Sunteți pe pagina 1din 19

n l a m are

l a m i c i p rsare!
De t r a v e
i a t eni la
Fi
u v a a sculta
Cel ce n a accidenta!
te
S-ar pu G. Zara
fu
, p r i e t eni,
i n i , b unici
r ei,
Dragi p legea ospei n em
Dup s p u
, c u d r ag, v
Bun ve
nit
c o p il r i ei .
ea nt,
n lum i j o c i c
n v e r s
A z i , pr
i
a c u t o ii
v o m art m
V s n v
m r e u it le c ii.
C e -a i , l a
n g u l a nulu
De-a lu
u s e r i os,
l e - u n lucr m os!
o p i f r u
S fii c n u e mai
p e lu m e
a i p e loc ,
Nimic m i n u t nu st
joc.
Nic i u n sel, d u p
a u v e
ti tr i st s
m i c a i f i,
E i c t de
Dar o r i
n m i n te:
s ai
Or i c n d v e i a fla,
c nd te
Pe stra
d
c um i nte!
f i i m e reu
S
d
Pe stra E. Caldraru
v s p un?
d a e , cum s tun,
Stra o r i la c
La o r a
, c o ti t ,
i e e a d reapt i tit,
F , li n
g o m o toas enoas!
Z priet
o t l a fe l: d e c a s,
T n d cas ror.
l e g
Bru d a e a tutu ,
Str a o rilor
e c t
Eat r
r i m a ini,
e o a m e ni o s t r in i,
F i n
ori di pleac,
e c in i
Din v s a u dac ac.
a c v i n s t r e
D
p e s t r ad or ntrebare:
Tot
E N I E! O r sare?
D a r A T t r av e
t im d espre
Ce
n v at
, n oi am
a g r d in i
a n s o ii
L stra d
tr e c e m d e b u nici,
S n i s au
a i , p r i
te m m ici
De f r s un
t iu c n c
a s i g u r m,
Ce
i t m s ne
iu da
i... ma d trecem stra
Cn le r g m,
S nu a i tii,
r li n
r s m doa i i.
t r a v e u g r b
S e n i i n
a t
Foarte
r u l l i c urici
Semafo l l i cu r ic i
ru
Semafo de cei mici, e,
j d
Are gri cnd se aprin !
, v e r de i a m in te
Ro u : Lua
z i c e rat
Parc o it o r le - a
r a d,
B i n e v o s t
r a v e r s eaz r de
s e t r e a v e
Cum p e c u loa e.
Numa ebra ce se ved a,
i
Pe la z nd e culoare .
a
Roie c te traversare i
c
Se opre grij celor mi
Poart orul licurici.os
Semaf E. Drag
tr u m in e
e s te pen
Stop u l
r d e b ine.
u it o
Un sft n d i c um
- n v a c r um:
El m u n d
tr a v ersez u m i nte!
Po t s - St a i c
u n e
o u - m is p
a i n a inte,
R p as m
Nic i u n
- o m a in
te c a lc v re v in.
C f i d e
o a r tu vei Da,
i d i sp u n e
v e r d e - m a!
Ochiul cuma travers
Po i a r ic o l n u-i,
n t r u c pe l lui!
Pe s f a tu
u a s c u lt de
E
o p r esc
i c , eu m
e i s u n t m
o p r i v es c ,
D nt s
Stra d a a t e
m a i a tunci
a v er s e z nu u d u n gi ,
S tr r c a ju l c el c
d , p e ma i tit.
C n e li n
Pot tre
c
n c m are,
s un t
d a c n u lo a r e;
a r c u
Chi
m u it i la e a m n
t i u s n d
- i v e r d e m a m.
c a r e d e t e
Cea t r e c f r
s
C pot
ul
otron urai,
, d oi iep
ntr-o z i
i p o z nai,
a m inte
Pu i n i l
, u it e - aa,
car osea!
Se apu n p e
j o a c e otro m i on,
S c a
a r v e n ind un a la nton
D . .. g
i t i n u p rea vechi,
Grb at cu f ia r e
i n c r c
. .. u r e chi;
i m e r i peste egal,
i n m o d
are-n al...
P e f ie c , iat, l a s p i t
c u m s u n t
le t r e ac:
i-a i n te s
t e a p r i n m
d e j o a c!
Pu
u a n u e loc nu
ose a s a lim Murea
Ru
m v a r a?
n d e n e juc e s o a r e,
U a zele d
c, s u b r t oi;
n p a r nt ru
e j o a c pe r oi,
E lo c d i s u b
m a i a jung m a r e.
Ai c i n u r a
c a r e - i... ho vel Lic
ata
Ci-n ro
Pa
g i c op ii,
u t o i i , dr a
ic m,
Haide s d a n s
i
n hor elor mai mar
e -a r t m c e j u cm!
l n
S
i m u n de s
C t
l o c d e joac
u -i oseaua
N a rdare
it M
-a p ion:
Iat ce e s t a d
m e r g ea spr -i sare
Cnd z u c
d u n u t, v a m ion.
n b c
D
e a , d rept su inge
Ming ia t a m
e r f e n i-i b o sea,
F d e
o lo - n mijloc a p lnge
C a b
a r d a re, ge - i ia?
Iar M m s
lt m inge cu drag?
A e vin,
e d in;
Cine u v e c
al s vin:
i g r i t e p r e
v r o i a m s oac !
Chiar c d e j
- i o s eaua lo rago
Nu Elena D
ti u a c um
pi i i
Toi co r e p e d ru m
s i gu os,
S se a irc u l p e j
c n d c u m os .
i, i m erg f r
u a r e
Pe trot u l d i r i j az
Poliist orecteaz
af ic u l i c r o r,
Tr a t u t u
m p o r tare or.
Co m u
a s c ircul
C
i t p a t i n e,
c a i p r im ine!
Da o t c u t
a- l e p e s te t z a d a r,
I c as n
u s t a - n tr o t u ar!
N m ai p e
r g i n u ti,
Dar me ciclet dac e ,
Pe bi t e f e r eti
s
Nu uita otuar rmi,
e tr u i!
Doar p ci vre-un cuc
a s n u fa r o t i n e ta,
C leta, t
Cu tr i c i c
u b i c i c leta,
r o l e s au c c t v re i,
Cu j u cai
n p a r c s v
v o i b iei!

i e d r a gi i
Fet
d e r d e lu
a c s u nt pe oar,
D e a u
ua m ar,
i sni a l z b o
t a din de
Ca ra c h e
ca u n ofer,
uc
O cond le-i de fier...
ici
Pe tlp e d e rdelu
c p ac u ,
Este lo c h ia r
n t r u t oi i, i j mare
Pe i-am g r
Sunt a t e n t
p i i d e osea,
n u m -apro a t aa.)
S v
a m a m-a n i a vea,
(M j v o
gri voi da!
Iar dac r i n u
u d e n e c az u
E
AZORE
L
e u n cel
Azore c i pe fug,
l
joa
Pus pe chea clpug
Cu ure sul lunecos
a
i cu n il de frumos! te
E terib se dovede ,
um re
Dup c urcre din fi re,
E desc ege din privi te.
Te-nel t c nu vorbe
t t!
Doar a e de inteligan cie:
Ct
u n u m ai o le ie
a
S v d pe la intersecnent!
Trece erde perma
ev ,
Doar p a este Azorel el!
A
e a lt u l ca . Mazil
u
Nu m a i D.C
tr - o zi, o v everita
In
io a r a v everi, ,
Ro e de codi

m a i i u t
Cea r e a de cri
f l o a
i ia l a g r d ini.
i pleac c drumul, iat!
rea
Cnd s t in-nfuriat,
O ma l e pe dat;
e fl o r i
Rup c a de lat. ul !
Vev e r i
s i s t e rge-i nas .
-Hopa su artinel poznaul
Zice M i n-ai nvt
Pn az e-i de urmat?
ar
Drumul c ta ia aminte!
Alt da cel cuminte
ul
Semafor teva cuvinte:
Spune c ia roie -
Lumin a tenie!
e lo c ,
Stai p c n d lucete
,
r d e
Becul ve n i vesteste!
Cale bu L ia Nicola
u
r a v e rsare!
t e n i e la t
o m m ar e
A i
-ajung rsare!
v r e i s
Dac e n t l a trave seti
Fii a t a t e g t i,
e s t r a d
Cnd p e s te grbe nt,
n e
Nu-i bi ga privind at ent,
n ud
Spre st ol strada, pr pt
ec rea
Treci p oi ochii-i nd apt!)
Iar ap tii ce te ate uri,
u ig
(Cci n eapta, s te as singuri!)
Spre dr ar un suntem are
Pe s t r zi do c n goana m re...
( ses oa
Cci so amvaie, tract zi,
, tr ve
Maini ceea, cnd le ezi,
De a e s a te r ep nt
i n
Nu-i b e nu eti ate .
d t..
Fiindc a un acciden Ru
e
Poi av St.
u l t c arte,
ie m e,
Cine t he-nelepciun
p u n e -o vec a parte
S n v i .
Va avea r de zile bune
u m a i doa a m ar e
N c l i p ,
O s vin , fr-ndoial
n d i noi sp i na re,
C
h i o z danul n e coal.
Cu g v o io s s pr
ec a inte
Vom pl ci s luai am ii;
i atun trad o s p
Cnd p
es
c a o c ar t e ,
a este
- S t r a d
in e o nva,
c
Numai r mai departe
sigu via.
Merge cu r d e
i se bu

S-ar putea să vă placă și