Sunteți pe pagina 1din 2

20.

Comisia pentru curriculum

Componena comisiei :
Preedinte : Director prof. Dragomir Petrica
Responsabil: Dir. adj. prof. Vian Mircea
Membri prof. Filipoiu Mdlina
prof. Lupu Simona
prof. Nistoroiu Gabriela
prof. Bucur Rodica
prof. Dan Iuliana
prof. Taga Loredana
prof. insp. Comisel Vasilica
prof. Dinu Monica
prof. Karaghiaur Mihail
prof. Adina Cornea
prof. Bogaciu Carmen
Analist programator Ezeanu Ionela

Competenele Consiliului pentru curriculum :

1. Elaboreaz :
Proiectul curricular al colii, incluznd norme de respectare a metodologiei
de aplicare a planurilor de nvmnt, precum i msuri de aplicare a legilor
i actelor normative;
Oferta educaional a colii i strategia promoional, care include :
- Trunchiul comun;
- Disciplinele opionale;
- Finalitile i obiectivele colii;
- Metodologia de evaluare;
- Criteriile de selecie;
Criteriile de clasificare a opiunilor elevilor i de ntocmire corect a
schemelor orare;
Schemele orare;
Metodologia de aplicare a activitii de consiliere i orientare.
2. Elaboreaz programele i planurile de activitate, anuale i semestriale, care
vor fi supuse aprobrii Consiliului profesoral (ROFUIP, art.38) ;
3. Aprob transferul elevilor de liceu de la o specializare la alta, n cadrul
C.E.V.M. i stabilete examenele de diferen (ROFUIPS, art.123).
1. Implementarea si respectarea Curriculumului National la toate
specialitatile, la toate clasele ;
2. Realizarea obiectivelor cadru si de referinta, pe specialitati si an de studiu
si atingerea standardelor de performanta propuse;
3. Sondarea si analizarea opiniilor elevilor privind desfasurarea orelor din
cadrul C.D.S. in anul scolar trecut si propunerea unor noi discipline sau teme
pentru oferta curriculara a anului scolar urmator care sa raspunda si
solicitarilor elevilor ;
4. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea elaborarii programelor scolare
pentru orele din C.D.S. ;
5. Organizarea si desfasurarea unor ore interdisciplinare sau
intercurriculare, predate in echipa, atat pe parcursul anului scolar, cat mai
ales in perioadele de recapitulare si sistematizare a cunostintelor elevilor;
6. Elaborarea unui sistem de evaluare traditionala si alternative a
cunostintelor si deprinderilor elevilor dobandite in cadrul orelor de
C.D.S/C.D.L. la nivelul scolii;
7. Intocmirea si prezentarea unor rapoarte semestriale / anuale privind unele
aspecte legate de :
Activitati de invatare eficiente ;
Materiale didactice si mijloacele de invatamant care au condus la
intelegerea notiunilor predate, pe discipline ;
Instrumente de evaluare folosite ;
Aspecte negative constatate cu prilejul asistentelor la ore ;
Cauzele si solutiile propuse pentru ameliorare, elevi care se remarca, la
orele de curs, prin pregatire si preocupari deosebite intrun anumit domeniu ;
Rezultate ale elevilor, situatii statistice pe clase specialitate.

Membru C. A prof. Petrescu tefania