Sunteți pe pagina 1din 2

COPIII MOLDOVEI

Familia
i copilul
Principalele caracteristici ale gospodriilor cu copii

2010 62% 38% 31% 69% 2015 45% 55%


FR COPII CU COPII CU COPII FR COPII
20%
53% 54%
1 COPIL GOSPODRII CU COPII I MIGRANI

36% 36%
2 COPII

1,6%
11% 10%
GOSPODRII CU UN SINGUR PRINTE
TREI I MAI MULI COPII

Veniturile gospodriilor cu copii Contribuia indemnizaiilor


pentru copii este de

n 2015 45% 2%
22% 9% 9%
10%
Veniturile disponibile pe 5%
o persoan din cadrul
gospodriilor cu copii
ACTIVITATEA REMITENE PRESTAII ACTIVITATE ACTIVITATE ALTE
a constituit 1713,5 lei (lunar) SALARIAL SOCIALE NON-AGRICOL AGRICOL VENITURI

Nivelul de dotare a gospodriilor Raia alimentar n 2015


lunar, pentru o persoan
cu copii n 2015
n ultimii ani s-a mbuntit situaia privind dotarea locuinelor cu principalele 7,6 kg kg 3,1
9,3 3,7
utiliti i bunuri de folosin durabil.

UTILITI BUNURI DE FOLOSIN DURABIL


buci la 100 gospodrii cu copii
PINE I PRODUSE CARNE
79% 70% DE PANIFICAIE
TELEVIZOR 115
FRIGIDER 98 17,1 litri 13,2 11,2 kg 10,9

ACCES LA SISTEM DE
MAIN DE SPLAT RUFE 91
APEDUCT CANALIZARE LAPTE I PRODUSE LEGUME
COMPUTER 81 LACTATE
59% 47%
ASPIRATOR 68
13,5 kg 11,5 3,9 kg 3,5
CUPTOR CU
MICROUNDE 39
BAIE
SAU DU
GRUP SANITAR
N LOCUIN
AUTOTURISM 35 OU FRUCTE
CHILDREN OF MOLDOVA

Family
and child
Main characteristics of households with children

2010 62% 38% 31% 69% 2015


NO WITH WITH NO 45% 55%
CHILDREN CHILDREN CHILDREN CHILDREN
20%
53% 54%
ONE CHILD HOUSEHOLDS WITH CHILDREN
AND MIGRANTS

36% 36%
TWO CHILDREN

1,6%
11% 10%
SINGLE-PARENT HOUSEHOLDS
THREE AND MORE CHILDREN

Income of households with The contribution of children


allowances is

children in 2015 45% 2%


22% 9% 9%
10%
The disposable income 5%
per person, in the households
with children, was
EMPLOYMENT REMITTANCES SOCIAL NON-AGRICULTURAL AGRICULTURAL OTHER INCOMES
1713,5 MDL monthly PAYMENTS SECTOR SECTOR

Level of equipment of households Food ratio in 2015


monthly per one person
with children in 2015
During the last years, the situation on household equipment with the main facilities and 7,6 kg kg 3,1
9,3 3,7
the main durable goods improved.

FACILITIES MAIN DURABLE GOODS


units per 100 household with children
BREAD PRODUCTS MEAT AND MEAT
79% 70% PRODUCTS
TV 115
REFRIGERATOR 98 17,1 litri 13,2 11,2 kg 10,9

ACCESS TO SEWERAGE
WASHING MACHINE 91
WATER SUPPLY SYSTEM MILK AND DAIRY VEGETABLES
COMPUTER 81 PRODUCTS
59% 47%
VACUUM CLEANER 68
13,5 kg 11,5 3,9 kg 3,5
MICROWAVE 39
BATHROOM
OR SHOWER
WATER CLOSET
IN THE HOUSE
CAR 35 EGGS FRUITS