Sunteți pe pagina 1din 1

Lege 135 15-10-2014 Parlamentul Modificator Monitorul Oficial 753 16-Oct-2014

se aplica de la: 19-Oct-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL
LEGE
pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum i pentru
completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaiilor verzi
din intravilanul localitilor

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Art. I. - La articolul 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod
abuziv n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, alineatul (5) se
modific i va avea urmtorul cuprins:

"(5) Sub sanciunea nulitii absolute, pn la soluionarea procedurilor administrative i, dup caz,
judiciare, generate de prezenta lege, sunt interzise nstrinarea, concesionarea, locaia de gestiune,
asocierea n participaiune, ipotecarea, locaiunea, precum i orice nchiriere sau subnchiriere n
beneficiul unui nou chiria, schimbarea destinaiei, grevarea cu sarcini sub orice form a bunurilor
imobile - terenuri i/sau construcii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."

Art. II. - Dup alineatul (8) al articolului 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaiilor verzi din intravilanul localitilor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 764
din 10 noiembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul
(9), cu urmtorul cuprins:

"(9) Terenurile nscrise n cartea funciar ca fiind n categoria curi - construcii, terenuri ce se afl
n proprietatea privat a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaii
verzi, n sensul legii, dect dup ndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaiei n
domeniu."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art.
76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, PREEDINTELE SENATULUI


VIOREL HREBENCIUC CLIN - CONSTANTIN - ANTON POPESCU -
TRICEANU

Bucureti, 15 octombrie 2014.


Nr. 135.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 1