Sunteți pe pagina 1din 3

TRANSCRIEREA TRANSMITERII DREPTULUI DE PROPRIETATE

ASUPRA UNUI VEHICUL

(art.8 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) fia de nmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform


reglementrilor legale - completat cu datele proprietarului i avnd viza
organului fiscal competent al autoritii administraiei publice locale. n
cazul nscrierii pe certificatul de nmatriculare i a altei persoane, se va
depune i o a doua fi de nmatriculare completat cu datele
acesteia. n cazul nmatriculrii temporare pentru export, nu este
necesar viza organului fiscal competent al autoritii administraiei
publice locale. Viza organului fiscal competent al autoritii administraiei
publice locale de pe fia de nmatriculare se poate nlocui prin
prezentarea Certificatului de atestare fiscal eliberat de autoritatile
competente
b) cartea de identitate a vehiculului, eliberara de R.A.R. , n original i
n copie xerox;
c) documentul care atest dreptul de proprietate al solicitantului
asupra autovehiculului sau remorcii, n original i n copie xerox;
d) actul de identitate al solicitantului, n original i n copie xerox. n
situaia persoanelor juridice se vor prezenta alturi actul de identitate al
delegatului i copia documentului ce atest dobndirea personalitii
juridice, denumirea i sediul;
e) dovada efecturii inspeciei tehnice periodice, aflat n termenul
de valabilitate al acesteia, cu excepia autovehiculelor i remorcilor noi;
f) copia documentului de asigurare obligatorie de rspundere civil
pentru prejudicii produse terilor prin accident de circulaie, aflat n
termenul de valabilitate al acesteia, ncheiat pe numele noului
proprietar;
g) certificatul de nmatriculare al fostului proprietar, n care acesta a
nscris (pe verso CI, n rubrica special) transmiterea dreptului de
proprietate si semnatura;
h) plcuele cu numrul de nmatriculare . In cazul in care
vanzatorul doreste pastrarea combinatiei placutelo de
inmatriculare va anexa o copie a chitantei de pastrare, iar placutele
cu numarul pastrat nu se mai predau la ghiseu.
i) dovada plii taxei de nmatriculare, stabilit potrivit legii (vezi i
seciunea Taxe);
j) dovada plii contravalorii certificatului de nmatriculare (vezi i
seciunea Taxe);
k) dovada plii contravalorii plcuelor
l) procura special, in care sa se mentioneze in mod expres numarul
de identificare al autovehiculului ce urmeaza
a fi inmatriculat;
m) cererea noului proprietar. n cazul nscrierii n certificatul de
nmatriculare i a altei persoane care poate folosi
vehiculul n virtutea unui drept legal, altul dect cel de proprietate,
proprietarul va meniona solicitarea explicit n
cerere;
n) dovada de calcul si chitanta de plata a taxei de timbru, original si
copie, eliberate de organelle competente conform O.U.G. 9/2013. In
cazul in care pentru autovehiculul ce urmeaza a fi inmatriculat a fost
achitata taxa de poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru
autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiii poluante provenite de la
autovehicule/timbrul de mediu sau valoarea reziduala a taxei de timbru
se va depune la dosarul de inmatriculare o adeverinta emisa de
Administratia Finantelor Publice competenta prin care sa se ateste
nerestituirea taxelor mentionate anterior.
Documentele originale prevzute lit. d), e) si n) se restituie pe loc, dup
confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se
restituie odat cu predarea certificatului de nmatriculare al vehiculului i
a plcuelor cu numrul de nmatriculare.
Persoana juridic solicitant a transcrierii transmiterii dreptului de
proprietate asupra unui vehicul trebuie s depun la serviciul public
comunitar regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor
competent, pe lng documentele sus-menionate i acte care s
ateste dobndirea personalitii juridice, denumirea, sediul i
reprezentantul legal, n copie.
Documentele se elibereaz:
pentru persoane fizice (personal sau prin mputernicit prin procur
notarial), n baza documentului de identitate;
pentru persoane juridice - delegaie + act de identitate delegat