Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XIII, Nr. 3238, Miercuri, 31 mai 2017, 16 pagini Preț 1 leu Următoarea apariție
Anul XIII, Nr. 3238, Miercuri, 31 mai 2017, 16 pagini Preț 1 leu
Următoarea apariție a cotidianului Servus Hunedoara va fi în data de 6 iunie 2017
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU

Destin tragic pentru un tânăr fotbalist Din călan

POPESCU Destin tragic pentru un tânăr fotbalist Din călan Pag. 3 Pe când și un scrutin
POPESCU Destin tragic pentru un tânăr fotbalist Din călan Pag. 3 Pe când și un scrutin
Pag. 3
Pag.
3
Pe când și un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoa -
Pe când și un scrutin parțial pentru alegerea
noului primar al Devei?
Județul Hunedoa -
ra este, din nou,
cuprins de febra
alegerilor, pe 11
iunie urmând ca
două localități din
județ, Sălașu de
Sus și Lupeni, să își desemneze noul primar. Un alt
5 scrutin electoral, extrem de așteptat, cel din munici -
piul Deva, nu este clar când se va desfășura.
Grefierii au protestat, ieri, timp de o oră. Activitatea a fost blocată la instanțe și
Grefierii au protestat, ieri, timp de o oră.
Activitatea a fost blocată la instanțe și parchete
Grefieri și specialiști
IT, din cadrul instan -
țelor de judecată, au
protestat ieri, timp
de o oră, nemulțu -
miți fiind de faptul că
salariile lor ar putea
fi diminuate. La Deva, mai mulți angajați din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au
2
ieșit în fața instituției și au sistat activitatea.
02 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

02

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

grefierii au protestat, ieri, timp de o oră. activitatea a fost blocată la instanțe și parchete

Grefieri, specialiști IT, dar și alt personal auxiliar și conex din cadrul instanțelor de judecată au protestat ieri, timp de o oră, nemulțumiți fiind de faptul că salariile lor vor fi diminuate. La Deva, mai mulți angajați din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au ieșit în fața instituției și, timp de o oră, au sistat activitatea.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro

„Sperăm că se va ajunge în cele din urmă la un consens. E trist să se oprească actul de justiție, chiar și penru o oră. Astăzi a avuty loc un protest spontan la sediul Curții de Apel Alba Iulia. Aprox 100 de per- soane. Starea de nemulțumire există și la Hunedoara”, a precizat grefier Raul Nicolae Ban, reprezentant al Sindicatului „Grefierul”, care are competențe în județele Hunedoara, Alba și Sibiu.

Și la Deva, mai mulți angajați au protestat, întrerupând orice activi- tate aproximativ o oră.

„Ca specialiști IT, pierdem 70 la sută din salariu, din cauza unei legi care nu respectă adevărata așezare a pregătirii în societate. Dacă este o Lege a salarizării, care este plecată

pe 12 nivele față de salariul minim, nu concep ca un specialist IT, care a absolvit o facultate de lungă durată și care lucrează de 30 de ani să aibă un coeficient de doi, măcar patru să fie. Dacă mă angajez ca și necalifi- cat, câștig mai bine decât acum. Am colegi care au plecat de la multina- ționale, au dat exemane complicate, știind pe ce salarii vin aici și acum scad veniturile. Dacă îi dăm doam-

vin aici și acum scad veniturile. Dacă îi dăm doam- nei Lia Olguța Vasilescu o foaie

nei Lia Olguța Vasilescu o foaie de examen nici nu știe să citească ce e scris acolo”, Ioan Ștefan, specialist IT în cadrul Parchetului de pe lân- gă Tribunalul Hunedoara.

„Pe perioadă nelimitată, începând de luni, 29 mai, între orele 12:00 și 13:00 se vor desfășura proteste la ni- velul instanțelor și parchetelor. Cine face parte din sindicat sau cine do- rește să fie afiliat mai departe, poate participa la aceste proteste. Prin- cipala revendicare este vis-a-vis de Legea salarizării unitare, deoarece

este vis-a-vis de Legea salarizării unitare, deoarece conform grilelor salariile grefierilor și ale

conform grilelor salariile grefierilor și ale specialiștilor IT vor scădea.

grefierilor și ale specialiștilor IT vor scădea. Lucru cu care, bineînțeles, noi nu suntem de acord,

Lucru cu care, bineînțeles, noi nu suntem de acord, pentru că avem niște drepturi câștigate. Începând cu ianuarie 2018, salariile vor fi

scăzute cu cel puțin 20 la sută. Sa- larizarea propusă grefierilor, pentru anul 2022, este în cel mai bun caz la același nivel cu cea actuală”, a de- clarat prim-grefier Manuela Haneș, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Grefierii spun că în ultimii ani au preluat atribuții transferate de la magistrați, rolul, importanța și răs- punderea muncii crescând în mod corelativ. Astfel, dacă în anii 2000, salariul unui grefier ajungea la 80 la sută, din cel al unui magistrat, în prezent, procentul este de 25-30 la sută.

Astfel de proteste au avut loc în toată țara.

angajații de la „Mediu” au declanșat conflict de muncă. greva generală, următorul pas

Foto arhivă
Foto arhivă

Angajații Agenției pentru Protecția Mediului au protestat ieri, timp de două ore, deoarece, spun ei, nu au fost luați în seamă, până în pre- zent, de factorii decizionali de la nivel central. Principala problemă, la fel ca în aproape toate instituțiile statului: Legea salarizării unitare.

„Având în vedere că în urma protestelor an- terioare din data de 14.03.2017, 21.03.2017 și 27.04.2017 nu a existat nicio reacție de susținere din partea Ministerelor /Guvernului /factorilor politici privind eliminarea discriminării anga- jaților din Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, mai mult lipsa de răspuns la solicitări- le noastre scrise, ne vedem nevoiți să declanșăm conflictul de muncă, astfel încât astăzi, 30 mai (ieri-n.red.), între orele 11:00 și 13:00 angaja- ții ANPM și ai APM-urilor vor fi într-un nou protest spontan și vor inregistra conflictul de muncă la Ministerul Mediului și la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social”, au pre- cizat reprezentanții Federației Sindicatelor Uni- te din Mediu. Prin declanșarea acestui conflict de muncă, ca și etapă premergătoare greve ge- nerale se ajunge la diminuarea ratei de absorție a fondurilor europene, la sistarea emiterii actelor

de reglementare necesare accesării fondurilor europene (autostrăzi, drumuri expres, moderni- zare/reabilitare de drumuri naţionale/judeţene, sisteme de management integrat al deșeurilor, sisteme de canalizare, parcuri industriale, con- ducte de transport gaze naturale, linii electrice aeriene, planurile pentru prevenirea, protecţia și diminuarea efectelor inundaţiilor pentru fieca- re bazin hidrografic în parte, reabilitare linii căi ferate de călători și de marfă, cariere, planuri de management, parcuri eoliene, strategii, etc.). De asemenea, nu se vor mai respecta termenele de raportare de către România, în calitate de stat membru UE, iar acest lucru poate genera riscul declanșării procedurii de infringement, situații care vor determina costuri mult mai mari din partea Statului Român decât costurile generate de o creștere salarială pentru 1934 de salariați.

Petronela Tămaș

03 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

03

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

O tragedie care a cutremurat comunitatea din orașul Călan

un tânăr fotbalist a murit într-un groaznic accident rutier. avea doar 20 de ani

murit într-un groaznic accident rutier. avea doar 20 de ani Avea doar 20 de ani și

Avea doar 20 de ani și toată viața înainte, însă visele i-au fost spulbe- rate în doar câteva secunde. Marius

PUBLICITATE

Lungu, un tânăr fotbalist, din Că- lan, a murit într-un groaznic acci- dent de circulație, ce s-a produs,

 

CONCURS

Vă facem cunoscut că în data de 3 iulie 2017, la sediul PRIMĂRIEI MUNI - CIPIULUI DEVA se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al “Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva ”. Concursul se va desfăşura după următorul program:

• 3 iulie 2017 - ora 11.00 – proba scrisă.

• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la

data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere se depun în perioada 31 mai–19 iunie 2016, la „Serviciul Resurse Umane” din cadrul aparatului de specialitate al Primaru -

lui Municipiului Deva.

 

Condiţii de participare la concurs:

Pentru a participa la concursul de promovare în funcţia publică de con - ducere de Director executiv al Serviciului Comunitar pentru Cadastru și

Agricultură Deva, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)

să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul

administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

c) să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exer -

citării funcţiei publice;

d)

să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi- valentă în științe juridice sau științe administrative;

e)

să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate can - didaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la afişierul Primăriei Mu - nicipiului Deva, cu sediul în Piaţa Unirii, nr. 4, şi publicate pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Deva (www.primariadeva.ro – PRIMĂRIA – CARIERA). Informaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0254.21.34.35, 0254.21.85.79, sau 0354.23.23.10 / int.112.

ieri, pe drumul spre Hațeg. Mașina în care acesta se afla s-a izbit vio- lent de un camion. Impactul a fost nimicitor, iar echipajele medicale, ajunse la fața locului, nu au mai putut face nimic pentru tânărul de

la volan, decât să constate decesul

acestuia. Moartea lui Marius, care juca la una dintre echipele de tra- diție din fotbalul hunedorean, Vic- toria Călan, a cutremurat întreaga comunitate a orașului. Cei care l-au cunoscut au rămas șocați și nu le-a venit să creadă când au aflat de dis- pariția sa prematură. Tragedia a avut loc în jurul prân- zului, pe Drumul Național (DN) 66, la ieșirea din Călan. Scăpată de sub control, mașina condusă de Marius a lovit violent un camion. Martorii oculari, care se aflau în trafic și au trecut prin zona la scurt timp de la producerea impactului, abia și-au putut găsi cuvinte să de- scrie ceea ce au văzut. Mai multe echipaje medicale au intervenit, de urgență, la fața locu- lui, dar pentru tânărul fotbalist a fost prea târziu. El a fost mult prea grav rănit și nu a supraviețuit. Po- trivit medicului Călin Dumitrescu,

purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), în urma impactului, tânărul a sufe- rit multiple traumatisme și leziuni incompatibile cu viața. Polițiștii au „împânzit” locul și au făcut mai multe măsurători în încercarea de

a stabili circumstanțele exacte în

care s-a produs tragicul eveniment

exacte în care s-a produs tragicul eveniment rutier. După mai bine de o oră de cercetări,

rutier. După mai bine de o oră de cercetări, reprezentanții Inspecto- ratului de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara au informat ce s-a con- statat în urma investigațiilor preli- minare efectuate la fața locului. „În jurul orei 12:00, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Strei, în timp ce conducea un autoturism pe DN66, din direcţia Călan-Haţeg, (la intersecţia cu DJ687), a pier- dut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autocamion, con- dus regulamentar de un bărbat în vârstă de 43 de ani, din localitatea Subcetate. În urma impactului a re- zultat decesul conducătorului auto în vârstă de 20 de ani”, au declarat reprezentanții IPJ Hunedoara. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală, în acest caz.

„Era un băiat deosebit”

Prietenii și cei care l-au cunoscut pe Marius au rămas șocați de moar- tea sa. Aceștia au spus despre el că era o persoană deosebită. „Era un băiat foarte respectuos. Juca foarte bine fotbal. Avea talent”. La scurt timp de la aflarea veștii, prietenii au postat, pe pagina de Facebook a tânărului, zeci de mesaje de condo- leanțe, adresate familiei tânărului, și prin care și-au exprimat dure- rea și regretul. „Ai fost un copil de nota 10. Am rămas fără cuvinte Îmi pare rău”, a scris unul dintre ei. „Zbor lin spre Ceruri, Marius”, este mesajul lăsat de altcineva. Ramona Ștefan

04 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

04

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Doar patru micuți au fost adoptați în acest an. Încă 10 familii sunt pe lista de așteptare

Excursii, mese festive și concursuri sportive, pentru copiii din centrele de plasament

Luna iunie înseamnă pentru toți

copiii bucurie, petrecere, jocuri și distracție în parcuri, baloane co- lorate, dulciuri, dragoste, genero- zitate, inocență. Lucruri de care nu toți micuții se pot bucura zilnic, așa cum este și cazul celor pentru care centrele de plasament reprezintă „acasă”, iar îngrijitorii sunt „mamă” și „tată”. Pentru ei, reprezentanții Direcției Generale de Asistență So- cială și Protecția Copilului (DGAS- PC) Hunedoara le-au pregătit o su- medenie de surprize. DGASPC Hunedoara sărbătoreș-

te alături de copii în luna iunie două

evenimente deosebit de importan- te, respectiv 1 iunie – ziua interna-

țională a copilului și 2 iunie – ziua națională a adopției. De „Ziua co- pilului”, se organizează pentru co- piii aflați cu măsură de protecție

în centrele de plasament concursul

de desene „De ce am nevoie pen-

tru a fi fericit?”. Efortul copiilor va fi răsplătit cu cadouri constând în dulciuri și diplome. Cei 170 de copii aflați în Centrele de plasa- ment/Case familiale din localitățile Orăștie, Brad, Hunedoara, Lupeni

și

Vulcan vor participa de 1 iunie

Brad, Hunedoara, Lupeni și Vulcan vor participa de 1 iunie la o serie de activități: carnaval

la o serie de activități: carnaval cu măști colorate, confeti și baloane colorate, desene pe asfalt, concurs de ghicitori și cultură generală, ie- șire la cofetărie, concurs de echita- ție și activități de socializare la sala de cățărări, concursuri sportive și jocurile copilăriei. Pe lângă muzică și dans, toți copiii vor avea parte și de o masă festivă cu tort, prăjituri și suc. Copiii din Centrul specia- lizat de zi Petroșani se vor bucura de o excursie la Târgu Jiu. Și cei 647 copii aflați în plasament familial/ tutelă și cei 222 copii de la asistenți maternali profesioniști se vor bu- cura și vor sărbători ziua de 1 iunie în cadrul familiilor și vor participa

la diverse acțiuni artistice, sportive sau excursii.

Adopția, un pas important

Ziua adopției se va celebra în- tr-un cadru festiv la un loc de joa- că. Atmosfera deschisă, veselă va da

PUBLICITATE

ocazia unui număr de 30 de copii să se distreze, să se împrietenească, iar părinții pot schimba impresii, păreri. „Adopția este un eveniment care va schimba pentru totdeauna viața copilului adoptat și a familiei adoptatoare. Un copil adoptat este un copil binecuvântat, la a cărui viață au contribuit două rânduri de părinți. În primul trimestru al anului 2017, un număr de 10 familii au făcut primul pas spre adopție, fiind atestate ca familii apte pentru adop- ție. De asemenea, opt copii au fost încredințați în vederea adopției, iar pentru 4 copii s-a finalizat adopția”, spun reprezentanții DGASPC Hu- nedoara.

La mulți ani, tuturor copiilor! Petronela Tămaș

nedoara. La mulți ani, tuturor copiilor! Petronela Tămaș Camera Deputaților a respins proiectul de lege privind
nedoara. La mulți ani, tuturor copiilor! Petronela Tămaș Camera Deputaților a respins proiectul de lege privind
nedoara. La mulți ani, tuturor copiilor! Petronela Tămaș Camera Deputaților a respins proiectul de lege privind

Camera Deputaților a respins proiectul de lege privind înființarea unei agenții care să administreze cetățile dacice

unei agenții care să administreze cetățile dacice Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri pentru
unei agenții care să administreze cetățile dacice Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri pentru

Proiectul de lege

privind stabilirea unor măsuri pentru pro- tejarea, conservarea

și punerea în valoare

a cetăţilor dacice din

Munţii Orăștiei și a înființării unei Agenții Naționale care să ad- ministreze monumen- tele istorice, a fost res- pins, ieri, în Camera Deputaților, care este for decizional. Repre- zentanții Consiliului Județean Hunedoara au așteptat de ceva vreme ca această deci- zie să fie luată, având în vedere că aceștia doresc trecerea cetăți-

având în vedere că aceștia doresc trecerea cetăți- lor dacice din Munții Orăștiei în adminis- trarea
având în vedere că aceștia doresc trecerea cetăți- lor dacice din Munții Orăștiei în adminis- trarea

lor dacice din Munții Orăștiei în adminis- trarea CJ Hunedoara. În prezent doar cetatea Sarmizegetusa Regia este în administrea CJ, aceasta fiind mult mai bine îngrijită și păzită, astfel că și actele de vandalism au scăzut, dar în același timp și sancțiunile aplicate celor „certați” cu bu-

nul-simț au crescut. CJ Hunedoara doreș- te să administreze și celelalte cetăți care fac parte din patrimoniul UNESCO, respectiv Costești-Blidaru, Cos- tești-Cetăţuie, Piatra Roșie, Băniţa, precum și așezarea dacică „Fe- țele Albe”.

Petronela Tămaș

05 politic SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

05

politic

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

În febra alegerilor

31 mai 2017 www.servuspress.ro În febra alegerilor explicate prin diferența numărului de locuitori, clară
31 mai 2017 www.servuspress.ro În febra alegerilor explicate prin diferența numărului de locuitori, clară
31 mai 2017 www.servuspress.ro În febra alegerilor explicate prin diferența numărului de locuitori, clară
31 mai 2017 www.servuspress.ro În febra alegerilor explicate prin diferența numărului de locuitori, clară

explicate prin diferența numărului de locuitori, clară în favoarea lo- calității urbane, aceștia fiind Virgil Haitău (ALDE), Ion Tirea (PNL) și Ioan Vlad (PSD). Așa cum simplu se poate vedea, vicperimarul actual din Lupeni nu va candida, în vreme ce „numărul 2” de la Sălașu de Sus speră să urce în ierarhie.

Chestiuni de interpretare

Conform legislației în vigoare, alegerile pentru primar ar fi trebu- it să fie organizate în maxim 90 de zile de la vacantarea postului, dar prevederea nu este imperativă. Tot conform actualelor prevederi lega- le, primarii aleși ca și parlamentari, după validarea rezultatelor alegeri- lor pentru funcțiile din urmă men- ționate, adică în 10 zile, au avut un termen de 20 de zile pentru a vedea unde vor „activa” în viitor, atât Cristian Resmeriță, cât și Sorin Marica încadrându-se în perioada de timp mai sus menționată. Apoi aceste demisii din funcțiile de pri- mar trebuiau înaintate la Prefectu- ră, în 30 de zile, instituție care, tot în același timp, trebuia să ia act de aceste decizii și să își dea avizul de legalitate asupra acestei chestiuni. Or, mergând pe această variantă, foarte extinsă, dar legală, alegerile au fost amânate cu cel puțin o săp- tămână.

O nebuloasă totală

Dar cum legislația din România este nu doar interpretabilă, ci și foarte schimbătoare, un alt scrutin electoral, extrem de așteptat, cel din municipiul Deva, ca urmare a con- damnării definitive, la o pedeap- să cu executare, a primarului ales, Mircia Muntean, nu este clar când se va desfășura, dacă ținem cont și de faptul, anterior menționat, că prevederea nu este impertativă.

Scriptic vorbind, Mircia Muntean a început executarea pedepsei pe 24 aprilie 2017 și, cum în cazul acestu- ia, nu mai este vorba despre valida- rea rezultatului unor altor alegeri, precum și de termenul de 20 zile pentru alegerea unui post din ad- minstrație, perioada la care făceam referire mai sus se reduce cu o lună. Și aici iar apar chestiuni de inter- pretare. Primar interimar al Devei, în termenul impus de lege și avizat legal de Prefectură, a fost ales, în urma votului din Consiliul Local, Ovidiu Moș, pe 28 aprilie. În acest context, Prefectura Hunedoara a luat act de acest vot, într-un termen mult mai scurt de 30 de zile. Acum, dacă este să ne luăm după prevede- rile legale, repetăm, neimperative, alegeri parțiale ar trebui organizate pe 27 august, cel mai devreme, la un termen restrictiv la maxim. La un termen „in extenso”, acest scru- tin ar putea fi organizat, cu legea în față, pe 22 octombrie. Dar, având în vedere un precedent, chiar în județul Hunedoara, și, coincidență, în Sălașu de Sus, acest scrutin s-ar putea să nu se mai desfășoare. Și asta tocmai pentru faptul că, în 25 mai 2014, Sorin Marica, primar în funcție, la acea vreme, în Sălașu de Sus, a câștigat alegerile parțiale, pe vechea lege electorală, pentru pos- tul de deputat în Colegiul uninomi- mal 3 „Țara Hațegului - Ținutul Pă- durenilor”, iar funcția de edil – șef al comunei a fost deținută, vreo doi ani, de viceprimarul de atunci, Vir- gil Haitău. Și, prin analogie, putem să ne așteptăm ca alegeri interimare în Deva, pentru funcția de primar, să se desfășoare în acest an sau de- loc, urmând ca „numărul 2” al ad- ministrației din reședința de județ, promovat în postul imediat superi- or, acum fiind Ovidiu Moș ca edil – șef, dar lucrurile se pot schimba în timp, să ocupe această demnitate până la începutul verii anului 2020.

Pe când și un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei?

un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de
un scrutin parțial pentru alegerea noului primar al Devei? Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de

Județul Hunedoara este, din nou, cuprins de febra alegerilor, pe 11 iunie urmând ca două localități din județ să își desemneze noul primar.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

În a doua duminică a acestei luni vor avea loc alegeri parțiale pentru postul de primar în municipiul Lu- perni și în comuna Sălașu de Sus.

Un „vice” da, unul nu

Aceste localități sunt conduse, in- terimar, de viceprimarii în funcție, Viorel Mesaroș, în așezarea urba- nă, și, respectiv, Ioan Vlad, în cea rurală, după ce, în urma alegerilor

PUBLICITATE

parlamentare din decembrie 2016, primarii aleși, Cristian Resmeriță, la Lupeni, și Sorin Marica, la Să- lașu de Sus, au renunțat la această demnitate publică după ce au fost validați, ca și câștigători, din partea PSD, parlamentari, primul ca sena- tor, iar cel de-al doilea ca deputat, ambii nefiind la prima experiență ca „aleși ai neamului”. Așa cum vă informam și în numărul anterior al cotidianului SERVUS HUNE- DOARA, la Lupeni sunt șase can- didați pentru postul de primar, adică este vorba despre Constantin Brândușe (ALDE), Cristian Roșu (PNL). Călin Napău (PRM), Lu- cian Resmeriță (PSD), Emil Tăr- canu (USR) și Cristina Ciucu (in- dependent), iar la Sălașu de Sus, sunt „doar” trei, ghilimelele fiind

Emil Tăr- canu (USR) și Cristina Ciucu (in- dependent), iar la Sălașu de Sus, sunt „doar”
Emil Tăr- canu (USR) și Cristina Ciucu (in- dependent), iar la Sălașu de Sus, sunt „doar”
06 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

06

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Modificări pe cererea APIA până astăzi!

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agri- cultură (APIA) reamintește că până la data de 31 mai 2017, inclusiv, fermieri care au solicitat subvenții în cadrul Campaniei 2017 au posibili-

tatea să facă modificări în cererile unice de plată depuse, fără aplicarea de penalităţi. Astfel, solicitanții pot completa și depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul București ale APIA următoarele formulare:

1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pen-

tru anul 2017 (formularul M1), prin care se pot face următoarele modificări:

- mărirea suprafaţei unei parcele/subparcele deja declarate;

- schimbarea culturii;

- divizarea parcelei în subparcele;

- modificarea numărului blocului fizic dacă

fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren;

- modificarea suprafaţei unei parcele deja adă-

ugată prin formular M2. Prin formularul M1.2- Schimbarea declaraţiei privind apa pentru irigaţii 2017 se pot face mo- dificări ale câmpului 46: modificarea bifei pri-

vind utilizarea apei pentru irigaţii sau adăugarea acesteia.

2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pen-

tru anul 2017 (formularul M2) Prin completarea Formularului M2 se poate:

- adăuga una sau mai multe parcele individua-

le, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale;

- înscrie pachetul/varianta în declaraţia de su-

prafaţă, atât pentru parcele nou adăugate, cât și

pentru parcele existente în declaraţia de supra- faţă, dar pentru care anterior nu erau solicitate măsuri de dezvoltare rurală;

- aplica bifa aferentă pachetului/variantei/sub-

pachetului/grupului de pachete/submăsurii din cadrul M10, M 11, M 13, M 214, după caz. Modificările cererilor unice de plată prin de- punerea celor două formulare M1 și M2 se fac în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. Suprafeţele sunt justificate de documente do- veditoare ale utilizării terenului. Declarația privind completarea cererii în IPA-Online se completează și se semnează de către fermier inclusiv în cazul modificărilor M1 și M2 (parte integranta a cererii unice de plată). 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pa- chetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) (formularul M3), conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014. O cerere unică de plată poate fi retrasă în to- talitate sau parţial în orice moment, în scris. Dacă APIA ainformat deja fermierul cu privire

la eventualele cazuri de neconformitate din ce- rerea unică de plată, dacă APIA a avertizat fer- mierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice necon- formitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce privește acele părţi din cererea unică de plată

ceea ce privește acele părţi din cererea unică de plată care sunt implicate. 4. Declaraţia de

care sunt implicate.

4. Declaraţia de retragere totală a suprafeţei

din cererea de plată 2017 Retragerea întregii suprafeţe declarată de fer- mier în cererea de plată se poate realiza oricând

(se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate la punctul 3. 5. Schimbarea adresei/coordonatelor ban- care/numelui societăţii, fără a se modifica CUI-ul (formularul M4) se depune de către fermier, fără penalităţi, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emi- terea Deciziei de plată. Documente anexate M4: după caz, la solicita- rea de modificare a datelor cererii:

- copie CUI / CIF / CI pentru modificare de- numire / nume / adresa;

- dovadă coordonate bancare ca urmare a mo-

- Director Executiv Adjunct TOPOR VERO- NICA

- Șef Serviciu Măsuri Specifice PARASCHIV MIRELA

- Șef Serviciu Economic, Recuperare Debite- CRACIUN MARIANA

- Șef Serviciu Control pe Teren HENT ARON CIPRIAN

- Șef Serviciu Autorizare Plăţi SZABO MA- RIUS

Centre locale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Hunedoara

- BRAD Str. Horea, nr. 6 CEAN MATEI

0254-613.222

brad.hunedoara@apia.org.ro

- DEVA

dificării datelor bancare. Modificarea datelor cererii ca urmare a schim- bării formei de organizare. În acest caz se completează ”Cererea pentru

Str. 22 Decembrie, nr. 222, cod 330162 MANGUTIU IOAN 0254-230.012 / 0254-230.013 deva.hunedoara@apia.org.ro

transfer de exploataţie/schimbarea formei de

-

HUNEDOARA

organizare” care se depune de către fermier la CL/CJ al APIA, fără penalizări, în orice moment

Str. 9 Mai, nr. 9 OPRIS FLORIN

după depunerea cererii unice de plată până la

0254-713.250

finalizarea controlului administrativ. Acest tip

hunedoara.hunedoara@apia.org.ro

de modificare se notifică în termen de 15 (cinci- sprezece) zile calendaristice de la data apariţiei ei. Documente anexate:

- copie certificat de înregistrare / respectiv do- vada radierii, după caz;

- dovadă coordonate bancare.

6. Solicitarea de retragere a sprijinului afe-

rent unei/unor scheme de plată în Campania 2017 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3. Nu ezitaţi să vă prezentaţi de urgenţă la sediile APIA din judeţul Hunedoara! Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricul- tură Hunedoara AdresaDEVA Str. 22 Decembrie, nr. 222, cod

330162

Telefon/FAX0254-221.000 / 0254-221.050

Email apia.hunedoara@apia.org.ro

- Director Executiv SOCOL IOAN MARCEL

- ILIA

Str. Libertatii, nr. 56 MOLDOVAN CAMELIA

0254-282.344

ilia.hunedoara@apia.org.ro

- ORASTIE

Str. Plantelor, nr. 2b CALMUTCHI IOAN MARCEL

0254-245.011

orastie.hunedoara@apia.org.ro

- SANTAMARIE ORLEA

Str. Morii, nr. 167 DRAGOS ANGELICA

0254-772.057

orlea.hunedoara@apia.org.ro

- PETROSANI

Str. Constructorul, nr. 14 IONESCU ION OCTAVIAN

0254-540.470

petrosani.hunedoara@apia.org.ro Antoniu Poienaru

07 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

07

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Strângere de fonduri pentru un caz umanitar

Eveniment sportiv de excepție - „Țara Hațegului Junior’s Cup 2017”

de excepție - „Țara Hațegului Junior’s Cup 2017” În perioada 1 – 3 iunie, Asociația Club

În perioada 1 – 3 iunie, Asociația Club Sportiv Masters Sports orga- nizează, în parteneriat cu Consi- liul Județean Hunedoara, Primăria și Consiliul Local Hațeg, Primăria și Consiliul Local Sântămăria – Orlea, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Asoci- ația Județeană de Fotbal Hunedoa- ra, Asociația Intercomunală Țara Hațegului, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc UNES- CO și Destinația ecoturistică Țara Hațegului – Retezat, la Hațeg și Sântămăria – Orlea, prima ediție a

PUBLICITATE

unui campionat național de fotbal, destinat copiilor si juniorilor, cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani. „Țara Hațegului Junior's Cup 2017” este un eveniment susținut de Federația Română de Fotbal și ACERBIS. Campionatul a stârnit interesul a 27 de echipe (aproxima- tiv 600 de participanți activi) din 10 județe ale țării. „Suntem deosebit de onorați că, încă de la prima edi- ție, ne-am bucurat de atenția FRF, cu care am reușit să încheiem un parteneriat de excelență, iar o firmă mare de echipament sportiv ne este

excelență, iar o firmă mare de echipament sportiv ne este partener tehnic. Totodată, doresc să le

partener tehnic. Totodată, doresc să le mulțumesc tuturor sponso- rilor și partenerilor noștri, care au crezut în acest proiect și ne-au spri- jinit necondiționat. Pentru anul vi- itor, îmi doresc ca acest campionat să crească și să capete conotații in- ternaționale, iar Țara Hațegului să devină un important reper turistic și sportiv”, a declarat Petru Basara- ba, directorul competiției. Festivitatea de premiere a câști- gătorilor va avea loc sâmbătă, în 3 iunie, atunci când se va juca și fi- nala.

Campionat cu strângere de fonduri pentru un caz umanitar

Obiectivele acestui eveniment sunt de promovare a fotbalului pentru copii și juniori atât pe plan național, de promovarea turistică a Țării Hațegului și cel mai important scop al acestei este de a strânge bani

cel mai important scop al acestei este de a strânge bani pentru rezolvarea unui caz medical

pentru rezolvarea unui caz medical din comunitate. Este vorba despre Tudor Mihai Ciura în vârstă de 1 an și 10 luni, din Silvașu de Sus, care s-a născut cu un picior mai scurt cu 10 centimetri față de celălalt și cu hipoplazie de șold. Micuțul are o șansă de a fi operat de specialiș- tii unui spital din Germania costul operației este de 20.000 de euro.

Umbreluțele „plutitoare” vor apărea, din nou, pe strada Grădinilor din Hunedoara

Umbrelele colorate, suspenda- te, vor apărea, din nou, pe strada Grădinilor (fosta Lipscani) din Hunedoara, pentru a-i înveseli pe trecători, dar și pe turiștii care vi- zitează orașul. Angajații primăriei au îndepărtat, ieri, plasa pe care umbreluțele „plutitoare” au fost montate. La cererea cetățenilor, în

au fost montate. La cererea cetățenilor, în zilele următoare, vor fi montate, din nou, umbrelele

zilele următoare, vor fi montate, din nou, umbrelele colorate dea- supra acelei străzi, au spus repre- zentanții administrației publice locale. Străduța cu umbrele colorate a fost, anul trecut, unul dintre punc- tele de atracție a Hunedoarei. Nu mai puțin de 1.300 de umbreluțe „plutitoare” au fost instalate, în 2016, pe acea stradă, la inițiativa autorităților locale, după modelul altor mari orașe din țară. Acestea au adunat numeroși curioși care s-au oprit să le admire, dar și să fotografieze umbreluțele multico- lore, prinse pe o plasă ancorată de clădiri.

Ramona Ștefan

08 special SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238 Miercuri, 31 mai 2017 www.servuspress.ro Urmează patru zile de

08 special

08 special SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238 Miercuri, 31 mai 2017 www.servuspress.ro Urmează patru zile de distracție

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Urmează patru zile de distracție la Deva, unde vor avea loc mai multe concerte, susținute de artiști „de top” de la noi din țară, dar și alte evenimente, cu prilejul „Serbărilor orașului”. De spectacole și distracție vor avea parte și locuitorii munici- piului Petroșani, dar și cei ai orașu- lui Călan. Mini-vacanța de Rusalii „abundă” în evenimente care mai de care mai atrăgătoare, organizate în mai multe localități ale județului. „Servus Hunedoara” vă prezintă câteva dintre ele, ca alternativă de petrecere a timpului liber.

andra, carla’s Dreams, What’s up, pepe, andreea bănică și mulți alții vor cânta la petroșani

andreea bănică și mulți alții vor cânta la petroșani Și la Petroșani se anunță un concert

Și la Petroșani se anunță un concert de „zile mari”. Andra, Carla’s Dreams, What’s Up, Pepe, dar și mulți alți artiști cunoscuți în România, vor cânta, mâine, în 1 iunie, pe Stadionul „Jiul” din oraș. Concertul, intitulat „Împre- ună pentru Valea Jiului”, se anunță a fi „cel mai mare din ultimii 26 de ani din județul Hunedoara”, după cum spun organizatorii. De asemenea, tot la Petroșani, locuitorii sunt invitați vineri și sâmbătă, să se distreze la „Zilele municipiului”. Vineri, în 2 iunie, va avea loc un spectacol de muzi- că populară, susținut de Andreea Voica, Nicu Paleru, Emilia Ghi- nescu, Cornel Todea și Vlad Pă- ducel. Sâmbătă, pe scena special amenajată vor urca Zdob și Zdub, Andreea Bănică, Tamy și Heavito. Evenimentul se va încheia cu un laser show și foc de artificii.

IdeI pentru petreCerea tImpuluI lIber

Încep „serbările Devei”. con vor avea loc și în alte local

Cunoscutul cântăreț Ștefan Bănică Jr., Mi- hai Trăistariu, îndrăgita trupă Holograf, dar și Riff, Cristina Spătar sau Ioan Bocșa sunt doar câțiva dintre artiștii care vor susține spectacole în orașul de la poalele Cetății, în perioada 1-4 iunie. Ca și anul trecut, manifestările cuprind concerte în două locaţii din oraș, atât în Pia- ţa Cetății, cât și în Piața Victoriei, unde se află statuia ecvestră a Regelui Decebal. În cele patru zile, locuitorii Devei vor avea parte de concer- te, spectacole de folclor, teatru, dansuri, jocuri sportive, iluzionism, baloane zburătoare și dis- tracţie la maximum. Nu vor lipsi bucatele tra- diţionale românești și preparate ale bucătăriei maghiare, berea, dulciurile și răcoritoarele, su- venirele, meșterii populari și produsele unicat. Sărbătoarea de suflet a devenilor, devenită deja tradiţie în capitala judeţului, va debuta mâine, 1 iunie, în Piaţa Victoriei din centrul orașului. Acolo, copii, părinți și bunici sunt in- vitați, de la ora 11:00, la spectacolul “Burtiplici și Tontonici”, o producţie a Teatrului de Artă Deva. Acesta va fi urmat de momente de dans sportiv și modern, cu trupele “Dansandra” și “Lebedele albe”, jocuri sportive, pictură fără

și “Lebedele albe”, jocuri sportive, pictură fără pensule, iluzionism și baloane zburătoare. În aceeași

pensule, iluzionism și baloane zburătoare. În aceeași zi, de la ora 18:00, pe scena din Piața Cetății vor susține recitaluri Roxana Olșanschi, Trupa Tempo, Maxim, urmate de un concert live, susținut de trupa Riff. A doua zi, vineri, 2 iunie, de la ora 17:00, în Piața Victoriei din

oraș, va avea loc f și adolescenți “D prezentat de Mih poalele Cetății, v pa Quas, Silvia T recitalurilor, pe s

Seară de jazz de calitate la Parcul Dendrolog

pe s Seară de jazz de calitate la Parcul Dendrolog Iubitorii muzicii de calitate sunt in

Iubitorii muzicii de calitate sunt in Parcul Dendrologic de la Simeria, la open-air care se dorește a deveni fes vor delecta cu arta sunetelor timișore derați reprezentanți de seamă ai nou care vor prezenta și noul album, in cografia lor. Seara va fi încheiată de artista care, de-a lungul unei cariere colaborat cu unele dintre cele mai m țional, de la Johnny Răducanu la Sta Evenimentul este organizat de Ce meria, cu sprijinul Consiliului Local

Concursul Internațional Piano „Modus vivendi” la Palatul Magna Curia din Deva

Sala Șemineului a Palatului Magna Curia din Deva va găzdui, în perioada 1 -3 iunie, a doua ediție a Concursului Internațional Piano „Mo- dus vivendi”. Festivitatea de deschidere a evenimentului va avea loc joi, la ora 18:00. Pianiștii Zoltan Zsigmond și Eva Papp Zsigmond, din Szeged – Ungaria, vor susţine un recital de pian la pa- tru mâini. Repertoriul pe care îl vor interpreta va conţine lucrări de prestigiu din creaţia ma- rilor compozitori clasici. Juriul concursului va fi format din pianiști și profesori din Szeged –

Ungaria, Timișoara și Deva. La prima ediţie a concursului au făcut parte din juriu pianiști din Germania și SUA, pe lângă participarea delegaţi- ei din Szeged. Concursul propriu-zis va avea loc a doua zi, vineri, 2 iunie, în intervalul orar 09:00 -20:00. Vor participa concurenţii din Szeged – Ungaria, Alba Iulia, București, Cluj-Napoca, Ti- mișoara, Petroșani, Satu-Mare, Oradea, Lugoj și Deva, elevi în clasele 0-VIII. Concursul va con- tinua sâmbătă, între orele 09:00 și 12:00, cu elevi din clasele liceale, iar, în aceeași zi, începând cu ora 16:00, va avea loc festivitatea de premiere a

concurenților, concertul de gală și decer- narea „Marelui premiu”. Evenimentul este organizat de ONG Piano „Modus Viven- di”, în parteneriat cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) și cu Liceul de Arte „Sigis- mund Toduță” Deva.

în parteneriat cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) și cu Liceul de Arte „Sigis- mund
09 special SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

09

special

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

în mInI-vaCanța de ruSalII

certe și spectacole ități ale județului

de ruSalII certe și spectacole ități ale județului estivalul-concurs pentru copii eva Music Star”, ediţia a

estivalul-concurs pentru copii eva Music Star”, ediţia a IV-a, ai Feier. O oră mai târziu, la or cânta Andrada Igna, Tru- oma și Simona Nae, la finalul cenă urmând să urce Ștefan

Bănică Jr. și band-ul său. Celebrele melodii “Ți-am dat un inel”, „Să nu îmi iei niciodată dragostea” sau “Ochii tăi”, cân- tate de trupa Holograf, vor răsuna, în Piața Ce- tăți din Deva, în seara zilei de sâmbătă, 3 iunie. În aceeași seară, înainte de concertul celor de la Holograf, pe scenă vor mai urca și alți soliști cunoscuți publicului din România, printre care Mihai Trăistariu și Cristina Spătar. Tot atunci, va avea loc și gala laureaților „Deva Music Star”, atmosfera mai fiind întreținută de Mădălina Boroneanţ, Daggu Project și trupa Topaz. Duminică, ultima zi a „Serbărilor Devei”, va fi dedicată iubitorilor de folclor. Începând cu ora 18:00, pe aceeași scenă din Piața Cetății vor urca Ansamblul folcloric „Doina” din Uzdin/ Serbia, Ansamblul folcloric „Doina Banatu- lui” din Caransebeș, soliștii Daniela Văcărescu, Ioan Alexandrescu, Alin Olan, orchestra con- dusă de maestrul Ovidiu Barteș, Ioan Bocșa, Traian Jurchela, Sergiu Cipariu, Maria Rotaru și Alina Huţu. „Serbările Devei” sunt organizate de Primă- ria și Consiliul Local Deva și au loc în fiecare an, la începul verii.

poftiți la avanpremiera națională a documentarului „planeta petrila”!

națională a documentarului „planeta petrila”! Prima proiecție na- țională a filmului do- cumentar

Prima proiecție na- țională a filmului do- cumentar “Planeta Petrila” va avea loc, duminică, 4 iunie, în micul orășel muncito- resc cu același nume din Valea Jiului. Eveni- mentul, ce se anunță a fi unul cu totul special, cu multe surprize și invitați, se va desfășura începând cu ora 19:00, la Casa de Cultură „Ladislau Schmidt” și se adresează atât petrilenilor, cât și temerarilor care își doresc o experiență inedită și vor să facă o excursie la Petrila, cu această ocazie specială. Documentarul prezintă povestea orășelului minier și îi are ca și pro- tagoniști pe Ion Barbu, fost miner devenit artist și activist, și pe mine- rul-brigadier Cătălin Cenușă. Ambele personaje se luptă cu sistemul: ar- tistul pentru a salva de la demolare clădirile istorice ale minei, pe care le visează transformate în centre culturale, iar minerul pentru a-și transfe- ra brigada la o altă mină. „Planeta Petrila” a surprins viața la Mina Petrila în ultimii trei ani de existență, inclusiv imagini unicat cu ultimele lucrări din sub- teranul minei. Filmul, cu o durată de o oră și 26 de minute, e repre- zentativ pentru condițiile grele de munca și pentru decăderea mi- nelor din Valea Jiului, fiind un document al unei lumi aproape disparute. Pe de altă parte, documentarul urmarește formarea unui nucleu de societate civilă petrileană care, după o luptă de pa- tru ani, reușește să salveze clădirile istorice ale minei de la demolare. Pelicula, realizată de tânărul regizor Andrei Dăscălescy, a fost inclusă în competiția prestigiosului Festival Internațional de Film Documentar – IDFA, eveniment ce s-a desfășurat în toamna anului trecut la Amster- dam, în Olanda.

ic din Simeria

vitați duminică, 4 iunie, de la ora 18:00, în „Măgura Wave Jazz Edition”, eveniment tival, începând cu 2018. Pe cei prezenți, îi nii de la „Sebastian Spanache Trio”, consi- lui val de muzicieni de jazz din România, titulat „The Furnance”, al treilea din dis- binecunoscut interpretă Teodora Enache, de peste 20 de ani și 15 albume lansate, a ari nume din jazz-ul românesc și interna- nley Jordan. ntrul Cultural și de Creație al orașului Si- și Primăria Simeria.

Festivalul „Început de vară la Călan”. Două zile de distracție pentru locuitorii orașului

Locuitorii orașului Călan sunt invitați, sâmbătă și duminică, în zilele de 3 și 4 iunie, la prima ediție a Festivalului „Început de vară la Călan”. Eveni- mentul, ce se dorește a fi mai mult decât un festival al berii, se va desfășura în Orașul Nou. Vor evolua pe scenă soliști de muzică ușoară, dar și inter- preți de folclor. Manifestarea este organizată de Primăria și Consiliul Local Călan, în co- laborare cu Organizația DJ-ilor, Artiștilor, Muzicologilor Producători și In- terpreți din Timișoara, alături de parteneri și colaboratori.

din Timișoara, alături de parteneri și colaboratori. „u rban 4X” la skateparc-ul din Deva Tineri din
„u rban 4X”
„u
rban 4X”
la skateparc-ul din Deva
la skateparc-ul din Deva

Tineri din Deva, amatori de sporturi urbane, sunt așteptați în număt cât mai mare, duminică, 4 iunie, începând cu ora 10:00, la skateparc-ul din municipiu, să se întreacă la a doua ediție a concursului „Urban4X”. Întrecerea se ocupă cu pro- movarea sporturilor urbane și este dedi- cat tinerilor de toate vârstele din oraș.

Pagină realizată de Ramona Ștefan

10 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

10

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Anunț

Medic cu experiență de muncă în Franța ofer gratuit sfaturi și contact cu agenție recrutare de încredere pentru găsire posturi de medici în Franța. Telefon 0721.788.278, email dr.munteancorneliu@yahoo.com.

SC POMPONIO SrL Angajeaza:

Contabil Pentru punctul de lucru balastiera Simeria Tel 0737991771, Email: alina.popa@pomponio.ro

Angajare

Firmă de construcții angajează urgent muncitori calificați în construcții (zidari, dulgheri, zugravi, fierar betonist) cu experiență în domeniu. Relații la telefon 0254/217.433

Societate de contabilitate si expertize contabile ANGAjEAZĂ ECONOMIST / CONTABIL Cerinţe - studii superioare economice/ cursuri contabilitate - experiență în domeniu minim un an -operare calculator: Word, Excel, Internet C.V. –urile se depun la adresa de e-mail consultantfiscal.bota@gmail.com, nr. fax.0354.882.340. Vor fi solicitaţi pentru interviu doar candidaţii selecţionaţi.

ANUNț DE ANGAjArE

SC COMSID SrL Deva angajează:

1. CONDUCĂTOr AUTO, pentru transport intern categoria B, C, E, în

următoarele condiții:

- Permis categoria B,C,E ;

- Atestat transport marfă ;

-Card pentru tahograf digital ;

- Minim 1 an experiență pe mașini de mare tonaj.

2. AUTO MACArAGIU (2 posturi), în următoarele condiții:

-Pe macara de 12,5 tone ;

- Autorizație ISCIR ;

- Minim 1 an experiență în domeniu.

3. LUCrĂTOr în hală de producție (pe mașină de fasonat fier).

Pentru detalii ne puteți contacta la sediul societății din Deva, str. Apuseni, nr.2, jud.Hunedoara sau la telefon 0254.230.558- 0722.235.020.

ANGAjArE

SC Automotive Investment Corporation Srl, service autorizat în reparații camioane și semiremorci, angajează:

n mecanici auto; CV-urile se depun la adresa de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317

de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317 Angajare Caut spărgător de butuci de lemn pentru

Angajare

Caut spărgător de butuci de lemn pentru activitate în localitatea Vălișoara de Balșa. Se asigură transport GRATUIT. Informații la telefon: 0749.351.603

Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing - Petronela Tămaș Ionuț Onu DEVA Corespondent
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Director marketing -
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
DEVA
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
EDITAT DE
Director vânzări
Telefon/Fax:
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Antoniu Poienaru
Alin Ștefan Onu
TMT MEDIA
Sorin Vrăjitoru
Valentin Muntean
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
INTERNATIONAL
Secretariat - Int. 11
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
11 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

11

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

ANUNț VÂNZArE

Vând Volkswagen Golf 4 1.6. Relații la telefon 0748.661.989

Vând 12500 mp teren la șosea, între Hărău și Bârsău, la 12 km de Deva,

front stradal 24 m, perfect pentru orice fel de activități agricole, culturi

de arbusti (afin, zmeur, nuci) accesare fonduri europene precum și par-

celare pentru construcții locuințe, casă de bătrâni, pensiune etc. Acte la

zi. Tel.0744979327

Vând două parcele de câte 1000 mp de teren extravilan în Hărău, la 15

km de Deva și 10 km de Simeria, perfect pentru grădină de legume sau

alte culturi. Acte la zi. Tel 0744979327

Anunț Vânzare

Vând apartament cu 2 camere, decomandat in orașul Geoagiu, județul Hunedoara, str. Sanatorului. Relații la telefon:0748.612.234.

Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, mobilat, etaj 3/3, situat în Ghelari. Preț 36.000 lei. Telefon: 0722.498.507

Vanzare casă

VÂND CASĂ ÎN SĂVÂrȘIN, str. PrINCIPALĂ nr.429, între Biserica Ortodoxă şi Spitalul Social. relații telefon: 0744664473.

talon anunȚuri gratuite pentru abonaȚii cotiDianului

talon anunȚuri gratuite pentru abonaȚii cotiDianului Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

Nume și prenume:

Strada

Cod poștal Județ număr data

Localitate Posesor B.I./C.I. seria Eliberat de

Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

Data apariției

Rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

Semnătura

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin per- soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

CORINA: Multumesc vizioanarei VERONICA

pentru dezlegarea blestemelor pe soarta. Des-

chide Cartea Sfanta, dezleaga farmece, blesteme,

cununii, uneste cuplurile, aduce iubitul/a inapoi.

0743.797.252; 0726.425.501.

Cartea Sfanta, dezleaga farmece, blesteme, cununii, uneste cuplurile, aduce iubitul/a inapoi. 0743.797.252; 0726.425.501.

VAND/SCHIMB + DIFErENțĂ *Schimb cu casa in Deva, zona Zavoi + diferenta

OCAZIE: Casa complet renova- ta în 2015, aprox 2800mp casă + teren + anexe:

casă living 3 dormitoare, baie cu jacuzzi, anexa camera+hol+ba- ie+bucătărie, garaj și bucătărie de vară, camere supraveghere+ alar- mă, încălzire prin podea de granit, perete cărămidă 60cm grosime, geam termopan antiefracție, cen-

cărămidă 60cm grosime, geam termopan antiefracție, cen- CADou uN APARTAMENT 62 MP trală, front 90m, toate

CADou uN APARTAMENT 62 MP

trală, front 90m, toate utilitățile, internet+wireless Aer Condiționat 3 - în fiecare cameră. Zona Castelul Corvinilor. Oferă o priveliște extraordinară, la doar 50 m de Castel, 5 minute de centrul municipiului, 16km de municipiul Deva. Ocazie perfectă pentru casă de vacanță, casă de locuit, loc de a ridica un mini cartier rezidential sau oportunitate de a dezvolta o afacere în zona Castelului (zona turistică deosebită). Terenul se poate parcela. Oferit de proprietar, Camere - 4 sau mai multe Suprafață utilă - 2 800 m2 Locuință mobilată / utilată complet Preț - 235.000 euro

0753.083.333

Anunțuri Agenția imobiliară Evrika

1. Se vinde urgent ap.2 camere, zona Mărăști, cu vederea la stradă, bloc de cărămida, et.3, decomandat, hol central, dotat cu centrala termică, instalație pe Cu, termopane, baie cu geam, ca- mere cu parchet de stejar. Apartamentul este bine întreținut și nu

a suferit modificări interioare. Preț 27000 Euro. Tel 0745.253.662;

0723.660.160

2. Se vinde în Sântandrei vilă noua, 3 nivele, la parter garaj mare, bucătărie, cameră și baie, la etaj 3 dormitoare mari+baie, iar mansarda este finisată,dar necompartimentată. Teren 900 mp, poziția este aproape de centrul satului. In curte se mai găsește o casă mai veche, dar din cărămidă, 2 camere, hol și beci mare. Ideală pentru 2 familii. Preț 110.000 Euro. Tel 0723.660.160;

0745.253.662

3. Se oferă spre vânzare teren intravilan in zona Bălcescu, ST 500

mp, FS 25 m, ideal pentru construcție bloc de locuințe, maga- zin, sediu firmă, cabinet medical. Preț 33.000 Euro neg. ușor. Tel 0723.660.160; 0745.253.662

4. Se vând mai multe parcele de teren în zona 700, pen-

tru construcții de case.Prețuri incepând cu 10 Euro/mp. Tel

0723.660.160

12 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

12

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Liga a V-a de fotbal

Dacia Orăștie a sfeclit-o la Bretea Română

Din actualul sezon al Ligii a V-a de fotbal Hunedoara mai sunt de jucat patru etape, iar finalul campionatului se arată a fi unul interesant.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

În urma rezultatelor înregistrate în etapa a XXVI-a, lupta pentru șe- fia clasamentului Ligii a V-a de fot- bal Hunedoara s-a ascuțit din nou.

Doar un punct diferență

Așa cum anticipam în avancroni- ca etapei, deplasarea de la Sargeția Bretea Română nu a fost una deloc ușoară și, în cele din urmă, nici plă- cută, pentru liderul, Dacia Orăștie. Echipa din Bretea, după ce a luat patru puncte din șase posibile celor de la Măgura Pui, care sunt pe po- ziția a doua în clasament, a învins și Orăștia, cu 3-1. Astfel, diferența dintre Dacia și Măgura a scăzut la un singur punct, în condițiile în care echipa din Pui a câștigat, fără joc, meciul cu retrasa Mure- șul Pricaz, cu 3-0, dar campioana ultimelor ediții rămâne, și așa, pe poziția a șaptea. Este interesant de remarcat și faptul că Bretea Ro- mână, dacă nu ar fi avut cele șase puncte de penalizare, era, acum, pe locul șapte, dar așa se află doar pe poziția a unsprezecea. Ultima etapă a mai avut un derby, în care Comu- nal Ilia, a patra clasată, a întâlnit, acasă, pe AS Sântămăria Orlea. În acest joc cei de la Ilia s-au impus cu 5-3, și, în urma acestui rezultat, cei de la Sântămăria mai au doar două puncte diferență, iar lupta pentru ocuparea ultimei poziții de pe po- diumul de premiere devine, și ea, interesantă. Pe locul cinci continuă să se mențină vicecampioana Be- rianul Beriu, care a învins, acasă, “lanterna roșie”, Santoz Boz, cu 4-2, deși se aștepta un scor mai mare, dar cele trei puncte puse în joc sunt cele mai importante. Despre cei de la Boz mai trebuie spus că, dacă nu ar fi avut nouă puncte de penaliza- re, ar fi fost pe locul 14, penultimul, ocupat cum de Agrocompany Bă- cia, care a pierdut, cu 2-1, meciul de pe teren propriu cu cea de-a

opta clasată, Victoria Dobra. Pe lo- cul al șaselea se menține Zarandul

Crișcior, care a câștigat, la limită, cu 3-2, confruntarea de pe teren propriu cu antepenultima clasată, Ponorul Vața, într-un derby al Țării Moților. În fine, Cerna Lunca Cer- nii rămâne pe locul 12, chiar dacă a câștigat, cu 4-3, partida de acasă cu CSM Vulcan, în urma acestui eșec formația din Valea Jiului coborând

o poziție în ierarhie, până pe nouă.

De asemenea, un loc a coborât și CS Ghelari, care este acum pe zece, dar această echipă a stat în ultima rundă, nemaifăcând deplasarea la Dacia Boșorod, formație exclusă din campionat.

Urmează marele derby

Duminică, 4 iunie, se va desfă- șura etapa a XXVI-a a Ligii a V-a de fotbal Hunedoara, rundă care programează și marele derby din- tre Dacia Orăștie și Măgura Pui. În cazul în care formația din Orăștie, care are un joc mai puțin disputat, câștigă jocul, atunci are toate șan- sele de a deveni noua campioană a Ligii a V-a. În cazul unui meci egal, tot Dacia are prima șansă, păstrân- du-și avantajul de un punct, dar, în acest caz, campionatul se joacă, pentru că echipa din Orăștie va avea o deplasare nu tocmai ușoară

la Zarandul Crișcior, apoi va urma un meci mai lejer acasă cu Cerna Lunca Cernii, iar în ultima etapă, când trebuia să joace la Dacia Bo- șorod, actualul lider va sta. În cazul în care va câștiga Măgura, atunci formația din Pui va avea prima șansă la titlu, urmând a avea două puncte în avans, dar nici în acest caz nimic nu este sigur, echipa din Țara Hațegului având trei meciuri grele, acasă cu AS Sântămăria Or- lea, în deplasare la Berianul Beriu și, în ultima etapă, pe teren propriu cu Comunal Ilia. În afară de ma- rele derby, etapa mai programează câteva meciuri interesante. Astfel, interesant de urmărit se anunță a

fi derby-ul dintre vecini, cel dintre

AS Sântămăria Orlea și Sargeția Bretea Română. Un alt joc care se anunță a fi echilibrat este și cel din- tre Berianul Beriu și Comunal Ilia. În schimb, însă, CS Ghelari pleacă

și Comunal Ilia. În schimb, însă, CS Ghelari pleacă favorită în confruntarea de pe teren propriu

favorită în confruntarea de pe teren propriu cu Agrocompany Băcia, la fel cum este și în cazul celor de la Victoria Dobra care, cel puțin pe hârtie, au prima șansă în deplasa- rea de la Santos Boz. La rândul lor, cei de la Zarandul Crișcior sunt si- guri că vor mai adăuga trei puncte la zestre lor, urmând a câștiga, la „masa verde”, cu 3-0, jocul conside- rat în deplasare la retrasa Mureșul Pricaz. De asemenea, CSM Vulcan nu va juca, Dacia Boșorod, echipă pe care ar fi trebuit să o întâlnească pe teren propriu, fiind exclusă din campionat. Meciul dintre Ponorul

Vața și Cerna Lunca Cernii se va disputa pe 11 iunie, însă cele două echipe se vor întâlni între ele și în această duminică. Și asta pentru că, așa cum au căzut de acord condu- cerile celor două echipe, pe 4 iu- nie se va disputa, la Lunca Cernii, restanța din etapa a XII-a. Pe 11 iu- nie, când este programată să se des- fășoare runda a XXVIII-a, partida se va disputa la Vața, lucru posibil deoarece Ponorul ar sta, având, programat, inițial, joc cu cei de la Boșrod, în deplasare, iar Cerna va câștiga, cu 3-0, partida considerată acasă cu Pricazul.

Astăzi se joacă semifinalele Cupei

Până la disputarea etapelor din week-end din eșaloanele IV și V, as- tăzi se vor juca meciuri în Cupa României și o partidă restantă. Astfel, cu începere de la ora 17.30, se vor disputa semifinalele fazei județene a Cupei României. La Petrila, pe terenul “Parângul Lonea”, se vor întâlni Hercules Lupeni și Retezatul Hațeg, iar la Simeria, pe stadionul CFR, vor fi față în față Șoimul Băița și Inter Petrila. Dacă la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc scorul va fi egal, se vor mai juca două reprize de prelungiri, a câte 15 minute fiecare. În cazul în care și după prelungiri egalitatea va persista, atunci câștigătoarea va fi desemnată în urma executărilor loviturilor de departajare. Finala fazei județene a Cu- pei României se va disputa într-o singură manșă, pe teren neutru, cel mai probabil, Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara urmând a stabili locul, data și ora desfășurării ultimului act după semifinale, în urma con- sultării cu cele două echipe calificate. Este interesant de remarcat că în semfinale s-au calificat ocupantele primelor patru locuri din Liga a IV-a, ordinea lor în ierarhie fiind, la această oră, Petrila, Lupeni, Băița și Ha- țeg. Tot pentru astăzi este programat și un joc restant din Liga a IV-a, cel dintre Universitatea Petroșani și Metalul Crișcior Brad, fără implicații la vârful clasamentului. În cazul unei victorii a gazdelor, acestea au scăpat, definitiv, de grija evitării ultimului loc, deși echipa din Petroșani cu greu mai poate ajunge în coada clasamentului. În schimb, însă, la un meci egal sau o victorie a celor de la Metalul, atunci aproape sihur ultima clasată va rămâne Minerul Uricani, care ocupă această poziție și în prezent.

13 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

13

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Sub sceptrul Iancului

Pledoarie pentru fotbal la Baia de Criș

La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat prima ediție a manifestării cultural – artoistice și sportive “Zilele comunei Baia de Criș”.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

Desfășurate în premieră, “Zilele comunei Baia de Criș”, au purtat un nume sugestiv, “Pe vremea cireșe- lor”, pentru a aminti de perioada în care s-a născut Avram Iancu, con- form izvoarelor istorice.

Ca la meciurile internaționale

De altfel, manifestarea s-a des- fășurat sub sceptrul Iancului, erou național și fală a Moților, condu- cerea comunei dorind a se face o separație față de manifestarea de la Țebea, unde se comemorează tre- cerea în neființă a revoluționarului pașoptist. În cadrul manifestări- lor, așa cum se obișnuiește, au fost lansări de carte și spectacole muzi- cale, cu participarea a unor nume cunoscute. În schimb, însă, la pri- ma ediție a “Zilelor comunei Baia de Criș” cei mai câștigați au fost microbiștii, care au putut vedea la lucru, pe terenul sintetic de la Par- cul Izvor, lângă care, într-un terme record, de două zile, au fost amena- jate și tribune, nume mai ale fotba- lului românesc și hunedorean. Pe teren s-au confruntat o selecționată a Țării Moților, cu o reprezentati- vă a județului Hunedoara, la care au evoluat foști mari jucători de la Jiul și Corvinul. Pentru gazde, ca să spunem așa, pregătite de către Ghe-

orghe Petrișor, au evoluat portarul Mircea Bogdan și jucătorii de câmp Emil Polvrea, Alin Gomoi, Codruț Mihăilă, Ovidiu Gavrileț și fostul golgheter al Ligii I, Sorin Cornea, iar pentru “echipa internațională”, antrenată de Marcel Pușcaș, fost internațional și, actualmente di- rector de dezvoltare regională din cadrul Federației Române de Fot- bal (FRF), buturile au fost apărate de Traian Rudisuli, iar în câmp au evoluat “Balonul de Aur” Romolus Gabor, precum și legendele Corvi- nului Dorin Nicșa, Dumitru Gălan și Victor Oncu, precum și idolul Jiului, Damian Militaru. De aseme- nea, au mai intrat în joc, cu forțe proaspete, tânărul Eduard Cornea, fiul fostului golgheter al Ligii I, care a fost și cel care s-a ocupat de or- ganizarea acestui meci, precum și Mihaiu Gorcea, primarul comu- nei Baia de Criș, și el fost jucător în tinerețe, fiind, printre altele, coechipier cu inegalabilul Florea Dumitrache la Minerul Vulcan. Și pentru că era vorba despre un meci serios nu a fost omis niciun detaliu, arbitrii fiind, pentru imparțialitate, fostul purtător al ecusonului FIFA, Ioan Danciu, din Petroșani, și Ma- rin Rusu, din zonă, iar ca observa- tori au fost “delegați” doi jucători de legendă ai Aurului Brad, Mihai Toth și Mircea Faur, iar prezentato- riu au fost jurnaliștii Mihai Feier și Florin Matei.

Primarul a ratat prima selecție în echipa națională

Partida a fost una deosebit echi- librată, cu numeroase răsturnări de situație, încheiată, în cele din urmă,

răsturnări de situație, încheiată, în cele din urmă, la egalitate, scor 7-7, după ce la pa-
răsturnări de situație, încheiată, în cele din urmă, la egalitate, scor 7-7, după ce la pa-

la egalitate, scor 7-7, după ce la pa- uză “internaționalii” conduceau cu 4-2. Momente interesante au fost și după meci, sau mai ales atunci. “Deși mi-au confirmat prezența, o ședință de urgență de la FRF a fă- cut ca Miodrag Belodedici, Aurică Țicleanu și Jean Vlădoiu să lipseas- că de la această întâlnire. Pentru mine este un mare regret pentru că am ratat prima mea prezență în echipa națională, lucru ce ar fi pu- tut fi confirmat de Marcel Pușcaș. Oricum, sunt onorat de prezența celor care ne-au fost alături”, a de- clarat Mihaiu Gorcea, primarul co- munei Baia de Criș. “Vă transmit salutul colegilor care nu au putut

fi prezenți la acest meci. Îl asigur,

însă, pe domunl primar, că selecția

s-ar putea realiza la viitoarea ediție

a acxestei manifestări, Ați făcut un

lucru extraordinar cu organizarea acestui joc. Ați arătat o mare coe- ziune locală, lucru care lipsește, din păcate, prin alte locuri, iar această lipsă nu face bine fotbalului româ- nesc”, a spus, la rândul său, Marcel Pușcaș.

“Olmo” Oncu, cetățean de onoare al comunei

Apoi primarul Mihaiu Gorcea a oferit diplome și cupe, toate aces- tea fiind inscripționate cu chipul lui Avram Iancu, celor prezenți pe gazon, precum și primarilor și vice- primarilor din zonă, dar și prefec- tului Fabius Kiszely. Un moment deosebit l-a reprezentat și acorda- rea titlului de cetățean de onoare

al comunei Baia de Criș, lui Victor Oncu, cel supranumit și “Olmo”, după numele unui celebru apără- tor al Barcelonei din urmă cu vreo 40 de ani. “Sunt onorat de această distincție și mândru că sunt hune- dorean. În cariera mea am jucat la

mândru că sunt hune- dorean. În cariera mea am jucat la două echipe hotărâte, Aurul Brad

două echipe hotărâte, Aurul Brad și corvinul Hunedoara, care impu- neau respect tuturor adversarilor. Când mergeam cu Bradul undeva, adversarii spuneau “Toată lumea să trăiască, numai noi să nu murim”, iar cu Hunedoara “Ascundeți vinul, că vine Corvinul”, lucruri care arată multe. Sper ca la ediția viitoare să avem mai mulți cetățeni de onoa- re ai comunei Baia de Criș”, a spus Victor “Olmo” Oncu. Apoi, ca după orice partidă cu miză, loturile celor două echipe, însoțite de arbitri și observatori, precum și de jurnaliș- tii prezenți, au participat la o “con- ferință de presă”, unde principalele subiecte atinse au fost virșlii și vi- narsul.

14 utile SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

14

utile

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Nr. 3238 Miercuri, 31 mai 2017 www.servuspress.ro Deva Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa

Deva

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Tran sil vaniei.

Hunedoara

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enes- cu, nr. 7.

Petroşani

Farmacia „Piață”, Str. A. Iancu, nr. 5

Orăştie

Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlces- cu, nr. 7

BrAD

Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu

Petrila

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu

Petrila Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu Utilități: Apă caldă 0254/212.225 Apă rece:

Utilități:

Apă caldă 0254/212.225 Apă rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864

Ascensoare: 0254/235.090 E.ON Gaz Distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

Informații CFR: 0254/212.725

Instituții publice:

AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sănătate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Județean: 0254/211.350 Prefectură: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

Taximetre:

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

Sistări apă

Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567 Sistări apă Apa rece va fi sistată astăzi, 31 mai, la

Apa rece va fi sistată astăzi, 31 mai, la Hunedoara, între orele 08:00 și 15:00, pe strada Libertății (bl. 12 și 14 -sc.A și B). Întreruperea este cauzată de lucrări eliminare pierdere apă la conducta de refulare PT Republicii. De asemenea, apa rece va fi oprită, azi, și în satele Crișcior și Bucureșci, în intervalul orar 09:00 -15:00, pentru remedierea unei avarii apărută la o conductă DN75.

Sursa: Apa Prod Deva

Radare 31 mai DN 7 Deva - Sântuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara
Radare 31 mai
DN 7 Deva - Sântuhalm –
Simeria
DJ 687 Cristur – Hunedoara
DJ 687 Hunedoara – Hăşdat
DN 66 Călan – Băcia
DN7 Mintia – Veţel
DN7 Veţel – Leşnic
DN7 Leşnic – Săcămaş
DN7 Ilia – Gurasada
DN7 Gurasada – Burjuc
DN7 Burjuc-Zam
Deva, Calea Zarand; Sântu-
halm; DN 76 Căinelul de Jos
- Bejan
Uricani pe DN 66A, str.
Muncii
Sursa: IPJ Hunedoara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1) Respectat ın functie de inte- res – O referire la adresa vecinului. 2) Un tur realizat la fix – Curios din fire. 3) Act pentru aducerea la ordine. 4) Isi impune vointa ın nu- mele altora – E cel mai bun ın cupa. 5) Abia se pot stapani – Descrierea unui portelan fin. 6) Patrund ın arta creatiei vestimentare – Infun- dat cu capul ın perna. 7) Numai bun de supt – Lucrari de sistematizare pe hartie. 8) Noi realizari ın productia la hectar. 9) Aprobari la organizarea unui miting – O decoratie de frunte. 10) Amenintata de boala – Un substitut la masa (pl.).

VERTICAL: 1) Figura de stil – Pauza de lucru ın construct¸ii. 2) Locuri unde se ıntalnesc idolii – A avea o deplasare nelinis¸tita. 3) Sursa de poluare sonora. 4) Finalul nedorit al aface- rilor – Debutant pe scena viet¸ii. 5) O gura de s¸tir – Arma de distrugere ın masa. 6) A trage volanul la mas¸ina – Cel care ındeplines¸te un vis. 7) Adresa expeditorului – Suspendat la cursuri. 8) Pedeapsa cu suspendare. 9) Lucrare la un baraj – Pornit spre uscat. 10) Luptator aflat ın ofensiva – Incornorate de mici.

Întreruperi energie electrică

Pentru lucrările anuale de reparaţii și întreţinere instalaţii și reţele electrice, precum și posturi de transforma- re, Enel Distribuţie Banat anunţă între- ruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos:

în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos: Astăzi, 31 mai LUPENI, SC Edy Ursu SRL

Astăzi, 31 mai

LUPENI, SC Edy Ursu SRL 09:00 - 16:00 SILVAȘU DE SUS 09:00 - 16:00 VULCAN, Jiu-Paroșeni 09:00 - 16:00 CÂMPURI DE SUS; STOIENEASA; GRĂDIȘTEA DE MUNTE (zona Gerosu si Anineș); OCIU; BASARABASA; PRĂVĂLENI 09:00 - 17:00

Sursa: Enel românia

15 prograM tV SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

15

prograM tV

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

O săptămână favorabilă rezolvării

problemelor de sănătate. În dragoste, perioada este mai favorabilă celor singuri decât celor cuplaţi.

Balanță

22.09 - 22.10

Săptămâna va fi sub semnul depla- sărilor. Relaţiile sentimentale vor fie afectate de o stare de stres, așa că se recomandă un pic mai multă grijă.

Taur

Scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

Dragostea va fi în centrul atenţiei. Orice aţi întreprinde, veţi reuși. Există însă riscul unor incidente profesionale.

Gemeni

22.05 - 21.06

Veţi fi foarte preocupaţi de latura financiară. Toate au șanse să iasă așa cum vă doriţi, atata timp cât vă controlaţi la cheltuieli.

Săptămâna stă sub semnul conflic- tului. Veţi fi preocupaţi de bani, dar mai aveţi de așteptat. În dragoste, puteţi răsturna orice situaţie.

Săgetător

22.11 - 20.12

După o perioadă de zburdălnicie și distracţii, vă veţi întoarce la lucrurile serioase. Vă veţi pune pe muncă, sau pe studiu, vă veţi revizui planurile.

rac

Capricorn

22.06

- 22.07

21.12

- 19.01

Veţi avea parte de niște tulburări sentimentale. Se recomandă să fiţi flexibili, să nu cedaţi orgoliilor mărunte.

Veţi avea o săptămână foarte activă. În continuare, banii vor fi centrul preocupărilor și au toate șansele să fie extrem de eficienţi în acest sens.

Leu

Vărsător

23.07

- 22.08

20.01

- 18.02

Vă așteaptă niște emoţii puternice, destul de serioase, legate de dragoste. Veţi avea, în schimb, noroc la bani, dar veţi și cheltui destul de mult.

Vă așteaptă, din punct de vedere afectiv, o nouă perioadă de retragere și izolare. Nu e neapărat să fie din cauza unor lucruri neplăcute.

Fecioară

Peşti

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

Veţi trece prin niște zile foarte bune. Chiar și atunci cînd nu vi

se întâmplă nimic deosebit, veţi fi binedispuși.

În zilele ce urmează, riscaţi să provoacaţi, din neglijenţă, niște con-

flicte familiale ale căror consecinţe le veţi suporta tot voi mai târziu.

METEO BRAD DEVA ORĂȘTIE HUNEDOARA HAȚEG PETROȘANI
METEO
BRAD
DEVA
ORĂȘTIE
HUNEDOARA
HAȚEG
PETROȘANI

Deva: min. 14, max. 26 Hunedoara: min. 14, max. 25 Orăștie: min. 12, max. 26 Brad: min. 13, max. 25 Hațeg: min. 13, max. 25 Petroșani: min. 12, max. 25

25 Hațeg: min. 13, max. 25 Petroșani: min. 12, max. 25 Ortodox: Sfântul Apostol Ermie Romano-catolic:
Ortodox: Sfântul Apostol Ermie Romano-catolic: VIZITA SF. FC. MARIA; Sf. Petronela Greco-catolic: Sf. m. Ermie

Ortodox:

Sfântul Apostol Ermie

Romano-catolic:

VIZITA SF. FC. MARIA; Sf. Petronela

Greco-catolic:

Sf. m. Ermie

Curs valutar EuRO 4,5636 RON uSD 4,0900 RON GBP 5,2606 RON CHF 4,1858 RON
Curs valutar
EuRO
4,5636 RON
uSD
4,0900 RON
GBP
5,2606 RON
CHF
4,1858 RON

BANCURI

El și ea în pat. Sună telefonul.

Două măicuțe la magazin:

Ea răspunde, și vine înapoi.

-Dați-mi vă rog doi cremwuști!

- Cine a fost? - întreabă el.

La care cealaltă:

- Soțul.

-Mai ia unul să-l mâncăm!

- Atunci plec.

-Stai liniștit. -A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieșit la o bere cu tine.

– Dumneata ești noua dactilografă ?

– Da, domnule.

– Ce mașină preferi ?

– Mercedes.

suDoKu

suDoKu Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de

la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de

la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie-

care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât

o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 1 Matinal 07:00 Documentar 360° 07:00 Știrile Pro Tv 08:00 Neatza cu Răzvan și
07:00 1 Matinal
07:00 Documentar 360°
07:00 Știrile Pro Tv
08:00 Neatza cu Răzvan și
07:15 Răpirea fecioarelor
07:00 Pastila de râs
09:45 Teleshopping
08:00 Câștigă România!
09:30 Teleshopping
07:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
10:30 Vorbește lumea
Dani
09:00 Preţul trădării
10:00 Trăsniți
11:45 Teleshopping
08:15 Vacanţa Mare
11:00 Teleshopping
10:10 Femei de 10, bărbați
13:00 Știrile Pro Tv
10:55 Teleshopping
12:00 Alegeri Locale Parţiale
11:30 Focus
de 10
09:15 Teleshopping
2017
12:00 Teleshopping
11:30 Teleshopping
14:00 Lecţii de viaţă
11:15 Prietenii de la 11
09:45 Ziua în care mi s-a scris
12:30 Teleshopping
13:00 Casa: construcţie și
11:50 Documentar 360°
13:00 Aici, acum
design
destinul
15:00 La Maruţă
13:00 Observator
12:50 Poate nu știai
14:00 Telejurnal
13:30 Teleshopping
12:00 Știrile Kanal D
14:55 Vorbește corect!
13:00 Telejurnal TVR 2
17:00 Știrile Pro Tv
14:00 2K1
14:00 Focus
15:00 Convieţuiri
13:40 Sivas
13:00 Te vreau lângă mine
14:30 Teleshopping
16:00 Știri
15:50 Poate nu știai
18:00 Ce spun românii
16:00 Observator
14:45 Mama mea gătește mai
15:00 Teo Show
16:05 Convieţuiri
16:00 Handbal masculin
bine
17:00 Telejurnal
16:30 Bravo, ai stil!
17:40 Preţul trădării
19:00 Știrile Pro Tv
17:00 Acces direct
16:00 Răzbunarea haiducilor
17:30 Interes general
18:50 E vremea ta!
18:45 Știrea zilei
18:00 Focus
18:30 Pulsul zilei
20:30 Prințul Persiei
19:00 Observator
19:00 Telejurnal TVR 2
19:30 Mama mea gătește mai
20:00 Telejurnal
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Câștigă România!
20:50 Sport
bine
23:00 Încă un film despre
20:30 ZaZaSing
20:00 Dragoste infinită
21:00 România 9
21:10 Comoara din tren
20:30 Cronica cârcotașilor
22:30 Banii tăi
23:00 CSI
adolescenți?!
23:30 Xtra Night Show
22:30 Trăsniț
22:30 WOWBiz
07:40 În căutarea lui Nemo 3D
09:20 Planul lui Maggie
11:00 Familia Hollar
12:30 Frații Dassler
15:35 Echipa nebună de fotbal
17:15 Eu, Earl si sfarsitul ei
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreședinta
20:00 Epoca de gheaţă
21:35 Cei rămași
22:40 Twin Peaks
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
14:00 Ora exacta in sport
16:00 Familia Simpson
19:00 Seinfeld
19:30 Seinfeld
20:00 Local Kombat
21:00 Ora exacta in sport
22:00 Unitatea
08:00 07:45 Puterea Singură destinului pe lume
09:15 09:00 Regina Pasiune inimilor și putere
11:30 10:30 Pana Totul la pentru capatul tine lumii
13:30 11:30 Teleshopping Petale de singurătate
14:00 12:30 Clona Teleshopping
15:00 13:00 Soț Pretul de dragostei închiriat
16:00 15:00 Pentru Îngeri păzitori că te iubesc
17:00 16:00 In Singură asteptarea pe lume dragostei
18:00 17:00 Intrigi Pasiune in și Paradis putere
19:00 18:00 Vieţi Totul schimbate pentru tine
20:00 19:00 Stadiul Petale de relatiei singurătate
22:00 20:00 Puterea Pretul dragostei destinului
23:00 22:00 State Viață de nedreaptă Romania
Program TV Miercuri 31 mai 2017
16 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

16

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3238

Miercuri, 31 mai 2017

www.servuspress.ro

Nr. 3238 Miercuri, 31 mai 2017 www.servuspress.ro Procesul matriței dacice - la dosar au fost depuse

Procesul matriței dacice - la dosar au fost depuse două filmulețe cu momentul descoperirii

au fost depuse două filmulețe cu momentul descoperirii Tânăra din Arad care solicită o re- compensă

Tânăra din Arad care solicită o re- compensă de 500.000 de lei din partea mai multor instituții ale statului, pen- tru că ar fi participat la descoperirea unei matrițe dacice din bronz, folosită acum 2.000 de ani la confecționarea bi- juteriilor, a fost audiată marți la Tribu- nalul Hunedoara, în procesul deschis în această cauză.

Andreea Ciuciu și avocatul său au depus la dosar două filmulețe despre care afirmă că ilustrează momentul descoperirii matriței dacice, în 23 iu- nie 2013, menționând că imaginile re-

dau locul în care se afla artefactul. La dosar a fost depusă marți și o evaluare

a matriței dacice efectuată de un ex-

pert angajat de Muzeul Civilizației Da- cice și Romane Deva, parte în proces.

Conform expertului, matrița dacică ar valora 560.000 de lei, situație care

a nemulțumit avocatul reclamantei. În

declarația dată în fața instanței, tânăra

a arătat că s-a aflat la cetatea Sarmize-

getusa Regia împreună cu un grup de prieteni și a apreciat că locul în care se găsea matrița dacică nu era delimitat

PUBLICITATE

care se găsea matrița dacică nu era delimitat PUBLICITATE ca fiind inclus într-un sit arheologic. Din

ca fiind inclus într-un sit arheologic. Din acest motiv, ea a considerat că locul în care se afla artefactul, într-o groapă de la rădăcina unui copac pră- bușit de vânt, nu ar fi pe teritoriul unui sit arheologic protejat de lege. "Locul în care a fost descoperit artefactul nu era împrejmuit, fiind situat pe o pote- că în pădure, astfel că nu mi s-a părut că face parte din sit. Copacul care a provocat excavația în care a fost desco- perită piesa era căzut peste poteca pe care mă deplasam, iar obiectul se afla la circa 5-10 metri de potecă", a spus reclamanta, în sala de judecată. Ea a precizat că după ce matrița a fost scoasă din groapa rămasă în urma prăbușirii copacului, piesa a fost pre- dată administratorului sitului Sarmi- zegetusa Regia, care se afla în apropie- rea grupului de vizitatori din care făcea parte și reclamanta. Andreea Ciuciu a relatat că adminis- tratorul sitului a anunțat paza monu- mentului și specialiștii de la Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, care au sosit a doua zi dimineața la Sarmizegusa Re- gia.

care au sosit a doua zi dimineața la Sarmizegusa Re- gia. Solicită recompensă de 500.000 de
care au sosit a doua zi dimineața la Sarmizegusa Re- gia. Solicită recompensă de 500.000 de

Solicită recompensă de 500.000 de lei

Ulterior, tânăra a depus o cerere la Judecătoria Deva prin care solici- ta ca Ministerul Culturii și Consiliul Județean Hunedoara, alături de alte instituții subordonate, să-i achite o re- compensă în valoare de 500.000 de lei pentru că ar fi participat la descoperi- rea matriței dacice de la Sarmizegetusa Regia. Suma ar reprezenta cota parte ce

i s-ar cuveni reclamantei, ca membră a grupului care a găsit artefactul. Ea a precizat că în estimarea recom- pensei s-a ghidat după discuțiile purta- te de mai mulți specialiști de la muzeul din Cluj-Napoca, aceștia apreciind, la momentul descoperirii, că matrița ar fi valorat cât trei brățări dacice. Procesul "Matrița dacică" va continua pe 5 sep- tembrie, termen la care au fost citați doi martori: profesorul Gelu Florea, coordonatorul științific al șantierului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, și Ionuț Trufaș, unul dintre membrii grupului care a luat parte la descope- rirea artefactului. Andreea Ciuciu a dat în judecată Consiliul Județean Hu- nedoara și Serviciul Județean de Ad- ministrare a Monumentelor Publice, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, susținând că are dreptul la recompensă deoarece ea ar fi fost prima persoană care ar fi găsit ma- trița dacică de la Sarmizegetusa Regia. Reclamanta în acest dosar solicită, în baza Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național, plata unei sume de bani pe care a estimat-o că ar reprezenta o cotă de 1/7 din 45% din valoarea obiectului descoperit în Munții Orăștiei. Consiliul Județean Hunedoara a contestat cererea femeii, susținând că reclamanta nu a făcut dovada că ar fi descoperit artefactul, nu a prezentat un înscris din care să reiasă că a pre- dat matrița în termen de 72 de ore de la data descoperirii acesteia și că nu a demonstrat că piesa ar avea o valoare excepțională. Piesa este apreciată de specialiști ca fiind extrem de valoroasă pentru că era folosită la confecționarea de bijuterii de către un meșter din ce- tate, ceea ce arată gradul de civilizație la care ajunseseră dacii acum 2.000 de ani. În prezent, matrița este expusă într-o sală special amenajată și securi- zată a Muzeului Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva.

Sursa: www.agerpres.ro

INVITAȚIE ACS MASTERS SPORTS HAȚEG În Parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Orașului Hațeg,

INVITAȚIE

ACS MASTERS SPORTS HAȚEG

În Parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Orașului Hațeg, Primăria Comunei Sântămăria Orlea, Direcția Județeană Pentru Sport și Tineret Hunedoara, Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, Asociația Intercomunală Țara Hațegului, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc Internațional UNESCO și Destinația Ecoturistică Țara Hațegului – Retezat

vă invită la

Țara Hațegului Junior’s Cup

– Retezat vă invită la Țara Hațegului Junior ’s Cup Director turneu, Petru Basarabă H ațeg/
– Retezat vă invită la Țara Hațegului Junior ’s Cup Director turneu, Petru Basarabă H ațeg/

Director turneu,

Petru Basarabă

Hațeg/Sântămăria Orlea, 01 – 03 iunie 2017

Turneu național de fotbal dedicat copiilor și juniorilor (8 – 13 ani) SUSȚINUT DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL ȘI ACERBIS

PROGRAM

JOI, 01.06.2017

7.30 – 13.00: Înregistrarea participanților

(Sântămăria Orlea)

9.00 – 19.00: Meciuri în grupe

(Hațeg/Sântămăria Orlea) 20.00: Workshop și cină festivă pentru antrenori/conducători de echipe („Vila Veche” Hațeg) Trainer:

Ciprian Urican – Liga Profesionistă de Fotbal Invitați speciali:

Gheorghe Mulțescu și Ionuț Stelescu

VINERI, 02.06.2017

9.00 – 19.00: Meciuri în grupe (Hațeg/Sântămăria Orlea)

20.00: Cină festivă/Seară specială pentru copiii participanți (Restaurant „Casa Românească” Hațeg) Invitați speciali: parteneri și sponsori

SÂMBĂTĂ, 03.06.2017

9.00 – 16.00: Meciuri în grupe. Jocuri de clasament.

Semifinale. Finale. (Hațeg/Sântămăria Orlea) 16.00: Festivitatea de premiere, paradă și program artistic. Cuvântul oficialităților. (Stadion Sântămăria Orlea) Invitați speciali: reprezentanți ai organizatorilor/ partenerilor oficiali/instituțiilor media, alți invitați. 19.00: Seară festivă pentru organizatori/parteneri/ sponsori/invitați („Vip Motel” Hațeg)

sponsori/invitați ( „V ip M otel ” H ațeg) HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIA DEVA AJF CONSILIUL LOCAL

HUNEDOARA

HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIA
HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIA
HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIA
HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIA
HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIA

ŞI PRIMĂRIA

DEVA

AJF

CONSILIUL LOCAL

SÂNTĂMĂRIA ORLEA