Sunteți pe pagina 1din 15

TIINE ALE NATURII clasa a IV-a

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE


Manual tiine ale naturii, clasa a IV-a, Tudora Piil, Cleopatra Mihilescu

Semestrul I
Unitatea de nvare: Cicluri de via n lumea vie
Nr. de ore: 5 ore

Nr. Detalieri de Competena Activitile Nr. Observaii


Resurse Evaluare
crt. coninut specifice de nvare ore
1. Prini i 1.1; 1.2; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
urmai n 2.1; 2.2; 2.3; 1.2b; casetofon, calculator, volume cu operele literare, sistematic
lumea vie 2.4; 2.5 2.1a; 2.1c; plane, ramuri de plante, ghiveci, plane. prob
2.1g; Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
2.2a; 2.3c; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
2.4a; 2.5a experimentul, dezbaterea, demonstraia. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
2. Principalele 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1b; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
etape din 2.1; 2.2; 2.3; 1.1c, calculator, plane, ghivece, semine, aparat de sistematic
ciclul de via 2.4; 2.5 1.2a; 1.2b; fotografiat, saci menajeri, pungi, foi de flipchart, prob
al plantelor 2.1a; 2.1c; lipici, etichete, imagini de pe internet. oral
2.1f; Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
2.1g; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
2.2a; 2.2d; experimentul, dezbaterea, demonstraia. prob
2.2e; Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
2.3a; 2.3c; activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
2.4c; individual. lucru
2.4d; 2.5b proiectul
portofoliul
1
3. Principalele 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1c; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
etape din 2.1; 2.2; 2.3; 1.1d; 1.2a; calculator, plane, ghivece, semine, aparat de sistematic
ciclul de via 2.4; 2.5 1.2b; fotografiat, saci menajeri, pungi, foi de flipchart, prob
al animalelor 2.1a; 2.1g; lipici, etichete, imagini de pe internet. oral
2.2a; 2.3a; Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
2.3c; 2.4d; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
2.5a; 2.5b experimentul, dezbaterea, demonstraia. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
4. Recapitulare 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
2.1; 2.2; 2.3; 1.2a; 2.1a; calculator, plane, culegere de proverbe i sistematic
2.4; 2.5 2.1g; ghicitori, lucrri realizate la orele de arte vizuale prob
2.2a; 2.3c; i abiliti practice, proiectele realizate la orele oral
2.4d; 2.5a anterioare. prob
Resurse procedurale: conversaia, observarea scris
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
experimentul, dezbaterea, demonstraia. practic
Forme de organizare a colectivului de elevi: fie de
activitate frontal, n perechi, n echip, lucru
individual. proiectul
portofoliul
5. Evaluare 1.1; 1.2; 1.1c; Forma de organizare a colectivului de elevi: 1 proba
2.1; 2.2; 2.3; 1.2a, 1.2b; activitate individual. scris
2.4; 2.5 2.1g; 2.2c;
2.3c; 2.4d;
2.5a

2
Unitatea de nvare: Relaiile dintre vieuitoare i mediul lor de via. Meninerea strii de sntate a omului
Nr. de ore: 6 ore

Nr. Detalieri de Competena Activitile Nr. Observaii


Resurse Evaluare
crt. coninut specifice de nvare ore
1. Adaptri ale 1.1; 1.2; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
plantelor la 2.1; 2.2; 2.3; 2.1a; 2.1g; plane, calculator, fie de lucru, ghivece cu sistematic
condiii de 2.4; 2.5 2.2c; 2.2d; plante. prob
via din 2.2e; Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
diferite medii 2.3a; 2.4c; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
2.4d; 2.5c experimentul, dezbaterea, demonstraia. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
2. Adaptri ale 1.1; 1.2; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
animalelor la 2.1; 2.2; 2.3; 2.1a; 2.1g; plane, calculator, fie de lucru, ghivece cu sistematic
condiii de 2.4; 2.5 2.2c; 2.2d; plante, foi de flipchart, creioane colorate, prob
via din 2.2e; polistiren, deeuri, jucrii, resturi de plante. oral
diferite medii 2.3a; 2.4c; Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
2.4d; 2.5c dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
experimentul, dezbaterea, demonstraia. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
3. Relaiile de 1.1; 1.2; 1.1b; 1.2b; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
hrnire dintre 2.1; 2.2; 2.3; 2.1g; 2.2a; plane, calculator, fie de lucru, ghivece cu sistematic
vieuitoare 2.4; 2.5 2.3b; 2.4d; plante, foi de flipchart, creioane colorate, prob
2.5b polistiren, deeuri, jucrii, resturi de plante. oral
Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
3
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
experimentul, dezbaterea, demonstraia. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
4. Meninerea 3.1 3.1a; 3.1b; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
strii de 3.1c; 3.1d; coli de desen, creioane colorate, calculator, sistematic
sntate 3.1 etichete ale produselor alimentare, legume, cuit prob
de plastic, planet, castron, sare. oral
Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
experimentul, dezbaterea, demonstraia, turul prob
galeriei. practic
Forme de organizare a colectivului de elevi: fie de
activitate frontal, n perechi, n echip, lucru
individual. proiectul
portofoliul
5. Recapitulare 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1b; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
2.1; 2.2; 2.3; 1.2a; 2.1b; calculator, plane, un cub din carton, pmnt, sistematic
2.4; 2.5; 2.2b; farfurie, spatul, proiectele realizate la orele prob
3.1 2.3c; 2.4d; anterioare. oral
2.5b; Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
3.1a; 3.1b; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
3.1c; 3.1d experimentul, dezbaterea, demonstraia, turul prob
galeriei. practic
Forme de organizare a colectivului de elevi: fie de
activitate frontal, n perechi, n echip, lucru
individual. proiectul
portofoliul
6. Evaluare 1.1; 1.2; 1.1c; 1.2a; Forma de organizare a colectivului de elevi: 1 prob
2.1; 2.2; 2.3; 2.1g; 2.2e; activitate individual. scris
2.4; 2.5; 2.3a; 2.4d;

4
3.1 2.5a;
3.1d

5
Unitatea de nvare: Pmntul n Sistemul Solar
Nr. de ore: 6 ore

Nr. Detalieri de Competena Activitile Nr. Observaii


Resurse Evaluare
crt. coninut specifice de nvare ore
1. Soarele 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
surs de 3.1 1.2a; calculator, plane, volume din operele literare. sistematic
cldur i 3.1a Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
lumin dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, oral
dezbaterea. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: scris
activitate frontal, n perechi, n echip, prob
individual. practic
fie de
lucru
proiectul
portofoliul
2. Planetele din 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
Sistemul 3.1 1.2a; calculator, globul pmntesc, srm, plastilin, sistematic
nostru Solar 3.1a aparate de fotografiat. prob
Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
dezbaterea, experimentul. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
3. Micrile 1.1; 1.2 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
Pmntului 1.2a calculator, globul pmntesc, srm, plastilin, sistematic
aparate de fotografiat, surs de lumin, foi de prob
flipchart, volume cu operele literare. oral
Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
6
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
dezbaterea, experimentul. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
4. Ritmuri 1.1; 1.2 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
cotidiene i 1.1e; calculator, globul pmntesc, srm, plastilin, sistematic
anuale ale 1.2a aparate de fotografiat, surs de lumin, foi de prob
activitii flipchart, volume cu operele literare. oral
vieuitoarelor Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
dezbaterea, experimentul. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
5. Recapitulare 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
3.1 1.1e; calculator, globul pmntesc, aparate de sistematic
1.2a; 3.1a fotografiat, surs de lumin. prob
Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
dezbaterea, experimentul. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
6. Evaluare 1.1; 1.2 1.1a; 1.1d; Forma de organizare a colectivului de elevi: 1 prob
1.1e; activitate individual. scris
1.2a

7
Semestrul al II-lea
Unitatea de nvare: Mrturii ale vieii din trecut. Influena omului asupra mediului de via
Nr. de ore: 5 ore

Nr. Detalieri de Competene Activiti de Nr.


Resurse Evaluare Observaii
crt. coninut specifice nvare ore
1. Fosilele 1.1; 1.2; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
2.1; 2.2; 2.1a, plane, fie de lucru, calculator, decupaje din sistematic
2.4; 2.5; 2.2e; 2.4d; ziare i reviste vechi, argil, ipsos, cochilii, prob
3.2 2.5c; pri din plante, cutie, palet, coli de desen, oral
3.2a acuarele, enciclopedii. prob
Resurse procedurale: conversaia, observarea scris
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
experimentul, dezbaterea, turul galeriei. practic
Forme de organizare a colectivului de elevi: fie de
activitate frontal, n perechi, n echip, lucru
individual. proiectul
portofoliul
2. Dispariia 1.1; 1.2; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
speciilor 2.1; 2.2; 2.1a, dicionar, plane, volume cu operele literare, sistematic
2.4; 2.5; 2.2e; 2.4d; materiale necesare nfiinrii unui acvariu, prob
3.2 2.5c; enciclopedii. oral
3.2a Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
experimentul, dezbaterea, turul galeriei. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
3. Protejarea 1.1; 1.2; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
mediului 2.1; 2.1a; 2.1f; plane, calculator, mnui de plastic, saci sistematic
2.4; 3.2 2.4d; menajeri, lavete, mturi, detergent, aparat de prob
8
3.2b; 3.2c; fotografiat, deeuri de hrtie. oral
3.2d; 3.2e Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
dezbaterea, jocul de rol. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
4. Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1; 1.1a; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
2.2; 2.4; 2.1a; 2.1f; plane, calculator, proiectele anterioare. sistematic
2.5; 3.2 2.4d; 2.5a; Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
3.2c; 3.2d; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, oral
3.2e dezbaterea, turul galeriei. prob
scris
prob
practic
fie de
lucru
proiectul
portofoliul
5. Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; 1.1a; 1.2a; Form de organizare a colectivului de elevi: 1 prob
2.2; 2.4; 2.1g; activitate individual. scris
2.5; 3.2 2.2c; 2.4d;
2.5b;
3.2e

9
Unitatea de nvare: Corpuri. Proprieti i schimbri ale caracteristicilor corpurilor
Nr. de ore: 6 ore

Nr. Detalieri de Competene Activiti de Nr.


Resurse Evaluare Observaii
crt. coninut specifice nvare ore
1. Proprietile 1.1; 1.2; 1.1f; 1.2d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
apei. Utilizrile 2.1; 2.4; 2.1f; plane, enciclopedii, globul pmntesc, imagini sistematic
apei n diferite 3.2 2.4d; 3.2a decupate din ziare i reviste vechi, foarfec, prob
stri de lipici, foaie de flipchart, pahare, pmnt, oral
agregare bomboane, gum. prob
Resurse procedurale: conversaia, observarea scris
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
experimentul, dezbaterea. practic
Forme de organizare a colectivului de elevi: fie de
activitate frontal, n perechi, n echip, lucru
individual. proiectul
portofoliul
2. Plutirea 1.1; 1.2; 1.1f; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
corpurilor n 2.1; 2.2; 1.2b; 2.1a; plane, enciclopedii, globul pmntesc, vas cu sistematic
ap 2.4; 2.5 2.2e; 2.4d; ap, pung cu zahr, pung cu ln, cui, pai de prob
2.5c plastic, ulei, boabe de porumb, hrtie, mr, mr oral
de plastic, plastilin. prob
Resurse procedurale: conversaia, observarea scris
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
experimentul, dezbaterea. practic
Forme de organizare a colectivului de elevi: fie de
activitate frontal, n perechi, n echip, lucru
individual. proiectul
portofoliul
3. Amestecuri i 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1f; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
separarea 2.1; 2.4; 1.2a; enciclopedii, plane, calculator, pahare, pietri, sistematic
amestecurilor. 25; 2.1b; 2.1c; boabe de piper, sare. prob
Dizolvarea 3.2 2.4d; Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
2.5b; 3.2l dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
10
experimentul, dezbaterea. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
4. Transformri 1.1; 1.2; 1.1; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
ale 2.1; 2.3; 2.1a; enciclopedii, plane, calculator, farfurii i sistematic
caracteristicilor 3.2 2.3c; 3.2a; pahare de plastic, lingurie de plastic, mnui, prob
corpurilor 3.2e pmnt. oral
Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
experimentul, dezbaterea. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
5. Recapitulare 1.1; 1.2; 1.1f; 1.2b; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
2.1; 2.2; 2.1b; 2.2e; enciclopedii, calculator, fin, cacao, flori sistematic
2.3; 2.4; 2.3a; medicinale, filtru, zahr. prob
2.5; 2.5b, 3.2a Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
3.2 dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
experimentul, dezbaterea. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
6. Evaluare 1.1; 1.1a; Forma de organizare a colectivului de elevi: 1 prob
1.2; 1.2a; activitate individual. scris
2.4; 2.4d;

11
3.2 3.2a

12
Unitatea de nvare: Cldur i lumin. Curentul electric
Nr. de ore: 6 ore

Nr. Detalieri de Competene Activiti Nr.


Resurse Evaluare Observaii
crt. coninut specifice de nvare ore
1. Surse de 1.1; 1.2; 1.1b; 1.2a; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
lumin. 2.1; 2.2; 2.1b; 2.2a; enciclopedii, imagini din ziare i reviste, sistematic
Vizibilitatea 2.3; 2.3c, 2.4c; lantern. prob
corpurilor. 2.4; 2.5a; Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
Umbra 2.5; 3.2a dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
3.2 experimentul, dezbaterea. scris
Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
2. Curcubeul. 1.1; 1.2; 1.1a; 1.1d; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
Culorile 2.1; 2.4; 1.1f; enciclopedii, calculator, ilustraii, volume cu sistematic
2.5 1.2a, 2.1e; operele literare, tav, motorin, CD, instalaie prob
2.4b, 2.5a electric pentru Crciun, soluie pentru baloane oral
de spun, surs de lumin, coli de desen, prob
creioane colorate. scris
Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, practic
experimentul, dezbaterea. fie de
Forme de organizare a colectivului de elevi: lucru
activitate frontal, n perechi, n echip, proiectul
individual. portofoliul
3. Transferul de 1.1; 1.1c; 1.1f; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
cldur ntre 1.2 1.2a, 1.2c enciclopedii, calculator, ilustraii, spirtier, sistematic
obiecte. ibric, veioz, cuburi de ghea, mnui. prob
Materiale Resurse procedurale: conversaia, observarea oral
conductoare i dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, prob
13
izolatoare de experimentul, dezbaterea. scris
cldur Forme de organizare a colectivului de elevi: prob
activitate frontal, n perechi, n echip, practic
individual. fie de
lucru
proiectul
portofoliul
4. Circuitul 1.1; 1.2; 1.1b; 1.1f; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
electric simplu 3.2 1.2a; 1.2c; enciclopedii, calculator, plane, jucrii cu sistematic
1.2d; telecomand, baterii de diferite forme, becuri prob
3.2a de lantern, cablu izolat de cupru. oral
Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
experimentul, dezbaterea. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
5. Recapitulare 1.1; 1.1b; 1.1f; Resurse materiale: manual, caietul elevului, 1 observarea
1.2; 1.2a; 1.2c; spirtier, bar metalic, bee de chibrit, pai de sistematic
2.1; 1.2d; lemn, bucele de unt, planet metalic, prob
2.4; 2.1b; 2.1d; prosop, surs de lumin, hrtie, ulei, pensul. oral
3.2 2.1g; Resurse procedurale: conversaia, observarea prob
2.4d; dirijat, explicaia, nvarea prin descoperire, scris
3.2a experimentul, dezbaterea. prob
Forme de organizare a colectivului de elevi: practic
activitate frontal, n perechi, n echip, fie de
individual. lucru
proiectul
portofoliul
6. Evaluare 1.1; 1.1f; Form de organizare a colectivului de elevi: 1 prob
1.2; 1.2a; 1.2c; activitate individual. scris
2.1; 2.1a; 2.2a;

14
2.2; 2.4a;
2.4; 2.5a;
2.5; 3.2a
3.2

15