Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA NR.

BILAN CONTABIL
- lei -
Denumirea indicatorului Realizri n perioada de raportare
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
ACTIVE IMOBILIZATE 3.088.224 3.861.313 4.744.711
Imobilizri necorporale 401.396 483.450 534.110
Imobilizri corporale 2.686.828 3.377.863 4.210.601
Imobilizri financiare - - -
ACTIVE CIRCULANTE 3.692.610 4.793.624 6.353.108
STOCURI 2.758.218 3.737.969 4.296.855
Materii prime, materiale 973.102 1.075.296 1.375.206
Producie n curs 656.376 693.347 709.105
Producie finit 399801 595.291 615.397
Mrfuri 579.583 1.064.752 1.071.828
Alte stocuri 149.356 309.283 415.019
CREANE 836.526 956.982 1.951.670
Clieni 826.048 947.504 1.941.065
Alte creane 10.478 9.478 10.605
DISPONIBILITI 97.865 108.673 104.583
TOTAL ACTIVE 6.780.834 8.663.937 11.097.819
CAPITAL PROPRIU 184.435 2.417.522 2.899.683
Capital social 1.053.020 1.800.619 2.281.555
Rezerve 2.800 - -
Profit nerepartizat 778.615 616.903 718.128
DATORII TOTAL 4.946.399 6.246.415 8.198.136
Credite pe termen lung 2.008.785 2.917.645 3.669.281
Furnizori 904.760 1.313.761 1.522.962
Creditori 19.734 26.413 48.569
Alte obligaii 1.006.657 1.301.489 1.889.760
Credite pe termen scurt 1.006.463 1.044.719 1.285.692
TOTAL PASIV 6.780.834 8.663.937 11.097.819

ANEXA NR.2
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
-lei-
Denumirea indicatorului Realizri n perioada de raportare
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
VENITURI TOTALE 12.736.923 12.858.400 14.694.007
CIFRA DE AFACERI 7.973.580 11.427.695 11.742.145
Producia vndut 6.108.620 8.371.085 7.937.115
Vnzri de mrfuri 1.864.960 3.056.610 3.805.030
Producia stocat 2.580.367 207.031 1.045.817
Alte venituri din exploatare 1.422.482 702.145 1.103.469
VENITURI DIN EXPLOATARE 11.976.429 12.336.871 13.891.431
Venituri financiare 760.494 827.529 802.573
Venituri extraordinare 40 - 25
CHELTUIELI TOTALE 11.870.734 11.989.016 13.839.015
Cheltuieli de exploatare 11.150.922 11236.382 1.304.349
Cost mrfuri 525.015 785.432 810.314
Cheltuieli materiale 4.073.197 3.973.876 4.087.195
Cheltuieli cu utiliti 1.740.203 1.815.643 1.925.749
Cheltuieli cu amortizarea 1.225.400 835.260 875.107
Cheltuieli cu personalul 2.461.234 2.657.331 3.420.192
Cheltuieli servicii teri 462.090 485.137 627.149
Cheltuieli impozite i taxe 523.658 629.867 802.305
Alte cheltuieli de exploatare 40.135 53.836 65.108
REZULTATUL EXPLOATRII 825.507 794.489 847.485
Cheltuieli financiare din care: 759.402 826.382 801.475
-diferene de curs 102.319 135.479 143.129
- dobnzi 657.083 690.903 958.346
Cheltuieli extraordinare 410 11.203 201
REZULTAT BRUT 886.189 769.384 854.992
Impozit pe profit 141.790 152481 136.864
REZULTAT NET 744.399 616.903 718.128

ANEXA NR. 3