Sunteți pe pagina 1din 14

1.

Selectia unui Contact prin intermediul unui obiect de tip Intent se realizeaza prin
intermediul actiunii:

a) ACTION_SELECT

b) ACTION_CHOOSE

c) ACTION_EDIT

d) ACTION_PICK

e) ACTION_VIEW

2. Pt afisarea unui mesaj de informare pt o durata determinata se utilizeaza clasa:

a) Toast

b) TimePickerDialog

c) ProgressDialog

d) AlertDialog

e) Dialog

3. Tratarea evenimentului Click pt un obiect de tip View se realizeaza prin:

a) Implementarea interfetei View.View.OnTouchListener

b) Implementarea interfetei View.OnClickListener

c) Implementarea interfetei View,View.OnKeyListener

d) Includerea in fisierul XML a atributului android:onClick si implementarea metodei


declarate in fisierul sursa asociat

4. Captarea imaginilor se realizeaza prin intermediul clasei:

a) ImageRecorder

b) ImageCapture

c) CameraCapture
d) Camera

e) MediaRecorder

5. Pt desenarea folosind gradienti se utilizeaza:

a) Clasa Bitmap

b) Clasa Color

c) Clasa Gradient

d) Clasele derivate din clasa Shader

e) Un vector de obiecte de tip Color

6. Care dintre urmatoarele denumiri nu este valida pt un fisier de resurse:

a) Layout_activitate_1.xml

b) Layout_activitate1.xml

c) Layout_activitate.xml

d) layoutActivitate.xml

e) layoutactivitate.xml

7. Obtinerea unei referinte la un fisier asociat directorul de date extern aplicatiei se


realizeaza cu metoda:

a) getExternalStorageState()

b) getFilesDir()

c) getExternalStoragePublicDirectory()

d) getExternalFilesDir()
e) getRootDirectory()

8. GridView este un:

a) Container dedicat pt afisarea imaginilor

b) Container utilizat pt afisarea tabelara a continutului

c) Control dedicat utilizat pt afisarea imaginilor

d) Control utilizat pt afisarea tabelara a continutului

e) Nu exista aceasta clasa

9. Pt obtinerea coordonatelor de la retele (Wifi, mobile etc) este necesara permisiunea


android.permission :

a) ACCES_FINE_LOCATION

b) ACCES_LOCATION

c) READ_NETWORK_LOCATION

d) ACCESS_NETWORK_LOCATION

e) ACCESS_COARSE_LOCATION

10. Interfata grafica:

a) Se implementeaza doar prin fisiere XML

b) Se implementeaza doar in limbajul c++

c) Se implementeaza doar cu editorul vizual dedicat

d) Se implementeaza doar prin cod

e) Se implementeaza atat prin cod cat si prin fisiere XML

11. Transmiterea unui mesaj global cu prioritate se realizeaza cu metoda:

a) sendBroadcast()
b) sendPriorityBroadcast()

c) sendOrderedIntent()

d) sendOrderedBroadcast()

e) sendPriorityIntent

12. Pt accesul la retea este necesara includerea permisiunii:

a) CALL_PHONE

b) INTERNET

c) EHTERNET

d) NETWORK

e) WIFI

13. Se considera o activitate care include fragmentul A. Acesta este inlocuit cu fragmentul
B printr-o tranzactie. Care este comportamentul la apasarea tastei Back:

a) Se revine la fragmentul A daca a fost apelata metoda addToBackStack() inainte de


comiterea tranzactiei

b) Se revine tot timpul la fragmentul A

c) Se revine tot timpul la activitatea anterioara

d) Se revine la fragmentul A daca a fost apelata metoda startActivity() inainte de


comiterea tranzactiei

e) Fragmentul B ramane afisat in permanenta

14. Orice activitate trebuie declarata si in fisierul:

a) Xml asociat din directorul res/menu

b) Java asociat din directorul gen

c) AndroidManifest.xml

d) Xml asociat din directorul res/layout


e) Xml asociat din directorul res/drawable

15. Pentru desenarea unei linii se apeleaza metoda drawLine() din clasa:

a) Paint

b) Canvas

c) Color

d) Path

e) Shader

16. Pentru selectia unor inregistrari dintr-o tabela SQLite se poate utiliza una din metodele
din clasa SQLiteDatabase:

a) execSql() sau query()

b) execSql() sau select()

c) rawQuery() sau query()

d) rawSelect() sau select()

e) rawQuery() sau select()

17. Pentru partajarea datelor intre aplicatii se implementeaza o clasa derivata din
ContentProvider. Care metoda nu este specifica acesteia:

a) Update()

b) Query()

c) Insert()

d) Delete()

e) Erase()
18. Pentru deschiderea navigatorului Web se initializeaza un Intent cu actiunea:

a) ACTION_DIAL

b) ACTION_CALL

c) ACTION_VIEW

d) ACTION_EDIT

e) ACTION_PICK

19. Serviciile locale sunt initializate prin metoda:

a) bindService()

b) startService()

c) start()

d) bind()

e) startSelf()

20. Pentru detectarea miscarii dispozitivului mobil pe cele 3 axe se utilizeaza senzorul de
tip:

a) Proximitate

b) GPS (Global Positioning System)

c) Accelerometru

d) Ambiental

e) Magnetometru (busola)

21. Clasa FragmentTransaction este responsabila cu:

a) Interactiunea cu fragmentele in cadrul activitatilor

b) Operatii cu fragmentare (adaugare, stergere, inlocuire)

c) Gestionarea fragmentelor din cadrul activitatilor


d) Efecte de animatie in trecerea la un nou fragment

e) Definirea fragmentelor (clasa de baza pt fragmente)

22. In timpul ciclului de viata al unei activitati, prima metoda asociata este:

a) onInit()

b) onStart()

c) onResume()

d) onRestrat()

e) onCreate()

23. Inserarea unei inregistrari intr-o tabela dintr-o baza de date SQLiteDatabase se realizeaza
prin apelul:

a) Metodei insert() sau al metodei execSQL()

b) Doar al metodei insert()

c) Metodei insert() sau al metodei rawQuery()

d) Doar al metodei rawQuery()

e) Doar al metodei execSQL()

24. Accesul la activitatile personale programate (calendar) se realizeaza prin clasa:

a) Contacts

b) CalendarContract

c) Calendar

d) ContactsCalendar

e) Activity

25. In directorul asociat pachetului aplicatiei, fisierele pot fi organizate in directoare.

a) res/layout
b) res/raw

c) res/xml

d) assets

e) res/drawable

26. Aplicatiile de tip Widget nu:

a) Ruleaza in procesul aplicatiei gazda

b) Folosesc obiecte de tip RemoteView pt afisarea interfetei utilizator

c) Sunt aplicatii de sine statatoare

d) Include ferestre care sunt atasate ecranului

e) Nu pot fi dezvoltate de programatori independenti, ci sunt doar aplicatii de sistem

27. In fisierele XML din directorul res/layout componentele vizuale au obligatoriu


proprietatile:

a) Android id, android width, android height

b) Android id si android layout_gravity

c) Android layout_width si android layout_height

d) Android height si android width

e) Android id, android layout_width si android layout_height

28. Pentru descarcarea fisierelor se poate utiliza serviciul de sistem:

a) Download

b) downloadManager

c) downloadMaster

d) downloadService

e) downloadSystem
29. Proprietatile unui control nu pot fi modificate prin:

a) Intermediul parametrului metodei postDelayed(Runnable, long) din clasa View

b) Metoda run() din clasa Thread

c) Intermediul parametrului metodei post(Runnable) din clasa View

d) Metoda postExecute() din clasa AsyncTask

e) Intermediul parametrului metodei runOnUIThread(Runnable) din clasa Activity

30. Pentru ocuparea intregului spatiu ramas liber de 3 controale de tip TextView dintr-un
container de tip LinearLayout, acestea necesita includerea atributului:

a) Gravity, cu valoarea 1 pt fiecare control

b) Layout_width cu valoarea 1 pt fiecare control

c) Layout_weight, cu valoarea 1 pt fiecare control

d) Layout_height, cu valoarea 1 pt fiecare control

e) Layout_gravity, cu valoarea 1 pt fiecare control

31. Clasa Handler se utilizeaza:

a) Pt transmiterea si prelucrarea fisierelor prin intermediul identificatorilor acestora

b) Pt transmiterea si prelucrarea de obiecte de tip Thread

c) Pt transmiterea si prelucrarea bazelor de date prin intermediul identificatorilor


acestora

d) Pt transmiterea si prelucrarea de obiecte de tip Message si Runnable

32. Pt afisarea pictogramei asociate, optiunile de meniu trebuie sa includa atributul android:
:

a) Icon si sa fie afisate in bara de actiune


b) Drawable

c) Icon

d) Drawable si sa fie afisate in baza de actiune

e) Image

33. Activitatile, derivate din clasa Activity sunt:

a) Utilizate pt tratarea evenimentelor

b) Asociate ferestrelor aplicatiilor Android

c) Asemanatoare evenimentelor

d) Componente vizuale de tip View

34. Uzual, pt afisarea unei singure componente vizuale la un moment dat se utilizeaza
containerul:

a) FrameLayout

b) LinearLayout

c) RelativeLayout

d) TableLayout

e) GridLayout

1. Aplicatiile Android sunt:

a) Aplicatii Java compatibile Java SE

b) Aplicatii Java incompatibile cu Java SE

c) Aplicatii Java compatibile Windows

d) Aplicatii Java compativile Java EE

e) Aplicatii c++ incompatibile Java


2. Accesul la informatiile personale (contacte si calendar) se realizeaza prin
intermediul:

a) Unor clase dedicate, implementate specific

b) Colectiilor dinamice de date

c) Furnizorilor de continut(se numeste content provider)

d) Fisierelor

e) Bazelor de date

3. Serviciile locale sunt initializate prin metoda:

a) bindService()

b) bind()

c) MailShell()

d) Start()

e) startService()

4. Proprietatile unui control nu pot fi modificate direct prin:

a) Metoda run() din clasa Thread

b) Intermediul parametrului metodei runUIThreadRunnable() din clasa Activity

c) Metoda postExecuted() din clasa AsyncTask

d) Intermediul parametrului metodei postRunnable() din clasa View

e) Intermediul parametrului metodei postDelayed (Runnable ) din clasa View

5. In cadrul oricarei metode dintr-o clasa derivata din clasa Activity, this poate fi
utilizat pt tipul:

a) Context
b) Intent

c) Application

d) ViewGroup

e) View

6. In cod, pt initializarea unei componente vizuale definita in fisierul XML, se


foloseste metoda:

a) getViewById()

b) findViewById()

c) findViewByName()

d) findControlByName()

e) findControlById()

7. Pt restaurarea starii unei activitati se foloseste parametrul de tip Bundle din:

a) Metoda onRestoreInstanceState()

b) Metoda onCreate() sau onSaveInstanceState()

c) Metoda onCreate sau onRestoreInstanceState()

d) Metoda onSaveInstanceState()

e) Metoda onCreate()

8. In directorul asociat pachetului aplicatiei, fisierele pot fi organizate in


directoare:

a) Assets

b) Res/xml

c) Res/drawable

d) Res/layout
e) Res/raw

9. Pt gruparea intregului spatiu ramas liber de 3 controale de tip TextView dintr-un


container de tip LinearLayout, aceasta necesita includerea atributului:

a) Layout_gravity, cu valoarea 1 pt fiecare control

b) Layout_width cu valoarea 1 pt fiecare control

c) Layout_weight cu valoarea 1 pt fiecare control

d) Layout_height cu valoarea 1 pt fiecare control

e) Gravity cu valoarea 1 pt fiecare control

10. Implementarea actiunii implicite de interactiune cu un obiect de tip Button se


realizeaza prin interfata:

a) View.OnClickListener

b) View.On

c) View.OnTouchListener

d) View.OnMouseListener

e) View.OnKeyListener

11. Ferestrele de tip AlertDialog sunt create:

a) Prin intermediul clasei AlertDialog.Builder

b) Prin intermediul metodei statice getInstance() din clasa AlertDialog()

c) Nu executa astfel de ferestre

d) Direct prin constructorul clasei

e) Prin intermediul clasei Dialog Builder


12. Rezultatul selectiei dintr-o activitate poate fi preluat in activitatea sursa in metoda
in apel invers:

a) onActivityResult()

b) onActivityResume()

c) onUpdated()

d) onReceived()

e) onStart()

13. Se considera o activitate care include fragmentul A. Acesta e inlocuit cu


fragmentul B printr-o tranzactie. Care este comportamentul la apasarea tastei
Back:

a) Se revine la fragmentul A daca a fost apelata metoda start inainte de comiterea


tranzactiei

b) Fragmentul B ramane afisat in permanenta

c) Se revine tot timpul la fragmentul A

d) Se revine tot timpul la activitatea anterioara

e) Se revine la fragmentul A daca a fost apelata metoda addToBackStack() inainte


de comiterea tranzactiei

S-ar putea să vă placă și