Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de nvatare VIII: Tara mea

Competente Detalii de
Ziua Activitati integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice continut
Limba engleza
ntlnirea de dimineata - salutul, prezenta, ziua, Toti oamenii Auxiliar
data, meteo, agenda zilei, impresii au emotii Sinapsis
DP 2.1 Recunoasterea emotiilor n situatii diferite Traire si pag. 29-30
Observarea
AVAP Redarea prin desen a diferitelor emotii manifestare conversatia
sistematica
2.2CLR 1.4; Completarea unor enunturi lacunare cu cuvinte emotionala. explicatia
2.4 scrise pe etichete Emotii de jocul didactic
Joc: Un actor talentat (recitarea unor versuri baza. Starea activitate frontala
folosind tonurile: vesel, trist, uimit) de bine individuala
Oferirea unor informatii din mediul natural si
social plansa litere
Luni
Asocierea unor imagini / enunturi cu informatii Manual Art Observarea
13 feb. CLR 1.1; 1.2
desprinse din discutiile cu colegii pag. 6/sem. II sistematica
1.3; 2.1; 2.2; Literele d, D
Dialog dirijat despre Delta Dunarii aux. Art
2.3; 3.1; 4.1; Litera d mic
Identificarea sunetului d n cuvinte explicatia Aprecieri
MEM 3.1 de mna
Ex. de citire a cuvintelor si a propozitiilor exercitiul globale si
AVAP 2.2
Ex. de scriere a literei d de mna ac.frontala individuale
Alcatuirea propozitiilor cu cuvinte date individuala
Desen: plante din Delta Dunarii
Elemente de
organizare Observarea
EF 1.2; Lectie introductive teoretica Igiena si sistematica
1.4 protectia
individuala
Ex. de citire a unui text
Ex. de scriere a literei D de mna plansa litere
CLR 1.1; 1.2 fis de lucru
Transcriere selectiva, despartirea cuv. n silabe Observarea
1.3; 2.1; 2.2; Manual Art
Ex. de ncadrare corecta n pagina sistematica
2.3; 3.1; 4.1; Literele d, D pag. 7/sem. II
Una - multe
MEM 3.1 Litera D mare aux. Art
Ex. de completare a propozitiilor lacunare sau a Aprecieri
AVAP 2.2 de mna explicatia
unor siruri dupa model; globale si
exercitiul
Ex. ordonare a cuvintelor n propozitii individuale
2h ac.frontala
Joc de rol: La doctor
individuala
Tehnica Tangram : Litera D
La joaca: conversatie dirijata
Scrierea, citirea si formarea numerelor
Numere formate din zeci; din zeci si unitati
Reprezentarea numerelor de doua cifre cu Manual Art,
Numerele Observarea
ajutorul numaratorii de pozitionare pag. 4/sem. II
naturale sistematica
Marti MEM 1.1; fisa de lucru
Reprezentarea zecilor prin manunchiuri de cte 31 - 100
14 feb. 3.1; 5.2 explicatia
10 betisoare Aprecieri
CLR 1.4 exercitiul
Scrierea si citirea numerelor 0 -100 Scheletul globale si
frontala
Probleme animalelor individuale
individuala
Scheletul animalelor video
https://www.youtube.com/watch?v=UxNt-
lYHSqE
nvatarea cntecului Fulgi de nea
Ex. de omogenizare a emisiei vocale, de Elemente de
respiratie si dictie calculator
limbaj Observarea
MM 1.3; nvatarea si interpretarea corecta a cantecului muzical CD
sistematica
1.4; 2.1 Audierea comparata (jocuri) a unor sunete de Aprecierea
MEM 3.1 activitate
naltimi diferite (nalte-joase) si asocierea lor cu Sunete nalte globala si
CLR 1.4 frontala
miacari corporale; si sunete joase individuala
individuala
Reproducerea unor onomatopee
Joc de rol: mi place iarna pentru ca
Ex. de citire a unui text
plansa litere
Ex. de copiere, transcriere, dictare Observarea
CLR 1.2; fisa de lucru
Ex. de sinonimie si antonimie Recapitulare sistematica
1.3; 2.1; 2.2; explicatia
Ex. de alcatuire a propozitiilor cu cuvinte date Aprecieri
3.1; 3; 4.1; 4.2 exercitiul
Rezolvarea unui rebus: Litera D n careu Literele d, D globale si
MEM 1.1 ac.frontala
Concurs n perechi: Cine scrie mai multe individuale
n perechi
cuvinte care ncep/se termina cu d
Realizarea unui poster cu umagini din Delta
Dunarii
Scrierea, citirea si formarea numerelor Manual Art,
Evidentierea cifrei unitatilor sau a zecilor dintr- pag. 5/sem II
Mier- un numar (ex.: Colorati cifra zecilor cu rosu; Numerele fisa de lucru Observarea
curi Scrieti cu verde cifra unitatilor); naturale explicatia sistematica
15 feb. MEM 1.1;
Identificarea vecinilor unui nr. de la 0 la 100 31 - 100 exercitiul
1.6; 3.1; 5.2
Identificarea nr. pare/impare dintr-un sir dat elemente de Aprecieri
CLR 1.4
Selectarea unor numere dupa un criteriu dat Scheletul problematizare globale si
(ex.: ncercuiti nr. >dect 39 si < dect 45) animalelor act. frontala individuale
Probleme individuala
Scheletul animalelor n perechi
Picturi celebre : Pictori romani Auxiliar
Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj Sinapsis pag Observare
AVAP 1.2; vizual 68 carte cu Apreciere
2.3; Recunoasterea elementelor de limbaj plastic picturi celebre globala si
Picturi celebre
CLR 1.4 prin intrebari si raspunsuri conversatia individuala
MM 1.4 Recunoasterea unor materiale, instrumente si explicatia Prezentarea
tehnici utilizate de pictori exercitiul lucrarilor
Auditie muzicala act. de grup
Formatii de
adunare si
deplasare. Observare
*Capacitatea de organizare
EF 1.1;1.2; Postura sistematica
*Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase Explicatia ;
1.3 2.2; 2.3; corecta in Aprecieri
demonstratia ;
3.1;3.2; 5.1 pozitii si globale si
exercitiul ;
actiuni individuale
motrice.
Pozitii
Audierea textului: Mesterul popular
plansa litere
CLR 1.1;1.2; Analiza legaturii dintre text si imaginea care il
fis de lucru Observarea
1.3; 2.1; 2.2; insoteste
Literele Manual Art sistematic
2.3; 3.1; 4.1; Dialog dirijat pe marginea textului audiat
, pag. 8/sem. II
AVAP 2.3 Identificarea sunetului n cuvinte
Auxiliar Art Aprecieri
2 ore Ex. de scriere a literei
Litera explicatia globale si
Jocuri didactice
de mn exercitiul individuale
Exercitii de copiere, transcriere, dictare
Modelaj: Unul din personajele din textul audiat
La veterinar: conversatie dirijata
Compunerea si descompunerea numerelor Manual Art,
Compunerea si descompunerea nr. n pag. 6/sem II
concentrul 0 100, folosind obiecte, desene si Numerele
fisa de lucru Observarea
numere naturale
MEM 1.1; explicatia sistematica
Joi 31 - 100
1.2; 1.6; 3.1; Jocuri de rol care solicita compunerea/ exercitiul
16 feb. 5.2 descompunerea numerelor din concentrul 0-100 elemente de Aprecieri
Organe
CLR 1.4 Numarare cu pas dat ( ex. din 2 n 2, din 10 n problematizare globale si
interne majore
10), folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene act. frontala individuale
la animale
Probleme individuala
Relationarea principalelor structuri ale n perechi
organismului uman si animal cu rolurile acestora
Auxiliar
Curcubeul culorile spectrului solar
Sinapsis pag
Numirea materialelor, instrumentelor si Observare
58
tehnicilor utilizate: decupare pe linie, lipire, Apreciere
AVAP 2.4 explicatia
mototolire Confectii si globala si
CLR 2.3 exercitiul
Prezentarea etapelor de lucru jucarii individuala
MM - 1.4 demonstratia
Realizarea compozitiei; expunerea lucrarilor si Expunerea
turul galeriei
prezentarea; lucrarilor
Frontal
Auditie: Cantecul curcubeului
Individual
Religie
Ex. de citire a unui text
Dialog dirijat: legtura dintre continutul
plansa litere
textului si ilustratie
Ex. de formulare a rspunsurilor la ntrebri
Literele Fis de lucru
Observarea
, Manual Art
Ex. de scriere a diminutivelor unor cuvinte sistematic
CLR1.3; 2.1; pag. 9/sem. II
Cuvinte omonime: roie
Vineri 2.2; 2.3; 3.1; Litera explicatia
Ex. de formare de cuvinte noi nlocuind s cu Aprecieri
17 feb. 3.2; 4.1; de mn exercitiul
Completarea cu semne de punctuatie potrivite a globale si
AVAP 2.2 ac.frontal
unor enunturi eliptice individuale
individual
Copierea textului respectnd asezarea n pagin
a textului
Desen: Ilustrarea unei propozitii
Compararea numerelor naturale Manual Art,
nsusirea algoritmului de comparare a doua pag. 6/sem II
numere formate din zeci si unitati Numerele fisa de lucru
Scrierea rezultatelor obtinute prin comparare, Observarea
naturale explicatia
MEM 1.1; utiliznd semnele <, >, = sistematica
31 - 100 exercitiul
1.2; 1.6; 3.1;
Compararea a doua numere naturale mai mici elemente de
5.2 Aprecieri
dect 100, atunci cnd acestea au acelasi numar Organe problematizar
CLR 1.4 globale si
de zeci/de unitati, cu numaratoarea de pozitionare interne majore e
individuale
Relationarea principalelor structuri ale la animale act. frontala
organismului uman si animal cu rolurile acestora individuala
Ghicitori despre animale n perechi
nvatarea cntecului Curcubeul
Ex. de omogenizare a emisiei vocale, de Elemente de
respiratie si dictie calculator
MM 1.3; limbaj Observarea
nvatarea si interpretarea corecta a cantecului
CD
1.4; 2.1 muzical sistematica
MEM 3.1 Audierea comparata (jocuri) a unor sunete de Aprecierea
activitate
CLR 1.4 naltimi diferite (nalte-joase) si asocierea lor cu Sunete nalte globala si
frontala
AVAP 2.2 miacari corporale; si sunete joase individuala
individuala
Reproducerea unor onomatopee si recitative.
Desen: Curcubeul
Limba engleza
ntlnirea de dimineata - salutul, prezenta, ziua,
Auxiliar
data, meteo, agenda zilei, impresii
Sinapsis
Redarea prin desen a diferitelor stari
Cum ma simt pag. 31-34
DP 2.1 emotionale
Traire si conversatia Observarea
AVAP Marcarea imaginilor n care personajul traieste
manifestare explicatia sistematica
2.2CLR 1.2; o stare de bine
emotionala jocul didactic
2.4 Ct de des ti se ntmpla? - completare tabel
Starea de bine activitate
Termometrul emotiilor colorarea
frontala
termometrului n functie de emotia simtita Joc:
individuala
Urmele emotiilor
Ex. de citire a unui text
plansa litere
Ex. de formulare a raspunsurilor la ntrebari
Luni fisa de lucru
CLR1.3; 2.1; Ex. de transcriere selectiva a cuvintelor din Recapitulare Aprecieri
20 feb. explicatia
2.2; 2.3; 3.1; familia de cuvinte a cuvntului romn Sunetul si globale si
exercitiul
3.2; 4.1 Ex. de completare a propozitiilor lacunare literele , individuale
ac.frontala
MEM 1.1 Dictare: cuvinte, propozitii
individuala
MM 2.2 Auditie:

Pozitii de
drepti si pe loc Observare
*Capacitatea de organizare
EF 1.1;1.2; repaus. sistematica
*Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase Explicatia ;
1.3 2.2; 2.3; Alte pozitii. Aprecieri
*Jocuri recreative demonstratia ;
3.1;3.2; 5.1 Miscari pentru globale si
exercitiul ;
brate, trunchi, individuale
membre.
Dialog dirijat pe marginea textului audiat: Tara
mea plansa litere
Manual Art
CLR 1.1;1.2; Ex. de citire a coloanelor de cuvinte Sunetul si Observarea
pag. 10,11
1.3; 2.1; 2.2; Ex. de completare a propozitiilor lacunare literele sistematica
fisa de lucru
2.3; 3.1; 4.1; Ex. de sinonimie, antonimie , , Aprecieri
explicatia
MM 1.4 Ordonarea cuvintelor n propozitie globale si
exercitiul
2h Ex. de fonetica si vocabular Literele ,, individuale
ac.frontala
Ex. de ordonare a unor propozitii ntr-un text de mna
individuala
Cntec: Sunt roman
O zi cu prietenul necuvantator: conversatie
dirijata
Ordonarea numerelor naturale Manual Art,
Ordonarea crescatoare/descrescatoare a unor nr. Numerele pag. 7/sem. II
naturale prin compararea acestora doua cte doua naturale fisa de lucru Observarea
Identificarea unor numere, situate ntr-un interval
31 - 100 explicatia sistematica
Marti MEM 1.1;
exercitiul
21 feb. 1.3; 3.1; 5.2 dat (ex.: Scrie trei nr. < dect 25)
Organe elemente de Aprecieri
CLR 1.4 Scrierea unui sir de numere pare/impare, avnd
interne problematizare globale si
date limitele intervalului majore la act. frontala individuale
Citirea si scrierea relatiei de ordine ntre animale individuala
cardinalele a doua multimi n perechi
Cine sunt? Identificarea organului intern prin
descrierea sa
nvatarea cntecului Graiul animalelor
Exercitiu-joc de emitere a unor sunete din mediul calculator
Timbrul Observarea
MM 1.3; nconjurator CD
sistematica
1.4; 2.1 Exercitii de identificare a unor sunete din mediul
Sunete din Aprecierea
MEM 3.1 nconjurator si a sunetelor muzicale activitate
mediul globala si
AVAP 2.2 Audierea cntecului si nvatarea dupa auz frontala
nconjurator individuala
Desen inspirat de textul cntecului individuala
https://www.youtube.com/watch?v=HnTUlIis_ms
Citirea selectiva a unor cuvinte si enunturi dintr-
un text plansa litere
CLR1.3; 2.1; Ex. de formulare a raspunsurilor la ntrebari Sunetul si Manual Art
2.2; 2.3; 3.1; Ex. de citire a unui text literele pag. 10,11
Aprecieri
3.2; 4.1; Simbolurile statului romn: stema, drapelul,imnul , , /sem. II
globale si
MM 1.4 Exercitii de fonetica si vocabular scrierea explicatia
individuale
corecta a unor cuvinte Literele ,, exercitiul
Ilustrarea unor enunturi din textul citit de mna ac.frontala
Ex. de completare a propozitiilor lacunare individuala
Auditie: Tara mea
Ordonarea numerelor naturale Manual Art,
Ordonarea crescatoare/descrescatoare a unor nr. Numerele pag. 8/sem. II
naturale prin compararea acestora doua cte doua naturale fisa de lucru Observarea
Scrierea unui sir de numere pare/impare, avnd 31 - 100 explicatia sistematica
MEM 1.1;
date limitele intervalului exercitiul
1.3; 3.1; 5.2
Identificarea nr. mai mic/mai mare pe baza Organe elemente de Aprecieri
CLR 1.4
algoritmului de comparare a doua nr. < dect 100 interne problematizare globale si
Mier-
Relationarea principalelor structuri ale majore la act. frontala individuale
curi
organismului uman si animal cu rolurile acestora animale individuala
22 feb.
Joc: Ghiceste numarul n perechi
Tabloul - Costumul popular
Auxiliar
Discutii despre costumul popular
Sinapsis pag
Video - Prezentarea modele costume populare Observare
Pictura 61, acuarele,
Cercului culorilor: culori calde /culori reci Apreciere
AVAP 1.2; Reciclarea carioci
Tehnici utilizate: pensulatie, trasare linii si globala si
1.3; hartiei conversatia
puncte cu rol decorativ individuala
MM 1.4 explicatia
Numirea materialelor, instrumentelor si tehnicilor Expunerea
demonstratia
Explicarea tehnicii de lucru, a etapelor lucrarilor
exercitiul
Realizarea lucrarii; prezentarea colegilor
act. frontala
Auditie: Imnul Romniei
Intoarceri. Observare
*Capacitatea de organizare
EF 1.1;1.2; Complex de sistematica
*Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase Explicatia ;
1.3 2.2; 2.3; dezvoltare Aprecieri
*Jocuri recreative demonstratia ;
3.1;3.2; 5.1 fizica globale si
exercitiul ;
generala. individuale
Ex. de citire a unui text
plansa litere
Ex. de formulare a raspunsurilor la ntrebari
Recapitulare fisa de lucru
CLR1.3; 2.1; Ex. de transcriere selectiva a cuvintelor din
Sunetul si aux. Art Aprecieri
2.2; 2.3; 3.1; familia de cuvinte a cuvntului romn
literele explicatia globale si
3.2; 4.1 Ex. de completare a propozitiilor lacunare
, , exercitiul individuale
MEM 1.1 Cuvinte omonime : rs
ac.frontala
AVAP 2.2 Dictare
individuala
2 ore Joc didactic: Schimb de mesaje
O familie mare: conversatie dirijata
Rotunjirea numerelor naturale Manual Art,
Rotunjirea la zeci a unui numar dat, prin pag. 9/sem. II
Numerele
adaugarea sau eliminarea unui numar de unitati fisa de lucru Observarea
naturale
MEM 1.1; explicatia sistematica
Joi Citirea si scrierea relatiei de ordine ntre 31 - 100
1.2; 1.3; 3.1; exercitiul
23 feb. cardinalele a doua multimi;
5.2 elemente de Aprecieri
Pozitionarea pe axa a unor numere date Organe
CLR 1.4 problematizare globale si
Numere pare, impare, consecutive interne majore
act. frontala individuale
Relationarea principalelor structuri ale la animale
individuala
organismului uman si animal cu rolurile acestora n perechi
Joc: Descrie animalul preferat
Ariciul- Animale
Realizarea de obiecte folosind materiale usor
de prelucrat plastilina Observare
AVAP 2.3; Numirea materialelor, instrumentelor si explicatia, Apreciere
2.4 tehnicilor utilizate demonstratia globala si
Modelaj
MEM 3.1 Explicarea tehnicilor de lucru: modelare libera, exercitiul individuala
MM 1.4; presare act. frontala Expunerea
Realizarea lucrarii; prezentarea colegilor individuala lucrarilor
Auditie: cntece despre animale; repetare
Graiul animalelor
Religie
Observarea
Audierea textului: Orasul lui Bucur Sunetul si
CLR 1.3; sistematica
Dialog dirijat pe marginea textului audiat
2.1; 2.2; 2.3; literele b, B
Conversatie: Bucuresti, capitala Romniei plansa litere
3.1; 3.2; 4.1 Litera b mic Aprecieri
Ex. de citire a cuvintelor si a propozitiilor de mna fisa de lucru
MEM 1.1 globale si
Ex. de scriere a literei b de mna Manual Art
MM 1.4 individuale
scrierea cuvintelor corespunzatoare imaginilor pag.12 /sem. II
AVAP 2.2
Ex. de formare a perechilor substantiv+adjectiv aux. Art
explicatia
Ex. de ordonare a cuvintelor n propozitie
exercitiul
Tehnica Tangram: Litera B
ac. frontala
individuala
Rotunjirea numerelor naturale Manual Art,
Rotunjirea la zeci a unui numar dat, prin Numerele pag. 9/sem. II
adaugarea sau eliminarea unui numar de unitati Observarea
naturale fisa de lucru
MEM 1.1; sistematica
Probleme care presupun rotunjirea numerelor 31 - 100 explicatia
1.2; 1.3; 3.1;
Pozitionarea pe axa a unor numere date exercitiul
5.2 Aprecieri
Numere pare, impare, consecutive Organe elemente de
CLR 1.4 globale si
Relationarea principalelor structuri ale interne majore problematizare
Vineri individuale
organismului uman si animal cu rolurile acestora la animale act. frontala
24 feb.
Poezii despre animale individuala
Repetarea cntecului Graiul animalelor
Exercitiu-joc de emitere a unor sunete din
mediul nconjurator
Exercitii de identificare a unor sunete din
mediul nconjurator si a sunetelor muzicale
Audierea cntecului si nvatarea acestuia, dupa
auz calculator
Timbrul Observarea
MM 1.3; Modelaj: Animale CD
sistematica
1.4; 2.1
Sunete din Aprecierea
MEM 3.1 activitate
mediul globala si
AVAP 2.3 frontala
nconjurator individuala
individuala
Limba engleza

ntlnirea de dimineata - salutul, prezenta, ziua, Auxiliar


Cum
data, meteo, agenda zilei, impresii Sinapsis
reactionez n
Redarea prin desen a diferitelor stari emotionale pag. 33-34
DP 2.1 diferite
Marcarea imaginilor n care personajul traieste o conversatia Observarea
AVAP situatii?
stare de bine explicatia sistematica
2.2CLR Traire si
Ct de des ti se ntmpla? - completare tabel jocul didactic
1.2; 2.4 manifestare
Termometrul emotiilor colorarea activitate
emotionala.
termometrului n functie de emotia simtita Joc: frontal
Starea de bine
Urmele emotiilor individuala

Ex. de citire a unui text


Ex. de scriere a literei B de mna Manual Art,
CLR 1.3; Observarea
Ex. de completare a unor propozitii lacunare Sunetul si pag. 13/sem. II
2.1; 2.2; 2.3; sistematica
Ex. de citire a unui text literele b, B aux. Art
3.1; 3.2; 4.1 Aprecieri
Ex. de formulare de raspunsuri la ntrebari Litera B mare explicatia
MEM 1.1 globale si
Ex. de despartire a cuvintelor n silabe de mna exercitiul
Luni AVAP 2.2 individuale
Cuvinte sinonime; cuvinte antonime n perechi
27 feb. Panoul Vreau sa stiu
Mingi usoare
Indemanarea
*Calitati motrice: Indemanare Observare
EF in actiuni
*Deprinderi motrice de baza: mers, alergare, Explicatia ; sistematica
1.1;1.2; motrice. Mers
aruncare - prindere demonstratia ; Aprecieri
1.3 2.2; 2.3; in coloana cate
exercitiul ; globale si
3.1;3.2; 5.1 unul.Pas usor
frontal ; individuale
de alergare
individual
Exercitii de citire a propozitiilor, a textului
CLR 1.3; Ex. de despartire a cuvintelor n silabe fisa de lucru
Observarea
2.1; 2.2; 2.3; Ex. de scriere cu m nainte de p si b Recapitulare caiete
sistematica
3.1; 3.2; 4.1 Trecerea de la singular la plural si invers Sunetul si explicatia
Aprecieri
MEM 1.1 Exerciti de sinonimie si antonimie literele b, B exercitiul
globale si
AVAP 2.2 Dictare: cuvinte, propozitii ac.frontala
individuale
2h Rezolvarea unui rebus: Litera B n careu individuala
Afis colaj: Bucuresti
Exercitii recapitulative
Ordonarea numerelor naturale
Manual Art,
Scrierea nr. care respecta conditii impuse Numerele
pag. 10/sem. II
Compararea numerelor naturale naturale Observarea
fisa de lucru
MEM 1.1; Pozitionarea pe axa a unor numere date 31 - 100 sistematica
Marti explicatia
1.2; 1.3; 3.1; Numere pare, impare, consecutive
28 exercitiul
5.2 Predecesor si succesor Animale Aprecieri
Feb. elemente de
CLR 1.4 Completarea seriilor numerice (schelet si globale si
problematizare
Animale: schelet, organe interne organe individuale
act. frontala
Fenomene ale naturii specifice primaverii: Ce se interne)
individuala
ntmpla in natura?
Poezii despre primavara
Cntecul Ce petrecere frumoasa Timbrul
Exercitiu-joc de recunoastere a unor sunete din Sunete din
mediul calculator
mediul nconjurator/sunete muzicale vocale /sunete Observarea
CD
MM 1.3; muzicale instrumentale nconjurator sistematica
videoproiector
1.4; 2.1 Exercitii de emitere a unor sunete din mediul Sunete Aprecierea
activitate
MEM 3.1 nconjurator muzicale globala si
frontala
Audierea cntecului si nvatarea acestuia, dupa auz vocale/ individuala
individuala
Audio: Sunete scoase de animale instrumen-
https://www.youtube.com/watch?v=R79heN_cvmg tale
CLR 1.3; Ex. de citire a unui text; Manual Art,
2.1; 2.2; 2.3; Ex. de formulare de ntrebari referitoare la text pag. 14 Observarea
3.1; 3.2; 4.1 Completarea enunturilor lacunare sem. II sistematica
MEM 1.1 Ex. de sinonimie si antonimie Recapitulare explicatia Aprecieri
Mier MM 1.4 Ex. de alcatuire de enunturi cu cuvinte date exercitiul globale si
curi Ex. de despartire a cuvintelor n silabe ac.frontala individuale
1 mar. Auditie: Tara mea n perechi
MEM 1.1; Exercitii recapitulative Numerele fisa de lucru Observarea
1.2; 1.3; 3.1; Scrierea nr. care respecta conditii impuse naturale explicatia sistematica
5.2 Compararea numerelor naturale 31 - 100 exercitiul
AVAP 2.2 Completarea seriilor numerice elemente de Aprecieri
Numere pare, impare, consecutive problematizare globale si
Probleme act. frontala individuale
Fenomene ale naturii specifice primaverii: Ce se individuala
ntmpla in natura?
Poezii despre primavara
Martisorul Auxiliar
Realizarea unor cadouri pentru ocazii speciale Sinapsis pag
Discutii despre semnificatia zilei de 1 Martie 47 carton
Observare
Numirea materialelor, instrumentelor si tehnicilor colorat
AVAP 1.2; Apreciere
Tehnici utilizate: pensulatie, trasare linii , foarfece
1.3; Confectii si globala si
decupare, ansamblare, lipire carioci
CLR: 1.1 jucarii individuala
Explicarea tehnicii de lucru, a etapelor conversatia
MM 1.4 Expunerea
Realizarea lucrarii; prezentarea colegilor explicatia
lucrarilor
Joc: Pentru mama mea, daca as putea... demonstratia
Cntec: Vine, vine primavara exercitiul
act. frontala
Coordonare
a actiunilor
Mingi usoare
motrice
*Calitati motrice: Indemanare Observare
EF realiza
*Deprinderi motrice de baza: mers, alergare, Explicatia ; sistematica
1.1;1.2; te
aruncare - prindere demonstratia ; Aprecieri
1.3 2.2; 2.3; individual.
exercitiul ; globale si
3.1;3.2; 5.1 Mers pe
frontal ; individuale
varfuri.Arun
individual
care lansata
cu o mana
Ex. de citire a cuvintelor, propozitiilor, textului
CLR1.3; Manual Art,
Ex. de transcriere, dictare
2.1; 2.2; 2.3; pag. 16,17
Ex. de ncadrare corecta n pagina
3.1; 3.2; 4.1; Evaluare sem. II
Alcatuirea de enunturi cu cuvinte date Evaluare
MEM 1.1 Ameliorare/ Test de
Scrierea diminutivelor sumativa
AVAP 2.2 dezvoltare evaluare
Despartirea cuvintelor n silabe
2 ore Munca
Trecerea de la singular la plural si invers
independenta
Ex. de sinonimie si antonimie
Exercitii recapitulative
Ordonarea numerelor naturale Numerele
fisa de lucru
Predecesor si succesor naturale Observarea
explicatia
Joi MEM 1.1; Scrierea nr. care respecta conditii impuse 31 - 100 sistematica
exercitiul
1.2; 1.3; 3.1;
2 mar. Compararea numerelor naturale elemente de
5.2 Organe Aprecieri
Numere pare, impare, consecutive problematizare
CLR 1.4 interne globale si
Probleme act. frontala
majore la individuale
Organe interne majore la animale individuala
animale
Ghicitori
Manual Art,
Realizarea unui poster cu titlul: Tara mea Observarea
pag. 15/sem. II
AVAP 2.3; Decuparea din reviste de imagini care ilustreaza sistematica
explicatia
2.2 bogatia formelor de relief, orase din tara noastra Proiect
exercitiul
MEM 3.1 Completarea posterului cu proverbe, versuri despre Tara mea Aprecieri
ac. frontala
MM 1.4; tara globale si
individuala
Cntec: Tara mea individuale
n perechi
Religie
Manual Art,
CLR 1.3; Observarea
Realizarea unui poster cu titlul: Tara mea pag. 15/sem. II
2.1; 2.2; 2.3; sistematica
Decuparea din reviste de imagini care ilustreaza Proiect explicatia
3.1; 3.2; 4.1; Aprecieri
bogatia formelor de relief, orase din tara noastra Tara mea exercitiul
MEM 1.1 globale si
Selectarea de imagini cu personalitati ale culturii individuala
AVAP 2.2 individuale
Cntec: Tara mea n perechi
Numerele naturale 0 100. Organele interne
Vineri majore la animale
Scrierea nr. care respecta conditii impuse
3 mar. MEM 1.4; Test de
Compararea numerelor naturale Evaluare
1.5; 1.6; 3.1; evaluare Evaluare
Ordonarea numerelor naturale Ameliorare/
3.2; 5.2 Munca sumativa
Numere pare, impare, consecutive dezvoltare
MM 1.4 independenta
Completarea seriilor numerice
Organele interne majore la animale- rolul lor
Auditie: Cntece despre animale
Cntec: Tara mea
Ex. de omogenizare a emisiei vocale, de respiratie calculator
Observarea
MM 1.3; si dictie CD
sistematica
1.4; 2.1 nvatarea si interpretarea corecta a cntecului Cntarea videoproiector
Aprecierea
MEM 3.1 Miscarea pe muzica miscari sugerate textul vocala activitate
globala si
AVAP 2.2 cntecului frontala
individuala
Desen: Conturul Romaniei (dupa sablon) individuala
Graiul animalelor Toata ziua-o poti vedea
mbracata n pijama- (zebra)
Mta zice: miau, miau, miau, miau,
Brnza nu gasesc sa iau, Urias cu nasul mare
Cinele face: ham, ham, ham, ham, Poarta oameni n spinare- (elefantul)
Carne as mnca, dar n-am.
Cu o scara pot s-o ajung
Vaca zice: mu, mu, mu, mu, Fiindca are gtul lung- (girafa)
Cnd isi cheama vitelu, mu mu mu.
Calul face: iha ha, iha ha, Balta o iubeste,
Prin livezi, buna-i iarba, iha ha. Apa o doreste,
Macaie de zor,
Oaia zice:be he hea, be he hea, Cine-o fi? Azor? (rata)
Tunsu-m-au de lna mea, be he hea,
Capra zice: me he hea, me he hea, E dulce dimineata,
Ce frumoasa-i iada mea, me he hea. De nu l ai pe el
E ceasul pentru tata,
Porcul zice: guic guic guic, guic guic guic, Desteptator fidel .
N-am mncare nici un pic, guic guic guic. Ghici! (cocosul)
Rata face: mac mac mac, mac mac mac,
Bine-i a-nota pe lac, mac mac mac. O sageata de carbune
Zboara iute peste lume !(rndunica)
Ghicitori animale
Vine doctoru-n padure
Are coama si nu-i leu Cu fes ros si cu secure ! (ciocanitoarea)
l conduc unde vreau eu ! ( calul )
Curelusa verde
Bun prieten, credincios, Prin iarba se pierde. (soparla )
Recompensa, vrea un os ! (cinele)
Nu e pasare dar zboara,
Are blana matasoasa, Si poarta nume de floare. (liliacul )
Toarce pe cuptor, n casa;
La labute-are gherute
Stau ascunse n pernute. (pisica) Prin padure,prin zavoaie,
Dansul oile jupoaie. ( Lupul)
Ea este buna la toate,
Ne da carne, ne da lapte, Ca un fulger prin copac
Iar vitei mititei Printre crengi s-a strecurat,
Se numesc copiii ei. (vaca) Cautand mereu alune,
Fiindca-i plac,
Are un ac micut si fin, Ca-s tare bune. ( Veveria)
Zboara lin din floare-n floare,
Acul este cu venin Nu e cal, dar are coama
Iar polenu-i pe picioare.(albina) Si-i puternic fara seama.
l ghicesti usor, cnd vrei,
Cine traieste doar n apa Ca e scris pe banii mei! (leul)
Si uneori din undita ne scapa,
Desi are aripioare Are gtul foarte-nalt
Cu ele nu poate sa zboare ! (pestele) Si picioarele cam lungi
Daca vrei sa-i dai o floare
Cu copite ncaltata E cam greu la ea s-ajungi.(girafa)
Si-n cojoc e mbracata
Rumega la iarba-ntruna
Ne da lapte, carne ,lna Cine-si poarta puii-n punga?
Adapostul e la stna (oaia) l ghiciti foarte usor! (Cangurul)

Lungi urechi, mustati la bot Farfurie umblatoare


O codita ct un ciot. Cu cap, coada si picioare. (Testoasa)
Topaie la vale
Pe 4 picioare-(iepure)

Animal cu chip de om
Topaie din pom n pom.(maimuta)

S-ar putea să vă placă și