Sunteți pe pagina 1din 15

Nr.

: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

REPARATII GENERALE, REABILITARE, REAMENAJARE


SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU CORPURILE DE
CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN, INCLUSIV
AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER

PROIECT INSTALATII SANITARE SI P.S.I.

Faza de proiectare D.T.A.C.


Proiectant general S.C. PZP ARHITECTURA S.R.L.
Proiectant de specialitate S.C. ADDICT INVEST S.R.L.
Beneficiar S.C. UNIVERSUL S.R.L.
Proiect Nr. 035/2014

- 2014 -

LISTA SEMNATURI:

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

1
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

PROIECTANT GENERAL: PZP ARHITECTURA SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ADDICT INVEST SRL

SEF PROIECT SPECIALITATE: Dipl. Ing. Alin Ungureanu


PROIECTAT:
Ing. Cornelia Copil
SANITARE:
Ing Ioana Nisiparu
DESENAT:
Ing. Cornelia Copil
SANITARE:
Ing Ioana Nisiparu
VERIFICAT:

SANITARE: Dipl. Ing. Alin Ungureanu

BORDEROU DOCUMENTE:
ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

2
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

PARTI SCRISE:
1. Borderou documente..............................................................................pag 3
2. Memoriu tehnic.......................................................................................pag. 4
3. Breviar de calcul.....................................................................................pag. 9

PARTI DESENATE:
1. Schema gospodarire apa potabila IS01 Format A2
2. Schema coloanelor CORP A IS02 Format A1
3. Schema coloanelor CORP B IS02 Format A1
4. Schema coloanelor CORP C IS02 Format A1
5. Schema coloanelor CORP D+E IS02 Format A1
6. Schema gospodarie apa incendiu IS02 Format A1

A. MEMORIU TEHNIC DESCRIPTIV


1. GENERALITATI

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

3
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie trateaza la faza D.T.A.C. instalatiile sanitare si de stingere aferente investitiei: REPARATII
GENERALE, REABILITARE, REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER, Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti, beneficiar fiind S.C.
UNIVERSUL S.R.L.

Proiectul de instalaii sanitare cuprinde urmtoarele categorii de lucrri:

- Instalaia de alimentare cu ap potabil rece i calda;


- Instalaii de canalizare menajer, pluviala;
- Instalaii cu ap pentru stingerea incendiilor cu hidranti.

2. BAZA DE PROIECTARE

La baza ntocmirii acestei documentatii au stat :


- Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre proiectantul de arhitectura.
- Planurile si sectiunile de arhitectura.
- Normele si normativele n vigoare.
Proiectul a fost ntocmit n conformitate cu prevederile urmtoarelor reglementri tehnice n vigoare:

- Legea nr. 10/1995 modificat cu Legea nr. 123/2007, privind calitatea n construcii;
- Norme metodologice privind coninutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare al documentelor de licitaie, al
ofertelor i al contractelor pentru execuia investiiilor, aprobate cu Ordinul comun M.F.-M.L.P.A.T. nr.
1473/69/09.09.1996;
- Regulamentul privind controlul de stat al calitaii n construcii, aprobat prin H.G. nr. 273/2009;
- NP 068-05 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguran n exploatare;
- Normele generale de prevenire i stingere a Incendiilor;
- Legea nr. 307-06 privind aprarea mpotriva incendiilor;
- DGPSI003 Dispoziii generale privind echiparea i dotarea construciilor, instalaiilor tehnologice i ale
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor;
- P.118 NORMATIV de siguran la foc a construciilor;
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a Instalatii de stingere, indicativ P 118/2
2013;
- I.9 Normativ pentru proiectarea i execuia instalaiilor sanitare;
- SR 1343/1 Alimentri cu ap determinarea cantitilor de ap de alimentare pentru centre populate;
- STAS 1478 Alimentarea cu ap la construcii civile i industriale;
- STAS 1795 Canalizare interioar;
- STAS 1846 Determinarea debitelor de ap de canalizare;
- NTPA 002 Condiii de descrcare a apelor uzate n reelele de canalizare;
- C.56/2002 Normativ pentru verificarea calitaii i recepia lucrarilor de construcii i instalaii aferente;
- Legea Securitaii i Sanataii n munca nr.319/2006;
- toate standardele i normativele aplicabile, aflate n vigoare la data ntocmirii prezentei documentaii.

3. DESCRIEREA INSTALATIILOR SANITARE

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

4
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

INSTALAII DE ALIMENTARE CU APA MENAJER RECE SI CALD

Alimentarea cu ap rece a cldirii se va asigura de la reeaua public de ap si de la putul forat.

Pentru asigurarea parametrilor hidraulici de funcionare a instalaiei de alimentare cu ap cladirii (debit i presiune) se va
prevede o gospodrie proprie de ap menajer ce va fi format din urmtoarele echipamente:

- Grup de pompare format din dou pompe (o pomp activ i una de rezerv);
- Rezervor tampon de ap menajer;
- Dou recipiente de hidrofor cu membran, pentru protecia pompelor.
La gospodaria de ap se va prevede conducta de by-pass cu robinei de sectorizare i clapeta de sens, pentru asigurarea
instalaiilor cu ap menajer direct de la reeaua public, n cazul unor eventuale defeciuni sau revizii ale echipamentelor din cadrul
gospodriei.

Prepararea apei calde menajere s-a prevazut a se realiza local pe fiecare etaj.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub
lavoar pentru lavoare si spalatoare. Coloanele de alimentare cu apa se vor monta in nise special prevazute in proiectul de arhitectura.
Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a pieselor de curatire.
Instalatia de alimentare cu apa rece i cald de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R ( cu insertie de
aluminiu pentru apa calda). Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului. Conductele se vor sustine de elementele de
rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar .Se vor monta :
- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare si spalatoare;
- baterii amestecatoare cu monocomanda pentru dusuri;
- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;
- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
- robinete de retinere cu ventil si mufe.

INSTALAII DE DE CANALIZARE MENAJER SI PLUVIAL

Din cadrul obiectivului se vor evacua n reeaua de canalizare exterioar, urmtoarele categorii de ape:
Ape uzate menajere provenite din funcionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;
Ape accidentale provenite de pe suprafeele parcajelor i a rampelor de acces ctre acestea;
Ape pluviale czute pe terasa necirculabil a cldirii.
Canalizarea se va realiza, n incint, n sistem unitar.
Ventilrile primare de canalizare menajer se vor face natural, prin prelungirea coloanelor cu 0,5 metri peste nivelul terasei.
Ventilrile secundare se vor lega la plafonul etajelor n coloanele primare de ventilare.

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

5
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

Apele pluviale de pe terasa imobilului vor fi preluate cu ajutorul sifoanelor de terasa si deversate catre reteaua publica de
canalizare prin intermediul coloanelor vertical.
Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena ignifuga pentru canalizare, avand
urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum urmeaza:
Lavoar - DN 40 mm;
Dus DN 50 mm;
Pisoar DN 50 mm
W.C. DN 100 mm;
Spalator DN 50 mm.
Coloanele se vor sustine astfel:
- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2
m pe fiecare nivel;
- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, se va prevedea cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare
nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.
Sistemele de scurgere ale canalizrilor vor fi prevzute cu puncte de curire amplasate n zone uor accesibile, pe coloane
(nainte de prima i ultima ramificaie i din dou n dou etaje), i pe colectoarele orizontale (dup schimbrile de direcie i dup
fiecare ramificaie).

4. DESCRIEREA INSTALATIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE INCENDII

INSTALAIA DE HIDRANTI EXTERIORI

In conformitate cu normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/2-2013 art. 6.1. al. b),e), este necesara o
instalatie de hidranti exteriori pentru stingerea din exterior a incendiilor.
Intructa investitia reprezinta un singur compartiment la foc, conform anexa 7 din P118/2-2013, pentru cladiri civile cu un
volum peste 50.000mc, avand un nivel de stabilitate la incendiu II, debitul pentru stingere din exterior a incendiilor este de 25 l/s;
Alimentarea cu apa pentru stingere din exterior a incendiilor se va face din reteaua publica in urma obtinerii avizului
in acest sens.

In cazul in care avizul de la furnizorul local de apa este nefavorabil pentru asigurarea debitului de 25 l/s necear
stingerii incendiilor cu hidranti exteriori, se va propune realizarea unei rezerve de apa pentru incendiu cu un volum de
270m3 si un grup de pompare aferent, care va asigura acesti parametrii.

Hidrantii vor fi dotati cu accesorile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel incat sa se
asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform P 118/2 2013, art.6.5.

Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (ptichete) amplasate langa cladire sau intr-o incapere separata, special
prevazuta pentru pastrarea materialelor si substantelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

6
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

INSTALAIA DE HIDRANTI INTERIORI

Conform,,Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a Instalatii de stingere, indicativ P 118/2
2013, art. 4.1. al. b), j), este necesara o instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.
O astfel de instalatia de stins incediu cu hidranti interiori va fi proiectata si executata corespunzator prevederilor din P118/2 -
2013, art. 4,5 ,4.7, 4.12, 4.27, 4,29, 4.33 si 4.34, astfel:
- Spatiile in care vor fi amplasate componentele instalatiei vor fi incalzite, iar instalatia va fii in permanenta plina cu apa;
- Intrucat in instalatie vor exista mai mult de 8 hidranti pe nivel, conductele de distribuitie pentru alimentarea cu apa vor fi de
tip inelar;
- pe conducta de alimentare a hidrantilor se vor monta robineti de sectorizare sigilati in pozitia normal deschis asfel incat sa
nu poata fi scosi din functiune mai mult de 5 hidranti pe nivel;
- robinetii de sectionare de pe reteaua inelara se vor monta la inaltimea maxima de 1,8 m fata de pardoseala finita;
- Hidrantii vor fi amplasati, in locuri vizibile si usor accesibile;
- Amplasarea hidrantilor se va face astfel incat sa se asigure stropirea fiecarui punct al salii aglomerate cu doua jet-uri
conform art.4.6., al.1 din P118-2, iar in restul cladirii cu cate un singur jet pe punct.
Timpul de functionare al instalatiei de hidranti interiori este de 60minute, confrom art.4.35. al.b).
Pentru controlul presiunii, in instalatie vor fi prevazute manometre cu citire directa in diferite puncte ale instalatiei si in punctele
cele mai dezavantajate hidraulic.
Accesoriile de trecere a apei (furtun plat de 20.0 ml. cu diametru Dn. 50 mm., teava de refulare universala, ajutaj de
pulverizare a apei si cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranti si nise, astfel incat robinele de dechidere sa fie la maxim
1,50m. de pardoseala, corespunzator art. 4.14 si 4.15 din P118/2-2013.
Intrucat reteaua de hidranti interiori este compusa din mai mult de de 8 hidranti pe nivel, conform art.4.27. din P118/2-2013,
in distribuitorul retelei de alimentare cu apa a instalatiei se va prevedea o conducta Dn100mm cu robinet de inchidere, ventil de
reteinere, si doua racorduri fixe avand cuplaj Storz cu diametrul DN65 mm, pentru alimentarea pompelor mobile de incendiu.

Fiecare hidrant interior va fi echipat cu furtun plat cu o lungime de 20m, duza de refulare, cheie de manevra, conform SR 671-2.
Corespunzator prevederilor P118/2-2013 anexa 3:
pentru cladiri adminnistrative/ cladiri cu Sali aglomerate este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu
urmatoarele caracteristici:
Debitul specific minim al unui jet : qih=2,10 l/sec;
Numarul de jeturi in functiune simultana: 2;
Lungimea minima a jetului compact : lc=10,0 m;
Debitul de calcul al instalatiei : Qih=4,2 l/sec.
Se vor utiliza hidranti uscati, avand racordul de 2, conform SR EN 671-2, echipati cu teava de refulare cu diametrul orificiului
final de 13 mm, care asigura:
debitul specific = 2.1 l/s;
presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 22 mH2O (diametrul duzei de refulare D=13 mm).

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

7
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

INSTALAIA DE COLOANE USCATE

n conformitate cu prevederile art. 5.2 din P118/2-2013 al.a) (cladirile cu Sali aglomerate cu mai mult de doua niveluri
supraterane), este necesar echiparea corpurilor A,B si C cu coloane uscate.

Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide montate in interiorul constructiilor, utilizate numai de serviciile de pompieri.

Conform articolului 5.5 din P118/2-2013 coloana uscata va fi alimentata prin intermediul unui racord avand cuplaj Storz cu
diametrul de trecere de 65 mm amplasat pe peretele exterior la intrarea in cladire. Racordul este amplasat intr-un loc vizibil, la
inaltimea de maxim 1,5 m fata de sol si este inclinat la 45 de grade fata de verticala. Racordul se obtureaza cu un racord infundat si
pentru recunoastere racordul se marcheaza cu indicatorul COLOANA USCATA, conform art. 5.7 din P118/2-2013. Golirea instalatiei
se va face prin intermediul unui robinet de golire cu port furtun monat la baza coloanei.
Coloana uscata are diametrul de 75 mm , iar pe fiecare nivel se vor monta cate un racord avand cuplaj Storz cu diametrul de
trecere de 45 mm. Deasemenea, la fiecare nivel inaintea racordului pentru furtun se va prevede un robinet.
Inaltimea de montaj a racordului pentru furtun este de maxim 1,5 m fata de pardoseala finita. Pentru recunoastere racordul se
marcheaza cu indicatorul RACORD INCENDIU, conform art. 5.16 din P118/2-2013.
Coloana uscata se va realiza din teava de oel zincat, protejata contra coroziunii prin grunduire si vopsire.
Presiunea de incercare a coloanei uscate este de 15 ori presiunea de regim, dar nu mai mica de 16 bar.

GOSPODARIA DE APA

Gospodria de ap va fi amplasata la subsolul cladirii si va fi alimentata cu apa de la reteaua publica si din putul forat
existent.
Pentru instalaia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, n gospdria de ap va fi prevazut un grup de pompare
format din o pompa activa si o pompa de rezerva avand debitul Q = 4.2 l/s si inaltimea de pompare H= 76.56 mCA.
Pornirea pompelor de incendiu se va face automat, corespunzator cu art. 13.4 din P118/2-13, prin montarea de manometre
cu contact electric sau presostate, existand i posibilitatea de pornire manual local din ncaperea staiei de pompe. Oprirea
pompelor se va face numai manual, din ncaperea staiei de pompare conform art. 13.5 din P118/2-13.
Pentru ncercarea periodic a pompelor, se va asigura posibilitatea ntoarcerii apei n rezervorul de incendiu, conform art.
13.15 din P118/2-13.
Tabloul de distributie aferent electropompelor de incendiu va fi alimentat cu energie electric din cele dou surse, pe dou cai
i coloane amplasate pe trasee separate i ferite de pericol de incendiu, corespunzator Normativului NP-I7-11.
Pentru evacuarea apelor accidentale din gospodaria de apa, sau provenite din golirea instalatiilor/rezervelor de apa, in
aceasta s-a prevazut o basa echipata cu pompa submersibila ce va evacua apa catre reteaua exterioara de canalizare.

5. SUSTINEREA CONDUCTELOR

Conducte din PP-R si Ol-Zn:

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

8
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

- susinerea se va face cu coliere i brari din oel zincat tip MUPRO, HILTI, VALSIR etc., cu garnitur din cauciuc
antivibrant, amplasate la distane conf. I9-94 art. 4.11 tabel 3;
- amplasarea suporilor ficsi se va face innd seama de I9-94 art. 4.10 tabel 2 i cu recomandarea ca acetia sa fie plasai
lang ramificaii i n vecinatatea armturilor de separare sau nchidere.

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG i PEHD :


Conductele de canalizare, se vor susine de elementele de rezisten cu coliere i brari amplasate la o distan de 10 D.
Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dup mufa acestuia.
Coloanele se vor susine astfel : pentru coloanele care sunt ncastrate la nivelul planeului, se vor monta cte doua brari de
ghidaj la distana de 1-2 m pe fiecare nivel; pentru coloanele care traverseaz planeele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevede
cate un punct i o brara de ghidaj la fiecare nivel.
La baza i varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cte un punct fix intre dou compensatoare
successive, conform NP003-96.

6. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Lucrrile de instalaii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 i a Normativului pentru proiectarea , executarea i
exploatarea instalaiilor tehnico- sanitare din polipropilen NP 003-96.
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza i alte materiale, cu caliti cel putin egale sau superioare celor indicate n proiect
(evi , fitinguri , etc) .
Materiale i echipamentele utilizate la execuia instalaiilor vor avea Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
Tehnic n Construcii MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi nsoite de Certificat de calitate eliberat de
productor. Toate materialele vor ndeplini condiii de calitate conform ISO 9000.

7. MSURI DE PROTECIA I SANATATE IN MUNCA

La stabilirea soluiilor de proiectare, n conformitate cu :


- Legea Securitaii i Sanataii n munca nr.319/2006;
- Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii MLPAT-1993;
-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalaii sanitare i de ncalzire-1996.
S-au avut n vedere:
- asigurarea condiiilor de igiena prin instalaiile sanitare;
- asigurarea calitaii minime a apei potabile rece i calde;
- stabilirea nivelului maxim admisibil al coninutului de substane nocive n apa potabil, provenite prin contactul cu pereii
conductelor i echipamentelor instalaiilor de distribuie a apei reci i calde;
- evitarea stagnrii apei n reteaua de distribuie pentru apa potabil;
- separarea complet intre reeaua de distribuie a apei potabile i a altor reele de ap;
- stabilirea condiiilor de amplasare a conductelor fat de sursele de infectare biologic (canalizare);

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

9
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

- stabilirea condiiilor pe care trebuie sa le ndeplineasc apele uzate pentru a putea fi deversate n reelele de canalizare;

Pe perioada de execuie a lucrrilor se vor lua msuri de protecie a muncii specificate n Regulamentul privind protecia i
igiena muncii n construcii - MLPAT 1993 i in Legea Securitaii i Sanataii n munca nr.319/2006.

8. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

n proiect s-a urmarit prevederea de soluii tehnice care s nu favorizeze declanarea sau extinderea incendiului, precum i:

- materiale de prim intervenie necesare localizrii i stingerii eventualelor incendii declanate din alte motive;

Pentru perioada de execuie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de ctre executantul lucrrii conform Normativului de
prevenire a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora C 300-94.

B. BREVIAR DE CALCUL
1. ALIMENTARE CU APA POTABILA

Necesarul de ap, calculat conform STAS 1478 90 are urmtoarele valori :

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

10
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

Conform STAS 1478-90 tabel 4 i STAS 1343/1 :

Numr consumatori (N) Debite specifice

Personal : N1 = 1605
q1 = 50 l/om zi
Consumatori bar N2 = 380
q2 = 30 l/om zi
Clienti restaurant N3 = 210
q3 = 15 l/om zi
Clienti comert N4 = 70
q4 = 15 l/om zi

Consum mediu zilnic:

Qzi med = (q1 x N1 )+ (q2 x N2 ) + (q3 x N3 ) + (q4 x N4 ) / 1.000 (m3/zi)

Qzi med= ( 1605 x 50) + (380 x 30 ) + + (210 x 15 ) + + (70 x 15 ) / 1.000 = 95,85m3/zi

Consum maxim zilnic

Qzi max = Kzi x Qzi med = 1,30 * 95,85 = 124,60 m3/zi

Kzi = 1,30 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim

Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max = (1/24) * 2,80 * 120,60 = 14,07 m3/h

Ko = 2,80 (coeficient de neuniformitate a debitului orar).

2. RESTITUTIA APELOR UZATE MENAJERE

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz la reteaua de canalizare, Qu se calculeaz cu relaia:
Qu = 1 x QS ; in care QS - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim )
Astfel :

Debitul zilnic mediu


Qu zi med = 95,85m3/zi

Debitul zilnic maxim


Qu zi max = 124,60 m3/zi

Debitul orar maxim


Qu orar maxim= 14,07 m3/h

3. DIMENSIONARE CONDUCTE APA RECE

Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a fcut conform STAS 1478-90, cu relaia ;

q c 0.54 * Q s l/s pentru Qs 0.28

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

11
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

4. DIMENSIONARE CONDUCTE CANALIZARE

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Q c se determina cu relaia :
Qc Q s Q s max
unde :
Q s 0.40 * Q s s ; reprezint debitul corespunztor sumei debitelor specifice;

- Qs max= 2 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ;

5. DETERMINAREA DEBITULUI DE APE PLUVIALE

Pentru determinarea calculului de dimensionare al retelei de evacuare ape pluviale s-au respectat urmatoarele
standardizari romane: STAS-1846 si STAS-1795/87 astfel:
Debitul de calcul al apelor meteorice se determina cu formula:
Qp = SxxIx0,0001 (l/s)

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

12
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

unde:
- S suprafata de calcul aferenta invelitorilor in mp;
- coeficient de scurgere aferent constructiilor calculat cu relatia
qc
=
qp
in care:
- qc debitul de apa de ploaie cazuta pe aria S, care ajunge in canalizare in l/s;
- qp debitul de apa de ploaie cazuta pe aria S, in l/s;
- I intensitatea ploii de calcul in functie de frecventa, f, si de durata ploii de calcul conform STAS 9470/73 si
STAS 1795/87, in l/s x ha
Se aleg:
Sa = 3223,69 mp=0,32 ha suprafata acoperis
= 0,8 coeficient de scurgere aferent suprafetei
i = 320l/s.ha intensitatea ploii
t = 5 min intervalul de timp al ploii in care se realizeaza cantitatea maxima de apa cazuta
f = 1/2 frecventa ploii
Qp = 0,32 x 0,8 x 320 l/s
Qp =81,92 l/s

6. INSTALATIA DE HIDRANTI EXTERIORI

Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu hidrani exteriori se face conform P118/2-13.


Astfel:
- debitul de ap pentru stingerea din exterior a unui incendiu:
Qie = 25,0 l/s,
Timpul teoretic de funcionare a hidranilor exteriori, conform P 118/2-2013 art.6.19, al.b), este de 180 minute.
Volumul de apa necesar stingerii incendiilor cu hidranti exteriori:
Vhe = 25 l/sec x 180 min x 60 sec = 270 m3
Debitul de 25 l/s necesar stingerii incendiilor cu hidranti exteriori se va aisgura prin intermediul hidrantilor exteriori amplasati
pe reteaua publica de alimentare cu apa din zona in urma obtinerii avizelor necesare.
In cazul in care avizul de la furnizorul local de apa este nefavorabil pentru asigurarea debitului de 25 l/s necear
stingerii incendiilor cu hidranti exteriori, se va propune realizarea unei rezerve de apa pentru incendiu cu un volum de
270m3 si un grup de pompare aferent, care va asigura parametrii necesari stingerii din exterior a incedniilor.

7. INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI

Corespunzator prevederilor, P118/2-2013 anexa 3:

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

13
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

pentru cladirile cu Sali aglomerate, este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmatoarele
caracteristici:
Debitul specific minim al unui jet : qih=2,10 l/sec;
Numarul de jeturi in functiune simultana: 2;
Lungimea minima a jetului compact : lc=10,0 m;
Debitul de calcul al instalatiei : Qih=4,2 l/sec.
Timpul teoretic de functionare a instalatiei este, in baza P118-2/2013 art.4.35. este de 60 minute.

Se vor utiliza hidranti avand racordul de 2, conform SR EN 671-2, echipati cu teava de refulare cu diametrul orificiului final
de 13 mm, care asigura:
- debitul specific = 2.1 l/s;
- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 22 mH2O.
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pastrat intr-un rezervor la subsolul cladirii. Volumul de apa necesar pentru
stingerea incendiilor cu hidranti interiori este de:
Vhi = 4,2 l/sec x 60 min x 60 sec = 15,12 m 3
Presiunea necesar s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc mH2O ;
Unde: Hg = 45 mH2O ;
Hu = 22 mH2O ;
Hlfurtun = 2 mCA;
Hlin = 5,4 mH2O ;
Hloc = 2,16 mH2O ;
Hnec = 76,56 mH2O.

8. REZERVA DE APA PENTRU INCENDIU

Volumul de apa pentru stingerea incendiilor, calculat in conformitate cu cerinele P118/2-2013 este :

Timpul teoretic de funcionare a instalaiilor de stingere a incendiilor, stabilit corespunztor P118/2-2013 art. 4.35, art. 6.19,
este de:

- 60 min. pentru hidrani interiori;

- 180 min. pentru hidranti exteriori;

V util bazin = Vhi= 15,12 m3

Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata intr-un rezervor amplasat in subsolul cladirii.

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

14
Nr.: 035-2014
Faza: D.T.A.C.
Client: SC UNIVERSUL SRL
Obiectiv: REPARATII GENERALE, REABILITARE,
REAMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU
CORPURILE DE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN,
INCLUSIV AMENAJARE INCINT I ORGANIZARE DE ANTIER
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr.23 - 25, sector 1, Bucureti
Data: 05.2014

Se va asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formaiilor de pompieri din rezervorul de acumulare a apei pentru
stingerea incendiilor, prin prevederea unui punct de alimentare cu doua racorduri tip Storz DN100 mm.

Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se vor prevedea instalaii pentru semnalizarea optica
si acustica a nivelelor rezervelor de incendiu, cu transmiterea semnalizrii la dispeceratul de securitate si pompieri, in concordanta cu
prevederile art. 12.7 din P118/2-2013.

TIMPUL DE REFACERE A REZERVEI DE INCENDIU

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2-2013, tabel 12.1 pentru cldiri civile neechipate cu
instalatii de stingere cu sprinklere, este de 24 ore, rezultnd un debit de calcul de pentru refacerea rezervei :

Qri = Vri / Tri = 15.12 m3/24ore = 0.63 m3/h = 0.175 l/s debit ce va fi asigurat de racordul la reeaua publica si/sau de putul
forat amplasat in incinta.

Intocmit,
Ing. Ionel Somnea

ADDICT INVEST SRL CUI: RO18554785 Reg. No.: J40/5666/2006 IBAN: RO50BTRL04401202336352XX Banca Transilvania
Adresa: Principatele Unite nr. 61,sect 4, Bucuresti, Tel/Fax: +4021.315.00.66 Mobil: +04729.700.805
e-mail: office@addict-invest.com web: www.addict-invest.com

15

S-ar putea să vă placă și