Sunteți pe pagina 1din 52

Proceduri contabile

DATA ACTUALIZARII : 10.01.2017


Continut:

1.Modul de organizare a contabilitatii............................................................................... 3

2. Sistemele informatice utilizate................................................................................... 3

3. Procedura de inregistare contabila............................................................................... 3

3.1. Capital.................................................................................................................. 4

3.1.1. Constituirea capitalului social............................................................................4

3.1.2. Majorarea capitalului social.............................................................................. 4

3.1.3. Diminuarea capitalului social............................................................................. 4

3.1.4. Rezerve.......................................................................................................... 5

3.1.5. Rezultat reportat............................................................................................ 5

3.1.6. Repartizarea profitului.................................................................................... 6

3.1.7. Prime de capital............................................................................................... 6

3.1.8. Corectarea erorilor contabile...........................................................................7

3.2. Imobilizari........................................................................................................... 8

3.2.1.Imobilizari necorporale..................................................................................... 8

3.2.2.Imobilizari corporale...................................................................................... 10

3.2.3.Imobilizari corporale in leasing.......................................................................14

3.2.4.Imobilizari financiare..................................................................................... 15

3.3.Stocuri............................................................................................................... 16

3.3.1. Materii prime................................................................................................ 16

3.3.2.Obiecte de inventar....................................................................................... 19

3.3.3. Stocuri in curs de aprovizionare.....................................................................19

3.3.4. Produse si productie in curs de executie.........................................................20

3.3.5.Marfuri......................................................................................................... 21

3.4.Terti.................................................................................................................. 22

3.4.1. Furnizori....................................................................................................... 22

3.4.2.Clienti........................................................................................................... 23

3.4.3.Taxe............................................................................................................. 25

3.4.4.Avansuri de trezorerie................................................................................... 27

1
3.4.5.Grup si asociati.............................................................................................. 28

3.4.6.Imputarea lipsurilor la inventar.......................................................................29

3.4.7. Salarizare.................................................................................................... 29

3.5. Trezoreria......................................................................................................... 31

3.5.1. Disponibiltati in conturi la banci......................................................................31

3.5.2. Disponibilitati in casieria unitatii....................................................................32

3.5.3 Contabilitatea certificatelor verzi..................................................................32

3.6.Cheltuieli............................................................................................................ 33

3.7.Venituri.............................................................................................................. 35

4.Documente financiar contabile utilizate de catre societate........................................36

4.1.Registre obligatorii.............................................................................................. 36

4.1.1. Registrul jurnal.............................................................................................. 36

4.1.2. Registrul-inventar......................................................................................... 37

4.1.3.Cartea mare................................................................................................... 37

4.2.Registrul unic de control...................................................................................... 38

4.3. Documente pentru evidenta diverselor operatiuni..................................................38

4.3.1. Documente utilizate pentru evidenta stocurilor...............................................38

4.3.2. Documente utilizate pentru gestiunea mijloacelor fixe.....................................39

4.3.3.Documente utilizate in gestionarea trezoreriei................................................39

4.3.4. Decontari cu personalul................................................................................. 40

5.Procedura de calcul si inregistare a salariilor...............................................................40

6.Procedura de gestionare a mijloacelor fixe..................................................................42

7.Procedura de gestionare a stocurilor...........................................................................43

8. Procedura de gestionare a achizitiilor si a datoriilor catre furnizori.............................44

9.Procedura de gestionare a vanzarilor si creantelor clienti.............................................44

10.Procedura de gestionare a casieriei...........................................................................45

11.Procedura pentru deconturile de trezorerie...............................................................47

12. Procedura de reconciliere a conturilor bancare..........................................................47

13.Procedura inchiderii de luna/ de perioada...................................................................48

14. Procedura inventarierii patrimoniului........................................................................49

2
1.Modul de organizare a contabilitatii

Structura departamentului contabil (organigrama) :

Director
economic

Contabil sef

Responsabil Responsabil
Responsabil facturi
trezorerie mijloace fixe

Conducerea contabilitatii unitatii este realizata de: [directorul economic/contabil sef/persoana


imputernicita]. Aceasta persoana are studii economice superioare.

2. Sistemele informatice utilizate

In vederea prelucrarii datelor societatea utilizeaza urmatoarele aplicatii informatice:

Contabilitate financiara:
Contabilitate de gestiune :
Evidenta mijloacelor fixe:
Evidenta stocurilor: ..
Evidenta imobilizarilor
Salarizare:
Sistemul de pontaj:
Aplicatie calcul salarial:
Alte aplicatii: ..

3. Procedura de inregistare contabila

In vederea aplicarii politicilor contabile mentionate in Manualul de politici contabile, societatea

utilizeaza urmatoarele monografii contabile:

3
3.1. Capital

3.1.1. Constituirea capitalului social

Exista doua etape in constituirea capitalului social:

Prima etapa este subscrierea capitalului social de catre asociati sau actionari, adica

angajamentul acestora de a-si aduce aportul in natura sau in numerar la formarea capitalului

social.

Nota contabila este:

456 Decontari cu asociatii /actionarii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat

A doua etapa este varsarea capitalului, respectiv depunerea numerarului in contul de capital

social deschis la banca sau in cazul in care aportul a fost in natura, depunerea bunurilor la

entitatea nou infiintata.

Notele contabile sunt:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

5121 Conturi curente la banci = 456 Decontari cu asociatii /actionarii privind capitalul

3.1.2. Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni

456 Decontari cu actionarii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat

5311/ 5121 Casa in lei/conturi la banci in lei = 456 Decontari cu actionarii privind capitalul

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

3.1.3. Diminuarea capitalului social

Diminuarea capitalului social pentru acoperirea unei pierderi

1012 Capital subscris varsat = 117 Rezultat reportat


Diminuarea capitalului social prin reducerea numrului de aciuni sau pri sociale sau

diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acionari sau asociai:

4
1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei

3.1.4. Rezerve

Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent se

nregistreaza prin articolul contabil :

129 Repartizarea profitului = 106 Rezerve

Majorarea capitalului social prin incorporarea altor rezerve

1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat

3.1.5. Rezultat reportat

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la nceputul exercitiului financiar urmator

celui pentru care se ntocmesc situatiile financiare anuale n contul 117 Rezultat reportat, de unde

urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau

asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Nota contabila la inceputul exercitiului financiar este:

In cazul in care societatea a inregistrat pierdere in excercitiul financiar precedent:

1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit = 121 Profit

si pierdere

In cazul in care societatea a inregistrat profit in exercitiul financiar precedent:

121 Profit si pierdere = 1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea

neacoperit

Evidentierea n contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala

a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor

reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

3.1.6. Repartizarea profitului

5
Inchiderea contului 129 Repartizarea profitului la inceput de exercitiu :

129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat

3.1.7. Prime de capital

Contabilitatea primelor de capital se tine cu ajutorul conturilor:

1041 Prime de emisiune

1042 Prime de fuziune/divizare

1043 Prime de aport

1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

Toate sunt conturi de capitaluri si conturi de pasiv.

Inregistrarea unei emisiuni de actiuni

Prima de emisiune este egala cu diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala.

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % valoarea de emisiune

1011 Capital subscris nevarsat valoare nominala

1041 Prime de emisiune prima de emisiune

Incorporarea ulterioara a primelor de emisiune in capitalul social

1041 Prime de emisiune = 1012Capital subscris si nevarsat

Majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor in actiuni

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % valoarea obligatiunilor

1011 Capital subscris si nevarsat valoarea nominala

1044 Prime de conversie a prima de conversie

obligatiunilor in actiuni

Conversia obligatiunilor in actiuni

161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

6
Varsarea capitalului:

1011 Capital subscris si nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

3.1.8. Corectarea erorilor contabile

Entitatea corecteaza erorile contabile aferente exercitiului financiar curent prin contul de profit sau

pierdere(cont 121).

Erorile aferente perioadelor anterioare se corecteaza astfel :

Daca sunt nesemnificative prin contul 121 Contul de profit sau pierdere/ [sau 1174 Rezultat

reportat provenit din corectarea erorilor contabile]

Daca sunt semnificative se corecteaza prin contul 1174 , astfel :

-in cazul omisiunii inregistrarii unei facturi de vanzare semnificative, nota este:

4111 Clieni = 1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

-in cazul omisiunii inregistrarii unei facturi de achizitii de servicii (valoare semnificativa), nota este:

1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile = 4111 Clieni

Daca erorile se refera la modificari ale politicilor contabile, se corecteaza prin intermediului

contului 1173 Rezultatul reportat provenit din modificrile politicilor contabile (se aplica de la

1 ianuarie 2015)

3.2. Imobilizari

3.2.1.Imobilizari necorporale

7
3.2.1.1.Cheltuieli de constituire

Inregistrarea cheltuielilor de constituire

i) Platitor de Tva

% = 5311 Casa in lei/ 5121 Conturi la banci in lei

201 Cheltuieli de constituire

4426 Tva deductibila

ii) Neplatitor de Tva

201 Cheltuieli de constituire = 5311 Casa in lei/Conturi la banci in lei

Amortizarea cheltuililor de constituire

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire


amortizarea imobilizarilor

Scoaterea din evidenta a cheltuielor de constituire complet amortizate

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 Cheltuieli de constituire

3.2.1.2. Alte imobilizari necorporale

Achizitia

i) Platitor de Tva

% =404 Furnizori de imobilizari

205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale

i alte drepturi i active similare

208 Alte imobilizri necorporale

4426 Tva deductibila

ii) Neplatitor de Tva

205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale = 404 Furnizori de imobilizari

i alte drepturi i active similare sau

8
208 Alte imobilizri necorporale

Documente justificative: procesul verbal de receptie (cap. 4.3.2.1.)

Contabilitatea operaiunilor privind conectarea utilizatorilor la reelele de utiliti

% = 404 Furnizori de imobilizari

205 Concesiuni, brevete, licene, mrci

comerciale, drepturi i active similare/

analitic distinct

4426 TVA deductibila

Tratamentul contabil prevzut mai sus se aplic i n cazul cheltuielilor efectuate de entiti pentru
racordarea la reeaua de ap, gaze sau alte utiliti, dac n contractele de racordare se prevede
plata unor sume pentru racordarea la reelele respective de distribuie.

Amortizarea lunara a imobilizarilor necorporale

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

amortizarea imobilizarilor 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor,

mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similar

2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare


i evaluare a resurselor minerale

2807 Amortizarea fondului comercial

2808 Amortizarea altor imobilizri necorporale

Documente justificative : Registrul mijloacelor fixe

Scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporale complet amortizate

2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare = 203 Cheltuieli de dezvoltare

sau

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor = 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci


licenelor mrcilor comerciale, drepturilor comercialei alte drepturi i active similare
i activelor similare
sau

9
2806 Amortizarea activelor necorporale de = 206 Active necorporale de explorare i
explorare i evaluare a resurselor minerale evaluare a resurselor minerale
sau

2808 Amortizarea altor imobilizri necorporale = 208 Alte imobilizri necorporale

Documente justificative: Procesul verbal de scoatere din functiune (cap. 4.3.2.2.)

3.2.2.Imobilizari corporale

Achizitia de imobilizari corporale:

i) Platitori de Tva

% = 404 Furnizori de imobilizari

2111 Terenuri

2112 Amenajri de terenuri

2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)

2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare

2133 Mijloace de transport

214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor

umane i materiale i alte active corporale

215 Investiii imobiliare

216 Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

217 Active biologice productive

231 Imobilizri corporale n curs de execuie

235. Investiii imobiliare n curs de execuie

4426 Tva deductibila

ii) Neplatitor de Tva

% = 404 Furnizori de imobilizari

10
2111 Terenuri

2112 Amenajri de terenuri

2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)

2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare

2133 Mijloace de transport

214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor

umane i materiale i alte active corporale

215 Investiii imobiliare

216 Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

217 Active biologice productive

231 Imobilizri corporale n curs de execuie

235 Investiii imobiliare n curs de execuie

Documentul justificativ: Procesul verbal de receptie (cap. 4.3.2.1.)

Receptia imobilizarilor din productie proprie

212 Constructii (sau alt cont de imobilizari) = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale

Inregistrarea amortizarii lunare

6811 Cheltuieli de exploatare privind = %

amortizarea imobilizrilor 2811 Amortizarea amenajrilor de terenuri

2812 Amortizarea construciilor

2813 Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de


transport,animalelor i plantaiilor

2814 Amortizarea altor imobilizri corporale


2815 Amortizarea investiiilor imobiliare
2816 Amortizarea activelor corporale de explorare i
evaluare a resurselor minerale
2817 Amortizarea activelor biologice productive

Document justificativ : Registrul mijloacelor fixe

11
Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale

Un mijloc fix poate iesi din gestiune prin :

- casare
- vanzare
- sponsorizare
- constatat lipsa la inventar

Scoaterea din evidenta se efectueaza cu notele contabile :

% = 2112, 2131, 2132, 2133, 2134 , 214,215,216,217

2811, 2812, 2813, 2814, 2815,2816, 2817

6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital

Scoatarea din evidenta a terenurilor cedate :

6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital = 2111 Terenuri

Documente justificative : la casare procesul verbal de casare

Inregistrarea facturii de vanzare a imobilizarii

i) la platitori de TVA:

4111 Clienti = %

7583 Venituri din vanzarea activelor i alte operaii de capital

4427 Tva colectata

ii) la neplatitori de TVA:

4111Clienti = 7583 Venituri din vanzarea activelor i alte operaii de capital

Documentul justificativ : factura de vanzare

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Evidenierea rezultatelor din reevaluarea imobilizrilor corporale prin metoda recalculrii amortizrii

proporional cu schimbarea valorii contabile brute a activului:

nregistrarea diferenelor din reevaluare, corespunztoare unei imobilizri

Cont de imobilizari (2111,2112,2131,2132, 2133, 2134, 214,215,216,217) = 105 Rezerve din reevaluare

12
nregistrarea diferenei de amortizare :

105 Rezerve din reevaluare = Cont de amortizare ( 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816,2817)

Inregistrarea diferenelor din reevaluare aferente unei reevaluari subsecvente, care determina
scaderea valorii activelor anterior reevaluuate.

inregistrarea diferentelor din reevaluare

105 Rezerve din reevaluare = Cont de imobilizari

inregistrarea diferenei de amortizare:

Cont de amortizare = 105 Rezerve din reevaluare

Daca o doua reevaluare ulterioara determina o scadere a valorii mai mare decat rezerva din reevaluare
constituita anterior pentru acel activ , mai intai se diminueaza rezerva din reevaluare, dupa care acea
diferenta se inregistreaza pe cheltuiala :

% =Cont de imobilizari

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile


pentru deprecierea imobilizrilor

105 Rezerve din reevaluare

la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe
msura folosirii activului de ctre entitate capitalizarea surplusului din reevaluare, prin
transferul direct n capitalul propriu, astfel :

105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve
din reevaluare

3.2.3.Imobilizari corporale in leasing

3.2.3.1.Leasing financiar

a) nregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat (ex. pentru contul 213)

213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii = 167 Alte mprumuturi i datorii

sau alt cont de imobilizare asimilate

13
evidenierea dobanzii aferente contractului de leasing, n cont extrabilanier:

Debit cont 8051 Dobanzi de pltit

b) nregistrarea primei facturi pentru rata scadent:

% = 404 Furnizori de imobilizri

167 Alte mprumuturi i datorii asimilate

666 Cheltuieli privind dobanzile

4426 Tva deductibila

extracontabil, diminuarea dobanzii de plat cu suma inregsitrata anterior

Credit cont 8051 Dobanzi de pltit

Celelalte facturi se vor inregistra la fel, cu sumele actualizate conform scadentarului.

c) Achitarea facturii scadente :

404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei

c) Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea rezidual:

% = 404 Furnizori de imobilizri

167 Alte mprumuturi i datorii asimilate

4427 Tva deductibila * (la platitorii de Tva)

e) Achitarea facturii ctre societatea de leasing:

404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei

f) nregistrarea amortizrii lunare:

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor = 2813 Amortizarea instalaiilor i


mijloacelor de transport

3.2.3.2.Leasing operational

extracontabil, la inceputul contractului se evideniaza ratele de leasing viitoare n valoare


total

Debit cont 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate

14
a) primirea facturii reprezentand rata curenta :

% = 401 Furnizori

612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile

4426 Tva deductibila * (la platitorii de Tva)

i,

extracontabil, diminuarea ratelor de leasing cu suma anterioara lei

Credit cont 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate

b) plata facturii ctre societatea de leasing:

401 Furnizori = 5121 Conturi la bnci n lei

3.2.4.Imobilizari financiare

i) Achizitia de actiuni la entitati afiliate

261 Actiuni detinute la entitatile afiliate = %

5121 Conturi la banci in lei

269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari

financiare

ii) Efectuarea varsamintelor prin banca la o data ulterioara:

269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare = 5121 Conturi la banci in lei
.

iii) Deprecierea imobilizarilor financiare

6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru = 296 Ajustari pentru pierderea de valoare

pierderea de valoare a imobilizarilor financiare imobilizarilor financiare

iv) Incasarea dividendelor

% = 761 Venituri din imobilizari financiare

5121 Conturi la banci in lei

15
267 Creante imobilizate

v) Vanzarea titlurilor imobilizate

461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate

vi) Scoaterea din gestiune

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare = 261 Actiuni detinute la entitatile

cedateafiliate

vii) Comisionul brokerului

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile = 461 Debitori diversi


.

viii) Incasarea titlurilor

5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi

ix) Plata comisionului brokerului

461 Debitori diversi = 5121 Conturi curente la banci

3.3.Stocuri

3.3.1. Materii prime

I. In cazul utilizarii inventarului permanent :

- evidenta tinuta la cost de achizitie :

Achizitia materiilor prime

i. Platitor de Tva

% = 401 Furnizori

16
301 Materii prime cost de achizitie

4426 Tva deductibila

ii. Neplatitor de Tva

Materii prime = 401 Furnizori cost de achizitie cu Tva inclus

Inregistrarea facturii de transport aferenta stocurilor:

i. Platitor de Tva

% = 401 Furnizori

301 Materii prime cost de achizitie

4426 TVA deductibila

ii. Neplatitor de Tva

301 Materii prime = 401 Furnizori cost de achizitie cu Tva inclus

a) Consumul de materii prime

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime

b) Ajustarea pentru depreciere a materiilor prime

6814 Cheltuieli de exploatare privind = 391 Ajustari pentru deprecierea

ajustarile pentru deprecierea activelor materiilor prime circulante

- evidenta tinuta la pret standard:

1.Achizitia materiilor prime

i. Platitor de Tva

% = 401 Furnizori

301 Materii prime pret standard

17
308 Diferente de pret la materii prime si materiale (pret de achizitie-pret standard)

4426 Tva deductibila

ii. Neplatitor de Tva

% = 401 Furnizori
301 Materii prime pret standard

308 Diferente de pret la materii prime si materiale (pret de achizitie cu Tva -pret standard)

2. Consumul de materii prime

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime pret standard

3. Descarcarea diferentelor de pret

Se calculeaza coeficientul k = (Si 308 +Rd 308 )/ (Si 301+Rd 301) .

Descarcarea de gestiune se face la valoarea : K * suma de la pct. anterior 2 .

601 Cheltuieli cu materiile prime = 308 Diferente de pret la materii prime si materiale

II. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent

a.Stornarea soldului initial de materii prime

601 Cheltuieli cu materii prime = 301 Materii prime

b. Achizitia de materii prime

% = 401 Furnizori

601 Cheltuieli cu materii prime

4426 Tva deductibila (la platitorii de Tva)

c.Inregistrarea stocului final de materii prime rezultat din inventariere

301 Materii prime = 601 Cheltuieli cu materiile prime

3.3.2.Obiecte de inventar

a) Achizitionarea de obiecte de inventar :

i) Platitor de Tva

18
% = 401 Furnizori

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

4426 Tva deductibila

ii) neplatitor de Tva

303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 401 Furnizori

b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar:

603 Cheltuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de

natura obiectelor de inventar inventar

c) Concomitent, sumele se pot inregistra extracontabil in contul 8035 Stocuri de natura

obiectelor de inventar date n folosinta.

3.3.3. Stocuri in curs de aprovizionare

Nota contabila (exemplificata pentru Materii prime ) este:

321 Materii prime n curs de aprovizionare = 401 Furnizori

Recunoasterea are loc la momentul transferului riscurilor i beneficiilor de la furnizor la client.

301 Materii prime = 321 Materii prime n curs de aprovizionare

Inregistrarea are loc in momentul primirii efective a bunurilor.

Idem se fac inregistrarile pentru conturile:

321 Materii prime n curs de aprovizionare

322 Materiale consumabile n curs de aprovizionare

323 Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare

326 Active biologice de natura stocurilor n curs de aprovizionare

327 Mrfuri n curs de aprovizionare

328 Ambalaje n curs de aprovizionare

3.3.4. Produse si productie in curs de executie

Conturile utilizate sunt :

19
341 Semifabricate

345 Produse finite

346 Produse reziduale

347 Produse agricole

I.In cazul utilizarii inventarului permanent

a. obtinerea de produse finite ca urmare a procesului propriu de productie

345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor cost de productie

b. descarcarea de gestiune a produselor finite

711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite cost de productie

II.In cazul utilizarii inventarului intermitent

a. La inceputul perioadei se scot din gestiune produsele aflate in stoc

711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite

b. La sfarsitul perioadei se stabileste prin inventariere stocul final de produse finite

345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor

In cazul in care se utilizeaza pretul standard, diferentele de pret se inregistreaza in contul 348

Diferente de pret la produse, astfel:

Obtinerea de produse finite inregistrate la pret standard

345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor pret standard

Incarcarea diferentelor de pret (intre costul actual de productie si pretul standard)

348 Diferente de pret la produse = 711 Variatia stocurilor cost de productie-pret standard

scoaterea din evidenta a produselor finite vandute

711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite pret standard

Descarcarea diferentelor de pret

In acest scop se calculeaza coeficientul K = (Si 348+Rd 348)/(Si 345 + Rd 345)

711 Variatia stocurilor = 348 Diferente de pret la produse K * pret standard

20
3.3.5.Marfuri

Inventar permanent

i) evaluare la cost de achizitie

a. platitor de Tva

Achizitia de marfuri :

% = 401 Furnizori

371 Marfuri

4426 Tva deductibila

b.neplatitor de Tva

371 Marfuri = 401 Furnizori

Scoaterea din gestiune a marfurilor

607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri

ii)evaluare la pret de vanzare cu amanuntul

achizitia marfurilor

% = 401 Furnizori

371 Marfuri

4426 Tva deductibila (doar la platitorii de Tva)

inregistarea adaosului comercial

371 Marfuri = %

378 Diferente de pret la marfuri pret de achizitie*cota de adaos

4428 Tva neexigibila (pret de achizitie + diferente de pret)*cota tva

descarcarea gestiunii ca urmare a vanzarii marfurilor

Se calculeaza coeficientul K = (Si 378 +Rc 378)/( Si 371 +Rd 371-Si 4428-Rc 4428)

% = 371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri k* venitul din vanzarea marfurilor

21
607 Cheltuieli privind marfurile venit din vz.marfurilor k* venit din vz. marfurilor)

4428 Tva neexigibilavenit din vanzarea marfurilor * cota Tva

Modificari de pret la marfuri

i. platitor de Tva

371 Marfuri = %

378 Diferente de pret la marfuri adaosul comercial aferent dif. de pret

4428 Tva neexigibila Tva aferenta diferentelor de pret

ii. neplatitor de Tva

371 Marfuri = 378 Diferente de pret la marfuri diferentele de pret

3.4.Terti

3.4.1. Furnizori

Acordarea unui avans unui furnizor

409 Furnizori debitori = 5121 Conturi la banci in lei

Inregistrarea unei facturi de achizitii (obiecte de inventar) de la un furnizor

% = 401 Furnizori

303 Obiecte de inventar

4426 Tva deductibila (pentru platitori de Tva)

Emiterea unui bilet la ordin (acceptat de catre furnizor) :

401 Furnizori = 403 Efecte de platit

Biletul la ordin , ajuns la scadenta, este decontat de catre banca:

403 Efecte de platit = 5121 Conturi la banci in lei

Idem cu monografiile contabile aferente biletului la ordin se inregisitreaza si decontarile cu

cecuri.

Plata prin ordin de plata

401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei

22
Plata in numerar , din casieria unitatii

401 Furnizori = 5311 Casa in lei

In cazul achizitiei de imobilizari se utilizeaza conturile :

404 Furnizori de imobilizari in loc de 401 Furnizori si

405 Efecte de platit pentru imobilizari in loc de 403 Efecte de platit

Preluarea la aplicarea pentru prima data a Ordinului 1802/2014 a soldului conturilor 232

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale si 234 Avansuri acordate pentru imobilizri
necorporale in conturile 4093 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale si 4094 Avansuri
acordate pentru imobilizri necorporale. Suma la care se efectueaza transferul este valoarea
rezultat din evaluarea efectuat la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementrilor contabile conforme
cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare

4093 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale =232 Avansuri acordate pentru imobilizri
corporale si

4094 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale = 234 Avansuri acordate pentru imobilizri
necorporale

3.4.2.Clienti

Decontarile cu clientii se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 411 Clienti , dezvoltat in

doua conturi de gradul 2:

4111 Clienti si

4118 Clienti incerti sau in litigiu

In cazul in care s-au efectuat livrari catre clienti sau prestari de servicii pentru care inca nu s-au

emis facturi la sfarsitul perioade se inregistreaza valoarea acestora in contul 418 Clienti facturi de

intocmit.

Exemple:

vanzare de produse finite :

23
i) platitor de Tva

4111 Clienti = %

701 Venituri din vanzarea produselor finite

4427 Tva colectata

ii) neplatitor de Tva

4111 Clienti = 701 Venituri din vanzarea produselor finite

incasarea facturilor de la clienti prin banca:

5121 Conturi la banci = 4111 Casa

in cazul in care se constata ca la scadenta clientul nu isi onoreaza obligatia se decide

actionarea lui in justitie pentru recuperarea sumei aferente :

4118 Clienti incerti si in litigiu = 4111 Clienti

In cazul in care clientul devine insolvabil si nu isi mai poate achita obligatia :

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti si in litigiu

Daca debitul se reactiveaza , clientul devenind solvabil, se inregistreaza :

4111 Clienti = 754 Venituri din creante reactivate

inregistrarea la sfarsit de luna a livrarilor/prestarilor pentru care nu s-a emis factura :

418 Clienti facturi de intocmit = %

701 Venituri din vanzarea produselor finite

4428 Tva neexigibila

emiterea facturilor aferente punctului anterior:

4111 Clienti = 418 Clienti facturi de intocmit

Incasarea clientilor cu bilete la ordin

24
Acceptarea biletului la ordin:

413 Efecte de primit de la clienti = 4111 Clienti

Biletul la ordin , depus la banca si ajuns la scadenta este incasat:

5121 Conturi la banci in lei = 413 Efecte de primit de la clienti

Incasarea prin ordin de plata

5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti

Incasarea in numerar

5311 Casa in lei = 4111 Clienti

3.4.3.Taxe

3.4.3.1.TVA

La sfarsitul fiecarei perioade se intocmesc jurnalele de cumparari si cele de vanzari si se calculeaza

TVA deductibila (pentru jurnalele de cumparari) si TVA colectata (din jurnalele de vanzari).

In urma compararii celor doua, pot rezulta doua situatii :

Tva deductibila > TVA colectata => TVA de recuperat

Aceasta diferenta poate fi inchisa prin doua cai :

fie prin compensarea cu TVA de plata din perioadele urmatoare (si/sau cu alte taxe datorate)
fie prin rabursarea de catre organele fiscale

Tva deductibila < TVA colectata => TVA de plata

Daca apare aceasta situatie inseamna ca Tva-ul platit furnizorilor pentru achizitiile efectuate este

inferior Tva-ului platit de clienti pentru vanzarile efectuate de catre firma, rezultand o suma

suplimentara pe care firma trebuie sa o plateasca la bugetul de stat.

% = 4426 Tva deductibila

4424 Tva de recuperat

4427 Tva colectata

25
sau

4427 Tva colectata = %

4426 Tva deductibila

4423 Tva de plata

3.4.3.2. Impozitul pe profit/venit

Inregistrarea impozitului pe profit :

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 4411 Impozitul pe profit

Inregistrarea impozitului pe venitul microintrprinderilor :

698 Cheltuieli cu impozitul pe venit = 4418 Impozit pe venit

3.4.3.3.Alte impozite taxe si varsaminte asimilate


Contabilitate acestor impozite se tine cu ajutorul contului 446 Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate.

In aceasta categorie se pot reflecta diverse tipuri de impozite si taxe printre care :

impozitul pe dividende

accizele

impozitele si taxele locale

taxele vamale

fondul pentru mediu, etc.

1. inregistrarea impozitului pe cladiri:

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate asimilate

2. plata impozitului pe cladiri

446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei

3. plata accizei din banca

26
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei

4. acciza se integreaza in valoarea materiilor prime

301 Materii prime = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

5. evidenta obligatiei de plata privind impozitul pe dividende :

457 Dividende de plata = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

3.4.4.Avansuri de trezorerie

Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispozitia angajatilor societatii sau administratorilor

pentru a efectua anumite plati in numele societatii.

Reflectarea in contabilitate a a avansurilor de trezorerie se realizeaza prin intermediul contului 542

Avansuri de trezorerie .

Acordarea unui avans de trezorerie catre un salariat care urmeaza sa plece intr-o

delegatie

542 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa in lei / sau 5121 Conturi la banci in lei

Angajatul se reintoarce din delegatie si depune la contabilitate decontul pe care reflecta

urmatoarele cheltuieli : cazare, transport, cheltuieli cu diurna .

Cazarea :

% = 542 Avansuri de trezorerie

625 Cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri

4426 Tva deductibila

Diurna:

27
625 Cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri = 542 Avansuri de trezorerie

Restituirea avansului neutilizat

5311 Casa in lei = 542 Avansuri de trezorerie

3.4.5.Grup si asociati

a. Decontarile cu asociatii

un asociat pune la dispozitia unitatii temporar anumite sume

5311 Casa in lei = 4551 Asociati conturi curente

dupa o anumita perioada, sumele se restituie catre asociati

4551 Asociati conturi curente = 5311 Casa in lei

Documente justificative : decontul de cheltuieli, dispozitia de incasare si plata

b.Decontarile cu unitati din cadrul grupului

Transfer de sume intre entitati din cadrul grupului:

In contabilitatea unitatii care trasfera sumele:

4511 Decontari intre entitatile afiliate = 512 Conturi curente la banci

In contabilitatea entitatii beneficiare se inregistreaza nota inversa.

Dobanzi de incasat aferente imprumuturilor acordate intra-grup:

4518 Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate = 766 Venituri din dobanzi

Dobanzi datorate entitatilor din grup

666 Cheltuieli privind dobanzile = 4518 Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate

Dividende de incasat din participatii

4511 Decontari intre entitatile afiliate = 761 Venituri din imobilizari financiare

Vanzare de imobilizari financiare catre entitati din cadrul grupului

4511 Decontari intre entitatile afiliate=7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
3.4.6.Imputarea lipsurilor la inventar

4282 Alte creane n legtur cu personalul= 7588 Alte venituri din exploatare

28
3.4.7. Salarizare

Inregistrarea salariilor se face cu ajutorul monografiei de mai jos :

1. Plata avansului chenzinal prin casa sau banca

425 Avansuri acordate personalului = 5311 Casa in lei / 5121 Conturi la banci in lei

2. Inregistrarea cheltuielii cu remuneratia

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate

Exista atat obligatii datorate de angajat cat si obligatii datorate de angajator .

3. Inregistrarea retinerilor de la salariat sub forma contributiilor obligatorii (sanatate, CAS,

somaj) sau sub forma contributiilot rezultate din relatiile angajatului cu tertii (popriri, chirii ,

etc)

421 Personal salarii datorate = %

4372 Contributia personalului la fondul de somaj

4314 Contribuia angajatilor pentru asigurarile sociale de

sanatate

4312 Contributia personalului la asigurarile sociale

444 Impozitul pe venituri de natura salariilor

427 Retineri din salarii datorate tertilor (ex. chirii, rate,

popriri)

428 Retineri (garantii, imputatii)

425 Avansuri retinute

4. Contributii datorate de angajator

4.1 Contributii la asigurarile sociale

6451.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale = 4311.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale

29
4.2 Contributia la asigurari sociale de sanatate

6453 .01 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate = 4313.01 Contributia

angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

4.3 Contributia la fondul de somaj

6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj = 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj

4.4 Fond garantare plata creantelor salariale:

6458.01 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social= 4381 Alte datorii sociale

4.5 Contributia la fondul de risc si accidente

6451.02 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social = 4311.01 Contributia unitatii la

asigurarile sociale

4.6 Contributia pentru concedii si indemnizatii

6453.02 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate = 4313.02 Contributia

angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

4.7. Contribuia unitii la asigurrile de via

6455 Contribuia unitii la asigurrile de via = 4381 Alte datorii sociale

Document justificativ : Statul de salarii

3.5. Trezoreria

3.5.1. Disponibiltati in conturi la banci

Disponibilitatile aflate in conturi bancare se inregistreaza cu ajutorul contului 512 Conturi curente la

banci care face parte din grupa 51 Conturi la banci si care se detaliaza pe 3 conturi de gradul 2:

5121 Conturi la banci in lei

30
5124 Conturi la banci in valuta

5125 Sume in curs de decontare

Pentru disponibilitatile banesti pastrate in conturi bancare, bancile acorda entitatilor economice

dobanzi . Acestea se reflecta prin contul 518 Dobanzi care se detaliaza pe doua conturi de gradul 2 :

5186 Dobanzi de platit si

5187 Dobanzi de incasat

Monografii contabile :

inregistrarea dobanzii achitate catre banca

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei

incasarea dobanzii aferente contului la banci in lei :

5121 Conturi la banci in lei = 766 Venituri din dobanzi

inregistrarea dobanzilor care se datoreaza bancii in luna curenta si care urmeaza a fi

achitate in luna urmatoare :

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5186 Dobanzi de platit

achitarea datoriei catre banca in luna urmatoare:

5186 Dobanzi de platit = 5121 Conturi la banci in lei

Participarea cu lei la o licitaie de cumprare de valut:

% = 5121 Conturi la bnci n lei

581 Viramente interne sau

5125 Sume n curs de decontare

627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate

Cumprarea de valut la cursul de schimb al bncii la care s-a fcut licitaia:

31
5124 Conturi la bnci n valut = 581 Viramente interne

sau

5125 Sume n curs de decontare

3.5.2. Disponibilitati in casieria unitatii

Conturile care se utilizeaza sunt :

5311 Casa in lei

5314 Casa in valuta

Incasarea unei facturi de la client prin casierie

5311 Casa in lei = 4111 Clienti

Plata salariului unui angajat

421 Personal salarii datorate = 5311 Casa in lei

Acordarea unui avans de trezorerie

542 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa in lei

3.5.3 Contabilitatea certificatelor verzi

Inregistrarea dreptului de a primi certificate verzi

445 Subvenii/ analitic distinct= 7411 Venituri din subvenii aferente cifrei de afaceri

Primirea certificatelor, se efectueaz nregistrarea contabil

507 Certificate verzi primite= 445 Subvenii / analitic distinct

Inregistrarea diferentelor dintre pretul de inregistrare si pretul de la data primirii

507 Certificate verzi primite= 768 Alte venituri financiare sau

668 Alte cheltuieli financiare= 507 Certificate verzi primite

Vnzarea certificatelor verzi

461 Debitori diversi = 7642 Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate

6642 Pierderi din investiii pe termen scurt cedate= 507 Certificate verzi primite

Evaluarea la final de an la cursul OPCOM


507 Certificate verzi primite= 768 Alte venituri financiare sau

668 Alte cheltuieli financiare= 507 Certificate verzi primite

3.6.Cheltuieli

32
Sponsorizari

Sponsorizarea in bani

6582 Donaii i subvenii acordate = %

5311 Casa in lei si/sau

5121 Conturi la banci in lei

Sponsorizarea in bunuri

a) In cazul in care bunurile sunt produse de firma care face sponsorizarea se are in vedere:

a) pretul de vanzare, fara TVA;

b) pretul de cumparare,fara TVA in cazul bunurilor cumparate in scopul sponsorizarii

In cazul in care obiectul sponsorizarii il reprezinta un mijloc fix nota contabila va fi :

% = 21x Imobilizari corporale (valoarea de intrare)

28xx Amortisment cumulat

6582 Donaii i subvenii acordate ( valoarea ramasa)

In cazul in care obiectul sponsorizarii il constituie bunurile de natura stocurilor nota contabila va fi:

6582Donaii i subvenii acordate = 30xx materii prime

sau

6582 Donaii i subvenii acordate = 345 Produse finite

6582 Donaii i subvenii acordate = 371 Marfuri

Provizioane
Provizioanele sunt elemente destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la

data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce

priveste valoarea sau data la care vor aparea.

Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

a) litigii;

b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind

garantia acordata clientilor;

c) actiunile pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea;

33
d) pensii si obligatii similare;

e) impozite;

f) terminarea contractului de munc

f) alte provizioane.

Monografii contabile :

la sfarsit de an societatea comerciala estimeaza garantiile pe care va trebui sa le

acorde clientilor :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii acordate

clientilor

societatea comerciala constituie in provizion la sfarsit de an pentru penalitati pe

care urmeaza sa le suporte ca urmare a nedepunerii declaratiilor fiscale la timp;

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane penru litigii

Inchiderea conturilor de cheltueili

121 Profit si pierdere = %

601

602

....

6xx

Reevaluarea la curs valutar

Inregistrarea cheltuielii financiare rezultate din evaluarea contului bancar in valuta:

6651 Diferene nefavorabile de curs valutar = 5124 Conturi la banci in valuta

legate de elementele monetare exprimate n valut

34
Inregistrarea venitului rezultat din evaluarea contului bancar in valuta :

5124 Conturi la banci in valuta = 6651 Diferene nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare exprimate n valut

Idem , inregistrarea evaluarii unui depozit in valuta :

-diferente favorabile :

5081 Alte titluri de plasament = 7651 Diferene favorabile de curs valutar legate de elementele

monetare exprimate n valut

-diferente nefavorabile:

6651 Diferene nefavorabile de curs valutar = 5081 Alte titluri de plasament

legate de elementele monetare exprimate n valut

Pentru evaluarea dobanzii de primit de utilizeaza contul 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de
plasament.

Inregistarea evaluarii pentru elemente exprimate in lei a caror decontare se face in functie
de cursul unei valute cu sunt datoriile generate de leasingul financiar

668 Alte cheltuieli financiare = 167 Alte mprumuturi si datorii asimilate

167 Alte mprumuturi si datorii asimilate = 768 Alte venituri financiare

3.7.Venituri

venituri din vanzarea produselor finite

4111 Clienti = %

701 Venituri din vanzarea produselor finite

4427 Tva colectata (la platitorii de Tva)

venituri din prestarea de servicii

4111 Clienti = %

35
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate

4427 Tva colectata (la platitorii de Tva)

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

% = 121 Profit si pierdere

701

702

..

7xx

4.Documente financiar contabile utilizate de catre societate

Principalele documente si registre utilizate in vederea justificarii inregistrarilor din contabilitate

sunt prezentate mai jos.

4.1.Registre obligatorii

Registrele de contabilitate obligatorii pe care societatea le intocmeste sunt :

1. Registrul jurnal

2. Registrul inventar

3. Registrul carte mare

4.1.1. Registrul jurnal

Este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz, n mod cronologic, toate operaiunile

economico-financiare.

Operaiunile de aceeai natur, realizate n acelai loc de activitate (atelier, secie etc.), pot fi

recapitulate ntr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care st la baza nregistrrii n

Registrul-jurnal.

[Entitatea utilizeaza jurnale auxiliare pentru operaiunile de cas i banc, decontrile cu furnizorii,

situaia ncasrii-achitrii facturilor etc. Entitatea inregistreaza in Registrul-jurnal sumele

centralizate pe conturi , preluate din aceste jurnale].

36
Orice nregistrare n Registrul-jurnal trebuie s cuprind elemente cu privire la: felul, numrul i data

documentului justificativ, explicaii privind operaiunile respective i conturile sintetice debitoare i

creditoare n care s-au nregistrat sumele corespunztoare operaiunilor efectuate.

Registrul-jurnal se editeaz la cererea organelor de control i pentru necesitile entitii.

[Entitatea intocmeste registrul-jurnal : zilnic/ lunar, etc] (se va alege perioada pentru care a optat

entitatea).

4.1.2. Registrul-inventar

Este documentul contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv,

grupate n funcie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.

Registrul-inventar se ntocmete la nfiinarea unitii, cel puin o dat pe an pe parcursul funcionrii

unitii, cu ocazia fuziunii, divizrii sau ncetrii activitii, precum i n alte situaii prevzute de

lege pe baz de inventar faptic.

In acest registru se nscriu, ntr-o form recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor,

suficient de detaliate pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului.

Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv.

Elementele de activ i de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baz listele de inventariere sau alte

documente care justific coninutul acestora.

n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-inventar se nregistreaz

soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad rulajele

ieirilor de la data inventarierii pan la data ncheierii exerciiului financiar.

Entitatea efectueaza inventarierea cu data de referina : [31.12.20XX], [30.09.20xx] (se va trece

data de referinta pentru efectuarea inventarierii.

Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Manualului de proceduri de inventariere.

4.1.3.Cartea mare

Este un registru contabil obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin regruparea

conturilor, micarea i existena tuturor elementelor de activ i de pasiv, la un moment dat. Acesta

este un document contabil de sintez i sistematizare i conine simbolul contului debitor i al

conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor i creditor, precum i soldul contului pentru

37
fiecare lun a anului curent. Registrul Cartea mare poate conine cate o fil pentru fiecare cont

sintetic utilizat de unitate. Cartea mare st la baza ntocmirii balanei de verificare.

Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru operaiuni diverse.

Editarea Crii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau dupa caz, n funcie de

necesitile proprii.

Durata de arhivare : Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Registrul Cartea mare se pstreaz n

unitate timp de 10 ani de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, iar

n caz de pierdere, sustragere sau distrugere, se reconstituie n termen de maximum 30 de zile de la

constatare.

4.2.Registrul unic de control

Conform prevederilor Legii nr. 252 din 10 iunie 2003 societatea tine registrul unic de control.

Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de

catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar,

urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii,

protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

Evidentierea controalelor in registrul unic de control se face cu semnaturile reprezentantului legal al

societatii si organului de control.

Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al

societatii sau de inlocuitorul acestuia.

PASTRARE

Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat

avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

4.3. Documente pentru evidenta diverselor operatiuni

Documentele utilizate pentru evidenta diverselor operatiuni sunt evidentiate in Procedura de

gestionare a documentelor interne intocmita potrivit prevederilor O 2634/2015.

Sintetizat, documentele utilizate de catre entitate sunt :

4.3.1. Documente utilizate pentru evidenta stocurilor

38
Nota de receptie si constatare de diferente
Bon de predare, transfer, restituire
Bon de consum
Bon de consum (colectiv)
Lista zilnica de alimente
Dispozitia de livrare
Aviz de insotire a marfii
Fisa de magazie
Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta
Lista de inventariere
Lista de inventariere pentru gestiuni global-valorice

4.3.2. Documente utilizate pentru gestiunea mijloacelor fixe

Registrul numerelor de inventar


Fisa mijlocului fix
Bon de miscare a mijloacelor fixe
Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri
materiale
Proces verbal de receptie
Proces verbal de receptie provizorie
Proces verbal de punere in functiune

Transferul intre doua locatii nu genereaza note contabile , cu exceptia situatiei in care sunt deschise

analitice separate pe conturile de imobilizari, pentru fiecare locatie.

Astfel, daca mijloc fix din clasa 214 , amortizat integral, este transferat intre doua locatii 01 si 02,

notele vor fi :

214 / analitic 02 = 214 / analitic 01

2814/analitic 01 = 2814/ analitic 02

Transferul se poate face si prin intermediul unul al treilea cont, de tranzit, pentru a nu fi afectate

rulajele.

4.3.3.Documente utilizate in gestionarea trezoreriei

Chitanta
Dispozitie de plata/incasare catre casierie
Registru de casa
Se completeaza cu ajutorul mijloacelor electronice si se listeaza zilnic
Registru de casa in valuta
Borderou de achizitie
Borderou de achizitie de la producatori individuali
Decont pentru operatiuni in participatie

39
4.3.4. Decontari cu personalul

Stat de salarii
Ordin de deplasare (delegatie)
Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale)
Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale)

5.Procedura de calcul si inregistare a salariilor


Intocmirea documentatiei de personal

La angajare, departamentul de resurse umane sau persoana insarcinata cu coordonarea acestei

activitati solicita si intocmeste dosarul personal al fiecarui angajat.

Dosarul personal va contine :

actele necesare angajrii

contractul individual de munc

actele adiionale

celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea i ncetarea contractelor individuale de

munc

acte de studii/certificate de calificare

orice alte documente care certific legalitatea i corectitudinea completrii n registru.

CV-ul si scrisoarea de intentie (aceasta din urma este utilizata mai rar )

Adeverinta medicala

Oferta de munca

Copii dupa actele personale (carte de identitate, certificat de nastere, carnet de conducere,

diplome si certificate profesionale)

O dovada de la banca sau un extras de banca pentru a face dovada detinerii contului bancar,

in cazul virarii salariului prin banca.

40
***Nota Contzilla lista se va completa si cu alte documente in cazul in care entitatea potrivit

deciziilor proprii le solicita.

De asemenea:

se intocmeste fisa postului pentru fiecare pozitie .

se asigura integrarea si orientarea noilor angajati;

La plecarea angajatitor se gestioneaza documentele de iesire : demisie, terminarea contractului

din initiativa angajatorului, etc. Inainte de plecarea angajatului se va urmari predarea fisei de

lichidare cu semnaturile sefilor ierarhici, a departamentului administrativ si a departamentelor

de contabilitate si resurse umane.

Acestea se vor arhiva la dosarul personal al angajatului.

Efectuarea de evaluari periodice

Evaluarea angajatilor se efectueaza anual/ semestrial /trimestrial/lunar conform criteriilor

de evaluare stabilite pentru fiecare angajat prin contractual de munca. Rezultatele evaluarii

se arhiveaza la dosarul personal al angajatului.

Efectuarea pontajelor

Departamentul de resurse umane/ persoana desemnata sa coordoneze partea de resurse

umane calculeaza in fiecare luna :

Timpul lucrat, pe baza pontajelor semnate de angajat.Pontajele se intocmesc de catre

si se predau departamentului de resurse umane/contabilitate pana in

data de a lunii.

Timpul liber platit (concediile )

Concediile medicale : angajatii au obligatia predarii concediilor medicale

departamentului de resurse umane/ contabilitate pana in data de a fiecarei luni.

Calcul salarial

41
Pe baza pontajelor se efectueaza calculul salarial si se intocmesc statele de plata.

Retineri din salarii

Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau pentru alte obligaii

ale salariailor, datorate terilor (popriri, pensii alimentare i altele), se efectueaz numai n baza

unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaii contractuale.

6.Procedura de gestionare a mijloacelor fixe

Gestionarea mijloacelor fixe presupune : gestionarea achizitiilor, imbunatatirilor,

transferurilor si iesirilor, calcularea amortizarii.


Gestionarul desemnat la nivelul firmei, sau la nivel de departament este raspunzator de

echipamentele primite in gestiunea sa.


Achizitia de echipamente noi se efectueaza numai cu aprobarea conducerii unitatii. Facturile

de achizitii sunt inregistrate de catre departamentul contabilitate iar mijloacele fixe sunt

inregistrate in aplicatia de gestiune a imobilizarilor.


Dupa inregistrare, fiecarui mijloc fix i se atribuie un numar de inventar. Numerotarea

mijloacelor fixe n cadrul registrului se face, de regul, n ordinea succesiv a numerelor

i/sau pe grupe de mijloace fixe. Acest numr de inventar urmeaz s fie trecut n toate

documentele care privesc mijlocul fix respectiv si se imprim direct pe obiect.


Iesirea din gestiune se poate realiza prin : casare, vanzare, sponsorizare, lipsa la inventar.
Casarea apare atunci cand se constata ca mijloacele fixe din gestiune sunt uzate moral si fizic

si nu mai pot fi utilizate de catre societate pentru realizarea de beneficii.La casare se

intocmeste procesul verbal de casare, semnat de o comisie de casare desemnata la nivelul

unitatii.
La vanzare se intocmeste factura de vanzare.
La sponsorizare se intocmeste contractul de sponsorizare, in doua exemplare care va fi

semnat de catre persoana imputernicita in cadul companiei (administrator) si de catre

persoana catre care se efectueaza sposorizarea.


Orice iesire din gestiune se efectueaza numai dupa aprobarea prealabila a persoanei

responsabile cu gestiunea mijloacelor fixe.


Transferul de mijloace fixe intre departamente ale aceleasi unitati se efectueaza cu

aprobarea atat a conducatotorului deparatamentului sursa cat si destinate. Gestionarul va

intocmi un bon de miscare care se va semna atat de predator cat si de catre primitor.
Orice operatiune efectuata asupra mijloacelor fixe precum si documentele intocmite cu

aceasta ocazie se predau departamentului contabilitate in maxim ..... zile calendaristice.

42
Departamentul contabilitate verifica documentele primite si opereaza modificarile atat in

programul de contabilitate cat si si in cel de gestiune.


La sfarsitul perioadei, departamentul de contabilitate calculeaza amortizarea (ruleaza calculul

de amortizare din programul de gestiune ) si o inregistreaza in contabilitate .


Departamentul contabilitate mentine registre detaliate despre mijloacele fixe care cuprind :

data intrarii in gestiune, valoare de intrare, durata de viata , codul mijlocului fix (conform cu

HG 2139/2004), metoda de amortizare, amortizarea lunara, amortismentul cumulat.


Cel putin o data pe an se efectueaza inventarierea mijloacelor fixe.

7.Procedura de gestionare a stocurilor

Procedura de gestionare a stocurilor urmeaza regulile stabilite prin politicile contabile aprobate la
nivel de unitate, respectiv :

Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric [ sau numai valoric prin folosirea
inventarului permanent sau a inventarului intermitent. ]

n condiiile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate operaiunile de


intrare i ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, atat
cantitativ, cat i valoric.

[Inventarul intermitent presupune:

stabilirea ieirilor i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la


sfaritul perioadei;
efectuarea inventarierii faptice a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu
de finele perioadei de raportare pentru care se determina obligaiile fiscale.
respectarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.
intrrile de stocuri nu se nregistreaz prin conturile de stocuri, ci prin conturile de
cheltuieli.
stabilirea ieirilor de stocuri n cursul perioadei are la baz inventarierea faptic a stocurilor
la sfaritul perioadei. Ieirile de stocuri se determin ca diferen ntre valoarea stocurilor
iniiale, la care se adaug valoarea intrrilor, i valoarea stocurilor la sfaritul perioadei
stabilite pe baza inventarului. ]
Metoda de descarcare de gestiune aprobata la nivel de entitate este: FIFO/LIFO/CMP

In gestiune, fiecarui tip de material i se aloca un cod unic de produs.

Societatea intocmeste si aproba liste de produse compensabile.


Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje i alte valori materiale care ntrunesc

condiiile de compensare datorit riscului de confuzie se aprob anual de ctre

43
administratori sau persoana care are obligaia gestionrii i servesc pentru uz intern n

cadrul entitii.Riscul de confuzie ntre sorturile aceluiai bun material pot


exista din cauza asemnrii n ceea ce privete aspectul exterior: culoare,
desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;
Tranzactiile cu stocuri se evidentiaza in programul de gestiune. Notele contabile se
genereaza automat in programul de contabilitate (sau se inregistreaza separat de catre

departamentul de contabilitate).
Astfel de tranzactii cuprind : achizitii, transferuri, proces productie, iesiri din gestiune

(vanzare, casare) etc.


Calculul costului de productie . Costul de productie se stabileste tinand cond de regulile

mentionate in manualul de politici contabile.


Pentru obtinerea productiei se utiliezeaza reteta de productie, care contine pentru

fiecare tip de produs finit, o lista cu toate materiile prime componente .

8. Procedura de gestionare a achizitiilor si a datoriilor catre furnizori

La primire, facturile de achizitii se verifica pentru conformitate cu contractele sau comenzile

plasate catre furnizori. In cazul in care facturile nu corespund din punct de vedere a

continutului, [departamentul achizitii]/[contabilitate ] urmeaza sa ia legatura cu furnizorul in

vederea corectiei.
Facturile primite se inregistreaza de catre departamentul de contabilitate pe conturile

corespunzatoare.
Periodic se analizeaza scadenta facturilor si se dispune efectuarea platilor catre furnizori.

9.Procedura de gestionare a vanzarilor si creantelor clienti

Emiterea facturilor de vanzare se realizeaza de catre departamentul vanzari prin intermediul

aplicatiei de facturare.:....................................
La fiecare factura se verifica respectarea conditiilor contractuale : produsele/ serviciile

negociate , pretul, scadenta facturilor, etc.


Facturile emise sunt inregistrate automat in contabilitate/ Facturile emise vor fi predate

departamentului contabilitate in termen de ....... zile lucratoare, in vederea inregistrarii.


La sfarsit de luna se va extrage un registru jurnal de vanzari care va fi reconciliat cu

inregistrarile din contabilitate. In caz de discrepante vor fi identificate posibilele erori si vor

fi efectuate corectiile necesare.

44
Periodic, se obtine o situatie a creantelor neincasate, pe vechimi si se iau masuri pentru

recuperarea debitelor restante.


La inceput de an departamentul contabilitate intocmeste o decizie de numerotare a facturilor

care vor fi emise catre clienti.

10.Procedura de gestionare a casieriei

In scopul sustinerii unor cheltuieli urgente ale companiei, societatea pastreaza numerar in

casierie. [Nu exista un plafon al sumelor lasate in casieria unitatii].


Societatea desemneaza o persoana imputernicita cu gestionarea numerarului din casiere

(casier). Aceasta va completa si pastra Registrul de casa si va intocmi toate documentele de

intrare / iesire a numerarului din casierie.


La sfarsitul fiecarei zile in care au existat tranzactii cu numerar casierul verifica

concordanta dintre numerarul existent fizic in casierie si soldul din registrul de casa.
Pentru avansuri acordate angajatilor din casierie, angajatul trebuie sa verifice existenta

aprobarilor din partea sefului ierarhic al angajatului.


Pentru a se asigura protectia numerarului din casierie, acesta va fi gestionat doar de catre

persoana desemnata, si va fi pastrat intr-o cutie inchisa, intr-un dulap inchis. In cazul

constatarii unui furt, casierul va anunta de indata conducerea unitatii.

Entitatea respecta prevederile Legii 70/2015 cu privire la tranzactiile cu numerar, astfel :

Limite incasari :

plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoan;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o

persoan.

Limite plati:

plafon zilnic de 5.000 lei/persoan si

nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : pli ctre magazinele de tipul cash and carry care sunt n limita unui plafon zilnic total de

10.000 lei.

Avansuri decontare

pli din avansuri spre decontare, n limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare

persoan care a primit avansuri spre decontare.

Interziceri :

45
Sunt interzise ncasrile fragmentate n numerar de la beneficiari pentru facturile a cror

valoare este mai mare de 5.000 lei i, respectiv, de 10.000 lei, n cazul magazinelor de tipul cash and

carry, precum i fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cror

valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise plile fragmentate n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii pentru

facturile a cror valoare este mai mare de 5.000 lei i, respectiv, de 10.000 lei, ctre magazinele de

tipul cash and carry.

Se pot achita facturile cu valori care depesc plafonul de 5.000 lei, ctre furnizorii de bunuri i

servicii, respectiv de 10.000 lei, ctre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei

n numerar, suma care depete acest plafon putnd fi achitat numai prin instrumente de plat fr

numerar.

Imprumuturi

Operaiunile de ncasri n numerar de la persoane fizice, reprezentnd cesiuni de creane, primiri de

mprumuturi sau alte finanri, precum i contravaloarea unor livrri de bunuri sau a unor prestri de

servicii se efectueaz n limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoan.

Dividende acordate persoanelor fizice

Operaiunile de pli n numerar efectuate ctre persoane fizice, reprezentnd contravaloarea unor

achiziii de bunuri sau a unor prestri de servicii, dividende, cesiuni de creane sau alte drepturi i

restituiri de mprumuturi sau alte finanri se efectueaz cu ncadrarea n plafonul zilnic de 10.000

lei ctre o persoan. Sunt interzise plile fragmentate n numerar ctre o persoan, pentru

tranzaciile mai mari de 10.000 lei.

Nu se aplica limitari pentru:

a) depunerea de numerar n conturile deschise la banci;

b) plata cheltuielilor de deplasare n interes de serviciu, n limita sumelor cuvenite pentru plata

transportului, a diurnei, a indemnizaiei i a cazrii pe timpul deplasrii, precum i a cheltuielilor

neprevzute efectuate n acest sens;

c) plata n numerar a impozitelor, taxelor, contribuiilor, amenzilor i a altor obligaii datorate

bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor ;

46
e) transferarea de sume prin intermediul instituiilor care presteaz servicii de plat autorizate de

Banca Naional a Romniei sau autorizate n alt stat membru al Uniunii Europene i notificate ctre

Banca Naional a Romniei, potrivit legii;

f) depunerea de numerar n automate ce funcioneaz pe baza acceptatoarelor de bancnote sau

monede.

11.Procedura pentru deconturile de trezorerie

Angajatii ale caror pozitii necesita deplasari frecvente cu masina trebuie sa detina

capacitatea de a conduce masina, dovedita cu documentele prevazute de legislatia in vigoare.

Acestea se vor atasat la dosarul de personal al fiecarui angajat.

Pentru acordarea de avansuri inainte de plecarea in delegatie angajatii trebuie sa obtina

aprobarea prealabila a sefului direct. [Aprobarea se da in format fizic, pe documente] sau in

[format electronic (pe email, sau in alt sistem)]

La intoarcerea din delegatie, angajatii trebuie sa intocmeasca decontul de deplasare si sa

furnizeze departamentului contabilitate documentele justificative . Acestea sunt : facturi,

chitante, bonuri de combustibil, foaia de parcurs a autoturismului.

Diurna va fi solicitata de angajat, la intoarcerea din delegatie prin inscrierea ei pe decont.

Angajatii voi fi instiintati cu privire la diurnele interne si externe practicate de entitate.

Termenul de predare a decontului dupa intoarcerea din delegatie este de ..zile lucratoare.

12. Procedura de reconciliere a conturilor bancare

Reconcilierea conturilor bancare se realizeaza in aplicatia de contabilitate in fiecare luna.

Dupa efectuarea inregistrarilor pe conturile de banca, se listeaza registrul de banca care se

ataseaza extraselor de cont primite de la banca.

Orice discrepante intre soldul din registrul de banca si soldul din extrasul de cont vor fi

investigate si reconciliate.

Resposabilitatea reconcilierii revine departamanentului de contabilitate.

47
13.Procedura inchiderii de luna/ de perioada

Inchiderea lunii sau perioadei contabile presupune efectuarea urmatoarelor operatiuni:

Reevaluarea la curs valutar, conform prevederilor din manualul de politici contabile.

Diferentele rezultat din reevaluare se inregistreaza in conturile de venituri si respectiv

cheltuileli financiare(6651,6652, 668,7651,7652,768- in functie de situatie).


Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli (la societatile care permit aceasta inchidere )
Inchiderea conturilor de Tva (la platitorii de TVA)
Descarcarea diferentelor de pret la stocuri;
Calculul de taxe

Inchiderea definitiva a lunii/perioadei se realizeaza in data de :............ a lunii.

Dupa inregistrarea tuturor jurnalelor se obtine balanta de verificare.

In cadrul fiecarei perioade se efectueaza urmatoarele verificari :

Soldurile conturilor din balanta de verificare analitica pentru a identifica daca exista

omisiuni, inregistrari eronate.


Responsabil:........................................
Soldurile/inregistrarile conturilor de taxe se verifica cu sumele declarate in deconturile de

taxa;
Responsabil:........................................
Verificarea inregistrarii tuturor documentelor aferente perioadei pana la sfarsitul perioadei ;
Responsabil:........................................
Inregistrarea de estimari pentru cheltuielile pentru care nu s-au primit inca facturi

(accrualuri)sau pentru venituri pentru care nu s-au emis documentele justificative.


Responsabil:........................................
Inregistrarea amortizarii ;
Responsabil:........................................
Verificarea concordantei soldurilor conturilor de imobilizari cu sumele rezultate din registrul

de mijloace fixe;
Responsabil:........................................
Reevaluarea elementelor in valuta;
Responsabil:........................................
Verificarea soldului contului de casa cu soldul mentionat in registrul de casa din ultima zi a

lunii;
Responsabil:........................................
Verificarea soldurilor conturilor de banca cu soldul final mentionat pe extrasele de cont

bancare;
Responsabil:........................................
Verificarea existentei documentelor de receptie la stocuri si mijloace fixe;

48
Responsabil:........................................

14. Procedura inventarierii patrimoniului

Inventarierea patrimoniului se realizeaza in fiecare an, parcurgandu-se urmatorii pasi:

Intocmirea deciziei de inventariere in care se nominalizeaza membrii comisiilor de

inventariere, data de referinta pentru efectuarea inventarului precum si planul de

inventariere.

Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit

prevederilor legale.Pentru desfasurarea n bune conditii a operatiunilor de inventariere, in

comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunztoare economica si tehnica, care sa

asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de activ si de pasiv, inclusiv

evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.


La data stabilita pentru inceperea inventarului seiau declaratii de la gestionar (daca

existagestiune ) prin care acesta declara ultimele documente intrate si iesite din gestiune si

se predau listele sub semnatura membrilor comisiilor de inventariere;


Pe toat durata inventarierii, programul i perioada inventarierii se afieaz la loc vizibil.

Comisiile isi desfasoara activitatea de inventariere conform planului stabilit in decizie;

Inventarierea se efectueaza pe doua categorii:

a) Inventarierea bunurilor : stocuri , mijloace fixe, bunuri luate in leasing operational, sau cu

chirie (aceste bunuri care nu apartin juridic entitatii insa care sunt utilizate de entitate sunt

inventariate pe liste separate), casa si banca- care se reconcilieaza cu registrul de casa si

extrasul de banca;

b) Inventarierea conturilor : conturi de furnizori si clienti care se inventariaza prin

trimiterea de scrisori catre acestia si reconcilierea ulterioara a soldurilor), conturi de alte

datorii si creante la acestea se ataseaza la dosarul de inventariere orice documente

justificative, conturi de capital (din clasa 1) la care se pot anexa: decizii de repartizare a

profitului, decizii de majorare a capitalului, decizii de constituire a rezervelor, etc.

49
La finalizarea lucrarilor , se reconciliaza rezultatul faptic cu datele din contabilitate si se

intocmeste procesul verbal de inventariere.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii va conine, n principal, urmtoarele

elemente:

data ntocmirii,

numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere,

numrul i data deciziei de numire a comisiei de inventariere,

gestiunea/gestiunile inventariat/inventariate,

data nceperii i terminrii operaiunii de inventariere,

rezultatele inventarierii,

concluziile i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale lipsurilor constatate

i persoanele vinovate, precum i propuneri de msuri n legtur cu acestea,

volumul stocurilor depreciate, fr micare, cu micare lent, greu vandabile, fr desfacere

asigurat i propuneri de msuri n vederea reintegrrii lor n circuitul economic,

propuneri de scoatere din funciune a imobilizrilor corporale, respectiv din eviden a

imobilizrilor necorporale,

propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar i declasare

sau casare a unor stocuri,

constatri privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritii bunurilor din

gestiune, precum i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Se analizeaza diferentele si si inregistreaza in contabilitatea dupa aprobarea lor de catre

conducerea companiei (si obligatoriu, pana la sfarsit de an, astfel incat datele din balanta la

31.12.20.. sa corespunda cu situatia reala).

50
Completarea registrului-inventar se efectueaz n momentul n care se stabilesc soldurile

tuturor conturilor bilaniere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, i ajustrile pentru

depreciere sau pierdere de valoare, dup caz.

51