eficient n echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice


desfurrii proiectelor i programelor din domeniul tiinelor educaiei

Utilizarea metodelor i tehnicilor eficiente de nvare pe tot parcursul vieii, n vedere


formrii i dezvoltrii profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al Aprofundarea diferitelor concepii, modele i practici de prevenie i


disciplinei intervenie n cazul comportamentului violent.
7.2 Obiectivele specifice dezvoltarea capacitilor studenilor de a-i nsui principiile de
organizare i structurare a programelor de prevenie i intervenie
orientate spre ameliolarea i eliminarea comportamentului violent
sesizabil n cazul diferitelor categorii de copii;
investigarea naturii i amplorii de manifestare a comportamentului
agresiv de tip bullying (form specific a violenei scolare) plecnd de
la aspecte ce implic diferenele de gen, statutul socio-ecomomic i
nivelul de colarizare al copiilor inplicai n conduite dissociale.
Analiza impactului pe care l are comportamentul agresiv de tip
bullying asupra strii de bine de natur socio-emoional i a
modalitilor de adaptare psiho-social a agresorilor i a victimelor
implicate n astfel de acte.
Elaborarea i implementarea unor programe de prevenie a
comportamentelor violente i dezvoltarea unor atitudini anti-
agresivitate plecnd de la dezvoltarea abilitilor sociale si emoionale
ale elevilor prin intermediul factorilor coal i familie cu scopul de a
mbunti starea de bine de natur socio-emoional a elevilor, n
special reducerea frecvenei manifestrilor vilolente, victimizrii i
creterea frecvenei comportamentelor prosociale.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Comportamentul violent- abordri conceptuale Prelegere interactiv
Dezbatere

Modele teoretice i teorii explicative ce abordeaz Prelegere interactiv Prelegerea interactiv se


problematica comportamentului violent antisocial Dezbatere va construi pe baza
cunotinelor anterioare
evocate de ctre studeni
cu privire la problematica
comportamentului agresiv

Rolul emoiilor n comportamentul uman Expunere


Dezbatere,
Controversa
academic
Modelul holistic i integrativ n explicarea Prelegere interactiv Prelegerea interactiv se
comportamentului violent Dezbatere va construi pe baza
Problematizare cunotinelor anterioare
evocate de ctre studeni
cu privire la problematica
comportamentului agresiv

Etiologia comportamentului agresiv factori, context Prelegere interactiv


i modaliti de apariie
Dezbatere
Problematizare

Impactul expunerii la violen n perioada copilriei Controvers


mici academic
Dezbatere

Manifesteri comportamentale agresive frecvent Prelegere interactiv Valorificarea experienei


ntlnite n mediul colar Dezbatere didactice a studenilor care
Problematizare lucreaz n nvmnt

Comportamentul de tip bullying Prelegere Valorificarea experienei


Dezbatere didactice a studenilor care
Studiu de caz lucreaz n nvmnt

Caracteristicile protagonistilor implicai n acte Prelegere interactiv Valorificarea experienei


agresive de tip bullying Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt

Intervenii pentru reducerea riscului de apariie a Prelegere interactiv Valorificarea experienei


comportamentului antisocial i violent Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Studiu de caz
Programe de prevenie a manifestrilor Prelegere interactiv Valorificarea experienei
comportamentale agresive Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Studiu de caz

Programului anti-agresivitate n coal Prelegere interactiv Valorificarea experienei


Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Studiu de caz
Proiect multinivelar i multifactorial de prevenie a Prelegere interactiv Valorificarea experienei
comportamentului violent colar. Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Studiu de caz
Bibliografie:
Beldean I., (2012). Agresivitatea la elevi. Tez de doctorat. Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca,
Facultatea de Psihologie i tiine ale educaie

Beldean-Galea, I.E., Jurcu, N. (2010). Studiul calitilor psihometrice ale unui


chestionar de evaluare a fenomenului bullying la elevi. Revista de Psihologie
Aplicat, 12(1),15-20.

Beldean-Galea, I.E., Jurcu, N., igan, St. (2010). Frequency of Bullying Behaviours in
Secondary Schools in Cluj-Napoca. Applied Medical Informatics, 27, 4, 62-66.
Beldean-Galea, I.E., igan, S., Stan, C., Dobrean, A. (2012). Efficacy study of a primary
intervention school violence program. Applied Medical Informatics, 31,3
Bban, A., (2001). Consiliere educaional. Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca

Chelcea, S., (2006). Psihosociologie. Teorie i aplicaii. Ed. Economica, Bucureti

Ilu, P., (2004). Valori, atitudini i comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie. Ed. Plorom, Iai

Pleu, A., (2005). Tolerana i intolerabilul. Criza unui concept. Ed. LiterNet

Preda, V., (1998). Delicvena Juvenil. Ed. P.U.C., Cluj-Napoca

Roan A., (2006). Violena juvenil colar. Teorie, Prevenie i intervenie integrativ. Presa universitar
clujan, Cluj-Napoca
Roan A., (2009). Comportamentul violent strategii de screening i intervenie-. Editura Alma Mater, Cluj-
Napoca

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii


Efectele violenei colare Problematizare Valorificarea experienei
Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt

Abordare multicauzal a comportamentului agresiv Problematizare Valorificarea experienei


Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt

Model de intervenie pentru copiii cu alexitimie Studiu de caz Valorificarea experienei


didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt

Factori de risc n apariia comportamentului agresiv Problematizare Valorificarea experienei


Dezbatere didactice a studenilor care
Studiu de caz lucreaz n nvmnt

Violena colar forme de manifestare a agresivitii Exerciiu Valorificarea experienei


n coal didactice a studenilor care
Dezbatere
lucreaz n nvmnt
Joc de rol

Comportamentul de tip bullying n Problematizare Valorificarea experienei


comunitile urbane, suburbane i rurale Dezbatere didactice a studenilor care
Studiu de caz lucreaz n nvmnt

Programului anti-agresivitate n coal studiu de Exerciiu Valorificarea experienei


caz Joc de rol didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Studiu de caz

Programul de prevenie a agresivitii Studiu de caz Valorificarea experienei


Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt

Programe de promovare a strategiilor de gndire Studiu de caz Valorificarea experienei


alternativ Exerciiu didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Joc de rol

Proiectul de prevenie Midwestern Studiu de caz Valorificarea experienei


Exerciiu didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Joc de rol
Proiect multinivelar i multifactorial de prevenie a Studiu de caz Valorificarea experienei
comportamentului violent colar Dezbatere didactice a studenilor care
lucreaz n nvmnt
Bibliografie
Ahmad, Y.S., & Smith, P.K. (1990). Behavioural measures review: 1. Bullying in schools.
Newsletter: Association for Child Psychology & Psychiatry, 12(4), 2627.
Anghel, F., Liiceanu, A., Sucan, D., Voinea, L. (2006). Legislaie privind drepturile
copilului, violena i violena colar. n: M. Jigu, A. Liceeanu, L. Preoteasa (coord.)
Violena n coal (pp.32-44) Bucureti: Ed. Alpha MDM.
Balica, M., Fartusnic, C., Horga, I., Ionescu, M., Jigu, M., Liiceanu, A., Mruescu, A.
(2006). Rezultatele cercetrii de teren. n: M. Jigu, A. Liceeanu, L. Preoteasa (coord.)
Violena n coal (pp.61-63) Bucureti: Ed. Alpha MDM.
Beldean-Galea, I.E., Jurcu, N. (2010). Studiul calitilor psihometrice ale unui
chestionar de evaluare a fenomenului bullying la elevi. Revista de Psihologie
Aplicat, 12(1),15-20.
Beldean-Galea, I.E., igan, S., Stan, C., Dobrean, A. (2012). Efficacy study of a
primary intervention school violence program. Applied Medical Informatics, 31,3
Bernard, M.E. (2008). You can do it! Education. Program Achieve A social &
emotional learning curriculum. Third Edition, Grades 5-6, Australia: Ed. Australian
Council for Educational Research LTD.
Chelcea, S. (1996). Comportamentul prosocial. n: A. Neculau (coord.) Psihologie
social, Aspecte contemporane (pp.444-457). Iai: Ed. Polirom.
Hvrneanu, C., Amorriei, C. (2001). Agresivitatea n relaia elev profesor. n: L.
Soitu, C. Hvrneanu, Agresivitatea n scoal (pp. 87-113). Iai: Ed. Institutul European.
Mirestean, I., Irimie, S., Samoil, C., Mirestean, St., Pop, V., Beldean-Galea, I. (2003).
Maltratarea fizic a elevilor n familie factor de risc asupra dezvoltrii pshice. n Iftene
F. (editor). Copilul din umbr, unele aspecte ale maltratrii, abandonului, adiciei (pp.
247- 254).Universitatea de Medicin i Farmacie Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca.
Neamu, C. (2003). Deviana scolar - Ghid de intervenie n cazul problemelor de
comportament ale elevilor. Iasi: Ed. Polirom.
Preda, V. (1998). Delicvena juvenil o abordare multidisciplinar. Cluj-Napoca: Presa
Universitar Clujean.
Roan, A. (2006). Violena Juvenil colar. Teorie, Prevenie i intervenie integrativ.
Presa Universitar Clujan.
Roan, A. (2009). Comportamentul violent-screening si strategii de intervenie. Cluj-
Napoca: Editura Alma Mater.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
aplicarea strategiilor didactice difereniate n instituiile colare i instituiile de nvmnt special
modelarea stilurilor didactice
promovarea diferenierii i a individualizrii n contexte educative i didactice

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Participare nemijlocit la Fi de apreciere/evaluare 20%
activitatea didactic curent
Valorificare experien Verificarea orala ocazional 20%
personal a cunotinelor
Participare nemijlocit la Prezentare proiecte de 60%
activitatea didactic i de intervenie i prevenie
cercetare
10.6 Standard minim de performan
delimitri conceptuale de specialitate
operaionalizarea termenilor-cheie
susinerea a cel puin proiect didactic specific educaiei adulilor

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

.......................... ............................... ...................................

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

........................................... ............................